Återval av 7- klövern 2018, är som om Norge skulle återvalt Quislingregeringen efter kriget!

Olle Ljunbeck, en omtyckt krönikör, ställer i detta inlägg 7-klöverns politiker och dess väljare mot väggen. Utgångspunkten är fakta från BRÅ och Riksrevisionen, som borde få en blind höna att  förstå  orsaken till landets förfall.
Moralisk hybris hos kunskapslösa politiker, som med sina pullfaktorer till migranter från destruktiva samhällen, har förvandlat ett beundrat välfärdsland till ett avskräckande exempel. Väljare måste vakna och ta del av internationell information innan de går in i valbåset nästa år, då svensk press sviker sitt uppdrag.
………………………………………………………………………………………………………………….

”Katastrofal ökning av brottslighet enligt BRÅ
Så får vi då svart på vitt!
Det vi invandringskritiker hela tiden hävdat. Brottsligheten har enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ökat till nivåer som vi aldrig tidigare kommit i närheten av. Att det i huvudsak är invandrare som står för denna katastrofala utveckling kan bevisas genom att granska etniciteten på de domar som avkunnats sedan 2005. Brotten mot enskild person är mest frekvent. I dessa ligger våldtäkter, rån, och grovt våld bl a. Mest utsatta är unga kvinnor där Sverige aldrig varit i närheten av de siffror som Brå nu redovisar.

7-klövern kan jämnföras med Quislingregeringen
Inte heller Norge har tidigare varit utsatt för sådana grymheter från egna politiker utom när Quisling lierade sig med nazismen och då fick leda regeringen där. De ansvariga var förutom tyskar, medlemmar tillhörande det norska partiet Nasjonal Samling (NS). Det hör sålunda till undantagen om man bortser från forna kommunister och nazister att ett lands politiker förbrutit sig så mot det egna folket som sjuklövern och Nasjonal Samling gjort. 3200 norrmän dödades av tyskar och Nasjonals samlingshejdukar.

Svenska liv förstörs
Även om antalet av invandrare dödade svenskar inte uppgår till samma antal som i Norge, så överstiger sannolikt totala antalet svenskar som fått sina liv förstörda genom invandrare de nämnda 3200 med råge.

Trots denna fasansfulla utveckling på mindre än tio år har inte en enda av sjuklöverns politiker avgått eller bett svenska folket om ursäkt och lovat att genom olika insatser som långa fängelsestraff, utvisning etc förhindra en ännu större kommande katastrof!

Det vi hittills fått erfara av sjuklöverns ”regeringsduglighet” och totala avsaknad av ansvarstagande för Sverige och Sveriges folk är fruktansvärt skrämmande och borde få varje svensk att aldrig lägga sin röst på något av de partier som är skuld till den situation, som Brå så vederhäftigt bevisar.

Detta så länge det finns regerings- och riksdagsledamöter som är medansvariga till massinvandringen och den katastrof denna inneburit för svenska folket.

Grav kritik från riksrevisionen
När nu också Riksrevisionen i dagarna riktar grava anmärkningar mot regeringarna från 2005-2015 för att de skrivit usla propositioner belyser detta ytterligare förfallet hos de partier som vill regera Sverige från 2018. (Propositioner är regeringsförslag som skall ut på remiss innan regeringen fattar beslut).

Riksrevisionen:
 ”Bristen på analyser har varit allvarlig. Bedömningar saknas av hur många som söker och beviljas uppehållstillstånd. Det saknas också analys hur landsting och kommuner påverkas”. Verket konstaterar vidare; ”Det blir svårt för remissinstanser att lämna vettiga synpunkter när det finns så stora brister i underlaget”.

Min kommentar: ”Sannolikt skulle ingen av regerings- och riksdagsledamöterna i sjuklövern under perioden 2000 – 2017 rent intellektuellt platsat i t ex regeringarna under Erlander”!

Kompetenslösa politiker
Efter denna läsning av riksrevisionens granskning är man med visshet benägen att tro att sjuklöverns politiker inte enbart är intellektuellt handikappade utan också i övrigt inte når upp till en nivå som krävs för att inneha regerings- och riksdagsmandat!

Det vi medborgare kan konstatera är, att utöver att dessa regeringar varit vållande till tusentals medborgares död (pga en helt oreglerad och ansvarslös invandring), genom terroristexport och fördröjning och/eller utebliven vård för medborgarna, samt undanträngningseffekter på samhällets alla ansvarsområden. Vidare genom våldtäkter, överfall, grovt våld, förlust av egendom och livslångt lidande är att de också grovt brustit i övrigt ansvar.

När det t ex gällt att administrera och organisera inflödet av asylsökande har de genom sin oförmåga och brist på seriöst engagemang orsakat stora problem såväl personliga för ursprungsbefolkning som enorma ekonomiska kostnader.

Hela hanteringen av massinvandringen vittnar om ett uppblåst, hycklande och falskt försök att ge sken av humanitet och medmänsklighet.

Men vid närmare granskning visar det sig att förmåga saknas, att hantera de senaste årens inflöde av individer från helt främmande kulturer och religioner på ett sätt, som kan kallas humant mot den egna befolkningen.

Fel personer har fått asyl 
Vissa såväl inhemska som utländska kritiker har reagerat starkt över att en så stor andel av de flera hundratusen mottagna ”asylsökandena” är unga och medelålders män, medan kvinnor och flickor är i betydande minoritet. Dessa kritiker anser helt enkelt att fel personer fått asyl medan de svagaste och mest utsatta och skyddsbehövande blivit kvar i samma misär som tidigare.

Man anser också att hjälp på plats skulle räddat och hjälpt ett betydligt större antal. De medborgare som inte tar lärdom av den verklighet som nu utspelar sig i Sverige och som den ena myndigheten efter den andra nu ger uttryck för, utan fortsätter att lägga sin röst traditionellt kan inte skylla på någon annan, när eventuellt en närstående drabbas av något av det fasansfulla som Brå redovisar.

Otillräcklig tillnyktring
Den tillnyktring som vissa partier nu låtsas ge uttryck för är inte på något sätt en garanti för att man är beredd att ta till så kraftfulla åtgärder att Sverige åter blir ett av världens tryggaste länder. Dit är det långt kvar till de 45 procent av kvinnor/flickor som inte vågar gå ut ensamma utan oro för att bli utsatta för våldtäkt.

Innan Du Svensson funderar på var Du tänker lägga din röst nästa år bör Du kräva minst detta.

Medborgarkrav
Är man beredd att kraftigt höja fängelsestraffen för mord, våldtäkter, rån och sexuella trakasserier?

Är man beredd att utvisa alla som dömts till fängelse efter avtjänat fängelsestraff?

Är man beredd att slopa eller förbjuda integrationshindrande aktiviteter som religiösa friskolor, hemspråksundervisning, klädseltvång, skilda lokaler för pojkar och flickor vid utövande av olika aktiviteter?

Är man beredd att utvisa invandrare, som inte accepterar och lever efter grundlagsfästa värderingar och i allmän lagstiftning fastlagda reglverk?

Stort informationsbehov
De som anser att sjuklöverns brott mot den svenska befolkningen inte är jämförbara med de förbrytelser Quisling och Nasjonal Samling begick mot det norska folket har inte klart för sig de enorma förbrytelser sjuklövern är skyldig till och bör därför skaffa sig en bättre information.

Objektiv och ofiltrerad information finns inte att hämta i PK-medierna (normalt 95 procent av dagspressen och public service) utan måste sökas internationellt, både i utländsk press och i forskningsrapporter. Där bilden av Sverige är chockerande. Islam granskas och avslöjas för vad den är, en medeltida förtryckande religion, som här hemma gödslas med skattepengar, medan välfärden förtvinar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

……………………………………………………………………………………………………

Glöm inte Hans Roslings ord att för hälften av Sveriges asylkostnader hade de fattiga i flyktinglägren kunnat hjälpas enligt OECD. 

En grotesk humanitet, som borde få väljare att vakna till, om de menar allvar med sin medmänsklighet.

12 tankar kring ”Återval av 7- klövern 2018, är som om Norge skulle återvalt Quislingregeringen efter kriget!

 1. Betr. inslaget från Göteborg – sett till dessa detaljerade bilder i inslaget såg svensk Polis riktigt taggad ut – men här handlar det om en stark koncentration under detta möte –
  alltså inget som gäller generellt ute i landet tyvärr.

 2. Det är som Staffan säger. Såg på veckans brott i går inget om dom grova skjutningarna och gruppvåldtäkter, istället hur domen mot Kent Ekeroth kommer gå. Polisen stora insats i Göteborg under EU mötet. Uppenbart propagera mot vita svenskar

 3. Att #metoo rullar på som ett självspelande piano är ju bara bra. Men var det en oönskad biverkan, att vänsterns egna tycks dominera kåren av skurkar? Eller hade kultureliten räknat med att offra sig själva för att kunna flytta fokus från de ännu värre skymfningarna av flickor och kvinnor?

 4. Fantastiskt skrivet, är full av beundran över författarens klarsyn. Hur delar man detta på FB?

  1. Tacksam om någon datakunnig kunde ge råd för delning på facebook. Olle Ljunbecks inlägg och övriga gästkrönikörers behöver läsas av fler. De kastar ett nytt sken över landets destruktiva invandringspolitik.

   1. Har nyss läst ett långt inlägg på anthropocene. Antingen måste jag vara otroligt naiv eller konspirationsteoretiskt lagd. Hur som helst det förefaller mig allt klarare att större dirigenter än Stefan Löfven håller i taktpinnen. I bland ångrar jag att jag fått detta politiska intresse. Den långa artikeln var signerad Lars Bern.

 5. Om svenskarna inte ser vad som är på gång med utanförskapsområden, nästan dagliga vapen- och kvinnobrott, får vi finna oss i att landet går utför.

Kommentarer är stängda.