Kategoriarkiv: Genetik

”Det gör mindre ont när en kvinna frågar om det gör ont” – forskning bevisar åter det vi redan vet

Allt fler forskningsalster bevisar det vänstern försöker förneka att det finns skillnader mellan könen. Tricken är därför många inom hela HBTQ med transrörelsen. Kanske befarar de att det lika värdet är i farozonen?

Den som utsätts för fysisk smärta upplever mindre smärta om det är en kvinna som frågar om smärtan, jämfört med om det är en man som frågar. Det framgår av en doktorsavhandling från Lunds universitet.

Avhandling: Perception of nociceptive pain. Perspectives on induction, evaluation and gender, Lunds universitet.

Från Forskning.se

”Empati hos kvinnor kan spela in

Det finns internationell forskning om kvinnors högre empatiska förmåga i smärtsammanhang. Förmågan kan kopplas till tyst kommunikation, med fler leenden och mer direkt ögonkontakt. Det skulle kunna vara en sak som förklarar skillnaderna, enligt Anna Sellgren Engskov.

Menar du faktiskt empatiskt beteende hos kvinnor i studierna eller att människor förväntar sig högre empati hos kvinnor?

– Mitt resonemang går ut på att kvinnor rent faktiskt har en högre empatisk utstrålning som kan komma till uttryck speciellt i en lugn miljö och främja den icke-verbala kommunikationen i form av fler leenden och mer direkt ögonkontakt med positiv effekt på smärtupplevelsen som följd.

Men det skulle också kunna handla om sociala förväntningar baserade på uppfattningar av kön, säger Anna Sellgren Engskov.

———————————————————————————————————————————-

Bild från Grundier.se

Min erfarenhet från rehabiliteringsarbete är att de riktigt sjuka och skadade klagar mindre och kämpar mer för att komma tillbaka än de med lindriga, ibland bagatellartade besvär. Sjukskrivning tillhör också socialdemokraternas paradgren som arbetsmarknads regulator. Det har alltid varit de riktigt sjuka/skadade som får betala priset för att lata och smarta utnyttjar systemet. Vilket idag har nått svindlande höjder av uppfinningsrika klaner, där FK blivit mild i sina bedömningar till ersättning, därför är de desto hårdare mot de ärliga och skötsamma.

Om den nya utbetalningsmyndigheten, som skall starta den 1 januari 2024 kan sätta stopp för alla välfärdsbedrägerier som uppgår till minst 20 miljarder varje år återstår att se. Förutsättning är att den inte får styras av känslosamma feminister, för då finns risk att sila mygg och svälja kameler blir dess riktning. Svensson åker dit och Muhammed går fri.

Källa: Nya tider

https://www.nyatider.nu/utbetalningsmyndigheten-lovande-satt-att-stoppa-valfardsbedragerier/

https://www.nyatider.nu/utbetalningsmyndigheten-lovande-satt-att-stoppa-valfardsbedragerier/

”För låg IQ- västerlandets stora flaskhals”

För låg IQ – västerlandets stora flaskhals skriver Magnus Stenlund på bloggen ”Sunt förnuft” vilket jag är mycket tacksam över. Därför blir inlägget långt i dag. Han återger vad den kontroversielle Jordan Petersen förkunnat på sina föreläsningsturnéer världen över.
 Att nämna att grad av intelligens orsakas av nedärvd begåvning görs inte ostraffat. Olika fysiska företräden är acceptabelt, som bruna ögon, hårfärg, kroppslängd, gångmönster mm, men att påstå att någon som är trög i skallen skulle bero på våra gener, då djävlar brakar det loss.

För då skulle teorin om det sociala arvets ställning komma i gungning, som bär upp en stor del av bidragskarusellen, vars mottagare tackar genom att rösta rätt och rött.
Minns hur anmälningshot drabbade mig en gång efter ett inlägg i NewsVoice om detta känsliga ämne. Dess redaktör Torbjörn Sassersson fick gå in och gjuta olja på vågorna i kommentatorsfältet.

Att referera till referenser och forskningsstudier om att ”giftiga ingiften” kan vara en av orsakerna till IQ-skillnader, hjälper inte. Undernäring får nämnas, men inte giftiga ingiften och absolut inte religion, kultur och traditon. För då ryker mångkulturens berikande välsignelse, vilket utgör en fara för globalisternas folkutbyte, där alibin med lögner är medlet för att få medborgare med sig.
Camilla Stoltenberg, professor i Norge och generaldirektör för det norska folkhälsoinstitutet, råkade illa ut efter sin doktorsavhandling. Författaren Nicolai Sennels likaså, efter jämförande studier av kriminella, där den heliga vreden utmärkte muslimiska män. Danska förskolor har redovisat en mycket hög andel av sk. bokstavsbarn bland invandrarbarn och jag själv har under min yrkestid varit ute på hembesök till gravt handikappade barn, vars orsak ingen vågade skriva i journalen. (Tidigare Inlägg om detta tabubelagda ämne finns under kategorierna –Forskning och –Fakta.)

Nu till Magnus Stenlunds sammanfattning av Jordan Pederstens föreläsning. Inte konstigt att Margot Wallström tyckte att han skulle gömma sig under en sten.
……………………………………………………………………

”I korthet: IQ är det moderna västerländska samhällets främsta sektor nummer ett. För låg IQ innebär att man helt enkelt saknar möjlighet att bidra meningsfullt i ett komplext samhälle där teoretiskt kunnande bara blir mer och mer betydelsefullt. Var tionde svensk ligger i snitt under den nivå, där den amerikanska armén skulle avstå att ens försöka utbilda vederbörande, ett gott närmevärde för hur det lär se ut även för samhället i stort. De vi nu importerar en masse saknar inte bara språk och basal utbildning, de är också i snitt sannolikt för lågt begåvade för att kunna ta till sig sådana kunskaper som krävs för ett rimligt kvalificerat arbete.

IQ-tester är väsentliga
Jordan Peterson förklarar något väldigt svårt på ett enkelt sätt. Nämligen varför IQ-tester fungerar som indikator på hur framgångsrika samhällsmedborgare vi kan förvänta oss att bli. Det handlar om förståelse av teoretiska, abstrakta förhållanden. Samma människor hamnar konsekvent i topp om man ställer hundra teoretiska frågor, vilka som helst, och samma människor hamnar i botten. 

Intelligens är inte, som man ofta hör, något som kan förringas,”Intelligens är vad IQ-tester säger är intelligens”. IQ är den bästa indikator vi har på sannolikheten för om och hur mycket framgångsrika vi kommer kunna bli i dagens högteknologiska samhälle. D v s det västerländska samhället. Vi har ännu inte haft så lång tid på oss, där teoretiska yrken och kunskaper varit av större betydelse; man skulle nästan kunna säga att vi gått från noll till hundra över kanske fyra generationer. Dessutom är visserligen korrelationen mellan god teoretisk förmåga och hög inkomst ganska stor, men inte nödvändigtvis detsamma med stort barnafödande. Den sistnämnda kan t o m korrelera negativt, när karriärsatsande män och framför allt kvinnor, prioriterar ned familjebildningen.

Judarna– ett unikt exempel
Men de europeiska judarna utgör ett unikt undantag. Det religiösa bann som kristendomen i likhet med islam länge lade över finansiell låneverksamhet, innebar att judarna kunde fylla denna för samhället så viktiga funktion. Inte alla judar jobbade med sådant förstås, men många nog, och de var framgångsrika nog för att kunna försörja större familjer än de som ägnade sig åt vanligt kroppsarbete. Forskarna anser nu att denna genetiska selektering är huvudorsak till att Ashkenazjudar (från Europa) har en hel standardavvikelse högre genomsnittsintelligens än genomsnittet. Dvs inte bara högre än europeer iallmänhet, utan också lika mycket högre än andra judar (vilket tydligt sållar bort kulturella förklaringsmodeller).

Svansen:under 83 i IQ
Att detta lett till en överrepresentation i höga positioner är alltså både logiskt och rimligt, någon ’konspiration’ är det inte tal om. Men det är inte denna poäng jag är ute efter här. Istället måste vi fundera över hur det ser ut i andra änden. Amerikanska militären har ingen användning för dem som har IQ under 83. I USA är det 10% av befolkningen. Så ser det ut i ett modernt samhälle – var tionde saknar alltså en meningsfull möjlighet att bidra och det hjälper inte hur mycket vi utbildar dem.

Klankulturen– ingen teoretisk plantskola
Det här hade varit en gigantisk utmaning för Sverige att hantera även utan den massinvandring som pågått här de senaste decennierna och som fortsatt att accentueras. En utmaning, särskilt eftersom det är ett så förbjudet ämne att ens diskutera. Så hur tror ni det ligger till med dem som nu kommer hit från Mellanösterns klankulturer? Sanningen är förstås att teoretiskt kunnande varit av mycket liten betydelse här ända till dags dato. Man ligger alltså minst tre-fyra generationer efter oss. 

Våra ”flyktingar”

IQ-tester i dessa länder tenderar att ge mycket låga genomsnitts resultat, inte sällan pendlar de runt just dessa 83, där US Army drar gränsen för vad som ens är utbildningsbart rekryteringsmaterial. Att mäta rena analfabeters IQ är förstås svårt och därför kan vi förvänta oss att bergsbyarnas befolkning sällan är inkluderade i dessa genomsnitt. Skulle de ha varit det så lär de siffror vi sett ha varit ännu lägre.

Nu är det många av just dessa som kommit till Sverige. Somliga, som Annie Lööf och Löfvén tror att de kvalificerar för gymnasium. Sanningen är att de ofta inte ens har grundskolebakgrund. Om vi nu trots allt utbildar dem i nio år, så att de både kan vårt språk, läsa, skriva och räkna, så lär alltså tyvärr fortfarande mindre än hälften kvalificera för vare sig teoretiska studier på gymnasial nivå eller något modernt yrke. De saknar helt enkelt den nedärvda begåvning som krävs.

Antisocialtbeteende: lika svårt att bota som låg IQ
För den som vill lyssna på en intressant miniföreläsning om detta förbjudna ämne, så är dessa 20 minuter med Jordan B. Peterson väl värda att spendera. Han tar även upp det faktum att om man som 4-åring visar antisociala beteenden, så är sannolikheten för kriminalitet 100% – och vi saknar botemedel, det finns ingen ’terapi’; först efter 27 års ålder lär den oönskade aggressiviteten och asociala beteendena avta. Svaret på vad vi ska göra åt antisocialabeteenden/diagnoser är alltså lika svårt att ge som hur vi botar låg IQ.

https://www.youtube.com/watch?v=r9bWzqbutis

Magnus Stenlund”
Sunt Förnuft”

……………………………………………………………………………………………………

Kanske våra gener är en del av det vi kallar gudomligt, det vi inte förstår utanför livet?

Måhända ligger det något i Predestinationsläran den teologiska ståndpunkten, som hävdar att människans liv på jorden och livet efter detta är förutbestämt av en allsmäktig gud, eller att Gud väljer ut vissa människor till frälsning. Genom historien har pengar/rikedom inneburit valfrihet, till skillnad från de obemedlade. Kunskap eller hög IQ ökar utvaldheten.

Våra gener börjar få allt större betydelse, efter 70-talets sociala arvdominans.

 Läste nyligen om tvillingar i Kina som under fosterstadiet hade manipulerats med andra gener för att förhindra aids, som fadern hade utvecklat. https://www.svd.se/forsta-genmanipulerade-bebisen-fodd

Tänk vilket härligt framtidsscenario för världens härskare att avla fram perfekta egenskaper hos sina arbetsbin, när scientfiktions framtidsversioner blir verklighet. Eller kan denna genmanipulering rädda oss från dödliga sjukdomar med risk för att forskarna öppnar Pandoras ask?

I begynnelsen tror inte jag att det fanns någon sionistisk konspiration om en världsregering, men med tiden så finner likasinnade varandra, kaka söker maka. Nobelfestens gästlista säger väl allt. Darwins lära om att de mest anpassningsbara generna överlever konkurrensens lagar gäller än i dag  eftersom ”money makes the world go around.” Det är ytterst få människor som utför helt alturistiska handlingar utan en medveten eller omedveten tanke om vinst i någon form. I dag finns inom vänstern och liberaler stor medvetenhet om fördelar med sin godhetssignalering, utan att det kostar dem någonting. Därför återfinns flest klimatalarmister inom dessa grupper, för klimatförändringar drabbar även de förmögna i sina gate communities. 

Skiljelinjen i dag går ej mellan vänster-höger, utan mellan folket och eliten, vänstern och högern har bytt väljare. Felet vi gör är att sätta likhetstecken mellan ett lands regering och folket. Jag är oerhört kritiskt till våra ledare,  Löfven och Kristersson, precis som många judar är med sina ledare. 

Världens taktpinne håller pengamakarna i, Rotschilds bankimperium med sina lakejer. Det är pengar som är huvudsatsen, inte hemvisten.

Kyrie eleison! Herre förbarma Dig över oss!

Kriminalitet, det genetiska arvet slår ut det sociala

Känslig ärftlighet
Politikers bortförklaringar håller inte längre om att det främst är det sociala arvet som avgör kriminalitet. Ansedda forskares publikationer om genetikens påverkan på kriminalitet är kraftigt försummade hos den vänsterliberala eliten.

Jag har tidigare skrivit om professor Camilla Stoltenbergs forskning om ingiftens påverkan på både motorik och kognitionen och psykologen Nicolai Sennels studier om muslimska brottslingars förhållningssätt jämfört med inföddas i ett danskt ungdomsfängelse, som nu kommit ut i bokform ”Helig vrede – bland kriminella muslimer.” Dessa forskningsresultat sågades vid fotknölarna som främlingsfientlighet av vänsterintellektuella, vilket de gör om allt som inte passar dem.  När de låtsas vara lite tjusiga, säger de att de ”skönjer en främlingsfientlig ton,” fakta skönjer de aldrig.

(Ny läsare, se kategori -fakta ”Muslimer och västerlänningar är olika” samt -kusingiften och -forskning).

Politiker öser på med mera bidrag till meningslösa projekt för att få kriminella att åter beträda den rätta vägen, men även för att få känslor i svang hos de snälla.

Varför resultaten från alla satsningar nästan alltid uteblir?
Är det en fråga som aldrig får ställas?

Utvärderingar och uppföljningar är mycket bristfälliga eller saknas helt. Syftet med alla satsningar är mer att skapa beroende efter bidragsregnen, vilket kan trygga framtida röster och samtidigt urholka ekonomin för landsmännen, så de elaka måste foga sig och bli snälla.

”Det mesta kriminologerna säger kan vara fel”
Med egna erfarenheter från yrkeslivet om vilka handikapp genetiken och ingiftens påverkan kan ställa till med, är det med glädje jag läser denna artikel av Ivar Arpi i SvD där han intervjuar Amir Sariaslan, som forskar om beteendegenetik. Där miljö och genetik kopplas ihop. Skillnader i beteende studeras med avseende på biologiskt arv och miljöfaktorer. Slutsatsen i flera stora forskningsstudier är att det genetiska arvet dominerar över det sociala upp till 65 %.

Att ögonfärg, kropps-hållning-längd och kroppsspråk och andra uttryckssätt kan ärvas accepteras, men aldrig kognitiva förmågor. På BB ser föräldrar direkt att ”näsan” påminner om min etc, men vad som finns inne i huvudet tar längre tid att upptäcka och ett avvikande beteende förtränger vi i det längsta.

 ”Vad är det som gör att vissa begår brottsliga handlingar? Varför blir vissa kriminella och andra inte? Svaren brukar ofta handla om saker som fattigdom, låg utbildningsnivå eller destruktiva bostadsområden. Gemensamt för de flesta svenska studier av kriminalitet är att de inte tar hänsyn till ärftlighet. Det är ett misstag, visar forskaren Amir Sariaslan”.

Artikeln i Svd:
https://www.svd.se/sariaslan-det-mesta-kriminologerna-sager-kan-vara-fel

Jag förstår att politikers intresse för dessa slutsatser är mycket lågt. Resultaten sätter käppar i hjulen för bidragspolitiken inom området och ännu värre är att det solkar ner allas lika värde, där det funktionella värdet fått sig en törn.

Globala NWO entusiasters önskan om uppblandning av raser kan göra att ett trasproletariat inte kommer att uppfylla arbetslivets höga krav, men det kanske är det som är meningen i automatiseringen. 

Vinnarna, en skyddad elit som skördar dess vinster, medan förlorarna  sjunker allt längre ner, när bidragen sinar. Vilket kan leda till inbördeskrig och längtan efter NWO, vilket kan vara den finansiella elitens mål för att trygga profiten med orättvisor.

Handfängsel eller doktorshatt det är frågan?