Kriminalitet, det genetiska arvet slår ut det sociala

Känslig ärftlighet
Politikers bortförklaringar håller inte längre om att det främst är det sociala arvet som avgör kriminalitet. Ansedda forskares publikationer om genetikens påverkan på kriminalitet är kraftigt försummade hos den vänsterliberala eliten.

Jag har tidigare skrivit om professor Camilla Stoltenbergs forskning om ingiftens påverkan på både motorik och kognitionen och psykologen Nicolai Sennels studier om muslimska brottslingars förhållningssätt jämfört med inföddas i ett danskt ungdomsfängelse, som nu kommit ut i bokform ”Helig vrede – bland kriminella muslimer.” Dessa forskningsresultat sågades vid fotknölarna som främlingsfientlighet av vänsterintellektuella, vilket de gör om allt som inte passar dem.  När de låtsas vara lite tjusiga, säger de att de ”skönjer en främlingsfientlig ton,” fakta skönjer de aldrig.

(Ny läsare, se kategori -fakta ”Muslimer och västerlänningar är olika” samt -kusingiften och -forskning).

Politiker öser på med mera bidrag till meningslösa projekt för att få kriminella att åter beträda den rätta vägen, men även för att få känslor i svang hos de snälla.

Varför resultaten från alla satsningar nästan alltid uteblir?
Är det en fråga som aldrig får ställas?

Utvärderingar och uppföljningar är mycket bristfälliga eller saknas helt. Syftet med alla satsningar är mer att skapa beroende efter bidragsregnen, vilket kan trygga framtida röster och samtidigt urholka ekonomin för landsmännen, så de elaka måste foga sig och bli snälla.

”Det mesta kriminologerna säger kan vara fel”
Med egna erfarenheter från yrkeslivet om vilka handikapp genetiken och ingiftens påverkan kan ställa till med, är det med glädje jag läser denna artikel av Ivar Arpi i SvD där han intervjuar Amir Sariaslan, som forskar om beteendegenetik. Där miljö och genetik kopplas ihop. Skillnader i beteende studeras med avseende på biologiskt arv och miljöfaktorer. Slutsatsen i flera stora forskningsstudier är att det genetiska arvet dominerar över det sociala upp till 65 %.

Att ögonfärg, kropps-hållning-längd och kroppsspråk och andra uttryckssätt kan ärvas accepteras, men aldrig kognitiva förmågor. På BB ser föräldrar direkt att ”näsan” påminner om min etc, men vad som finns inne i huvudet tar längre tid att upptäcka och ett avvikande beteende förtränger vi i det längsta.

 ”Vad är det som gör att vissa begår brottsliga handlingar? Varför blir vissa kriminella och andra inte? Svaren brukar ofta handla om saker som fattigdom, låg utbildningsnivå eller destruktiva bostadsområden. Gemensamt för de flesta svenska studier av kriminalitet är att de inte tar hänsyn till ärftlighet. Det är ett misstag, visar forskaren Amir Sariaslan”.

Artikeln i Svd:
https://www.svd.se/sariaslan-det-mesta-kriminologerna-sager-kan-vara-fel

Jag förstår att politikers intresse för dessa slutsatser är mycket lågt. Resultaten sätter käppar i hjulen för bidragspolitiken inom området och ännu värre är att det solkar ner allas lika värde, där det funktionella värdet fått sig en törn.

Globala NWO entusiasters önskan om uppblandning av raser kan göra att ett trasproletariat inte kommer att uppfylla arbetslivets höga krav, men det kanske är det som är meningen i automatiseringen. 

Vinnarna, en skyddad elit som skördar dess vinster, medan förlorarna  sjunker allt längre ner, när bidragen sinar. Vilket kan leda till inbördeskrig och längtan efter NWO, vilket kan vara den finansiella elitens mål för att trygga profiten med orättvisor.

Handfängsel eller doktorshatt det är frågan?