Kategoriarkiv: Skatt

”SVT & SR BUDGETEN SMYGHÖJS MED 283 MILJONER KR !!”

Björn Olanders:

SVT & SR BUDGETEN SMYGHÖJS MED 283 MILJONER KR !!
Precis som befarat  så smyghöjs budgeten för SVT & SR för andra året i rad med 282,6 miljoner kr till 9.364,6 miljarder kr med den nya TV-avgiften som ersatte gamla TV-licensen. Detta motsvarar en kostnad om 25,7 miljoner kr om dagen för svenska skattebetalare (eller drygt 1 st BB i Sollefteå om dagen). Per skattebetare blir det 1.818 kr per person (utslaget på 5.150.090 sysselsatta 31 dec 2018) !!

På två år har därmed SVT & SR fått en ökad budget med 909,4 miljoner kr eller +10,8% jämfört med gamla TV-licensbudgeten om 8,45 miljarder kr. Lägger man därtill presstödet och myndigheten för press, radio och TV så uppgår nu det totala presstödet till rekordhöga 10,17 miljarder kr. ur många får en sådan löneökning på två år?

Det är S+Mp-regeringen/riksdagen som beslutar om vem/vilka tidningar som skall få medie./presstöd och hur mycket svenska folket skall betala i TV-avgift. För 2020 är den 9.364,6 miljarder kr enligt ovan. Liksom TV-tittandet så minskar även antalet läsare av dagstidningar kraftigt med 5-10% per år.

Frågor:

1) Hur många tror att svenska dagstidningar och journalister kommer att vara neutrala?? Blir det dessutom inte risk för att de blir ÄNNU MERA mörkröda med den nya utformningen av avgiften ?? (=

2) Hur många tror att SVT & SR och deras ”journalister” kommer att vara neutrala?? (=

3) Hur många tror att ”journalisterna” vid SVT, SR & Sveriges dagstidningar INTE kommer att stå på S+Mp-regeringens sida i sina TV-inslag & artiklar ?? (=

4) Hur många anser att det här stödet motsvaras av ”dold muta för försörjning” till dessa ”journalister” ?? (=

5) Hur många tycker att det är konstigt att SVT, SR och dagstidningarna är så mörkröda och vänstervridna….?? (=

6) Hur många tror att Henrik Schyffert kommer att räkna pizzor och hålla på S+Mp-regeringen (=de som betalar hans lön med DINA pengar) även under år 2019….?? (=

7) Kommer inte det här att innebära att SVT skickar ÄNNU flera mörkröda journalister & TV-team att bevaka Donald Trump och att göra ännu fler snyftreportage om flyktingar från Afrika & mellanöstern?

8) Kommer det inte att resultera i ÄNNU FLER onödigt många heltidsanställda expertreportrar, proffstyckare & TV-team på TV-sporten som skall åka jorden runt och kommentera tävlingar??

9) Varför redovisar eller nämner inte SVT & SR sin budget i t ex Aktuellt eller Rapport? Varför tystas det här ned? (=

10) varför nämner INGEN dagstidning hur presstödet utvecklas? Varför tystas det ned så fullständigt? (=

M a o är det inte så att SVT & SR även fortsättningsvis förblir S+Mp-regeringens mörkröda språkrör under falskt flagg om att statens Public Service är neutrala, oberoende och för demokratin…?? 

Bara SD röstade nej till den nya TV-avgiften och storleken på den vid omröstningen i riksdagen. Samtliga JÖK- & DÖ-partier samt V röstade ja till förslaget.

Källor:
Länk 1: Statens budgetproposition 2019. Utgiftsområde UO 1.8 Medier samt k-slag 1650 skatteintäkter/avgifter till Public Service. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/09/prop.-2019201/

Länk 2: Statens budgetproposition 2019. Utgiftsområde UO 1.8 Medier samt k-slag 1650 skatteintäkter/avgifter till Public Service. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/11/prop.-2018191/

Länk 3. Statens budget 2018. Utgiftsområde UO 1.8. Mediefrågor. https://www.regeringen.se/4a6e13/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/budgetpropositionen-for-2018-hela-dokumentet-prop.-2017181.pdf

Länk 4. TV-avgiften 2018. Radiotjänst. https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Avgiftsjustering-2018/

Länk 5. Så många betalar TV-licens. Dagens media. http://www.dagensmedia.se/medier/rorligt/sa-manga-betalar-tv-licensen-6305121

Länk 6. Så många läsare tappar dagstidningarna. Resumé. https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/03/09/sa-manga-lasare-tappade-dagstidningarna-2015/

Länk 7. Antalet TV-licensbetalare minskar med 100.00 hushåll per år. SVT Nyheter. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kulturministern-oroad-over-svt-s-finansiering-1

Länk 8. Antalet prenumeranter på dagstidningar minskar. SVT. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/alla-tidningar-tappar

Länk 9. Dagstidningar tappar läsare. Syd- & Västsveriges Affärstidning. http://vastaffar.se/dagstidningar-tappar-lasare/

Länk 10. Dagstidningar fortsätter tappa läsare. Nyheter sto. http://nyhetersto.se/telegram.asp?ID=2464

Länk 11. Ny avgift ersätter radio- och tv-avgiften – frågor och svar. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/ny-avgift-ersatter-radio–och-tv-avgiften–fragor-och-svar/

Länk 12. Resultatet av omröstningen till ny TV-avgift. Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/omrostning/omrostning-betankande-201819kru2-langsiktig_H619KrU2p7?fbclid=IwAR3H1RIRc7GwwJDORye2UXagTvSm0zw5uP4KFDNCzrexmX7i-IKbVTc2JJ8

#svpol      #svt      #ekot    #SR_StudioEtt    #SR    #agenda

Den röda beroendeställningen stärks kontinuerligt med våra skattepengar, av den ”oberoende” SVT&SR. Hanna Stjärne och kompani firar triumfer varje dag, när de utan hämningar får återuppliva sina gamla bravader, men nu till hela folket.

”Invandringen driver på matimporten”

Detta är en mycket klartänkt debattartikel av Jan Ivarsson, som varit publicerad i Bohuslänningen. Ivarsson punkterar sakkunnigt systemmedias och politikers förklaringar till stigande matpriser, el brist och en sjunkande krona.

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/invandringen-driver-p%C3%A5-matimporten-1.17276665

”Debatt och insändare Jan Ivarson: Vi får vara glada så länge landet har något att betala importen med.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

””Media berättar att matpriserna stigit och förklaras med klimatet. Det var lätt att förutse. Verkliga orsaker är att Sverige under årtionden fört en politik som försämrar landets ekonomi. Världshöga inkomstskatter på lafferkurvans topp för vanligt folk och punktskatter som i vissa fall överstiger varans pris har försämrat folks köpkraft. Kronan har försvagats och pensionerna legat stilla. Media har skrivit att folk ska sluta äta kött som är en inhemsk vara och ersätta det med grönsaker som till största delen flygs från utlandet.

LÄS MER: Inflationen faller – men inte matpriserna

Överdrivna miljökrav och långa ledtider i byråkratin försvårar för industrin. Svenska företag har sålts till utländska ägare där inte bara fonder utan även privatpersoner får ha kapital utan att skämmas. ABB, ASTRA, AGA och IFÖ är några exempel på företag som fått utländska ägare. Jag tänker på det nästan var gång jag sätter mig på mitt IFÖ-WC och tröstar mig med att tillverkning ännu pågår landet. Samtidigt har svensk skattefinansierad migrationsindustri byggts ut. Den har blivit så stor att den nu är en maktfaktor och därmed svår att backa tillbaka med annat än en kollaps.

LÄS MER: Dyrare frukt och grönt får konsumenter i Ljungskile att välja bort

Inflödet av folk har till största delen utgjorts av lågutbildade personer. De vill leva på importerad mat som de ätit i länder de lämnat. Det är både förståeligt och sunt. Tyvärr har de andra värderingar än västerländska som lagt grunden för vårt välstånd. Majoriteten av invandrare bidrar lite till högteknologisk export som kan betala för importen. Minskat värde på kronan höjer matpriserna och försämrar vår valuta och värdet av pensionerna som inte höjs i motsvarande grad.

Vi har anledning fundera över vad matpriserna blir när invandringen ökat befolkningen med ytterligare miljoner. Vi kommer närma oss den punkt då kurvorna för export och import skär varandra och begränsar vad landet kan importera. Den negativa utvecklingen påskyndas av energibrist, kompetens- och företagsflykt. Redan är det svårt att attrahera utländsk spetskompetens till våra företag på grund av höga skatter, sociala problem och dåliga skolor för de högutbildades barn.

LÄS MER: Karin Pihl: Kronan rekordusel – och det kan bli värre

Vi får vara glada så länge landet har något att betala importen med. Vi får också vara glada åt att makthavare ännu inte lyckats strypa debatten helt. Den lever tack vara internet medan public service och delar av statsfinansierade pressen målar politiken i vackra färger och förtiger problemens orsaker.

Sammantaget har Sveriges regeringar bedrivit en politik som lett till försämringar som vi bara sett början av. Stigande matpriser är en varningssignal. Energipolitiken ser ut att skapa elbrist. Under min yrkestid beslöt några kommuner att nya villor skulle ha direktel. Framsynt tycker de politiskt korrekta. Om inte ägarna byggt om, ger direktel mer av ägarnas pengar till statskassan och migrationsindustrin.”

Jan Ivarson

Skattehöjningar är drivmedel för en humanitär stormakt

Trots världens högsta skattetryck, när direkta och indirekta skatter räknas in, så måste skatten upp ytterligare för att klara fortsatt invandring, där anhöriga står i dörren. Men mantrat lyder i vanlig ordning för att klara vården, skolan och omsorgen. För vilka nämns inte.

Magdalena Anderssons ekonomiska kapacitet räcker inte till för att förstå att konkursen för ett försäkringsbolag är ett faktum om inga premier har betalats in för ersättningar, som tas ut. Tror hon att kunderna skulle acceptera att betala in mer i premier för att en stor grupp skall slippa öppna plånboken?
Varför reagerar hon inte heller på att kronan ständigt försvagas, som Svensson har märkt vid minsta utlandssemester?

”Det är dags att på allvar föra upp frågan om kronans ständigt sjunkande värde på den politiska agendan” Sven Otto Littorin (M) fd arbetsmarknadsminiter. Tänk att klokskap först kommer efter att ansvariga politiker lämnat sina uppdrag!

Sedan 2014 har kronan tappat 30 % i värde gentemot dollarn och 14 % mot euron. I vanlig ordning får orsaken inte nämnas, invandringen och oförmögna politiska ledare. DÖ och JÖK är skrämmande exempel på inkompetenta politiker, som ägnar all kraft åt att demonisera SD och ingen kraft på att stoppa landets utförsbacke. Andra länder i EU försöker minska invandringen, medan Sverige ökar den. Steget Efter har sett hur ensam Sverige ligger i sin invandringsfil.

Positiv särbehandling av nysvenskar har nu spridit sig till företag oavsett om det gäller producenter av biobränsle eller läkemedel, särbehandling verkar vara ledstjärna för både Maria Wetterstrands och Cecilia Wikströms girighet, som är baksidan på deras globala godhetshysteri. Även här ser Steget Efter hur det går till hos miljöpartiet. Alla vet att maskrosor har stor spridningskraft, att få bort dem ur gräsmattan är nästan en omöjlighet.

MW får god hjälp av Isabella Lövin att hålla dörren stängd för journalister och CW jobbar nu frenetiskt för sin plats och jag misstänker att Soros visar sin makt för att få behålla sin beundrarinna. EU:s bästa vän bland jökarna är Björklund, som är nog mindre kaxig, när Soros viskar i hans vänstra öra.

”Korrupt. Girig. Och globalist. På samma gång” skriver Johan Westerholm om Cecilia Wikström, liberalernas toppkandidat till EU. Jag tycker att epiteten också passar utmärkt in på ”utredarenom flygbränsle Maria Wetterstrand, med styrelseuppdrag och aktieinnehav i företaget som producerar biogas. Ingen risk finns för att MP:s politikerlista om oegentligheter skall stangera. Steget Efter har lyssnat in vad som sägs i vardagsrummen.

Moder Svea får åderlåtas tills hon säckar ihop.
Hur länge till kan floskler om solidaritet, humanitet och uppskruvat klimatlarm få fortgå?
Eftersom folkets tvångsöppnade hjärtan för mångfald inte verkar bestå, så kom klimat och miljö som räddande änglar för korrekta ”refugare” att lägga krutet på.

Några som inte behöver bekymra sig om höjning av skatten är bankdirektörerna. Kanske är en månadslön på 2 miljoner resultatet av deras effektiva tvättmaskiner och torktumlare som tvättar svarta pengar vita?
Jag misstänker att de kan produceras inom Rotschilds bankimperium vars förgreningar verkar ha haft tumme med finansinspektionen, som resulterat i deras senfärdighet.

Men för oss andra kommer här en lista på skatter som kan komma att höjas eller återinföras:

  • Fastighetsskatt
  • Arvs- och gåvoskatt och förmögenhetsskatt
  • Bankskatt
  • Momsen
  • Bensinskatt
  • Elskatt
  • Kemikalieskatt som även innefattar kläder och skor
  • Kilometerskatt på tunga fordon
  • Kilometerskatt på personbilar

Priset i finurlighet tar nog upphovsmännen till public service skatten, lämnar du denna jämmerdal i januari så måste du betala året ut. Den nya skattegömman för statsministern är stiftelser vars styrelser utses av honom själv med kumpaner. Denna idé om förlängt skatteuttag efter jordelivet kan vara räddningen för mångkulturens överlevnad ännu några år, innan den humanitära stormakten säckar ihop. Så innehavarna av framtida dödsbon får knega på till minst 80 år.

Källor:

https://www.svd.se/nordeas-vd-bast-betalda-bank-vdn#sida-3

https://www.fplus.se/har-ar-de-nya-skatterna-och-de-som-kan-gora-comeback/a/0E1pkB

https://www.svd.se/varningen-svenska-kronan-riskerar-att-rasa-till-krisniva

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1oM36/wetterstrand-ledde-utredning–anklagas-for-jav

https://www.svd.se/ren-dumhet-att-ingen-har-reagerat-tidigare/i/senaste

PS. Eftersom bloggen åter är utsatt för en spam attack, måste man vara registrerad samt inloggad för att kunna kommentera. Att bara skriva sin e-postadr gör att det väller in otyg, som tar lång tid att ta bort. Hoppas att det lugnar sig framöver. För Er som har min mejladress, skicka ev. kommentar till den, så lägger jag ut den ”Från signaturen xxx” DS.

Anna Hedenmos känsla och Hanif Balis förnuft

När jag såg på ”Min Sanning” på SVT 2 söndagen den 25 november, kom jag osökt att tänka på ”Amadeus” filmen, där Antonio Salieri berättade sitt livs tillkortakommanden, för den alltmer sorgsna och bedrövade prästen.
I början verkade Anna Hedenmo mycket nöjd, när hon fick se medkännande ut över Hanif Balis ensamkommande barndom. Men efter hand, när programmet fortskred så förvandlades hennes kroppsspråk till avsky och förakt över Hanif Balis klarsynta och logiska resonemang.
”Hoppas de strejkar ihjäl sig” var Balis kommentar om ljugande afghaner på Medborgarplatsens trappa, som fick Hedenmo att kippa efter andan, eftersom hon tolkade det bokstavligt. Bali försökte förgäves att få den känsloimpregnerade Hedenmo att förstå att politiker måste se helheten av sina beslut och inte fångas in i känslomässigt engagemang av enskilda fall.
Men förgäves, annat var väl inte att vänta från en journalist på SVT, som därmed fick visa hur god hon är. Samma nöjda leende visade Amnestys representant Johanna Westeson veckan innan, när hon i Rapport fick berätta om deras krav på permanenta bostäder åt rumänska tiggare. Andemeningen var; Halleluja, så härligt goda och fina vi är! När hemlösa svenskar kom på tal, så svalnade engagemanget påtagligt.
När Hedenmo fick svaret ”inga” på frågan hur många ”flyktingar” Sverige kan ta emot, då höll hon på att tuppa av.
Jag minns vilket kuttrasju det var med nickanden och leenden i samförstånd, när Annie Lööf i tidigare program fick berätta om sin sanning, dvs. sina lögner, för att inte tala om Sara Danius alterego och Jonas Gardells frånvaro av vänner.
Nu tvingas vi alla via skattsedeln betala för SVT:s filtrerade sanningar och uppvisningar i humanitet. Om Du tvingas lämna jordelivet i januari, så får Du även betala för resterande elva månader!
Jag har svårt att tro att Sankte Per har någon direkt mottagningen från ”änglakörens” repertoar. Vilken fiffig idé, om uttag av skatt efter att vi avlidet, det är något för finansdepartementet att klura på, när FN:s migrationsavtal nått full effekt.
Ps. Tänk om karln kunde raka av sig sitt talibanskägg, men att bära ett sådant mörker ger bara större kontrast till budskapet, som då kan locka till sig fler följare. Ds.

MP:s syfte med ”bonus malus” är enbart att dra in mer kosing till välfärdsbedragare

Från min vän bloggveteranen kom länken till detta brev från debattören Harold Sandor I Malmö, som måste vara en nagel i ögat på 7-klöverns partiledare.
Med sin hemvist och yrkeserfarenhet är han en persona non grata, för 7-klöverns politiker, som satsat på genus och välfärdsmigranter i stället för brandförsvar och låtit infrastrukturen förfalla med fara för medborgares liv och lem.
Nu dammsugs landet på nya skatter, som vanligt inlindat i tomma  miljöfraser.
Min förhoppning är att dessa bluffmakare åker ur riksdagen och tar sina subventionerade el.cyklar med sig.
Får dessa charlataner i regeringen fortsätta att brandskatta det svenska folket, så ligger snart Valdemar Atterdags brandskattning av Visby 1361 i lä.

………………………………………………………………………………………….

 From: Sandor …

Sent: Thursday, August 9, 2018 6:30 PM

To: rickard.persson@riksdagen.se ; asikter@sydsvenskan.se ; gustav.fridolin@regeringskansliet.se ; maria.ferm@riksdagen.se ; nils.karlsson@malmo.se ; marta.stenevi@malmo.se ; jan.bjorklund@riksdagen.se ; jonas.sjostedt@riksdagen.se ; Jimmie. Akesson ; annie.loof@riksdagen.se

Subject: syftet med bonus malus är att nå målet….

Malmö 2018-08-09

Rickard Persson, riksdagsledamot för mp, skriver i sitt svar till Janne Dahl (SD) att syftet med bonus malus – systemet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Syftet med det aktuella systemet är helt enkelt att dra in ännu mer skatt till statskassan och inget annat, Rickard Persson. Eftersom snart sagt allt i Sverige är eftersatt, järnvägar och underhåll av dessa, ett brandförsvar värt namnet, sjukvården och skolorna, äldreomsorgen bara för att nämna några exempel så vet inte regeringen vad dom skall hitta på för skatter för att kunna hålla en elementär service för sina redan överbeskattade medborgare.

Anledningen till att allt ovanstående och mer därtill heter invandrings och flyktingpolitik. Där saknas det varken resurser eller pengar och dom skyldiga till detta är just Rickard Persson och hans parti.

Ta bara dom niotusen åldersbedragarna som mp med näbbar och klor gjort allt för att dom skall få stanna i Sverige.

Vad kostar inte dessa Rickard Persson?
Som ett exempel på hur det står till inom sjukvården tack vare miljöpartiets benägenhet att i första hand använda våra skattepengar på andra länders medborgare före sina egna landsmäns väl och ve är ett brev som jag fick från region Skåne den 10-7 i år :

”Bäste patient. Vi har fått en remiss angående dina urologiska besvär. Våra väntetider är mycket långa, vilket innebär att vårdgarantins 90 dagar kommer att överskridas.
Vi samarbetar därför med andra vårdgivare i södra Sverige för att kunna boka in dig så fort som möjligt.”

Har givetvis ännu inte fått någon tid och räknar inte heller att få någon inom dom närmaste månaderna. Så jag får tacka dig Rickard Persson och andra miljöpartister för att mina skattepengar går till att finansiera bl a 9000 åldersbedragares gymnasiestudier i stället för att lindra mina och andra svenskars krämpor!

Att bonus malus är ett desperat påhitt att få in ytterligare några miljarder från redan överbeskattade svenskar bevisar att efter tre år så skall den gamla lägre skatten på bilar komma tillbaka. Det säger i varje fall de ansvariga politikerna och är det någon som tror på det? Och det särskilt när det kommer från en miljöpartist.

Jag gör det i varje fall inte för jag har aldrig i detta land varit med om en skatt har sänkts när det en gång har fastställts och införts.

Så Janne Dahl och andra som nu har en av världens högsta bilskatter får nog vänja sig vid att ha kvar den så länge dom har kvar bilen.

Att dra in den senaste värmeböljan med allt vad det innebär av bränder som det eftersatta svenska brandförsvaret inte kunde släcka utan hjälp utifrån är ett lågvattenmärke, Rickard Persson!
Att det brinner är inte miljöpartiets fel, men att svensk brandförsvar inte kan släcka den är till stor del just miljöpartiets p g a att resurser saknas för att miljard efter miljard har gått till att ta emot s k flyktingar som inte är något annat än bluffmakare som har tagit sig till vårt land av helt andra skäl än att dom är flyktingar.

Dom 9000 åldersbedragarna är ett lysande exempel på detta.

F ö så är jag mycket glad över att mitt yrkesliv som lokförare är över sedan snart tre år och att jag slipper att riskera livet på järnvägsspår som kröker sig som kokt spagetti i hettan samt att slippa sitta strandsatt i en skog p g a att kontaktledningarna ramlar ner lite överallt och signalerna slocknar.

 

Men det är naturligtvis viktigare för Dig och Dina partikamrater att de små ensamkommande barnen får studera i lugn och ro.
Jag liksom Janne Dahl önskar att du och ditt parti åker ur riksdagen för all framtid. Vi har fått nog av horribla skatter som går till allt annat och till alla andra än svenska medborgare.
Vi är trötta på att få allt mindre för våra allt högre skatter!”

Sandor Herold, Malmö

https://www.sydsvenskan.se/asikter

Ps. Fordonskatt – bonus-malus.
Bonus-­malus, som på latin betyder ”bra – dåligt”, innebär att de fordon sedan den 1 juli som har låga CO2­-utsläpp får bonus, medan de med högre CO2­-utsläpp får malus i form av högre fordonsskatt under bilens tre första år. Ds.

Skattebefrielse för arbetslösa, lockande för flyktingbaroner?

Läste jag rätt??

Men så står det i länken, som jag fick från en väninna med tillägget: Helt otroligt att de skall vara skattebefriade också!!!!!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6818661

Nu är hitte på benämningen inträdesjobb och detta skall gälla alla arbetslösa, dvs. de < 25 år som varit utan jobb i ett halvår och de över 25 som varit arbetslösa i mer än ett år, som skräddarsytt för invandrare, både gamla och nya, vars arbetslöshet är skyhög.

Varför är ännu tabu att fråga i regeringen.

Negativ produktivitet
Att det kostar mer än smakar att anställa är ett okänt begrepp för Ylva Johansson. Hennes tidigare förklaring om arbetsgivarens motvilja mot krångliga efternamn är nu glömt, för nu fortsätter regnet med subventioner över flyktingindustrins baroner.

Jag fick läsa artikelnAvtal nära- så skall nyanlända få jobb” från SR en gång till.

”…….Ersättningen ska bestå av en lönedel och ett bidrag från staten som betalas direkt till individen. Detaljerna här är inte klara, men enligt Ekots uppgifter ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner i Sverige som i många branscher ligger mellan 16 000 och 18 000 kronor i månaden. Både arbetsgivaren och den anställde ska vara skattebefriade…..”
”…….. Med en låg lön på runt 8 000 kronor per månad och ett bidrag på lika mycket direkt från staten till individen är det tänkt att företagen ska våga anställa den som är nyanländ eller står långt ifrån arbetsmarknaden.”
Alltså minst 16.000 i handen, om jag läser rätt.

Men sedan kommer tillägget att dessa inträdesjobb skall förvandlas till fast anställning efter två år och då kanske det blir lite kinkigare för arbetsgivaren.  Om subventionerna då skall avslutas framgår inte, eller om skrupelfria arbetsgivare inom flyktingindustrin kan ge den skenanställde sparken efter 23 månader och ta in en ny person för fortsatt stöld från skattebetalarna?

I Löfvens jämlika land så borde konsekvensen bli, att alla låglönejobb samt majoriteten av alla pensionärer också bli skattebefriade?

Eller har regeringen nu slutligt punkterat ”alla lika värde lagen”?

Undanträngning och lönedumpning
Hur kan facken gå med på detta avtal om dessa inträdesjobb, som stinker av undanträngningseffekter och lönedumpning? Att ”frigörelsen är vårt eget verk”, är begravt och glömt.

Annie Lööf sitter väl och gnuggar händerna av förtjusning för dessa efterlängtade lägsta löner, tillsammans med alliansen. Gratulationskort borde komma direkt från Bilderbergarna.
Det kan väl inte bli bättre:
– Välfärden eroderas ytterligare
– Skattehöjningar ett måste enligt SKL
– Staten behöver nya lån, från bankirerna
– En god splittra, söndra effekt

Allt under sken av handlingskraft och humanitet.

LO-arbetare v.g.se igenom sveket!
Jag undrar om arbetarna i LO tycker att detta avtal är lika bra som Thorvaldsson, att den svenska modellen nu gått i graven, när deras fackboss övergivit dem och klättrat upp i knät på statsministern, som nu bygger landet i full fart.

Om de inte lämnar detta parti med sin regeringsfinansierade fackförening, då får jag lyckönska dem till framtida fattigjon.

Signaturen ”Tant Gredelinkommenterar så här i Samnytt.
”Dags för andra ronden i det stora rånet av svenska folket. Vilken arbetsgivare kommer att anställa folk som varken kan yrket eller språket. Det handlar om få yrken som inte kräver kunskap idag. Istället blir det asylbaroner som bluffanställer folk som får kanske 8.000:- i månaden sedan behåller ”arbetsgivaren” resten, alltså svenska folkets skattepengar. Så fungerar det i viss mån redan idag men detta blir en hel asylindustri. Vart tog kompetensregnet och alla de högutbildade vägen? Om svar anhålles!”
https://samnytt.se/ny-subventionering-ska-fa-nyanlanda-i-jobb-riskerar-tranga-undan-andra-anstallningar/

Vi är många som önskar svar och för våra barn och barnbarns framtid, måste vi se till att statsministern inte får fortsätta att bygga, det vill säga rasera landet!

Leif Östling slog huvudet på spiken

I detta gästinlägg förtydligar Jan Ivarsson, politiskt obunden, sin kommentar från den 7 november. I söndagens extrainsatta Uppdrag Granskning från den 5 november uteblev önskad reaktion, när Leif Östling ställdes i skamvrån för att han inte betalade mer skatt än han behöver.
Har även Josefsson börjat springa regeringens ärenden?
………………………………………………………………………………………………….
”Leif Östling är en av landets mest framstående industrimän. Han har lett ett världsföretag i Sverige som sysselsätter många skattebetalare. Sådana personer skall vi vara rädda om. Hans fråga om vad han får för skatten riktade uppmärksamhet på välståndets förfall, trots att landet redan har världens högsta skatter. Det är på tiden att någon med hög samhällsställning ifrågasätter det höga skattetrycket. Svenska regeringar delar ut allt större del av skatterna till andra än landets invånare som betalat skatt.

Östlig har betalat sina skatter i Sverige och i andra länder. Ingen har påstått annat!
Det han kritiserats för är att han liksom minister Margot Wallström inte betalat all skatt i Sverige utan en del i andra länder bl. a. för inkomster han haft där. Blir nästa moraliserande att högavlönade svenskar i kommuner med relativt låg skatt bör betala skatt som i högskattekommuner?

Det media skriver upprört om är att folk inte betalar mer skatt än regelverket kräver. Vem gör det? Wallström (S) gjorde det inte.

Det finns anledning att ständigt se över skattelagstiftningen så att få kan kringgå den. Lagstiftning är som tak. De måste ständigt ses över för att inte läcka. Om underhållet är dåligt uppstår läckor. Då kan vi inte skylla på regnet. Om en regering anser att skattelagstiftningen läcker får regering se till att ändra lagarna och arbeta för samordning med andra länder. Om media är missnöjda med lagstiftningen bör de vända kritiken mot politikerna, inte mot de som följer gällande lagar.”

https://newsvoice.se/2017/11/07/leif-ostling-vadfanfarjag/

……………………………………………………………………………………………

I slutet på programmet satt finansminister Magdalena Andersson och antydde med darr i stämman att Östling var en ful typ, som undanhöll vården, skolan och pensionärer sina pengar, som de så väl behövde.
Varför har inte regeringen funderat på att lägga förslag som gör laglig skatteplanering olaglig? Exakt som Jan Ivarsson påpekar i sitt inlägg.
Varför inte först sopa framför partiets egen dörr, där utrikesminister Margot Wallström under sina EU år, drog in 23,5 miljoner efter skatt, pengar som inte beskattades i Sverige?
Snålheten segrade tydligen över visdomen, när hon ansåg sig behöva en nästan gratis lägenhet från Anneli Nordström i Kommunal.
Wallström har redan tryggat sin pension genom sina välbetalda uppdrag i FN, EU och som finansminister. Hon får en månadslön på nästan 100.000kr efter skatt livet ut!
Inte konstigt att partiet lockar, mediokra förmågor.
Mobbingen flödar nu från Rosenbad, där Löfvens och hans ministrar tävlar i upprördhet, men jag tror att många medborgare bara ser en uppvisning i skenhelighet, dessvärre också från alliansen.

Olagligt eller oetiskt är frågan?

 Uppdrag Gransknings stora avslöjande
Först tänkte jag att något världsomvälvande hänt, när Uppdrag Granskning knuffade ut ”Babel” från bästa sändningstid i söndagens SVT2 sändning, den 5/11.
På sociala medier dagarna innan byggdes stämningen upp med att Uppdrag Granskning sänder extra på söndag. Det här vill Ni inte missa stod det.
Efter sändningen tyckte nog många inklusive jag själv att vi borde ha gjort det.

Paradisskandal efter Panama
Skandalen med penningtvätt i Panama har ersatts av Paradisen, där journalister i ett västligt nätverk leker Sherlock Holmes. Visst, de avslöjar brevlådeföretag, penningtvätt och allsköns skattefiffel från näringslivets höjdare, men sedan händer ingenting.
För hur skall det kunna göra det, när höga politiker är lika involverade i denna ljusskygga verksamhet, som i Sverige omfattar ca 2000 välbeställda.
Upprörande är att 43 miljarder varje år därmed undanhålls i skatt, men flertalet av transaktionerna med lagren av brevlådeföretag och Offshore sektorns kreativitet är ju oftast legal skatteflykt med välkända kryphål för politikerna, som nu spelar upprörda.

Trumps USA i skottgluggen
Stor uppmärksamhet ägnades åt USA:s handelsminister Wilbur Ross gashandel med Ryssland, där Putins svärson tjänade storkovan genom rederiet ”Navigator” tillsammans med de ”Grå Oligarkerna” som står Putin närmast. Allt under bolagsnamnet ”Sibur”, som Ross hävdar aldrig stått på sanktionslistan.

Tyvärr är inte Rysslands makthavare ensamma om att belöna de sina. Detta belöningssystem äger rum lika frekvent här hemma, med utnämningar och uppdrag för poster där kompetens saknas, men där lojalitet finns i övermått. Tomas Boströms missade landshövdingspost, är väl en liten miss i regeringens arbete.

Enligt en hög uppsatt Obama vän hängde nu handelsministern lös, då Ross själv brutit mot sanktionerna mot Ryssland, efter deras insats eller angrepp (beroende på ingångsdörr) på Krim. Sanktioner är endast alibi för politikers handlingskraft, men ger föga verkan på sikt, mer än att medborgare får betala dyrt.

Sammanträffande?
Konstigt hur DN och SVT med extrainsatt Uppdrag Granskning och i Agenda samma söndag lyckades få strålkastarljuset att samtidigt riktas mot den avskydde Donald Trump.
Efter 10 sidors läsning i DN om föraktet över alla presidentens utspel, blev jag mycket trött. Journalisternas ringaktning hade nu fått en ny målgrupp.
Nu var det miljonärerna i Floridas Palm Beach, som var ”bad guys” inte Hillary Clintons ”desorable people” dvs. beklagansvärda och eländiga dumskallar i mellan västern. Nu kröp det fram att 2/3 av Trumps väljarkår bestod av välbeställda amerikaner och inte av det föraktfulla uttrycket ”white trash.”

Olagligt eller oetiskt?
Jag tyckte Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, håll i Er nu, svarade bra
på  journalistens indignerade frågor i Uppdrag Granskning.
Varför skall jag betala mer skatt, än jag behöver?
Många av oss ställer nog samma fråga. Skillnaden är bara att den vanlige löntagaren har små avdragsmöjligheter och fattigpensionärerna har inga, därför nitas de till ordentligt med extraskatt. Pensionärer har heller ingen strejkrätt, vilket gör dem till lockande skatteobjekt.

Mager pension
Kanske Refuges Welcome kraften hos dagens unga skulle dämpas en smula om de insåg vilket liv som väntar med 40 % av lönen i pension? Pensionsgruppens arbete lär nog ta tid, hur de skall krångla fram vettiga pensioner, som går att leva på utan besök till soppkök, begriper jag inte.
När inflödet av invandrare och anhöriga till de gamla bara fortsätter och försörjningsbördan ökar.
Tänk att kunna få allt Gratis under hela livet, utan att bidra med en krona, då är det inte konstigt att migranter hoppar i en rankig gummiflotte för färd över Medelhavet mot landet där inga krav på  anpassning får ställas.

Skattefinansierad TV avgift borde få SD att protestera

Nu förstår jag ingenting.

Hur kan SD vara positiva till public service förslaget om skattepliktig Radio/TV licens och samtidigt jämföra det rödfärgade SVT med DDR?

Nu skall varje person betala 1300 kr varje år oavsett om vi tittar eller lyssnar på programutbudet. Kanske detta blir något för handeln, att ta betalt från alla som går in i en affär även om de inte köper något?

Tror SD att det räcker med att ändra lite på en bils detaljer, till exempel nya fälgar, backspeglar för att de skall få annan effekt från motorn?

Angelika Bengtsson, SD:s representant i public service kommittén försöker sitta på två stolar samtidigt och ju fler frågor hon får i Samhällsnytts intervju, desto närmare kommer golvet.
https://samnytt.se/sd-stodjer-propagandaskatten-svt-gor-manga-bra-program/

Att jämföra skatten med begravningsavgiften håller inte. Att dö är obligatoriskt, men att se på TV är frivilligt.

Vad blir politikernas nästa drag? Extra avgifter för att promenera, köra bil, åka tåg, rösta etc utöver landets rekord i skatteuttag. Det spånas nog vilt i Arvfurstens palats om bästa förslaget, för ökad politikermakt.

Att svassa för motståndare i tron om större väljaracceptans, brukar inte vara någon framgångsrik strategi. Misstaget, som politiker ständigt gör är att de tar sina väljare för givna. De betraktar sina kärnväljare som livegna och blir lika upprörda varje gång, de ser att båset är tomt.

Trump, Brexit, Euro valen är exempel på hur stort avståndet är mellan folket och den politiska eliten. Gamla ideal brukar hyvlas av ju högre man klättrar och desto mer ”syns rumpan”.

I dag är väljarnas rörlighet större än någonsin, att vela, byta stol, mumla vid besvärliga frågor utan klara åsikter gör att partierna tappar kompassen och väljarstöd.

Vägen mot begravningsakten kan då närma sig, fortare än ledningen tror, det har miljöpartiet blivit varse.

 

 

 

Skatteverket: Hur mycket pengar har Du? När och var kan vi hämta dom?

Kommande information från skatteverket: 

Hur mycket pengar har Du? När och var kan vi hämta dom?

Fantasin fattas inte hos regeringen när det gäller att pungslå sina arbetande medborgare.

Flyg-, bank-, trängsel-, energi-, punkt-, marginal-, pensionärs-, fordons-, kilometer-, kapital-och momsskatt är några exempel på deras kreativitet.

Tror statsministern med sina kompisar, att bara för att de bildat regering, så har de obegränsad rätt att muddra sina medborgare?

Anders Iskasson, klarsynt socialdemokrat, kom ut med skriften ”Aldrig mer, aldrig nog – om medborgaren, staten och välfärden”1994, en erfarenhet som besannats med råge flera gånger om.

För ju mer beroende vi blir av staten, desto säkrare sitter politiker i sadeln.

”Vi ska vara aktsamma och hushålla med medborgarnas pengar” låter det unisont från politiker och sedan gör de tvärtom, när de får hålla i ratten.

Moder Svea svårt skadad

När, de kört i diket så ska vi tillsammans dra upp fordonet och tillkalla ambulans åt en svårt skadad moder Svea, vars prognos är oviss.

Att vara generös med andras pengar verkar ge större lyckorus än det tyngsta tjack.

Tänk om ett uns av denna handlingskraft hade funnits, när det gäller insikt om massinvandringens konsekvenser, kostnader och nödtvång att utvisa illegala invandrare.

Nej, här är det tvärstopp.

Att få brösta sig i EU:s och FN:s korridorer med sin humanitet känns mycket mer behagligt. Elitens leenden och kindpussar värmer så gott av dessa politiker, som sina medborgare förrått.

Alla partier ropar nu på fler poliser, mer pengar till rättsväsende och försvar, medan vården, skolan och omsorgen blöder mer för varje dag, men totalt blindhet råder när det gäller fortsatt invandring.

Anhöriginvandring är nödvändigt för integrering mässas det, i verkligheten är det tvärtom.

Ju fler som fyller på alla parallellsamhällen, desto mer manifest blir fundamentalisternas makt med moralpoliser, som håller efter flickor och kvinnor, så de inte lockas av västerländska seder.

Regeringen har målat in sig i ett hörn, när massinvandringens nota ständigt ökar.

Deras ideologi med globaliseringens och mångkulturens välsignelser har täppt till varenda por till förståelse för följderna av pågående folkutbyte.

Välfärden kommer att braka samman utan finansiering!

Norrlandskommuner har nu planer på att ytterligare höja skatten från rekordhöga 34 till 37 kr, samtidigt som de lägger ner vårdplatser och hela avdelningar. Ingen har väl glömt nedläggningen av Sollefteås förlossningsavdelning. Då förstår man att det står illa till i hjärnkontoret.

Ingen reflektion finns, att berikningen har uteblivit av alla nyanlända, som skulle ge avfolkningsbygder nytt liv, utan svenska, erfarenhet och utbildning. När statens bidrag försvinner finns bara skenande kostnader kvar.

Asylstopp är ett tabubelagt ord att ta i sin mun, hellre får hela landet braka omkull.

Skillnaden mellan värdlandets befolkning och migranter utifrån är mycket stor.

Den inhemska har hög produktivitet och har ännu lojalitet till landet, även om den börjar falna, när staten inte fullgör sitt medborgarkontrakt.

Befolkning från en medeltida religion, har låg produktivitet och ringa lojalitet till värdlandet.

Hur många patienter har jag inte haft, som enbart sett värdlandet som en exploaterande resurs?

Lönsamma identiteter

Med 2-3 identiteter och med kommande anhöriginvandring så sinar välfärden fort.

Håll i Er nu, med detta citat från ”Invandring och mörkläggning”, ett inlägg av Karl-Olof Arnstberg den 30 april om en företagssam somalisk kvinna. Notat från Migrationsverket:

”……..Kvinnan fick asyl i Sverige någon gång under 2000-talet och bodde sedan dess med ett permanent uppehållstillstånd, utan att ansöka om medborgarskap. När jag bläddrade i handlingar i ärendet stötte jag på ett skriftligt tips som var ett par år gammalt. Enligt tipset hade kvinnan ett uppehållstillstånd både i Norge och i Danmark när hon sökte asyl i Sverige i början av 2000-talet. Numera var hon medborgare i Norge. Uppgiftslämnaren påstod att kvinnan tagit emot socialbidrag från alla tre länder. Inte nog med det – direkt efter att hon fick asyl i Sverige reste hon till det land hon hade sökt skydd ifrån – nämligen till Somalia. Väl där sålde hon ett svensk uppehållstillstånd på anknytning till en somalisk man med tre egna barn för 120 tusen kronor. Mannen tog sig till Sverige och bor här som hennes ”man” medan hon fortsätter att bo i Norge……

 https://morklaggning.wordpress.com/2017/04/30/offer/#more-16334

”Die dumme Schweden” får bara, ny aktualitet och vad värre är, är att humanistorgien med alla lockrop spillt över på medborgare i Norden och övriga Europa.

Sverige producerar flest IS-terrorister per capita i hela Europa, men här tar visst regeringens stolta deklarationer tvärt slut.

Liten osthyvel på regeringskansli och myndigheter

Under regering och riksdag finns i dag 341 myndigheter i landet, därutöver 107 utlandsmyndigheter, om allt de gör är till nytta för oss, tvivlar jag på.

Min misstanke är stor att betydligt mer glassiga arbetsuppgifter finns, än att sköta landets kärnuppgifter, men här och på regeringskansliet verkar ingen osthyvel eller kniv nå fram. Prioritering och neddragningar gäller bara för alla andra och givetvis börjar man på samhällets nedersta trappsteg.

Det verkar nu som Astrid Lindgrens stackars ”Pomperipossa” från 1976 har gjort come back. Där AL beskrev hur hennes skatt blev 102 % och fick knäna att darra i Rosenbad. 

http://www.expressen.se/noje/pomperipossa-i-monismanien/

Små företagare har inte samma kanaler till Panama, så de kan skörtas upp. Inte heller finns samma vänner på skatteverket, som varnar sina bröder innan inspektion. En ängslan finns över att skillnad i nitiskhet förekommer, beträffande granskning av deklarationer.

En skatterevolt med en uppdaterad ”Pomperipossa” version behövs och klartext om invandringens gigantiska kostnader måste nå ut till gemene man, inför valet nästa år om inte landet helt skall ruineras.

En miljard mer till vården bröstade sig statsministern i Malmö i går, men inte ett knyst om invandringens enorma kostnader på 73 miljarder i fjol, varav hälften som sökte asyl inte skall vara här.

Läsvärt:

”Nu landar snart de stora kostnaderna för den fullkomligt vansinniga migrationen 2014 – 2015 i knäet på kommunerna. Kommunalskatten drabbar alla, (även fattigpensionärer) inte bara de som betalar statlig skatt och kör bil.

Ofattbart att regeringar och msm har gjort detta mot det svenska folket, terrordåd, stenkastning, våldtäkter, skjutningar, bilbränder, kriminalitet m.m. och så tvingas vi också betala för detta” skriver sign ”Peter” och bif denna länk om hur regeringen mörkar kommunkrisen i vårbudgeten.

http://cornucopia.cornubot.se/2017/04/regeringen-morkar-kommande-kommunkrisen.html#more

Inte för att jag brukar applådera varje uttalande från Svenskt Näringsliv, men i deras chefsekonom Bettina Kashefis  debattartikel  ”Tillväxt under EU-snitt” i Dagens Industri, finns flera sanningar, som finansministern ej vidrör.

http://www.di.se/opinion/tillvaxt-under-eu-snitt/?utm_medium=social&utm_source=facebook