Kategoriarkiv: Frågor till riksdagens ledamöter

Vart är vi på väg??

Är en adekvat fråga efter det senaste terrordådet i Norge, där fem oskyldiga människoliv ändades genom pilar från en konvertit till islam.

Frågan ställs också i ett mejl till samtliga riksdagsledamöter från Kalle Hellberg, där han kräver svar denna fråga samt nio till.

Sveriges riksdag. Bildkälla: SR

Vart är vi på väg? 

Sverige är sedan 1970-talet under förvandling, svensken är år efter år på väg att bytas ut, men mot vad? Från början skedde det långsamt, så vi svenskar märkte inte så mycket av detta, några pizzerior växte upp i de flesta städer och samhällen, pizza och kebab tog vi emot med glädje, och några konstigt klädda och med annan hudfärg såg vi också på gatorna ibland. 

Men efterhand så har allt fler inflyttade människor med egna lagar och regler och helt annan kultur än den 

svenska kommit till Sverige, bl a under täckmantel av att vara flykting från ett land i krig. Sverige och svenskarna, som allmänt i världen anses vara ett godhjärtat folk, har givetvis ställt upp för att hjälpa dessa ”flyktingar”, detta trots att man aldrig kan vara flykting annat än i första närmaste krigsfria nation som gränsar till landet i krig. Det finns alltså ingen ”flykting” som kommit till Sverige! 

Allt efter att tiden gått så har många av dessa invandrare visat sig inte alls ha flytt från sina länder, utan människor söker sin lycka i Sverige för att det finns ett mycket utbyggt socialt system som innebär att ingen ska behöva leva fattig, utan bostad och mat (trots det så tvingas många svenskar att leva på gatan). Män utan flyktingstatus kommer först, för att sedan ta hit hela släkten när de väl etablerat sig och lärt sig nyttja de svenska fördelarna. Det är få av dessa som har ett verkligt jobb, med lön som de betalar skatt på, det är i stället vanligare med ett mycket utbrett bidragsberoende hos dessa ”nysvenskar”, trots den politiska viljan att hitta på ”låtsasjobb” för dessa! Vad vi också sett är att dessa sk ”flyktingar” ibland åker tillbaka till det land de påstår sig ha flytt ifrån, på semester eller för att besöka släktingar. 

Ett problem har varit att de svenska kontrollsystemen nästan varit obefintliga och inte kunnat skilja på en ”vanlig hederlig” invandrare och en kriminell eller terrorist, alla har släppts igenom våra gränser. Detta har medfört att Sverige i dag är en av världens mest terrorbelastade nationer, med dagliga skjutningar och mord (avrättningar), med dagliga våldtäkter utförda på svenska flickor av enskilda eller av gäng invandrardöttrar som kastas från balkonger, omfattande våld, stölder, rån, brinnande bilar och hus, med klan-samhällen i delar av städer där deras egna lagar (bl a sharia) och regler gäller och där t ex polis, ambulans- och räddningstjänst inte vågar sig in i, sk no-go-zoner. 

Inom rättsväsende, t ex polis, statliga myndigheter, domstolar, och många andra inrättningar, t ex apotek, kommuner, socialnämnder m fl har muslimer nästlat sig in på betydande poster (att t ex domstolar har dömt efter sharialagar, vet vi numera). Svenska politiker godkänner utbyggnad av moskéer och minareter i Sverige, händelser som för en normal svensk är helt ofattbart (i moskéer sker bl a indoktrinering av muslimer så de ska följa koranen till punkt och pricka och där ingår läran att de ska döda orena personer, t ex kristna). Muslimska friskolor tillåts, där barnen skolas till att följa koranen. Det byggs alltså inrättningar där muslimer skolas till att döda svenskar, hur kan svenska politiker gå med på detta? Läs bilagan om ”Muslimskt dödande”, islam är definitivt inte ett ”fredsprojekt”! 

Hur har det blivit så här? Vem-vilka partier har bedrivit en politik som möjliggjort denna förvandling av ”vårt Sverige”? I städer ser man numera tydligt på dagtid vilka som rör sig på gatorna, det är vanligt med muslimska arbetsbefriade kvinnor (?), klädda i heltäckande tyger vars innehåll ej kan bedömas (kan lika väl vara en man med automatgevär, bakom skynkena). Det finns inom forskningen beräkningar som visar att svenskar kommer att vara i minoritet i sitt eget land om ca 25-30 år, vilket alltså svenska politiker är ansvariga för! Detta är ett gigantiskt folkutbyte som pågår, varför sker detta och vem har bestämt detta? 

Det är pga ovanstående som detta dokument har tillsänts dig som riksdagspolitiker i Sverige och mitt krav som skattebetalande svensk är att få svar på nedanstående frågor! Jag och många med mig vill veta var du står i dessa frågor, inte minst viktigt inför valet nästa år! 

Du kan givetvis av lathet låta bli att svara, och t ex skylla på att du anser att mitt mail är ren islamofobi! Men det bevisar i så fall bara att du som riksdagspolitiker varken förstår, ser eller hör hur det i verkligheten står till i Sverige! Är du då lämplig som beslutsfattande riksdagspolitiker? 

Svara kort i ett mail till mig och använd nedanstående numreringar i ditt svar. Givetvis anger du ditt namn och partitillhörighet (ditt svar kommer att redovisas i sociala medier, så även ickesvar): 

1. Har du personligen aktivt medverkat till att ovanstående beskrivna utveckling i Sverige kunnat ske? Om svaret är ja, kommer du att medverka i kommande riksdagsperiod till att denna invandring och folkutbyte ska fortsätta? Har ditt parti aktivt medverkat till att ovanstående kunnat ske? 

2. Har du personligen några betänkligheter när det gäller en ev kommande förvandling från svensk kultur och lagar till muslimsk kultur och lagar i Sverige (se t ex bilderna på föregående sidor)? Har ni i ditt parti diskuterat en sådan ev kommande förvandling och vad blev i så fall partiets ståndpunkt? 

3. Anser du att det ska stå var och en fritt att klä sig i heltäckande kläder, t ex Burka, under vilka omständigheter som helst, eller ska det finnas yrken t ex där sådan klädedräkt inte kan tillåtas? Vad är ditt partis ståndpunkt i denna fråga, finns något förslag om förbud mot heltäckande? 

4. Anser du att muslimer ska ha rätt att få avbryta sitt jobb för att be böner under arbetstid samt att ha rätt att få ledigt när muslimer har sina särskilda högtidsdagar? Vad anser ditt parti i den frågan? 

5. Kan du tänka dig att rösta för återvandring för de invandrare som väljer att leva och verka i Sverige som kriminella eller som vägrar att anpassa sig till vår kultur och våra regler och lagar? Eftersom sammanhållningen i de flesta klaner vanligtvis är total så bör återvandring påtvingas inte bara den dömde, utan gälla för hela dennes familj och släkt också (Ett sådant förfarande torde vara en stark ”broms” mot fortsatt kriminellt leverne för hela klanen)! Hur ställer sig ditt parti till frågan om sådan återvandring? (Det finns ju länder där islam är rådande, så varför ska en muslim inte söka sig till dessa länder i första hand?) 

6. Hur ställer du dig till att det byggs moskéer och minareter i Sverige? Kan du tänka dig en minaret med dagliga utrop i närheten av din bostad? Hur ställer sig ditt parti till detta? 

7. Hur ställer du dig till religiösa friskolor, muslimska såväl som kristna? Hur ställer sig ditt parti till detta? 

8. Är du medveten om att det muslimska ”Partiet Nyans” kanske kommer in i riksdagen nästa år och att de kan bli ett större parti än någon kan föreställa sig? Vad anser ditt parti om Partiet Nyans? En äkta muslim sviker inte sin religion, det finns många tillbakadragna muslimer i dag som under påtryckning kan väckas när de väl ser möjligheten att få makt. Aven andra minoritetsgrupper är Partiet Nyans utvalda väljargrupper, där kan också finnas Sverigehatande människor som inte passar in i vårt samhälle. Skrämmer en sådan utveckling dig, eller anser du att vi alla under vår sk demokrati bara har att acceptera en sådan utveckling? 

9. För det är väl inte så att du låter dig styras av globala maktgrupper som t ex Bilderbergruppen, Trilateral Commission, World Economic Forum…. Att dessa har planer på total förändring av Jordens alla nationer, med kraftig minskning av befolkningen samt förstörelse av moral och kulturer är väl känt, men jag utgår från att du som politiker i Sverige inte låter dig påverkas av dessa, eller hur? 

Den 8 okt. 2021 

Med vänlig hälsning 

Kalle Hellberg

Ps. Jag behöver ditt svar senast den 22 oktober 2021! Ds.”

—————————————————————————————————

I morgon kommer en bilaga till riksdagens ledamöter om islams blodiga historia, som väl stämmer överens med respekterade forskares slutsatser. Här återges citat från en av dem.

Samuel Huntingtons slutsats; ”…..Överallt där islam delar gräns med en annan civilisation uppstår krig, kamp och kollision. De använder västvärlden som projektionsyta för sitt lands tillkortakommanden. De reaktionära ideologierna har fått ny geografi”.

Från kategori: fakta på denna blogg.