Kategoriarkiv: Samhall

Samhalls förändrade affärsidé är politiskt korrekt

Om Samhalls förändrade affärsidé, som är politiskt korrekt skriver Jan Ivarson i detta inlägg. Där förtur ges till språksvaga tidigareanlända, för att frisera invandrares arbetslöshetsstatistik.

https://da.se/2021/04/unga-slas-ut-platsar-inte-pa-samhall/

Bildresultat för Samhall

Samhall AB startades 1980 i syfte att med statligt stöd ge arbete åt personer med handikapp. Företaget byggde verkstäder för tillverkning av enklare produkter för att ge meningsfulla arbeten under en tid för rehabilitering, eller för resten av arbetslivet, åt svenskar som stod utanför arbetsmarknaden.

Bolaget finns nu på ca 200 orter och omsätter drygt nio miljarder kronor, varav ca hälften är statligt bidrag. På städmarknaden konkurrerar Samhall med privata städbolag. Verksamheten döljer arbetslöshet genom att bristande kunskaper i svenska betraktas som handikapp. Det anses vara politiskt korrekt. Samhalls behov av arbetskraft tillgodoses därmed delvis med folk från andra världsdelar, inte bara för fysiskt arbete, utan även för tolkning får man anta. Det främjar knappast inlärning av svenska.

Bolagets sysselsättning av språksvaga personer är i linje med regeringens politik för folkutbyte. Svaga svenskar riskerar få stå tillbaka för förskönade statistik över arbetslösheten. Privata städbolag och skattebetalarna är förlorare.

Vårt språk utökas med ord för att försköna verkligheten. Ordet språksvaga som jag använt här, liksom tidigareanländ, är exempel på förskönande nyord jag stött på under året. 

Ett tredje nyord är årsrika. Det fann jag i en artikel där kostchefen i Gislaveds kommun Eva Kullenberg (L) inte tycker att gamla skall få dricka läsk till vardags. Hon menar att det tillför ingen kvalitet och de gamla måste lära sig att skilja på vardag och fest. 

Kullenberg (L) anser att politikerrika (mitt nyord) skall bestämma vad årsrika skall äta!

https://detgodasamhallet.com/2021/04/25/bitte-assarmo-jag-hoppas-att-gislaveds-kostchef-blir-behandlad-lika-illa-nar-hon-blir-gammal/

Jan Ivarson Politiskt obunden”