Samhalls förändrade affärsidé är politiskt korrekt

Om Samhalls förändrade affärsidé, som är politiskt korrekt skriver Jan Ivarson i detta inlägg. Där förtur ges till språksvaga tidigareanlända, för att frisera invandrares arbetslöshetsstatistik.

https://da.se/2021/04/unga-slas-ut-platsar-inte-pa-samhall/

Bildresultat för Samhall

Samhall AB startades 1980 i syfte att med statligt stöd ge arbete åt personer med handikapp. Företaget byggde verkstäder för tillverkning av enklare produkter för att ge meningsfulla arbeten under en tid för rehabilitering, eller för resten av arbetslivet, åt svenskar som stod utanför arbetsmarknaden.

Bolaget finns nu på ca 200 orter och omsätter drygt nio miljarder kronor, varav ca hälften är statligt bidrag. På städmarknaden konkurrerar Samhall med privata städbolag. Verksamheten döljer arbetslöshet genom att bristande kunskaper i svenska betraktas som handikapp. Det anses vara politiskt korrekt. Samhalls behov av arbetskraft tillgodoses därmed delvis med folk från andra världsdelar, inte bara för fysiskt arbete, utan även för tolkning får man anta. Det främjar knappast inlärning av svenska.

Bolagets sysselsättning av språksvaga personer är i linje med regeringens politik för folkutbyte. Svaga svenskar riskerar få stå tillbaka för förskönade statistik över arbetslösheten. Privata städbolag och skattebetalarna är förlorare.

Vårt språk utökas med ord för att försköna verkligheten. Ordet språksvaga som jag använt här, liksom tidigareanländ, är exempel på förskönande nyord jag stött på under året. 

Ett tredje nyord är årsrika. Det fann jag i en artikel där kostchefen i Gislaveds kommun Eva Kullenberg (L) inte tycker att gamla skall få dricka läsk till vardags. Hon menar att det tillför ingen kvalitet och de gamla måste lära sig att skilja på vardag och fest. 

Kullenberg (L) anser att politikerrika (mitt nyord) skall bestämma vad årsrika skall äta!

https://detgodasamhallet.com/2021/04/25/bitte-assarmo-jag-hoppas-att-gislaveds-kostchef-blir-behandlad-lika-illa-nar-hon-blir-gammal/

Jan Ivarson Politiskt obunden”

8 tankar kring ”Samhalls förändrade affärsidé är politiskt korrekt

 1. Förresten, hur många SJÄLVMORD är det som handläggarna vid Försäkringskassan har framkallat?

 2. Angående det jag skrev tidigare:
  … att Försäkringskassan använder sig av Samhall för att få ned “sjuktalen”.
  Den person som jag berör drev Försäkringskassan till ”SJÄLVMORDSTANKAR” som varade under lång tid. Både kurator och psykolog kopplades omedelbart in av dennes läkare.
  OBS! Hade denne person begått självmord p.g.a. Försäkringskassans alla lögner, dÅ skulle jag inte vilja vara anställd vid den Försäkringskassekontor som avses.
  Ni ger er på fel person om dennes familj och släktingar är av den VÅLDSAMMARE sorten.
  Vem vet, de kanske gör rent hus ändå efter de mentala skador man åsamkat denna person som är helt nedsatt mot alla former av arbete.
  Arbetsförmedlingens gjorde en egen redovisning av specialinsats som tog c:a 6 månader där man kom fram till följande bedömning:
  ” Arbetsförmedlingens bedömning är att (denne person) har en total arbetsoförmåga i alla typer av arbete på såväl den öppna som skyddade arbetsmarknaden. Det gäller även sk. Lönebidragsanställning samt att det bevisligen inte hjälper med ergonomisk anpassning. Vår bedömning är vidare att (denne person) enbart har en aktivitetsförmåga som möjliggör det mest basala i det vardagliga livet”.
  Detta intygande IGNORERADES helt och hållet. Handläggare och specialister vid Försäkringskassan ansåg ÄNDÅ genom sina lögner att (denne person) skall klara av ett normalt förekommande arbete!
  Trotts att allt talar för ”sjukersättning” anser man ändå att denne person skall arbeta heltid, utan att behöva någon form av ergonomisk anpassning!
  Varför friskskriver man inte hela Sverige genom sina fabulerade lögner?
  Något ansvar till skapandet av sina falska underlag till beslut behöver de inte ta ansvar för, eftersom det inte finns något Tjänstemannaansvar som man kan ställa handläggarna vid Försäkringskassan till svars för, Rättsligt alltså.

  1. Tyvärr delas Din fallbeskrivning av många andra. De som ännu är friska vill varken se eller höra och ännu mindre tala om detta gigantiska svek mot sjuka och arbetsoförmögna i FK:s och Samhalls utsorteringsverksamhet. Våra skattepengar används mot folket, hot, repressalier tillhör vardagen och tyvärr återkommer jag ständigt med förklaringen; den humanitära stormakten får ej avstanna, för då minskar karriärmöjligheterna för Reinfeldts och Löfven med deras vänner. Den globala finansmaffian måste ständigt behagas.

 3. Samhall anställde personer från utkonkurrerat städbolag – klassades plötsligt som funktionsnedsatta!

  När Samhall vann upphandlingen att städa på Arlanda tvingades ett bolag som städat på flygplatsen i många år att sparka sin personal. Enligt källor till Uppdrag granskning ska flera av dem senare blivit anställda av Samhall – och då ansetts ha en så pass omfattande funktionsnedsättning att de inte kan få något annat arbete på arbetsmarknaden.
  https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/samhall-anstallde-personer-fran-utkonkurrerat-stadbolag-klassades-plotsligt-som-funktionsnedsatta

 4. Socialistisk ”värdegrund” och socialistisk ”demokrati” är den värsta politiska omoraliska smörja som genomsyrar stora delar av den skattefinansierade sysselsättningsindustrin och hittepåmyndigheter. Dvs olika former av finansierade lojaliteter. Här förekommer inga exportinkomster. Endast höjda skatter och avgifter tillämpas för att hålla igång detta (S)ystem.

  ( I Gislaveds kommun kanske det går att tillhandahålla smakrika sockerfattiga och
  hälsosamma drycker)

  Kullenberg (L) kanske egentligen är politikerfattig med avvikande kontrollbehov.

  1. https://samnytt.se/de-allra-svagaste-med-funktionsnedsattning-bortsorteras-pa-samhall/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic
   Som vanligt händer ingenting, oavsett hur mycket oegentligheter som avslöjas.
   Uppdrag Granskning den 28/4. Cheferna för FK och Samhall babblar på totalt ovetande om deras affärsidé, allt skall ske på affärsmässig grund. Ingen empati för svårt sjuka och personer med funktionsinskränkningar sorteras ut och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vill ha en utredning för att sopa brotten under mattan och kan inte lita på bara ”anekdotiska” berättelser. Så var det klart.

 5. Man nog tillägga att Försäkringskassan använder sig av Samhall för att få ned ”sjuktalen”.
  Trots att den svårt skadade eller sjuke är 100 % sjukskriven fabulerar man ihop historier som är helt sanslösa. Trots att man är 100 % sjukskriven av läkare så grundar man sina beslut på lögner som ”Enligt din läkare kan du ta ett normalt förekommande arbete” därför upphäver vi din sjukskrivning.
  Detta gick till Speciella Åklagarkammaren i Malmö och deras svar blev ”DET GÅR INTE ATT BEVISA ATT HANDLÄGGAREN GJORT DETTA MED UPPSÅT”! Det räckte inte med att man ljög om läkarens s.k. uttalande, man ljög att man konsulterat FMR (Försäkringskassans medicinska rådgivare), man ljög även om uttalande från en sjukgymnast, man omformulerar Magnetröntgenutlåtanden till få den försäkrade minst 25 % arbetsför, man vägrar att svara på frågor, den sjuke får inte ens se beslutet innan det är taget (allt för att inte kunna komma in med synpunkter på det kommande beslutet).
  Omprövningen bryr sig inte om vad den sjuke vill att de ska kontrollera, omprövningen ”tittar” bara på de papper som finns (de har ingen funktion) och så vidare. Alla dessa lögner får handläggaren sedan GODKÄNDA av en ”Specialist” vid Försäkringskassan.
  De kan använda sig av lögner i sina beslut för att kunna upphäva den sjukes 100 % sjukskrivning av LÄKARE! Handläggarna kan fara med osanningar för att uppnå sitt eget syfte. Vad det nu må vara. Oavsett hur många lögner man använt sig av går ändå HELA det ruttna svenska rättssystemet Försäkringskassans ärenden. Det är för Jä….t mot de svårt skadade/sjuka.

  1. Jag tror Du har medhåll av en stor del av landets medborgare. Skälet är givetvis att spara pengar åt regeringen, så inte den humanitära stormakten bromsas i sin idoga utövning. Det som är så tragiskt är, att inget händer efter spel för gallerierna av ansvariga för moraset.
   Uppdrag Granskning har granskat, t.ex. svårt sjuka Marie-Lousie i Degerfors som blivit av med sin sjukpenning, ett öde hon delar med många andra. Där hycklerskan Annika Strandhäll satt och ojade sig över Marie-Louise kamp, när det var hon själv som verkställde vad sosse-regeringen hade beslutat om, när kostnaderna skenade för sjuktalen. En vän fick rådet av sin handläggare att spy i en papperskorg under hennes tuffa cellgiftsbehandling.
   https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/stora-skillnader-nar-forsakringskassan-avslar-sjukpenning-detta-kan-avgora

Kommentarer är stängda.