månadsarkiv: april 2017

Att fira Valborg

Valborgsmässofirande

 Alla har vi nog fina barndomsminnen av att fira Valborg, med brasa, vårtal, kyrkokören (det var ont om studenter i brukssamhället) fyrverkerier och inte minst varm korv! På 50-talet endast i papper med senap på.

Minns att jag tyckte lite synd om far, för han och andra fäder skulle turas om att gå eldvakt under natten. Men far var glad, utrustad med falukorvsmackor och med något stärkande innanför västen.

Men vem var nu Valborg?

Enligt Wikipedia var Valborg/Santa Walpurgis ett helgon från Tyskland, som levde under 700-talet. Hon blev sedan helgonförklarad den 1 maj under 870-talet. Sedan 1400-talet firas hon under Valborgsmässan (Walpurgistag). 

Legenden säger att hon var en engelsk prinsessa, som av ärkebiskopen blev kallad till Tyskland för att hjälpa till att kristna tyskarna. Efter hennes död flyttades hennes reliker till en klippa i Eichstätt och då började en helig, botande olja att rinna ur klippskrevan. Därför avbildas hon alltid med ett litet oljekrus och blev skyddshelgon för staden Eichstätt, för god skörd, sjömän och mot rabies.

Men hennes namn blev förenat med germanska vårfester, som ägde rum vid samma tidpunkt och som av kyrkan stämplades som häxfester. Man trodde att häxorna red på kvastar eller getter till ”Brocken,”som är högsta toppen på berget Hartz.  Där förlustade sig häxorna med djävulen.

Vi har låtit häxorna förvandlas till påskkärringar som red till Blåkulla.  I verkligheten var det kloka, ofta läkekunniga kvinnor, som hotade kyrkans makt. De blev kallade för trollkoner. Några enstaka män blev också avrättade för häxeri.

I Sverige avrättades ca 400 personer med kulmen under 1600-talets slut.

För att hindra detta spökeri med onda andar, så gällde det att skrämmas, man förde oväsen med rop, skott och horn och tände eldar som skydd.

I dag är det våren vi hälsar Välkommen, om dagens häxor och onda andar låter sig skrämmas, låter jag vara outtalat.

Trevlig Valborg önskas Er alla!

 

Sågad rapport om invandringens lönsamhet

Sågad rapport från ”Delegationen för migrantstudier” (Delmi)

 I detta inlägg vill jag bara visa hur samhällets officiella kunskapskällor sjunger mångkulturens lov.

Den politiska eliten håller sina understödjare inom forskningsvärlden under armarna med frikostiga bidrag.

Det är så välgörande, när oberoende forskare kan ställa elitens ”hejarklack” mot väggen.

”Delmi”  kom under fjolåret ut med en rapport där forskarna påstod att invandringen skulle vara lönsam, då den skulle ha positiv påverkan på befolkningens åldersstruktur, men rapporten sågas helt av professor i nationalekonomi Per Lundborg vid Sthl universitet. 

Joakim Palme, Olof Palmes son, är Delmis ordförande, bara detta faktum får mig att ana oråd.

Jag citerar ingressen och artikelns avslutning:

Invandring, åldersstruktur och välfärd i en missvisande Delmi-rapport

Ingress

”Artikeln bygger på en granskning av en Delmi-rapport (Malmberg mfl 2016) där författarna argumenterar för att invandringens effekter på befolkningens åldersstruktur mycket kraftigt kommer att höja den ekonomiska tillväxten.

Dessa effekter bygger på en feltolkning av regressionsresultat där i realiteten BNP har påverkat åldersstrukturen snarare än tvärtom. Vidare har de regressioner som rapporten bygger på en olämplig utfallsvariabel, beaktar inte humankapital och andra för tillväxten uppenbart viktiga effekter.

Det saknas även en övertygande vetenskaplig litteratur och rimliga teoretiska förklaringar till att åldersstrukturen skulle driva den ekonomiska tillväxten i den utsträckning som rapporten påstår.”

Avslutning:

”…..För att få fram trovärdiga forskningsresultat lägger forskarvärlden stor vikt vid att resultaten granskas av andra oberoende forskare inom samma forskningsområde,

sk. peer reviewing, innan den vetenskapliga publiceringen. 

Detta är av synnerlig vikt då vi har en önskan om att de policybeslut som våra politiker fattar ska vara baserade på etablerad vetenskap.

Då politiker normalt inte läser eller kan förväntas läsa vetenskapliga tidskrifter, blir länken mellan policybeslut och den vetenskapliga världen ofta utredningar, såsom den här diskuterade Delmi-rapporten som också har det uttalade målet att ligga till grund för politiska beslut.

De resultat som Delmi-rapporten bygger på är dock inte vetenskapligt förankrade” (min kursivering).

Källa: http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/45-3-pl.pdf

Delmi är mycket produktiva, i Rapport 2016:6, får vi veta hur hur korkade SD och Avpixlat är, så läs gärna något roligare under Valborg i stället.

Varför inte en deckare av Jan Öhman Gustavsson?

Hans poliser med ”Yngve” i spetsen skulle få Dan Eliasson att gråta.

Ps. Eller delta i ”Folkets demonstration” i Stockholm i dag, den 29/4 kl. 13.00! Plats: Raul Wallenbergs torg. Ds.

 www.folketsdemonstration.se

 

Folkvandring och vandring från folket

Vaclav Klaus ”Folkvandring”

Vaclav Klaus, fd regeringschef i Tjeckien, nätta bok ”Folkvandring” bekräftar vad allt fler tänker, ser och ger uttryck för i ord, precis som i Era stärkande och värdefulla kommentarer. 

Hans tidigare ställning går inte lika lätt att dribbla bort, som protester och ord från oss vanliga dödliga.

Därför bemöts boken och hans respektingivande erfarenheter med tystnad i vår media, exakt samma behandling som andra författare har fått, eftersom de aldrig sjungit i den mångkulturella änglakören.

I Tyskland är boken däremot spridd, kanske för att Angela Merkels ”open doors” politik nått vägs ände, nu med obehagliga fakta om att brottsligheten ökat 50 %.

Hennes ledarskap är motorn i ”revolutionen mot västerländsk förstörelse.” 

Det tragiska är att medlöparnas skara både i Sverige och i Tyskland, ännu är större än de ”svartmålade”, men klarsynta, som ser faran med ny världsordning, där eliten förtrycker och utarmar befolkningen med massinvandring som medel.

Att berätta om dagens ”mediokrati” och ”demokratur” är mycket olönsamt för karriären.

För EU-eliten dundrar på med hånande ord mot EU:s länder i öst, som har historia av vad kommunismen ställde till med. Dessa främlingsfientliga skall straffas och förlora sin rösträtt om de inte viker sig för postdemokratin i globaliseringens kölvatten, där folkvandring från Mena länder och Afrika är ett utmärkt hjälpmedel.

Söndra och splittra

Söndra och splittra befolkningen är välkända härskartekniker.

Ökad skuldsättning genom nya lån för att finansiera en liten grupp riktiga flyktingar och den stora gruppen välfärdsmigranter, som önskar ett bättre liv, får bankernas vinster att öka.

EU hoppas att migrantströmmarna skall få medborgarna att se Bryssel, som en nödvändig ”fadersfigur” som skipar rättvis fördelning bland bråkiga ungar. Att denna elit är problemets uppkomst och inte dess lösning, tycks gå alltför många landsmän förbi.

Ytterligare en orsak till finanselitens federalism planer är att då smeta ut lånen på alla löntagare i väst, för faller en så faller alla. Vilken gynnsam återbetalningsgaranti!

Om man skriver att nationalstaten och dess egen majoritetsbefolkning är välfärdens och demokratins förutsättningar och att det mångkulturella samhället med islams lära är dess motsats, så måste självklart dess upphovsmän straffas. Allt enligt Bilderbergarnas trossatser.

Tyvärr ser jag religionsfriheten, som ett avgörande hinder för både assimilering och integration, för islam är mer politik än enskild tro.

Postmarxister och globalister styr

De som fått ett avgörande inflytande i maktens boning är mina gamla polare från -68 års studentrörelse, som aldrig nyktrade till.

Bortskämda ynglingar från medelklassen, som snabbt insåg fördelarna med att vara fulla. De som valde politiken  blev en del av maktstrukturen. Dåligt utbildade för övrigt, eftersom de eroderade kunskapen på universiteten, med världens despoter som idoler.

”Var inte rädda” ropade Anders Carlberg under kårhusockupationen ”vi har 800 miljoner kineser bakom oss!” 

Muhammed har ersatt Che Guevara och Koranen Maos lilla röda, för religionsfrihet är fint och bra.

Jag ser religionsfriheten och anhöriginvandring som det största assimilerings- och integrationshindret.

Även i dag finns spår av 68-ornas framfart, för i riksdagen vimlar det inte av skarpa hjärnor. Kurser på Bommersvik och facklig karriär övertrumfar både gedigen arbetslivserfarenhet och akademiska meriter. Samma utveckling har skett inom övriga partier.

FN består i dag av en samling ”postmarxister och globalister” och är ingen räddning för världens medborgare. Snarare ett skydd och alibi för krigsindustrin. Deras internationella konventioner har fått ställning som Guds budord och övertrumfar folkviljan, demokratin med majoritestyre.

När symbios finns mellan 80-talets egotrippade lära, falska förkunnelser från gamla marxister och numera islamister som drömmer om ett Kalifat, så kan det bara gå åt helvete med politiken, lokalt som i riksdagen.

Vaclav Klaus avslutar boken med ”Handla i samklang med den stora majoriteten medborgare.” men den uppmaningen till Europas ledare klingar ohört, för

 Vandringen från folket är glasklar!

En god sammanfattning av boken ”Folkvandring” gör Gunnar Sandelin på:

https://morklaggning.wordpress.com/2017/04/01/kop-den-nya-utgavan-av-folkvandring/#more-16221

Humanistorgie i stadshuset

Godhetsdemonstration i kommunfullmäktige

Tänk att inte få veta hur mycket saker och ting kostar, som vi betalar för?

När det gäller landets flyktingpolitik med illegal invandring, så kallas denna undran för vidrig, absurt och skitsnack på kommunfullmäktiges möte i stadshuset. 

Samma fråga beträffande samhällets andra skattefinansierade områden, som försvar, skola, vård, omsorg mm skulle vara ansvarsfull och vederhäftig. För här finns redovisning ner till minsta decimalkomma, men för massinvandringen är det tomt.

SD hade skrivit en motion om att staden skulle tillsätta en utredning för att ta reda på flyktingmottagandets kostnader. Denna oförskämdhet fick det att koka i Rådsalen på måndagskvällen den 24 april.

Hoppas Ni inte sätter morgonkaffet i vrångstrupen, när jag citerar inläggen från godhetsapostlarna i debatten.

Citat från Stockholmdirekt.nyheter

– Vi säger att det här är en stor utgift. Och så har vi andra partier som säger att det är lönsamt. Då tycket vi inte att det är mer än rätt att ta reda på hur det är, sa Martin Westmont (SD).

Kritiken från övriga partier lät inte vänta på sig. Företrädare från i stort sett alla andra partier gick upp i talarstolen för att markera sitt avståndstagande.

– När jag läser er motion blir det väldigt tydligt att ni har en fullständigt vidrig människosyn, sa Karin Gustafsson (S).

”Skitsnack”

Haval Murad (MP) använde sig själv som ett exempel på en person som kommit till Sverige från en annan del av världen och som nu berikar samhället på ”många fler sätt än vad Sverigedemokraterna kan tänka sig” och drog trots KF:s svordomsförbud till med både ”jävla” och ”skitsnack”.

Anna Rantala Bonnier (Fi) tog vid.

– Ingen ska behöva stå här i talarstolen och försvara sin egen existens. Själv kommer jag snart att kosta samhället massor av pengar när jag föder ett barn. Vi är många som tar tydligt avstånd från den här horribla synen på människor, sa hon.”

Men Sverigedemokraterna gav sig inte.

”Den forne Sverigedemokraten och numera politiska vilden Rickard Wall (-) begärde ordet för att rabbla upp en rad forskare som tidigare räknat på vad invandring kostar.

– Numera innebär det finansiellt minus. Om man gör som i Sverige att man tar emot vuxna karlar och behandlar dem som barn och bara öser på med resurser så blir det såklart ännu dyrare, sa han.

– Ni borde skämmas, kontrade Ann-Margarethe Livh (V).

Roger Mogert undrade vad Sverigedemokraterna skulle använda alla nya siffror till.

– Jag vill ta upp det tragikomiska i allt det här. Jag har läst er budget och där står väldigt lite om kostnader överhuvudtaget. Där behöver stockholmarna tydligen inte veta mer än att ni vill sänka skatten genom att dra ner 200 miljoner kronor på verksamheter som ni säger är så viktiga. Om ni inte klarar av att göra en budget med siffror, vad ska ni då med mer information till? sa han.

Tragikomiskt

Per Ossmer (SD) svarade. 

– Politik är att tala om kostnader. Politik är att ställa grupper mot varandra. Kan en grupp få det bättre utan att den annan grupp får det sämre? Det är en av de bärande principerna inom nationalekonomin. Vi vill veta vad det kostar. Varför det? Jo vi vill kunna vidta de åtgärder som kan behövas för att hålla nere kostnaderna naturligtvis, sa han och beklagade att han behövt stå ut med att bli kallad både ”vidrig” och ”absurd” under debatten.

Då begärnde Haval Murad (MP) ordet igen.

– Om man har en vidrig åsikt kommer man att få höra att man är vidrig, sa han.

Cecilia Brinck (M) sammanfattade debatten i en av de allra sista inläggen.

– Det här kommer att kvala in som en av de märkligaste debatterna jag upplevt på så många olika sätt.

SD fick inte igenom sitt förslag på en utredning”

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vild-debatt-i-stadshuset-efter-sd-forslag/repqdx!JXBlfkasFJt9i6uUGvqpIg/

Någon förvånad? Nu måste jag ha en stark påtår.

Ps. Miljöpartisten Haval Murads påstående om hans  berikning måste tas med en stor nypa salt. Ds.

Kloka ord och skrämmande kostnader

Prata positivt och fega ur är signum för politiker

Först några ord från en intervju i ”Realtid” som fastnade hos mig.

Rubriken löd “Politikerna har fått information, men de låtsas inte om det”

Ett genomgående faktum är att dagens beslutsfattare systematiskt fegar ur inför svåra problem och frågor skriver Realtids Peter Andersson som träffat Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd på IFN, för ett samtal om de problem som genomsyrar politiken och beslutsfattandet i Sverige.

”Pratar vi bara positivt om det så försvinner problemet av sig självt, tycks de tro,” säger Henrekson.

(En av de första kritikerna till detta positiva tänkande var journalisten, författaren Barbara Ehrenreich, som blev tvärförbannad, när hon av sin läkare fick höra fick att hon skulle se sin cancersjukdom som ”en gåva”. Positivt tänkande blev ett  framgångskoncept som gjort sitt segertåg över världen, med dess makthavare som arkitekter.

Hon skrev därefter boken, vars titel på svenska lyder Gilla läget, hur allt gick åt helvete med positivt tänkande.”)

http://www.realtid.se/politikerna-har-fatt-information-men-de-latsas-inte-om-det

Skrämmande kostnader

Karl-Olof Arnstberg och Gunnar Sandelin bjuder i vanlig ordning på faktafylld klarsynhet i deras blogg ”Invandring och Mörkläggning.”

https://morklaggning.wordpress.com/2017/04/24/invandring-och-kostnader/#more-16312

Den 24/4 handlade det om invandringens skrämmande kostnader, som regeringen gör allt för att mörka, ljuga och dribbla bort. 

Självklart är att regeringen visste om denna kostnadsexplosion, med 500 behjälpliga tjänstemän på finansdepartementet, men som sagts ovan, så vill de inte låtsas om den.

Arnstberg skriver bl.a ”…….att Jan Tullberg har fått kritik för sina beräkningar av invandringens kostnader. Det har inte hindrat honom från att återkomma med ännu högre siffror.

I början av år 2016, alltså efter massinvandringen under hösten 2015, beräknade han den  totala kostnaden för asylinvandringen under 2015 till svindlande 600 miljarder skattekronor, vilket han till och med menade var lågt räknat. Mer precist landade kalkylen på 583 miljarder.

Jan Tullberg utgick från fem olika slag av kostnader:

Kostnader per person och år

  • Kostnader per person och år
  • Merkostnaden för ”ensamkommande flyktingbarn”
  • Kostnaden för dem som inte beviljats asyl
  • I vilken utsträckning invandraren tjänar in till sitt liv som pensionär
  • Vad invandrarna betalar för sina barn….”

 Men under invasionen under hösten 2015 så tycktes majoriten av indoktrinerade medborgare ha drabbats av en moralisk eufori epidemi.

Att fruktansvärda krig pågår i mellanöstern var fakta, men de flesta som kom hit saknade flyktingstatus enligt internationella organ.

Det förvånar mig att inte fler blev misstänksamma över SVT:s reportage, när t.ex. en välsminkad och snyggt klädd kvinna med familj, log in i kameran och sa att hon var så glad över att hon hade sminkboxen med sig, medan SVT journalisten log om möjligt ännu bredare, i stället för att ställa mer adekvata frågor.

Nästan alla som intervjuades berättade att främsta skälet för asylansökan, var att ge sina barn en bättre framtid.

Vad ingen ville låtsas om var att detta kommer att ske på bekostnad av svenska barn och ungdomar. Friskolor har varit räddningen, men nu höjer islamkramaren Fridolin rösten och förordar lottning. Självklart skall alla ungar hamna på samma nivå, jämlikt och bra, tycker regeringen.

Arnstberg nämner också Björn Olander hur han på sin blogg plussar på ”med extra kostnader” för

– bil- och skolbränder,

– bombdåd och bombhot mot offentliga byggnader

– dödsskjutningar

– kostsamma maffiarättegångarna

– våldtäkter

– olaga hot

– ficktjuvar, snatterier, bostadsinbrott,

– stenkastning mot polis, brandkår, ambulans, och brevbärare

– förstörelse av polisbilar, bussar, brandbilar, ambulanser och lastbilar

– höjda försäkringspremier

– försäkringsbedrägerier

– sänkta fastighetsvärden i invandrartäta områden

– ökade kostnader för friskolor etc.

Han avslutar med att fråga hur länge detta vansinne ska pågå och jag (Arnstberg) är benägen att instämma i den frågan”

Vilket allt fler gör, för det är detta som är haken, bara djävulskap eller tystnad i förorten, i stället för tacksamhet över PUT i Sverige, där kravlösheten är total.

Då måste minsta barn inse, att det ligger en hund begraven:

Globaliseringsfrälset med Bilderbergarna och medborgarförrädare, våra politiker.

 

 

 

Samma frustration i dag, som igår

Kraftfulla ord, men lite händer

När jag rensade ut gamla papper, hittade jag några gamla debattinlägg, varav flertalet ej kom i tryck i lokaltidningen. Där är orden mer fria om de är korrekta och av rätt kaliber.

Det känns sorgligt att så lite konkret har hänt i invandringspolitiken, bortsett från politikernas floskler och tama lagar som ingen följer, trots tidiga varningar om invandringens konsekvenser, från kunniga och respekterade medborgare. De utlandsfödda har till skillnad från de svenskfödda mer bemötts med tystnad än påhopp om rasism.

Visserligen har ID-kontroller med stora luckor införts, men anhöriga till de som får stanna bultar nu på dörren. Nyanlända trycks nu ut till landets kommuner och får fördelar, med förturer och snabbspår, som en svensk bara kan drömma om.

Jag begriper inte att Sverige ännu beviljar 3 ggr så många personer asyl, som övriga Nordens länder tillsammans.

Inget lärt, inget förstått av dess följder eller det är kanske precis vad de gjort?

Detta inlägg är från 2013-09-22.

 ” Kom till oss, men sen då? 

”Kom till oss” utropade centerns partiordförande Annie Lööf på deras riksstämma nyligen, beträffande flyktingmottagandet.

Så nu är det bara att vänta på att Staffan Danielsson snart petas ur partiet. Han är den ende som förstått att Sverige inte i fortsättningen kan ha en asylpolitik, som skiljer sig så markant från övriga länder.

Trots att skottlossning, mord och rasism ökar i förortens skuggsamhällen, liksom bördan av eskalerande försörjningsstöd, så sjunger etablissemanget med media mångkulturens lov.

När andra länder i EU, liksom Australien och Kanada inför restriktioner och hårda krav i sin asyl/invandringspolitik, så gör Sverige tvärtom, allt för att visa vilken human stormakt landet är. Detta är ohållbart i längden.

Bor Du långt ifrån problemområden, med bra jobb, inkomst, då skriver man gärna sitt namn på listor mot främlingsfientlighet och rasism, så andra kan se hur god jag är.

Att SD ständigt ökar beror på att allt fler inte blir lika berikade i sin vardag, som den politiska eliten blir av sina kollegor i Bryssel, som verkligen uppskattar att vägen för flyktingströmmarna till Sverige går.

När kritik framförs så får vi höra hur lågbegåvade, globaliseringsrädda och korkade vi är.

Politikerna njuter av berömmande ord både från FN och EU om hur givmilt och solidariskt deras land är.

Men aldrig ett pip om att röstfiske och lönedumpning finns inbakad i denna solidaritet. Vänsterns nya målgrupp är invandrare långt utifrån, när arbetarna sviker i röstbåset och för alliansen passar konkurrensen om låglönejobben perfekt, för det kan dra ner lönerna högre upp. Vi andra känner bara frustration och maktlöshet.” 

Frustrationen består ännu i dag, endast valsedeln kan påverka maktlösheten. Men faran finns att när oppositionen kommer till makten, så glöms väljarna bort i mer fördelaktiga sällskap.

Att åka tåg är inte riskfritt och inte massinvandringen heller

Riskabla tågresor

Under veckan hälsade min syster på, men tågresan med SJ:s snabbtåg ner till Linköping i onsdags fick ett oväntat stopp, bara efter några minuter.

En tuff, kvinnlig tågvärd beordrade föraren att stanna vid en liten station innan Södertälje och ut åkte en mörk invandrarkille, som försökte tjuvåka.

”Visa mig ditt pass eller ID handling” beordrade tågvärden bestämt, samtidigt som hon blockerade toalettdörren, som gratisåkaren försökte smita in i.

Nej, han inte förstå svenska, men oavsett denna språkförbistring och utan ID-handling, så åkte han ut och övriga passagerare i vagnen kunde andas ut.

Men i helgen hade en passagerare inte samma tur, han blev knivskuren i magen, när han försökte hjälpa konduktören, när en invandrare vägrade betala för resan.

Mannen vårdas nu för svåra bukskador på sjukhus, efter transport med ambulanshelikopter.

En person knivskuren ombord på tåg” 

”En person har knivhuggits på ett tåg mellan Stockholm och Hallsberg. Enligt vittnen på tåget började bråket med att knivmannen vägrade betala för resan. När en annan passagerare ifrågasatte hans beteende knivhögg han honom i sidan.

– Det var väldigt obehagligt, säger Charlotta Filling som satt i samma vagn. En person har gripits enligt polisen”.

http://www.expressen.se/nyheter/en-person-knivskuren-ombord-pa-tag/

Meil från min syster i går:

”Det är så man blir mörkrädd i detta söndertrasade land, inte tänkte jag på att den biljettlöse kunde dra fram en kniv!  Enligt Expressen hade den här invandraren skägg, hur många lättretade friåkare finns det, en på varje tåg?  

Biljetten borde självklart visas innan du kliver på tåget och spärrar innan du kliver ut på perrongen ….Vem ansvarar för SJ, inte någon! Alla skyller ifrån sig i vanlig ordning. Prata om att inte vara rädd i det öppna samhället, det finns ju inget slut på hot och våld.

Dessutom vill jag inte bli påhoppad av tiggare, försäljare av rent vatten till något u-land som vill att jag ska betala 150 kr i månaden helst i ett helt år, fast det går bra med en månad! Det var vad som hände inne på Centralen, vi tanter är tydligen en bra målgrupp! Jag trodde att stationerna var för de som reser men så är det inte längre!

 Statsministern skulle förmodligen upprepa sitt ”Ikea” uttalande, att vara på fel tåg, i fel vagn och resa på fel datum! Men SVT är inte intresserad att ställa svåra frågor till Löfven och hans ministrar.

Att han orkar se sig själv i spegeln.

Anna Dahlberg skriver i Expressen ”Skuggsamhället är större än någon anar”

”Sverige har fått ett skuggsamhälle präglat av svartarbete, identitetsfusk, sovcentraler och falska adresser. Politikerna måste vakna och ta tag i problemen.”

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/skuggsamhallet-ar-storre-an-nagon-anar/

”Skicka inte fler nyanlända flyktingar till Malmö”, kräver S-toppen Katrin Stjernfeldt Jammeh | Aftonbladet

I Malmö vädjar kommunen att staden måste bli befriad från aviseringslagen angående fördelning av nyanlända, eftersom staden redan är överfull, tack vare EBO-lagens valfrihet, som rika kommuner gillat.

http://www.aftonbladet.se/a/5X8n6

Många av dess välbärgade invånare har flitigt visat sin värdegrund i manifestationer för den berikande mångkulturen, bara den inte kommer för nära den egna husknuten.

Att deltaga i Refuges Welcome och Stoppa Reva, gör sig bra på CV:t och stärker varumärket, men om nyanlända blir deras grannar, då sluts snabbt deras hjärtan och protesterna byter riktning.

 

Ett stort hyckleri

Men Tino Sanandaj kallar Malmös vädjan för ett stort hyckleri, eftersom Malmös politiker, med en dåres envishet, har hävdat att invandringen är lönsam. Han skriver i ”Nyheter i dag”, att Malmös enda tillväxtindustri tycks vara bortförklaringar och ursäkter. Om inte övriga landet skulle hålla Malmö under armarna genom utjämningsbidrag, så vore konkursen ett faktum. När kommer vinsten från invandringen, undrar han och det är han inte ensam om.

https://nyheteridag.se/sanandaji-sagar-s-i-malmo-nar-kommer-vinsterna-fran-invandringen/

Hur många offer till behövs innan någon politiker kräver asylstopp?

 

 

 

 

Politiker och tjuven rationaliserar, men i city bara känslor demonstreras

Bilbränder rationaliseras

Bilbränder och stenkastning är sedan många år vardagsmat, men nu börjar visst de små liven bli lata.

Rationalisering sker med att bränna ut ett helt garage med > 100 bilar, i stället för att ödsla tändvätska på en i taget. 

Att upprördheten är stor förstår jag, när även el, vatten och nätet slogs ut hos närboende i Rosengård.

Men saknar dessa skitungar föräldrar?

Varför inte ropa på dem, lika frekvent som på fler poliser?

Expressrån

Rationalisering har även skett vid tillvägagångssätt mot rånoffer, där gänget delar upp sig. Några som håller offret som gisslan och med en kniv under haken pressas koden fram. Den andra halvan står redan vid automaten och kontot vittjar. Skulle offret tveka, så är det bara att börja rispa. 

Åldern ligger mellan 16-20 år av de få som blivit åtalade. Men straffen är milda, lite skyddstillsyn, ungdomsvård och samhällstjänst, så inte deras fritidsradie kommer i kläm.

Brottsstatistik

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har släppt brottsstatistik för 2016. Rapporten visar bland annat ökning av våldtäkter med 13 % samt omfattande ökning av bedrägeribrott mot försäkringskassan. Samtidigt handläggs och utreds allt färre brott.

Att brotten ökar är självklarhet för gemene man, vi behöver knappast ta del av BRÅ:s statistik.

Media lämnar helst dessa trista fakta och berättar i stället känslosamt om någon enstaka gärningsman, som säjer sig ha lämnat brottets bana och vips får anställning som förebild och coach till unga gossar i förorten. Kanske finns inte rätt inspiration, för utdelningen är mycket klen?

Om dubbla identiteter 

”Ja, herre gud, att inte få samköra olika dataregister. Asylsökande kan ha upp till 3 olika identiteter och få ut olika bidrag och lån i varje identitet enlig skatteverket.

Uppemot 50 % av invandrarna har flera identiteter!

Det handlar väl om samma sak som motståndet mot kameraövervakning, ”integritetskränkande” enligt PK-folket.

Hur naiv och dum får man vara?

 Fritt fram för att lura åt sig svenska skattebetalarnas pengar” skriver signaturen ”Peter” angående detta svindleri.

Jag förstår att försäkringskassan har mycket att göra, med dubbla utbetalningar eller fler till invandrare med eller utan familj, som kommit på hur smart det är att vara clonad.

Socialministerns dilemman

Tänk om socialminister Annika Stranhäll kunde fokusera på detta i stället för att ge kassan nya direktiv, om vad som är bidragsberättigat till assistansersättning. Rationalisering för medborgarnas välfärd är nödvändigt, så att den frikostigt kan delas ut, även till de som inte har rätt att vara här.

FK nekar nu gravt handikappade små barn sina assistenter, varav flera nu måste läggas in för sjukhusvård, eftersom de varken kan äta, dricka eller stå. FK betraktar visst att tillsyn och hjälp över dygnets alla timmar skall ingå i föräldraansvaret.

Men att finansiera IS-krigarnas resor går ännu bra.

Det går fort att ge kassan direktiv om försämringar för de svårast drabbade, men att sätta hårt mot hårt mot assistentfusket, det kräver lååång utredning med silkesvantar på, för ingen vill bli anklagad för islamofobi.

Under tiden kan skattebetalarna få finansiera IS krigarens resa ner till sina bröder och sedan rehabilitering, när de kommer hem och snyftar över samhällets ringa hjälp, när de mår dåligt över erfarenheter, som de helst vill glömma.

Socialministerns oro ökar över ensamkommandes pensionsförmån. Nu har deras ansökningar om efterlevnadspension skjutit i höjden. Tänk så praktiskt, att kunna få 70.000 kr på ett bräde, bara genom att ljuga och säga att föräldrar är döda!

Så, trist för politiker att deras godhet får bumerangeffekt.

Gamla svälter

Att allt fler äldre riskerar fattigdom och måste välja bort saker, ger inte samma känslosvall hos dagens politiker. Att 40.000 tusen gamla redan svälter och att 100.000 tusen riskerar framöver att hamna där, biter heller inte på dessa svikare (Rapport 17/4).

Undernäring ökar dödsfallen fyra gånger om, kanske det är orsaken till regeringens passivitet för att skynda på folkutbytet?

Regler för ensamkommandes boende och leverne är reglerat i minsta detalj, men att gamla inte får duscha och gå ut är inte så viktigt.

Regeringen har nu givet ett grandiost löfte om 6,66 kr mer/dag från 1 januari 2018 och någon mer ökning lär nog inte förekomma under mitt återstående liv.

Känslor prisas, men förnuftet risas

I Stockholm har kärleksmanifestationen nått sin klimax och blommorna på Sergeltrappan har städats bort.

Denna känslostorm har exploaterats med råge av de som bär ansvaret för terrordåden i Europa.

EU:s politiker! 

Deras övertygelse om massinvandringens berikning och deras blindhet för dess mörka konsekvenser, har skördat människoliv. Politiker prioriterar den globala, finansiella elitens önskemål i stället för sina uppdragsgivares liv och lem.

Cecilia Wikström, europaparlamentariker för liberalerna, var riktigt i tagen i Svd, den 16 april, där hon euforiskt skrev ”Den europeiska styrkan ska besegra islamistisk terror.” Avsikten är att få oss, som tvivlar på federalismens styrka, att tveka och få oss att överge tron på vår nation.

Nu skall vi tillsammans stoppa Europas terrorism med kärlek, värme och styrka.

Varför har inte EU:s ledare givet direktiv om detta tidigare, för då kunde över 1000 tusen människor ännu ha fått leva?

En redigerad version av detta inlägg publicerades på NewsVoice den 19 april, under rubrik Världen/Sverige.

Källor:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/manga-upprorda-efter-garagebrander-i-rosengard

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/JdPab/de-ar-atalade-for-skrackranen

https://nyheteridag.se/brotten-okade-i-sverige-under-2016-13-fler-valdtakter/

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/asyls%C3%B6kande-registrerar-olika-personuppgifter-hos-olika-myndigheter-3899333

http://www.metro.se/artikel/sv%C3%A5rare-f%C3%B6r-ensamkommande-att-f%C3%A5-pension-xt

http://www.avestatidning.com/dalarna/avesta/allt-fler-aldre-riskerar-fattigdom-man-maste-valja-bort-nodvandiga-saker-sa-ser-det-ut-i-din-kommun

https://sanningenomislam.wordpress.com/

https://www.svd.se/tillsammans-kan-europa-kan-sla-tillbaka-terrorn/om/cecilia-wikstrom

 

 

 

 

Regeringens skolfördelning bör utvecklas

”Ett Ironisk eller framsynt förslag till jämställt Sverige – du avgör.

Skriver gästkrönikör Jan Ivarson, politiskt obunden.

”Ledarsidorna.se skriver i artikeln ”Regeringen har förklarat krig mot medelklassens barnfamiljer”. Förslaget innebär att invandrarbarn skall fördelas till bra skolor. Det antas medföra att fler skolor får rättvis fördelning av dåliga resultat.

Tyvärr löser förslaget inte grundläggande problem med ojämn fördelning av bosättning. Ett mer radikalt sätt för att integrera invandrare är att införa reglering av hur folk får bosätta sig. Det är ett självklart nästa steg i att göra landet jämställt så att alla delar blir jämnt berikade av mångkulturen. Rättvis fördelning av bosättning kommer även verka dämpande på bostadspriserna.

De som erbjuder en bostad till uthyrning eller försäljning, skall först få den ”bosättningsfördelad”, i ett utvecklat av Postkodlotteri. Dragningar skall fördela bytesrätten så att alla postnummer får jämn fördelning mellan ursvenskar och invandrare. På sikt kommer det vara gynnsamt för pursvenskar när invandrare blir i majoritet.

Under ett introduktionsskede kan man tänka sig att den som frivilligt anmäler avyttring av bostad till lotteriet får ett antal lotter. Överskottet skall gå till bidrag åt invandrare som tilldelas borätt i dyra områden och till integrerande åtgärder som stöd till invandrarföreningar så de kan stärka sin kultur i Sverige. Ett blandat boende förväntas stärka entreprenörskap och humankapital.

I dagsläget kan förslaget upplevas radikalt. Med stöd av statsmedias program för integrerande lotteri- och matlagningsprogram kan vi anta att opinionen svänger så att förslaget kan genomföras om några år. Förslaget förväntas tas upp på kommande S-kongress.”

Tyvärr händer det ofta att verkligheten överträffar dikten.

Peter Tillbergs fotorealistiska målning ovan från 1972, med tiel ”Blir Du lönsam lille vän?” Är nu åtföljd av många, många frågetecken????

Men jag tror att Tillberg på 70-talet ville illustrera den instängda skolan med fönster som inte gick att öppna till världen utanför. Men det blev tvärtom, när världen kom in till skolan, sjönk resultaten som en sten.

Så här skrev en meilvän om regeringens bryderi om en jämlik skola.

”Regeringen vill lotta om vilka som skall gå på de bästa skolorna. Fast det är väl samma sak, som att lotta om vilka som skall gå på de sämsta.”

 

 

 

Rosor, kramar i city, men brandbomber och stenar i Tensta

Skilda världar, måste åter upprepas.

I Tensta, bara 20 min från city, så visade ligisterna sin överlägsenhet bara några timmar efter terrordådet.  Polis fick här stenar och brandbomber, medan de i city blev omkramade och bilarna prydda med blommor. 

Förakt och uppskattning efter samma händelse, men den skillnaden vill inte media skriva om. Fokus ligger nu på deras egen förföljelse, när kärleksmanifestationerna börjar blekna.

Kärleken verkar inte ta sig utanför city, trots politikers hejarrop. Men när en förälskelse lagt sig, så brukar verkligheten återkomma.

Jag instämmer helt i ”Peters” förslag om strategi för att kväsa våldet.

”Svensk polis borde lära av israelerna hur man hanterar intifadorna i våra utanförskapsområden.

Bepansrade bilar med kravallpolis/militär som hoppar ur stora dörrar baktill på bilen och skjuter gummikulor på stenkastarna.”

När skall rikspolischefen nytra till och sluta knåpa med sina armband?

Studiebesök till Israel, som ständigt står under terrorhot rekommenderas.

Om deras kravallpolis får höra om mysiga fikastunder och korvgrillning med buset av svenska poliser, så tror de inte att detta kan vara sant.

När de också får höra om rikspolischefens råd att inte provocera de små glinen med ingripanden, så förstår de att inga råd kan ges, förrän regimskifte sker.

Kanske bidrar en Israelföraktande och feministisk utrikesminister till förståelse om landet absurdistan?

I denna artikel skriver Paula Neuding att det är en ”Flytande gräns mellan gängen och jihadism”

…..”Systematiska attacker på poliser, brevbärare och journalister i utanförskapsområden speglar ofta en tydlig avsikt: Utomstående angrips som representanter för det svenska samhället, och därmed för en konkurrerande maktordning. Men i debatten behandlas brottslighet i utanförskapsområden som en fara för landets säkerhet endast i den mån individer har ”radikaliserats”. 

Det finns flera skäl att ompröva den synen. 

Jihadismen och kriminaliteten i utanförskapsområden är två fenomen som går in i varandra rent praktiskt. Amir Rostami, polis och forskare i sociologi och en av Sveriges ledande experter på gängkriminalitet, har varnat för att gäng- och jihadistmiljöerna smälter samman…”

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/flytande-graens-mellan-gaengen-och-jihadisterna-33125

 Tyvärr lär det ta lång tid innan regeringen inser detta och vågar agera därefter.

Det är bara att fortsätta att hoppas att fler väljare vaknar till.

Asylstopp och utvisningar vore det enda rätta om landet inte helt skall fördärvas.