Kategoriarkiv: Peter Krabbe

Historien upprepar sig ständigt

Att globalismens storföretag som Black Rock och Vanguard köper in enorma arealer jordbruksmark i Ukraina, är fakta som våra krigshetsande politiker med statsmedia blundar för.

Nu skall helst hela försvaret skänkas bort till denna korrupta regim med politrucken Zelenskyj som ännu håller i rodret. Jag tror att hans framtid närmar sig slutet. Hans skådespelartalang med pompösa ord blir allt mer ihåliga. Folket i Ukraina är krigstrött och har fått munkavle eller hårda straff om de tvivlar på framgång. I EU ökar mobbingen av Ungerns Viktor Orbán, som säger att Europa rustar sig för krig mot Ryssland, sådant tal måste tystas, så inte medborgare vaknar till och röstar fel den 9 juni.

Att se i backspegeln är alltid kunskapshöjande om dagens utveckling eller avveckling. Därför vill våra kunskapslösa politiker ersätta historielektioner med nutida svammel om värdegrund och allas lika värde.

Bloggaren Peter Krabbe har en stor historisk backspegel som han delar med sig av. I tre mycket läsvärda artiklar publicerade på hans blogg belyser han dagens världspolitik genom att titta bakåt i historien, som jag återger här och framöver med egna reflektioner. Fokus ligger på jordbruksmarkens olika ägare i öst, där makthavare alltid sett adeln och självständiga bönder som ett hot. Självständiga bönder är hotade ännu i dag.

Han förklarar bakgrunden till dagens globalisering, som ger förståelse för vänsterns medlöperi, eftersom det handlar om kommunism i en större skala, global socialism där WEF med FN går i spetsen.

Just nu tjurar WHO att inte alla nationer på stört förbinder sig att följa dess pandemi förordning, eftersom organisationens (Bill Gates) åtgärder under den senaste pandemin var så lyckosamma med lock down och kontroll över folket. Vaccinpass och rädda människor i långa köer för att få ett icke utvärderat vaccin med ny teknik, som kunde orsaka sjukdom och död.

En studie som medförfattades av Dr. Peter McCullough, publicerad i måndags, har funnit att det var en ökning på 1236 procent i dödsfall i King County, Washington mellan 2020 och 2023. Länet har en hög vaccinationsgrad, då 98 procent av dess invånare hade fått minst en covidinjektion år 2023. https://www.vaken.se/studie-1236-procent-okning-av-dodsfall-efter-covidvaccination/

infowars.comStudie: 1236 % ökning av dödsfall efter covidvaccination

—————————————————————————————————————–

Del 1 inleder Krabbe med:

Ibland kan man tycka att pågående utveckling i världspolitiken är obegriplig. De flesta förklaringar kan man ändå finna i vår historia. Vad gäller globalisternas krigshets mot f.d. sovjetiska besittningar, som idag Ukraina, finns förståelsen att hämta om vi går åttio år tillbaks till Tyskland. Många ungdomar idag vet knappt att Östtyskland existerat eller varför. Det vet jag som levt under hela denna period. Jag skall i ett par artiklar binda ihop trådarna och skapa lite klarhet!

Han tar där upp Krigsslutet 1945. Där Tyskland delades i två förvaltningszoner, det västra Tyskland under alliansen USA, England och Frankrike och de östra delarna under Sovjet. Marshallhjälpen där han punkterar USA:s godhet som öppnade för CIA:s framfart under falsariet Europas säkerhet. Historien upprepar sig idag med Nato anslutningen och DCA avtalet

Den sovjetiska jordreformen efter 1945 analyseras. Dess främsta syfte var att knäcka de privata och konservativa storgodsägarna, i främst nordöstra Tyskland, och deras inflytande på politiken. Ägandet omfördelades genom  expropriation, som makthavare/staten alltid har gillat och där markägande bönder alltid varit och är fortfarande mycket utsatta. Upprepning sker från Stalins eliminering av ukrainska bönder fram till idag. Klimatnarrativet, där EU är utförare av globalisters beställningar jagar Europas bönder, visserligen mister de inte livet, men deras mark ligger illa till, bl.a för att kossor fiser.

Nu skulle det bli småjordbruk, herrgårdar, värdefulla kulturbyggnader revs i forna Sovjet för att få fram byggmaterial till omläggningen som misslyckades kapitalt. Då klumpades i stället småjordbruken ihop till jordbrukskooperativ för att skapa större och mer bärkraftiga enheter, men nu med staten som ägare, när aristokratin var bortsopad.

Jag kommer här att tänka på förföljelsen av vita farmare i Sydafrika, som mördats för att deras ägor skall brukas av makthavarnas trogna, som ofta saknade kunskap om hur jordbruk skall skötas. https://timbro.se/smedjan/darfor-mordas-vita-lantbrukare-sydafrika/

Ett förtryck avlöses ofta av ett annat. Att de förtryckta blir de nya förtryckarna går igen genom historien.

Därför är min skepticism stor mot hyllade befrielserörelser till skillnad från vänstern med socialdemokraterna i spetsen som alltid har förskönat dem och bortförklarat deras illdåd mot den egna befolkningen.

Bild från Timbro.

Därefter behandlar Krabbe avveckling av kommunismen med DDR:s sammanbrott 1989. Försök gjordes från tidigare markägare att få tillbaka sin mark, men de möttes av kalla handen från domstolar ända fram till EU-domstolen, som under 2005 avslog en begäran från tidigare markägare att upphäva jordreformen!

Locket hade lagts på över en av världshistoriens största stölder, poängterar Krabbe, som majoriteten av oss inte har en aning om. Jag har heller aldrig hört talas om vad Treuhandanstalt var för något.

Här är förklaringen

…..”I syfte att återskapa en privatisering (utförsäljning) av den konfiskerade egendomen bildades 1990 Treuhandanstalt med en chef och en styrelse. Dess första chef, Detlev Rohwedder mördades redan året efter. Mordet skrämde bort flertalet aspiranter till posten, men CDU-politikern Birgit Breuel lyckades driva verksamheten vidare. Känslostormen var enorm inför slakten av ett projekt som ruinerat tusentals egendomsägare.I syfte att återskapa en privatisering (utförsäljning) av den konfiskerade egendomen bildades 1990 Treuhandanstalt med en chef och en styrelse. Dess första chef, Detlev Rohwedder mördades redan året efter. Mordet skrämde bort flertalet aspiranter till posten, men CDU-politikern Birgit Breuel lyckades driva verksamheten vidare. Känslostormen var enorm inför slakten av ett projekt som ruinerat tusentals egendomsägare.

Vad som hände sedan med Treuhand och den konfiskerade jordbruksmarken efter 1990 beskrivs i del 11 och del 111 som jag återkommer till framöver i nya inlägg.

Men intet nytt sker under solen, historien upprepar sig bara. Makt har sällskap med girighet och vanligt folk är alltid dess offer.

EU-eliten är allt mer nervösa för konservativ framgång i valet

Peter Krabbe sammanfattar på sin blogg vad Christine Anderson anser om EU;s agendor.
Hon är en kritisk och modig parlamentariker från Tyskland, till skillnad från våra egna tama nickedockor som svamlar vidare om att rädda demokratin i Europa, genom att förstöra den.

Bild från artikeln https://peterkrabbe.wordpress.com/2024/05/19/infor-eu-valet/

Hon ”noterar att nervositeten inom EU:s styrelse, dvs kommissionärerna, stiger markant inför risken att nuvarande trend kommer att ge de konservativa en ny och oväntad majoritet i församlingen, något som i sin tur riskerar att stoppa många av de agendor som globalisterna nu fritt driver utan risk att själva bli stoppade….”

Här är exempel på globalisternas agendor som den vänster präglade kommissionen vill ha igenom. Utgångspunkten är att splittra och isolera medborgarna, där klimatagendan är deras viktigaste medel, nu när Covid skräcken ebbat ut och vaccinskandalen med mRNA teknik nått dagens ljus.

  • minska alla CO2 utsläpp, så en stor del av industrin vingklipps
  • miljöförstörelse genom vindkraftsparker och solcells anläggningar för att minska åkermarksarealerna
  • införa ökade utsläppsrätter (ingen vet var dessa pengar hamnar) med flygskatt, bensinskatt, el skatt, trängselskatter, bilfria zoner för att gynna staten på individens bekostnad

”……Pågående centralisering av medlemsländernas styre ligger inte i folkens intresse, utan i de multinationella storbolagens. De nationella och kulturella identiteterna går förlorade och frånvaron av en fri press med ambitionen att granska makten gör att regeringspropaganda, ofta missledande, styr i fel riktning sett ur individens synvinkel. EU kan numera ses som ett högkvarter för fake news….”

Tomma löften om minskad invandring till Europa har med deras gemensamma fördrag övergått i dess motsats. Det ser vi här hemma med Tidöavtalets tomma försäkringar om minskad invandring. Folkets välfärd och trygghet offras för att migranter skall få ett bättre liv samt få behålla sin egen kultur för att vänsterliberaler skall få fortsätta sitt värv vid köttgrytorna. Allt som kan splittra och söndra nationalstaten hyllas.

Kriget i Ukraina måste fullföljas till sista soldaten stupat. Elitens falska lockrop om att rädda demokratin lurar allt färre medborgare som endast vill ha fred. Att stoppa Ryssland är omöjligt förutom ett tredje världskrig. (Där Frankrikes Emmanuell Macron globalisters gullgosse hetsar för världskrig, eget tillägg)

Nu smutskastas alla konservativa partier av miljövänstern som är springpojkar åt WEF:s agendor. De är livrädda för att nuvarande maktbalans inom EU skall rubbas till förmån för individens frihet och vårt nationella arv.

Utnyttja valet till att vrida vägvisarens åt rätt håll, detta är sista chansen!, är Peter Krabbes slutord.

———————————————————————————————————————

Avståndet mellan eliten och folket accelerar.

En studie från den danska tankesmedjan Alliance of Democracies visar att minskad invandring blir en allt viktigare fråga för många européer. Samtidigt minskar intresset för att prioritera ”klimatet”.
https://www.friatider.se/europeer-anser-nu-att-minskad-invandring-ar-viktigare-klimatet

”Den österrikiska FPÖ-politikern och EU-parlamentarikern Harald Vilimsky föreslår att Ungerns premiärminister Viktor Orbán ska bli EU-kommissionens ordförande – för att rädda Europa från invandring…”
https://www.friatider.se/osterrikisk-eu-parlamentariker-foreslar-orban-som-ny-ordforande-eu-kommissionen

Och här hemma förföljs AFS av korrekt polis, denna gång i Växjö.

FILM: Polisen anmäler Alternativ för Sveriges toppkandidat Gustav Kasselstrand inför EU-valet – får svar på tal

”När AFS skulle tala på Vattentorget i Växjö den 24 maj, krävde polisen att partiet skulle ställa sig längst in på torget – långt bort från det område där…Där polisen försökte knuffa ut AFS till en mer undanskymd plats på torget, utan förbipasserande och sittplatser.”
https://samnytt.se/video-afs-ledaren-polisanmald-vid-torgmote

Mitt råd inför EU-valet är att rösta på AFS, det enda parti som vill lämna denna korrupta koloss, röstvägra eller rösta blankt!

Jag litar inte på SD längre trots deras uppmaning att bygga murar.

Bild från jmm.nu

Bildresultat för swexit

En skapad klimatkris av globalister med deras verkställande politiker

Kan någon ta till sig det faktum att klimatagendan handlar om politik, inget annat?
https://peterkrabbe.wordpress.com/2024/02/24/blir-det-varmt-eller-kallt/

Debattören och bloggaren Peter Krabbe återkommer då och då med ett blogginlägg, förmodligen när adrenalinpåslaget blir för stort. Mitt eget är aktivt varje dag.

Att ta del av alternativ media och andras bloggar ger ofta påfyllnad av fakta med tips om artiklar och forskare, som har körts ut från det offentliga rummet, när narrativen om klimat, vaccin och krig obarmhärtigt avslöjas.

Denna gång lyfts den norsk-danske klimatforskaren professor Ole Humlum fram, som är specialiserad på polarforskning med tidigare istider, som återkommit med jämna mellanrum och som varat längst på Norra halvklotet som har längre avstånd till solen jämfört med länder runt ekvatorn.

”…Ole mötte kompakta protester från etablissemanget och blev utkörd från den norska vetenskapsakademin, hans forskning passade inte in i de politiska agendor som då växte sig allt starkare. Idag driver han istället sin webbsida https://www.climate4you.com/ där han levererar den mest kompletta databanken för tillgängliga mätningar...” skriver Krabbe.

Den senaste istidens utbredning sammanfaller med områden på norra halvklotet idag, som idag är föremål för nedkylning, med snö och kalla vintrar. Se kartorna i från Ole Humlums forskning i Krabbes blogginlägg.

En ny istid är sakta på ingång. Medan statsmedia är helt koncentrerad på den varmaste månaden, trots att globala medelvärden saknar all relevans för vår del av jorden.

”….Det kan vara varmare än någonsin i Mellanöstern – där skall det vara varmt – samtidigt som det är kallare än någonsin i vårt eget Skandinavien. Behöver vi påskynda vårt eget självmord genom att stoppa den lilla och behövliga uppvärmning vi får genom våra CO2-förhöjande utsläpp bara för att andra delar av världen skall minska den uppvärmning de själva förorsakar genom egna utsläpp….? konstaterar Krabbe.

Kanske är det ”det lika värdet” som blivit vägvisare för allt, inte bara mellan människor utan nu också för jordens temperaturförändringar som format narrativen. Beträffandet klimatet så är det främst oligarkers nya profit drivande påfund som styr hållbarhet som det gröna samhället och fossilfrihet. Smolk finns dock i maskineriet när el.bilsförsäljningen gått i stå och Norrlands gröna stål tillverkning inte går ihop, utan tillförsel av ständigt nya miljarder.

Bild från So-rummet Den senaste istidens utbredning

Att politiker blivit verkställare åt globalister beror mycket på att de tappat markkontakten med vanligt folk för länge sedan. Ingen utbildning behövs mer än i rövslickeriets konst för att komma sig upp. Meritokrati är slängt överbord, därför försöker ministrar i regeringen putsa upp en halvdann enstaka kurs till minst en magister examen. Höga löner med förmåner lockar, där EU:s parlamentariker blir mångmiljonärer under deras 5-års perioder. Inte konstigt att de valbara ler ikapp med blicken mot denna folkförrädiska högborg.

Det brinner i knutarna att annullera Sveriges DCA avtal med krigshökarnas Natoansökan!

Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark! Upprop på Skiftet mot DCA. https://www.globalpolitics.se/till-till-riksdagens-alla-partier-inga-amerikanska-trupper-och-vapen-pa-svensk-mark-upprop-pa-skiftet-mot-dca/

Vi i Sverige får inte överlämna vårt självbestämmande som nation!
Våra egna demokratiska fri- och rättigheter måste skyddas och förstärkas!
Säg NEJ till DCA-avtalet! Var med och underteckna detta upprop!

https://www.mittskifte.org/petitions/inga-amerikanska-trupper-och-vapen-pa-svensk-mark

—————————————————————————————————————————————-

Förväntningarna på Sverige som Nato-medlem är skyhöga. Bland annat ska Sverige spela en nyckelroll i Östersjön. En svensk kompetens är särskilt uppskattad, enligt försvarsexperter i Europa som beskriver förmågan som unik….” https://www.svd.se/a/KnwrdE/sverige-far-nyckelroll-i-nato-vid-ryskt-anfall-mot-baltikum

Smaka på ordet ”Nyckelroll” som får krigs entusiasmen att stegras till nya höjder av försvaret, regering och opposition. Nu måste folket barskrapas i hela Europa, när deras makthavare följt USA:s uppmaning att skänka bort stora delar av sitt försvar till Ukrainas nazist regim, där miljarder hamnat i korrupta fickor.

Bloggaren och debattören Peter Krabbe gör en klockren analys av världsläget, med stormakters uppgång och fall genom historien. Nu är det västvärlden som faller sakta men säkert.

Han lyfter fram sveket från politiker vars krigsagenda inte sammanfaller med upplysta medborgares. Dagens krigshets påminner om tiden före första och andra världskriget och dessförinnan när Europas kolonialmakter tappade sin hegemoni över Asien och Afrika.

Genom historien har alltid makthavare lockats av ökad rikedom med landexpansion, folket har både lockats och tvingats med ut på slagfälten.

Inför ww 1 grät soldater som mönstrades ut för kriget, ingen kunde då föreställa sig fasorna i skyttegravarna. Bild från Krabbes artikel.

Jag såg en dokumentär om 30-åriga kriget i SVT 2 den 16 januari om fasorna som drabbade alla, män, kvinnor, barn som gamla i hela Europa. I trädkronor hängde liken, utdragen tortyr innan döden kom som en befriare för krigsfångar, städer var utbrända och hungersnöd rådde. Svenska adelsmän som deltog i kriget, aktivt eller passivt blev stormrika och förde hem enorma rikedomar till sina slott.

Samma stöld från folket sker i dag. Enligt en rapport från Oxfam har världens fem rikaste mellan 2020 och 2023 ökat sin förmögenhet med 4750 miljarder i svenska kronor. Det är alltid vanliga människor som blir betalningsansvariga, de som inte stryker med i krigen.

I dag tvingas vi hantera krig i Mellanöstern, Ukraina/Ryssland, inflation och konsekvenser av planerade pandemier. https://oxfam.se/nyheter/oxfam-5-miljarder-manniskor-har-blivit-fattigare-sen-2020-varldens-5-rikaste-fordubblade-formogenheten/

Här kommer några citat från Krabbes artikel https://peterkrabbe.wordpress.com/2024/01/13/det-brinner-i-knutarna/

”…..Sveriges traditionella roll i världspolitiken är att vi nu fått en regering som förordar provokativa och krigsskapande samarbeten med världens mest aggressiva nationer, allt i syfte att hjälpa globalismens aktörer att locka in det asiatiska blockets nationella försvarare i en förödande krigskarusell, med enda syfte att krossa deras växande ekonomiska övertag i en värld som nu snabbt ändrar utseende. Den asiatiska ekonomin står på tröskeln till absolut dominans över en västvärld som istället närmar sig konkursens rand.……..//….
Situationen är egentligen densamma som rådde under slutet av 1800-talet, då engelsmän och fransmän med förskräckelse såg det nya förenade Tyskland växa ekonomiskt i en takt som fick kolonialismens tidigare herrar att tappa byxorna. Detta måste vi stoppa!
Svaret blev ett världskrig där man provocerade fram ett krig mellan Tyskland och deras konkurrenter för att knäcka Tysklands växande ekonomi. Det lyckades ju bra, man knäckte både Tyskland och tsarens Ryssland och stoppade Tysklands expansion i det av England och Frankrike kontrollerade Mellanöstern och Afrika.
Turkiet fick svälja förtreten och pausa sina drömmar om ett återupprättat Ottomanskt Rike….. När de judiska bankirerna försökte sopa ihop resterna av Tyskland efter WW1 för att ta över både inkråmet och styret kom den där eländige korpralen (citat Churchill) och skapade en ny stormakt IGEN, nu utan judiskt kapital. Ve och fasa, dags för ett nytt krig! Det gick som det brukar när en slåss mot alla.
Efter WW2 blev det ordning igen – judiskt styre i västvärlden, inklusive Tyskland. Israel på plats i Mellanöstern. Världens finanser styrs från USA, USA:s finanser styrs av Federal Reserve, Federal Reserve styrs av judiska banker….”

Men inget lugn i världen infann sig, för därefter brakade Sovet ihop som ett korthus och Kina med andra öststater började införa marknadsekonomi som fick fart på samhällsutveckling till gagn för folket.

USA:s militära kolonialisering av Europa med baser måste utvidgas, men denna gång gick det inte längre att köra över och utnyttja öststater. De hade blivit för starka och sprungit om USA och det trötta Europa i teknisk utveckling. Då återstår bara krig för att USA:s luftekonomi inte skall gå i kras. Andra länders naturtillgångar beslagtas av investmentbolag, världens största kapitalförvaltare Blackrock har ”köpt upp” 17 miljoner hektar av Ukrainas bördiga åkerjord. För denna handel behövs omvägen över krig om inte färgrevolutioner, annekteringar och mutor hjälper.

Folket indoktrineras med demokratihot från den ryska björnen. Försvar av religion är ett välutnyttjat medel, som idag har klätts i försvar av mänskliga rättigheter. I går fanns stupstock utanför kyrkan, idag pågår kancellering/utstötning av dissidenter av statsmedia.

Enlig Krabbe var planeringen:
Ett dominospel där Ukraina med hjälp av NATO skulle fälla Ryssland, vilket i sin tur skulle fälla eller isolera Kina och Indien ekonomiskt. Det skulle dessutom försvaga Europa så tysk teknik kan tas över till USA. Det har redan misslyckats, men skördar fortfarande människoliv i Ukraina.

Israel kommer att få det allt svårare i Mellanöstern, trots stöd från USA, som blir allt mer pressat av omvärlden, när splittra och söndra strategin i arabvärlden inte längre fungerar, eftersom Mellanösterns länder i stället söker stöd i öst.

Joe Biden får mindre stöd både på hemmaplan och internationellt trots Antony Blinkens världsfrånvända förkunnelse i Davos om hur USA som världspolis växer och välkomnas internationellt.

Hur går det för Sverige då? Sverige blir måltavla för kärnvapen.

Enligt Krabbe blir Sverige motor i en nordisk lydtrupp inom NATO för att angripa Ryssland norrifrån, kan jag hålla med Pålle om att vi lever farligt och bör förbereda oss för krig. Men det är vi som orsakar det, inte Ryssland.….

Lennart Palm, historiker, senior forskare vid Göteborgs universitet instämmer i att Sverige nu blir måltavla för kärnvapen. Vilket fler från akademi borde göra och lämna sin bekvämlighetszon.

https://www.globalpolitics.se/ett-avtal-som-gor-sverige-till-maltavla/

Planeringen i Washington är ett trefrontskrig för att knäcka Ryssland och då kommer Sverige och Finland vara i fronten för det nordvästliga anfallet.

Krabbes artikels avslutning borde varenda medborgare instämma i och skrida till handling.

”——Det är vår skyldighet att förhindra denna utveckling. Vi kan börja med att avsätta vår regering och ställa krigshetsarna inför rätta. Utnyttja den betänketid som Turkiet och Ungern har gett oss för att annullera ansökan till NATO! Sverige skall vara ett neutralt land i likhet med Schweiz och stå för stabilitet och fortlevnad! Det handlar om våra barn och barnbarn – vill vi inte ge dem en framtid på samma sätt som vi själva fått? Det är allas vårt ansvar!

Tyvärr är jag rädd att folket lallar med tills deras män och söner slaktas i skyttegraven och när ingen mat finns på bordet med mörker i husen, när elen är utslagen med all infrastruktur. Då först har det sovande folket vaknat.

Peter Krabbe avslutar sin blogg med en framtidsversion

Peter Krabbe är en känd arkitekt, bloggare och dissident i maktens ögon med en brokig släkthistoria, som han berättar om i sitt sista blogginlägg, som han avslutar med en framtidsversion, grundad på stor kunskap.

Bild från hans blogg.

Hans blogg har haft Världen i fokus – vem styr vår framtid och varför? som utgångspunkt.

Jag väljer att citera inledning och avslut i denna gedigna krönika. Intresserade kan via länken ta del av hans brokiga släkthistoria av judisk börd, där förmögenheter har byggs upp och raserats under WWW 1 och 2. Han redogör för olika grenar av den judiska diasporan (utspridning) där den hårdföra och varmt religiösa grenen återfinns i dagens NWO arkitekter och dess finansiärer.

—————————————————————————————————

För mig blir det allt tydligare att det skrivande som jag ägnat mig åt de senaste tio åren säkert höjer medvetandenivån hos många av mina läsare, men trots det tycks vara meningslöst i det stora hela. Det går inte att åstadkomma några förändringar av betydelse i det system som vi alla sitter fast i. Hur mycket fakta och konstruktiv kritik som vi ”dissidenter” än kommer med så lyssnar inga beslutsfattare, allt blir som vanligt och utvecklingen går snarare åt motsatt håll.

Epilog blogg.  Framtiden.

Om globalism, befolkningsreducering, motsättningar, kulturers undergång, religioner, där judendomen kommer att ta över genom dess finansiella makt som ger inflytande över världens maktcentra, där en elit styr och gynnas. Kristendomen är för undfallande och förlåtande, islam är för våldsam utan tillräcklig kunskap för världsförvaltning.

”…………När jag nu som 80-åring ser tillbaks kan jag konstatera att de två världskrigen på kort tid sopade bort allt det som tidigare generationer byggt upp under många hundra år. Anledningen är naturligtvis att min släkts spelplan har varit Europa, inte i första hand Sverige. Industrialismen med sin jakt på nya och extrema förmögenheter har skapat de spänningar som bäddat för ett, må vara, oundvikligt regimskifte från ett jordbrukarsamhälle till ett högteknologiskt sådant. Kapplöpningen mellan länder och nya aktörer har fört fram till förödande krig, där samförstånd inte kunnat nås. Den kristna kulturen har tagit stryk och fått ge plats för globalism och nya religioner.

Men nya kulturer har tyvärr en ambition att utrota de redan existerande.

Därav följer en hänsynslöshet där varken människoliv eller kulturmiljöer räknas. Därför låg stora delar av Europa i ruiner efter WW2. Därför har vi fortfarande pågående krig i delar av Europa och därför kommer vi att få framtida krig som är ännu mer omfattande om vi inte kan sätta oss vid förhandlingsbordet och komma överens om vem som skall ha rätten till vad.

Klarar vi det?

Jag tror inte det. Globalismen kommer istället att skapa ökad polarisering och ökande motsättningar i stort och smått. Ett samhälle där alla skall leva tillsammans med olika målsättningar, förstånd och moral är en utopi. Den starkaste tar alltid över till sist. Frågan är då vem som kommer att vara den starkaste i vår värld? Pengar är makt, vissa har den strategin. Men mental styrka är också makt om tillräckligt många förenas i den. Fysisk styrka räcker inte långt i en värld där svärdet ersatts av dödsbringande vapen som skapar tillfällig förintelse.

Men andlig makt då, kan den avgöra vår framtid?

Det beror på vilka redskap den förfogar över eller vill använda sig av.

Kristendomen kommer som undergiven och evigt förlåtande rörelse inte att överleva på lång sikt.

Islam förfogar över våldet som redskap men saknar den intelligens som behövs för att vara samhällsstyrande.

Judendomen slutligen har varit ständigt närvarande i våra samhällen sedan romartiden och kontinuerligt under två tusen år ökat sitt inflytande på kristendomens bekostnad.

Till skillnad från övriga religioner har den ingen ambition att inkludera alla samhällsmedborgare, tvärtom baserar den sin makt på att vara ett styrande toppskikt i samhället, där beslut kan tas utan störande inblandning från dem som både bör och skall exkluderas. Med den finansiella makten som redskap har de redan cementerat sina positioner och vi kan inte längre göra något åt detta. De grundar nu framtidens samhälle från sina väl dolda positioner, vi varken vill eller kan se det med egna ögon, därför finns det inte – tror vi. De historiska motkrafterna från kungar och påvar är sedan länge utplånade.

Kanske avgörs denna maktkamp till slut av naturen själv. Nästa istid väntar runt hörnet.

Vi vet alla innerst inne att den kommer, så fungerar vårt solsystem och det kan vi inte ändra på. Politik idag går ut på att anpassa världens folkmängd till en reducerad yta, där bara en liten del av dagens människor kommer att kunna få plats.

Jag hoppas att man kan lösa detta utan att medvetet mörda nu levande människor, något man har som enda strategi idag. Borde inte våra moraliska åtaganden gå ut på att informera om situationen och planera för ett minskat barnafödande istället för att på alla sätt försöka ta livet av dem som redan är födda eller enligt makten lever för länge?

Valet är vårt – skapa en samhällsstyrning som förbereder oss inför det oundvikliga eller sluta i kaos där alla slåss mot alla för egen överlevnad. I det senare fallet kommer tyvärr ingen att överleva till nästa cykel – hundra tusen år eller mer med 5- 8 graders lägre temperatur. Istid är jordens normaltillstånd och inget anmärkningsvärt i sig. Men övergången blir turbulent och något vi måste lära oss att hantera om en ny civilisation skall kunna följa i dess spår.

Därmed avslutar jag mitt skrivande och tackar än en gång alla som orkat läsa min blogg och, framför allt, tagit del av alla kunniga kommentarstexter och länkar som tveklöst berikat allas vårt vetande. Jag är säker på att andra kommer att ta över istället.

Peter Krabbe”

—————————————————————————————————

I denna framtidsversion har jag valt att feta viss text, samt avdelat stycken som behöver lyftas fram till läsare.

Krabbes framtidsversion visar att Darwins evolutionslära om att de starka och mest anpassningsbara överlever. Där diasporans utspridning i världen har krävt och utvecklat stor anpassningsförmåga för överlevnad med framgång inom världens maktcentra.

Darwins evolutionslära beskriver hur ärftliga egenskaper i en population (en grupp individer av en art som finns inom ett visst område vid en viss tid) förändras från generation till generation genom olika processer.

Tyvärr har dessa processer inget att göra med FN:s dokument mänskliga rättigheter, som idag endast används som alibi för att få aningslösa medborgare med sig på elitens agendor och dess destruktiva medel, som krig, kriser, folkutbyte och nationalstatens utplåning.

Bild från Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_v%C3%A4rldsordningen, som givetvis betraktar Krabbes framtidsversion som konspiration, eftersom plattformen är en del av elitens kunskapsbank.

Ideologiska motståndare till Ukrainas regim, som väntar på fängelse och död får inga sekunderar alls i SVT… https://www.globalpolitics.se/ideologiska-motstandare-till-ukrainas-regering-vantar-pa-fangelse-eller-dod/

Peter Krabbe skriver om den sista akten, där historien upprepar sig

Lars Bern som ofta intervjuas på Swebbtv och Peter Krabbe med sin blogg Världen i fokus – vem styr vår framtid och varför? De är lika illa omtyckta av PK eliten. Därför återger jag gärna dessa herrars åsikter.

Denna gång från Krabbes inlägg den 25 februari.

https://peterkrabbe.wordpress.com/2023/02/25/infor-sista-akten/

Inledningsvist jämför Krabbe skillnaden mellan fransmän och svenskar. De förstnämnda reser sig mot globalisternas Macron med ständiga demonstrationer, denna gång kompletterat med gödsel lass framför maktens boning i Paris. Svensson har knutit händerna vid köksbordet så länge att han inte orkar resa sig upp, trots att det skjuts och sprängs utanför dörren tack vare den humanitära stormaktens politiker.

Kanske kan en förklaring vara att identitets belönade politiker som den tidigare vänsterpartisten Amineh Kakabaveh kunde föra en kurdisk in- och utrikespolitik med sitt svenska riksdagsmandat som plattform. När nu regeringen skärper regelverken för dubbla medborgarskap protesterar Ardalan Shekarrabi (S) med hemvist Iran, om undantag för sina vänner från hans hemland. https://ledarsidorna.se/i-kriser-blir-lojalitetsproblematiken-tydlig/

Att vara lojal mot sitt land gäller endast för invandrare, när värdlandets medborgare för sammalunda blir de anklagade för rasism.

Nu till citat från Peter Krabbe, som här jämför fransk och svensk media och fortsätter med analys om kriget i Ukraina.

Stora skillnader råder även inom media ”…… I svensk TV innebär en ”debatt” att en SVT-journalist intervjuar en annan SVT-journalist. I Frankrike inbjuds parter av alla åsikter i debatterna som därför blir livliga och givande…..”

Frankrike var en part i Minskavtalet, men även här svek presidenten avtalets fredslösning för de östra regionerna i Ukraina.

Bild från artikeln. Slaget om Ukraina vid Koursk 1943. Tror NATO att stridsvagnar fortfarande är lösningen år 2023?

”……Bara det amerikanska folket kan nu stoppa sina ledare från att starta det efterlängtade världskriget med syfte att utplåna Ryssland en gång för alla. I vanlig ordning tror man att detta kan ske med Europa som spelplan och med Europas folk som kanonmat.
Scenariot från både första och andra världskrigen upprepar sig. För att stoppa europeiska staters ekonomiska tillväxt på den amerikanska hegemonins bekostnad, skapar man konspirationer som utlöser ett krig där de värsta konkurrenterna förgör varandra, göder sin egen industri med svällande vapenindustri i godan ro på andra sidan Atlanten, för att slutligen själva gå in i krigets slutskede på en ödelagd spelplan för att spela rollen som segrare och administratör av fredsvillkoren.
På köpet vinner man att kristna nationer utplånar varandra och att deras teknologi kan ”räddas” över till USA istället.………./
När stollarna i NATO (inklusive Sverige och Zelensky) gör sig till redskap för det amerikanska intresset att egenmäktigt få styra världen, måste de folk som på grund av bristande insikter i de verkliga avsikterna valt galningarna, ta saken i egna händer och stoppa utvecklingen innan det är för sent.
Den processen har startat i Frankrike därför att fransmännen månar om sitt land och dess fortbestånd.
Varför gör vi inte det i Sverige?
Istället ansluter vi oss efter två hundra år av fred till USA:s krigsorganisation NATO.….”

Artikeln avslutas med att bara två saker återstår, antingen förhandling mot fred eller att kriget fortsätter till den siste soldaten stupat.

Vi borde inse som fransmännen att tiden håller på att rinna ut i den sista akten.

På sin blogg Invandring&Mörkläggning ger K-O Arnstberg en god bakgrund till Putins invasion i Ukraina och avslutar med

”……..Historien visar att USA aldrig velat förhandla med ryssarna. De har sedan 90-talet konsekvent brutit sina löften. Merkels erkännande att Minsk-avtalet var en skenmanöver är särskilt drabbande. Ryssarna har lärt sig läxan, att de aldrig kan lita på förhandlingar med väst.
I den ryska motsvarigheten till Bidens state-of-the-union-tal sa Putin bland annat ”De håller på att bli tokiga i väst”. I all sin enkla saklighet är det ett konstaterande som jag helt och fullt delar, dock utan att för den skull falla i Putins famn.”
https://morklaggning.wordpress.com/2023/02/26/sondagskronika-nato-usa-och-ukrainakriget/#more-22018

Jag upprepar till leda att alla företeelser hur onda de än verkar vara har en bakgrund som dagens krigshökar glömmer. Jag anser att USA/Nato, med Europa och där Storbritannien finns i täten, har ett stort ansvar genom att under flera år före den 24 februari 2022 provocerade fram den ryska invasionen av Ukraina.

Framtidsfrågor från Peter Krabbe

Peter Krabbe, debattör, bloggare och arkitekt, skriver tänkvärda krönikor på sin blogg.

Här är ett exempel från den 29 oktober om hans funderingar om vår framtid. Kriget i Ukraina? EU:s sammanhållning? USA:s ambition som fortsatt världspolis? Upprepning av Covid bedrägeriet? Nato medlemskap?

Men vi kan i alla fall glädjas åt att Annie Lööfs och Märta Stenevis stämmor kommer att höras allt mindre i media.

————————————————————————————————————-

Vad väntar vi då på? Jo, kanske främst på att kriget i Ukraina skall ta slut så vi kan se lite klarare genom dimmorna efter krutröken. Krigets utveckling ger nämligen svaret på många andra frågor.

Bild från inlägget

En är hur sammanhållningen inom EU skall utveckla sig. Det finns växande spänningar i frågor om hur stora medel ur våra snabbt krympande kassor som skall förvandlas till vapen, skrot och döda soldater i Ukraina. Är kriget en sak för EU eller en intern rysk angelägenhet? Håller våra sanktioner mot Ryssland på att förvandlas till ett rep runt vår egen hals istället? Blir det bättre för oss om Ukraina blir medlem i EU/NATO och ger oss ett ekonomiskt ansvar för en återuppbyggnad som vi egentligen inte har med att göra och som kommer att kosta gigantiska belopp? Medverkar vi till att driva kriget till sin spets med resultatet att EU blir slagfält för ett nytt världskrig? Kommer EU helt enkelt att spricka på grund av olika åsikter om detta? Sprickorna är redan fullt synliga. Många frågor där…

En annan är hur utvecklingen i USA kommer att se ut efter parlamentsvalet den 8 november. Blir det en återkomst för republikanerna och ändrat fokus för politiken, både inrikes och utrikes? Bidens regim framstår allt mer som århundradets största parodi på politik. En senildement president som hotar med kärnvapenkrig och även det förutan för sitt land mot avgrundens rand. En president som med hjälp av krigshotet mot Ryssland försöker krama ur Europa all substans i syfte att hinna före ryssarna i kampen om det framtida Eurasia. Fast Ryssland och Kina ligger ju redan där, medan USA ligger på andra sidan jordklotet, så är inte valet enkelt?

Vi väntar också på ödesbeskedet om Sverige skall vara med i NATO eller inte. Turkiet avgör. Innebär det faktum att Kristersson slängt ut feministerna och de svenska huckleministrarna att saken är klar, eller välsignar Erdogan oss med omöjliga utlämningsavtal som hjälper oss att bestämma över vår framtid själva istället för att någon i Washington gör det? För ingen normalt begåvad svensk tror väl att vi riskerar att bli en del av Ryssland? Förutsatt att vi inte blir krigförande part förstås, något som vår nya regering hittills tycks vara inställd på. Ett krig mot Ryssland innebär ett krig mot hela Asien. Tror någon att en framtid tillsammans med USA är att föredra? Och att man kan välja bort Kina?

En annan fråga som hänger över våra huvuden är om våra kära Ledare i EU skall sätta fart på sin folkmordsagenda Covid igen, eller om man fruktar det snabbt växande motståndet från de invånare som fått nya kunskaper, erfarenheter och personliga tragedier i en omfattning som inga medier kan sopa undan – allt med förnyade lögner om hur vi måste rädda världen genom att utrota oss själva. Under hösten läggs spelplanen i EU/WHO för hur terrordecenniet fram till 2030 skall knäcka oss både ekonomiskt, psykiskt och medicinskt. Vi skall själva lösa depopulationsproblemet genom att ställa oss i rad för giftinjektioner var tredje månad – säger våra Ledare och sänder 5 miljarder av våra skattepengar till WHO för att finslipa planerna. Kommer en växande opinion i EU under ledning av Christine Andersson från Tyskland att hjälpa oss? Inga svenskar finns i denna grupp…

Finns det då inget gott att vänta på? Nja, julafton närmar sig ju och vi kan stänga av elen och låta juleljusen sprida frid och julstämning. Vi kan tända en brasa i öppna spisen och mysa i värmen. Vi kan låtsas att Kristersson är jultomten, även om han är lite för liten.

Men ge inte upp, mycket kan hända som förändrar utvecklingen. NATO-länderna kanske inte har råd längre att skicka sina bästa vapen till Ukraina så det blir fred före jul. Ryssland kanske då fortsätter med sina gasleveranser till EU så energipriserna faller, inflationen avstannar, maten blir billigare, bankerna sänker sina räntor och klimatet fortsätter att vara varmt och behagligt. Tänk bara vilken glädje att slippa se och lyssna på Annie Lööf och Märta Stenevi i fortsättningen! Det sänker pulsen betydligt. Rena hälsokuren, faktiskt.

Med denna lilla löpsedel som bakgrund skall vi naturligtvis i kommande artiklar titta närmare på dessa, för oss alla livsavgörande, frågor som vi inväntar svaret på. Svaren kommer inte samtidigt, även om de hänger samman. EU är just nu som ett ostämt piano, det klingar falskt från alltför många tangenter för att musiken skall bli njutbar. Inte ens den skickligaste pianist kan spela på ett sådant piano. Istället för Mozart får vi lyssna på pekfingervalsen. Och viktigast är kanske att få en ny och bättre pianist…”

Peter Krabbe

————————————————————————————————

Den 8 nov är det kongressval i USA och mycket tyder på att republikanska partiet kommer att få majoritet i representanthuset och ev. också i senaten. Då kan stödet till Ukraina dala betydligt. Vilket kan förändra spelplanen för utrikespolitiken. Längtan efter en handlingskraftig Donald Trump är större än för den åldersdemente Joe Bidens politik. Hans politik (den djupa statens) blir en lame duck om demokraterna förlorar majoriteten i kongressen.

https://www.svd.se/a/gEEr5B/valet-i-usa-kan-leda-till-kraftigt-minskat-stod-till-ukraina

Kan vår mörka framtid ljusna?

Frågar sig Peter Krabbe i detta inlägg på sin blogg, som har världen i fokus med frågorna; Vem styr vår framtid och varför?

Att beskriva symptomen på nationers förfall pågår, men få vill löpa linan ut och synliggöra grundorsaken till konsekvenserna av pågående massinvandring till väst, inflation, el pris chock, konkurser, krig mm som den vanliga människan drabbas av.
Att inga händelser äger rum i ett vacuum utan är noggrant planerade av världens globala väst elit med den stora återställningen och Agenda 2030 behöver om och omigen upprepas. Det gör debattören Peter Krabbe i detta inlägg.

Han frågar sig efter högerns framgång i det svenska valet:
”…..Kan vi då lita på att våra nya makthavare verkligen arbetar för oss, eller är det hela bara ett propagandanummer av samma dignitet som de som förde Macron i Frankrike till makten under folkets jubel, eller som fick Ukrainas folk att rösta fram en TV-stjärna till posten som president i tron att TV och verklighet var samma sak? Kanske skrattar deras regissörer i smyg gott åt vår godtrogenhet? Om ett år har vi svaret på dessa funderingar, till dess kan vi bara njuta av den paus vi får genom att slippa den omedelbara fortsättningen på åtta års ständigt växande ångest och elände.

Genom internet med sociala medier börjar allt fler se den globala elitens agenda, där den nya tysken Klaus Schwab med sin skapelse WEF styr med järnhand och tom skryter om det. Nu börjar både han och hans närmaste meningsfränder bli gamla och vill se resultat av sitt arbete innan de lämnar jordelivet. Vilket leder till brådska med point of no return som gör att deras girighet och maktgalenskap synliggörs för allt fler medborgare.

”…...Det märkliga är ändå att World Economic Forum (WEF) helt öppet går ut med sin agenda i av dem själva styrda media, Schwab skriver böcker om hela planen lika öppet som Hitler skrev Mein Kampf. Bli fattig, äg ingenting och lev utan bekymmer tills staten avlivar dig – när du är onyttig för samhället. Allt får du hyra av samhället – så länge som din medborgarlön räcker. Allt i klartext. Tror man då inte på detta? Så kan det väl inte bli säger 98% av befolkningen. Kanske ändrar man uppfattning när man vet att WEF ägs av samma intressenter som äger världens finansmarknader, storföretag, monopolkluster, FN, EU och kanske – svenska staten?………
För att genomföra planen har man bildat världens största holdingbolag, Vanguard, som tillsammans med ett par andra som Black Rock och State Street köper in alla mindre bolags kontrollerande aktieinnehav för att bilda heltäckande handels- och finansmonopol….

Medel för deras nya världsordning är pandemier, där man samtidigt förbjuder effektiva äldre mediciner, man demoniserar vaccinvägrare och skapar inflation med stigande räntor, som ger konkurser så medelklassen med bönder kroknar.

Bildkälla; zazoom.it

Krig provoceras fram, efter debaclet i Mellanöstern, riktades blicken mot Ryssland som agerade efter USA/Natos västorientering av Ukraina, vilket nu resulterat i elbrist. Allt detta ger konkurser och befolkningsminskning, samtidigt som deras klimatalarmister får härja fritt i deras styrda medier.

Krabbe återvänder till Sverige i slutet på sin artikel och uppmanar SD att kräva ministerposter för de är valets vinnare och den direkta anledningen till regeringsskiftet. I från den positionen kan de hävda att fred och samarbete är mer produktivt än att kriga mot Ryssland genom vår ogenomtänkta Nato anslutning.

Jag är inte lika hoppfull om SD orkar genomföra detta självklara krav, anpassningen till moderaterna och hela 7-klövern har gått för långt. Att sitta lugnt i riksdagsbänken och invänta fet pension kan locka mer än konfrontation.

Jag önskar en fortsättning på Krabbes analys där fokus också riktas mot Kina&Rysslands nya världsordning med Bric länderna bakom sig. Nyligen höll SCO (Shanghai Cooperation Organization) en stor sammankomst i Samarkand där samverkan och handelsutbyte stod på dagordningen mellan Ryssland, Kina, Turkiet, Indien och nu också Iran. Allt medan Ursula van der Leyen kräver att vi skall duscha kallt…..

Tyvärr tror jag att den ljusnande framtid är långt borta, eftersom det tar så lång tid för medborgare att vakna och inse att de som styr oss inte vill oss väl. Risken är stor att vi blir lurade igen med pågående maktskifte, trots att jag ännu känner en lättnad över att slippa se och höra fd statsministern med sina twittrande ministrar.

Källa; Och den ljusnande framtid är vår

Se gärna videon med Einar Askestad och Pär ström, som en bloggföljare skickade;
Sorgen över att förlora vårt land; Vi förlorar vårt land – Mångkulturen tar över

Bild; nyheter 24.se

Nu får Växjöborna höra Allah prisas i det offentliga rummet.

Förräderiet av Peter Krabbe

Peter Krabbe är en känd debattör och bloggare. Han har arbetat som arkitekt under 40 år. www.krabbearkitekter.se .

Bild från hans blogg.

Peter Krabbe har världen i fokus och förklarar vilka som styr vår framtid, vilket få debattörer gör. De beskriver endast symptomen och kommer aldrig fram till grundorsaken, globaliseringens herrar med deras marionetter till statschefer, dit nu Sverige sällat sig på allvar med sin Nato ansökan.

Är en lång artikel som en bloggföljare mejlade. Den spänner över många omvälvande händelser under hela 1900-talet fram till våra dagar med NWO, The Great Reseat och Agenda 2030.

Bakgrunden lockar till läsning av hela artikeln;

Bakgrund
De ekonomiska krafterna i världen har under minst hundra år kämpat för att kunna ta total kontroll över först industriländerna, sedan utvecklingsländerna för att i slutänden kunna styra oinskränkt över en global värld. Det har gått dåligt, trots två världskrig, den ryska revolutionen, bildandet av Nationernas Förbund och senast FN med alla sina underavdelningar som Världsbanken, BIS, Internationella Valutafonden IMF, Världshälsoorganisationen WHO dussintals andra organ och hemliga samfund har man inte lyckats få ett genombrott för sina tankar.

När FN signalerade sin Agenda 2030 med de förföriska flosklerna fri rörlighet, global kulturblandning, ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga och samverkande religioner fick världens moralpredikande statschefer bråttom att ta fram pennan för att skriva under sina heliga försäkringar om de stred för en ny, bättre värld, kanske i förhoppningen att bli omvalda några regeringsperioder extra, kanske i förhoppningen att kunna avgå från sina krävande poster som mångmiljonärer. För att hela det växande storindustriella komplexet och världens finanssystem stod bakom agendan visste alla. Man visste också att den som förde fanan högt skulle belönas och att den som vägrade bara hade alternativet att försvinna.

Redan under det sönderfallande nazityskland bildades en organisation för att föra ut det tyska guldet och andra dyrbarheter till Schweiz. Den skulle ledas av den judiska familjen Schwab och få politiskt stöd genom det som skulle bli CIA i USA. Sedan dess har denna organisation utvecklats till att bli en veritabel torped för den eftertraktade globalismen. Eftersom de starka ekonomiska krafter som förenades redan när Federal Reserve bildades i USA år 1912 av främst judiskt ägda banker hade insett att en stark stat var ett plågsamt hinder för deras ekonomiska expansion, var det nya upplägget att skapa en ekonomi där även staterna styrdes av de finansiella krafterna. Bara på så sätt kunde man kontrollera regeringar, domstolar rättsväsende, poliskår, opinionsbildning, utbildning och krigsmakt.

Organisationen skulle få namnet WEF World Economic Forum och har fortfarande sitt säte i Schweiz och deras ledare är ännu efter mer än 50 år Klaus Schwab.….”

———————————————————————————————

Krabbe behandlar vidare Donald Trumps agerande som president, han blev en bromskloss för Davos-Big brödernas NWO planer och deras media fick fria händer att dra honom i rännstenen. Därefter riktar Krabbe fokus på Ukraina/Ryssland konflikten, Natos expansion och marionetten Zelenskyj och avslutar inlägget med dagens el.kris.

Vad jag lärt mig under livet är att händelser, skeenden har en bakomliggande historia både i den lilla världen och i den stora.

Mantrat i den stora återställningen är att vi skall bli lyckliga utan att äga något, allt skall ägas av Big bolagens herrar. Till exempel måste privat ägandet av ett eget hem, som en bostadsrätt eller villa bort, alla skall tvingas hyra av Big bolag. Rättvist och bra enligt återställningen, som får vänsterns att jubla.

Ett effektivt medel är räntan, först låga under flera år, så medelklassen skuldsätter sig och så pang så höjs räntan och kronofogden står i farstun. Ett viktigt komplement till räntan för att skynda på oron på bostadsmarknaden är skyhöga el.kostnader som kommer att tvinga många villaägare, inte minst pensionärer som betalt sina lån, att ge upp när kylan återkommer.

Politiker skyller unisont på Putin för det har de fått lära sig på Schwabs elitskola. Nu valfläskar de på med ynka el. bidrag, att sänka momsen är självklart tabu för där trillar miljarderna in. Tänk så smart med elektrifiering av det mesta som rör sig, när elen kostar skjortan i klimathetsens årtionde.

Vår framtida fastighetsmarknad? Bostadslösa i USA. Bild från artikeln.

”……Vad handlar då allt detta om? Jag hoppas att det framgår av det jag skrivit ovan att man nu spelar på alla tangenter till det instrument som skall, en gång för alla, bryta vårt motstånd mot införandet av ett nytt totalitärt system, avskaffa demokratin och göra oss alla till medellösa, lydiga slavarbetare i ett av ekonomiskt intressen toppstyrt samhälle som de själva kallar shareholders capitalism, de som äger produktionsmedlen skall också äga samhället och alla som vistas där.Citat från artikeln.

NU har även Johan Westerholm tröttnat på riksdagspartierna, precis som många andra väljare. https://ledarsidorna.se/2022/08/nagot-nytt-for-svensk-politik-och-nagot-nytt-for-mig/

Eftersom alla är mer eller mindre skyldiga till landets förfall, med 45 ihjälskjutna bröder hitintills av medias så kallade berikare, nytt rekord igen. Medan den uppblåste FN fjäskaren Jan Eliasson tycker att vi skall ta in fler.

Kom ihåg att en röst på 7-klöverns partier, gör Dig delaktig i fortsatt förräderi.

Makthavarna har nu lotsat in oss i Nato, utan att fråga sina uppdragsgivare

Tyvärr var det länge sedan riksdagens ledamöter vände sig till folket i omvälvande framtidsfrågor. Nu är det den globala finansmaffian med alla Big oligarker som betraktas som folkviljan av regering och riksdag, med undantag av V och MP beträffande Nato anslutning.

Fjäskeriet för denna globala elit är lika gränslöst som invandringen. Nu är det bara att hoppas på att Erdogan sätter käppar i hjulet för Sverige och Finlands anslutning. Men han blir väl åter mutad med några miljarder, som sedan vi skattebetalare skall betala.

Gustav Kasselstrand (AfS) @gustavkassel på Twitter ”Det är en enorm omsvängning. Det är nog en av de största på flera hundra år. Om man utgår från att vi är alliansfria och neutrala, och sen 180 grader. Utan någon riktig debatt. Utan någon folkomröstning. Utan att människor egentligen får fatta vad det är frågan om.”


————————————————————————————

Vår nye landsfader, men jag tror inte att han vet var Sverige ligger i världen, skrev Peter Krabbe, arkitekt, debattör på sin blogg den 14 maj.

Nu riskerar hans farhågor att bli besannade, när den ryska Björnen tar hämnd så kommer Margareta Andersson och Ann Linde bara upprepa Löfvens mantra ”Vi såg det inte komma och detta är inte acceptabelt…” Trots att Putin har varnat USA/Nato/EU upprepade gånger under årtionden för att få Nato inpå knuten med sin kärnvapenarsenal. Jag rekommenderar varmt denna heltäckande och fartfyllda artikel av Peter Krabbe trots dess längd.

Farväl till friheten

Under kommande vecka lär det bli klarhet i frågan om Sverige och Finland skall bli medlemmar i NATO eller inte. Knappast någon betvivlar att detta beslut, som i vanlig ordning tas över medborgarnas huvud, kommer att bli anslutning till en organisation som inte kan kallas något annat än globalismens världsarmé med syfte att besätta och kontrollera även resten av världen.

Genom skicklig marknadsföring har man fått opinionen dit man vill – hata Ryssland och hylla den amerikanska modellen. Man har till och med lyckats skapa en växande eufori som vi känner igen från det första världskrigets utbrott – akademiker, författare, poeter, arbetare, i stort sett alla hurrade och stod i kö vid inskrivningskontoren och grät om de inte blev utvalda att slåss för sitt land och den ”fria” världen. De flesta kom efter en kort tid hem i likkista eller blev med sina ihop skrapade delar begravda i en lergrop någonstans i Europa. För Europa var slagfältet då, precis som 25 år senare under det andra världskriget och kommer också att bli det i vår tid när det tredje världskriget är ett faktum.

Man förstod lika lite då som nu att dessa tre världskrig ingick och ingår i en långsiktig strategi att genomföra ett globalt styre under ledning av en självutnämnd elit.

Få frågar sig varför detta vansinne inte tog slut efter det kalla krigets avslut 1993, då Warszawapakten avskaffades. Borde inte då även NATO ha avskaffats, när världen stod inför ömsesidiga löften om fred, handel och samlevnad i en värld utan krig?

Naturligtvis inte, man hade knappt kommit halvvägs. Tyskland hade lagts på rygg, men Ryssland fanns kvar som en ideologisk konkurrent om hur världen skulle styras.

Eller som Scott Ritter formulerar det i denna för Magdalena Andersson och Peter Hultqvist rimligtvis obligatoriska föreläsning om NATO:s egentliga syfte i Europa:

  • Keep the russians out
  • Keep the americans in
  • Keep the germans down

Den viktigaste punkten här är nog att kunna behålla den amerikanska militären på plats i Europa och att därmed också behålla sitt inflytande över vår politik.

Kan någon ge en hållbar förklaring till varför vi skulle behöva ha amerikansk trupp och alla deras vapensystem utplacerade över hela Europa under de trettio år som gått sedan Sovjet lämnade Östeuropa och skrotade sin egen militärpakt i förhoppningen att nu skulle vi leva fredligt tillsammans istället? Det ryska folkets ofattbara lidande under andra världskriget med 20 miljoner döda skulle aldrig få upprepas. Hitler var död och skulle knappast kunna återkomma, resten av nazitopparna hade ju flytt till USA eller Sydamerika. Inte ens judarna hade något att frukta.

Situationen idag innebär i praktiken att Europa är ockuperat av USA. Deras nästa mål är Ryssland och därefter kommer Kina. Resten faller av sig självt. Ryssland vill man tvinga på knä genom att omringa landet med missiler på alla sidor, så nära Moskva som möjligt. Man tror att Putin då ger upp och överlämnar sitt land, alternativt ”med lite hjälp” får en folkopinion att välja en annan president (det finns en handfull oligarker som står och väntar), eller i värsta fall tvingar in landet i ett förödande världskrig – som USA i sin enfald tror att de vinner utan problem (bara att krypa ner i alla bunkers i Washington och vänta tills krutröken försvinner).

Det kommande världskriget kan liknas vid historiens största bankrån. Den konkursfärdiga rånaren USA försöker bryta sig in i Ryssland för att stjäla deras guld, gas, olja, skog och åkrar tillsammans med de mineraler som tagit slut i deras egna förråd.

Har Sverige och Finland någon anledning att delta i denna kriminella verksamhet?

Vad tror vi oss vinna på ett deltagande? När rånaren ligger ihjälskjuten på gatan, tror vi då att vi kan springa därifrån?

Ryssland kommer aldrig att ge sig frivilligt inför västvärldens hot. Varför skulle de göra det? Ett krig i större skala skulle inte ha mycket gemensamt med de begränsade insatserna i Ukraina. Ryssland kan ställa upp en armé om en miljon man och kommer garanterat att få stöd av Kina, som har resurser med ytterligare en miljon man. Kina har länge insett att man är förlorade om Ryssland faller. Därför kommer det inte att ske.

Vad som kommer att hända om Sverige och Finland går med i NATO är att Ryssland tvingas trappa upp den mindre konflikten i Ukraina till att omfatta även vår del av Europa för att säkra sina ingångar i Östersjön. Problemen är tillräckligt stora för Ryssland genom situationen i Svarta Havet, hotade handelsförbindelser där och vid Bosporen som redan styrs av NATO genom ett Turkiet, som visserligen vacklar men ännu är lojal medlem. Att få samma problem även vid Öresund kommer att bli droppen som får bägaren att rinna över. Kaliningrad och Rysslands näst viktigaste stad S:t Petersburg 15 mil från en Finska Viken som helt kontrolleras av NATO?  Kan man skrämma någon som håller på att bli strypt med att om han gör motstånd så får han skylla sig själv? Han lär dö oavsett. En spark i skrevet har bättre effekt. Den kommer vi att få via Gotland, Blekinge och Skåne. Detta har till och med sossarna i Skåne förstått och avstyrker därför medverkan i NATO.

I första ronden kommer Ryssland att ta kontrollen över Helsingfors och Finska Viken. Men vi djärva svenska vikingar är de första som i NATO:s namn rusar till brödrafolkets hjälp. Efter ett par veckor är vi sönderbombade till småsmulor. Inte med snälla missiler utan med kärnvapen, för i det läget är kriget totalt. Skall vi stå på Falsterbonäsets strand och hurra när det första amerikanska hangarfartyget glider in genom Öresund för att ”skydda” oss? Tror ni att det blir ett sevärt skådespel när den ryska Östersjöflottan möter upp vid Bornholm? För några hundra år sedan stod svenskarna på resterna av Skanörs medeltida borgtorn och betittade dåtidens största sjöslag mellan svenska och danska flottorna. Man kunde höra de drunknande sjömännen skrika i kanonernas muller och röken från brinnande fartyg. I vår tid kommer det inte att finnas någon åskådarläktare. Ryssarna har redan vid ett flertal tillfällen övat inflygning med bombflyg, eskorterat av jaktflyg, mot Kastrup flygplats i Köpenhamn. Allt är detaljplanerat, klockat och klart.

Men inte skall vi låta oss bli hotade, Sveriges morske män och Magdalena Andersson vet bättre. Musen som röt. NATO skall ju hjälpa oss. Så småningom. När man diskuterat saken och fått klartecken från Turkiet och de övriga medlemmarna vid Medelhavet, som nog tycker att deras intressen är viktigare. Låt ryssarna spilla sitt krut i Östersjön, där är ju ändå för kallt att bada. Och där fanns ju den där Sven Dufva som inte släppte en djävel över bron. De klarar sig nog ett tag. En vecka till…

Man måste fundera över vilka intressen som riskerar att sätta vårt land i den här situationen. Efter 200 år av neutralitet skall vi plötsligt bli stridande part i en allians riktad mot våra närmaste grannar. Att kriget i Ukraina är framprovocerat av amerikanska intressen har jag visat med önskvärd tydlighet i min tidigare artikelserie om Ukraina. Det är ingen isolerad företeelse utan ett steg på vägen mot ett storskaligt angrepp på Ryssland. Anledningen är som Ritter berättar ovan att Ryssland närmar sig Europa genom ökade handelsförbindelser och hjälpsamma leveranser av 65% av vårt energibehov i EU.

Stärkta relationer med superkontinenten Ryssland innebär att våra relationer med USA minskar i angelägenhetsgrad. Ryssland får ökad ekonomisk styrka och med automatik ett växande näringsliv genom etablering av europeiska företag där. Detta samtidigt som USA är ett sjunkande slagskepp med en ekonomi som närmar sig konkurs.

Keep russians out and americans in. Det är hela problembilden. För fortsättningen är ju att globalismen skall segra genom att den amerikanska storfinansen och storföretagen skall kunna styra världen genom att muta regeringar och köpa marionetter på presidentposter och utrikesdepartement. Ni vet alla vilka de är, jag behöver inte nämna namnen lika lite som Jan Öberg i sin analys, där han beskriver ett liknande scenario. Putin går inte att muta, han är en ryss av det rätta virket.

Ryssland har en gyllene framtid – utan USA. USA har ingen framtid – utan Ryssland. Varför satsar vi då på fel häst? Med alla vårt lands tillgångar och människoliv i potten?

Varför låter man inte det svenska folket få ha ett avgörande i valet om några månader? Jo, för att grundlagen skall hinna ändras nu, före valet och sedan till hösten, efter valet –  för att vi skall bli bättre anpassade till den globalism som kommer att bli demokratins undergång för hela västvärlden. Varför låter vi detta ske inför våra ögon utan att protestera? För en gångs skull skall jag citera Greta – ”Shame on You”!  Jag refererar idag till och med till DN som garderar sig genom Ola Tunanders artikel!

Tycker någon att jag överdriver? Nåväl, vi kan diskutera vidare i himmelen, där får vi gott om tid…

Peter Krabbe”

Alla bilder


Bild; Wikipedia Ett tredje världskrig?