Historien upprepar sig ständigt

Att globalismens storföretag som Black Rock och Vanguard köper in enorma arealer jordbruksmark i Ukraina, är fakta som våra krigshetsande politiker med statsmedia blundar för.

Nu skall helst hela försvaret skänkas bort till denna korrupta regim med politrucken Zelenskyj som ännu håller i rodret. Jag tror att hans framtid närmar sig slutet. Hans skådespelartalang med pompösa ord blir allt mer ihåliga. Folket i Ukraina är krigstrött och har fått munkavle eller hårda straff om de tvivlar på framgång. I EU ökar mobbingen av Ungerns Viktor Orbán, som säger att Europa rustar sig för krig mot Ryssland, sådant tal måste tystas, så inte medborgare vaknar till och röstar fel den 9 juni.

Att se i backspegeln är alltid kunskapshöjande om dagens utveckling eller avveckling. Därför vill våra kunskapslösa politiker ersätta historielektioner med nutida svammel om värdegrund och allas lika värde.

Bloggaren Peter Krabbe har en stor historisk backspegel som han delar med sig av. I tre mycket läsvärda artiklar publicerade på hans blogg belyser han dagens världspolitik genom att titta bakåt i historien, som jag återger här och framöver med egna reflektioner. Fokus ligger på jordbruksmarkens olika ägare i öst, där makthavare alltid sett adeln och självständiga bönder som ett hot. Självständiga bönder är hotade ännu i dag.

Han förklarar bakgrunden till dagens globalisering, som ger förståelse för vänsterns medlöperi, eftersom det handlar om kommunism i en större skala, global socialism där WEF med FN går i spetsen.

Just nu tjurar WHO att inte alla nationer på stört förbinder sig att följa dess pandemi förordning, eftersom organisationens (Bill Gates) åtgärder under den senaste pandemin var så lyckosamma med lock down och kontroll över folket. Vaccinpass och rädda människor i långa köer för att få ett icke utvärderat vaccin med ny teknik, som kunde orsaka sjukdom och död.

En studie som medförfattades av Dr. Peter McCullough, publicerad i måndags, har funnit att det var en ökning på 1236 procent i dödsfall i King County, Washington mellan 2020 och 2023. Länet har en hög vaccinationsgrad, då 98 procent av dess invånare hade fått minst en covidinjektion år 2023. https://www.vaken.se/studie-1236-procent-okning-av-dodsfall-efter-covidvaccination/

infowars.comStudie: 1236 % ökning av dödsfall efter covidvaccination

—————————————————————————————————————–

Del 1 inleder Krabbe med:

Ibland kan man tycka att pågående utveckling i världspolitiken är obegriplig. De flesta förklaringar kan man ändå finna i vår historia. Vad gäller globalisternas krigshets mot f.d. sovjetiska besittningar, som idag Ukraina, finns förståelsen att hämta om vi går åttio år tillbaks till Tyskland. Många ungdomar idag vet knappt att Östtyskland existerat eller varför. Det vet jag som levt under hela denna period. Jag skall i ett par artiklar binda ihop trådarna och skapa lite klarhet!

Han tar där upp Krigsslutet 1945. Där Tyskland delades i två förvaltningszoner, det västra Tyskland under alliansen USA, England och Frankrike och de östra delarna under Sovjet. Marshallhjälpen där han punkterar USA:s godhet som öppnade för CIA:s framfart under falsariet Europas säkerhet. Historien upprepar sig idag med Nato anslutningen och DCA avtalet

Den sovjetiska jordreformen efter 1945 analyseras. Dess främsta syfte var att knäcka de privata och konservativa storgodsägarna, i främst nordöstra Tyskland, och deras inflytande på politiken. Ägandet omfördelades genom  expropriation, som makthavare/staten alltid har gillat och där markägande bönder alltid varit och är fortfarande mycket utsatta. Upprepning sker från Stalins eliminering av ukrainska bönder fram till idag. Klimatnarrativet, där EU är utförare av globalisters beställningar jagar Europas bönder, visserligen mister de inte livet, men deras mark ligger illa till, bl.a för att kossor fiser.

Nu skulle det bli småjordbruk, herrgårdar, värdefulla kulturbyggnader revs i forna Sovjet för att få fram byggmaterial till omläggningen som misslyckades kapitalt. Då klumpades i stället småjordbruken ihop till jordbrukskooperativ för att skapa större och mer bärkraftiga enheter, men nu med staten som ägare, när aristokratin var bortsopad.

Jag kommer här att tänka på förföljelsen av vita farmare i Sydafrika, som mördats för att deras ägor skall brukas av makthavarnas trogna, som ofta saknade kunskap om hur jordbruk skall skötas. https://timbro.se/smedjan/darfor-mordas-vita-lantbrukare-sydafrika/

Ett förtryck avlöses ofta av ett annat. Att de förtryckta blir de nya förtryckarna går igen genom historien.

Därför är min skepticism stor mot hyllade befrielserörelser till skillnad från vänstern med socialdemokraterna i spetsen som alltid har förskönat dem och bortförklarat deras illdåd mot den egna befolkningen.

Bild från Timbro.

Därefter behandlar Krabbe avveckling av kommunismen med DDR:s sammanbrott 1989. Försök gjordes från tidigare markägare att få tillbaka sin mark, men de möttes av kalla handen från domstolar ända fram till EU-domstolen, som under 2005 avslog en begäran från tidigare markägare att upphäva jordreformen!

Locket hade lagts på över en av världshistoriens största stölder, poängterar Krabbe, som majoriteten av oss inte har en aning om. Jag har heller aldrig hört talas om vad Treuhandanstalt var för något.

Här är förklaringen

…..”I syfte att återskapa en privatisering (utförsäljning) av den konfiskerade egendomen bildades 1990 Treuhandanstalt med en chef och en styrelse. Dess första chef, Detlev Rohwedder mördades redan året efter. Mordet skrämde bort flertalet aspiranter till posten, men CDU-politikern Birgit Breuel lyckades driva verksamheten vidare. Känslostormen var enorm inför slakten av ett projekt som ruinerat tusentals egendomsägare.I syfte att återskapa en privatisering (utförsäljning) av den konfiskerade egendomen bildades 1990 Treuhandanstalt med en chef och en styrelse. Dess första chef, Detlev Rohwedder mördades redan året efter. Mordet skrämde bort flertalet aspiranter till posten, men CDU-politikern Birgit Breuel lyckades driva verksamheten vidare. Känslostormen var enorm inför slakten av ett projekt som ruinerat tusentals egendomsägare.

Vad som hände sedan med Treuhand och den konfiskerade jordbruksmarken efter 1990 beskrivs i del 11 och del 111 som jag återkommer till framöver i nya inlägg.

Men intet nytt sker under solen, historien upprepar sig bara. Makt har sällskap med girighet och vanligt folk är alltid dess offer.

En tanke kring ”Historien upprepar sig ständigt

 1. ”Försök gjordes från tidigare markägare att få tillbaka sin mark, men de möttes av kalla handen från domstolar ända fram till EU-domstolen, som under 2005 avslog en begäran från tidigare markägare att upphäva jordreformen!”.
  ”Känslostormen var enorm inför slakten av ett projekt som ruinerat tusentals egendomsägare”.

  Kanske ett ”Superregister” kan återställa alla ”konfiskerade egendomar”?

  Den Franska revolutionen tillkom väl inte för intet!
  Det kanske vore dags för en EUROPEISK REVOLUTION?
  Vad säger Europas medborgare om, det vi aldrig får läsa eller höra om, alla de politiska patraskens bravader?

Kommentarer är stängda.