Kategoriarkiv: Opinionsinstitut

Opinionsinstituten ger tvivel

  ”Vi vill ha sanningen och enbart sanningen”, skriver Olle Ljungbeck och uttrycker tvivel på deras metoder.

”Trots att Sveriges regering med Stefan Löfven i spetsen raserat nästan alltsom skulle inneburit beredskap i händelse av katastrofer som krig, epidemier, skogsbränder etc etc åtnjuter regeringen sympati från en stor del av befolkningen. Men märk väl det är opinionsinstitut som påstår detta.
Eftersom vi i dag har den mest odugliga regering sedan demokratins införande, men också den mest obegåvade är det oförståeligt att opinionsinstituten kommer till dessa resultat.

Lägger man därtill att Löfven är den som tillåtit islams fundmentalister, dvs. barbarer utanför Europa att komma hit och mörda, våldta, råna, terrorisera svenska medborgare utan att det utkrävs ansvar. Men de tillåts också att bränna, spränga och elda upp svenska folkets egendom. Men det räcker inte för Löfven. De förtryckta kvinnor som följt med dessa barbarer hit fortsätter de senare att behandla som andra klassens individer med bland annat könsstympning, barn- och tvångsgiften. Man kräver också att de skall bära könskränkande attribut som slöja, burkha etc.

Sett utifrån vad Löfven låtit svenska folket utstå sedan han blev Statsminister är det oförklarligt hur någon svensk kan acceptera honom. I stället bör han ställas inför riksrätt snarast möjligt. Med den oerhörda skada och lidande men också raserandet av det svenska välfärdssamhället han är orsaken till finns endast riksrätt där straffet endast kan bli livstids fängelse. Men nu omgående vill vi ha sanningen om följande.

– Varför har vi snart 3000 individer avlidit av corona i Sverige med 10 milj inv medan endast ca 600 i våra fyra grannländer med 15 milj inv ?

– Varför har betydligt fler smittats i Sverige än i dessa grannländer trotsdivergensen i antal inv.

– Vilken roll har de flera hundratusen utifrån kommande spelat vad gäller spridningen av coronan i vårt land.

– På vilket sätt har deras kultur/religion och värderingar varit orsaken till spridningen av coronaviruset?

Vi vet attderas kultur skiljer sig från vår vad gäller människors sätt att umgås och leva i täta och stora folksamlingar.-

Löfven har varit en av de starkaste förespråkarna att invandrare med denna kultur skall utan krav på språk och annan utbildning kunna arbeta i våra äldreboenden, sjukhus och vårdinrättningar. Genom detta är han kanske den ansvarige för att ett mycket stort antal åldringar drabbats av corona och abvlidit.

Bland annat om detta vill vi veta sanningen.

– Hur har efterlevnaden av särskilda regler mot Coronan efterlevts av de nämnda?

– Hur har prioriteringen av vård skett mot de över 70 år. Har medvetna sådana prioriteringar gjorts där äldre prioriterats bort för yngre?

Jag är 88 år och om jag skulle få corona får jag sålunda räkna med att bli bortprioriterad eller hur?

Flera sjukvårdsanställda har redan påstått detta.

-Hur går mätningarna om partisympatier och sympatier för regeringen till?

Enligt de senaste opinionsundersökningarna tycker ca 80 procent av befolkningen att regeringen sköter corona epidemin bra. Tittar man däremot på partisympatier har visserligen socialdemokraterna fått ca 30 procent av sympatierna. Men övriga partier utom miljöpartiet och liberalerna ligger kvar på tidigare nivåer.

Vilka personer, som har intervjuats är inte minst intressant. Rör de sig enbart om sådan som har rösträtt till riksdagen och kommuner/landsting, eller?

Inga andra än dessa senare kan ju påverka valet och nuvarande partiställning.”
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle