Kategoriarkiv: Medborgerlig Samling

Rättan att kränka islam – olika ståndpunkter

Nu sållas agnarna från vetet i debatten om koran bränningarna. Kända ledarskribenter som här Ann Heberlein vill inte dö för någons rätt att kränka i en debattartikel i Expressen.
https://www.expressen.se/debatt/jag-ar-inte-beredd-att-do-for-nagons-ratt-att-kranka/

Vad denna dam glömmer är att detta undantag från vår yttrandefrihet leder till att alla andra medborgare riskerar att förlora sin frihet, när islams förkunnare flyttar fram sina positioner med sharialag som mål.

Därför återger jag en viktig replik från MED bloggen av Daniel Sonesson
som nu är partiets kandidat som partiledare.

https://medbloggen.se/2023/08/13/min-replik-till-ann-heberlein/

”Ann Heberlein skrev den 9 augusti på Expressens debattsida att hon inte är beredd att dö för någons rätt att kränka och att ingen förnuftig person borde så heller vara.

Givetvis vill ingen förnuftig person riskera sitt och sina familjers liv. Men vad är det du egentligen skyddar Ann? Har du helt missat vad debatten handlar om eller är denna debattartikel endast en tillrättalagd floskel helt utan eftertanke?

Problematiken är inte den att någon av oss tror att de som bränner koranen är förnuftiga. Ytterst få anser också att det är en smakfull eller särskilt intellektuell aktivitet.

Problematiken är en annan. Det är den bakomliggande agenda som vi vet att odemokratiska länder vilandes på sharialagar har för västvärlden. OICs 57 medlemsländer antog en deklaration i Kairo 1990 där de reserverade sig mot mänskliga rättigheter för att dessa inte är helt förenliga med sharialagar. Samtidigt har 30+ moskéer i Sverige yttrat att de inte kommer nöja sig med förbud mot koranbränningar, de vill ha ett totalt skändningsförbud. De söker med andra ord en särställning i Sverige och frihet från kritik.

Det krävs en naivitet av oerhörda proportioner för att inte förstå den bakomliggande agendan. OICs medlemsländer söker inte demokratiska samhällen. Detta är inte en förhandlingspart att ge vika inför.

Vidare i Sverige återfinns ett massivt utanförskap och en ökad islamistisk radikalisering vilken Säpo utpekat som en av Sveriges främsta säkerhetshot; radikal islamism och extremism. Detta är Sveriges riktiga säkerhetshot. Det är inte sharialagarnas bundsförvanters ilska och påtryckningar över det som inte passar dem i västvärlden. Det senare hänger snarare ihop med det förra.

Man behöver förstå hela bilden innan man slänger sig med slutsatser om vår yttrandefrihet i naiv tro att förbud mot koranbränning på något sätt skulle säkra vårt land.

Det enda som säkrar vårt land är att vi står upp för vår yttrandefrihet och en gång för alla gör upp med islamismens utbredning. Efterfrågan på smaklösa aktioner kommer minska i takt med denna. Oavsett vilket är det en utsatt minoritetsgrupps rätt att demonstrera mot skrifter som önskar livet ur kvinnor och de med icke normativ sexuell läggning. Om vi ger särställning till sådana krafter och hindrar utsatta grupper som en gång flytt länder med fara för sitt liv att uttrycka sin kritik, vad är då vår demokrati värd?

Det är religiösa känslor som behöver dämpas. Inte vår yttrandefrihet.”

——————————————————————————————————–

Tyvärr är godhetssignaleringen mycket stor bland medias kuttersmycken eftersom deras budskap spiller över på medborgare, som blir en doakör till 7-klöverns politiker. SD hatet får ny energi av oppositionen som nu slåss för att skydda islam med dess nya väljargrupp och skydda vänsterns tvångströja på samhällets myndigheter och institutioner. Kyrkan behöver inget skydd för den är redan förlorad med imamer i predikstolen.

Sveriges framtid:

”Den pakistanska senaten har antagit ett lagförslag som går ut på att höja straffet för vad man betecknar som nedsättande kommentarer mot så kallade vördade personligheter – inklusive profeten Muhammeds familj, fruar och följeslagare samt de fyra kaliferna – från tre års fängelse till minst tio år…”
https://samnytt.se/pakistan-infor-strangare-straff-for-hadelse/

Årets första dag, som Du får behålla din inkomst

Paritet Medborglig samling, (MED) skriver på Facebook:

Idag (den 17 juli ) inträffar skattefridagen. Det innebär att fram till idag så har allting den genomsnittlige medelinkomsttagaren tjänat i år, gått till stat, region och kommun.

Det finns ett enda borgerligt parti som menar allvar med att sänka skattetrycket i Sverige.

Det partiet heter Medborgerlig Samling.

Vi vill avskaffa en rad skatter och det på bekostnad av den uppsjö av onödiga identitetspolitiska myndigheter som nuvarande och tidigare regeringar startat upp.

Vi anser att du förvaltar dina pengar bäst själv.

Ja, ett skatteuttag är nödvändigt för ett modernt samhälle, men det finns inget egenvärde i att ha så höga skatter att högproduktiva företag och individer flyttar.

Svenska politiker tar mer än hälften av din lön.
Ändå fungerar inte vården, skolan, omsorgen, polisen, krisberedskapen, äldrevården eller försvaret väl.

Det betyder att det är ett systemfel. Vi får inte vad vi betalar för.

Förbättra systemen och ge tillbaka mer av skatterna. Båda delar går att göra.

——————————————————————————————————–

Nej, det gör det inte så länge som nya rekord med asyl beviljande och medborgarskap äger rum varje år. Så länge som > 700 000 främst utomeuropiska invandrare inte är självförsörjande, men lever gott på bidrag, för att inte tala om generös pension. då måste nog skattefridagen ytterligare förlängas.

Utöver bidragen kommer en stor del av deras inkomster från brottsaktiva klaner. När Muhammed och Amir lägger ett par tusenlappar på köksbordet varje vecka, då håller mödrarna tyst, till skillnad från klädsam demonstration mot förortens våld, då ropar de kör att allt är samhällets fel.

MED har många bra synpunkter, men så länge inget asylstopp krävs, eller ett Swexit och så länge som inga större Natoprotester äger rum, då är det inget alternativ för mig.

Bild; hbl.fi

Hög skatt innebär stor politikermakt.

Väljarimporten får inte avstanna, den kräver mångmiljarder i finansiering, så arbetar-och medelklass får knega på och öka takten helst till 72 år och majoriteten till låg pension. Många arbetar inom offentlig finansierad välfärd och inom flyktingindustrin och vågar inte såga av grenen de sitter på för sin försörjning. Vilket ger stor trygghet för politiker och deras vidare karriär, där FN och EU lockar. Bankdynastierna brukar tacka våra ministrar med tjänster och uppdrag, vars innehåll är höljt i dunkel. Gemensam nämnare är glada dagar tills de av hög ålder faller ihop.

Medborgerlig Samlings sammanfattning av onödiga myndigheter och onödigaste av allt är EU

Medborgerlig Samling har under våren gått igenom 17 myndigheter plus Folkbildningsrådet och förklarat vad dessa myndigheter gör, vad de kostar och varför de ska läggas ned; antingen omgående, eller efter att andra politiska reformer genomförts. 
Vilket åter kräver ett blogginlägg.

De sammanlagda ramanslagen för dessa myndigheter är 14,9 miljarder och transfereringarna 93,1 miljarder. En del av de kostnaderna skulle vi fortfarande ha kvar; Med föreslår inte att all verksamhet som bedrivs vid alla dessa myndigheter helt ska avvecklas, men besparingspotentialen är betydande. 

Statens myndigheter är främst makthavarnas propagandaorgan, så någon reducering är inte att vänta. Besparingar drabbar först mjölken i förskolan och kaffetåren på sjukhemmet. Delade turer inom omsorgen, indragna tjänster både inom skola och sjukvård, mycket sällan den svällande kommunala och regionala administrationen, för att inte tala om regeringskansliet och dess elefantkyrkogård.

Högsta prioritet är fortsatt massinvandring, klimatnarrativet, gynnande av Big Pharma och se till att både krigsindustrin och det välfärdsindustriella komplexet hålls vid prima liv.

Här är Med:s sammanfattning.

Myndigheten för kulturanalys
Kulturen mår bättre utan politisk inblandning. Att kulturen inte är fri och att den konstnärliga friheten påverkas på ett negativt sätt kom faktiskt Kulturanalys själv fram till i rapporten “Så fri är konsten” från 2021. Myndigheter måste dessutom inte föra statistik på allt.
Jämställdhetsmyndigheten
Det går inte att komma till en annan slutsats än att den då uttalade feministiska regeringen ville ha denna myndighet till att kröna sin feministiska hjässa med. Som en accessoar. I en demokrati ska dock inte människor uppfostras till att “tycka rätt” eller “agera rätt” genom statligt finansierad opinionsbildning. Det finns ingen berättigad plats för skattefinansierad identitetspolitik i Sverige och inte heller för en ideologiskt baserad myndighet.
Myndigheten för Stöd till Trossamfund
Även rätten att slippa finansiera religion bör inkluderas i religionsfriheten. 
Svenska institutet
Vissa av Svenska institutets uppgifter är sådana som i stort sett alla jämförbara länder har ett nationellt kulturinstitut för, som kulturutbyte med andra länder. Medborgerlig Samling föreslår att Svenska Institutets verksamhet skärs ned kraftigt och att institutet återgår till att vara en stiftelse underställd UD där endast våra utrikespolitiska mål styr verksamheten.
Folkbildningsrådet
Visst är folkbildning bra och visst har intentionerna varit goda men när en verksamhet läcker pengar genom bedrägerier och allmänt fusk – till en sådan grad som Folkbildningsrådet gjort –  måste man ompröva verksamheten. Den kontrollapparat som skulle behövas för att styra upp verksamheten skulle kosta mer än den smakade.
Myndigheten för press, radio och tv
Att skattebetalare tvingas finansiera medier de inte frivilligt vill betala för är djupt problematiskt och snedvrider konkurrensen på marknaden. Upplägget där politiken via en myndighet avgör vilka medier som ska få bidrag är ovärdigt ett land som säger sig värna om pressfrihet och mediers oberoende. Medier som är beroende av offentliga bidrag som villkoras från politiskt håll är per definition inte fria.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Det ligger i ett civilsamhälles natur att det inte ska vara beroende av staten och offentliga medel. Det är då per definition inte längre ett civilsamhälle. Skattepengar ska heller inte gå till föreningar och organisationer som skapar segregation eller undergräver förtroendet för samhället. Den kontrollapparat som skulle behöva införas för att förhindra detta gör det kontraproduktivt att ens överväga det alternativet. 
Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutet är samlokaliserat med Uppsala universitet och om intresse finns för forskning om Afrika, då kan forskningen bedrivas direkt i universitetets regi.
Tillväxtverket
Svenska företag klarar sig rimligen bäst om det offentliga håller sig borta. Vettig lagstiftning, inklusive skattelagstiftning, minskad byråkrati och låg brottslighet är betydligt viktigare för entreprenörer än statliga projekt, finansierade av bland annat företagen själva. En livskraftig landsbygd byggs heller inte på bidrag. Det byggs genom låga kostnader, minskad byråkrati och goda kommunikationer. Det sista uppnås genom rejält sänkta bränsleskatter och minskad reduktionsplikt. Vi ska dock fortsätta ta emot och fördela de EU-bidrag vi är berättigade till, även om EU på sikt måste återgå till att handla om frihandel och inte hemfalla åt socialistisk omfördelning av resurser. Vilken myndighet som framgent ska ansvara för att fördela EU:s regionala stöd på ett effektivt sätt går att diskutera och kanske behöver vi ha kvar en liten spillra av Tillväxtverket för fördelning av EU-bidrag, men den långsiktiga ambitionen är att myndigheten helt ska försvinna.
Diskrimineringsombudsmannen
I en tid när det är modernt att utmåla sig som ett offer har det gått inflation i hur ofta folk upplever sig kränkta. Men man bör begrunda de fall som tas upp av DO och fråga sig – är det verkligen det här våra skattemedel ska gå till?  Dessutom ägnas avsevärda resurser åt politisk opinionsbildning för skattebetalarnas pengar. Det är inte statens uppgift att uppfostra medborgarna. Diskriminering kan bekämpas utan en särskild myndighet.
Myndigheten för delaktighetStatskontoret gjorde en översyn av myndigheten 2016 och föreslog att regeringen prövar “om vissa uppgifter som Myndigheten för delaktighet har kan överföras till Socialstyrelsen. De konstaterade även att “myndighetens uppdrag överlappar med andra myndigheter” och “ansvaret för att genomföra funktionshinderspolitiken vilar dock på andra myndigheter och på kommuner och landsting med flera”. Vi kan inte se att det behövs en särskild myndighet inom området. 
Statens kulturråd
Statligt finansierad kultur kan aldrig bli fri och oberoende, hur mycket man än talar sig varm för konceptet “en armlängds avstånd”. Man biter inte den hand som föder en.
Institutet för mänskliga rättigheter
Samhället fungerade alldeles utmärkt före 2022 och det skulle fungera alldeles utmärkt efter 2022 utan denna myndighet, som delvis är en eftergift mot FN. Vill man säkerställa att medborgarnas rättigheter skyddas framgent är införandet av en konstitutionsdomstol och återinfört tjänstemannaansvar en bättre väg framåt. 
Arbetsförmedlingen
Det är inte statens uppgift att göra friska människor anställningsbara – det ansvaret ska ligga på individen själv. När det gäller ansvaret för att hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete bör det läggas över på kommunerna och Samhall bör ges en förstärkt roll att hjälpa den som har det särskilt svårt att få ett ordinarie jobb.
Svenska ESF-rådet, Rådet för europeiska socialfonden
En myndighet som har som enda uppdrag att fördela pengar som vi från början själva betalat in till EU ska läggas ner så snart EU har slutat med dagens bidragskarusell. Det här är ett ineffektivt sätt att förvalta folkets kapital. EU ska handla om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital –  inte socialistiska bidragsprojekt. 
Etiksprövningsmyndigheten
Den upprördhet som – med rätta – följde Macchiarini-skandalen borde inte ha lett till krav på snabb lagstiftning, utan till hård och skoningslös kritik inom och utom akademin. En separat myndighet med uppdrag att granska etiken i forskning riskerar att över tid verka för att ansvarsområdet utökas, fler regler införs och byråkratin sväller; med risk att forskare väljer att forska inom områden som inte kräver stora mängder pappersexercis.
AlkoholsortimentsnämndenVi svenskar är redo att bli myndiga och ta egna beslut. Även om alkoholinköp. Lägg ner Systembolaget. Då behövs inte heller denna nämnd.
Barnombudsmannen
Barnombudsmannen är ett slående exempel på en ideologiproducerande, extremt vänstervriden och likaså extremt identitetspolitisk myndighet. Själva huvudsyftet med myndigheten – att opinionsbilda och att verka för Barnkonventionen – är feltänkt. Detta är någonting som givetvis ska skötas av det fria föreningslivet och enskilda medborgare

Numera ingår att vara världens socialbyrå i statens kärnuppgifter. Att vara jultomte med skattemiljarder till FN:s och snart också till USA/Nato ingår också, när Erdogan mjölkat ut allt som går av hans Nej till Sveriges ansökan, med vapenköp av USA.

Denna humanitära tomte har med Sidas insatser delat ut miljarder till diktatorer och nu står skådespelaren, Bidens allt mer krävande marionett Zelenskyj i första rummet med känslodrypande tal och Sverige lär nog ta efter Danmark som nu tecknat in sina medborgares skatter till fortsatt krig och till återuppbyggnad. Här råder tävling i falsk solidaritet för att hålla öst stången och rädda världspolisens framfart tillsammans med oligark styrda internationella organisationer.

Att all makt utgår från folket, vilket skämt!!

Ja, till ett annat EU önskar Med, då måste det först läggas ner vilket jag idag ser som en omöjlighet. Bättre då att lämna denna korrupta högborg, innan den kräver varenda sekin av landets skatteintäkter.

Nu har EU hoppat i säng med Bill Gates WHO och i det tysta omvandlat den till en global maktorganisation och lagt sista handen vid drakoniska förändringar i det Internationella hälsoreglementet (IHR) meddelar Nya Tider v. 23/2023. Våra friheter ryker för nu skall WHO bli världens överstepräst vid varje hälsohot, dvs. alltid! I maj nästa år, så klubbas denna diktatur, eftersom de som betalar med Gates då bestämmer.

Att lämna EU och FN:s internationella konventioner med flyktingdirektiven i främsta rummet borde vara självklart för folket, som vägrar vakna och om de skulle göra det så blev de nog anmälda som ett hot mot rikets säkerhet enligt terroristlagen. För då skulle den politiska elitens fortsatta karriärbas försvinna. Att i stället ägna sig åt folkets väl och har gått upp i rök sedan flera årtionden och ersatts av floskler i partiprogrammen.

Bild; YOUng

Totalt onödiga myndigheter

Medborgerlig Samling (MED) har haft en serie artiklar om totalt onödiga myndigheter, med dess kostnader, som direkt borde skrotas.

Ett par exempel från deras gedigna granskning är – Svenska ESF-rådet och
– Etikprövningsmyndigheten.

Den 1 maj var det ESF tur, en myndighet vars enda uppgift är att administrera EU bidragen.

– Svenska ESF-rådet

Ramanslag: 145 miljoner (2021)

Transfereringar från staten: 1 288,8 miljoner (2021)

Antal anställda: 133 (2021)

Personalkostnader: 101,2 miljoner (2021)

Generaldirektör: Håkan Forsberg, tidigare ställföreträdande myndighetschef.

Uppdrag, från regeringens hemsida: Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program.

Svenska ESF-rådet har som enda funktion att fördela EU-bidrag. Under perioden 2021–2027 har Europeiska socialfonden som mål att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Inom fem programområden ska insatser bidra till social innovation, fattigdomsbekämpning och en förstärkning av geografiskt utsatta områden. Programmet ska stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Programperioden 2021-2027 omfattar i Sverige totalt 1 626 miljoner euro, varav nationell medfinansiering uppgår till knappt 57 procent.

Därför ska myndigheten avvecklas: 

En myndighet som har som enda uppdrag att fördela pengar som vi från början själva betalat in till EU ska läggas ner så snart EU har slutat med dagens bidragskarusell. Det här är ett ineffektivt sätt att förvalta folkets kapital. 

EU ska handla om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital –  inte socialistiska bidragsprojekt.”

– Etikprövningsmyndigheten

Ramanslag: 48,1 miljoner (2022)

Transfereringar från staten: 0 miljoner (2022)

Antal anställda: 27 (2022)

Personalkostnader: 38,9 miljoner (2022)

Generaldirektör: Johan Modin, jurist. 

Etikprövningsmyndigheten inrättades troligen efter den så kallade Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet.

Myndigheten kan få trovärdighetsproblem beträffande sina lojaliteter och nätverk inom akademi, politik och samhälle. Risk finns för svällande byråkrati med inflytande över allt fler områden.

”….Etikprövningsmyndigheten bör läggas ner. Nämnden för prövning av oredlighet inom forskningen kan även uttryckligen ges i uppdrag att utföra etikprövningar. Vetenskapsrådets uppdrag som rådgivande och vägledande kan stärkas, liksom universitetens och högskolornas uppdrag att utifrån ett etiskt perspektiv ”värna människan i forskningen”. https://medbloggen.se/2023/05/08/etikprovningsmyndigheten/

————————————————————————————————-

Socialistiska bidragsprojekt gillar vänstern, därför är de numera mycket förtjusta i EU, för att inte tala om lyckan över att en globalistisk världsregering är på gång.

Åkesson (SD) har börjat tala om EU:s tvångströja i stället för att förändra EU inifrån, kanske är det bara en fokusförflyttning från sveket mot Elsa Widding genom att reta upp den EU och Euro överförtjusta John Pehrson (L)

Syftet med inflationen av nya råd/myndigheter är inte att uträtta något bra för skattebetalarna, det är främst en avstjälpningsplats för politiker som visat prov på den mångkulturella värdegrunden som belönas med en GD post med generös lön. Det är sällan att något radikalt händer till förändring, eftersom samma hjulspår upprepas om och om igen.

Tragiskt var när samtliga partiledare utom en räckte upp sina händer för att visa sina öppna hjärtan för det mångkulturella samhället i söndagens partiledardebatt i Agenda. Äntligen en poäng till Jimmie Åkesson, men hade hans hand sträckts upp, då hade hela SD sjunkit ihop.

Tänk om samma välvilja till expansion fanns för omsorgs personal, som för nya myndigheter. Men den förstärkningen skulle förmodligen hamna i skatteparadisen hos privata utförare och hos kommunala till finansiering av förturer för nyanlända, som trots Tidöavtalet ständigt slår nya rekord.

En klok kommentar, en debattartikel, Estonia katastrofen som speglar hur globalister styr och politiker som sviker

Swebbtv:s konferens blev av i en annan lokal, när Skansen med sin lokal backade ur. Det är EXPO som har varit i farten igen. Tyvärr är deras bravader endast verklighet, inte något aprilskämt.

Ett ekonomiskt världskrig mellan och väst och resten av världen togs upp i föredrag. Starka krafter vill provocera Ryssland. Hur kommer vi uppleva den nya världsordningen, när väst monteras ner. Om detta föreläste Lars Bern.

https://swebbtv.se/w/iXBQkNEYVCoinXRQkXWDvo?utm_campaign=cmp_3013861&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

Bild från Swebbtv Lars Bern


”Signaturen Zeb zeb för 55 minuter sedan den 28 mars:

Vanguard och Blackrock och State Street Corporation är de 3 största investerarna och maktbolag i världen och även de största på Stockholm Fondbörs. De har kontroll över en stor del av all information via de flesta TV-kanalerna i USA och bedriver censur på YouTube, Facebook, Meta m fl. Presidenterna i USA är styrda av dessa makthavare , benämnda globalisterna, men ej Donald Trump. Globalisterna har agendor, ”The New World Order” (ny världsordning nämns av Bush 1991) och ”Build Back Better” som är på väg att bli verklighet med hjälp av Agenda 2030 (de globala 17 målen). Personer som medverkar för att nå deras mål premieras, medan oppositionella petas bort. Agenda 2030 klubbades i FN 2015 och i Sverige 2021 (S+MP+KD). Ett planekonomiskt experiment, samhällsomstörtande och med ej överblickbara konsekvenser. Fler agendor drivs med liknande brutala konsekvenser som följd.
Globalisternas falska agendor är:
1. CV19-vaxet.
2. Klimatbluffen (CO2).
3. Mass-invasion av MENA-folk till Europa (295 miljoner enligt avtal med FN)

4. Begränsning av kväve till åkermark.
5. Genus(sex)-politik inriktad till barn from 2 år.

Dessa bedrivs för att orsaka splittring bland kärnfamiljer, befolkningar och bryta ner nationalstater och ta makten och styra över ett världs-hierarkiskt samvälde med planekonomi liknande en kommunist-stat! De flesta internationella organisationer står under inflytande av globalisterna. Regeringsmedlemmar som samarbetar blir rikligt belönade med ”tjänster” i bolagen globalisterna styr över t ex statsminister Ulf Kristersson och Magdalena Andersson i WEF, Margot Wallströms och Stefan Löfvens topp-tjänst i FN, Anders Borg arbetade 3 år för WEF, Fredrik Reinfeldt anställdes av en globalistbank. De folkvalda som låter sig styras av globalisternas agendor via korrupta FN, EU, WHO, WEF, Bilderberggruppen, Trilateral Commission m fl och nu eventuellt också NATO, de är landsförrädare ! Det är önskvärt att rikta strålkastarljuset på dessa personer i regering, myndigheter och statliga bolag för att rannsaka dem och reda ut var deras lojalitet finns. Att ta del av, medverka i och föra dessa odemokratiska sekters agendor till torgs bör ej vara förenligt med förtroendeuppdrag i Sverige.”

Och detta politiska patrask är vad vi har att rösta på.

Positiva nyheter behöver vi i detta PK mörker.

Här kommer tre;
– Det är fel att lägga skulden på Rasmus Paludan för förra årets påsk upplopp skriver två representanter för Medborgerlig Samling, Johan Varland och Edward Nordén I Uppsala Nya tidning i går. Deras välunderbyggda krav är ”Utvisa dem som deltog i upplopp vid koranbränningarna” borde Åkesson lägga på Kristerssons bord.

”….Bara tanken på att det ska vara straffbart att häda islam i Sverige borde få fler att undra över var vi har landat. Ska även ex-muslimer som bränt sin hijab och koran straffas av den svenska staten? Sådant hör diktaturer till. Att så många svenska medborgare och boende i Sverige med bakgrund i dessa diktaturer inte förstår svensk grundlag är ett misslyckande. Både politiskt och för dem själva. Var och en. Ingen normal vuxen människa tvingas till våld på grund av en bränd bok. Det är ett val. Att leva i en sekulär demokrati som ger en skydd är också ett val. Liksom att ge flyende människor skydd i Sverige…..” https://unt.se/debatt/artikel/utvisa-dem-som-deltog-i-upplopp-vid-koranbranningarna/jv36x07l

Bertil Malmberg (fd SD)medlem) blev frikänd av HD för hets mot folkgrupp, när han under ett anförande hos Sörmlands regionfullmäktige i fjol nämnde den vetenskapliga forskningen om sydsudanesers låga IQ.
Kanske var det EXPO som åter ringde till Åkesson ock krävde att Malmberg skulle kastas ur partiet, vilket partistyrelsen också gjorde. https://www.friatider.se/uteslots-ur-sd-efter-att-ha-citerat-forskning-nu-frias-han-av-hd
Jag undrar om han nu åter är Välkommen in, men EXPO kanske väger tyngre än HD för dagens SD? Malmberg får vända sig till AfS i stället med sitt politiska engagemang.

-En som inte sviker är en dotter som kämpar för upprättelse efter sin pappas död i Estonia katastrofen.
Swebbtv; Åsa Myrbergs pappa dog i Estonia nu kräver hon ansvar av staten – Fjärde Statsmakten 167
Denna mörkläggning av röd och blå regering visar åter hur globalister styr och vilka fega kräk till politiker vi har, som ständigt folket sviker och går i dess lukrativa ledband.

  Medborgerlig Samlings 10 grundprinciper

  Det finns många bra principer hos MED, bland annat nej till vaccinpass. Här kommer en lista från Fredrik Wilkens Medborgerlig Samling Stockholms distriktet.


  ”2022 kan allt hända!
  Det är valår och politiker övertrumfar varandra med löften om nya saker de vill slänga våra pengar på. Tyvärr sällan det omvända, det vill säga vilka slöserier de vill stoppa…….

  1. I Sverige är svenska det officiella språket. Myndigheter i Sverige ska kommunicera på svenska och i vissa fall på erkända minoritetsspråk samt engelska. Endast i nödfall på andra språk. Medborgare förväntas kunna kommunicera på svenska. Evig rätt till tolk på andras bekostnad är en abnormitet som ska upphöra.

  2. I Sverige gäller endast svensk lag och svensk lag ska upprätthållas. Det kan tyckas konstigt att det ska behöva påpekas. Rättsapparaten ska dimensioneras efter behovet. Historiskt har dessvärre riksdagspolitiker, från moderater till socialdemokrater, under decennier konsekvent underdimensionerat rättsapparaten i förhållande till behovet.

  3. Medborgare ska stå lika inför lagen. En princip som anses som grundläggande för en rättsstat. Trots det så bryter praxis mot principen inom flera områden. Till exempel behandlas inte alla medborgare lika i tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp.

  4. Individen är stark och äger förmågan att självständigt göra sina livsval. Politikers och byråkraters inblandning i eller begränsning av den myndige medborgarens frihet att självständigt forma sin framtid genom egna livsval, ska minimeras.

  5. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Staten ges av medborgarna beskattningsrätt och våldsmonopol för att fullgöra sina kärnuppgifter, varav de främsta är att sörja för nationens säkerhet och välståndsutveckling.

  6. Medborgarnas säkerhet och trygghet ska vara ett överordnat mål i all offentlig förvaltning. Vi i Medborgerlig Samling ser medborgarnas säkerhet och trygghet som statens viktigaste uppgift.

  7. Brottsoffer ska värnas och brottslingar straffas. Även detta kan framstå som självklart för många. Tyvärr är verkligheten i många fall långt från vad vi anser vara det rätta.

  8. Staten ska likabehandla sina medborgare oavsett deras hudfärg, kön, etnicitet, religion eller sexualitet. Identitetspolitiken ska förpassas till historiens skräphög.

  9. Politikers och tjänstemäns ansvar ska i större utsträckning vara personligt. Med friheten att fatta beslut ska alltid följa ett personligt ansvar. Medborgerlig Samling driver därför bland annat ett utökat tjänstemannaansvar, inrättande av en författningsdomstol, färre riksdagsledamöter, fler valkretsar och direktval av borgmästare i kommuner.

  10. Förvaltningen ska vara opolitisk. Politikers detaljstyrning av offentlig förvaltning är skadligt för Sverige. Förbudet mot ministerstyre ska förtydligas och gälla all offentligt finansierad verksamhet. Tillsättning av politiskt färgade verksamhetschefer ska motverkas…..

  Om politiker slutar slänga pengar på allt möjligt får vi råd med det vi verkligen behöver OCH kan sänka skatten. Vi ska stoppa skatteslöseriet!

  De tio grundprinciperna och vårt viktigaste politiska mål har jag i ryggen när jag kampanjar för Medborgerlig Samling. Min förhoppning är att grundprinciperna kan hjälpa andra att förstå vad Medborgerlig Samling står för och hjälpa dig som medlem i det praktiska arbetet med att värva medlemmar och väljare. 

  Tillsammans gör vi skillnad!

  Fredrik Wilkens

  ————————————————————————————————–

  Problemet är att det är alltför många som är beroende av regeringens bidragskarusell för att göra skillnad, både de som delar ut och tar emot stöldgodset från skattebetalarna. Så finns det alltför många som bara vill vara låtsas snälla och har förvandlats till experter i godhetspositionering, där kultureliten ligger långt framme.

  Tyvärr har vänstern tagit monopol på godhet, vilket har fått elakheten att frodas i hela samhället genom deras politik. Vänsterns godhet är mycket selektiv och främst riktad mot makthavarna själva och dess medlöpare. För hyckleri är godhetens såta granne.

  Till sist, så förbättrade Linköping sitt rekord i gängrelaterade dödsskjutningar i går ef.m. Så nu skall det väl satsas på ännu fler fritidsgårdar i Skäggetorp, troligen i Göteborg också där en skottskadad yngre man hittades. Inga är varken misstänkta eller gripna för dåden.

  https://samnytt.se/gangskjutning-i-sarskilt-utsatt-omrade-en-person-skadad/

  Protestera mot skatteslöseriet, som förstör vårt samhälle!

  Från Julius Soreff kommer denna uppmaning från Medborgerlig samling, som jag mer än gärna publicerar på bloggen.

  Bild

  Skatteslöseriet förstör vårt samhälle, därför lanseras Skatteupproret.se!

  Sverige är ett av de länder som har högst skattetryck i världen. Staten, kommunerna och regionerna tar årligen drygt 2 000 miljarder kronor från oss skattebetalare. De flesta av oss brukar tänka att vi gärna betalar skatt, om vi bara vet att pengarna går till det som skatten är avsedd för. De statliga och kommunala kärnuppgifterna. Säkerhet. Utbildning. Vård. Infrastruktur. Det som det allmänna måste sköta.

  Allt fler undrar vad vi får för pengarna. Och det med rätta.

  Sanningen är att stat och kommun har tappat fokus och ägnar sig åt en mängd uppgifter som inte utgör kärnuppgifter. Miljarder och åter miljarder kronor går till övertunga myndigheter, till onödiga myndigheter, till rent fusk och till bidrag till saker som inte har det minsta med grundläggande välfärd att göra.”

  Så inleds programförklaringen för en ny kampanjsida, som vi i Medborgerlig Samling (MED) nu inviger: www.skatteupproret.se. Syftet med sidan är att den ska bli ett nav i den svenska debatten om höga skatter och slöseriet med skattemedel. Det är vi i MED som står bakom sidan, men innehållet kommer inte i första hand att vara partipolitiskt, utan fokus kommer att ligga på sakfrågorna. På så sätt ska vi nå ut till fler personer och sidan kan även fungera som en länk till mer information om MED. Sidan kommer att byggas ut efter hand, med undersidor, länksamlingar mm.

  Skatteupproret.se innebär att vi framförallt ökar trycket i den första av de tre kärnfrågorna för MED inför valet: fokus på kärnuppgifterna – bort med skatteslöseriet. Men det finns även en koppling till de andra profilområdena för MED, nämligen kompetens i stället för identitetspolitik och en förnyelse av demokratin i Sverige. Högt skattetryck medför att stat och kommun helt enkelt anser sig ha råd att flyta ut och söka efter påstått svaga klienter att ”hjälpa” med skattepengar. Högt skattetryck leder också till en så stor och oöverskådlig statsapparat att det är omöjligt att upprätthålla demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande.

  Gå in på Skatteupproret.se och anmäl dig gärna till nyhetsbrevet, som kommer att gå ut med jämna mellanrum, så missar du aldrig vad som händer på sidan. Nu ökar vi tillsammans trycket i våra kärnfrågor! 

  Hjälp till att få Skatteupproret att växa sig stort genom att sprida skatteupprorets bild i sociala kanaler som finns att ladda hem på denna adress: https://skatteupproret.se/app/uploads/sites/14/2021/10/Skriv-under-skatteupproret.se-2090×1890-1.jpg

  Samt gå in och gilla och följ Skatteupproret.se i våra sociala kanaler: 

  Facebook: Skatteupproret.se

  https://www.facebook.com/skatteupproret/

  Twitter: @Skatteupproret.se

  https://twitter.com/skatteupproret?s=21

  Instagram: @Skatteupproret.se

  https://www.instagram.com/skatteupproret.se/

  Och sist men inte minst, låt hashtaggen #skatteupproret gå varm i kanalerna.

  Jag länkar även här nere till några relevanta filmer på Youtube från tidigare i år.

  Stoppa skatteslöseriet – Anna Jung och Ilan Sadé – YouTube

  Skatteslöseriet i Stockholms stad – Mikael Flink – YouTube

  Vad får vi egentligen för pengarna? – Seminarium Almedalen 2021 – YouTube

  Ian Sadé

  Bildresultat för medborgerlig samling
  lan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling

  ”Vi behöver inte acceptera det”

  För drygt en vecka sedan rök två stora invandrarklaner ihop i ett jätteslagsmål, som SVT beskrev som ”grupperingar” i sin nit att dölja allt djävulskap i invandringens spår. Kanske ville media få oss att tro att det var docenter och studenter som slogs utav helvete?
  Så nu vet vi att även grupperingar kan slåss, för en del av denna gruppering i Lund blev anhållen för mordförsök.

  Jag skulle önska tre röster nästa år, då skulle Medborgerlig Samling få en av dem, utöver AfS och SD.

  Bildresultat för medborgerlig samling
  IIan Sadé partiledare för Medborgerlig Samling

  VI BEHÖVER INTE ACCEPTERA DET! Konstaterar Micael Östlund, Medborgerlig Samling

  ”Vi behöver inte acceptera att invandrargrupper kommer hit och slåss på våra gator. Tro inte för ett ögonblick att det är något naturligt eller något som är oundvikligt.

  Det behöver inte vara så.

  Vi kan ha fridfullt på våra gator om vi vill. Det är våra politiker som accepterar att invandrargrupper kommer hit och slåss på våra gator. De vill naturligtvis att vi ska tro att det är något naturligt och något som är oundvikligt.

  För det är de som misslyckats. Eller rättare sagt, det är de som struntat i konsekvenserna av sin katastrofalt misslyckade politik och de har ännu inte lyft ett finger för att göra någonting åt det.

  Någon kanske säger att nu är de ju ändå här och då får vi lov att acceptera att de är annorlunda än oss, men vi behöver inte acceptera det. Vi behöver inte ens acceptera att de är här. Vi kan strypa bidragen så droppar de iväg i långa karavaner. Kvar blir då de som kan försörja sig själva.

  Vad är det för onaturligt med det?

  Jag är trött på att landets ledning själva accepterar vansinne på vansinne och jag är ilsken över att de försöker få oss att tro att vansinnet är oundvikligt. Sanningen är den att vi inte behöver acceptera det.”

  Grupperingar som slåss i Lund

  https://www.friatider.se/efter-klanslagsmalet-kommer-bli-varsta-kaoset-nu

  Julius Soreff; Jag vill inte skuldsätta barn och barnbarn!

  Han vidarebefordrar detta brev från Medborgerlig Samling.

  Var finns SD:s protest, tiger och samtycker eller…….??

  EU-BESLUT I RIKSDAGEN 24 MARS

  Om cirka två veckor fattar Sveriges riksdag ett beslut som kan få allvarliga konsekvenser för vårt land. Trots det har frågan fått minimal uppmärksamhet i samhällsdebatten. I det korta perspektivet skulle Sveriges skattebetalare drabbas av ett gigantiskt borgensåtagande till förmån för vanskötta ekonomier i södra Europa. Långsiktigt öppnas möjligheterna till en fördjupad europeisk federation med beskattningsrätt och alltmer kringskuret nationellt självbestämmande. Med all vår kraft måste vi de här veckorna lyfta väljarnas medvetande om EU-paketets betydelse och den vägen sätt a tryck på riksdagspartierna att stoppa EU:s återhämtningsplan, det som MED benämner ”EU:s skuldpaket”.

  Bakgrund

  EU:s budgetram för 2021–2027 omfattar en långtidsbudget på 1074 miljarder euro och en återhämtningsinsats som är fördelad på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån. Återhämtningsfonden på totalt 750 miljarder euro, den s.k. Next Generation EU, måste ratificeras av samtliga medlemsländer för att träda i kraft – i Sveriges fall godkännas av riksdagen. EU förfogar sedan tidigare över en budget på 540 miljarder euro för subventioner till arbetstagare, företag och medlemsländerna. Sammanlagt kommer EU därmed att använda över 2 364,3 miljarder euro till att ”stödja återhämtningen från covid-19-pandemin och EU:s långsiktiga prioriteringar inom olika politikområden”. Sverige tillhör de länder som skulle bli stora nettobetalare, och fonden skulle uppskattningsvis kosta svenska skattebetalare ca 150 miljarder kronor.

  Vår politik

  Redan inför EU-valet hösten 2019 krävde MED stopp för EU:s fortsatta marsch mot en överstatlig federation och att samarbetet i stället måste vända kursen till ett Europa med nationalstater i fredlig samverkan. Vi pekade på att det EU som MED vill ha inte behöver en gigantisk budget som den nuvarande. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort. På kort sikt vill vi stoppa de stora utgiftsposter som går till regional utveckling, i första hand till Sydeuropa som kan hålla sina skatter nere på svensk bekostnad. Vi vill också avveckla den s.k. Sociala fonden och innovationsprogrammen, som är en sak för de enskilda medlemsländerna att sköta. Uppgörelsen om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfonden innebär att unionen tar ett stort steg i den riktning som MED vill stoppa. 

  Vid partistämman den 14–15/11 antogs en proposition som ännu mer skärper vår EU-politik och som slår fast att MED fortsatt ska verka för att EU:s återhämtningsplan avvisas. Om det inte sker kräver MED att Sverige senast den 1 januari 2023 inleder en omförhandling av vårt förhållande till EU som syftar till långtgående undantag inom framförallt områden som sociala frågor, omfördelningspolitik, borgensåtagande vid skuldsättning, direktbeskattning, valutaunion och penningpolitik. Alternativet är att lämna EU och förhandla om ett avtal om utträde med bibehållen frihandel med EU/EES och Storbritannien. Om Sverige inte senast under det första halvåret 2023 inleder en omförhandling om långtgående undantag kommer MED driva att en folkomröstning om utträde ur EU hålls inom ett år.

  Driva opinion 

  De borgerliga partierna i riksdagen har varit mycket tysta i frågan och debatten har också uteblivit i media. Det är därför upp till oss själva att skapa uppmärksamhet och visa att vi tydligt skiljer oss från de borgerliga partierna i riksdagen, framförallt från M och KD. Så vad kan du som medlem göra? Här är några tips: 

  Dela ut flygblad

  Flyern ”Stoppa EU:s skuldpaket” har hittills tryckts upp i 75 000 ex. och har distribuerats till distrikt och lokalföreningar som bett om det. De som vill beställa fler exemplar av flyern tar kontakt med anna.danieli@medborgerligsamling.se.

  Ta gärna bilder från flygbladsutdelningarna och lägg ut i sociala medier samt skicka till Pia Rundkvist för kollage i MED:s rikskanaler, antingen via Messenger eller via pia.rundkvist@medborgerligsamling.se

  Synliggöra frågan i sociala medier

  Vi har tagit fram följande profilram som man kan använda för sin profilbild på Facebook: http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=965113680559264

  Vi har även tagit fram ett antal budskapsbilder för medlemmar att sprida i sociala medier, gärna en om dagen fram till omröstningen i riksdagen den 24 mars: https://www.medborgerligsamling.se/kampanjmaterial/

  Bildresultat för medborgerlig Samling

  Midnatt råder tyst det är i husen…… Denna mediala tystnad påminner mig om medias svek som lät riksdagen klubba den Sverigefientliga propositionen 1975:26 som bestämde att landet skulle bli mångkulturellt, utan att frågan fördes ut till folket.

  Historien upprepar sig alltid.

  Vägen till Medborgerlig samling

  Jan Sjunnesson beskriver sin väg till medlemskap i Medborgerlig Samling. Han har som journalist, författare en diger merit lista, från Vpk till Folkpartiet, vidare till SD, där han var redaktör för deras tidning Samtiden och sedan i fjol är han medlem i MED. https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Sjunnesson

  Bildresultat för Jan Sjunnesson

  Hans analys om SD och MED lyder:

  MED har kvalitet – på gott och ont – men inte kvantitet. Med SD är det tvärtom. 

  ”………..2019 gick jag ur SD och in i MED. Att gå tillbaka till ett traditionellt borgerligt parti var omöjligt för mig. Dessa hade dels inte skött invandringsfrågan bra, dels hade de inte försvarat det borgerliga kultur- och bildningsarv som tidigare borgerliga partier hade gjort….. FP och M övergett sina borgerliga bildningstraditioner runt 1970. På den borgerliga pressens kulturredaktioner huserade en kulturvänster utan att möta motstånd….” 

  MED har många bra förslag med duktiga och kunniga skribenter, frågan är hur partiet skall kunna nå ut till väljarna.

  Hur skall kvalitet och kvantitet kunna förenas?

  Källa:


  För mig finns det bara tre alternativ

  1. AfS
  2. MED
  3. SD
  Bildresultat för Alternativ för Sverige
  Bildresultat för Medborgerlig samling
  Bildresultat för Sverigedemokraterna