Kategoriarkiv: Medborgerlig Samling

Totalt onödiga myndigheter

Medborgerlig Samling (MED) har haft en serie artiklar om totalt onödiga myndigheter, med dess kostnader, som direkt borde skrotas.

Ett par exempel från deras gedigna granskning är – Svenska ESF-rådet och
– Etikprövningsmyndigheten.

Den 1 maj var det ESF tur, en myndighet vars enda uppgift är att administrera EU bidragen.

– Svenska ESF-rådet

Ramanslag: 145 miljoner (2021)

Transfereringar från staten: 1 288,8 miljoner (2021)

Antal anställda: 133 (2021)

Personalkostnader: 101,2 miljoner (2021)

Generaldirektör: Håkan Forsberg, tidigare ställföreträdande myndighetschef.

Uppdrag, från regeringens hemsida: Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program.

Svenska ESF-rådet har som enda funktion att fördela EU-bidrag. Under perioden 2021–2027 har Europeiska socialfonden som mål att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Inom fem programområden ska insatser bidra till social innovation, fattigdomsbekämpning och en förstärkning av geografiskt utsatta områden. Programmet ska stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Programperioden 2021-2027 omfattar i Sverige totalt 1 626 miljoner euro, varav nationell medfinansiering uppgår till knappt 57 procent.

Därför ska myndigheten avvecklas: 

En myndighet som har som enda uppdrag att fördela pengar som vi från början själva betalat in till EU ska läggas ner så snart EU har slutat med dagens bidragskarusell. Det här är ett ineffektivt sätt att förvalta folkets kapital. 

EU ska handla om de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital –  inte socialistiska bidragsprojekt.”

– Etikprövningsmyndigheten

Ramanslag: 48,1 miljoner (2022)

Transfereringar från staten: 0 miljoner (2022)

Antal anställda: 27 (2022)

Personalkostnader: 38,9 miljoner (2022)

Generaldirektör: Johan Modin, jurist. 

Etikprövningsmyndigheten inrättades troligen efter den så kallade Macchiarini-skandalen på Karolinska Institutet.

Myndigheten kan få trovärdighetsproblem beträffande sina lojaliteter och nätverk inom akademi, politik och samhälle. Risk finns för svällande byråkrati med inflytande över allt fler områden.

”….Etikprövningsmyndigheten bör läggas ner. Nämnden för prövning av oredlighet inom forskningen kan även uttryckligen ges i uppdrag att utföra etikprövningar. Vetenskapsrådets uppdrag som rådgivande och vägledande kan stärkas, liksom universitetens och högskolornas uppdrag att utifrån ett etiskt perspektiv ”värna människan i forskningen”. https://medbloggen.se/2023/05/08/etikprovningsmyndigheten/

————————————————————————————————-

Socialistiska bidragsprojekt gillar vänstern, därför är de numera mycket förtjusta i EU, för att inte tala om lyckan över att en globalistisk världsregering är på gång.

Åkesson (SD) har börjat tala om EU:s tvångströja i stället för att förändra EU inifrån, kanske är det bara en fokusförflyttning från sveket mot Elsa Widding genom att reta upp den EU och Euro överförtjusta John Pehrson (L)

Syftet med inflationen av nya råd/myndigheter är inte att uträtta något bra för skattebetalarna, det är främst en avstjälpningsplats för politiker som visat prov på den mångkulturella värdegrunden som belönas med en GD post med generös lön. Det är sällan att något radikalt händer till förändring, eftersom samma hjulspår upprepas om och om igen.

Tragiskt var när samtliga partiledare utom en räckte upp sina händer för att visa sina öppna hjärtan för det mångkulturella samhället i söndagens partiledardebatt i Agenda. Äntligen en poäng till Jimmie Åkesson, men hade hans hand sträckts upp, då hade hela SD sjunkit ihop.

Tänk om samma välvilja till expansion fanns för omsorgs personal, som för nya myndigheter. Men den förstärkningen skulle förmodligen hamna i skatteparadisen hos privata utförare och hos kommunala till finansiering av förturer för nyanlända, som trots Tidöavtalet ständigt slår nya rekord.

En klok kommentar, en debattartikel, Estonia katastrofen som speglar hur globalister styr och politiker som sviker

Swebbtv:s konferens blev av i en annan lokal, när Skansen med sin lokal backade ur. Det är EXPO som har varit i farten igen. Tyvärr är deras bravader endast verklighet, inte något aprilskämt.

Ett ekonomiskt världskrig mellan och väst och resten av världen togs upp i föredrag. Starka krafter vill provocera Ryssland. Hur kommer vi uppleva den nya världsordningen, när väst monteras ner. Om detta föreläste Lars Bern.

https://swebbtv.se/w/iXBQkNEYVCoinXRQkXWDvo?utm_campaign=cmp_3013861&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

Bild från Swebbtv Lars Bern


”Signaturen Zeb zeb för 55 minuter sedan den 28 mars:

Vanguard och Blackrock och State Street Corporation är de 3 största investerarna och maktbolag i världen och även de största på Stockholm Fondbörs. De har kontroll över en stor del av all information via de flesta TV-kanalerna i USA och bedriver censur på YouTube, Facebook, Meta m fl. Presidenterna i USA är styrda av dessa makthavare , benämnda globalisterna, men ej Donald Trump. Globalisterna har agendor, ”The New World Order” (ny världsordning nämns av Bush 1991) och ”Build Back Better” som är på väg att bli verklighet med hjälp av Agenda 2030 (de globala 17 målen). Personer som medverkar för att nå deras mål premieras, medan oppositionella petas bort. Agenda 2030 klubbades i FN 2015 och i Sverige 2021 (S+MP+KD). Ett planekonomiskt experiment, samhällsomstörtande och med ej överblickbara konsekvenser. Fler agendor drivs med liknande brutala konsekvenser som följd.
Globalisternas falska agendor är:
1. CV19-vaxet.
2. Klimatbluffen (CO2).
3. Mass-invasion av MENA-folk till Europa (295 miljoner enligt avtal med FN)

4. Begränsning av kväve till åkermark.
5. Genus(sex)-politik inriktad till barn from 2 år.

Dessa bedrivs för att orsaka splittring bland kärnfamiljer, befolkningar och bryta ner nationalstater och ta makten och styra över ett världs-hierarkiskt samvälde med planekonomi liknande en kommunist-stat! De flesta internationella organisationer står under inflytande av globalisterna. Regeringsmedlemmar som samarbetar blir rikligt belönade med ”tjänster” i bolagen globalisterna styr över t ex statsminister Ulf Kristersson och Magdalena Andersson i WEF, Margot Wallströms och Stefan Löfvens topp-tjänst i FN, Anders Borg arbetade 3 år för WEF, Fredrik Reinfeldt anställdes av en globalistbank. De folkvalda som låter sig styras av globalisternas agendor via korrupta FN, EU, WHO, WEF, Bilderberggruppen, Trilateral Commission m fl och nu eventuellt också NATO, de är landsförrädare ! Det är önskvärt att rikta strålkastarljuset på dessa personer i regering, myndigheter och statliga bolag för att rannsaka dem och reda ut var deras lojalitet finns. Att ta del av, medverka i och föra dessa odemokratiska sekters agendor till torgs bör ej vara förenligt med förtroendeuppdrag i Sverige.”

Och detta politiska patrask är vad vi har att rösta på.

Positiva nyheter behöver vi i detta PK mörker.

Här kommer tre;
– Det är fel att lägga skulden på Rasmus Paludan för förra årets påsk upplopp skriver två representanter för Medborgerlig Samling, Johan Varland och Edward Nordén I Uppsala Nya tidning i går. Deras välunderbyggda krav är ”Utvisa dem som deltog i upplopp vid koranbränningarna” borde Åkesson lägga på Kristerssons bord.

”….Bara tanken på att det ska vara straffbart att häda islam i Sverige borde få fler att undra över var vi har landat. Ska även ex-muslimer som bränt sin hijab och koran straffas av den svenska staten? Sådant hör diktaturer till. Att så många svenska medborgare och boende i Sverige med bakgrund i dessa diktaturer inte förstår svensk grundlag är ett misslyckande. Både politiskt och för dem själva. Var och en. Ingen normal vuxen människa tvingas till våld på grund av en bränd bok. Det är ett val. Att leva i en sekulär demokrati som ger en skydd är också ett val. Liksom att ge flyende människor skydd i Sverige…..” https://unt.se/debatt/artikel/utvisa-dem-som-deltog-i-upplopp-vid-koranbranningarna/jv36x07l

Bertil Malmberg (fd SD)medlem) blev frikänd av HD för hets mot folkgrupp, när han under ett anförande hos Sörmlands regionfullmäktige i fjol nämnde den vetenskapliga forskningen om sydsudanesers låga IQ.
Kanske var det EXPO som åter ringde till Åkesson ock krävde att Malmberg skulle kastas ur partiet, vilket partistyrelsen också gjorde. https://www.friatider.se/uteslots-ur-sd-efter-att-ha-citerat-forskning-nu-frias-han-av-hd
Jag undrar om han nu åter är Välkommen in, men EXPO kanske väger tyngre än HD för dagens SD? Malmberg får vända sig till AfS i stället med sitt politiska engagemang.

-En som inte sviker är en dotter som kämpar för upprättelse efter sin pappas död i Estonia katastrofen.
Swebbtv; Åsa Myrbergs pappa dog i Estonia nu kräver hon ansvar av staten – Fjärde Statsmakten 167
Denna mörkläggning av röd och blå regering visar åter hur globalister styr och vilka fega kräk till politiker vi har, som ständigt folket sviker och går i dess lukrativa ledband.

  Medborgerlig Samlings 10 grundprinciper

  Det finns många bra principer hos MED, bland annat nej till vaccinpass. Här kommer en lista från Fredrik Wilkens Medborgerlig Samling Stockholms distriktet.


  ”2022 kan allt hända!
  Det är valår och politiker övertrumfar varandra med löften om nya saker de vill slänga våra pengar på. Tyvärr sällan det omvända, det vill säga vilka slöserier de vill stoppa…….

  1. I Sverige är svenska det officiella språket. Myndigheter i Sverige ska kommunicera på svenska och i vissa fall på erkända minoritetsspråk samt engelska. Endast i nödfall på andra språk. Medborgare förväntas kunna kommunicera på svenska. Evig rätt till tolk på andras bekostnad är en abnormitet som ska upphöra.

  2. I Sverige gäller endast svensk lag och svensk lag ska upprätthållas. Det kan tyckas konstigt att det ska behöva påpekas. Rättsapparaten ska dimensioneras efter behovet. Historiskt har dessvärre riksdagspolitiker, från moderater till socialdemokrater, under decennier konsekvent underdimensionerat rättsapparaten i förhållande till behovet.

  3. Medborgare ska stå lika inför lagen. En princip som anses som grundläggande för en rättsstat. Trots det så bryter praxis mot principen inom flera områden. Till exempel behandlas inte alla medborgare lika i tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp.

  4. Individen är stark och äger förmågan att självständigt göra sina livsval. Politikers och byråkraters inblandning i eller begränsning av den myndige medborgarens frihet att självständigt forma sin framtid genom egna livsval, ska minimeras.

  5. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Staten ges av medborgarna beskattningsrätt och våldsmonopol för att fullgöra sina kärnuppgifter, varav de främsta är att sörja för nationens säkerhet och välståndsutveckling.

  6. Medborgarnas säkerhet och trygghet ska vara ett överordnat mål i all offentlig förvaltning. Vi i Medborgerlig Samling ser medborgarnas säkerhet och trygghet som statens viktigaste uppgift.

  7. Brottsoffer ska värnas och brottslingar straffas. Även detta kan framstå som självklart för många. Tyvärr är verkligheten i många fall långt från vad vi anser vara det rätta.

  8. Staten ska likabehandla sina medborgare oavsett deras hudfärg, kön, etnicitet, religion eller sexualitet. Identitetspolitiken ska förpassas till historiens skräphög.

  9. Politikers och tjänstemäns ansvar ska i större utsträckning vara personligt. Med friheten att fatta beslut ska alltid följa ett personligt ansvar. Medborgerlig Samling driver därför bland annat ett utökat tjänstemannaansvar, inrättande av en författningsdomstol, färre riksdagsledamöter, fler valkretsar och direktval av borgmästare i kommuner.

  10. Förvaltningen ska vara opolitisk. Politikers detaljstyrning av offentlig förvaltning är skadligt för Sverige. Förbudet mot ministerstyre ska förtydligas och gälla all offentligt finansierad verksamhet. Tillsättning av politiskt färgade verksamhetschefer ska motverkas…..

  Om politiker slutar slänga pengar på allt möjligt får vi råd med det vi verkligen behöver OCH kan sänka skatten. Vi ska stoppa skatteslöseriet!

  De tio grundprinciperna och vårt viktigaste politiska mål har jag i ryggen när jag kampanjar för Medborgerlig Samling. Min förhoppning är att grundprinciperna kan hjälpa andra att förstå vad Medborgerlig Samling står för och hjälpa dig som medlem i det praktiska arbetet med att värva medlemmar och väljare. 

  Tillsammans gör vi skillnad!

  Fredrik Wilkens

  ————————————————————————————————–

  Problemet är att det är alltför många som är beroende av regeringens bidragskarusell för att göra skillnad, både de som delar ut och tar emot stöldgodset från skattebetalarna. Så finns det alltför många som bara vill vara låtsas snälla och har förvandlats till experter i godhetspositionering, där kultureliten ligger långt framme.

  Tyvärr har vänstern tagit monopol på godhet, vilket har fått elakheten att frodas i hela samhället genom deras politik. Vänsterns godhet är mycket selektiv och främst riktad mot makthavarna själva och dess medlöpare. För hyckleri är godhetens såta granne.

  Till sist, så förbättrade Linköping sitt rekord i gängrelaterade dödsskjutningar i går ef.m. Så nu skall det väl satsas på ännu fler fritidsgårdar i Skäggetorp, troligen i Göteborg också där en skottskadad yngre man hittades. Inga är varken misstänkta eller gripna för dåden.

  Protestera mot skatteslöseriet, som förstör vårt samhälle!

  Från Julius Soreff kommer denna uppmaning från Medborgerlig samling, som jag mer än gärna publicerar på bloggen.

  Bild

  Skatteslöseriet förstör vårt samhälle, därför lanseras Skatteupproret.se!

  Sverige är ett av de länder som har högst skattetryck i världen. Staten, kommunerna och regionerna tar årligen drygt 2 000 miljarder kronor från oss skattebetalare. De flesta av oss brukar tänka att vi gärna betalar skatt, om vi bara vet att pengarna går till det som skatten är avsedd för. De statliga och kommunala kärnuppgifterna. Säkerhet. Utbildning. Vård. Infrastruktur. Det som det allmänna måste sköta.

  Allt fler undrar vad vi får för pengarna. Och det med rätta.

  Sanningen är att stat och kommun har tappat fokus och ägnar sig åt en mängd uppgifter som inte utgör kärnuppgifter. Miljarder och åter miljarder kronor går till övertunga myndigheter, till onödiga myndigheter, till rent fusk och till bidrag till saker som inte har det minsta med grundläggande välfärd att göra.”

  Så inleds programförklaringen för en ny kampanjsida, som vi i Medborgerlig Samling (MED) nu inviger: www.skatteupproret.se. Syftet med sidan är att den ska bli ett nav i den svenska debatten om höga skatter och slöseriet med skattemedel. Det är vi i MED som står bakom sidan, men innehållet kommer inte i första hand att vara partipolitiskt, utan fokus kommer att ligga på sakfrågorna. På så sätt ska vi nå ut till fler personer och sidan kan även fungera som en länk till mer information om MED. Sidan kommer att byggas ut efter hand, med undersidor, länksamlingar mm.

  Skatteupproret.se innebär att vi framförallt ökar trycket i den första av de tre kärnfrågorna för MED inför valet: fokus på kärnuppgifterna – bort med skatteslöseriet. Men det finns även en koppling till de andra profilområdena för MED, nämligen kompetens i stället för identitetspolitik och en förnyelse av demokratin i Sverige. Högt skattetryck medför att stat och kommun helt enkelt anser sig ha råd att flyta ut och söka efter påstått svaga klienter att ”hjälpa” med skattepengar. Högt skattetryck leder också till en så stor och oöverskådlig statsapparat att det är omöjligt att upprätthålla demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande.

  Gå in på Skatteupproret.se och anmäl dig gärna till nyhetsbrevet, som kommer att gå ut med jämna mellanrum, så missar du aldrig vad som händer på sidan. Nu ökar vi tillsammans trycket i våra kärnfrågor! 

  Hjälp till att få Skatteupproret att växa sig stort genom att sprida skatteupprorets bild i sociala kanaler som finns att ladda hem på denna adress: https://skatteupproret.se/app/uploads/sites/14/2021/10/Skriv-under-skatteupproret.se-2090×1890-1.jpg

  Samt gå in och gilla och följ Skatteupproret.se i våra sociala kanaler: 

  Facebook: Skatteupproret.se

  https://www.facebook.com/skatteupproret/

  Twitter: @Skatteupproret.se

  https://twitter.com/skatteupproret?s=21

  Instagram: @Skatteupproret.se

  https://www.instagram.com/skatteupproret.se/

  Och sist men inte minst, låt hashtaggen #skatteupproret gå varm i kanalerna.

  Jag länkar även här nere till några relevanta filmer på Youtube från tidigare i år.

  Stoppa skatteslöseriet – Anna Jung och Ilan Sadé – YouTube

  Skatteslöseriet i Stockholms stad – Mikael Flink – YouTube

  Vad får vi egentligen för pengarna? – Seminarium Almedalen 2021 – YouTube

  Ian Sadé

  Bildresultat för medborgerlig samling
  lan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling

  ”Vi behöver inte acceptera det”

  För drygt en vecka sedan rök två stora invandrarklaner ihop i ett jätteslagsmål, som SVT beskrev som ”grupperingar” i sin nit att dölja allt djävulskap i invandringens spår. Kanske ville media få oss att tro att det var docenter och studenter som slogs utav helvete?
  Så nu vet vi att även grupperingar kan slåss, för en del av denna gruppering i Lund blev anhållen för mordförsök.

  Jag skulle önska tre röster nästa år, då skulle Medborgerlig Samling få en av dem, utöver AfS och SD.

  Bildresultat för medborgerlig samling
  IIan Sadé partiledare för Medborgerlig Samling

  VI BEHÖVER INTE ACCEPTERA DET! Konstaterar Micael Östlund, Medborgerlig Samling

  ”Vi behöver inte acceptera att invandrargrupper kommer hit och slåss på våra gator. Tro inte för ett ögonblick att det är något naturligt eller något som är oundvikligt.

  Det behöver inte vara så.

  Vi kan ha fridfullt på våra gator om vi vill. Det är våra politiker som accepterar att invandrargrupper kommer hit och slåss på våra gator. De vill naturligtvis att vi ska tro att det är något naturligt och något som är oundvikligt.

  För det är de som misslyckats. Eller rättare sagt, det är de som struntat i konsekvenserna av sin katastrofalt misslyckade politik och de har ännu inte lyft ett finger för att göra någonting åt det.

  Någon kanske säger att nu är de ju ändå här och då får vi lov att acceptera att de är annorlunda än oss, men vi behöver inte acceptera det. Vi behöver inte ens acceptera att de är här. Vi kan strypa bidragen så droppar de iväg i långa karavaner. Kvar blir då de som kan försörja sig själva.

  Vad är det för onaturligt med det?

  Jag är trött på att landets ledning själva accepterar vansinne på vansinne och jag är ilsken över att de försöker få oss att tro att vansinnet är oundvikligt. Sanningen är den att vi inte behöver acceptera det.”

  Grupperingar som slåss i Lund

  https://www.friatider.se/efter-klanslagsmalet-kommer-bli-varsta-kaoset-nu

  Julius Soreff; Jag vill inte skuldsätta barn och barnbarn!

  Han vidarebefordrar detta brev från Medborgerlig Samling.

  Var finns SD:s protest, tiger och samtycker eller…….??

  EU-BESLUT I RIKSDAGEN 24 MARS

  Om cirka två veckor fattar Sveriges riksdag ett beslut som kan få allvarliga konsekvenser för vårt land. Trots det har frågan fått minimal uppmärksamhet i samhällsdebatten. I det korta perspektivet skulle Sveriges skattebetalare drabbas av ett gigantiskt borgensåtagande till förmån för vanskötta ekonomier i södra Europa. Långsiktigt öppnas möjligheterna till en fördjupad europeisk federation med beskattningsrätt och alltmer kringskuret nationellt självbestämmande. Med all vår kraft måste vi de här veckorna lyfta väljarnas medvetande om EU-paketets betydelse och den vägen sätt a tryck på riksdagspartierna att stoppa EU:s återhämtningsplan, det som MED benämner ”EU:s skuldpaket”.

  Bakgrund

  EU:s budgetram för 2021–2027 omfattar en långtidsbudget på 1074 miljarder euro och en återhämtningsinsats som är fördelad på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån. Återhämtningsfonden på totalt 750 miljarder euro, den s.k. Next Generation EU, måste ratificeras av samtliga medlemsländer för att träda i kraft – i Sveriges fall godkännas av riksdagen. EU förfogar sedan tidigare över en budget på 540 miljarder euro för subventioner till arbetstagare, företag och medlemsländerna. Sammanlagt kommer EU därmed att använda över 2 364,3 miljarder euro till att ”stödja återhämtningen från covid-19-pandemin och EU:s långsiktiga prioriteringar inom olika politikområden”. Sverige tillhör de länder som skulle bli stora nettobetalare, och fonden skulle uppskattningsvis kosta svenska skattebetalare ca 150 miljarder kronor.

  Vår politik

  Redan inför EU-valet hösten 2019 krävde MED stopp för EU:s fortsatta marsch mot en överstatlig federation och att samarbetet i stället måste vända kursen till ett Europa med nationalstater i fredlig samverkan. Vi pekade på att det EU som MED vill ha inte behöver en gigantisk budget som den nuvarande. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort. På kort sikt vill vi stoppa de stora utgiftsposter som går till regional utveckling, i första hand till Sydeuropa som kan hålla sina skatter nere på svensk bekostnad. Vi vill också avveckla den s.k. Sociala fonden och innovationsprogrammen, som är en sak för de enskilda medlemsländerna att sköta. Uppgörelsen om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfonden innebär att unionen tar ett stort steg i den riktning som MED vill stoppa. 

  Vid partistämman den 14–15/11 antogs en proposition som ännu mer skärper vår EU-politik och som slår fast att MED fortsatt ska verka för att EU:s återhämtningsplan avvisas. Om det inte sker kräver MED att Sverige senast den 1 januari 2023 inleder en omförhandling av vårt förhållande till EU som syftar till långtgående undantag inom framförallt områden som sociala frågor, omfördelningspolitik, borgensåtagande vid skuldsättning, direktbeskattning, valutaunion och penningpolitik. Alternativet är att lämna EU och förhandla om ett avtal om utträde med bibehållen frihandel med EU/EES och Storbritannien. Om Sverige inte senast under det första halvåret 2023 inleder en omförhandling om långtgående undantag kommer MED driva att en folkomröstning om utträde ur EU hålls inom ett år.

  Driva opinion 

  De borgerliga partierna i riksdagen har varit mycket tysta i frågan och debatten har också uteblivit i media. Det är därför upp till oss själva att skapa uppmärksamhet och visa att vi tydligt skiljer oss från de borgerliga partierna i riksdagen, framförallt från M och KD. Så vad kan du som medlem göra? Här är några tips: 

  Dela ut flygblad

  Flyern ”Stoppa EU:s skuldpaket” har hittills tryckts upp i 75 000 ex. och har distribuerats till distrikt och lokalföreningar som bett om det. De som vill beställa fler exemplar av flyern tar kontakt med anna.danieli@medborgerligsamling.se.

  Ta gärna bilder från flygbladsutdelningarna och lägg ut i sociala medier samt skicka till Pia Rundkvist för kollage i MED:s rikskanaler, antingen via Messenger eller via pia.rundkvist@medborgerligsamling.se

  Synliggöra frågan i sociala medier

  Vi har tagit fram följande profilram som man kan använda för sin profilbild på Facebook: http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=965113680559264

  Vi har även tagit fram ett antal budskapsbilder för medlemmar att sprida i sociala medier, gärna en om dagen fram till omröstningen i riksdagen den 24 mars: https://www.medborgerligsamling.se/kampanjmaterial/

  Bildresultat för medborgerlig Samling

  Midnatt råder tyst det är i husen…… Denna mediala tystnad påminner mig om medias svek som lät riksdagen klubba den Sverigefientliga propositionen 1975:26 som bestämde att landet skulle bli mångkulturellt, utan att frågan fördes ut till folket.

  Historien upprepar sig alltid.

  Vägen till Medborgerlig samling

  Jan Sjunnesson beskriver sin väg till medlemskap i Medborgerlig Samling. Han har som journalist, författare en diger merit lista, från Vpk till Folkpartiet, vidare till SD, där han var redaktör för deras tidning Samtiden och sedan i fjol är han medlem i MED. https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Sjunnesson

  Bildresultat för Jan Sjunnesson

  Hans analys om SD och MED lyder:

  MED har kvalitet – på gott och ont – men inte kvantitet. Med SD är det tvärtom. 

  ”………..2019 gick jag ur SD och in i MED. Att gå tillbaka till ett traditionellt borgerligt parti var omöjligt för mig. Dessa hade dels inte skött invandringsfrågan bra, dels hade de inte försvarat det borgerliga kultur- och bildningsarv som tidigare borgerliga partier hade gjort….. FP och M övergett sina borgerliga bildningstraditioner runt 1970. På den borgerliga pressens kulturredaktioner huserade en kulturvänster utan att möta motstånd….” 

  MED har många bra förslag med duktiga och kunniga skribenter, frågan är hur partiet skall kunna nå ut till väljarna.

  Hur skall kvalitet och kvantitet kunna förenas?

  Källa:


  För mig finns det bara tre alternativ

  1. AfS
  2. MED
  3. SD
  Bildresultat för Alternativ för Sverige
  Bildresultat för Medborgerlig samling
  Bildresultat för Sverigedemokraterna

  Misstroendeförklaring även från MED och återvandrings protest från AfS

  Medan statsministern stod i talarstolen och upprepade ”tillsammans” nio gånger och varnade för ”nazism” kunde stockholmarna se ”återvandring” på en stor bandroll efter ett flygplan.

  ”Avskyvärt” tyckte en vänster kvinna på twitter, medan jag och många andra tyckte det var ett uppfriskande inslag, för återvandring verkar nästan vara lika fult som högerextremism och nazism inom 7-klövern.

  Bildresultat för alternativ för sverige

  Migranter som vägrar anpassa sig efter svensk lag och ständigt bryter mot lagar/regelverk skall omgående lämna landet, samt alla islamister som förordar ett Kalifat, oavsett medborgarskap.

  Alla muslimer är inte islamister, men alla islamister är muslimer,” skriver Johan Westerholm i sin bok ”Muslimska brödraskapet – islamismen i Sverige”

  https://www.friatider.se/afs-kupp-mot-riksdagens-oppnande-flog-plan-med-texten-atervandring

  Många av förslagen från medborgerlig samling (MED) uppskattar jag, här upprepar deras partiledare Ilan Sadé vad SD via redaktör Dick Erixon för deras tidning ”Samtiden” uttryckte i gårdagens inlägg. Tänk om M och KD också kunde göra slag i saken och begära misstroendeförklaring mot dessa inkompetenta herrar, så Löfven med anhang tvingades avgå.

  Nu finns ökat kuttrasju mellan Annie Lööf och Löfven, kanske statsministern sätter Lööf i sitt knä i stället för Lövin, som redan halkat av och funderar på ny karriär, när hennes moderskepp sjunker och närmar sig botten. https://samtiden.nu/2020/09/c-och-s-forbereder-regeringssamverkan/

  Från medbloggen.se

  Ständigt kommer det nya rapporter om grov våldsbrottslighet, om hur gäng tar kontroll över områden och nu, under Ekots lördagsintervju med biträdande rikspolischef Mats Löfving, om att det finns runt 40 kriminella, klanbaserade nätverk i Sverige. Riksdagen öppnar nu på tisdag efter sommaruppehållet. Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED), uppmanar därför riksdagen att omedelbart begära misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg. – Sverige vittrar sönder. Vi ska bygga ett medborgarnas Sverige, där vi ställer krav på varandra och håller ihop. Då måste vi ta tag i det onda i samhället. Nonchalansen måste få ett slut. Enligt grundlagen styr regeringen riket och det är dags att utkräva ansvar, menar Ilan Sadé.

  Landets gökunge är migranter utan förmåga till egen försörjning

  ”När JÖK:en gal om vintern” skriver medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé.

  Han gör en träffande liknelse av göken, som lägger ungar i andras bo, för att sedan knuffa ut värdarnas egna, som tvingas till evig försörjning av denna parasit.

  Löfvens skakiga regering saknar både riktning och visioner, men det som överskuggar allt är att stänga ute Åkesson och behålla makten.

  ”Januariöverenskommelsen – den så kallade JÖK:en – är nu satt under press. Egentligen är förkortningen helt genial, för den säger precis vad vi har att göra med.

  De flesta människor som har ett uns av naturkunskap vet hur det går till när göken förökar sig. Det är ingen vacker historia. Den värper sitt ägg i ett annat fågelpars rede, varpå det hårt arbetande värdparet, likt trojanerna inför trähästen, tar det främmande föremålet till sig. Sedan matar de gökungen, som svarar med att trycka ut parets egna ägg och ungar över boets kant. I slutänden har paret gjort hela jobbet och fött upp en parasiterande inkräktares avkomma.

  Så tycks Januariöverenskommelsen fungera. Socialdemokraternas problem är att de förväntas föda upp och försvara helt främmande ungar som andra partier – vilka inte sitter i regeringen – har lagt S-Mp-boet. När det gäller den nu aktuella omstöpningen av Arbetsförmedlingen är det ett centerpartistiskt ägg som nyligen har kläckts i sosseredet och ungen skriker efter mat och uppassning. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) förväntas vårda och göda främlingen och hon tvingas sitta i SVT Agenda och med en robots inlevelse försvara någonting som hon och hennes parti helst hade velat driva ut med svavel och eld. Och i bakgrunden bevakar det värpande Centerpartiet skeendet och kommer att gala så fort S-Mp-regeringen börjar tukta ungen. Nu hotar i stället misstroende mot Nordmark och regeringskris för att hon genomför någonting som hon själv måste anse vara en styggelse.
  Är detta rimligt?
  Nej, men det är följdriktigt. För JÖK:en är ju bara resultatet av den för riksdagsmajoriteten allt annat överordnade målsättningen att inte förhandla med Sverigedemokraterna, parad med Socialdemokraternas vilja att till varje pris behålla regeringsmakten. Då kan det bli så här.

  Listan med 73 punkter har karaktären av allt åt alla, utan någon som helst inre samstämmighet eller riktning. Har centerpartisterna en fetisch för skattefinansiering av konsultverksamheter? Visst, vi tillfredsställer era böjelser. Vill miljöpartisterna få igenom sitt sabla friår igen? Den parasiten får vi också ta hand om. Önskar båda att migrationspolitiken ska ta steg tillbaka i riktning mot läget år 2015? Låt gå. Och hur blir det med mindre LAS och mer marknadshyror? OK, bara vi kan ruva på de där äggen tillräckligt länge, så att de förhoppningsvis aldrig hinner kläckas. Och vad ska vi själva göra? Jo, vi kan i alla fall få igenom att skattekollektivet ska betala föräldrar för ytterligare en semestervecka.

  Regeringskansliet har blivit ett gökbo!

  Missförstå mig inte. Jag anser inte heller att Arbetsförmedlingen är lyckosam i sin förmedlande verksamhet, och mindre LAS och en friare hyresmarknad är rimliga reformer. Poängen är bara att det saknas tillstymmelse till helhetssyn i detta mischmasch till regeringspolitik. Det är allt åt alla. Ingen riktning; inga prioriteringar. Men inte minst är det en förstärkning av de splittrande och upplösande krafterna i samhället.

  Göken är, som bekant, en flyttfågel som inte hörs om vintern på våra breddgrader. JÖK:en tillkom dock, som namnet förtäljer, mitt i vintern och nu börjar det också galas lagom till jul. Det återstår att se om galenskapen och det destruktiva julklappar-åt-alla-avtalet håller. Troligast är väl att eländet står pall. För är det någonting som inte ska underskattas, är det galenskapen.”

  Ilan Sadé

  Partiledare Medborgerlig Samling