Medborgerlig Samlings 10 grundprinciper

Det finns många bra principer hos MED, bland annat nej till vaccinpass. Här kommer en lista från Fredrik Wilkens Medborgerlig Samling Stockholms distriktet.


”2022 kan allt hända!
Det är valår och politiker övertrumfar varandra med löften om nya saker de vill slänga våra pengar på. Tyvärr sällan det omvända, det vill säga vilka slöserier de vill stoppa…….

1. I Sverige är svenska det officiella språket. Myndigheter i Sverige ska kommunicera på svenska och i vissa fall på erkända minoritetsspråk samt engelska. Endast i nödfall på andra språk. Medborgare förväntas kunna kommunicera på svenska. Evig rätt till tolk på andras bekostnad är en abnormitet som ska upphöra.

2. I Sverige gäller endast svensk lag och svensk lag ska upprätthållas. Det kan tyckas konstigt att det ska behöva påpekas. Rättsapparaten ska dimensioneras efter behovet. Historiskt har dessvärre riksdagspolitiker, från moderater till socialdemokrater, under decennier konsekvent underdimensionerat rättsapparaten i förhållande till behovet.

3. Medborgare ska stå lika inför lagen. En princip som anses som grundläggande för en rättsstat. Trots det så bryter praxis mot principen inom flera områden. Till exempel behandlas inte alla medborgare lika i tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp.

4. Individen är stark och äger förmågan att självständigt göra sina livsval. Politikers och byråkraters inblandning i eller begränsning av den myndige medborgarens frihet att självständigt forma sin framtid genom egna livsval, ska minimeras.

5. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Staten ges av medborgarna beskattningsrätt och våldsmonopol för att fullgöra sina kärnuppgifter, varav de främsta är att sörja för nationens säkerhet och välståndsutveckling.

6. Medborgarnas säkerhet och trygghet ska vara ett överordnat mål i all offentlig förvaltning. Vi i Medborgerlig Samling ser medborgarnas säkerhet och trygghet som statens viktigaste uppgift.

7. Brottsoffer ska värnas och brottslingar straffas. Även detta kan framstå som självklart för många. Tyvärr är verkligheten i många fall långt från vad vi anser vara det rätta.

8. Staten ska likabehandla sina medborgare oavsett deras hudfärg, kön, etnicitet, religion eller sexualitet. Identitetspolitiken ska förpassas till historiens skräphög.

9. Politikers och tjänstemäns ansvar ska i större utsträckning vara personligt. Med friheten att fatta beslut ska alltid följa ett personligt ansvar. Medborgerlig Samling driver därför bland annat ett utökat tjänstemannaansvar, inrättande av en författningsdomstol, färre riksdagsledamöter, fler valkretsar och direktval av borgmästare i kommuner.

10. Förvaltningen ska vara opolitisk. Politikers detaljstyrning av offentlig förvaltning är skadligt för Sverige. Förbudet mot ministerstyre ska förtydligas och gälla all offentligt finansierad verksamhet. Tillsättning av politiskt färgade verksamhetschefer ska motverkas…..

Om politiker slutar slänga pengar på allt möjligt får vi råd med det vi verkligen behöver OCH kan sänka skatten. Vi ska stoppa skatteslöseriet!

De tio grundprinciperna och vårt viktigaste politiska mål har jag i ryggen när jag kampanjar för Medborgerlig Samling. Min förhoppning är att grundprinciperna kan hjälpa andra att förstå vad Medborgerlig Samling står för och hjälpa dig som medlem i det praktiska arbetet med att värva medlemmar och väljare. 

Tillsammans gör vi skillnad!

Fredrik Wilkens

————————————————————————————————–

Problemet är att det är alltför många som är beroende av regeringens bidragskarusell för att göra skillnad, både de som delar ut och tar emot stöldgodset från skattebetalarna. Så finns det alltför många som bara vill vara låtsas snälla och har förvandlats till experter i godhetspositionering, där kultureliten ligger långt framme.

Tyvärr har vänstern tagit monopol på godhet, vilket har fått elakheten att frodas i hela samhället genom deras politik. Vänsterns godhet är mycket selektiv och främst riktad mot makthavarna själva och dess medlöpare. För hyckleri är godhetens såta granne.

Till sist, så förbättrade Linköping sitt rekord i gängrelaterade dödsskjutningar i går ef.m. Så nu skall det väl satsas på ännu fler fritidsgårdar i Skäggetorp, troligen i Göteborg också där en skottskadad yngre man hittades. Inga är varken misstänkta eller gripna för dåden.

https://samnytt.se/gangskjutning-i-sarskilt-utsatt-omrade-en-person-skadad/

8 tankar kring ”Medborgerlig Samlings 10 grundprinciper

 1. ”Alternativ för Sverige (AfS) avser komma med ett nytt partiprogram innan riksdagsvalet. Troligen kommer kravet på tjänstemannaansvaret med där”. Afs grundades den 5 mars 2018. Man har haft 3 år och 9 månader på sig att införa Tjänstemannaansvaret i sitt partiprogram, men det är fortfarande inte med i partiprogrammet!
  Detta talar väl sitt tydliga språk om att DE inte är intresserade av att införa det!
  Om man vore det, då skulle det väl ha varit med i partiprogrammet från den 5 mars 2018. Eller hur? Vad kan anledningen vara till det? Stödjer AfS in i det sista den politiska korruptionen ända tills ”något annat” parti inför Tjänstemannaansvaret i sitt partiprogram? AfS hade kunnat ta täten, men istället sitter de kvar i ”sandlådan” utan att kunna ta sig framåt.

 2. En annan ”Trojansk häst”: Sänk rösträttsåldern till 16 år – ge de unga större inflytande
  Motion 2017/18:2117 av Jabar Amin (MP).
  Förslag till riksdagsbeslut

  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av en sänkning av rösträttsåldern till 16 år om än på försök och tillkännager detta för regeringen.
  Motivering: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sank-rostrattsaldern-till-16-ar—ge-de-unga_H5022117
  ps. Spy inte om du inte måste. Blir det inte en ”Muslimsk valboskap” i slutänden?

  1. Jag undrar om inte MP med Bylund och Stenevi ångrar sitt avhopp från regeringen, nu måste de samtidigt kritisera och fjäska för Andersson med hennes minister-kompisgäng. De vill tillbaka till maktens sötma och behöver därför klimatångestbarnen vid valurnorna.

 3. Den trojanska hästen – islamiseringen av vårt samhälle måste alltid tas med i beskrivning av nuläget och med tanke på framtiden – hur kommer S-rörelsen agera under valåret med tanke på nya partiet islamistiska Nyans – för att kunna behålla den alltmer viktiga ”valboskapen” i denna växande grupp? På de här gångna fyra åren har det tillkommit åtskilliga förstagångsväljare – vilka partier kommer erhålla deras röster?

  Totalstopp för invandring med muslimsk bakgrund – motarbeta-stoppa föreningsbidrag
  till det s.k. ”muslimska civilsamhället” ex. via Sida – Forum Civ.(tid.Forum Syd )
  Muslim Relief, Muslim Aid , Ibn Rusd (ref. ledarsidorna.se)

  Vill ej vara med och betala dessa organisationer med skattemedel som givetvis underlättar islamiseringen.

 4. Alternativ för Sverige anser att Sverige måste införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik. Kan detta vara ”lockbetet”?
  Ja, enligt AfS är det 50 000 som vistas illegalt i Sverige. Denna skara växer nog mer än man utvisar dem eftersom de flygs inte ut direkt efter avslag. Dessa 50 000 håller nog på att knäcka både Polisen, butiksägare, rättsapparaten och hela samhället i övrigt.
  Det som talar emot Afs är att de inte har i sitt partiprogram något om återinförandet av Tjänstemannaansvaret! Därmed har även de diskvalificerat sig själva. Ska detta tolkas som att AfS anser att den politiska korruptionen skall bestå, då de inte ens nämner något om att Tjänstemannaansvaret skall återinföras!
  Det som är roten till den politiska ingrodda korruptionen sedan 1976. Tyvärr, AfS håller inte heller ”måttet” när man inte vill stoppa den politiska korruptionen.
  Kan anledningen vara att även de vill vara en del av den ”svenska ingrodda politiska korruptionen”?

  1. Alternativ för Sverige (AfS) avser komma med ett nytt partiprogram innan riksdagsvalet. Troligen kommer kravet på tjänstemannaansvaret med där. Kanske även en författningsdomstol?

 5. ”Medborgerlig Samling driver därför bland annat ett utökat tjänstemannaansvar”!
  Vadå utökat, Tjänstemannaansvaret skall väl återinföras till fullo?
  Hur kan man införa ”ett utökat tjänstemannaansvar” när inte ens finns något överhuvudtaget?
  När det gäller ” Vi ska stoppa skatteslöseriet”! Menar man verkligen att ett ”utökat tjänstemannaansvar” skulle stoppa slöseriet?
  Nej, Medborgerlig Samlings grundprinciper liknar mer en ”Trojansk häst” precis som SD var när de kom in i Riksdagen p.g.a. att de lovade att stoppa migrationen. Nu heter det att SD ska föra en ”seriös migrationspolitik”!
  När man läser om ett utökat Tjänstemannaansvar då kopierar man den taktik som SD använde sig av nämligen att ”lova runt men hålla tunt”.
  Medborgerlig Samlings ”lista” är ju bara luft så länge man inte avser att Tjänstemannaansvaret ska till fullo införas och inte som säger ” ett utökat”!
  Man vill in i Riksdagen där alla andra ”pajaspartier” håller till. Ett mer eller mindre, vad gör det för skillnad.
  Kanske skatteslöseriet ändrar karaktär och blir mer ”utökat” än brukligt?
  Nej, Medborgerlig Samlings partipresentation visar bara på hur man vänder kappan efter vinden samtidigt som man inget lovar till 100 %.
  Varför har man inte migrationsstopp på sin lista?
  Hela svenska folket har sedan 2006 lidit dagligen p.g.a. av den överdimensionerade migrationspolitiken. I mina ögon är det ett bluffparti som är till för att desorientera väljarna till att fortsätta rösta på de etablerade ”hönspartierna”.

  1. Försöker ändå se positivt om MED får röster, för då tas de troligen från övriga partier. Ännu är det bara AfS som säger ja eller nej utan några kanske.
   Ja till folkomröstning för Brexit, ja till asylstopp och återvandring. Men maktens sötma får ofta ett nej att förvandlas till ett ja, med en massa svammel under övergången.

Kommentarer är stängda.