Kategoriarkiv: Blasfemilag/Hädelselag

Var finns proportionerna -undrar Olle Ljungbeck? Att värna folket eller en förtryckarskrift?

Var finns proportionerna och omtanken om svenska folket?

Det är värre, enligt Ulf Kristersson och hans medlöpande politiker som totalt saknar förmåga till medkänsla för det egna folket, att bränna koranen än att mörda, våldta, misshandla tiotusentals svenska kvinnor/flickor, män/pojkar. Ja, man är tom beredd att ändra grundlagen för detta och därmed begränsa yttrandefriheten.

Det är en så falsk attityd och kolossalt missriktad hänsyntill en bok samt att inte stöta sig med människor som använder den som ett försvar för att bl a kunna förtrycka kvinnor på det mest fruktansvärda sätt.  

Däremot är man inte beredd att efter avtjänat straff utvisa de tiotusentals invandrare som begått dessa fruktansvärda brott. Att höra Ulf Kristersson och andra ministrar och riksdagsmän förfasa sig över bränningen av koranen, men aldrig en tanke på att utvisa alla invandrare som mördat, våldtagit, misshandlat svenska kvinnor, män, flickor och pojkar. Det är skamligt när han efter kritik klagar över att han arbetar dag och natt.

Vad jag kan se hittills av hans agerande så tycker han det är värre att bränna koranen – en bok som tillåter vilka grymheter som helst mot kvinnor – än att mörda, våldta och misshandla svenskar.

Ulf Kristerssons och flera av hans ministrar jämte ett flertal riksdagsledamöter visar på, inte bara en bristande medkänsla med svenskar som drabbats, utan också en undermålig intellektuell nivå som under Tage Erlanders och Palmes tid skulle gjort det omöjligt för dem att bli valbara till såväl kommuner som riksdag. 

Den totala brist på medkänsla eller ansvar för det svenska folkets trygghet de visar, är skrämmande. Av deras agerande hitintills så står det ju klart att de värnar en förtryckarskrift i stället för sitt eget folk.

Endast tanken på att genom en grundlagsförändring skydda denna våldets och kvinnoförtryckets bok vittnarom dessas (Ulf Kristersson m fl) brist på humanism och skyddet av kvinnor. Palme skulle om han levat aldrig ens tänkt tanken på att skydda koranen från bränning genom en grundlagsförändring.

Men befinner man sig på en så låg intellektuell nivå som Kristersson och hans medlöpare, förstår man sannolikt inte vad moral är. För honom är möjligheten att sitta kvar som statsminister betydligt viktigare än att skydda de svaga och utsatta. Han har genom sitt agerande och sina uttalanden trots sin korta tid som statsminister diskvalificerat sig själv att leda Sverige. 

Det finns endast en väg för honom att välja om han vill visa att han har moral. Att inte röra grundlagen utan i stället bestraffa invandrade mördare, våldtäktsmän, misshandlare etc med utvisning.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 11080591 Gävle”  

Bild från paulronge.se

Moderaterna tar inte tag i Sverige, utan gömmer landets enorma invandringsrelaterade problem i låååånga utredningar. Att stöta sig med muslimer är tabu, när Nato medlemskapet står på spel. Då offras hellre värdlandets medborgare med deras yttrandefrihet.

Ledarsidorna.se fortsätter sin kamp för bevarandet av vår yttrandefrihet, till skillnad från statsmedia med regeringens och riksdagens ryggradslösa ynkryggar.
https://ledarsidorna.se/svenska-muslimers-yttrandefrihet-ar-inte-hotad/

Och nu skall dessa quislingar i regeringen utveckla (dvs avveckla) mänskliga rättigheter tillsammans med imamer som hyllar politisk islam med Koranen.

Åter en eloge till Johan Westerholm på ledarsidorna.se
https://ledarsidorna.se/regeringen-fortsatter-utveckla-manskliga-rattigheter-med-radikala-religiosa-organisationer/

Glädjande är att tom SvD publicerar en kritisk debattartikel om regeringens fega agerande, som Global Politics återpublicerade https://www.globalpolitics.se/yttrandefriheten-ar-grunden-for-religionsfrihet/

SvD Debatt 10/8 av Mårten Ericson,
 https://www.svd.se/a/y6nyyR/yttrandefrihet-ar-grunden-for-religionsfrihet-skriver-marten-ericson
Religionsfriheten kan inte innebära en rätt för någon att stå oemotsagd i sin trosuppfattning. Det är beklagansvärt att den svenska regeringen inte förmår att vara tydlig, skriver Mårten Ericson, förläggare och historiker.

Muslimer- vår nya överhet

Patric Källman skriver på Facebook om Sveriges historia, om hur landets utvecklades till välstånd och fram till dagens avveckling där islamiseringen breder ut sig.

”Sverige har utvecklats under 1000 år. Landet var en gång ett klansamhälle. Alsnö stadga år 1280 var ett försök från Magnus Ladulås att skapa struktur och organisation i detta klansamhälle, men även etablering av ett slags samhällskontrakt; idén att kungen styr med stöd av lagen; att det finns principer ovanför monarken.

Sedan följde århundraden av utveckling: en framväxande respekt för mänskliga rättigheter; bondeuppror; Frihetstiden under 1700-talet; liberalisering av landets ekonomi; utveckling av väl fungerande offentliga institutioner, relativt fria från korruption; ett fungerande rättsväsende; marknadsekonomi och frihet att starta och driva företag; samt rätten att yttra sig. Det sistnämnda var en kritisk förutsättning för både demokratin och marknadsekonomin, för välståndet.

Svenskarna kämpade för religionsfrihet. Under artonhundratalet lämnade många frikyrkliga landet, för att ta sig till USA. De som var kvar organiserade sig, slogs för rätten att inte tillhöra statskyrkan; för rätten till blasfemi. Det blev tillåtet att häda, men även att smäda konungen och andra symboler för överheten. Kampen stod ibland mellan svenskarna, men var ofta gemensam: Samhällskontraktet förfinades, landet utvecklades.

Nu har Sverige öppnat famnen för människor som inte uppskattar dessa mänskliga rättigheter och friheter; inte har kännedom eller bryr sig, om de tusen åren av kamp. Samhällskontraktet blir svagare, går kanske mot sin upplösning. Det leder till konflikt – både inom och utom landets gränser.

Då är det plötsligt svenskarna det är fel på, menar vissa. Vi har fått en ny överhet, inom media, politik, myndigheter, rättsväsende. Det är inte längre tillåtet att häda, menar den, och i synnerhet inte att smäda symboler för överheten.”

———————————————————————————————–

Med tanke på Koranens hatiska suror mot alla otrogna, som skall skändas, brännas, torteras och mördas så borde det vara krav från kristna och värdländernas medborgare att dessa verser skall rensas ut ur Koranen på stört. Fram till dess är bränning av deras heliga bok en demonstration för mänskliga rättigheter utan ett spår av hädelse.

Att vika ner sig för dessa känslostyrda, krävande gaphalsar är att säga ja till islams överhöghet och bädda för ökad islamisering.
Vad blir nästa krav – sharialag?

Under blogg kategori ”Koranen” finns många ex på hatiska verser om det är någon som ännu tror att islam är fredens religion. Det senaste inlägget om hatiska suror mot otrogna: https://word.harrietsblogg.se/2023/07/14/ska-vi-acceptera-en-etablerad-religions-valdskultur-ocksa/

Läsvärt från ledarsidorna.se, som skall ha all heder för dess försvar av våra grundlags stadgade rättigheter av demokrati där yttrandefrihet utgör grundbulten.

Nu tävlar moderaterna Bildt, Hökmark och Livendahl med sina tomma ordramsor som endast innebär att krypa för Erdogan och militanta muslimer. Allt för att komma in i krigsalliansen Nato, dvs. glädja världspolisens med dess fortsatta krigsinterventioner, där unga soldaters liv inte ens är vatten värt. Samma likgiltighet som när 852 människor följde med Estonia i djupet tack vare smuggelgods från det sönderfallande Sovjet, där Sverige med Carl Bildt var misstänkt mellanhand. Nu har den ”simkunniga” rampen bärgats och nya bortförklaringar lär komma, så att sanningen definitivt undanhålls folket.
Här var det ingen av ansvariga politiker som som lade sig på rygg och bemötte anhöriga med ödmjukhet, som mot militanta muslimer idag. I stället blev det smutskastning och aggressivitet mot anhöriga och Stefan Torsell som kartlade den svenska statens haveri, som nu har permanentats.

Dessa demokratins dödgrävare tillsammans med kultureliten har inte ens vett att skämmas, vilket gör mig illamående och förbannad. Likaså över ett räddhågset folk som tiger eller bara jamsar med. Nu tycks det plötsligt vara korrekt att återinföra balsfemi lag, för att skydda Koranens kvinnoförakt med hatet mot homosexuella. Dessa samhällets dödgrävare är inte ens vatten värda.

Johan Westerholm ”………Religion, och religiositet, är en identitetspolitisk markör. Ett särintresse som tillhör den personliga sfären. Och behöver därmed ingen positiv särbehandling. Det leder till att religion och religiositet inte är ett samhällsansvar eller samhällsintresse utan ska hållas i den personliga sfären…..”

Olle Ljungbeck- skam, skam, skam

Det är med stor glädje som jag åter läser Olle Ljungbecks inlägg, många har saknat dina välgörande texter.

Skam, Skam, Skam över politikers, kyrkans och en alltför stor del av allmänhetens kränkning av vår yttrandefrihet skriver Olle Ljungbeck och ser alla som vill införa blasfemi/hädelselag igen som medlöpare till förtrycket av kvinnor i islams/koranens namn. Blasfemi lagen avskaffades 1949.

(Hädelse, eller blasfemi, innebär att någon genom ord eller handlingar kränker det som någon annan anser heligt. Det kan handla om att uttrycka sig nedvärderande om någon religions Gud men även om att uttrycka sig föraktfullt om religionens företrädare, till exempel ett helgon eller en profet.)

———————————————————————————————————-

”Det kryperi (och indirekta försvar av våld mot kvinnor)  som nu bland annat svenska politiker och inte minst regeringen visar upp är oförsvarligt, ja skrämmande och vidrigt. Statsminister Kristersson och utrikesminister Billström borde omedelbart kastas ur regeringen till följd av sina uttalanden mot bränningen av koranen. Och var finns alla de ”politiska” kvinnor i Sverige som så gott som dagligen skriver långa försvar av kvinnors rättigheter?

Träd fram och bekämpa islams och koranens våld. När nu politiker inte bara i Sverige – utan andra också som förfasas över bränningar av koranen och bortser från våldet mot kvinnor som just orsakas av koranen och islam är det en oförsvarlig skam. I alla de länder där islam är statsreligion och koranen har sin motsats i bibeln är kvinnor utsatta för ett förtryck som knappast kan beskrivas.

Kristerssons och Billströms m fl politikers uttalande mot bränningarna är inget annan än försvar av islamska staters våldförande av kvinnor.
I stället för att förbjuda bränningarna borde den svenska regeringen och politikerna gå till storms mot förtrycket i muslimska stater där koranen varje dag gör livet omänskligt och till ett helvete för kvinnor.

Det Kristersson och Billström m fl politiker nu visar upp är helt enkelt inget annat än försvar av våldet mot just kvinnor. De kan aldrig åberopa avståndstagandet från bränningarna som ett försvar av demokrati så länge muslimska stater (där koranen ligger till grund för statsreligionen) kan kränka kvinnor på alla sätt.
Typiskt är att dessa stater med islam/koranen som statsreligion inte accepterar FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna. För hade de gjort det kunde de inte som idag behandla kvinnor som slavar utan några som helst rättigheter.

Ni politiker är ni inte nog intelligenta att förstå de muslimska kvinnornas helvete?
Om regeringen och de svenska politikerna inte omedelbart fördömer islams/koranens förtryck av kvinnor i muslimska länder är såväl regeringen som övriga politiker medlöpare och försvarare till våldet som utövas där mot kvinnor.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

—————————————————————————————————————–

Hets mot folkgrupp är ett godtyckligt åsiktsförbud. Det påhittade begreppet ”folkgrupp” och förbudet i brottsbalken mot att uttrycka ”missaktning” har successivt tänjts ut och getts en allt vidare tolkning. På sikt innebär det ett godtyckligt åsiktsförbud.
Muslimska organisationer krattar vägen för samhällets islamisering med sharialag, kvinnoförtryck och vill sudda ut vår demokrati med grundlag och har tack vare sina röster förvandlat politiker till sina medlöpare.

Vad blir nästa krav från denna omhuldade grupp?

(omhulda; visa godhet eller välvilja; kärleksfullt vårda sig om någon; tillgodose någons behov eller intressen; omfatta något med kärlek eller intresse)

De rapporterade koranbränningarna i Malmö och Rinkeby och gripandet av män som har sparkat på koranen har väckt frågor om yttrandefrihetens gränser. Att begreppet ”hets mot folkgrupp” och förbudet i brottsbalken mot att uttrycka ”missaktning” successivt har tänjts ut innebär på sikt i praktiken en hädelselag. Men en internationell utblick visar att blasfemilagar och begränsningar av rätten att kritisera religioner tenderar att stärka extremister, skriver Jacob Rudenstrand i Kvartal.
https://kvartal.se/artiklar/har-sverige-en-blasfemilag-nu/

”Somaliska extremister ansluter sig till al-Qaidas globala krig” Bild från Nyheter 24.se

”Ge inte vålds­verkare vetorätt över yttranden”
Att förbjuda koran­bränningar skulle sända en signal till islamister och regimer att man kan få Sverige dit man vill. Det förbättrar inte vår säkerhet på sikt utan ökar snarare vår sårbarhet, skriver professor emeritus Per Bauhn. https://www.svd.se/a/rl4J9e/per-bauhn-ge-inte-valdsverkare-vetoratt-over-yttranden