Kategoriarkiv: Julius Soreff

Svar på obehagliga frågor till Hamas

”I debatten kring konflikten glöms ofta att palestinska sidan konsekvent har tackat nej till ett flertals fredsförslag”, skriver Julius Soreff och ger en nyttig till bakablick på hur palestinska ledare tackat nej till flera fredsförslag.

”Sedan år 2000 då Arafat avböjde ett förslag som gav 94 % av disputerade territoriet, delat Jerusalem och väg förbindelse Gaza – Västbanken har fler sockrade förslag förkastats.
Senaste from 2008 gav hela Västbanken, delad Jerusalem, integrering av 150,000 flyktingar in i Israel under 10 år (15,000 per år), pennings kompensation till resterande flyktingar, väg och tåg linje mellan palestinska delarna.
Mahmud Abbas tackade nej till förslaget.
I SVT för några månade sedan visades en kort intervju med en boende på Västbanken som grämde sig och kunde inte förstå hur palestinska presidenten kan förkasta ett sådant förslag. Att det fanns förslag till freds överenskommelse framkom i reportaget, men rapportören och SVT ödslade inte tid att förklara vad själva förslaget gick på.
Halv och vinklande sanningar är tyvärr typiska för mediet.
Förklaringen till det nekande svaret är att palestinska ledningens främsta strävan är att förinta staten Israel. Eget land är sekundär fråga. En titt på Hamas och Palestinska myndighetens stadgar bevisar saken.
Tyvärr är två statsfösningen avlivat idag. Då Y. Arafat tackade nej till fredsförslaget beboddes Västbanken som egentligen heter Judea och Samarien av drygt 100,000 israeler. Idag är dess antal nära en miljon. Det finns inte en israelisk regering som vill eller kan göra en miljon israeler flyktingar i eget land.
Frågan om ockupation bör betraktas som produkt av arabiska ledares missräkningar. D.v.s. anfallskrigen som Syrien, Egypten och Jordanien initierade och misslyckades med. Fram till juni 1967 var Västbanken del av kungariket Jordanien. I fredspakten med Israel avsade sig kungariket alla anspråk på området. Varför SVT och övriga massmedier undviker att redogöra sakén?
Den frågan bör ställas till MSM.

Julius Soreff”

——————————————————————————————————————-

Sionism är en ideologi som fått sitt namn från ordet Sion, den traditionella synonymen för Jerusalem och landet Israel, och som uttrycker det judiska folkets längtan för sitt historiska hemland – Sion, landet Israel. 

I dag är sionismen både den religiösa och politiska sionismen ett skällsord, främst från vänster, men också från högerhåll, mycket beroende av att bankdynastiernas ägare har judisk bakgrund som sägs ha varit inblandade i flera historiska händelser, som till exempel i den ryska revolutionen 1917. Antisemitismen, hatet mot judar har en lång historia där skillnad måste göras mellan judar i öst och väst Europa, men dessa hemvister fick efter hand antisemitismen att blomstra me duppkomst av den så kallade ZOG teorin.

Zionist Occupation Government (sionistiska ockupationsregeringen) och dess akronym ZOG syftar på en konspirationsteori enligt vilken judarna i hemlighet styr ett land och att landets regering bara är en marionettregim” enlig Wikipedia.

Vänstern har alltid haft stor fallenhet att dela upp samhället i onda och goda, därför finns stora skygglappar om muslimers judehat, där Hamas varit drivande, vilket endast har ökat lidandet och utsattheten hos det palestinska folket. Biståndet från väst har mer bidragit till ökade motsättningar än till någon fredslösning.

https://sverigesradio.se/artikel/israel-och-hamas-skyldiga-krigsbrott-enligt-fn-utredning

Bildkälla theatlantavoice.com

Israel – Palestina del 2

I dag blir det ett långt inlägg med mina reflektioner efter.

Sammanfattning: Del 2 handlar om arabernas anfall mot den nybildade staten Israel under 1948, som kallas självständighetskriget av israelerna, och al-Nakba (”katastrofen”) av palestinierna som initialt beordrades av sina makthavare att lämna sina hem och fly till grannländer, eftersom ledarna var övertygade om seger. Flykten med fördrivning ökade efter Israels seger till flyktingläger, som senare blivit baser för sk. befrielserörelser enligt Palestina med arabstater eller terrorgrupper enligt Israel och USA.

Judiska självförsvarsgrupper besegrade överraskande arabstaterna 1948 -1949 och formades därefter till Israels försvarsarmé. Därefter utvidgade Israel sina gränser, som har fortsatt efter nya anfall/krig och med israeliska bosättningar på Västbanken, vilket har ökat marginalisering och judehat från palestinier.
Allt fler judar tog sig till Israel under 50-talet och framåt, vilket innebar ökat behov av mark som beboddes av araber (palestinier är en senare benämning).

Ofta bortglömt i debatten är att många araber också bor i Israel och är representerade inom många sektorer, tom i det israeliska parlamentet Knesset med ett arabiskt parti; Förenade arablistan. I Israel är minst tre fjärdedelar av invånarna är judar, men omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948.
Hinder för varaktig fred tas upp, där bistånd till Palestina mer går till krig än till folkets väl, hatpropagandan inom undervisning, stormakternas bakomliggande agerande, framväxten av befrielserörelser, splittringen mellan Hamas och PLO, resultatlösa fredsförsök fram till Osloavtalet, där PLO erkände Israel som stat, men inte parlamentet vid hemkomsten.

Julius Storeff:

”Den 15 maj 1948 förklarade sig judiska delen av Mandatet som självständiga staten Israel.
Fem arabiska stater: Libanon, Syria, Jordanien, Egypten och Iraq, med reguljära arméer anföll judarna. Arabernas Liberation Army som räknade in lokala araber var med.
Alla politiska och militära bedömare var övertygade att de arabiska styrkorna skulle besegra den ny utropade judiska staten och massakrera dess befolkning.
Ändå gjorde världssamfundet ingenting för att ingripa. Det som förhindrade
massakern var judiska självförsvars grupper som den 26 maj 1948 formade IDF– Israels Försvars Arme.
Mot alla odds lyckades numerärt och militärt underlägsna judiska staten slå
tillbaka det arabiska ingreppet och befästa sig så starkt att arabländerna nio
månader senare gick till slut på eldupphör.
Priset för det var livet på 2,400 civila israeler och fler än 4,000 israeliska
soldater.
Israel vidgade sina gränser. Jordanien ockuperade Västbanken och Jerusalem.
Endast 2 stater Britannien och Pakistan erkände annekteringen.
Invånarna fick jordanskt medborgarskap efter att i tre officiella konferenser i
Ramallah, Jeriko och Hebron röstades för att inte skapa någon separat nationell identitet, utan snarare bli undersåtar till Jordanien och skattade sig lyckliga ty invånarna i Gaza som ockuperades av Egypten förblev statslösa och behövde tillstånd för att lämna remsan.
Alla judar som flydde från arabiska länderna och sökte sig till Israel
välkomnades och fick hem. I början i tältläger och sedan slutet av 50 talet
bodde alla i permanenta bostäder.

De lämnade tillgångar i dagens pennings värde över 250 miljarder dollar.

https://i0.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2013/01/immigration_camp1949.jpg?resize=800%2C535&ssl=1


Flyktingläger i Israel för nykomna.
Arabiska flyktingarna spred sig till grannländerna. De som sökte sig till Syrien och Libanon och Gaza hamnade på flyktingläger för att där bli andra klassens invånare, trots att de är samma folk med samma språk, religion, kultur och seder.
I Libanon, enligt Amnesty International, är palestinska flyktingar socialt
marginaliserade, har mycket begränsade medborgerliga, sociala, politiska och ekonomiska rättigheter, inklusive begränsad tillgång till Libanons regerings folkhälso- utbildnings- och sociala tjänster och står inför betydande begränsningar av deras rätt till arbete och rätt att äga egendom. Inte för länge sen återkallade Libanons myndigheter 50 av alla 70 förbjudna yrken. Ändå och i princip får de jobba bara som renhållnings arbetare eller på byggen.
De bor i överbefolkade läger och får inte äga, föra över, köpa eller sälja
fastigheter eller mark.
En anledning till diskrimineringen är att palestinierna sedan 1970-talet har fört krig och förstörelse till Libanon och förvandlat flyktingläger till baser för
terrorgrupper.
FN skapade ett organ för att rehabilitera och hjälpa flyktingarna med arbete,
utbildning och sjukvård – UNRWA.
Nu 72 år senare är flyktingarna kvar i sina läger ointegrerade och utan framtid.
UNRWA har sett till att flyktingstatusen går i arv trots att FN stadgar inte tillåter det.

Enligt Palestinier Refugee Research Net (2010) knuten till McGill universitet i USA, lever 37 % av invånarna på West banken och Gaza i flyktningsläger. Gaza har 8 st. och Palestinska myndigheten 19 (nitton). Det är lika absurt som cyniskt!
Arabiska länderna och Palestinska Administrationen (PA) väntar att de ska
kunna bosättas i själva staten Israel. De är över 5 miljoner nu och även om
Israel är land där många mirakler ägd rum, verkar det som att återvändandet är en omöjlig dröm.
Med andra ord allt tal om fördrivningen s.k. Nakba – katastrofen, en händelse som uppmärksammas högtidligt och årligen i arabvärlden är i mycket myt!
En roman som beskrev händelserna som purgatorium/skärseld för palestinska folket recenserades i SvD (maj 2022).
Jag skrev en utförlig kommentar som refuserades av kulturredaktören.

Hinder för fred
A. Finansiering av terror och korruption.
Svenska staten öser pengar över kvasi staten Palestina årligen.
År 2017 var summan 975 miljoner. Nivån för det palestinska biståndet för åren 2020–2024 omfattar 1,5 miljarder kronor.
De senaste 25 åren har Sverige förbrukat de ofattbara 36 miljarder kronor på
bistånd till Palestina.

Steget Efter illustrerar. Egen bildsättning.

Sedan april 2021 har USA tillhandahållit över en halv
miljard dollar för palestinierna. Den amerikanska regeringen gav ytterligare 75 miljoner dollar i ekonomiskt bistånd till det palestinska folket år 2022 och
45 miljoner dollar för program för att stödja säkerhetssektorn.
En stor del av dessa pengar går till terroristlöner och negativ demokratisk
utveckling i de palestinska områdena eller hamnar i privata fickor.
Alla i ledningen för Administrationen och PLO ledningen och likaså Hamas
ledningen i Gaza är miljardärer eller miljonärer i dollar. Inofficiell uppgift
uppger att M. Abbas månadslön som president är 1 miljon dollar.
PA har 65 000 ”soldater” – det vill säga poliser och olika ”säkerhetsenheter”
som fungerar som en de facto armé. PA spenderade mer än 1 miljard dollar på dessa styrkor under 2018. Jakten på terrorister ombesörj av israeliska polis och arme. Pengarna för styrkan borde bekosta befolkningens välfärd.

PM betalar månadsvis ersättning till alla fängslade för terrorhandlingar. En gift terrorist med 3 barm och blod på händerna får det som motsvarar 30,500 Skr per månad. Om terroristen blir dödad får hans familj ersättningen. Med det lockas fler till att begå terror handlingar ibland för att säkra livstids försörjning åt sina anhöriga.
Under året 2017 betalade PA 1,5 miljarder Skr kronor till fängslade eller
frigivna terrorister och 1.9 miljarder Skr till familjerna av dödade eller skadade.
Det är 7 % av PA budget spenderat för det som Israel kallar ”pay for slay”.
Svenska skattebetalare finansierar indirekt terroristdåd i Israel.
Många tycker att araberna i Israel är förtryckta och diskriminerade. Arabiska
minoriteten i Israel är c:a 20 %. De skyddas av Israel’s grundlag antagen redan 1948 som deklarerar att staten Israel:
” will ensure complete equality of social and political rights to all its habitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education, and culture; it will safeguard the Holy Places of all religion”.
Det är inte bara ord:
Israeliska parlamentet har 120 ledamöter. Förenade Arabs List bestå av 4
partier och i val samverkan för 2020 hade 20 sits. Grunden för samverkan är
vägran att erkänna Israel som” judisk” stat. Då måste man beakta att det finns 21 stats bildningar med namnet ”arabisk” och 26 till som definierar sig som ”muslimsk”.
På samma sätt som stater som kallar sig arabiska eller muslimska är inte
apartheid stater för det är inte heller Israel det bara att den är judisk stat. Alla som läser texten kan själva göra bedömningen.
28 % av studenterna i Technion (motsvarar KTH eller Chalmers) är araber, samt 16 % av alla som studerar på högskolor eller universitet är också araber.
Många domare och advokater är israeliska araber. En av ledamöterna av
högsta domstolen var israelisk arab.
Alla israeliska medborgare oavsett nationalitet erhåller samma sociala
förmåner- från sjukförsäkring och barnbidrag till pension.
Fram till år 2018 var arabiska också officiellt språk i Israel. Nu är det bara
hebreiskan. Det är ungefär som i Frankrike som har det skrivet i konstitutionen att franska är statens officiella språk.

Statistik från 2016 (Jerusalem Post) visar att 23 % av Israels läkare och 46 % av farmacevterna är araber. Dess procenttal har, enligt en arabisk källa ökat till 35 % (2022).

Tyvärr är många araber i lägre sociala klasser inte lika framgångsrika och är
hopplöst fast i klan relationer och strikt islam. Mord antalet i Israel för år
2023, fram till september månad var 170 för arabiska sektorn d.v.s. araber som mördar araber och 4 st. för judiska delen av samhället som är 3 ggr större än den arabiska.

B. Hatuppfostran
Att palestinierna inte har egen stat beror uteslutande på deras korrupta
politiska och religiöst fanatiska ledare som hetsar mot Israel och judar.
I åratal lärde en PA-lärobok för sjunde klassare som heter ”Vårt vackra språk” palestinska barn att:

”Vi kommer att så Palestinas land med skelett och skallar [av shahids = martyr] och måla dem i blod … De vill förbjuda mig, men jag säger till dem, shahid, shahid …”
I palestinska medier är Abd al-Baset Odeh, som mördade 31 personer samlade kring judiska Påsk firande i bombningen på Park Hotel i Netanya( 2002-03-27) och Dalal Mughrabi, som ledde attacken mot passagerare i kollektivtrafik bussar år 1978 som dödade 38 varav 13 barn och skadade 71 andra, hjältar och förebilder. Det är otaliga skolor, gator, torg och institutioner som bär deras namn som hyllas vid många tillfällen.
Glädjeparader hålls och godis delas ut efter terroristattacker, och precis som på Yassir Arafats tid vrålar folkmassorna: en miljon shahider marscherar till
Jerusalem”. Beteendet såg vi i helgen då palestinier och andra araber i Malmö och andra svenska städer och i världen hylade Hamas vidrighet.

Bild från Irak: 1800-x-1000-Lat-sta-11.webp

C:\Users\Julius\Downloads\Irak 8 0kt 2923.jfif

Glädje manifestation i Bagdad över Hamas vidrigheter nyligen.
Beteendet visar att det är inte enbart den politiska eliten, utan även folket på gatan, som inte är mogna för fred och själva begraver möjligheten till en egen stat.
Konflikten mellan universella liberala principer och den mångkulturella,
identitetspolitiska ideologin är på många sätt vår tids stora ödesfråga.

PA ger ut undervisnings materiel för sina skolor. Israel är inte ritat på geografi kartorna och ”landet Palestina” stärker sig från floden Jordan till Medelhavet.
Dessutom hetsas barnen att hata judarna och mörda judar. Böckerna trycks
med benäget tillstånd av EU. Israel har protesterat och EU blev tvungen
undersöka saken. Det delegerades till ett institut som undersökte skolböcker tryckta i Israel och avsedda för arabiska skolorna i Israel. Saken påtalades, men EU spelar oförstående och påstå att inga arabiska skolböcker hetsar mot judar och Israel.
I åratal har PA-muftis uppfunnit lögner om brott mot Al-Aqsa.
”Al Aksa moskén är i fara” en lögn som upprepas ofta, berör muslimer och är
gångbar även i Europa. Moskén finns där den finns, men skamlösa lögnen år ett effektivt budskap som sätter sig. 
Så fort som Jerusalem blev israelisk 1967 hissade israeliska soldater Israels flaga över moskén. Moshe Dayan, dåvarande israelisk försvars minister gav
personligen order att flagan ska tas ner, all i syfte att inte kränka muslimer.
Inte bara det. Israel gav överhögheten över Tempel berget till en muslimsk
nämnd/kommitté s.k. Vakif som missbrukar generositeten och förtroendet.
Judar är dessutom förbjudna att be på området trots att moskén är byggd över resterna av Salomons tempel.


C. Politik
Så kallade palestinier är araber. Namnet palestinier fick de officiellt först i juni 1964 efter ett möte av Arabiska Ligan. Den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som hade omfattande erfarenhet av att skapa befrielserörelsen världen över kom på idén. Arafat var född i Kairo men KGB fabricerade ett intyg som angav Ramallah som födelseort. PA går längre än så och yrkar att de är det äldsta folkslaget på området och att Jeshua Ben Nun- Moses befälhavare kuvade det folket. De blygs inte från att ihärdig påstå att Jesus var palestinier. En tidigare USA presidentkandidat och ordförande i Senaten kallade palestinierna för inventet peaple, (inventet uppfinna).
Förtryck i Palestina utövas av muslimska palestinier mot deras kristna arabiska bröder. År 1950 var 86 % av invånarna i Bethlehem kristna. År 2016 är dess antal 12 %.
På Västbanken som helhet är kristna idag mindre an 2 %.
Konflikten gäller inte territorier utan Israels existens. Hamas och PLO:s
besatthet att utplåna staten Israel och kasta judarna i havet är en återvänds gränd, men om det är varje palestiniers önskan är ovisst.
Fredsförsök med palestiniernas ledare har varit många och resultatlösa.


I juli år 2000 förkastade Yassir Arafat ett förslag som gav palestinierna 96 % av Judea och Samarien med delad Jerusalem.
År 2008 förkastade Mahmud Abbas ett förslag om full tillbakadragande from
Västbanken med delad Jerusalem och möjlighet för 150,000 flyktningar bosätta sig i Israel under 10 års tid (15,000 per år ), samt penning kompensation för de andra. Det förslaget nobbades. PA är minder engagerat att skapa egen stat och helt centrerat att avskaffa judiska staten.
Islamiska nationella motståndsrörelsen (Hamas) är entydig i sin stadga från
1988:
”Israel kommer att resa sig och kommer att förbli upprätt tills islam eliminerar det som det hade eliminerat sina föregångare” och vidare:
”Den islamiska motståndsrörelsen anser att landet Palestina är en islamisk
waqf (helig Mohameds land) som är helgad för framtida muslimska
generationer fram till domedagen. Den, eller någon del av den, bör inte slösas bort: den, eller någon del av den, bör inte ges upp. Varken ett enda arabland eller alla arabländer, varken någon kung eller president, eller alla kungar och presidenter, varken någon organisation eller alla, vare sig de är palestinier eller araber, har rätt att göra det. Palestina är ett islamiskt Waqf-land helgat för muslimska generationer fram till Domedagen.”

Artikel 13 i Hamas är kompromisslös när det gäller att uppnå Hamas mål och manar muslimer att föra jihad mot Israel och avvisa alla fredsinitiativ.
”Det finns ingen lösning på den palestinska frågan än genom jihad.
Initiativ, förslag och internationella konferenser är slöseri med tid och fåfänga ansträngningar”.
.” Hamas tydligt uttalade mål: att ”höja Allahs fana över varje tum av Palestina”.
Ett policydokument från Hamas som skrevs 2017, ofta felaktigt karakteriserat som att visa måttlighet, kallar varje tum av Israel för ”ockuperat territorium” som måste erövras: ”Hamas avvisar alla alternativ till den fullständiga befrielsen av Palestina, från floden till havet.”

PLO:s stadga från 1968 är också tydlig i sina avsikter – med artikel 9 som
förklarar:
”Väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina. Detta är den
övergripande strategin, inte bara en taktisk fas.
Det palestinsk-arabiska folket hävdar sin absoluta beslutsamhet och fasta beslutsamhet att fortsätta sin väpnade kamp och att arbeta för en väpnad folklig revolution för att befria sitt land och återvända till det. De hävdar också sin rätt till ett normalt liv i Palestina och att utöva sin rätt till självbestämmande och suveränitet över landet.”

I samband med Oslo avtalet godkände PLO Israel som självständig stat, men
åtagandet är inte ratificerat i dess parlament.
I ett hav av arabiska länder ges inte utrymme för en i jämförelse mikroskopisk judisk stat.

https://i1.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2017/03/judar9.jpg?ssl=1

Julius Soreff

——————————————————————————-
Så länge som Israel vägrar återlämna ockuperad mark till Palestina, avsluta belägringen/blockaden av Gaza och så länge som Hamas med varierande stöd av PLO vill utplåna Israel finns ingen grund för fred med en tvåstatslösning, som nu tycks allt längre bort.
Hatet har fått ny näring på båda sidor efter Hamas desperata anfall mot civila judar och med Israels vedergällningsattacker.
Kanske såg Hamas närmandet mellan Israel och Saudi som ett hot, samt omkringliggande muslimska länders allt starkare önskan om ekonomisk utveckling i stället för krig mot Israel?
Använder övriga arabstater palestinier som proxykrigare mot Israel, som USA använder ukrainare mot Ryssland, skriver Jan-Olof Sandberg i DGS https://detgodasamhallet.com/2023/10/20/jan-olof-sandgren-varfor-ar-inte-gaza-som-singapore/ men arabstater stänger gränsen för palestinier och de som tidigare lyckats fly behandlas som andra klassens medborgare. Ljusår från hur Sverige behandlar palestinier som fått medborgarskap.
Rasismen inom utomeuropeiska invandrargrupper har det länge varit tabu att tala om.
Många frågetecken finns över Mossads blindhet innan terrorattacken från Hamas.
Kanske ville Netanyahus regering få ett skäl till att göra slut på Hamas som står i vägen för fred och USA ett skäl att dra sig ur Ukraina?
Det sorgliga är att extremister styr på båda sidor, offrar sitt folk, som enbart vill leva i fred.
Skillnaden är att i Israel demonstrerar folket mot till exempel Netanyahus försök att styra rättsstaten, vad den enskilde palestiniern tycker om Hamas styre som enbart inneburit fattigdom, bortsett från makthavarna själva som berikat sig och sitter tryggt i Quatar och kompenserade självmordsfamiljer, är det nog ingen som vet. Hatet mot Israel som statsbildning/antisionism och judehatet/antisemitism får ständigt näring av partier till vänster med dess unga aktiviströrelser.
Att bli tvångsförflyttad eller att användas som mänskliga sköldar är lika förnedrande oavsett av vilka och var det än praktiseras.
Grundorsaken till världens konflikter, där USA alltid är inblandad eller har initierat dem är att krigsindustrin inte får avstanna, krig skapar flyktingströmmar som gläder bankdynastier, eftersom värdländer tvingas låna pengar till migranters försörjning. Först förstöra, elda på motsättningar i stället för försoning, sedan återuppbygga där globalister alltid är vinnare och vanligt folk är alltid förlorare.

Kanske skall den kända frasen från filmmusikalen Cabaret med Liza Minellis Money makes the world go around preciseras med att krigsindustrin får världen att gå runt….

Bild från pinterest

Israel och Palestina – fakta redovisning i helgens blogg-inlägg

I dessa turbulenta tider med ökad polarisering kring pågående krig mellan Israel och Hamas råder nästan inflation av artiklar från olika ingångsdörrar, både inom alternativen och statsmedia.

Därför känns det välgörande att ta del av en historisk tillbakablick utifrån fakta baserade källor, vilket för min del ökar förståelsen för båda sidor, då dagens kritiska situation i Gaza har långa rötter i det förgångna.
Men att förstå innebär inte ursäktande för dagens våldshandlingar mot civila mål, där högern mer ursäktar Israels och vänstern mer Hamas.

Detta faktafyllda och omfattande inlägg är uppdelat på 2 blogginlägg idag och imorgon, eftersom tid behövs för att smälta redovisningen, som punkterar många rådande uppfattningar om denna smältdegel i Mellanöstern.

Debatten i Sverige har synliggjort splittring mellan alternativa källor även om likartade uppfattningar råder i många andra frågor.

Partier till vänster visar mer förståelse för Hamas desperata angrepp, än regeringspartier med SD.
Margot Wallström fd utrikesminister för socialdemokraterna var ledande aktör för att godkänna Palestina som stat under 2014 och en stor del av biståndet till Palestina har möjliggjort både Hamas och PLO:s fortsatta kamp mot Israel för Palestinas självständighet, där civila alltid har offrats.

Steget Efter tittade in i Margots arbetsrum. Illustrationen från fd Twitter.

Påpekas bör att sammanfattningarna både i dag och imorgon är skriven av mig, blogginnehavaren.

Läs och ta ställning själva och återkom i kommentatorsfältet.

—————————————————————————————–

Israel och Palestina – fakta del 1

Av Julius Soreff universitetslektor som skriver;
”Jag representerar inga organisationer, sammanslutningar eller politiska
partier. Jag skriver helt och hållet som privat person och är inte betald av
någon. All dokumentation är tagen från öppna källor.”

Sammanfattning: Inlägget i dag handlar om tillkomsten av staten Israel, från det Osmanska riket, en islamisk stormakt med turkar i ledningen, till dess slut efter WW1, då Stor Britannien tog över makten av landområden som idag är Irak, Jordanien och Palestina. Under 1800-talet flydde många judar till Palestina undan förföljelse i diasporan eftersom där fanns judiska bosättningar långt före och även efter det ottomanska riket. En egen judisk stat kom på tapeten av Nationernas Förbund, som sedan förverkligades av FN 1947 under starkt motstånd från arabstater, vilket har resulterat i en 70-årig konflikt med anfall, krig, intifador där Israel ständigt har utvidgat sitt landområde.

(Arabers antisemitism har lång historia.
Kanske förklaringen till motsättningen mellan judendom och islam finns i Gamla testamentets sägen, när Abraham fick sonen Ismael med sin tjänstekvinna Hagar, eftersom hans hustru Sara var gammal, men som därefter blev gravid och de fick sonen Isak. Efter detta blev Ismael fördriven tillsammans med sin mor, slavflickan Hagar, därför att Abrahams hustru  inte ville att Ismael skulle ärva tillsammans med hennes son Isak. Både den judiska och den islamiska traditionen anser att Ismail är det arabiska folkets förfader. Enligt islamisk tradition var profeten Muhammed en ättling till Ismail genom hans son Kedar. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ismael. Eget tillägg)

Det mesta i konflikten handlar om mark som Palestina anser tillhör dem i nutid, medan Israel hävdar rätten i det förgångna, där judar, muslimer och kristna levde tillsammans.

Julius Storeff:
”Debatten om konflikten Israel-Palestina är animerad och full av kontroverser.
Den infekterade debatten kräver allsidigt belysning och den framförda styrkas med fakta ty som romarna sa (alltid dessa romare) då fakta talar tiger även gudarna.
Sedan år 1517 härskade Ottomanska imperier över största delen av
Mellanöstern. Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var en islamisk stormakt, där turkar härskade. Deras imperium varade i drygt 600 år fr. o.m. slutet av 1200-talet till 1923 då det moderna Turkiet bildades. 

I följderna av WWI delades området mellan vinnarna Stor Britannien och Frankrike där den förstnämnda tog över bl.a. det som idag är Irak, Jordanien och Palestina.
Judisk närvaro i Palestina ökade sedan början av 1800 talet och land- områden köptes för att härbärgera judar som flydde pogromer i Ryssland. (Vilket musikal filmen ”En spelman på taket” illustrerar.)

https://i0.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2013/01/judarhebron.jpg?ssl=1

Det folkrättsliga grunden för staten Israel är Balfourd deklarationen från den andra november 1917 ”by the Guvernement of His Britannia Majesty in favor of the establishment i Palestina of a national home for the Jewis peaple”
Deklarationen godkändes enhetlig av FN föregångare – Nationernas Förbund i San Remo (19 – 26 april 1920 ).
Beslutresolutionen är helt tydlig i sin text att inom det brittiska mandatet garanteras inrättandet av ett nationellt hemland för det judiska folket i Palestina och förklarar att ”erkännandet har därmed gjorts av det historiska sammanhang det judiska folket har med Palestina och grunderna för att återupprätta sitt nationella hem i landet”.


Således fick Storbritannien, Nationernas Förbunds uppdrag, att administrera det landområde där denna stat var tänkt att upprättas.
Palestina mandatet innehåll vid den här tiden det som idag är Israel med
Samarien och Judéen (s.k. West Banken), Gaza och Jordanien.
Två år efter Sant Remo lyckades Storbritannien, med konststycket att tilldela 77 % av mandatets yta till nyskapade arabiska riket Trans Jordanien. Saken som orkestrerades av Winston Churchill, då koloniminister, var kanske en nödvändighet för att bemöta Tysklands expansion i Mellanöstern och säkra olja och allierade.
Tvåstatslösningen kom då till stånd. Jordanien är en arabisk/palestinsk stat
bildad av supermakterna liksom Irak, Libanon och Syrien.
Se karta.

https://i0.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2013/01/palestina2.jpg?resize=505%2C355&ssl=1

Judiska befolkningen i det som blev kvar av mandatet växte. Det största hindret att etablera en judisk stat var inte bristande statduglighet utan att ledarskapet för det lokala arabiska befolkningen manade sina underlydande till våldsamt motstånd mot den judiska närvaron i landet.
För sin del försökte britterna blidka det arabiska motståndet genom kraftig
begränsning av judisk invandring eller med förslag om uppdelning av landet i en arabisk och en judisk stat.

År 1937 förkastade arabiska sidan Peel:s kommissions plan som gav dem 85 % av mandat territoriet och som lämnade till judarna 15 %, d.v.s. mindre än 5,000 kvadrat kilometer land.
Efter WW2 den 29 november 1947 godkände FN:s generalförsamling en delnings plan, som accepterades av judiska ledarskapet, men som förkastades av alla arabiska medlemsländer i FN.
Två veckor senare lätt Storbritanniens koloniminister Arthur Creech Jones
meddela att brittiska Palestinamandatet skulle avslutas den 15 maj 1948, som beräknades vara slutdatumet för en full brittisk truppreträtt.
Arabssidan hotade inte bara förhindra med våld nyskapade judiska staten.
De hotade judarna i Mandatet med bestialiska grymheter.
”If the Zionist dare to establish a state, the massacres we would unleash would dwarf anyting wich Gengis Khan and Hitler perpetred!”
Sagd av Arabiska Ligans general sekreterare Abdul Rachman Azzam Pasha, den 1:a may 1948.

Innan det hotande kriget började utvisade alla arabiska länder sina judiska medborgare. Totalt utvisades 847,000 utplundrade individer några av dem med lokala anor lång före arabernas och islams invasion på 700 talet.

https://i2.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2017/03/judar6.jpg?ssl=1


Atmosfären var överhettad. Araberna I Mandatet bildade Arab Liberation Army och en viss Fawzi al-Qawuqji utsågs för överbefälhavare. Han deklarerade I en interview:
The conflict between the Jews and the Arabs is a total conflict. This is not a
conflict between Arabs and the Zionists, rather between the Arabs and the
Jews.(…….) about the complete annihilation of all Jews both in Palestine and in Arabs countrie”

Det sagda var i paritet med Stor Muftin i Jerusalems, Haj Amin al-Husseini
uppmaning på radio Berlins sändning på arabiska den 1:a mars 1944:
”Arabs rise as one man and fight for your sacred rights. Kill the Jews wherever you find them. This pleases God, history and religion. This saves your honour. God is with you”.
Mantran är förfäktad av vänster grupperingar och huvudsakligen palestinier om att de fördrevs. Visst är krig, våld, blod och förstörelse och fördrivning av besegrade.

Arabiska ledare, inklusive Muftin av Jerusalem manade att palestinier skulle lämna hem och härd med löftet att kunna återvända när judarna hade utplånats.

Arabiska invånarna förstod vad som väntade och sökte sig till säkrare platser.
Uppmaningen, att lämna sina hem så att arabiska styrkorna kunde agera
obehindrad, var kristall klart.
Den 26 april1948, General Sir Alan Cunning – brittiske högkommissarien för
Palestina skrev till koloniministern A. C. Jones om massflykten av palestinska araber och pekade ut hamnstaden Jaffa:

”You should know that the collapsing Arab morale in Palestine is in some
measure due to the increasing tendency to those who should be leading
them to leave their country. For instance in Jaffa the mayor went on four
days leave 12 days ago and has not returned, and half the National
Committee has left. In Haifa the Arab members of the municipality left
some time ago, the two leaders of the Arab Liberation Army left actually
during the recent battle. Now the chief Arab magistrate has left. In all
parts of the country the effendi class has been evacuating in large
numbers over a considerable period and the tempo is increasing”

(Cunningham Papers, 111/4/71, p.189).

Golda Meir åkte till Haifa i fåfängt försök att övertala lokala arabiska ledningen att mana de sina att bli kvar.
Majoriteten araber gjorde dock som de blev tillsagda ty de trodde på det som deras ledare berättade liksom Nuri Said, premier minister I Iraq:

”we will smash the country with our guns and obliterate every place the
Jews seek shelter in /…../ The Arabs should conduct their wives and
children to save areas until the fighting has died on”.

Transjordanska tidningen Falestin beklagade saken kort efter kriget:
“The Arab states encouraged the Palestine Arabs to leave their homes
temporaly in order to be out of the way of the Arabs invasion armies”.


FN röstade fram en resolution om en delnings plan: UN Partition Plan for
Palestine (Resolution 181), 1947 som gav Jaffa, Acco, Lod, Ramle, Beer Sheva, Ashkelon, Ashdod, Nazareth och alla markområden kring Jerusalem and Betlehem till den framtida arabiska staten.
Den judiska staten var uppdelad i tre separata sfärer som inkluderade den
centrala kusten upp till Haifa, östra Galiléen och Negevöknen.
Jerusalem utsågs till en internationell stad som skulle administreras av FN.
Enligt planen bildades:
En judisk stat omfattande 56.47 % av mandatets yta och med en befolkning på 498,000 judar och 325,000 araber.
En arabisk stat med yta på 43.53 % av mandatets yta med befolkning på
807,000 araber och 10,000 judar.
Internationell styrelse över Jerusalem som hade då befolkning på 100,000 judar och 105,000 araber.
På pappret hade judarna fått mer yta, men mycket av den var öknen mark
huvudsakligen öknen Negev medan araberna fick den fertila delen av
mandatet.
Andra och mycket stora fördelen för arabiska sidan var att judiska staten hade fått en mycket stor arabisk minoritet med potential för betydande politisk inflytande.
Judiska minoriteten i arabiska staten – 10,000 personer inte hade den
möjligheten.

Se kartan.

https://i0.wp.com/petterssonsblogg.se/wp-content/uploads/2023/10/Palestina-FNs-delningsplan.png?resize=560%2C1024&ssl=1

Del 2 kommer i morgondagens blogginlägg.

Har Proletären blivit Nätverkets husorgan?

Frågar sig Julius Soreff.

Hej!

Kolla gärna bif. artikel och även skrivelsen i tidningen Proletären. Konstigt att den tidningen är mer engagerad än SvD, DN mm i frågor kring organiseringen och driften av sjukvården. Diskussionen förs i slutna gruppen ” nätverket mot olämplig styrning av sjukvården” eller har ytterligheterna i NPM/ekonomistyrning vs vänsternarrativ träffat och slutit cirkeln på andra (mörka?) sidan?”

Soreff återger också mejlväxling med kollegor, vars uppfattning är att socialstyrelsen sidosteppar professionen på golvet. Inte ens protester från läkare, docenter och professorer får något fäste, när socialstyrelsen är i farten. Och med Lena Hallengren (s) som socialminister så fastnar ingen kritik, corona kommissionen är förtvivlad över att inga anteckningar finns från 149 möten mellan regeringen och FHM.

Denna illustration om socialstyrelsens begreppsmodell, säger väl allt. Att den inte är läsbar innebär bara att den heller inte är tillämpbar inom Hälso- och sjukvården.

Nu över till professor Mats Alvessons artiklar från Proletären.

https://proletaren.se/artikel/professor-om-vardegrundsvansinnet-funktionell-dumhet?fbclid=IwAR3k3qhAd7ESSOdVrsho1QdEDAvL2STUrj3wfQ75cZJZEB-VbLHQRfh0kfM#.YeZdJpA7BVh.facebook

När jag tar del av hans artiklar är det som ljuv musik i mina gamla öron;

”PROFESSOR OM VÄRDEGRUNDSVANSINNET: ”FUNKTIONELL DUMHET”
Varför har offentlig förvaltning blivit så intresserad av värdegrunder, policys och rapporter? Mats Alvesson, professor i organisationsteori vid Lunds universitet, menar att det är ett påfund från medelklassen. Mats Alvesson har skrivit tre böcker om den funktionella dumheten inom administration. Den senaste heter ”Tomhetens triumf” och är utgiven av bokförlaget Atlas.”

Nu har jag fått lära mig ett nytt begrepp;

Funktionell dumhet = oförmåga att kritiskt granska sitt eget arbete  

vilket utgör grunden i Alvessons forskningsarbete om Hälso- och sjukvårdens avveckling från erfarenhet, kunskap och klokskap.

Tur att jag gick i pension för 10 år sedan efter > 40 års arbete inom rehabilitering, för då låg den värdelösa värdegrunden i sin linda. Därefter har den exploderat.

Nu skall alla vårdanställde genomgå en tvådagars utbildning i tillitsbaserad värdegrund, efter att New Public Management (NPM) sjunkit ihop som en sufflé. Tillitsdelegationen med en rad experter (få från golvet) har fått regeringens gehör eftersom utbildningen mest består av vackra floskler utan att någon konkret förändring från NPM äger rum. Med undantag av konsulter som vädrar morgonluft och chefer som vill visa handlingskraft bakom deras tomma ord. Några exempel på innehåll;

Tvådagarsutbildningen kommer utgå från sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.https://proletaren.se/artikel/vad-ar-tillitsbaserad-styrning-och-varfor-ska-du-bry-dig

Ofta kommer dessa påfund från medelklassen, konstaterar Mats Alvesson.

”……. Bättre vetande personer som ska hitta på saker som de tror leder till en förbättring. Enkäter, utbildningar, värdegrunder och så vidare. De som gynnas i allt detta är ofta de som gillar att snacka. 
– Att jobba med något konkret i kärnverksamheten ses inte som något fint. Vad dessa personer istället vill ha är något mer indirekt. Att sitta med policys och olika ritualer kring detta. Och en högskoleexamen har blivit en inträdesbiljett till dessa positioner….”

Socialdemokraterna trodde att högskoleutbildning skulle leda bort från klassamhället, men det blev tvärtom. I dag dräller det av högutbildade med utbildning inom kommunikation, värdegrunds strategier, normer, strukturer mm som måste ha jobb, medan duktigt yrkesfolk är en bristvara, även utanför vården.

Byråkrati har en inneboende expanderings kapacitet. Cheferna drar hellre ner på vårdplatser än anställda på sjukhusens kommunikationsavdelningar, då dessa oftast helt onödiga tjänster har ledningens omsorg. Eftersom dessa ordmakare utgör en skydd mot ledningens påtvingade neddragningar, omorganisationer och besparingar med sina floskelomskrivningar, som vi skall genomföra en effektiv bemanningsplan vilket betyder i klartext att några av er kommer att få sparken och de som är kvar får sämre scheman och övertidsersättningar.

Vilken tur att jag hann undan detta elände under mina yrkesår 1969-2012 som sjukgymnast inom rehabilitering. Titeln sjukgymnast har ändrats till fysioterapeut, området har utvidgats, där svårt sjuka, förlamade får allt mindre rehabilitering. Vi äldre gymnaster hade stora händer, i dag är de mindre, eftersom pratet har fått allt större plats.

Begreppet learning by doing har ersatts av learning by talking, vilket den problembaserade pedagogiken premierade.

”Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Detta samtidigt som kampen om godbitarna – yrkespositioner, utbildning och konsumtion – i allt högre grad handlar om ett nollsummespel. Varumärkta produkter uttrycker identitet och tjusighet. Men mycket av detta är­ ­substanslöst prat och rymmer inslag av bondfångeri och själv­­bedrägeri. Bakom den grandiosa fasaden lurar tomhetens triumf (Adlibris).”

Tomhetens triumf : om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel

Substanslöst prat, bondfångeri och självbedrägeri är utmärkande drag hos nuvarande regering, som kommer att eskalera under valåret. Frågan är hur många väljare som kommer att inse detta och förstå att den humanitära stormakten måste finansieras med EU och Sida genom dränering av medel till statens ansvarsområden. Om oppositionen skulle bli så mycket bättre i regeringsställning återstår att se.

Kanske Proläteren med det kommunistiska partiet skulle lyckas bättre?

Bildresultat för proletären

Läs gärna en gedigen artikel från SvD ; ”Nu är det omikron och hemliga handlingar – allt har förändrats” Hemliga dokument, sjuka politiker och tvära kast i partiernas positioner. Med den fjärde vågen tog sig pandemin in i valrörelsen” där även vårdens organisation tas upp.

https://www.svd.se/spelet-om-fjarde-vagen-laget-har-forandrats?utm_source=SvDNYH1D&utm_medium=email&utm_campaign=2022-01-22

Protestera mot skatteslöseriet, som förstör vårt samhälle!

Från Julius Soreff kommer denna uppmaning från Medborgerlig samling, som jag mer än gärna publicerar på bloggen.

Bild

Skatteslöseriet förstör vårt samhälle, därför lanseras Skatteupproret.se!

Sverige är ett av de länder som har högst skattetryck i världen. Staten, kommunerna och regionerna tar årligen drygt 2 000 miljarder kronor från oss skattebetalare. De flesta av oss brukar tänka att vi gärna betalar skatt, om vi bara vet att pengarna går till det som skatten är avsedd för. De statliga och kommunala kärnuppgifterna. Säkerhet. Utbildning. Vård. Infrastruktur. Det som det allmänna måste sköta.

Allt fler undrar vad vi får för pengarna. Och det med rätta.

Sanningen är att stat och kommun har tappat fokus och ägnar sig åt en mängd uppgifter som inte utgör kärnuppgifter. Miljarder och åter miljarder kronor går till övertunga myndigheter, till onödiga myndigheter, till rent fusk och till bidrag till saker som inte har det minsta med grundläggande välfärd att göra.”

Så inleds programförklaringen för en ny kampanjsida, som vi i Medborgerlig Samling (MED) nu inviger: www.skatteupproret.se. Syftet med sidan är att den ska bli ett nav i den svenska debatten om höga skatter och slöseriet med skattemedel. Det är vi i MED som står bakom sidan, men innehållet kommer inte i första hand att vara partipolitiskt, utan fokus kommer att ligga på sakfrågorna. På så sätt ska vi nå ut till fler personer och sidan kan även fungera som en länk till mer information om MED. Sidan kommer att byggas ut efter hand, med undersidor, länksamlingar mm.

Skatteupproret.se innebär att vi framförallt ökar trycket i den första av de tre kärnfrågorna för MED inför valet: fokus på kärnuppgifterna – bort med skatteslöseriet. Men det finns även en koppling till de andra profilområdena för MED, nämligen kompetens i stället för identitetspolitik och en förnyelse av demokratin i Sverige. Högt skattetryck medför att stat och kommun helt enkelt anser sig ha råd att flyta ut och söka efter påstått svaga klienter att ”hjälpa” med skattepengar. Högt skattetryck leder också till en så stor och oöverskådlig statsapparat att det är omöjligt att upprätthålla demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande.

Gå in på Skatteupproret.se och anmäl dig gärna till nyhetsbrevet, som kommer att gå ut med jämna mellanrum, så missar du aldrig vad som händer på sidan. Nu ökar vi tillsammans trycket i våra kärnfrågor! 

Hjälp till att få Skatteupproret att växa sig stort genom att sprida skatteupprorets bild i sociala kanaler som finns att ladda hem på denna adress: https://skatteupproret.se/app/uploads/sites/14/2021/10/Skriv-under-skatteupproret.se-2090×1890-1.jpg

Samt gå in och gilla och följ Skatteupproret.se i våra sociala kanaler: 

Facebook: Skatteupproret.se

https://www.facebook.com/skatteupproret/

Twitter: @Skatteupproret.se

https://twitter.com/skatteupproret?s=21

Instagram: @Skatteupproret.se

https://www.instagram.com/skatteupproret.se/

Och sist men inte minst, låt hashtaggen #skatteupproret gå varm i kanalerna.

Jag länkar även här nere till några relevanta filmer på Youtube från tidigare i år.

Stoppa skatteslöseriet – Anna Jung och Ilan Sadé – YouTube

Skatteslöseriet i Stockholms stad – Mikael Flink – YouTube

Vad får vi egentligen för pengarna? – Seminarium Almedalen 2021 – YouTube

Ian Sadé

Bildresultat för medborgerlig samling
lan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling

Falskt ljud om fastighetsskatten

Ni har hört det förut, när vänsterns förespråkare motiverar ökade skatter, för att rädda vården, skolan och omsorgen.
Nu står fastighetsskatten i dörren och i vanlig ordning har socialdemokraterna en kluven tunga. Nej, säger Löfven, ja säger tunga S-distrikt (Stockholm, Skåne, Jönköping) men statsministerns nej brukar bli ett ja, eftersom den humanitära stormakten måste finansieras.

Bildresultat för fastighetsskatt

Detta inlägg från Julius Soref, gediget underbyggt med fakta, är en replik till en av förespråkarna för återinförande av landets mest avskydda skatt.

https://www.svd.se/utan-fastighetsskatt-far-vi-mer-skadliga-skatter

Om fastighetskatten, igen!

Åsa Hansson, docent i national och skatteekonomi vid Lunds universitet i SvD den 7:e  maj basunerar ” att frågan om en reform av fastighetsskatten är politisk död är olycklig”, tydligen därför att: ” alternativet till att inte beskatta fastigheter är att beskatta något annat”.

Beskattnings frågor är ett mångfacetterat ämne och har frånsett merkantila delen även en moralisk/filosofisk del. Personliga valfriheten är omvänd proportionellt till höjden av beskattning.

Att hög beskattning på arbete, så som ÅH anser kan påverka sysselsättningen är en del av situationen. Det kan påverka viljan att arbeta, men knappast ledet till, så som docenten skriver, att  ”det blir färre som har ett jobb att gå till.”

Snarare missar en arbetstagare ett jobb om han inte har råd med bostadens kostnad och utan bostad är det svårt att stå till arbetsmarknadens förfogande.  Fastighetsskatten fördrev förvisso många från hem och härd. Det tål att noteras att då förespråkare av fastighetsskatt tar till orda talas det högt om fastigheter gärna om fashionabla sådana och förtigs att skatten drabbar alla som äger en bostad.                     Inkomstskatter oavsett nivå baseras på inkomst. Fastighetsägandet för de flesta i Sverige är eget boende. Det genererar inte löpande inkomst utan kräver snarare löpande utgifter för underhåll. 

En skatt på bostadsägande är i princip förmögenhets skatt.

Dålig erfarenhet med den skatten ledde till dess avskaffande.  Liksom med kommunala skatteutjämningen betalades merparten av fastighetskatten av invånarna i vissa kommuner. Malmö som baserar stor del av sin ekonomi på inkomster från utjämningen har inte gjort betydande insatser att sanera sin ekonomi.

Pläderar Åsa Hansson indirekt för mer bidrag till Malmö?    
Å H skriver vidare att: ”Vi tar mindre ut i fastighetsskatt än andra länder”.                             Det stämmer inte ty fastighetsskatt i andra länder ersätter det som i Sverige är kommunala skatten. I Sverige betalar vi kommunal skatt och fastighetsavgift.    
Ståndpunkten att ”en skatt på fastigheter drabbar fastighetsägare som i många fall blivit rika på sina fastigheter (i många fall stenrika) ofta utan egen ansträngning” är populism.

Värdet av egna boendet är ingen disponibel inkomst. Värdet på egna huset må vara i miljon klassen, men det kan ändå bli svårt att köpa mjölk till barnen om lönen är skral. Så det starkaste argumentet mot fastighetsskatten och det som gör den vidrig är att den inte tar hänsyn till betalningsförmågan.    

 Att priserna på fastigheter och bostadsrätter har ökat och på vissa hål bokstavligen exploderat är följd av politiska beslut.  

Med ändring av skattereglerna i samband med fastighetsförsäljning och ökning av vinstskattesatsen med 10 % lades en våt filt över rörligheten på bostadsmarknaden.
Med de nya skattereglerna blev det direkt helt olönsamt att byta bostad.             

Den 27 dec. 2013 skrev SvD att ”144,000 bostadsägare i Stockholm vill flytta från nuvarande, ofta större boende till mindre, men gör det inte p.g.a. sättet att beräkna vinsten”.

I februari samma år skrev ledarskribenten Maria LudvigssonBostäder finns men det lönar sig inte att flytta”. VD för Stockholm Handelskammare, Maria Rankka i samma tidning bedömde vinstskatten efter fastighetsförsäljning som ”hinder för rörligheten på bostadsmarknaden”.  

 Saken är enkel – ekonomiska lagen om utbud och efterfrågan är orubblig och existerar oavsett vad politiker eller tyckare anser.

Att medeltiden för småhus innehav i Sverige är 38 år förvärrar saken då lejonparten av vinsten efter försäljning är inflationsvinst som beskattas hårt. ( 22 % är ganska nära till ¼ del av summan). Sedan måste säljaren söka ny bostad på en inflaterad marknad. Att flytta från ett stort boende till mindre blir dålig affär. Vissa saker var bättre förut och då fanns avdrag på vinsten beroende på innehavets längd. Det underlättade bostads byten.                                                                                                    

Skatt är inte bara fråga om pengar. Det finns även en moralisk dimension. Ökad beskattning av boendet leder till att pensionärer och lägre medelklassare marginaliseras ekonomisk därför att deras bostäder kan tas som gissla för att klämma fram mer slantar som inte så sällan finansierar projekt som inte har med statens grundläggande åligganden att göra. En bättre väg att gå för att stabilisera statens ekonomi är att inkomster och utgifter balanseras.

 Våra politiker verkar vara duktiga på att lägga ekonomiska bördor på oss undersåtar och motiverar saken med mantrat om vård och omsorg.                         

Visst finns det ett samhällskontrakt och samhällsservice måste bekostas, men i dagens samhälle finns en stor obalans och slagsida mot slöseri med skattemedel.

Bildresultat för slöseriombudsmannen
Har ingen förankring hos den politiska eliten. Skattemiljarderna rullar hej vilt, för tjänstemannasvaret tycks vara borta för evig tid, till skillnad från fastighetsskatten

Sverige har en ständigt växande statsapparat. Det är lika märkligt som orimligt att skola/vård får 28 % av stats-budgeten 2020 och s.k. offentlig förvaltning 14 %!  Sverige har 448 myndigheter. Kostnaderna för lokaler, utrustning och löner är gigantiska. Istället att minska överflödet är vi på väg att skapa nya myndigheter.           Det finns 35,000 s.k. frivilliga icke statliga organisationer som uppbär ändå statliga subventioner och på så sätt är slukhål för skattepengar. Enligt statistik för offentlig upphandling fick de hisnande bidragssummorna på 21.7 miljarder sek år 2017. Regeringskansliet sysselsätter 4,700 individer. Risken att de trampar på varandra bedömer jag som stor.                                                                                                                         Explosionen av offentliga sektorn är gigantisk och åren 1950 – 2005 skapades alla arbetstillfällen inom den sektorn. Antalet chefer, handläggare, administratörer mm i sjukvården under perioden 2010 -2017 ökade med 35.8 % medan antalet läkare med 15.75 % . Endast 25 % av befolkningen har en sysselsättning som ger netto till samhället.                                                              

Arbetsförmedlingen redovisning visar att år 2019 var kostnaden för subventionerade anställningar drygt 23 miljarder. Ingen har sett att det har påverkat arbetslösheten.  I år är utanförskapet i Sverige nu så stort att det ”motsvarar cirka 800,000 personer på heltid borta från arbetsmarknaden. Den totala kostnaden för detta är drygt 270 miljarder kronor per år.  Det är en samhällskostnad som omöjliggör många andra välfärdssatsningar.”   (DN 08  05-2021).  

 Invandringspolitiken bedrivs utan tanke på ekonomiska konsekvenser.

Skatteuttaget får inte förvandlas från en nödvändighet för upprätthållandet av samhällskontraktet till en ok som kväver ekonomin och driver människor bort från deras hem. Balansering med renodling av statens åtaganden och besparingar i för välfärdssystemets ovidkommande verksamhet måste komma till stånd.  Här har ekonomer och politiker mycket att bita i.

 Julius Soreff, Docent. Lidingö 2021 05 09″

Julius Soreff; Jag vill inte skuldsätta barn och barnbarn!

Han vidarebefordrar detta brev från Medborgerlig Samling.

Var finns SD:s protest, tiger och samtycker eller…….??

EU-BESLUT I RIKSDAGEN 24 MARS

Om cirka två veckor fattar Sveriges riksdag ett beslut som kan få allvarliga konsekvenser för vårt land. Trots det har frågan fått minimal uppmärksamhet i samhällsdebatten. I det korta perspektivet skulle Sveriges skattebetalare drabbas av ett gigantiskt borgensåtagande till förmån för vanskötta ekonomier i södra Europa. Långsiktigt öppnas möjligheterna till en fördjupad europeisk federation med beskattningsrätt och alltmer kringskuret nationellt självbestämmande. Med all vår kraft måste vi de här veckorna lyfta väljarnas medvetande om EU-paketets betydelse och den vägen sätt a tryck på riksdagspartierna att stoppa EU:s återhämtningsplan, det som MED benämner ”EU:s skuldpaket”.

Bakgrund

EU:s budgetram för 2021–2027 omfattar en långtidsbudget på 1074 miljarder euro och en återhämtningsinsats som är fördelad på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån. Återhämtningsfonden på totalt 750 miljarder euro, den s.k. Next Generation EU, måste ratificeras av samtliga medlemsländer för att träda i kraft – i Sveriges fall godkännas av riksdagen. EU förfogar sedan tidigare över en budget på 540 miljarder euro för subventioner till arbetstagare, företag och medlemsländerna. Sammanlagt kommer EU därmed att använda över 2 364,3 miljarder euro till att ”stödja återhämtningen från covid-19-pandemin och EU:s långsiktiga prioriteringar inom olika politikområden”. Sverige tillhör de länder som skulle bli stora nettobetalare, och fonden skulle uppskattningsvis kosta svenska skattebetalare ca 150 miljarder kronor.

Vår politik

Redan inför EU-valet hösten 2019 krävde MED stopp för EU:s fortsatta marsch mot en överstatlig federation och att samarbetet i stället måste vända kursen till ett Europa med nationalstater i fredlig samverkan. Vi pekade på att det EU som MED vill ha inte behöver en gigantisk budget som den nuvarande. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort. På kort sikt vill vi stoppa de stora utgiftsposter som går till regional utveckling, i första hand till Sydeuropa som kan hålla sina skatter nere på svensk bekostnad. Vi vill också avveckla den s.k. Sociala fonden och innovationsprogrammen, som är en sak för de enskilda medlemsländerna att sköta. Uppgörelsen om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfonden innebär att unionen tar ett stort steg i den riktning som MED vill stoppa. 

Vid partistämman den 14–15/11 antogs en proposition som ännu mer skärper vår EU-politik och som slår fast att MED fortsatt ska verka för att EU:s återhämtningsplan avvisas. Om det inte sker kräver MED att Sverige senast den 1 januari 2023 inleder en omförhandling av vårt förhållande till EU som syftar till långtgående undantag inom framförallt områden som sociala frågor, omfördelningspolitik, borgensåtagande vid skuldsättning, direktbeskattning, valutaunion och penningpolitik. Alternativet är att lämna EU och förhandla om ett avtal om utträde med bibehållen frihandel med EU/EES och Storbritannien. Om Sverige inte senast under det första halvåret 2023 inleder en omförhandling om långtgående undantag kommer MED driva att en folkomröstning om utträde ur EU hålls inom ett år.

Driva opinion 

De borgerliga partierna i riksdagen har varit mycket tysta i frågan och debatten har också uteblivit i media. Det är därför upp till oss själva att skapa uppmärksamhet och visa att vi tydligt skiljer oss från de borgerliga partierna i riksdagen, framförallt från M och KD. Så vad kan du som medlem göra? Här är några tips: 

Dela ut flygblad

Flyern ”Stoppa EU:s skuldpaket” har hittills tryckts upp i 75 000 ex. och har distribuerats till distrikt och lokalföreningar som bett om det. De som vill beställa fler exemplar av flyern tar kontakt med anna.danieli@medborgerligsamling.se.

Ta gärna bilder från flygbladsutdelningarna och lägg ut i sociala medier samt skicka till Pia Rundkvist för kollage i MED:s rikskanaler, antingen via Messenger eller via pia.rundkvist@medborgerligsamling.se

Synliggöra frågan i sociala medier

Vi har tagit fram följande profilram som man kan använda för sin profilbild på Facebook: http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=965113680559264

Vi har även tagit fram ett antal budskapsbilder för medlemmar att sprida i sociala medier, gärna en om dagen fram till omröstningen i riksdagen den 24 mars: https://www.medborgerligsamling.se/kampanjmaterial/

Bildresultat för medborgerlig Samling

Midnatt råder tyst det är i husen…… Denna mediala tystnad påminner mig om medias svek som lät riksdagen klubba den Sverigefientliga propositionen 1975:26 som bestämde att landet skulle bli mångkulturellt, utan att frågan fördes ut till folket.

Historien upprepar sig alltid.

Att bli vid sin läst är omodernt inom vården

Hej!

Missnöjet med landstinget bland läkare är stort. Landstinget/regionen som är en arbetsgivare organisation tar till sig uppgifter som hör till Socialstyrelsen och IVO och agerar som myndighet, men samtidigt vill regionerna inte omfattas av offentlighetsprincipen.

I Sjukhus läkaren (bilaga nr. 1) från i år, finns en krönika om det, som bifogas. Landstinget försöker införa s.k. standardiserade vård förlopp där utföraren agerar enligt manual utan att behöva tänka själv. En läkare från Malmö berör saken i samma tidning – (bilaga 2).

Skickar för kännedom.

Mvh och tack att du inte släpper taget!

Julius Soreff, överläkare, docent inom ortopedi

Författarna konstaterar
– att centrala delar av Sveriges offentliga verksamhet är alltså skyddade från granskning

– att en aktör som representerar kommuner och landsting bör ha medborgaren i fokus och bör inte tillåtas sätta organisationen som sådan i första rummet.
Citat från artikeln: ”……….Sjuksköterskor lämnar således sina sedvanliga uppgifter inom omvårdnad, det de är utbildade till att utföra, för att överta läkarens arbetsuppgifter såsom diagnostik och behandling eller sätts i chefspositioner……”

—————————————————————————————————–

Tyvärr tror jag inte på ”standardiserade vårdförlopp enligt en manual” från pamparna inom regionerna. Eftersom de är långt från golvet har de förmodligen inte insett att det tar den tid det tar att både födas och dö.

Bildresultat för AI inom vården

Artificiell intelligens (AI) skall enbart vara ett hjälpmedel för att kunna bota, lindra och trösta. Det får aldrig bli målet och ersätta mänsklig kunskap och erfarenhet, som behövs i patientmötet.

Idag råder stor brist på sjuksköterskor, vilket bidragit till att Sverige har minst vårdplatser inom OECD. Vårdavdelningar måste i dag stängas eftersom sjuksköterskor saknas. Vår feministiska regering borde då inse dilemmat med att sjuksköterskor lämnar sitt område för att snabbutbildas till vårdchefer och till andra arbetsuppgifter utanför omvårdnaden, samtidigt som läkare emellanåt måste utföra omvårdsarbete pga av sköterskebrist.

Att bli vid sin läst, innebär att vidareutveckla och fördjupa sin profession, i stället för att ge sig in på andras kompetensområden.

”Skomakare bliv vid din läst” är ett talesätt som går ut på att man bör hålla sig till att bedöma det man känner till. Det kommer från latinets Sutor, ne ultra crepidam vilket egentligen betyder ”skomakaren må icke bedöma något utöver skon” (Wiki).

Ps. Upp som en sol, ner som en pannkaka, kan man säga om Vårdexpressens utvecklare, läkaren, IT-entreprenören och charmgossen Damon Tojjar som nu anklagas för mutbrott.

Vårdexpressen som Uppdrag Granskning granskat beskrivs som ett verktyg byggt på artificiell intelligens som ska hjälpa sjukvården att fatta viktiga beslut om de vårdsökande patienterna. Patienterna får svara på frågor om sina symptom, och programmet hjälper till att bedöma vad det är för åkomma de kan tänkas lida av. Läkare blir nästan överflödiga, kanske därför som pamparna inom Region Skåne och Region Västra Götaland blev imponerade, eftersom som de vädrade besparingar.

Källor

https://www.svtplay.se/video/30168864/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-varden-och-ai-verktyget-vad-hande-sen

https://samnytt.se/lofven-pa-bild-mitt-i-vardharvan-nu-vacks-atal-for-grovt-mutbrott/ Ds.

Om staten och skatten

Om staten och fastighetsskatten, skriver här Julius Soreff, docent på KI, numera pensionär. Inlägget har tidigare publicerats i Lidingö Nyheter den 18 november.  

Soreff gör en överblick av fastighetsskatten över tid, dess konsekvenser och sätter strålkastarljuset på på landets tunga och kostnadskrävande byråkrati, i statliga verk och myndigheter som ohämmat sväller, precis som regionernas administration, där konsulter och kommunikatörer tycks vara viktigare att prioritera än läkartjänster. Fastighetsskatten som nu finns på tröskeln dämpar inte bostadsköparnas skuldsättning, den ökar inte rörligheten på bostadsmarknaden eller förbättrar landets budget. En översyn av den gigantiska utgiftssidan, skulle vara betydligt effektivare, men det är inget som Löfven prioriterar.

———————————————————————————————–

”Fastighetsskatten eller förhöjd fastighetsavgift har seglat upp som en av de riktigt stora frågorna för landets småhus ägare. Regeringen vill bereda väg för saken och beställer rapport efter rapport som alla landar i samma slutsats.  Den senaste i raden av rapporter – den från ESO med national ekonomen Klas Eklund lägger en rad förslag för ”genomgripande skattereform” som på bostadsområdet yrkar fastighetsavgift med 0,5 % av taxeringsvärdet på villor och bostadsrätter samt att taket för fastighetsavgiften tas bort.  

Taxeringsvärdena på hus har totalt i landet ökad och på vissa orter som Lidingö bokstavligen exploderat.

Skatt på inkomst, oavsett nivå, baseras på själva inkomsten, men bostäder genererar inte inkomster.
Husägandet kräver snarare utgifter för underhåll. En skatt baserat på godtyckliga begreppet taxeringsvärde tar inte hänsyn till betalningsförmågan och segregerar då skatten driver folk, som inte mäktar betala, bort från hem och härd! 

Ett slopat tak på skatten leder till att avgiften ökar om grannen renoverat och såld dyrt. I och med det blir skatten lika oförsägbar som orättvis. I sammanhanget är det viktigt att påminna att fastighetsskatten enligt budgetpropositionen för år 2016 budgeterade en inkomst för staten på 13.5 miljarder kronor. Idag är statens inkomst från fastighetsavgiften 17 miljarder. Med andra ord har reformen inte minskat statens inkomster på området. En ökad skatt med slopat tak skulle inte bara vara förödande för många av landets småhusägare. Det kan upprepa misstagen från ”århundradets skattereform” då höjd skatt på boende och slopat ränteavdrag förstärkte den ekonomiska depressionen på 90-talet. 

Riksbankschefen S. Ingves är ute och cyklar då han framför att återinförd fastighetsskatt ska ”stävja invånarnas skuldsättning och tvinga fram effektiv åtnjutande av tillgängliga bostäder i Sverige”.

Ökad skattebörda lättar inte penningbristen, snarare tvärtom. Om bostadsbeståndet inte njutas maximalt bär regeringen Reinfeldt skulden för det ty den ökade vinstskatten med 10 % och avskaffade rätten till uppskov. Med det lades en våt filt över rörligheten på bostadsmarknaden som ledde till ökade priser enligt principen utbud och efterfrågan. För att få ordning på bostadsmarknadens rörlighet krävs översyn av s.k. flyttskatten där hänsyn till ägandets längd tillmäts stor betydelse.

Man brukar hävda att om man bor i mångmiljons villa så har man råd med hög skatt. Då glöms bort att lärare, sjukvårdsarbetare, poliser, mm kunde fram till 90 talet skaffa bostäder till rimliga priser. Medeltidsinnehavet för småhus är i Sverige 38 år. Har man köpt hus långt tidigare är man millionär idag. Dessvärre egen bostad är inte ett disponibelt kapital.

Man kan inte handla på ICA med tegelpannor! 

Bildresultat för fastighetsskatt
Bildkälla: Aftonbladet.

  Orsaken till nuvarande ekonomiska kris är inte låg beskattning av boendet utan att miljarder skattekronor har används på ett sätt som varit högst ineffektiv och som skapad stora ekonomiska problem på hemmaplan.            

Sverige har 448 myndigheter med gigantiska kostnader för lokaler, utrustning, löpande verksamhet och löner. Det finns 35,500 s.k. icke statliga organisationer (NGO), som uppbär subventioner som t.ex. för år 2017 uppgick till de hissnande 21,7 miljarder kronor.
S.k. genus forskning har fått svindlande belopp i bidrag. MUCF finansierar frikostigt även misstänkta subversiva organisationer. Sjukvården är i kris men antalet chefer, handläggare och administrativ personal inom vården för åren 2010-2017 har ökat med 38,8%, medan antalet läkare med 15.7%.

I statsbudgeten 2019 avdelades 28 % av medlen till skola/vård/omsorg och 14 % till ”allmän offentlig förvaltning”!                                              Regeringskansliet sysselsätter 4,200 personer och har miljard budget.  Enligt Rebecka Le Moine, språkrörskandidat för MP (Expressen) betalas varje år 18 miljarder skattekronor i felaktiga bidrag. Hon citerar Missing profit som uppger att 23 miljarder i Sverige försvinner årligen pga skatteflykt.

Endast 25 % av befolkningen har en sysselsättning som ger netto för samhället.

Det går inte ihop i längden med eller utan fastighetsskatt. Migrationspolitiken bedrivs utan konsekvens tänkande då det gäller ekonomin.                                                                                                                                         Innan Regeringen inför en skatt som kan driva människor ur deras hem måste den se vad som är möjlig att göras på utgiftssidan i budgeten. Annars agerar dem som Eberödsbankirer och tvingar högt skuldsatta svenskar att betala skatt för hus som banken egentligen äger.                                                   

Julius Soreff”        

Ps. Jag har tagit mig friheten att lyfta fram vissa meningar med fet stil och har även ändrat stycke indelning, för ökad tillgänglighet av texten. Ds.

Migration: fakta och myt.

I detta insiktsfulla och gedigna gästinlägg sammanfattar Julius Soreff, med fakta det mesta som skrivits på denna blogg ( inlägget ligger kvar i morgon den 26 juli också).

Sammanfattning: Landet har en migration, vars konsekvenser är utom kontroll. Migrationen underminerar landets budget och tryggheten för värdlandets medborgare.
Han visar elegant hur de totala kostnaderna för migrationen uppgår till nära 400 miljarder varje år!
Men inget pris är för högt för att vänstern med MP i täten skall få röster.
Dessutom är den generösa migrationen moraliskt bankrutt, precis som lönen för SVT:s VD Hanna Stjärne på 250. 000 varje månad! Inte konstigt att vänsterfiltreringen är stor på skattefinansierad public service. Vänsterns sanna röstbas finns inte bara i förorten, utan också inom det offentliga Sverige.
Gråtande barn älskar MSM att publicera, sanningen som de vill dölja är unga män från dysfunktionella länder, omöjliga att integrera, men brottsbenägenheten är däremot stor.
Migrationsgenerositeten måste finansieras och det märker främst sjuka, resurssvaga gamla (de som inte ”corona” avlivats) pensionärer, arbetslösa och lågavlönade. Inlägget avslutas med ord från Olof Palme, som varken Löfven eller hans ministrar tagit del av.

Nu måste svenska folket agera!

—————————————————————————————–

”Att MP pratar om integration och agerar för ökad migration till Sverige är förståeligt. Senaste opinions mätningar visar att i kommande val uppnår partiet sannolikt inte nödvändiga 4 % röster och det är alarmerande för MP som därav desperat söker väljare. Erfarenhet från tidigare val visar att boende i s.k. no go zoner som förskönande beskrivs som ”utsatta områden” uteslutande röstade på S, MP och V.

Illustrationen ett exempel på hur invandrarna röstade i senaste valet i ett valdistrikt i Malmö.

Att Sverige år 2016 beviljade 151,031 uppehållstillstånd, år 2017: 135,520  och 2018 nya 132,696 UT är fakta som kräver eftertanke.

Med takten av invandring som vi har haft sedan 2015 är etniska svenskar om c:a 30 år minoritet i sitt eget land.

Dessutom har vi de facto invandring från dysfunktionella länder med utbredd analfabetism och ett synssätt på livets ordning som är helt främmande för oss. Dess klan strukturer, heders tänkande, kvinnors låga status, fanatisk religion som dessutom omfamnar en religion som står över lag och staten med förakt för väst tänkandet mm har skapat inte bara en polarisering här i landet som är direkt farlig utan också samhällen med egna normer och moral och som lever på bidrag och kriminalitet.

Officiella medier vill gärna förmedla bilden av barnfamiljer som söker skydd. I verkligheten tar vi emot nästan uteslutande unga män med oklar identitet. Demografin av Sverige är snedvriden med överskott av män i vapenför ålder, med dramatisk ökning av våldtäkter.   

Det är inte en slump att under första halvåret av 2019 hade vi 4,070 anmälda fullbordade våldtäkter. För år 1975 hade vi 5 st. sådana våldtäkter per hundra tusen invånare. År 2018 är dess mängd per 100,000 invånare 15 ggr större d.v.s.75st.

Den årliga kostnaden för invandringen är rund 400 miljarder (400 000 000 000)!!!

 Nuvarande invandring tar i anspråk;

-75 % av kostnaden för Polisen

 -75 % av kostnaden för Rättsväsendet

– 75 % av kostnaden för Kriminalvården

– > 75 % av kostnaden för Arbetsförmedlingen (huvudsakligen till att dölja arbetslösheten med bidrag, utbildningar, praktik och dyl.)

-75 % av kommuners socialbudgetar. 

Den typen av information förtigs av MSM. 

Det är intet för intet att Hanna Stjärne kammar in 250,000 kr per månad! Det är en årslön, som många pensionärer och lågavlönade  i Sverige knappast når upp till. De borgerliga partierna medgav skattefinansiering av Public Service och det är en gigantisk blunder. 

Utan en oberoende TV och radio service är chansen för ändring av politiska situationen i Sverige obefintlig.

 Ju fler bidragstagande, ofta bluffande migranter och omöjliga att integrera, som kommer hit desto större blir kraven på besparingar på alla andra områden!                  

 Vi har kris inom sjukvården. Gamla som byggt Sverige fick hjälpande hand att dö snabbare med morfin injektioner istället att få livräddande syrgas.                                                                       

 Våra äldres pensioner sänktes 5 (fem) gånger och den sjätte är på gång. Tekniska utvecklingen möjliggjorde sänkning av pensionsåldern 1973. Den utvecklingen fortskrider fortfarande. Vi borde nu ha haft sänkt pensionsålder, men de styrande har istället höjt pensionsåldern.

Fler än en miljon (1.3 millioner) av våra pensionärer (60 %) idag är fattiga eller nästan fattiga enligt EU:s norm för fattigdom.

Livslång bidrags försörjning, extrema förmåner och övriga kostnader kring nuvarande migrationen kräver sin finansiering och några politiska partier räcker utan skam räkningen till oss övriga medborgare.

Sveriges stats budget enlig officiell statistik för 2020 är 977,2 miljarder i inkomster och utgifterna beräknas till 1,112 miljarder, så att statsbudgets saldo blir minus 190,2 miljarder. Det, skuldsaldot, nu i Corona tider kommer öka dramatisk.

Deficiten i statsbudgeten måste begrundas av mängden hysteriska kvinnor och ibland män som papegojaktig skriker sig hesa att ”Sverige är ett rikt land” eller ”Vi har råd”.

Har vi inte råd att på ett anständigt sätt omhänderta våra gamla, så har vi inte råd att förvandla Sverige till en global social förvaltning!

Att tala att nuvarande invandring berikar oss är inget annat än hån mot alla som lämnar små barn på dagis och knegar för att försörja den moderna vänstern sanna klass bas:
studenter, tjänstemän, invandrare, akademiker inom humanitära grenar, media folk, NGO anställda, byråkrater, genusforskare, kommunikatörer, menskonstnärer med fler.

D.v.s. en brokig och ständig växande skara individer som inte säljer sin arbetskraft till ägare av produktions medel eller arbetar över huvudtaget och som för att kunna reproducera sig och existera själva som klass är totalt beroende av statlig beskattning och transfereringar.

Detta är samhälles skikt, som är supportrar till politiska makten och är alltid i start groparna redo att agera med insändare, demonstrationer, vältning av statyer eller med käbblande om genus, jämlikhet, skuld mot icke vita och så om i all oändlighet.

Ur ett moraliskt perspektiv har migrationspolitiken varit bankrutt.

De mångmiljardbelopp som den svenska migrationspolitiken kostat hade kunnat rädda fler liv i flyktingläger i närområdet eller som bistånd bygga upp de krigsdrabbade länderna.

Dygnsersättningen för en ensamkommande motsvarar på många håll i världen flera månadslöner för en lärare eller sjukvårdare. Miljarder skattekronor, har används på ett sätt som varit högst ineffektivt, skapat stora ekonomiska och sociala problem på hemmaplan och bidragit endast till att vissa partier kunnat välkomna en mängd nya väljare.

Priset för det har varit förödande för landet Sverige. Första steget för att reda ut tillståndet är moratorium i invandrings processen!

 Vill någon dra rasist kortet så hänvisar jag till Olof Palme som 1980 yttrade:    ”Det är alltfort socialdemokraternas bestämda uppfattning att invandringen måste anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrare arbete, bostad och social omvårdnad på samma villkor som den övriga befolkningen. Detta förutsätter en planerad invandringspolitik. En invandring utanför samhällets kontroll drabbar ytterst invandrarna själva.”

Julius Soreff.

…………………………………………………………

Ps. Självklart har Soreffs lokaltidning tackat nej till detta debattinlägg, en tröst för mig vars alster ständigt åker ner i papperskorgen på ÖstGöta Correspondentens redaktion. Ds.