Kategoriarkiv: Homeopati

Nyhetsbrev från Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati

Hej Harriet!

Kolla härnedan. Kanske du anser att SFVH borde få växa, mejlar en bloggvän.

……………………………………………………………………………………………………………………

Vi har redan lämnat januari bakom oss. Tiden går fort, och vi gläds åt ljuset som återvänder.
2023 har varit innehållsrikt, vi har hanterat många viktiga frågor.
Sedan det senaste nyhetsbrevet har styrelsen haft två möten och fortsätter att oförtrutet arbeta för föreningen genom olika projekt och initiativ som var aktuella under 2023.
Vi ser fram emot ett framgångsrikt 2024 för vår förening och för homeopatin i Sverige.

Opinionsbildning: Som tidigare nämnts planerar vi att använda olika sociala medieplattformar för att sprida homeopatins budskap i Sverige. Styrelsen arbetar för att förbättra föreningens hemsida inom de befintliga ramarna, bland annat genom att aktivera sökoptimering och Google Ads, så att hemsidan och dess innehåll når en bredare allmänhet. Vi uppmanar er att regelbundet besöka vår hemsida för att ta del av våra uppdateringar, inklusive vetenskapliga artiklar. Här är direktlänkarna till hemsidan: https://homeopatiframjandet.se och till de vetenskapliga artiklarna: https://homeopatiframjandet.se/artiklar/.

Tillgång till homeopatiska enkelmedel i Sverige:
 Under 2024 fortsätter vi att undersöka hur Sveriges klassiska homeopater enklast kan få tillgång till prövade homeopatiska enkelmedel..

Ekonomiskt stöd
Styrelsen arbetar för att höja kompetensen bland våra diplomerade homeopater i Sverige. Vi har initierat ekonomiskt stöd för en kompletterande utbildning i basmedicin, motsvarande 60 poäng, för diplomerade homeopater. Kampanjen startade den 1 januari 2024 och pågår i tre år. De första ansökningarna om stöd har börjat inkomma, och vi förväntar oss fler ansökningar framöver.
Styrelsen har därutöver beslutat att ekonomiskt stödja svenska homeopatiskolor som vill få sin (eller starta en sådan utbildning) basmedicinska utbildning validerad enligt de kriterier som styrelsen fastställt. Vi talar om de kriterier som akupunktörer, anslutna till Svenska Akupunkturförbundet erhållit och som de flesta känner till är godkända som ett komplement till den allmänna sjukvården.  Ett riktat brev om detta har gått ut till samtliga skolor som är godkända av våra två yrkesförbund, KHY och SHR. Genom detta stöd hoppas styrelsen att fler skolor validerar sig enligt ovan och blir ett likriktat valbart alternativ för homeopater som vill höja sin kompetensnivå.

Tidskriften
Marina Szöges kommer att avsluta sitt uppdrag som redaktör för föreningen efter publiceringen av årets första nummer 2024. Detta nummer kommer ut i slutet av februari. Styrelsens sekreterare  Dan Jernebring, tar över som redaktör efter Marina. Dan ansvarar för de två återstående numren (i slutet av maj och september) av Tidskriften för 2024.

Ekonomi
Styrelsen vill uttrycka sin tacksamhet till Tove Lind för hennes arbete i styrelsen då hon 31/12 -23 lät meddela att hon kliver av sin post som kassör och samtidigt lämnar styrelsen. Vi önskar henne all lycka framöver. Från och med 1 januari 2024 har Sven Backlund tagit över rollen som kassör (tidigare suppleant). Då Sven har goda erfarenheter av ekonomistyrning och tillhörande administration är vi glada över att han kunde överta detta arbete efter en kort introduktion av Tove.
Efter årsmötets beslut 2023 har föreningens medlemsavgift nu höjts till 200 kronor. Vi ber våra medlemmar att framöver betala medlemsavgiften genom att använda utsänd faktura som underlag för betalning. Nya medlemmar hänvisas till hemsidan för anmälan om medlemskap.

Årsmöte 2024
Styrelsen förbereder för närvarande föreningens årsmöte i april. Årsmötet hålls lördagen den 20 april kl. 14.00-15.30, online via Zoom, precis som förra året. Ni som vill delta i årsmötet ombeds att skicka ett meddelande om detta via e-post:
homeopatiframjandet@gmail.com

Evenemang
Styrelsen vill också påminna om att vi har beslutat att rabattera inträdesavgiften till SHR:s evenemang ”Homeopatidagarna 2024” med 500 kr för medlemmar i SFVH. Vi rekommenderar varmt detta evenemang.

Håll er friska med homeopati!

Styrelsen, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati”

Bild från homeopati.com