Kategoriarkiv: Polisanmälan

Skydda Dig från telefon bedrägerier – bli svårlurad!

Från polisen;

”Telefonbedrägerier drabbar många som förlorar sina pengar genom att luras att logga in på sin bank eller lämna ut koder eller kortuppgifter. Just nu pågår en nationell informationssatsning för att stärka din förmåga att skydda dig mot brott.”

Med el stödet så vädrar tjuven morgonluft. Kom ihåg att det är tjuven om någon ringer från Försäkringskassan och vill hjälpa Dig att få in el. stödet på ditt konto, bara du loggar in eller lämnar ut dina koder.

Bedragaren kan försöka stressa Dig genom att säga att du är på väg att förlora pengar och försöker övertyga Dig om att han/hon ringer från Din bank eller polisen och just nu kan de hjälpa Dig att få tillbaka dem, bara Du snabbt loggar in med bank-id, bankdosa eller koden till betalkort. Stress med stor brådska över att förlora sina pengar gör att förnuftet inte hinner med och efteråt skäms alltför många, mörkertalet är därför stort.

Att lura av pensionärer deras mödosamt ihop skrapade besparingar är mycket lönsamt och omsätter i nivå med knarkhandeln och mycket få av brottslingarna hamnar inom lås och bom. Under 2021 klarades endast 6 % av dessa bedrägeribrott upp. Således är denna verksamhet mycket mer bekvämt och riskfritt för kriminella gäng än att delta i knarkhandeln på gatan.

Bild från Jönköping P4 SR

Eftersom jag har en svår hörselnedsättning genom autoimmuna sjukdomar, så hör jag mycket lite av vad som sägs i mobilen. Jag svarar bara om namnet syns i mobilfönstret från min telefonbok. Om okända nummer vill något kan de skicka ett sms, men det gör försäljare eller ”tjuven” nästan aldrig.

För några år sedan fick jag mitt användarkonto på min dator kapat, tjuvarna hade skickat mejl till alla e-post adresser och påstod att jag var rånad och strandsatt i England och ”jag” bad dem föra över pengar, så jag kunde ta mig hem. Men här blev det ingen utdelning för mina vänner förstod snabbt att detta stämde inte på mig.

Vi pensionärer är uppväxta i en annan tid, med trygghet och tillit till vår nästa. Därför är vi målgruppen för försäljare och bedragare som lever glada dager på våra besparingar.

En ljusning kom i fjol efter en vägledande dom från Högsta Domstolen (HD), där banker måste ta ett större ansvar för dessa onormalt stora uttag. Konsumentombudsmannen (KO) Cecilia Tisell uppmanar banker att ta ett större ansvar.

”……..HD:s dom innebär en revolution i ansvarsfördelningen mellan kunden och banken vid bedrägerier. Det räcker inte med att kunden luras att lämna ut sina inloggningskoder för att anses ha agerat enligt den juridiska termen särskilt klandervärt. I stället kan ett sådant beteende betraktas som grovt oaktsamt. Det innebär att kundens ansvar begränsas till 12 000 kronor av det förlorade beloppet, som ofta uppgår till hundratusentals kronor. Resten av förlusten ska banken stå för. Det kan innebära skillnaden mellan nattsvart förtvivlan och återfunnet hopp för en drabbad person….” https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/ko-uppmanar-bankerna-att-ersatta-brottsoffren/

Försök igen om Du blivit drabbad

Om Du är drabbad och tidigare blivit nekad ersättning för en obehörig transaktion kan du höra av dig till banken på nytt och hänvisa till det nya avgörandet från Högsta domstolen. Anvisningar finns på denna länk Information om bank- och kortbedrägerier på hallåkonsument.se

Och läs gärna om hur Du blir Svårlurad, en kampanj från banker, där sätten är att bli lurad är många. http://www.svårlurad.se/

Det är alltid för tidigt att bara skämmas och ge upp!

Står svensk sjukvård över lagen?

Olle Ljungbeck är undertecknads vän på sociala medier och jag har följt hans kamp för upprättelse efter hans hustrus död på strokeenheten Gävle sjukhus, på egen och andras bloggar. Tyvärr får vi konstatera att mot dumheten kämpar själva Gudarna förgäves.

Om fallolyckor från socialstyrelsen;

”… En fallskada räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra fallet men så inte har skett, och patienten har drabbats av en skada, ett lidande eller en sjukdom alternativt har avlidit till följd av det. 
Det kan till exempel handla om att hälso- och sjukvårdspersonalen inte gjorde någon fallriskbedömning eller inte satte in förebyggande åtgärder. Det kan också handla om att vårdmiljön är riskfylld…” https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/fallskador/

————————————————————————————————-

”Står svensk sjukvård över lagen? frågar sig Olle Ljungbeck i ett mejl till undertecknad. Han skriver följande;

”Den 13 maj fick min hustru Anna Greta Ljungbeck f 371021-8904  en ”lätt” stroke. Hon kunde såväl gå som tala (dock inte finna ord för hel mening). Jag ringde omgående ambulans som kom snabbt och förde henne till Gävle sjukhus.
På sjukhuset undersöktes hon omgående av läkare på annan enhet än strokeenheten. Efter undersökningen ställde denne läkare diagnosen, ”är klart rehabiliteringsbar och bör återkomma om tre månader”. 
Efter undersökningen forslades hon till strokeenheten och lades in där, men med tanken att hon snart skulle kunna fara hem. 
På morgonen den 15 maj ringde jag strokeenheten för att få  besöka henne. Fick då till min förskräckelse höra att hon fallit.
Inte mer!
Jag frågade då varför man inte ringt mig omgående och fick till svar. ”Vi ville inte störa!” Min hustru ligger sålunda medvetslös och man vill inte störa mig! 

Jag sprang omgående till bilen och åkte i väg till sjuk-huset/strokeenheten. Där finner jag min hustru blåslagen från pannan långt ned på bröstet och medvetslös. Besökte henne varje dag till och med den 25 maj då hon avled. Fortfarande enda förklaring jag fick och fått, ”det var en fallolycka.”
Samma dag hon avled anmälde jag händelsen för polisen som omedelbart kontaktade obduktionsenheten i Uppsala och förde hennes kropp dit.

Under de kommande dygnen frågade jag hela tiden, hur gick det till. Enda svar, ”en fallolycka”. 

För någon vecka sedan fick jag beskedet att polisen lämnat sin utredning till åklagare. Min bestörtning kan inte beskrivas, när jag fick meddelande från åklagare att denne lagt ner utredningen med följande yttrande;
”Det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det finns inte anledning att anta att någon enskild person genom oaktsamhet har vållat dödsfallet”.

Åklagarens yttrande stämmer inte. Bakgrunden är denna. Efter min hustrus undersökning vid ankomsten till sjukhuset lades hon in på strokeenheten på eftermiddagen den 13 maj. 

Den 15 maj ringde jag strokeenheten för att få besöka henne och fick då beskedet att hon fallit natten till tisdagen den 14 maj. Hela tiden har jag försökt få en tydlig redovisning hur det inträffade fallet gått till. Men verksamhetschefen Stefan Soneberg har i stort sett endast sagt att det var en fallolycka. När, var och hur har man inte delgett mig. Den sista information jag fått tillsammans med min dotter var denna. ”Det var en fallolycka. Hon föll ur sängen och fastnade med fötter och ben i denna och kunde inte lösgöra sig”.

Det som med största sannolikhet kunnat förhindra fallet är om hennes rum varit bemannat med någon vårdande person. Så var det emellertid inte. Trots hennes sjukdom fanns ingen på rummet, när fallet hände. Detta är helt oacceptabelt och klart åtalbart.

Det allvarliga i åklagarens bedömning är att hon friat  ansvarig verksamhetschef från skuld. Denne förklarade vid min och min dotters besök att man hade resursbrist, framförallt för lite personal. Hans accepterande av detta ledde helt klart till hennes död och är därför helt oacceptabelt. 
En chef kan inte svära sig fri med en sådan förklaring. Han skulle omedelbart när han insåg bristerna anmält till överordnad chef att han ej längre kunde ta ansvar för patienternas säkerhet och förklara att om han inte fick  ökade personalresurser måste han lämna chefsskapet över strokeenheten. Men det gjorde han sålunda inte. Detta skulle aldrig accepterats i ett privat företag. Att då frias på en vårdinstitution för en sådan underlåtelse är inte endast anmärkningsvärt utan skall vara straffbart.

Det är ställt utom allt tvivel att min hustru hade levt i dag om ansvarig chef hade agerat för resursförstärkning. Men det gjorde han inte.

Sista meningen i obduktionsprotokollet:  Dödssätt. ” Omständigheterna talar för att dödssättet varit en följd av fallolyckan”. Klarare kan det inte sägas att min hustru dog av orsak som ansvarig chef kunnat förhindra med respekt för henne och inte kryperi för överordnad chef. 

Svaret på frågan i min rubrik måste därför bli, ”Ja, sjukvården i Gävle står över lagen”.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

———————————————————————————————–

Slutsatsen från åklagaren är att ingen kan belastas för försummelser i vården. En chef är alltid ansvarig för olycksfall på hans/hennes avdelning. Aktuell chef vägrade att göra en Lex Maria anmälan, vilket är förutsättning för utredning av IVO, främst för att ringa in orsaker till händelseförloppet så att brister ej återupprepas. Informationen som Olle fick var att ”Han behövde inte göra det, för det var inte den sorts skada som man skall Lex Maria anmäla?”

Vilket jag anser är helt felaktigt enligt samlad information av Lex Maria anmälan om vård skada.

Citat från https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/anmalan-om-vardskada–lex-maria/

”…..En skada som inte försvinner och som påverkar dig för resten av livet räknas som en allvarlig vårdskada. En vårdskada som har gjort att du har fått mycket större behov av vård räknas också som allvarlig. Detsamma gäller om händelsen bidrar till att en patient avlider….” 

Olle vände sig också till patientnämnden för att de skulle hjälpa honom, men med klent resultat, som många andra vårdskadade patienter har upplevt.
Fall förebyggande insatser; När en stroke drabbad person kommer in på en avdelning, så måste fallrisks bedömning ske av vårdteamet. Polstrade grindar kan vara ett alternativ som skyddar patienten från att falla ur sängen och inte fastna med foten i sänggrinden, om patienten redan vid inläggning visar tecken på muskelsvaghet.
Sängen skall alltid sänkas ner, för att minska fallhöjden om olyckan ändå är framme, vilket personal kan glömma efter omvårdnad. Förhöjd huvudända på sängen kan också öka fallrisken, när patienten försöker vända sig och kan då hamna över grinden och bli hängande, golvet kan då ta emot fallet, med svåra skador som följd.
Progress kan snabbt ske både av motorik, känsel och kognition och vård personal bör regelbundet kontrollera status efter inläggning, inte minst nattetid.

Förvirring och oro kan lätt ske hos äldre, när de vaknar till under natten och inte känner igen sig. Därutöver kan nedsatt känsel göra att kroppen och dess extremiteter inte följer med vid vändning som förut, vilket också ökar risken att falla ur sängen. Armarnas skyddsreflexer kan vara försvagade eller helt borta vid förlamningstillstånd. Därför måste regelbundna kontroller ske under hela natten.

I dag sker många olyckor, när patienter vårdas på fel avdelning, när den med rätt specialitet är överbelagd. Därför är det extra anmärkningsvärt att fall ur säng ändå sker på en strokeavdelning, där kompetens om fallprevention måste vara obligatoriskt och måste ständigt upprepas och delges ny vårdpersonal.
Att dessa brister i omvårdnad, som avslutade livet för Olle Ljungbecks fru inte uppmärksammas varken av ansvarig chefsläkare på en strokeavdelning, regionens patientnämnd och nu åklagare finner jag mycket anmärkningsvärt, efter 42 yrkesår som leg. sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering.

Det är således fritt fram att bara rycka på axlarna, när tom dödsfall sker pga av personalbrist och brister i kompetens. Konsekvenserna av politikers ständiga krav på besparingar och neddragningar inom vården måste synliggöras ändå upp till regeringsnivå. Patientfarliga påföljder får inte glömmas/gömmas, vilket ofta sker i dag av chefer/läkare som totalt glömt bort sin läkared, om att bota, lindra och trösta. Alltför många vill ligga bra till hos sjukhusledningen, som i sin tur vill ligga bra till hos regionens politiker, som inte vill stöta sig med regeringen.

Livsfarlig vård är bara att vänta om kroppen skulle strejka med dubbla sängrader på akuten, oacceptabla väntetider och personal som inte räcker till. Ansvariga regions politiker rabblar alltid samma ramsa, ”det här är inte min bild av läget…”

Tyvärr har jag ringa förhoppning om att socialdepartementets nya ministrar skall lösa krisen inom vården, eftersom den humanitära stormaktens felaktiga prioriteringar kommer att kvarstå i stor utsträckning.

Socialdepartementets nya sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har redan satt sig på tvären angående förslaget om vissa begränsningar av tolkhjälp, som hon då anser inte skulle garantera en säker vård. Tyvärr är hon inte lika engagerad i säker vård för övriga medborgare, när utländsk personal inte behärskar svenska språket eller har tillräcklig kompetens för arbete i sjukvården.

Tolkkostnader för hela Sverige ligger numera på cirka två miljarder kronor årligen!
En reducering skulle ge betydande personaltillskott, som skulle resultera i både ökad trygghet och säkerhet i vårdarbetet, inte minst för gamla patienter med stort vårdbehov.

Jag har under yrkeslivet varit engagerad i > 100 invandrare med främst utomeuropisk hemvist och har mer blivit bedrövad än berikad av denna mångkultur från dysfunktionella länder. Många struntade helt sonika i SFI undervisning och svar som jag kunde få var ”Vi har rätt till tolk, du inte veta det” och ” I Sverige man får bidrag behöva inte jobba…”

Olle Ljungbecks fru är bara ett av otaliga offer för den humanitära stormaktens prioriteringar, som har orsakat ständiga omorganisationer, sparbeting och allt sämre arbetsmiljö för personal.

Varför skall samhället, dvs vi skattebetalare tvingas betala för tolk livet ut hos invandrare som inte lägger två strån i kors för att lära sig svenska?

Källa: https://www.gp.se/debatt/orimliga-miljardkostnader-ta-avgift-f%C3%B6r-tolkar-1.32080581

Tyvärr kan jag endast konstatera av Din berättelse, att bröder åter ilar till bröders hjälp.

Bästa hälsningar!

Din vän Harriet
Harriet Larsson Linköping

Olle Ljungbeck kämpar vidare för upprättelse efter sin hustrus tragiska död

Till IVO (Thomas Carnell alt annan ansv)
För kännedom: Stefan Löfberg, polisen Gävle, 
Ang Anna-Gretha Ljungbeck.

Jag har nu gått igenom min hustrus Anna-Gretha Ljungbecks patientjournal.
Av denna framgår det på flera ställen att hon ”ramlat” ur sängen. Att så kunnat ske är givetvis personal på Strokeenheten ansvariga för inkl chefer. Det framgår tydligt att min hustru avlidit till följd av att hon ”ramlat” ur sängen.

Någon Lex Maria anmälan har trots detta inte gjorts vilket är en skyldighet i sådan här fall.
Jag finner det därför mycket förvånande att IVO inte agerat. Jag kräver därför att detta sker omgående. Efter mitt samtal med Thomas Carnell har jag förstått att så kommer ske.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Redogörelse för händelseförloppet:

Anmälan av strokeenheten, Gävle Sjukhus
Händelseförlopp: Den 13 maj fick min hustru Anna-Gretha Ljungbeck född
1937-10-31- 8904, en mindre stroke.

Jag tillkallade ambulans för att föra henne till sjukhuset i Gävle. Hon gick själv med rollator ut till ambulansen och kunde tala med viss svårighet.

För att inte störa behandlingen väntade jag till den 15 innan jag ringde och bad om att få hälsa på henne. 
Jag får då beskedet att det har varit en ”fallolycka” men inte mer. Jag sätter mig i bilen och far omgående in till lasarettet. Jag har sålunda inte blivit underrättad om detta av sjukhuset.
Där finner jag min hustru liggande medvetslös med blåmärken från pannan ned till bröstet. Man har fått sy ett ögonbryn som spräckts. Dessutom upplyses jag om att hon fått en propp i hjärna och blödningar. Jag blir givetvis chockad och begär att få veta hur ”olyckan” inträffat. 
Det enda svar jag får är att det varit en fallolycka. När och var och hur olyckan skett får jag inte minsta förklaring till.
En sköterska förklarar emellertid att sjukhuset varit vållande. Det är allt.
Trots att jag begär flera gånger att ansvarig läkare skall ge mig en redovisning får jag till svar att det kan ta flera veckor innan jag får en sådan. Från den 13 till den 25 maj ligger hon medvetslös med slangar och katetrar i näsa mun etc. Den 25 maj avlider hon utan att jag fått någon annan förklaring än att det varit en fallolycka.
Självklart är jag förkrossad. Det minsta jag kunnat begära är att ansvarig satt sig ner med mig och förklarat händelseförloppet.
Jag gjorde därför en anmälan till polisen i Gävle. När de såg färgbilderna som ett barnbarn tagit vid besök beslöt de omgående att hon skulle sändas till Uppsala rättsmedicinska för obduktion.

Där befinner hon sig nu och jag väntar på deras utredningsresultat. Fortfarande har jag inte fått något annat besked från Gävle sjukhus, strokeklinik än att man utreder och att jag kan vänta svar tidigast om två tre veckor och att man inte kommer att höra av sig mer innan dess.
Nu har det gått över en månad sedan hon avled (25/5) och fortfarande har jag och mina barn inte fått någon information när det hände, hur det hände och var det hände.

En fruktansvärt chockerad och förtvivlad make som aldrig trott han skulle mötas av denna cynism och bemötande vid kanske den värsta händelse han upplevt någonsin.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

——————————————————————————————-

Hur många sjuka som ”ramlat ur sängen” får vi aldrig veta. Det är få anhöriga som är så resursstarka som Olle Ljungbeck är i sin kamp för rättvisa. Sjukvården är bara ett offer för den enormt kostnadskrävande invandringen, med brist på vårdplatser och utbildad personal. Tyvärr kan personal med utomeuropisk hemvist uppvisa mer brister i vårdarbetet jämfört med svenskutbildad personal, men detta är så oerhört känsligt att dokumentera. Media trumfar ständigt ut hur invandrare räddar vård och omsorg, konsekvenser av kompetensbrist är politiker inte intresserade av. Rädslan för repressalier från storebrors verk och myndigheter vars främsta uppgift är att skydda det lika värdet, med DO i spetsen gör att majoriteten håller tyst.

Sorg efter en nära anhörig och känslan av hopplöshet gör att den lilla människan håller tyst. De stora fortsätter bara att predika om det lika värdet och mänskliga rättigheter, som i förvandlats till omänskliga i deras låtsashumanitet.

Bild; privat.

Peter Hultkvist anmäls för missfirmelse och skymfning av Olle Ljungbeck

Till polismyndighet i Gävle och Stockholm

”Anmälan mot försvarsminister Peter Hultqvist.

Undertecknad anmäler härmed försvarsminister Peter Hultqvist för missfirmelse och skymfning av mig personligen, när han kallat Sverigedemokrater för grisar.

Eftersom han använt uttrycket på ett generellt/allmängiltigt sätt har han därmed inkluderat alla politiskt anslutna till Sverigedemokraterna. Som därtill varande minister är det oförsvarligt att använda språkbruket på ett så vårdslöst sätt. 

Polisen eller åklagarmyndigheten kan lätt göra sig en bild av var jag befinner mig demokratiskt och värnande av rättssamhället. Detta har jag under minst ett 40-tal år redovisat i debatt- och insändarartiklar.

”Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) har författat en ledarkrönika där han går till attack mot Sverigedemokraterna som han menar är ”grisar” och använder ett språkbruk hämtat från Nazityskland. Detta samtidigt som Socialdemokraterna anklagar SD för att polarisera samhället och debattklimatet i landet”.


Eftersom jag alltid avskytt och bekämpat nazister och kommunister liksom de som företräder auktoritära styrelseformer känner jag mig djupt kränkt av Hultqvist uttalande som inte kan tolkas på annat sätt än att han inbegriper alla Sverigedemokrater i sitt uttalande.

Ifall inte Hultqvist åtalas visar detta på en underlåtenhet från de rättsvårdande myndigheternas sida som tydligt visar på mannamån och partiskhet från myndigheternas sida.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

—————————————————————————————

Vi kan bara säga Tack Olle Ljungbeck för Din ork att agera både i teori och praktik mot arroganta och samhällsförstörande makthavare som bryter mot grundlagen!

Bildresultat för peter hultkvist
Peter Hultkvist och Stefan Löfven

”Hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris”

https://www.dalademokraten.se/artikel/peter-hultqvists-kronika-hogerextremismen-gar-inte-att-tamja