Kategoriarkiv: Vattenunion

Sverige behöver en vattensamordnare och EU en vattenunion

Sverige behöver en vattensamordnare, skriver Jan Ivarson i detta inlägg, som jag är rädd att politiker tar del av, för då stundar nya skattekällor och lukrativa jobb för de med de rätta åsikterna.

Utgångspunkten för en solidarisk vattenunion är landets tillgång på el, som sattes på börsen, där marknadskrafterna fick fritt spelrum och staten tjänade multum på skatt och moms.

Professor Jan Blomgren försöker förgäves tala om för befolkningen hur politiker förstörde världens bästa energisystem.

”Decennier av dåliga politiska beslut har förstört Sveriges energisystem. Tills vidare blir det ”comeback för ved och kol”, menar professor Jan Blomgren. ”Stor tung industri kommer att slås ut i stora delar av Europa och jag skulle bli förvånad om det här är löst inom tio års tid”, säger han i en stor intervju med TN….” https://www.tn.se/naringsliv/professor-sa-forstorde-vi-varldens-basta-energisystem/

Jan Ivarson hävdar i detta ironiska inlägg att landets befolkning måste lära sig global solidaritet med egen vattenransonering och få glädja sig åt att våra EU frälsta politiker kan få bilda en vattenunion i Bryssel, med ledningar från våra stora sjöar och vattenintäkter ner till Europa. En slags upprättelse, när den humanitära stormakten föll ihop.

——————————————————————————————————-

”En smått ironisk förutsägelse om vattentillgången för svenskar.
En nyhet i TV1 är att organisationen Svenskt Vatten behöver en
vattensamordnare. Det är nog de flesta politiker överens om. En fråga de däremot aldrig kommer att enas om, är om vattenbrist i Sverige beror på ändrat klimat eller på ökad befolkning, trots att vattenbesparande utrustning infördes redan under 1900-talet. Det är svårt i politiken att skilja på tillgång av råvatten och renat vatten med distributionsledningar till konsumenterna. De senare behöver byggas ut för ökad befolkning men framställs gärna som underhållsbehov, som förvisso också är eftersatt. Klimatförändringar har förutspåtts leda till varmare klimat och ökat
regn. Dagvattenavledning har blivit kostsamma angelägenheter i många
kommuner.
Ett nytt ämbetsverk känns behövligt med en generaldirektör med förankring i arbetarrörelsen och ett flertal välbetalda tjänstemän med rätta åsikter, lämpligen med allsidig utbildning från Bommersvik.

Behovet måste finansieras med nya avgifter och skatter.
Låt oss börja med en utredning. En av de första uppgifterna blir att föreslå hur resursen vatten skall beskattas. Flera skatte ställen bör övervägas, som skatt på kommunal anslutning, egen vattenbrunn och skatt på tappkranar, badkar och bassänger.

Bild från Wikipedia.

En särskild utredning bör tillsättas för hur man skall hantera jordbrukets vattenuttag från åar, dammar och brunnar. Frågor som kommer
diskuteras mellan partierna är hur törst skall beskattas, eller i första hand
tillgodoses med obeskattat vatten från stuprör till vattentunnor och med renat vatten från gödselstaden. Målet för jordbruket bör vara cirkulär vattenföring av tilldelad vattenmängd, beräknad utifrån areal och särskilda EU-algoritmer.
Återanvändning av vatten har redan uppmärksammats. Det kan ske med att
bostadshus åläggs eller till en början uppmanas att installera reningsverk. Det kommer påstås höja bostadens värde och skapa nya arbeten, men också öka boendekostnaden. Arbetslösa kommer förstås att kompenseras med höjt försörjningsstöd och fattigpensionärer får ett statligt vattenstöd med avdrag på den kommunala vattenfakturan.
Sverige måste gå före med att använda renat avloppsvatten och på så sätt kunna öka exporten av prima sjövatten till andra länder.
Sverige bör ta ledningen för EUs vattenförsörjning. En europeisk vattenunion bildas med säte i Brüssel, där Sverige
får tillsätta tjänstemän med förmånlig beskattning, i proportion till ländernas befolkning.

Ett nytt gemensamt vattensystem byggs med elnätet som förebild. Företag lämnar dagligen anbud på vattenleverans för kommande dygns behov. Det högsta pris för vatten som behövs för att fylla morgondagens behov sätter priset för alla producenter. För att likna en fri marknad kommer Sverige att indelas i fyra vattendistrikt med minst tio företag med nästan samma konsumentpriser. Till skillnad från andra marknader som bilmarknaden, kommer inget begagnat vatten att få saluföras. Konsumenterna erbjuds timpris eller vid någorlunda stabil marknad fast vattenpris på termin. Med tanke på goda erfarenheter från elnätet bör inget kunna gå fel med en vattenunion.
Ledningar byggs från från Vänern, Vättern och Bolmen till Tyskland och vidare mot Italien. I ett senare skede byggs en nord-sydlig stamledning som förbinder Vänern med Storsjön och Hornavan. Stamledningen förses med vinddrivna pumpstationer. Sverige åtar sig att stå för kostnaden i proportion vattenkällornas storlek och bidra till en europeisk vattenfond för stöd åt vattenfattiga länder.
Risk finns att vi i framtiden tidvis kan få kommunalt vatten avstängt torra somrar och att privata brunnar får pumpförbud. Det får vi lära oss leva med. Nya produkter som våtservetter och torrmjölk kommer skapa nya gröna arbetstillfällen.
Planområden kommer förses med reservvattentäkter i form av brunnar med hink och hävstång, för att underlätta vattenhämtning då kommunvattnet sinat. Här bör erfarenheter från andra världsdelar tas till vara.

Bild från kungalv.se


Frågan väntas bli aktuell i kommande val. Företrädare för hittillsvarande
regeringsparti kan känna sig trygga på att bli återvalda med kloka beslut för
miljöns bästa. De har ju fått fler röster för sin modernisering av elnätet. Har
politikerna tur han speciella militära operationer i närområdet bidra som förklaring till vattenbrist och förklara högre vattenpris som sprider sig till andra varor.
TV-kanalerna kommer påminna oss om vattensnålt beteende i nyhets- och
underhållningsprogram. Ansvarskännande företag och svenskar kommer endast ha kaktusar som krukväxter för att visa sig ansvarstagande.
Jan Ivarson
politiskt obunden”