Kategoriarkiv: Astra Zeneca

”Spelar Folkhälsovårdsmyndig-heten under täcket med Astra Zeneca”?

Är en mycket berättigad fråga från Olle Ljungbeck, som anmäler FHM till polismyndighet och åklagare.

Till slut stoppade även Sverige/FHM Astra Zenecas vaccin pga av blodproppar och dödsfall, i väntan på utredning av den europiska läkemedelsmyndigheten EMA, som ska lämna sin rapport under dagen. I det längsta så förnekade FHM biverkningarnas samband med vaccin.

https://www.friatider.se/forsta-dodsfallet-i-sverige-efter-astra-zeneca-vaccinering

Ledaren gårdagens DN försöker sitta på två stolar samtidigt, men i denna mening avslöjas arrogansen mot offren som fått allvarliga biverkningar och tom död.

”…….Vi måste därför skilja på orsak och verkan. Den som får vaccin och sedan ramlar utför ett stup dör inte av sprutan…..” https://www.dn.se/ledare/ratt-att-pausa-astra-zeneca-men-vaccinerna-ar-fortfarande-vagen-ut/

Här berättar Ljungbeck om familjens besök på en vaccinationscentral, som resulterade i en anmälan till polismyndighet;

”Anmälan till polismyndighet och åklagare.
Spelar Folkhälsovårdsmyndigheten under täcket med Astra Zeneca”?
Jag och min hustru blev äntligen kallade till vaccinering mot Covid- 19 den 12/3.

Vi hade då redan bestämt oss för att utesluta Astra Zeneca  och enbart acceptera några av de andra godkända fabrikaten. När vi därefter skulle vaccinera oss och var på plats erbjöds vi trots detta endast Astra Zeneca.

Då vi förklarade att vi inte ville vaccineras med detta fick vi till svar att vi då måste ställa oss i en ny kö!

Men även om vi gjorde så skulle vi inte få välja fabrikat.

Vi insåg då att vi satts under förmyndare och tvingades accepterade Astra Seneca för att överhuvudtaget bli vaccinerade.

Men hör och häpna. Nästa vaccinering skulle vi få först den 28 maj. Vi vet att vaccineras man med något av de andra fabrikaten är regeln den att nästa spruta ges efter ca 14 dagar.

Astra Zeneka uppfyller därmed inte de krav man kan ställa på flera av de andra.

Det hör också till saken att Astra Zeneca i motsats till de övriga vi kunnat få vaccin ifrån har halverat sin produktion framöver. Detta innebär ju en betydligt längre väntetid på andra sprutan än övriga möjliga fabrikat. 

Jag anser det oacceptabelt att vi i en så viktig fråga skall tvingas acceptera något som är sämre än det vi kunde få om vi själva fick välja.

Folkhälsovårdsmyndigheten eller de som har ansvaret för godkännande av vaccin har inte handlat i enlighet med vad som är bäst för mottagarna vilket måste beivras/bestraffas.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle” 

—————————————————————————–

Flera länder har stoppat vaccinering med Astra Zenecas vaccin pga blodproppsbildning, men Tegnell var mer oroad över vaccinationsmotstånd hos medborgare, tills han tvingades att inse fakta.

https://newsvoice.se/2021/03/flera-lander-stoppar-astra-zenecas-vaccin-blodproppar-och-dodsfall/#comment-401500

Man kan fråga sig om MSB också spelar under täcket på Astra Zeneca?

”Främmande makt sprider desinformation om covid-19 och vaccinet. Det säger Mikael Tofvesson, enhetschef vid MSB, på dagens pressträff om coronaläget. Det handlar främst om att stärka den negativa bilden av Sveriges coronahantering…..”
https://www.fplus.se/msb-frammande-makt-tar-sikte-pa-astra-zeneca/a/aP357d?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonkoll&utm_term=fplus_morgo

Bildresultat för astra zenica biverkningar

Viktig information!

Den 27 januari 2021 skrev Europarådet på resolution 2361 där det framgår att vaccinationer i EU-länder INTE ska vara obligatoriska.
Folk som inte har blivit vaccinerade ska INTE heller diskrimineras på något sätt.
Vaccinationspass ett skämt, som Morgan Johansson åtrår så hett.