Kategoriarkiv: Coronakommissionen

Protester mot makthavarnas utnyttjande av nudge/knuffar

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. På svenska brukar man översätta nudging till ”en liten knuff i rätt riktning”. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att följa en regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart (Wikipedia).”

Här är ett brev till William Wragg, som är ordförande i Storbritanniens utskott för offentlig förvaltning och konstitutionella frågaor (PACAC) undertecknat av många beteendevetare och läkare med övrig sjukvårdspersonal.

Vi skriver till er som en grupp av psykologiska specialister och hälso- och sjukvårdspersonal för att lyfta fram våra stora etiska farhågor kring användningen av hemliga beteendevetenskapliga tekniker (vanligen kallade ”nudges”) i regeringens kommunikationsstrategi för covid-19. Vår uppfattning är att användningen av dessa beteendestrategier – som ofta verkar under människors medvetna medvetenhet och ofta förlitar sig på att blåsa upp känslomässig ångest för att ändra beteende – väcker djupa moraliska frågor. ..”

Denna strategi med ”nudge” knuffar i rätt riktning tillämpas med stor frenesi av nationernas makthavare med order från Davos eliten. Eftersom en rädd befolkning är en följsam befolkning. Migrationen med ”öppna hjärtans politik,” klimatet och pandemier ger folket stora knuffar i rätt riktning. Rädsla och lydnad är fin fina grejer för att få 80 % av folket med sig enligt Milgrams lydnads experiment.

I Storbritannien finns dokument om denna skapade skrämselpropaganda från möten mellan ansvariga för lock down. Målet var att skapa rädsla och att media skulle saluföra starka, känslomässiga reportage, vilket finns på pränt.

Exempel;

  • Daglig statistik som visas utan sammanhang : det makabra monofokus på att visa antalet dödsfall i COVID-19 utan att nämna dödlighet av andra orsaker eller det faktum att under normala omständigheter dör cirka 1600 människor varje dag i Storbritannien.
  • Återkommande bilder av döende patienter : bilder av akut sjuka på intensivvårdsavdelningar.
  • Skrämmande slagord : till exempel ’OM DU GÅR UT KAN DU SPRIDA DET, KOMMER FOLK DÖ’, vanligtvis åtföljda av skrämmande bilder av räddningspersonal i masker och visir.

Min övertygelse är att samma strategi användes vid möten mellan FHM och regeringen med Hallengrenskan i spetsen, vilket är förklaring till att corona kommissionen inte får ut nödvändiga anteckningar/protokoll från 149 möten.

Författarna tar upp en rad etiska frågor beträffande konsekvenser av dessa psykologiska tekniker som ger onödig rädsla, skam, grupptryck, förföljelse av ovaccinerade med trakasserier, syndabockar samt ökad hälsoångest av isolering mm.

Professor David Halpern skriver i sin bokInside the Nudge Unit”, om vikten av samtycke: ’Om regeringar … vill använda beteendeinsikter måste de söka och behålla allmänhetens tillstånd. I slutändan måste du – allmänheten, medborgaren – bestämma vad målen och gränserna för nudging och empiriska tester ska vara” (s375).

Men dagens politiker har lämnat folkviljan bakom sig i sin iver att tillfredsställa Davos eliten, eftersom där väntar större belöningar än vad en riksdagsplats erbjuder.

Bild; adlibris

Inside the Nudge Unit

—————————————————————————————————————————

Hej! mejlar en bloggvän.

Några läkare har författat ett upprop, där de föreslår metodik för att bekämpa Covid-19. Såväl vårdpersonal som övriga medborgare inbjuds på hemsidan att skriva på deras upprop. Om intresse finns, så kolla här: https://lakaruppropet.se/ 

Jätteprotester mot medicinsk apartheid fortsätter över hela världen.

Omsorg om sjukvårdspersonalen, nej omsorg om Big Pharma och fallenhet för rövslickeri mot makthavarna är vad det handlar om.

https://www.gp.se/fria-ord/vaccinv%C3%A4grare-borde-st%C3%A5-f%C3%B6r-sina-v%C3%A5rdkostnader-1.64508173

Utan personligt ansvar

Coronarakomissionens slutsats är att både nuvarande regering och den förra bär ansvar för ”döden på äldreboenden”. Vilket menlöst och ansvars-befriande svar, som gör både Reinfeldt och Löfven med anhang glada över att inte kunna ställas till svars.

Varför de gamla har offras ger utredaren inget svar på, mer än att ”äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi.” Inte heller varför den var illa rustad.

Den humanitära stormakten får inte fläckas ner. Där humanitet för de gamla ersattes av förakt och det lika värdet sprack.

Jag kan däremot direkt ge en förklaring genom två gamla artiklar dagarna efter varandra.

Östgöta Correspondenten 2009-11-20: En, ensam vikarie har under natten ansvar för 38 gamla, svårt sjuka och dementa på ett äldreboende.

DN: 2009-11-21: 20 Personer arbetar i skift i Övertårneå för 26 friska, unga män, dvs. ensamkommande så kallade barn.

Steget Efter (@StegetEfter) | Twitter
Bildkälla: Steget Efter

Om vi vänder på portföljen, står det troligen fördelar och öppnar vi den, så finner vi dokument över alla besparingar som ”avrättningarna” av de gamla genererar. Pensioner sparas, platser på äldreboenden frigörs, sjukhem kan tom byggas om till lägenheter till både tidigare och ny valboskap. Hemvändande IS-kvinnor med sina barn behöver stora bostäder…..

Nu uppmanar jag alla 40-talister som tillhör Nuders köttberg att vara vaksamma, när Ni ombeds vara försökskaniner åt Big Pharmas corona vaccin.

Relaterade källor:

https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/kommunal-halsa/coronakommissionen-regeringen-bar-ansvaret/

https://www.gp.se/nyheter/sverige/läkarens-beslut-äldre-ska-nekas-sjukhusvård-1.36884785

https://www.sydsvenskan.se/2020-12-13/lakarens-hemliga-coronabeslut-aldre-portas-fran-sjukhusvard