Kategoriarkiv: Dödsängel

Har landet en dödsängel och bortförklaringsmästare till statsminister?

Olle Ljungbeck är övertygad om att så är fallet. I detta inlägg tydliggör han varför.

Sanningens minut närmar sig för Dödsängeln och Bortförklaringsmästaren

Statsminister Stefan Löfven, 2015 såg han möjligheten av att långsiktigt skapa en majoritet av partisympatisörer och medlemmar genom att släppa in hundratusentals individer från områden utanför Europa.

Resultatet ser vi nu. Varje år tusentals svenskar mördade, våldtagna, rånade, terroriserade och skjutna av dessa. Egendom som fastigheter och bilar förstörda genom sprängningar.

Mot detta har han inte agerat eftersom han är orolig för att då stöta bort dessa viktiga röster samt som kommande medlemmar i partiet.

Aldrig ett ord till de egna medborgarna som drabbats. Ej heller kraftfulla åtgärder innebärande bl a utvisning av grova brottslingar. Och detta får fortsätta år efter år. Hellre låter han en terrorist stanna kvar av omtanke om denne än att utvisa honom för atthan inte skall skada svenskar.

En verklig dödsängel!

 Han tillåter sålunda en massaker på sitt eget folk år för år. Detta kan vi läsa om varje dag.

Nu när Coronan drabbat oss visar han återigen samma avsaknad av känsla och ansvar för sitt eget folk.

Berikarna har nu fått arbete i våra äldreboende. Detta trots att ett stort antal saknar språkkunskaper och därför inte förhåller sig eller kan förhålla sig till de skyddsregler som gäller vid äldreboenden.

Bl a deras klankultur är hinder för att de skall efterleva de regler vi andra måste leva efter för att coronaepidemin inte skall spridas.

Jag har själv erfarenhet av att många inte förstår vårt språk och därför inte kan ta del av skyddsregler etc. Självklart är det höga dödstalet på äldreboenden orsakade av att invandrare tillbringar sin vardag som tidigare inte minst i grupper och inte iakttar eller förstår hur de skall iaktta skyddsbestämmelserna. Den som förnekar detta har inte sett verkligheten som jag gjort.

När Stefan Löfven, ”Dödsängeln” säger att vi har inte lyckats skydda de äldre, ljuger han. Löfven har med berått mod låtit berikarna  vårda våra gamla trots de tydliga risker som jag nämnt och som självklart är av avgörande betydelse för spridning av virus. Det är hans förslag.

Men som vanligt har han gjort detta utan att tänka på konsekvenserna.

Flera statliga myndigheter har så gott som varje gång regeringen lämnat en lagrådsremiss för granskning fått kritik av framförallt Riksrevisionen och Lagrådet för att regeringen i de avlämnade förslagen aldrig gör några konsekvensanalyser.

Detta är regeringen skyldig till enligt regeringsformen. När det gäller invandrare på våra äldreboenden borde detta varit inte endast en självklarhet utan en nödvändighet.

Något sådan gjordes inte heller vid massinvandringen och nu ser vi resultatet. 

Ett stort antal av dessa har nästan inga språkkunskaper, dålig eller ingen utbildning från hemlandet varför de inte förstår den information de rimligen borde kunna ta del av.

En kultur med många individer samlade för umgänge på små utrymmen. Det är inte min avsikt att här slå mot de invandrare som nu arbetar vid äldreboenden. Många av dem är hederliga och ärliga individer.

Nej, skulden och ansvaret är helt Stefan Lövens som är den ytterst ansvarige. Som vanligt har han inte agerat rätt.

Inga konsekvensanalyser för att se om lämpligheten men också vad som krävs för att en invandrare skall få anlitas på äldreboenden.

När nu Stefan Löfven förklarar att övriga partier också är delaktiga i den katastrofala situation man orsakat bl a våra gamla får det stå för honom.

Han har genomgående under den tid han varit statsminister, återkommande visat att han inte är vuxen ledarskapet för vårt land. Därför måste alla övriga partier för att ta sitt ansvar mot svenska folket omgående genom en misstroendeförklaring få bort honom omgående.

För var dag som går orsakar han svenska folket än större skada.

Efter detta måste han ställas inför riksrätt. Tar inte de sju övriga partierna eller en majoritet av dessa ett sådant beslut är de brottslingar och skall av svenska folket betraktas som sådana vid nästa val.

Så här såg dödstalen senast ut i de nordiska länderna. Dödstalen vid äldreboenden i Sverige är betydligt högre än i de övriga?

Döda i Corona den 12/4

Sverige    887 (den 17/4 1400 dödsfall enligt Rapport)

Danmark  247

Norge       92

Finland     48

Island         7

Till detta kan läggas att förra året våldtogs drygt 8000 kvinnor i Sverige.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

——————————————————————————–

Samma reaktion nu som inför ökningen av våldtäkter. Politiker har ingen aaaaning om varför coronan sprids mer och orsakar fler dödsfall i invandringstäta förorter, än i övriga landet.

Minns från min yrkestid.

Varför fullföljer du inte dina SFI studier?

Varför det? Jag har ju rätt till tolk! Du inte veta det….

Väljarnas minne är mycket kort, vad som hände i går är ursäktat, glömt och förlåtit.
I krisens vardag duperas de av statsministerns vackra ord. Denne man som fått landet att sjunka ihop, tack vare sina maktambitioner.

Nu har han lyckats som en diktator att runda riksdagen tack vare en opposition, som är inte värd namnet. Corona åtgärder kan vidgas och omfatta det mesta och riksdagens veto i efterhand ger jag inte mycket för.