Kategoriarkiv: Könsapartheid

Olle Ljungbeck- skam, skam, skam

Det är med stor glädje som jag åter läser Olle Ljungbecks inlägg, många har saknat dina välgörande texter.

Skam, Skam, Skam över politikers, kyrkans och en alltför stor del av allmänhetens kränkning av vår yttrandefrihet skriver Olle Ljungbeck och ser alla som vill införa blasfemi/hädelselag igen som medlöpare till förtrycket av kvinnor i islams/koranens namn. Blasfemi lagen avskaffades 1949.

(Hädelse, eller blasfemi, innebär att någon genom ord eller handlingar kränker det som någon annan anser heligt. Det kan handla om att uttrycka sig nedvärderande om någon religions Gud men även om att uttrycka sig föraktfullt om religionens företrädare, till exempel ett helgon eller en profet.)

———————————————————————————————————-

”Det kryperi (och indirekta försvar av våld mot kvinnor)  som nu bland annat svenska politiker och inte minst regeringen visar upp är oförsvarligt, ja skrämmande och vidrigt. Statsminister Kristersson och utrikesminister Billström borde omedelbart kastas ur regeringen till följd av sina uttalanden mot bränningen av koranen. Och var finns alla de ”politiska” kvinnor i Sverige som så gott som dagligen skriver långa försvar av kvinnors rättigheter?

Träd fram och bekämpa islams och koranens våld. När nu politiker inte bara i Sverige – utan andra också som förfasas över bränningar av koranen och bortser från våldet mot kvinnor som just orsakas av koranen och islam är det en oförsvarlig skam. I alla de länder där islam är statsreligion och koranen har sin motsats i bibeln är kvinnor utsatta för ett förtryck som knappast kan beskrivas.

Kristerssons och Billströms m fl politikers uttalande mot bränningarna är inget annan än försvar av islamska staters våldförande av kvinnor.
I stället för att förbjuda bränningarna borde den svenska regeringen och politikerna gå till storms mot förtrycket i muslimska stater där koranen varje dag gör livet omänskligt och till ett helvete för kvinnor.

Det Kristersson och Billström m fl politiker nu visar upp är helt enkelt inget annat än försvar av våldet mot just kvinnor. De kan aldrig åberopa avståndstagandet från bränningarna som ett försvar av demokrati så länge muslimska stater (där koranen ligger till grund för statsreligionen) kan kränka kvinnor på alla sätt.
Typiskt är att dessa stater med islam/koranen som statsreligion inte accepterar FN.s deklaration om de mänskliga rättigheterna. För hade de gjort det kunde de inte som idag behandla kvinnor som slavar utan några som helst rättigheter.

Ni politiker är ni inte nog intelligenta att förstå de muslimska kvinnornas helvete?
Om regeringen och de svenska politikerna inte omedelbart fördömer islams/koranens förtryck av kvinnor i muslimska länder är såväl regeringen som övriga politiker medlöpare och försvarare till våldet som utövas där mot kvinnor.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

—————————————————————————————————————–

Hets mot folkgrupp är ett godtyckligt åsiktsförbud. Det påhittade begreppet ”folkgrupp” och förbudet i brottsbalken mot att uttrycka ”missaktning” har successivt tänjts ut och getts en allt vidare tolkning. På sikt innebär det ett godtyckligt åsiktsförbud.
Muslimska organisationer krattar vägen för samhällets islamisering med sharialag, kvinnoförtryck och vill sudda ut vår demokrati med grundlag och har tack vare sina röster förvandlat politiker till sina medlöpare.

Vad blir nästa krav från denna omhuldade grupp?

(omhulda; visa godhet eller välvilja; kärleksfullt vårda sig om någon; tillgodose någons behov eller intressen; omfatta något med kärlek eller intresse)

De rapporterade koranbränningarna i Malmö och Rinkeby och gripandet av män som har sparkat på koranen har väckt frågor om yttrandefrihetens gränser. Att begreppet ”hets mot folkgrupp” och förbudet i brottsbalken mot att uttrycka ”missaktning” successivt har tänjts ut innebär på sikt i praktiken en hädelselag. Men en internationell utblick visar att blasfemilagar och begränsningar av rätten att kritisera religioner tenderar att stärka extremister, skriver Jacob Rudenstrand i Kvartal.
https://kvartal.se/artiklar/har-sverige-en-blasfemilag-nu/

”Somaliska extremister ansluter sig till al-Qaidas globala krig” Bild från Nyheter 24.se

”Ge inte vålds­verkare vetorätt över yttranden”
Att förbjuda koran­bränningar skulle sända en signal till islamister och regimer att man kan få Sverige dit man vill. Det förbättrar inte vår säkerhet på sikt utan ökar snarare vår sårbarhet, skriver professor emeritus Per Bauhn. https://www.svd.se/a/rl4J9e/per-bauhn-ge-inte-valdsverkare-vetoratt-over-yttranden

Stefan Löfven är ingen feminist, utan en ”könsapartheidist”.

Är det inte fruktansvärt att en feministregering inte endast tillåter könsapartheid utan tom stöder denna nazistiska, antidemokratiska och kvinnokränkande Ideologi?

Frågar sig Olle Ljungbeck och konstaterar i ett väl underbyggt inlägg att i detta jämlikhetens paradis råder könsapartheid!

Då det ännu är semestersöndag för många, så kommer ett längre inlägg i dag, som avslutas med ett PS. från Ljungbeck och så en härlig beskrivning från AL Malmö av Hanif Bali, som konstaterar att Skånetrafikens klädkod nu är direkt importerad från Raqqa. Först Olle Ljungbecks inlägg:

”Sveriges statsminister Stefan Löfven missar aldrig ett tillfälle att utropa sin regering som den mest feministiska någonsin. Han framhäver också sig själv som feminist!
Inget kunde vara mer osanning om vi ser till verkligheten. Tyvärr ser för få medborgare till denna.
Om de såg den skulle de se att Stefan Löfven nästan aldrig håller de löften han ger.
Så fort han blivit statsminister avslöjade han sig genom att vid sitt besök i Iran kräva att de medföljande kvinnliga ministrarna skulle bära slöja!
Men inte nog med detta. Under hans period som statsminister har kvinnornas otrygghet aldrig varit så omfattande någonsin. Våldtäkter, misshandel och terror är i dag något. som svenska kvinnor/flickor närmast måste kalkylera in när de vistas ensamma utanför sin bostad. 
Men inte endast de svenska kvinnorna är utsatta i detta ”feministernas paradis”.
En stor del av de invandrade kvinnor och flickor som kommer från muslimska länder tvingas även i Sverige att bära schal eller t.o.m dölja sig under niqab eller burka.

Syftet med apartheid är ju att upprätthålla ett tillstånd där en ”ras” har ett dominerande inflytande över en annan ”ras” eller andra ”raser.”
I Sverige skryter makthavarna ständig om att Sverige är det mest jämlika landet. Detta stämmer ju inte alls om vi vågar se verkligheten.
Vågar vi se denna så kan ingen förneka att det råder könsapartheid!
Och det gäller såväl flickor från förskola till vuxna kvinnor. Denna könsapartheid för ju inte enbart med sig att kvinnor flickor förnedras och behandlas som andra klassens individer. Den innebär också könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, hedersvåld, tvång att bära schal, slöja, niqab och burka etc.
I de muslimska friskolorna ”formas” de kvinnliga eleverna till att veta sin plats, som andra klass medborgare precis som skedde i Sydafrika.
Den statsminister eller regeringschef, politiker etc som inte omedelbart avskaffar denna apartheid skall och får inte kallas feminist utan ”apartheidist”.
Med nuvarande situation för de muslimska kvinnorna i Sverige skall inget annat epitet användas vid nämnande av Stefan Löfvens namn och de som accepterar detta.
Det skrämmande är att en stor del av Sveriges befolkning accepterar dagens förhållanden och sympatiserar med partier som Socialdemokraterna  m fl som har möjlighet att få slut på detta som inte är något annat än ett apartheidsystem liknande det som fanns i Sydafrika och förekommer i vissa stater än i dag. 
Ja, varför går inte vi, kvinna och man ur huse och river detta bålverk för ojämlikhet i ett land som påstås vara det mest jämställda i världen?
Kanske ligger sanningen i det som psykologen och läkaren David Eberhard för fram:

”Dagens offentliga debatt i Sverige utgår till stor del från känslor snarare än fakta. När en självutnämnd politisk korrekt samling högljudda och fanatiska människor sätter agendan över vad de anser vara fint att tycka, är det lätt att vanliga människor helt enkelt håller tyst. Eller ännu värre, spelar med. Tills allt krackelerar och kejsaren visar sig vara naken”.

Jag vill påstå att de som bär ansvaret för denna könsapartheid är de vi kallar de politiskt korrekta och d s k godhetsapostlarna. 
Eller Maria Rashidi ordförande för kvinnors rätt som själv levt under denna apartheid i Iran och drabbats av den på ett fruktansvärt sätt;

”Statsfeministerna håller tyst om det synligaste verktyget för könsapartheid. Men det är självklart att ett civiliserat samhälle inte borde tillåta ett sådant totalt osynliggörande av kvinnor, ens när de ”väljer det själva”. 

Hur Sveriges statsminister och de partier inkl Socialdemokraterna som stöder apartheid kan ha medlemmar till ett antal som uppgår till 3-fjärdedelar av valmanskåren är oförståeligt.

Återigen David Eberhard; ”Den polskbrittiske psykologen Henry Tajfel visade i flera experiment att människor känner en enorm gruppsamhörighet, även om gruppen de tillhör har bildats utifrån slantsingling. Vi tycks inte tycka saker för att vi funderat på det, utan för att gruppen i vår närhet tycker likadant. 
Så vad har detta för relevans för oss människor i den humanitära stormakten Sverige i dag? Jag skulle vilja säga nästan allt. Det förklarar mycket av det vi kallar för kultur- eller tom svensk kultur som säger att Sverige inte alls har någon kultur. Och det förklarar varför vi är så rädda för att sticka ut och tycka annorlunda, även om vår avvikande uppfattning är rätt. Det ligger helt enkelt i den mänskliga naturen att härma andra människor. Att tycka som alla andra. Förmodligen för det evolutionärt har funnits ett stort överlevnadsvärde i att anpassa sig till majoriteten. Men det är en vansklig väg att gå. Man kan förklara många diktaturers fortlevnad med denna kollektiva rädsla att påtala det uppenbart felaktiga och förtryckande”. 

Men för att få slut på detta barbariska förhållande för kvinnor/flickor måste alla myndigheter som enskilda agera utan rädsla över att kallas rasister, främlingsfientliga etc.
Skolinspektionen är en myndighet som har ansvar för att alla barn får gå i en skola där de respekteras och minst av allt utsätts för könsapartheid. Men skolinspektionen fullgör inte sitt uppdrag utan har brutit mot sina skyldigheter sedan långt tillbaka och gör det fortfarande. Brottet är att de låter muslimska friskolor fortsätta år efter år trots att invandrarflickor i dessa så gott som ständigt trakasseras och utsätts för könsapartheid. Detta innebär bl a att de särbehandlas och aldrig får en jämlik utbildning som svenska flickor och pojkar får. De förödmjukas och präglas till andra klassens medborgare i de muslimska friskolorna. Detta accepteras av Skolinspektionen som enligt grundlag och skollag är skyldig att ingripa. Den humanitära stormakten har förvandlats till ett land där förtryckarna får allt mer makt över förtryckta, där kvinnor är i majoritet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Från Ljungbeck:
Diskrimineringsombudsmannen.
”Jag anmäler härmed den busschaufför vid Malmö busstrafik som avvisade en kvinna vid namn Amanda Hansson från att resa med buss till Varnhem med påståendet att hon var för ”lätt” klädd. Hans brott innebär bland annat könsdiskriminering, könsapartheid och hävdande av en bestämmelse som inte finns i lagen. Övrig information finns i dagstidningarna.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Kanske det snart bara är heltäckande kläder som gäller? Shorts och linne kan vi glömma. Hanif Bali är som vanligt pang på rödbetan, han skriver på Facebook så det sjunger i tangenterna, förhoppningsvist blir änglakören tyst en stund.

Hanif Bali:
Al-Malmö, Nordens Ramallah levererar. Amanda Hansson bar alltså shorts och en topp med rosett i ett 30-gradigt Malmö.
Hon berättar att hon går på bussen, skannar sin biljett och hur chauffören hindrar henne och säger att hon ”visar för mycket” och hur hon inte får ”gå klädd så på våra bussar” och att hon får ”klä på sig”.
Reaktionen har hittills varit en låst artikel på Sydsvenskan. 
Skånetrafiken verkar ta det hela med ro. Förvisso erkänner de att det inte finns någon policy, men Mark Fenzer tillägger ”Men Skånetrafiken har vissa värderingar, samma som gäller i övriga samhället, man kan ju inte gå naken i affären även om man vill”
Tydligen är shorts och topp ”naken”. En definition av nakenhet importerad från Raqqa.
Föreställ er nu om en busschaufför hade slängt ut en kvinna för att hon hade niqab.
Varenda kulturskribents unge hade drunknat på sommarbadet för att föräldrarna varit fastklistrade vid datorn i författandet om hur 30-talet är här.
Tänk va många olidliga dikter från Jonas Hassem Khemiri riktat mot infrastrukturministern vi hade tvingats läsa.
Jag kan se mig floden av indignerade brf-bosnier tappar sitt roseflydda kristallglas mot fiskbensparketten när de tar del av nyheten och börjar författa långa krönikor om hur de minsann oxå fick en konstig blick av en busschauffören när de var fyra år i flyktingförläggningen i Alvesta 1993.
Men detta blir enbart låst artikel i en lokaltidning.