Kategoriarkiv: Nato

SD sviker igen, denna gång om Nato!

Mejlväxling den 9 december

Till en bloggföljare

Nu har SD svängt färdigt för mig.

https://samnytt.se/sd-svanger-i-nato-fragan-oppnar-for-medlemskap/
Harriet

Svar:

Tack Harriet för länken!

Bra, att SD i god tid visar vad de vill. Egentligen vill de nog i sitt inre inte ta in oss i Nato. Utan detta är ett beställningsjobb åt M och KD. För att kunna nå maktens topp så måste SD gå dem tillmötes. Strategi, kallas det.
Men visst är det förfärligt!
Först backade SD från att se två skyddsvärda människor i abortfrågan.
Sedan godtog de EU, men ville göra om det inifrån (som att öppna fönstret för att värma upp luften utanför).
Sedan ja till värdlandsavtalet, som ger USA rätt att från vårt land bekriga Ryssland.
Och nu som kronan på verket, ja till Nato. 

Det är bara för mycket!
Jag var med i MP när det ännu var ett miljöparti och verkade aktivt mot kärnkraften. Sedan anade jag kantringen åt S. Men då hade jag redan hoppat av.
Dessförinnan, i min ungdom, bevittnade jag hur den röda vänstern gick från arbetarrörelse till att bli lekstuga åt överklassbarnen, den s.k. rödvinsvänstern med globalismen som ideal (studentupproret 1968).
Och nu ser vi hur även SD förvandlas. Vem kan man lita på?
AfS och Kasselstrand, möjligen!

Gustav Kasselstrand (AfS)

”Ett svenskt närmande till Nato vore förödande för vårt lands säkerhet. Vi riskerar att dras in i konflikter – inte bara i Afrika, Mellanöstern och andra oroshärdar där Nato har intressen, utan även hemma i Sverige och Norden. Detta eftersom vår del av världen kan komma att bli en central plats för stormakternas konflikter, om Sverige och Finland upphör att vara neutrala länder som verkar för avspänning. Därför är jag besviken idag, efter att Sverigedemokraterna tagit ytterligare ett steg mot att föra Sverige in i Nato.”

Att krypa bakom Finland i denna fråga är inte bara fegt av SD, utan också ett haveri mot sin gamla ideologi.

Men min besvikelse och ilska blir större, när ett parti som jag röstat på sedan begynnelsen sviker mig. Då blir besvikelsen inte mindre av SD:s bortförklaringar om att de inte ändrat grunduppfattning om Natomedlemskap.
De förklarar att de bara svängt om Natooptionen för att hålla sig väl med Finland. De säger samtidigt att de vill ha en folkomröstning innan ev. medlemskap. En natooption innebär ett snabbspår till medlemskap, om det krisar till sig i omvärlden.

Hur sjutton skall då en folkomröstning hinnas med?

https://www.svt.se/nyheter/det-har-innebar-en-svensk-natooption

Information från ”Nej till Nato”

Informationsbrev från riksföreningen Nej till Nato 28.5 2020

Ånyo ett livstecken från Nej till Nato. Fortfarande lägger corona pandemin en kall hand över verksamheten i alla fall på möten och på gator och torg.

Tyvärr är dock inte Nato/USA och den svenska regeringen passiva utan tuffar på sedvanligt sätt i sina krigsförberedande aktiviteter.

Visserligen har Aurora 20 skjutits upp men en annan krigsövning har startats genom att USA:s bombplan letts in över Sverige 20.5. Samtidigt som ett flaggskepp för Natos stående för norra Europa hade en nyckelroll i marina storövningen Swenex där 2000 sjömän deltog. Flaggskeppet var en norsk fregatt ”fullt beväpnad” som övade luftförsvar, ubåtskrig och strid på ytan i 10 dygn under svensk ledning. Tillika med att USA lämnat Open Skies avtalet som tillåter länder att utföra spaning för att försäkra sig om att motparten inte förbereder militära hotande åtgärder. Detta görs i raden av uppsägningar av internationella avtal från Trumps sida.  Ingen tvekan att spänningarna och motsättningarna bland stormakterna hela tiden ökar.

Dock har Nato motståndet i Sverige funnit nya vägar att sprida sitt budskap. Det planerades en demonstration mot Aurora 20 i Malmö till den 30 maj som omvandlades till en nationell aktion under namnet Nätverket mot Aurora 20 med paroller mot krigsövningar med Nato och mot värdlandsavtalet med Nato. Nätverket lägger upp videosnuttar varje dag mellan 11.5 och 4.6. Människor uttalar sig mot krigsövningen som bland annat Jan Myrdal, Henry A Ascher, Mona Olsson, ordförande för vänstern i svenska kyrkan ViSK m.fl. Riksföreningen Nej till Nato stödjer aktionen.

Dessutom har också Nätverket Folk och Fred bildats 19.4 som har som syfte att ordna återkommande folkliga möten i Sälen i samtidig kontrast till konferensen Folk och Försvar i Sälen samt aktioner i frågor av brett gemensamt intresse.

Nätverket har som paroller:    

Detta nätverk står öppet för individer och positiva organisationer, dock ej partier.  Nej till Nato Stockholm har beslutat att stödja detta nätverk. 

Förnärvarande jobbar nätverket med förberedelser för kommande möte i Sälen 2021. Dessutom arbete med motståndet mot Aurora med samma paroller som Nätverket mot Aurora 20.

Folk och Fred uppmanar alla att skriva plakat med budskapet ” Aurora 20 inställd i år – kom aldrig tillbaka tack!”

Gå ut på allmän plats eller ta ett kort hemma av plakatet och publicera det på sociala medier och skicka en bild till Folk och Freds hemsida.  En annan viktig uppgift är kampanjen för att förmå regeringen att skriva under FN:s konvention med globalt kärnvapenförbud. 

Detta är några aktiviteter som pågår i Sverige                              

 Glad sommar!

Staffan Ekbom Nej till Nato.

Folk och Fred, en viktig motvikt till Folk och Försvar

Denna information kommer från kunnig och klok bloggföljare.

……………………………………………………………………………
Med FoF brukar man mena Folk och Försvar, det årliga mötet på Sälens högfjällshotell, där ministrar och andra politiker, ÖB m.fl. ägnar sig åt att bland annat mentalt baka ihop oss med USA/Nato, men utan att utmana folkets vrede.
Folkmajoriteten vill ju alliansfrihet, men tycks inte märka att den är på väg att kringgås. En av de fåtaliga på vänster planhalva, som har något av värde att bidraga med, nämligen Jan Myrdal, lär ha sagt att ”Peter Hultqvist sitter i Natos bröstficka”.
Att kalla Rysslands upprustning för hot är okunnigt. Vid Sovjetunionens fall var deras försvarsmakt skrotfärdig, enligt en del källor. De bygger nu upp den från en mycket låg nivå, och är alltjämt svagare än USA/Nato. Det är USA/Nato som slagit en järnring kring Rysslands gränser, inte tvärt om. Att ryssarna har orsak att stärka sitt försvar synes helt legitimt. 

Nu har en motvikt till Folk och Försvar bildats, nämligen Folk och Fred. 

Läs mera här:
https://www.lindelof.nu/folk-och-fred/

Siri Lanka massakern ggr 365 per år – där har Du Jemen

Här kommer Hans Myrebro åter med en kunskapsfylld artikel om Jemen, till skillnad från Siri Lanka, så är det ”världens mäktigaste militärmakt” som står för terrorn. Den har också publicerats i Newsvoice 2019-04-29.
Vill Du läsa mer av Myrebro, gå in på https://historisktkorrekt.se/ där böcker finns att beställa som gräver efter sanningen.

”Det som hände i Sri Lanka nyligen, då över 300 människor dödades genom ohyggliga attacker fick oss alla att inse den IS- inspirerad fanatismens blinda beslutsamhet. Omvärldens lika fasta beslutsamhet att bekämpa denna anti-mänskliga företeelse visade sig snabbt.

Samma mordiska , men mer mekaniserade massaker äger rum varje dag, dag efter dag, vecka efter vecka i Yemen. Men skillnaden mot Sri-Lanka är dock påtaglig. För här är det världens mäktigaste mititärmakt som ser till så att krutröken aldrig skingras, att liklukten underhålls och att jordmånen för kraftig tillväxt av nya terrorister inte stannar av.

Den 18 april i år kunde Bernie Sanders i en Fox studie vända sig direkt till USA,s president och säga: ” Mister President, tonight you have the opportunity to do something extraordinariry: sign this resolution. Saudi Arabia should not be determining the military or foreign policy of this country.”

 Uttalandet gällde  den, War Powers Act, resolution, S. J.Res.7, som skulle ha satt punkt för USA,s kraftfulla stöd för ett fortsatt proxykrig i Jemen. Ett krig som efter 5 års framgångsrikt förintande av allt jemenitiskt –  människor, infrastruktur med  sjukhus och skolor allt, skulle kunna stoppas men presidenten ville annorlunda – och av skäl som knappast kan nämnas bland friska personer.

Resolutionen hade godkänts av senat och representanthus, men presidenten hade laglig möjlighet att inlägga sitt veto mot densamma. Vad hände då?

Jo, 24 timmar  efter det att Sanders uppmanat president Trump att ta sitt förnuft tillfånga och godkänna resolutionen, så lägger Trump in sitt veto mot den med den huvudlösa motiveringen att den utgör ett ” dangerous attempt to weaken my constitutional authorities.”

Vill man titta närmare på Trumps beslut så finner man inte förvånande att bakom beslutet  finns den neoconservativa maktgruppen, men framförallt National Security Council som i sin tur är starkt tongivande i Atlantic Council.

I den organisationen finns även Israel med all sin tyngd och som alltsedan 1982 haft en ambition att fragmentera Jemen. Men där finns också

(Bilden visar ett av de mäktiga fartyg som levererar vapen från en vapendepå i Syditalien till Jemen och Saudi. Och mycket ammunition går åt. Under Trumps ad. faller en bomb var 12 minut, eller 44096 per år enligt Pentagon. Bomberna är avsedda för folk och stater som inte har fattat att USA är en fredssträvande demokrati.)

de flesta Nato-länderna  som därmed har rätt att göra sin röst hörd, vilket i sin tur  medför att de är delansvariga för de beslut som fattas.

Det är ett terrorkrig av förintelsekaraktär som pågår mot Yemens mer än 20 miljoner invånare.  Sverige finns med där mentalt på terrorsidan genom att ha enrollerat sig i amerikanska krigshetsande institutioner, men även genom ett nära samarbete med Nato.  På den fysiska sidan finns Sverige med genom att leverera krigsmateriel till Saudi.  När de europeiska Nato-länderna i ett flockbeteende inte kraftigt markerar mot Alfa-hannen i Washington, så har de självklart ett ansvar för sin passivitet, eller till och med sitt medlöperi. Bland annat Frankrike har ju levererat vapen in mass för massförstörelse till krigszonen.

De medier som reagerat mest kraftfullt mot Jemens dödgrävare har varit och är Russia Today samt, The American Conservative. Medan den svenska tigern är lika sömnig som katten Gustav.

Hans Myrebro

Nej, nej, nej till Nato!

Nej, nej, nej till Nato! skriver en vän och bifogar detta viktiga meddelande.

Hej Harriet!

Ju mer jag tänker på Hultqvists utsagor, desto mer växer oron över Sveriges Nato-politik. Det är uppenbart att våra statsmedier är samordnade så, att inget mot Nato irriterande får sändas. Övriga medier följer efter, utom Nya Tider, Samhällsnytt och några till. 

Jag tror att det bästa verktyg vi har, som motstår detta hot, är Riksföreningen Nej till Nato. Men dess tyngd avgörs av antalet medlemmar. Än så länge är det en liten organisation. Men om alla frihetliga bloggar och publikationer ville puffa för föreningen, så kan den antagligen växa betydligt. Ett delmål vore att Nej till Nato blir en självklar kommentator i P1 Ekot, Aktuellt osv. 

Medlem blir du genom att sätta in 200 kronor (100 om du är studerande eller pensionär) på Bankgiro: 619-9905.  

Stödmedlemskap på 200 kronor eller ett högre belopp välkomnas.

Föreningen uppskattar att samtidigt få ett mail med den nya medlemmens kontaktuppgifter. Föreningens hemsida hittar du här  www.nejtillnato.se . Den som saknar dator kan skriva kontaktuppgifterna på Bg-kortets meddelandefält.

Om du har frågor kontakta kassören:
Staffan Lundberg, staffan.lundberg@mbox302.tele2.se
………………………………………………………………………

Om Du inte hunnit läsa författaren Hans Myrebros inlägg om Nato, den 7/4, så finns länken här om Nato som utgör det största hotet mot världsfreden.
https://word.harrietsblogg.se/2019/04/07/nato-utgor-det-storsta-hotet-mot-varldsfreden/

Men Jökregeringen med Hultkvist i spetsen vill lura i oss att det är tvärtom!

NATO – utgör det största hotet mot världsfreden.

Här återkommer historiker Hans Myrebro med sanningen om Nato, som vi aldrig får hör från statsmedia, som skildrar Nato med änglavingar. Att de är falska och ditsatta av den lede, får vi aldrig veta.
Om Du vill läsa böcker som gräver efter sanningen, så gå in på https://historisktkorrekt.se/ och få insikt om hur lurade vi är.
……………………………………………………………………………..

”Onsdagen den 3 april såg undertecknad NATO-chefen Jens Stoltenbergs leende ansikte i en lika leende och världsfrånvänd artikel inför organisationens 70-års firande. Ett firande som egentligen aldrig skulle ha ägt rum därför att när Moskva lät skrota Warschawa-pakten år 1991 borde NATO ha förstått vinken och slängt sig själv i väggen.

Det gjorde man inte utan byggde i smyg vidare på organisationen bakom en lögnridå man byggt upp mot ryssarna.

Ryssland ville gärna komma med i en europeisk gemenskap, men detta förhindades av NATO´s hökar.

Det var och är nämligen mycket viktigt för NATO´s fortbestånd att man kan peka ut en fientlig makt.

Utan detta förfarande skulle USA´s militärindustriella komplex få stora problem med ekonomin. Men allteftersom Ryssland vägrat ställa upp som en fientlig makt så har massmedia i väst fått mobilisera kraftfullt med anti-rysk propaganda för att uppmåla ett hot. En ryssvänlig artikel i någon av de större organen är inte kriminellt, men författaren kan räkna med  att bli diskriminerad och avstängd.

Stoltenberg har inte märkt någonting av detta utan försöker framställa NATO som en fredlig organisation. Det gör han genom att i artikeln och utan bevis pådyvla Ryssland aggression mot Georgien och Ukraina. Jag som amatör har ingen svårighet att bevisa att förhållandet är det omvända.

Jag vet inte vad Stoltenbergs högtidstal ska handla om, men det finns ju anledning att beröra NATO´s  bakgrund.

År 1945, när Sovjet och de allierade fortfarande var vänner utarbetade USA en plan för hur 66 stora Sovjetstäder skulle kunna A-bombas.

De största städerna som Moskva och Leningrad skulle träffas av sex bomber var och sammanlagt skulle maximum 466 atombomber erfordras.
Den 15 september 1945 överlämnades rapporten till general Leslie Groves som var chef för Manhattanprojektet, USA´s kärnvapenprogram. Detta skedde alltså flera år innan Sovjet hade egna kärnvapen.

Planen verkställdes aldrig som bekant, men avskrevs heller aldrig och 1956 var det dags att ta fram en ny trimmad version.
Men nu rörde det sig om 1200 städer från Östberlin och österut som skulle smulas sönder. Planerna utgick från Washington, där nu festligheterna ska äga rum, men hela NATO fanns med i bilden där Nato-ländernas europeiske flygbaser skulle användas av kärnvapenbestyckade B-52.

”According to the 1956 Plan, H-Bombs were to be Used Against Priority ” Air Power” Targets in the Soviet Union, China, and Eastern Europé. Major Cities in the Soviet Bloc, including East Berlin, Were High Priorities in ” Systematic Destruction” for Atomic Bombings. William Burr, US Cold War Nuclear Attack Target List of 1200 Soviet  Bloc Cities ” From East Germany to China”. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 538 December 2015.

Om då Stoltenberg tycker att det är för genant att beskriva organisationens klart psykopatiska drag så kanske han hellre vill beskriva dess rent kriminella verksamhet.

 När en privatperson struntar i landets lagar betecknas han/hon som kriminell. Om en stat inte beaktar internationella lagar är det frågan om kriminalitet.

Den bästa karaktäristiken av NATO är kriminalitet.

Främst gäller detta för organisationens ledarnation USA vilken för tiden efter 1945 har initierat och deltagit i 37 krig och militära interventioner till övervägande del i strid med internationella lagar.
I dessa mordaktioner har ca: 20 miljoner människor fått sätta livet till. Merparten av NATO-länderna har sedan aktivt deltagit i olika krig i vilka resultaten genomgående har blivit förödelse och massdöd. Kan nämna som ex. Jugoslavien, Libyen, Irak och Syrien.

För Libyens del fanns visserligen en FN-resolution som medgav en insats – men först sedan alla försök till fred hade misslyckats. Två timmar efter det att resolutionen beslutats var franska stridsplan på väg mot Libyska mål. Efter ett tag så hängde svenska flyget också på.

Så länge världens mest beväpnade stat med fri tillgång till en otyglad vargflock i form av ett antal NATO-stater, lever utanför lagens råmärken, så utgör den det största hotet mot världsfreden.

I våra dagar finns amerikanska och franska trupper helt olagligt i Syrien och Irak.

De Nato-länder som fortfarande lever som kolonial makter t.ex England och Danmark kan alltid räkna med NATO´s stöd vid konflikter med befolkningen. Listan skulle kunna göras lång.
Men Stoltenberg får väl inte hålla på för länge med sitt tal. Mötesdeltagarna vill väl övergå till skålandet.

Gud må dock förbjuda att det blir i champagne – mig veterligt har Vår Herre anbefallt galla.

Källor:

Wellerstein, Alex, The first Atomic Stockpile Requirements, Spt. 1945

Bulletin of Atomic Scientists, Timeline of the Doomsday Clock, 2017

Burr, William, U.S. Cold War Nuclear Attack target List of 1200 Soviet Block Cities, ” From East Germany to China”, National Security Archive Electronic Briefing Book nr.538, December 2015

Leupp Gary, Nato: Seeking Russia´s Destruction Since 1949, Global Research, December 27 2015

Chossudovsky, Michael,” Wipe the Sovjet Union Off the Map”, Global Research, December 10, 2017

Hans Myrebro”

Riksföreningen Nej till Nato!

Om rörelsen Nej till Nato skriver en vän följande gästinlägg.
Han påpekar ensidigheten hos Natovänner med försvarsministern i spetsen, som oroas över Rysslands upprustning och agerande, men inser inte att det är en följd av Natos provocerande krigsövningar nära landets gräns.
Ensidigheten i svensk politik är en betydligt större fara än obekväma kommentarer på nätet. För här handlar det om hets mot folket.
………………………………………………………………………………………………..

”Det finns numera en motrörelse till de svenska Nato-förespråkarna, nämligen Riksföreningen Nej till Nato (sökord).

Än så länge ligger den i underläge, vad gäller medial uppmärksamhet, där regeringens Natopolitik tycks vara favoriserad.

Försvarsminister Hultqvist hade dessutom mage att, lite inlindat, misstänkliggöra Värdlandsavtalets motståndare.

-Nej, bäste Försvarsminister, man är ingen ”ryssagent” bara för att man ogillar din Natopolitik!

Ryssland slår ingen järnring kring USA. Men det gör USA, via sin förlängda arm Nato, runt Rysslands gränser. Undra på att ryssarna blir skrämda, de som haft två hemska världskrig i sitt land! De rustar nu upp sitt försvar, men från en låg nivå, eftersom Warszawapakten skrotades, när kalla kriget var slut. Öst trodde att Väst skulle göra likadant med Nato. Men där bedrog de sig!

När nu Ryssland försöker komma ikapp, och har manövrer på eget territorium, hör vi vår försvarsminister oja sig: ”Jag oroas!”.
När Nato placerat trupp nära den ryska gränsen, flyttade ryska flottan ett par korvetter från Svarta havet upp till Baltikum och den egna hamnen Kaliningrad.

Då hördes åter från vår minister i Ekot: ”Jag oroas!”.

Men när USA visar att de vill ha med oss i sin kärnvapen-utrustade pakt, då hörs inget ”Jag oroas”.

En framgång för vår nya folkrörelse Nej till Nato, kanske får hela vår regim att oroas, men framför allt lär föreningen motverka att Sverige dras in i Natos äventyr här och var i världen.”

Föreningen är politiskt obunden och fastställde  följande stadgar under 2016.


Dubbla besked på Folk och Försvars konferens i Sälen

Tänk, nu håller jag också med utrikesministern och UD!
I frågan om Nato medlemskap och hotet från Ryssland, som UD faktiskt vill tona ner, jämfört med försvarsberedningens inställning, som påminner om forna tiders rysskräck!
Fortsätter det så här finns risk att jag trillar in i åsiktskorridoren.

Jag undrar om någon blivit klokare på regeringens inställning till Nato, efter denna uppvisning i dubbla budskap på Högfjällshotellet?

Statsministern vecklade in sig , så ingen journalist begrep ett dugg och Margot Wallström blängde på Peter Hultqvist som gillade försvarsberedningens slutsats, medan Nato försäljaren Jens Stoltenberg nog applåderade den i smyg.

Här var det ordklyverier på högsta nivå angående risk för militärt hot. ”Osannolikt” eller ”kan inte uteslutas”var kombatanternas utgångspunkt (SvD den 15/1).
Det sistnämnda kom från försvarsberedningens rapport, där Löfvens partibroder Björn von Sydow håller i spakarna, med eldunderstöd från hela Alliansen.
Vad SD egentligen tycker har jag inte klart för mig. Min uppfattning är att de slinker  hit och dit,  som prästens lilla kråka, som slank ner i diket. En risk, som alla partiledningar borde tänka på. Jag vill ha klart besked som väljare. Här måste jag ge VPK en eloge, som i denna fråga benhårt håller fast vid ”osannolikt”.

Säkrast utanför åsiktskorridoren
Hårklyverier kan tyckas, men hur hotbilden mot landet uppfattas, är avgörande för kommande resursfördelning. Här blir jag ambivalent igen, för finansdepartementet vill att alla beredningens förslag skall finansieras genom omfördelning inom befintligt försvarsanslag.
Kanske vill de främst ha våra skattepengar till fler välfärdsmigranter och alla anhöriga som ska in, när uppehållstillstånd beviljas på löpande band?

Här kan det också finnas en förklaring till alliansens ovilja att rikta misstroendevotum efter Hultqvists försyndelser i IT-skandalen i fjol. Han är ju deras sanna broder i sin iver att bana väg för Nato.

Pudelsn kärna = FN:s konvention om avveckling av kärnvapen
Och inte blev det bättre stämning på Högfjällshotellet efter att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sagt att ”Vår avskräckning bygger på kärnvapen.”
Här ligger pudelns kärna.
Här råder totalkrock mellan Margot Wallström, Isabella Lövin  och Peter Hultqvist och hans vapenbröder. För Wallström och Lövin kräver att Sverige skall skriva på FN:s konvention om avveckling av kärnvapen, vilket majoriteten av medborgarna tycker. En Sifo undersökning från oktober i fjol visade att 86 % av svenskarna vill att Sverige undertecknar FN:s förbud mot kärnvapen. Med ett medlemskap i Nato, så suddas alla ambitioner för kärnvapen stopp, som skett under åren, ut med ett pennstreck.

Men nu gör regeringen som den brukar, gömmer den känsliga frågan i en utredning, som inte skall vara klar förrän efter valet!


Ambitionerna för kärnvapenstopp  har varit många under åren. Föreningen Nej till Nato kämpar vidare. De har medvind av folket, men motvind av eliten.

Stoppa krigsövningen med Nato – Stoppa Aurora
  www.nejtillnato.se

Citat: ”USA är världens mäktigaste stat och dominerar helt militäralliansen NATO. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik i en omfattning som saknar motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, startat upplopp och uppror, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder.

USA har 800 militärbaser världen över och ett mycket utvecklat spionagesystem. Undersökningar har visat, att bland vanligt folk i världen, speciellt i Afrika, Asien och Latinamerika, är USA-imperialismen den mest hatade och betraktad som det värsta hotet mot världsfred. Till denna imperialistiska stas militära allians har Sverige knutit ett Värdlandsavtal från maj 2016. Detta avtal innebär att Sverige kan bli värdland för att eller flera Nato-länder, som upprättar baser här för att föra krig i andra länder.
I juni 2016 besökte den svenska försvarsministern Peter Hultqvist USA. Där undertecknade han en avsiktsförklaring för ökat militärt samarbete. I den stod att USA och Sverige ska ”utveckla gemensam utbildning och övningar, utveckla samarbetet till att även handla om undervattensområdet, sensorer, vapen och plattformar.

”Sveriges bilaterala samarbete med USA är högt prioritera”, sa Hultqvist.
Historien går igen.
Samma svenska undergivenhet mot den aggressiva stormakten som mot mot Hitler-Tyskland på 1940-talet.
Det svenska etablissemnangets förhållande till världens aggressivaste krigsmakt är landsförrädisk och bör behandlas därefter.
Vårt motstånd måste utvecklas.
Vi måste bekämpa svenska makthavares ständiga strävan att gå i USA:s ledband.

Nato ut ur Sverige! Riv upp Värdlandsavtalet!”

Nato är onödigt för folket, men helt nödvändigt för världens finanselit som håller krigsindustrin i gång!