Kategoriarkiv: Corona krisen

Läkareupproret – Covid 19 en pandemi planerad av oligarker?

Hej! mejlar en bloggföljare.
”Läkaruppropet eller The Doctors Appeal har en hemsida som förtjänar spridning. Vi är nu ca 10 000 följare, men det behövs många fler om de ska få gehör. Dessa läkare och sköterskor jobbar bl.a. för att vi ska slippa vaccinpass.”

Från deras hemsida: https://doctorsappeal.com

 • En ny hemsida på engelska presenteras som enkelt översätts till olika språk
 • WHO:s planer på världsherravälde över nästa pandemi med obligatoriska vaccinpass samt lock down krav. https://exitwho.se
 • En ny konferens planeras i samarbete med Childrens Health Defense (CHD) den sista helgen i september på Johannesbergs slott.(Slottet ligger i Gottröra vid väg 77 mellan Uppsala och Norrtälje.) 

Fokus blir de bakomliggande orsaker till pandemin, eller rättare sagt plandemin, där några mycket mäktiga företag, internationella organisationer och besuttna privatpersoner var dirigenter för att lamslå en hel värld.
Vanguard, Blackrock (företag för finansiell rådgivning, investeringsförvaltning) WHO, World Economic Forum, EU, Världsbanken m m) kommer att synas i sömmarna.

Sven Román, är ordförande i Läkaruppropet, en ideell förening. Se https://doctorsappeal.com för mer information.

———————————————————————————————–

Syftet med drastiska Lock Down åtgärder var mer för att testa folkets lojalitet än för att förhindra smittspridning. Viruset kom troligen från ett laboratorium, läcka eller befalld order?

Vägen skulle banas till NWO, där Big Pharma, politiker, sjukvård och media drev på med den nya tysken Klaus Schwab i ledningen.

Lebensraum/livsrum ett uttryck som ursprungligen myntades av Friedrich Ratzel kring sekelskiftet 1900 och togs upp av Hitler för att utvidga det tyska riket. I dag skall det endast ske för den globala eliten, som skall äga allt, vi andra skall bli lyckliga ändå enligt The Great Reset, den stora återställningen. Vi som vägrade att kavla upp ärmen och de som klarade sig från biverkningar och död, blev jagade i pressen och anklgades för bristande solidaritet vid personliga möten. Indoktrineringens kraft är stor, framför allt när det handlar om sjukdom och död.

I boken om pandemin ”Dödsorsak okänd” av Edward Dowd som frågar sig varför dör 40 % fler människor året efter pandemin, än tidigare?

”För två år sedan fick marknadsanalytikern Edward Dowd ett intryck av att det var ovanligt många till synes unga och friska människor som dog plötsligt. Många fler än vad han kunde erinra sig från tidigare år. Medier rapporte­rade om barn som dog i sömnen, ung­domar som fick hjärtattacker, artister som kollap­sade på scenen och topp­­tränade idrottsutövare som föll ihop under träningar och matcher. Ofta utan att någon döds­orsak angavs efteråt.
Edward Dowd bestämde sig då för att undersöka bak­grunden till dessa oro­väckan­de händelser. Resultatet redo­visar han i Dödsorsak okänd: Epidemin av plötsliga dödsfall 2021-2022………/
Vad är då orsaken till dessa stora ökningar av antalet dödsfall och funk­tions­ned­­­sätt­ningar?
Är det covid, självmord, narkotikaöverdoser eller upp­skjutna sjuk­doms­­dia­gno­ser?
Författaren ger flera argument till varför så inte är fallet. Istället pekar han ut de experimentella covidvacci­nerna som den huvud­miss­tänkta ­boven i dramat….”
https://www.adlibris.com/se/bok/dodsorsak-okand-epidemin-av-plotsliga-dodsfall-2021-2022-9789189494374

Det var prins Charles tillsammans med WEF regissören Klaus Schwab som med covid-19 krisen som alibi under maj 2020 lyfte fram den stora återställningens planen/The great reset som räddning för hela planeten.

”Det finns ett akut behov för globala intressenter att samarbeta för att samtidigt hantera de direkta konsekvenserna av covid-19-krisen. För att förbättra världens tillstånd startar World Economic Forum initiativet The Great Reset.” https://thegreatreset.se/

Vi som såg verkligheten bakom de vackra orden blev genast stämplade som konspiratörer. De mesta rabiata makthavarna var de som gått i Schwabs elitskola för unga ledare, som Mark Rutte i Nederländerna och despoten Justin Trudeau i Kanada, som erhöll 80 000 protesterande namnunderskrifter på 72 timmar, vilket gjorde honom förbannad och han visade folket, inte minst för protesterande chaufförer, vart skåpet skulle stå.

Rädsla för sjukdom och död gjorde folket till medlöpare, när dessa besuttna snabbt insåg att denna virusläcka var det effektivaste för att bredda vägen till NWO.

Virus är alltid starkast i dess första skede, där främst gamla med nedsatt immunförsvar dog, liksom kroniskt sjuka, svaga, undernärda personer och de med övervikt, främst av manligt kön blev svårt sjuka eller dog. Friska individer klarade av denna svåra influenza, majoriteten utan men.

Hysterin med massvaccination av ett icke tillräckligt utvärderat gen vaccin på individer som ej tillhörde riskgrupper var helt onödigt, liksom på barn med friskt immunförsvar. Men för Big Pharmas kassakista var detta ett förträffligt medel och för politiker likaså med kontroll över folket i varje vrå. Något som fick WHO att vakna och med oligark donationer bakom sig så blev Bill Gates WHO:s medicinska expert och nu lurar vaccinpass bakom knuten inför nästa planerade pandemi.

Efter hand kom det motvilligt fram att vaccinet ej hjälpte mot virusets mutationer. Min granne hade tagit flera sprutor, blev ändå sjuk, jag själv icke vaccinerad och med kroniska sjukdomar i bagaget klarade av omikron i hemmet utan men.

Med tiden dör virus ut, när allt fler i populationen har smittats eller varit sjuka har utvecklat naturliga antikroppar, medan ett helvete började synliggöras för många som blivit vaccinerade om de inte dog direkt efter sprutan i anafylaktisk chock (livsfarlig autoimmun överkänslighets reaktion). Autoimmuna sjukdomar, cancer, hjärt/kärlsjukdomar, missfall, minskad fertilitet mm sköt i höjden och bortförklaringarna från de ansvariga likaså. Orsaken var att genvaccinets spikar/taggar fördes in i friska celler och rubbade kroppens naturliga immunförsvar.

Detta är den största medicinska skandal som avsiktligt drabbat mänskligheten.

Bild från CBC News Bill Gates

Föroreningar i genvaccinet – dålig kontroll eller avsiktligt folkmord?

På internet finns otaliga artiklar om mRNA vaccinets biverkningar och död, som nu uppskattas till 600 miljoner i hela världen, som statsmedia förmodligen är beordrad att tiga ihjäl.

Missfall och tidig spädbarnsdöd ökar, liksom infertilitet, förekomst av cancer och autoimmuna sjukdomar. Samma låtsas frågetecken råder som hos makthavarnas lojala experter, när det handlar om orsaken till Sveriges rekord i sprängningar, skjutningar och mord.

Publiceringar om vaccinets biverkningar och död i respekterade vetenskapliga tidskrifter bemötts med största möjliga tystnad, eftersom skandalen är alltför stor för att officiellt få brisera i statsmedia.

I artikeln nedan framkommer att spikeproteiner i covidinjektioner förstör kroppens DNA-reparationsvägar, vilket kan få cancerceller lättare att växa och spridas. Dessa spikeproteiner triggar också vårt naturliga immunförsvar, som då kan gå till angrepp på kroppens egna celler och ge upphov till olika autoimmuna sjukdomar, som nu visar stor ökning i hela världen hos vaccinerade personer.

Bild; News medical

Virustes spikeprotein/taggar som genom vaccinet överförs till kroppens alla celler och kan sätta igång felaktiga processer i vårt naturliga immunförsvar

———————————————————————————————-

KONTAMINATION BEKRÄFTAD: Covid-jabs har befunnits innehålla grön apa-DNA

(Kontamination eller kontaminering betyder helt enkelt att någonting har blivit förorenat, utsatt för något främmande på ett sådant sätt att detta inte kan rättas till. Det är alltså fråga om en för ändamålet mer problematisk händelse än vanlig nedsmutsning. Ordet kommer av latinets contaminare som betyder befläcka. Wikipedia)

Bild: KONTAMINATION BEKRÄFTAD: Covid-jabs visade sig innehålla grön apa-DNA

  Natural News ) ”vaccinerna” för mRNA (budbärar-RNA) mot Wuhan-coronaviruset (COVID-19), inklusive de som tillverkas av Pfizer och Moderna, är laddade med gifter som kontaminerar mänskligt DNA , enligt mikrobiolog Kevin McKernan, en före detta forskare och teamledare för MIT Human Genome-projektet.

  En viktig förorening som McKernan identifierade är simian virus 40 (SV40) promotorer, som är kopplade till mesoteliom, lymfom och olika cancerformer i hjärnan och benen.

  SV40, förresten, är samma förorening som används i poliovaccin som en studie från 2002 publicerad i The Lancer fann orsakar non-Hodgkins lymfom, vilket orsakar upp till 50 procent av de 55 000 nya fall av sjukdomen som diagnostiseras varje år.

  Medan de olika testmetoderna som McKernan använde gav olika resultat när det gäller nivåerna av kontaminering i varje injektionsflaska, bekräftade han att alla fortfarande visade kontaminering på nivåer långt över de lagstadgade gränsvärdena både i USA och Europa.

  Av alla prover som testades klockades det som visade de högsta kontamineringsnivåerna in på 30 procent av flaskans innehåll, vilket helt enkelt är häpnadsväckande. (Relaterat: Spikproteinerna i covid-injektioner förstör kroppens DNA-reparationsvägar, vilket gör det lättare för cancerceller att växa, spridas och bilda dödliga tumörer.)

  Ändrar DNA-föroreningarna i COVID-jabs det mänskliga genomet/arvsmassan och orsakar permanent, oavbruten spike-proteinproduktion i kroppen?

  Dr Steven E. Greer intervjuade nyligen McKernan om hans upptäckter, vars video finns tillgänglig på Discern Reports webbplats . Dr Sucharit Bhakdi dyker också upp i videon för att förklara ytterligare detaljer om vad denna DNA-kontamination betyder för mottagarna.

  Både McKernan och Bhakdi gör det klart i videon att SV40 bara är en av många olika föroreningar som finns i injektionsflaskor med covid. Och enligt Greer har regeringar och läkemedelsföretag ”vilsellett världen i mycket större utsträckning än tidigare känt” angående den dolda förekomsten av dessa föroreningar.

  En riktigt skrämmande möjlighet med allt detta är den stora sannolikheten att de flesta människor som injiceras med dessa föroreningar genomgår förändringar i mänskligt genom/arvsmassa. Inte bara det, utan deras kroppar producerar sannolikt nu en konstant, aldrig sinande ström av dödliga spikproteiner som ”triggar immunsystemet att attackera sina egna celler.”

  I grund och botten, enligt McKernan, genomgår människor som blir tagna för covid genetisk modifiering , vilket betyder att de har blivit vandrande, pratande GMO fulla av autoimmuna sjukdomar som aldrig kan botas.

  ”Som förklarat av McKernan, när du använder ett typiskt PCR-test, kommer du att betraktas som positiv om testet upptäcker SARS-CoV-2-viruset med en cykeltröskel (CT) på cirka 40,” skrev Dr. Joseph Mercola vidare om fynd. ”I jämförelse upptäcks DNA-kontaminationen vid CT under 20.”

  ”Det betyder att kontamineringen är en miljon gånger större än mängden virus du skulle behöva ha för att testa positivt för covid. ”Så, det är en enorm skillnad här när det gäller mängden material som finns där”, säger McKernan.

  Det finns en chans, även om mycket liten, att allt bara är oavsiktligt på grund av dålig kvalitetskontroll. Kanske drogjättar som Pfizer och Moderna helt enkelt rusade in dessa saker i produktion och släpper ut dem i varphastighet och misslyckas i processen att rena de slutliga lösningarna från föroreningar.

  En värre utsikt är möjligheten att all denna DNA-kontamination är avsiktlig som en del av en folkmordskampanj för att avfolka planeten genom ”medicin”. Vad tror du?

  Tänk på att Pfizer erkände för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att de kände till dubbelsträngad DNA-kontamination i sina covid-jab-flaskor, men släppte lös dem ändå eftersom det fanns mycket vinst att göra på dem.

  De senaste nyheterna om dödliga COVID-injektioner finns på Vaccines.news .

  Källor inkluderar:

  DiscernReport.com

  NaturalNews.com

  Föregående : Medicinsk Diktatur: WHO väljer det kommunistiska Nordkorea till att leda dess verkställande styrelse

  —————————————————————————————————-

  Den stora frågan är dålig kvalitetskontroll i framställningen pga av stor brådska eller är det ett avsiktligt folkmord?

  Eller är covid-19 med dess genvacciner endast ett test på befolkningens följsamhet inför den fjärde industriella revolutionen med NWO:s övervakningssamhälle?

  Konspiration, konspiration ropar makthavare med sina allierade och vaccinerade medborgare vägrar i det längsta att tro hur manipulerade de blivit av rädsla för sjukdom och död.

  Vår största hockey proffs Börje Samling var en av dessa kändisar som kavlade upp ärmen i kampanjen för ökad vaccinationsvilja, men som sedan bittert ångrade sig, när den dödliga nerv-och muskelsjukdomen ALS tog hans kropp i besittning, enligt interna källor.

  Ju mer locket på desto större blir misstanken om reducering av folkmängd efter WEF:s agendor som FN slukat med hull och hår.

  Läs gärna https://nyadagbladet.se/utrikes/vaccinkritikern-i-eu-parlamentet-covid-19-en-biologisk-krigshandling-mot-manskligheten/

  Citat; ”Den profilerade vaccinkritikern Dr. David Martin, som beskriver sig själv som finansiell analytiker, författare, debattör och forskare, deklarerade under den internationella covidkonferensen i EU-parlamentet att covid-19 de facto utgjorde en form av biologisk krigföring. Denna, menar Martin, släpptes medvetet ut av amerikanska myndigheter för att skapa en global epidemi som gynnade läkemedelsjättarna genom massvaccinationsprogram……./….
  Under konferensen diskuterade experter, aktivister och EU-parlamentariker möjligheten att covid-19 medvetet använts som ett vapen för att kunna införa drakonisk kontroll över medborgarna, stänga ner samhällen och gynna vissa aktörer ekonomiskt. Till synes medveten manipulation av coronastatistik av hälsomyndigheter diskuterades också och så även hälsoriskerna kopplade till de kontroversiella covidvaccinen….”

  När frågan :”Covid-19 en biologisk krigshandling mot mänskligheten?” ställs i EU-parlamentet då börjar det brännas för folkhälsomyndigheter och politiker, som gått i USA:s och Big Pharmas ledband. Inte konstigt att EU:s elit i kommissionen svarar med mer nätcensur under genom genomskinliga täckmantlar, som att jaga pedofiler. Där Ylva Johansson (S) vår kommissionär tar rekord i rövslickeri inför EU ordförande Ursulas von der Leyens oegentligheter med miljard inköp av Pfizers vaccin, förmodligen med råd från sin make, som är involverad i denna industri. Men här verkar lagens kvarnar har slutat mala hel och hållet, eftersom bäste bröder alltid hjälper varandra.

  Bild från SABC. News

  Ett nytt parti i coronans kölvatten ”Den svenska rikslagen”

  I dag avskaffas regeringens restriktioner mot Covid-19, eftersom de blivit ohållbara, när omikron är på väg att ge flockimmunitet. Men FHM:s lojalitet mot Big Pharma hänger sig kvar, för ovaccinerade skall fortfarande hålla avstånd, trots att smittan sprids lika mycket av vaccinerade och ingendera blir speciellt sjuk.

  När jag läste länken från en bloggvän om det nya partiet, läste jag först den Svenska Riksdagen, men det är riksdag med regering som nu skall granskas av den nya partibildningen. https://svenskarikslagen.se/material/

  Tänk om äntligen folkets sheriff har kommit till huvudstaden?

  Det är ett politiskt ofärgat parti som tar ställning för alla svenska medborgare som söker sanning och rättvisa. Partiets förhoppning är att ge medborgare oavsett tillhörighet en samlingsplattform, som försvarar våra grundläggande mänskliga rättigheter, som Covid-19 pandemin satt ur spel.

  När jag noterade att Magnus Stenlund var ledamot i styrelsen ökade mitt intresse att läsa mer. https://svenskarikslagen.se/styrelsen/

  Det initiala målet för partiet är att granska hur makthavarna har hanterat Covid-19 krisen, med utgångspunkt från
  FN:s mänskliga rättigheter och Svea Rikes grundlag med hjälp av expertis samt jurister.

  ”Vår uppfattning är att regeringen i Sverige, med covid-pandemin som förevändning, har bidragit till att splittra familjer, vänner och befolkning mellan vaccinerade och ovaccinerade medborgare. Den politiska agendan handlar inte längre om folkhälsan eller att förhindra smittspridning.
  Med tveksamt fungerande PCR-tester, experimentvaccin, munskydd och nedstängningar handlar det istället allt mer om att kontrollera befolkningen och om att avskaffa våra grundläggande mänskliga rättigheter.
  Med censur tystar man kritiskt tänkande läkare, vetenskapsmän och medborgare. Detta är inte förenligt med demokrati och detta kommer Svenska Rikslagen med våra väljares stöd och inom ramen för vårt svenska rättssystem att granska och motarbeta.”

  Min förhoppning är att partiet gräver djupare ner och frågar sig varför makthavarna så snabbt synkroniserade sig i lögner som motiverade avskaffande av våra rättigheter?

  Att FN med WHO avslöjas som en bricka för västoligarkernas gröna omställning med Agenda 2030. Kontroll över medborgarna är förutsättning för den fjärde industriella revolutionen, där pandemin blev alibi för teknisk kontroll som annars hade varit svårt att genomföra, med rädsla för sjukdom och död gick det som smort.

  logotyp

  Protester mot makthavarnas utnyttjande av nudge/knuffar

  Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val. På svenska brukar man översätta nudging till ”en liten knuff i rätt riktning”. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att följa en regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart (Wikipedia).”

  Här är ett brev till William Wragg, som är ordförande i Storbritanniens utskott för offentlig förvaltning och konstitutionella frågaor (PACAC) undertecknat av många beteendevetare och läkare med övrig sjukvårdspersonal.

  Vi skriver till er som en grupp av psykologiska specialister och hälso- och sjukvårdspersonal för att lyfta fram våra stora etiska farhågor kring användningen av hemliga beteendevetenskapliga tekniker (vanligen kallade ”nudges”) i regeringens kommunikationsstrategi för covid-19. Vår uppfattning är att användningen av dessa beteendestrategier – som ofta verkar under människors medvetna medvetenhet och ofta förlitar sig på att blåsa upp känslomässig ångest för att ändra beteende – väcker djupa moraliska frågor. ..”

  Denna strategi med ”nudge” knuffar i rätt riktning tillämpas med stor frenesi av nationernas makthavare med order från Davos eliten. Eftersom en rädd befolkning är en följsam befolkning. Migrationen med ”öppna hjärtans politik,” klimatet och pandemier ger folket stora knuffar i rätt riktning. Rädsla och lydnad är fin fina grejer för att få 80 % av folket med sig enligt Milgrams lydnads experiment.

  I Storbritannien finns dokument om denna skapade skrämselpropaganda från möten mellan ansvariga för lock down. Målet var att skapa rädsla och att media skulle saluföra starka, känslomässiga reportage, vilket finns på pränt.

  Exempel;

  • Daglig statistik som visas utan sammanhang : det makabra monofokus på att visa antalet dödsfall i COVID-19 utan att nämna dödlighet av andra orsaker eller det faktum att under normala omständigheter dör cirka 1600 människor varje dag i Storbritannien.
  • Återkommande bilder av döende patienter : bilder av akut sjuka på intensivvårdsavdelningar.
  • Skrämmande slagord : till exempel ’OM DU GÅR UT KAN DU SPRIDA DET, KOMMER FOLK DÖ’, vanligtvis åtföljda av skrämmande bilder av räddningspersonal i masker och visir.

  Min övertygelse är att samma strategi användes vid möten mellan FHM och regeringen med Hallengrenskan i spetsen, vilket är förklaring till att corona kommissionen inte får ut nödvändiga anteckningar/protokoll från 149 möten.

  Författarna tar upp en rad etiska frågor beträffande konsekvenser av dessa psykologiska tekniker som ger onödig rädsla, skam, grupptryck, förföljelse av ovaccinerade med trakasserier, syndabockar samt ökad hälsoångest av isolering mm.

  Professor David Halpern skriver i sin bokInside the Nudge Unit”, om vikten av samtycke: ’Om regeringar … vill använda beteendeinsikter måste de söka och behålla allmänhetens tillstånd. I slutändan måste du – allmänheten, medborgaren – bestämma vad målen och gränserna för nudging och empiriska tester ska vara” (s375).

  Men dagens politiker har lämnat folkviljan bakom sig i sin iver att tillfredsställa Davos eliten, eftersom där väntar större belöningar än vad en riksdagsplats erbjuder.

  Bild; adlibris

  Inside the Nudge Unit

  —————————————————————————————————————————

  Hej! mejlar en bloggvän.

  Några läkare har författat ett upprop, där de föreslår metodik för att bekämpa Covid-19. Såväl vårdpersonal som övriga medborgare inbjuds på hemsidan att skriva på deras upprop. Om intresse finns, så kolla här: https://lakaruppropet.se/ 

  Jätteprotester mot medicinsk apartheid fortsätter över hela världen.

  Omsorg om sjukvårdspersonalen, nej omsorg om Big Pharma och fallenhet för rövslickeri mot makthavarna är vad det handlar om.

  https://www.gp.se/fria-ord/vaccinv%C3%A4grare-borde-st%C3%A5-f%C3%B6r-sina-v%C3%A5rdkostnader-1.64508173

  Frihetsrörelsen samlas igen för ett fritt Sverige

  NEJ TILL VACCINPASS!

  DEN STÖRSTA FRIHETSMANIFESTATIONEN I SVENSK HISTORIA – FÖR ETT FRITT SVERIGE UTAN VACCINPASS

  22 JANUARI 2022

  STOCKHOLM, NORRMALMSTORG

  KL. 14.00

  Källa: https://newsvoice.se/2022/01/frihetsrorelsen-arrangerar-den-storsta-manifestationen-hittills-over-15000-anmalda/

  I går förlängde riksdagen pandemilagen, troligen till 31 maj, eftersom det av ”lagtekniska skäl” var omöjligt med två månaders förlängning. All heder åt Nyamko Sabuni (L) som protesterade.

  https://samnytt.se/klart-riksdagen-forlanger-pandemilagen/

  Bild från artikeln. Foto: Viktor Thorell

  Professor Ehud Qimron, chef för institutionen för mikrobiologi och immunologi vid Tel Avivs universitet och en av de ledande israeliska immunologerna, har skrivit ett öppet brev där han skarpt kritiserar den israeliska och globala hanteringen av coronavirus-pandemin. https://newsvoice.se/2022/01/professor-ehud-qimron-erkan-misslyckande/

  Detta brev borde skickas till alla världens lock down makthavare.

  I stället kommer slutsatserna från World Economic Forum med obligatorisk vaccinering och överstatlighet. Ultraglobalisten och teknokraten Klaus Schwab hade mage att klämma ur sig att  vi måste minska gapet mellan rika och fattiga för att möjliggöra en mer hållbar global utveckling…..samtidigt som denna falska pandemi har fördubblat miljardärernas förmögenhet, skapat nya, gjort fattiga fattigare, infört apartheid system, krossat våra friheter, skapat kontrollsamhälle mm inte konstigt att han är nöjd.

  Självklart för dessa globala monster är att vaccinering måste bli obligatorisk, att vaccinet inte längre hjälper utan stjälper medborgare till sjukdom och död, ingår förmodligen i den stora återställningen.

  https://www.vaken.se/massvaccinering-och-overstatlighet-i-fokus-pa-global-maktkonferens/

  https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/14/covid-created-20-new-pandemic-billionaires-in-asia-says-oxfam

  https://www.friatider.se/varldens-10-rikaste-har-coronadubblat-sina-formogenheter

  Swebbtv: Mer skada än nytta – Kanadensiska läkaralliansens rapport om Pfizers forskningsfusk – Vaccinet borde aldrig ha lanserats. Rapporten är framtagen av “Canadian Covid Care Alliance” som är en sammanslutning av mer än 500 läkare och forskare.

  I Göteborg kommer en ny demonstration via World Wide Rally for Freedom att äga rum. Samling vid Gustaf Adolfs Torg klockan 15.00, där det sedan kommer att genomföras ett fackeltåg till Götaplatsen.

  Magdalena, Lena och Karin; protester haglar mot detta kvinnliga triumvirat

  Otaliga studier om vaccinets otillräcklighet, biverkningar och nedsatt immunförsvar vinner inget gehör hos världens makthavare, eftersom våra tidigare så hyllade internationella deklarationer gått i kras, så är jag pessimistisk till någon förändring.

  Makt med kontroll över folket samt belöning av Big Pharma, Big Thech via globalist-maffian väger tyngre för politiker, som tidigare betraktat internationella konventioner med samma vördnad som Abraham gjorde inför Moses stentavlor. Denna vördnad tillföll främst migranter av olika vandel.

  Bildresultat för vaccinpass
  Bild; voister.se

  Protester haglar

  Den nordiska Covid-deklarationen (Covid-19) – är en gemensam deklaration undertecknad av hälso- och sjukvårdspersonal, advokater, akademiker och berörda medborgare från de nordiska länderna och är öppet kritiska till berättelserna och till de olika policyer som regeringar har implementerat i samband med Covid-19-debaclet. De ger en gedigen lista på vetenskapliga studier, som avslöjar den politiska teatern.

  Källa: https://ncd2021.org/

  Bildresultat för protester mot vaccinpass
  Bildkälla; Bullentin.nu

  Oro börjar spridas bland Europas vaccinfascister, när både lock down och vaccinet ej minskar Covidsmittan. När tom WHO och Europiska läkemedelsmyndigheten ifrågasätter boostersprutor och statsmedia börjar tvivla, då borde regeringen sansa sig, men icke!
  Socialismens förtryckar-gen med polisbrutalitet har vaknat till liv och går ej att stoppa. WHO håller Big Pharma om ryggen och hoppas på nya sprutor med annan kaliber, att svika sin bäste broders vinstmaskin gör man inte.

  Cristian Terheș, en konservativ EU parlamentsledamot från Rumänien, har förkastat polisens ”brutala” agerande vid ett antal lock down-protester i Europa, och dragit jämförelser med livet bakom järnridån.

  ”Under Ursula von der Leyens ledning övergår EU från demokrati till tyranni”, sa Terheș under en presskonferens på torsdagen.
  ”Jag har sett vad som hände 1989, i december i Rumänien, när vi gick ut på gatorna för att kämpa mot kommunismen”, han avslutade med ”Frågan vi alla borde ställa är: vad är vi?” ECR-gruppmedlemmen fortsatte. ”Vilken riktning kommer vi att tillåta detta EU att ta?”

  ECR-logo

  Källa: https://www.breitbart.com/europe/2022/01/13/transition-from-democracy-to-tyranny-mep-decries-brutal-police-at-lockdown-protests-in-europe/

  Bildkälla: Breibart artikeln. Herman Kelly

  J-EuIngA

  ——————————————————————————————–

  Sammanfattning för Er som är innerligt trötta på allt vad Covid heter, men främst för de som litar på politiker och statsmedia!


  • Vaccinet är farligare än insjuknande i Covid för friska individer!
  • Vaccinet försämrar immunförsvaret! Sjukhusvård av fullvaccinerade kan bero på att tidigare sprutor har försämrat deras immunförsvar.
  • Nu vill makthavare tvinga klarsynta medborgare till vaccinering, med ett vaccin som inte hjälper!
  • Vaccinet hjälpte endast mot svår Covid i första skedet, men som är verkningslöst mot nya mutationer!
  • Orsaken är att politiker nu sitter i ett hörn och måste fullfölja dårskapen, för att inte tappa ansiktet inför väljarna och skydda den globala elitens ”återställnings-agenda”. Därför är det omöjligt för dem att släppa på restriktionerna och låta omikronsmitta skapa ett naturligt och betydligt bättre immunförsvar än mRNA vaccinet, vars följder nu måste döljas oavsett pris.

  Hur mycket mer bevis behöver du? Här är en lista med över 1100 vetenskapliga studier, referenser och rapporter som kopplar COVID-vacciner till hundratals negativa effekter och dödsfall. (UPPDATERAD) – El colectivo de Uno / The Collective of On
  https://elcolectivodeuno.wordpress.com/2021/12/29/how-much-more-evidence-do-you-need-here-is-a-list-of-860-scientific-studies-and-reports-linking-covid-vaccines-to-hundreds-of-adverse-effects-and-deaths/

  Pandemin kom eller skapades för att underlätta införandet av globalisternas stora återställning/The Great Reset! Då hjälper ingen forskning i världen om vaccinets biverkningar och död.

  För nu har Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Karin Tegmark Wisell bildat ett kvinnligt triumvirat, som vi får hoppas bli mindre långlivat än det gamla i Rom. Nu skall vården skyddas som de monterat ner, med ett vaccin som inte hjälper. Lockelse finns nu att stänga ner samhället, när influensor, förkylningar härjar under vinterhalvåret i stället för att återställa antalet vårdplatser till EU:s medelnivå.

  Den humanitära stormakten är inte gratis och måste finansieras! Inflöde på > 90 000 varje år, där majoriteten ej blir självförsörjande, samtidigt som tidigare migranter blir pensionärer och får ökat sjukvårdsbehov, är en ekvation som ej går ihop. Då förvandlades ovaccinerade raskt till förträffliga syndabockar, som belastar vården.

  Annika Strandhälls syndaboksstrategi med att tidigare beskylla pensionärer för detsamma, tycks sitta fast i socialdemokraternas agenda. Nu har Lena Hallengren förädlat strategin med syndabockar till nya höjder.

  Globalisternas plan i 7 faser

  Från en blogg-läsare kom denna länk från Yrsa Häggströms blogg Bakom Kulisserna, där globalisternas plan med både återställning och en ny världsordning går som smort med Covid-pandemin. En lab-olycka som kan ha varit noga planerad.

  Yrsa Häggström är en luttrad kvinna med många strängar på sin lyra, författare, politiskt aktiv, utesluten ur SD mm.

  Här återger hon vad Mike Yeadon, före detta Pfizer-forskare skriver att vi närmar oss fas 5 i detta Covid-debaclet. Mantrat från nationernas makthavare lyder; ”Det kollektivas bästa” i sann socialistiska anda och då förstår vi att det enbart handlar om ledarnas bästa, inte folkets.

  Rubriken på Yeadons artikel lyder ”Tidplan till Tyranni”

  Fas 5: Upprätta kaos och krigslagar. (november 2021–mars 2022)
  och de flesta tror fortfarande att vi återgår till det normala!https://henrymakow.com/2021/10/yeardom—-timetable-to-tyranny.html

  Jag återger de sista faserna motvilligt, för jag vill inte tro på denna förödande utgång för folket, men när jag ser att punkterna under de tidigare faserna har stämt till punkt och pricka, blir jag rädd och heligt förbannad över folkets naivitet och brist på motstånd.

  ”……..Fas 6: Avsluta skulderna och inför kontantlöshet (mars – september 2022)

  • En ekonomisk och finansiell kollaps utlöses. Bankerna sätts i konkurs.
  • Privata bankkunder (vanligt folk) får betala för bankkonkurserna.
  • Aktivera The Great Reset.
  • Inför en kontantlös ekonomi.
  • Avsluta skulder och lån.
  • Påtvinga en digital portfölj (e-valuta).
  • Beslagta privatpersoners fastigheter, bostadsrätter och mark.
  • Alla av myndigheter icke godkända läkemedel förbjuds (alternativmedicin elimineras).
  • Påtvinga vaccination kvartalsvis, halvårsvis eller årligen.
  • Påtvinga matransonering och en diet baserad på Codex Alimentarius (hälsokost elimineras).
  • Utvidga och påtvinga alla åtgärder så att de även omfattar tredje världen.

  Fas 7: Global individ- och populationskontroll (sep 2022 och framåt)

  • Ett globalt socialt kreditsystem införs, som i Kina.
  • Medborgarlön lanseras.
  • Övervakning och bevakning av allt och alla.
  • Samhället militäriseras.
  • Slutgiltigt eliminera alla oppositionella.
  • Total kontroll av beteenden, tänkande, emotioner och fysiologi.
  • Depopulation och totalitär befolkningskontroll (vaccinerna har en nyckelroll).”
  Bild från Samnytt.

  Tweet (återgiven av Samnytt https://samnytt.se/nya-corona-restriktioner-infors/

  Ashkan Fardost@TouristInSpace
  Nyspråk: Vården är överbelastad pga corona-, influensa- och RS-virus. Därför inför staten restriktioner så att vården ska orka med långsiktigt.
  Gammalspråk: Staten bestraffar befolkningen för att staten inte klarar kärnuppdraget att bedriva en fungerande vårdapparat.

  Våra skenheliga Covid makthavare och mässar om total vaccinering. Nu har de endast fokus på att avlasta vården, (med ett vaccin som inte hjälper) men de glömmer att tala om att de nedmonterat platsantalet inom vården, för pengarna behövdes till importen av valboskap. Vi har lägst vårdplatser/capita inom OECD, för den humanitära stormaktens generositet är inte gratis. https://www.svd.se/sjukhusen-maste-fa-fler-vardplatser-snabbt

  Glöm inte att massmigrationen främst är ett medel för att söndra/splittra nationerna, vars demokrati med fria val måste bort och med denna fabricerade pandemi går det fort. Trots min envisa förhoppning att allt skall återgå till det normala.

  Pandemin – en sammanfattning

  Det kan tycka tröttsamt med alla artiklar om Covid-19, men eftersom dess konsekvenser är förödande för våra mänskliga rättigheter väjer jag åter en sammanfattning om saluförda lögner om Covid-19 från Nya Dagbladet. Där moral, etik och juridik med konventioner offras för den globala elitens maktambitioner om världsherravälde.

  Men först min egen sammanfattning om bakgrund;

  I ledningen för den globala makteliten står Klaus Schwab som bildade World Economic Forum för sin bröder, som EU, FN och andra internationella maktorgan bugar sig inför.
  Dessa miljardär bröder behövde dörröppnare för sina planer om världsmakt och vad passade bättre för att få lojala medborgare, än en världsomspännande pandemi som skapade rädsla för sjukdom och död!

  Gamla, sköra och multisjuka grupper blev smittade och fick obehandlade och smärtsamt lämna jordelivet, eftersom äldre och väl beprövade läkemedel blev utsatta för smutskampanj i fabricerade artiklar, t.ex i den medicinska höjdartidskriften ”Lancet”, som sedan plockades bort, en akademisk skandal utan dess like, som därför tystades ner mycket snabbt.

  WHO, som deras högsta broder Bill Gates har ”köpt” med sina donationer fick bli täckmantel och beskyddare av Big Pharma – understödd vetenskap, eftersom deras aktieinnehav inom vaccintillverkning måste skyddas. Big Pharma blev låtsas ängel med sitt experimentella gen vaccin och media behövdes för att fortlöpande producera skräck och rädsla för sjukdom och död.
  Tjänstvilliga medlöpare hyllas av nationens politiker, som fick kännbar makt över sina medborgare, vars rädsla förvandlade dem till Big Pharmas bästa reklampelare för en produkt vars följder ingen vet och som inte ens hindrar smitta, återinsjuknande och utan ett uns av garantier, varken för innehåll eller framtida men.
  Däremot är upprepade vaccinationer motorn för sars virusets mutationer och försvagar kroppens naturliga immunförsvar. Okontrollerad produktion av spikeprotein kan sättas i gång mot nya virus genom den hyllade mRNA tekniken, vars innehåll är hemlighetsstämplade i 75 år. Big Tech blev en viktig censur aktör, som portar självständiga experter, forskare och jurister på löpande band.
  Big Pharmas profit och omfördelning av skattepengar skedde till de rikaste av de rika, på bekostnad av medelklass, småföretag och vanligt folk. Inte konstigt att den globala eliten är mer än nöjd.

  Här hemma råder vetenskaplig blindhet, nya restriktioner kommer och sträng uppmaning om booster sprutor, för en harmlös mutation, som inga vacciner stoppar, trots ständiga rapporter om hur full- och boostervaxxade smittas och driver smittan. Rapporter från Island, Färöarna, Israel, Danmark och Norge om detta kommer på löpande band, men i politikers öron finns bara Big Pharmas lögner förstärkta av dess bröder inom WHO.

  Faroe Islands: Tested, isolated, boosted group infected with Omicron

  Från Nya Dagbladet med text av Gunnar Söderberg, med bakgrund som samhällsvetare, statstjänsteman och politiker:

  ”Pandemin” i punktform

  Sammanfattningsvis:

  1. Någon pandemi finns inte

  • Det påstådda viruset existerar inte/har ej påvisats isolerat
  • Farligheten är inte onormalt stor

  2. Testerna är grovt missvisande

  • Det finns inget definierat virus att testa mot
  • PCR-testmetoden kan inte påvisa smitta hos ett enskilt virus
  • Påvisade positiva testresultat är till så gott som 100 procent falska

  3. Virusets farlighet är kraftigt överdriven

  • Överdödligheten var endast 3 procent i Sverige år 2020
  • Antalet döda av covid-19 är på grund av felklassificeringar avsevärt lägre än enligt statistiken

  4. Smittspridningen bör få ha sin gång

  • Inga generella åtgärder förhindrar spridning av smitta
  • Genomgången sjukdom stärker immunförsvaret avsevärt

  5. De äldre i samhället har misshandlats

  • Under hösten 2020 insattes morfin i stället för syrgas mot sjuka på äldreboendena
  • Detta ledde till många förtida dödsfall

  6. Restriktionerna är oproportionerliga och kontraproduktiva

  • Vetenskapligt ogrundade restriktioner som social distansering, resebegränsningar, mötesbegränsningar, munskydd och vaccinpass ger starkt negativa nettoeffekter på både individ och samhälle
  • Munskyddsanvändning ger nästan ingen effekt på spridning av smitta, är ohälsosam, försämrar socialt utbyte och skapar psykisk ohälsa

  7. Tillgängliga botemedel skulle ha använts

  • Tillgängliga botemedel som ivermektin, D-vitamin, hydroxiklorokin, C-vitamin och zink skulle kommit till användning

  8. Injektionerna är brottsliga

  • Botemedel finns och ska användas innan andra åtgärder får komma på tal
  • Medicinska experiment som dessa injiceringar är i sig illegala

  9. Injektionerna är inte vacciner

  • De så kallade vaccinerna är inga riktiga vacciner utan genetiska medicinska experiment
  • Injektionerna vare sig skyddar mot eller förhindrar spridning av smitta
  • Informerat samtycke krävs vid injicering och detta har inte skett

  10. Allvarliga risker negligeras

  • Antalet svårt sjuka och döda till följd av injektionerna är onormalt stort
  • Injicering leder till falsk trygghet, då den inte biter på infektioner
  • En injicerad är normalt mer smittsam för en ovaccinerad än tvärtom

  11. Politiken har svikit – demokratin monteras ner

  • Pandemilagen är en överträdelse av grundlagen
  • Politiska möten har ställts in, antalet deltagare har minskats och debatt uteblivit

  12. Vaccinpass är ett tydligt steg till fascism

  • Passen är integritetsberövande
  • Passen uppmuntrar till brott genom att premiera de illegala injektionerna
  • Passen diskriminerar de personer som varit lagliga och undvikit att injicera sig

  13. Vetenskapen har förnekat sig själv

  • Erfarenheten att ett virus farlighet klingar av när det muterar har åsidosatts
  • Mutationer utges felaktigt för att vara farligare än ursprunget
  • Man agerar som om ett icke-vaccin vore ett vaccin

  14. Så kallade etablerade massmedia som SVT är maktens megafoner

  • Lögner och utelämnade sanningar har präglat rapporteringen
  • Skrämsel i olika former har varit dominerande arbetsmetoder
  • Det som ska prägla massmedia – saklighet och opartiskhet, har lyst med sin frånvaro

  15. Konsekvenserna för samhället är förödande

  • Människors psykiska och fysiska hälsa påverkas starkt negativt – motionerandet minskar och fetman ökar. Många människoår förloras. En hel ungdomsgenerations framtidsmöjligheter är på väg att förstöras på grund av försämrad undervisning och underminerat socialt utbyte.
  • Utsatta människor slås ut allt mer
  • Ekonomin blöder på grund av ”pandemin”. Mindre och medelstora företag drabbas allt hårdare, jobb och försörjning hotas. Kultur, idrott och föreningsliv pressas allt mer. Injicerandet och testandet kostar samhället enorma summor och en stor vårdskuld har byggts upp

  16. Samhällsgemenskapen slås sönder

  • Människor hindras från att möta varandra
  • Injicerade ställs mot ovaccinerade
  • Det sociala livet förstörs

  Text: Gunnar Söderberg

  Källor och referenser:
  Det finns otaliga källor och referenser att tillgå i denna omfattande fråga. Av åberopade skäl ovan behöver man för att få en mer korrekt och fullständig bild använda sig av andra källor än SR, SVT och de större tidningarna. Här följer ett urval av andra informationskällor. ”Latest videos” på internetkanalen BrandNewTube förmedlar dygnet runt nyheter om covid-19 från hela världen.

  —————————————————————————————————–

  Men alla källor som inte överens stämmar med den globala elitens betecknas som konspirationer tills verkligheten ger dem rätt och då skyller alla ifrån sig och välsignar att tjänstemannaansvaret togs bort 1976 och att inga politiker vill ha det åter.

  Bildresultat för vaccin covid-19

  Teori från tyska forskare efter analys av plötsliga dödsfall efter vaccinering

  När friska celler genom vaccinet omprogrammeras av spike protein (genom mRNA tekniken) då kan kroppens eget immunsystem med T-celler och IgG antikroppar, se dessa främmande spikeproteiner som ett hot och angripa dem och i värsta fall ge kollaps av autoimmunt angripna organ.

  https://thenewamerican.com/study-most-of-vaccinated-die-because-of-vax-induced-autoimmune-attacks-on-their-own-organs/

  Årets viktigaste brev till riksdagens ledamöter

  Från min gamla väninna kommer denna länk på årets sista dag, som innehåller allt Du behöver veta om makthavarnas övergrepp mot sitt folk i coronans spår.

  Det är ett öppet brev från Mikael Jörgenstam i Alstermo till samtliga riksdagsledamöter, som har beslutat eller är medskyldiga till vaccinpassens införande och till riksdagsmän som vill ha tvångsvaccinering och utstötning av de som inte vaccinerar sig, mot en låtsas pandemi, där dödligheten för friska individer är ytterst ringa. Finland har i alla fall tillfälligt slopat vaccinpassen (eftersom smittan är totalt likgiltig för dem), men hos oss riskerar de att bli en helig ko med falsk säkerhet.

  Jörgenstam har gjort en imponerande sammanfattning av vetenskapliga publikationer på 19 sidor, som makthavare med sina övergrepp bryter emot.

  Nu stundar kartläggning av ovaccinerade, meddelade socialminister Lena Hallengren i Aktuellt den 23 december. Datum valt med omsorg från socialdemokraterna, annars är dagarna före industrisemestern populära datum för känsliga tillkännagivanden från Rosenbad.

  Bildresultat för riksdagens ledamöter

  Bild: riksdagen.se

  Läs och sprid texten! https://www.10e12.net/v/ett_oppet_brev_till_riksdagsledamoter.pdf

  ————————————————————————————————-

  ”Ett Öppet Brev Till Sveriges Riksdagsledamöter
  Här tillförs till kompetensen följande information inför framtida beslut rörande möjlig tvångsvaccinering och andra medicinska ingrepp mot den enskilde människans önskemål.
  Beslut ska i dylika motioner och propositioner föregås av en proportionalitetsbedömning varför jag vill sammanfatta huruvida detta möjligen inte kan anses uppfyllt genom att ta hänsyn till faktisk
  medicinsk forskning, uttalanden av framstående läkare, professorer och även jurister inför bedömningen av huruvida Riksdagen har rätt i att införa någon tvångsåtgärd emot landets befolkning.
  Dessa data kommer således kunna anses delgivna Riksdagens ledamöter rörande faktiska vetenskapliga omständigheter av stor vikt inför ett sådant beslut rörande inte endast motionen 2020/2021:2230 av Erik Ottoson (M) men även liknande motioner i framtiden.
  Inte minst då de kan antas strida mot RF kap. 2 §6 samt §21 och en mängd andra lagrum………. (här följer 19 sidor med fakta från experter, jurister och forskare, vg. se länken)

  ……..Frågan som kvarstår som uppenbar i detta läge är;
  Om man stoppade svininfluensavaccinet vid 53 avlidna 2009/2010, varför har man fortfarande inte stoppat detta experimentella vaccin som redan skördat fler än 19 000 människors liv och skadat över
  109 000 människor,
  möjligtvis för livet, redan i detta tidiga skede?
  Hur många fler döda och skadade ska det till innan myndigheter, politiker och administratörer börjar inse att något inte står rätt till med medicinska försök på allmänheten?……

  I summering
  Det som framstår som uppenbart även ur en lekmannamässig synvinkel är att Riksdagens ledamöter snarast hänger sig åt att framställa förslag och motioner som saknar relevant vetenskaplig underbyggnad och/eller grund utan att ens konsultera vetenskapliga fakta och sakkunniga.
  Att politiker och andra debattörer samtidigt arbiträrt avfärdar forskare och läkarkårens samlade erfarenheter då farhågor och uttalanden framförda ifrån dem avviker från den inslagna vägen är enbart något som vittnar om vad som i forskning kallas bias.
  I samtlig vetenskaplig metodik, oavsett om det rör sig om kvalitativa, kvantitativa eller kombinerade metoder av dessa, är en form av anti-vetenskap som utgörs av sådan bias en del av definition på pseudo-vetenskap.
  Bias ingår även som det mest påtagliga belägget varför forskningsartiklar, analyser och debatter underkänns och inte längre utgör saklig forskning. Att bortse ifrån det som här anförs är därför endast att betrakta som att politiker och massmedia vinklar debatten till en viss fördel och därmed utsätter allmänheten för en bedömning baserad i bias och möjlig livsfara.
  På detta sätt har politiker istället i samma andetag låtit bias råda och därigenom bevisas i utförandet att proportionalitetsbedömningen de facto inte är sakligt genomförd varför varje slutsats denna når bevisligen måste vara falsk.
  Det framstår således som oförsvarbart att ens föreslå en tvångsvaccinering med ett preparat som fortfarande kvarstår i försöksstadiet vilket ingen myndighet eller region inom sjukvården förefaller informera patienterna om i dagsläget.
  Således kan inte heller ett så kallat ”informerat medgivande” föreligga i de fall där patienterna redan har vaccinerats även för andra åldersgrupper än minderåriga. Något som är fastställt i direktiv från EU och i svensk lag samt den oåterkalleliga Nürnberg-koden måste föregå alla former av medicinska behandlingar.
  Vari kan det rimligen bestå en proportionalitet till riskerna med vaccinet som sägs kunna föranleda motioner, propositioner eller förordningar rörande tvångsvaccineringar av någon för en sjukdom vilken överlevs av >99,7 % av de smittade eller 99,9973% 1av de som smittas vid ålder under 15 år?
  Vad jag härmed vill framföra är en vädjan om att ni överväger noggrant er inställning till lag och ordning, ett fungerande rättssamhälle och framför allt de mänskliga rättigheter vi alla som människor inte givits genom en lag utan därför att vi är just födda människor.

  Alstermo den 24 december 2021
  Med vänlig hälsning,
  Mikael Jörgenstam

  Reservation: I händelse av att någon mediakälla tagits bort från de källor angivna häri kan jag bistå så långt som möjligt att tillhandahålla med video- och textfiler insamlade som ett led i författandet av denna summering.”


  Nej till vaccinpass

  Protesterar vi inte mot dessa rättsvidriga övergrepp, så blir det definitivt inget Gott Nytt År!

  Tyvärr verkar det mesta av det som vänstern benämner som konspiration bli verklighet och kanske Dr Shankara Chetty: s analys av globalisternas syfte med denna pandemi under 2022 visar sig vara rätt.

  Vaccinkritiker lever farligt. Forskaren Robert Malone som uppfann mRNA tekniken är avstängd från Twitter efter uttalandet att vaccinet ställer till mer skada än det hjälper. Denna sanning får inte stjälpa Big Pharmas gigantiska profit begär, som är globalisternas dörröppnare för NWO.

  https://de.rt.com/international/129180-twitter-account-von-mrna-pionier/

  Robert Kennedy JR:s kamp mot CIA och Big Pharma

  Namnet Kennedy är välkänt i hela världen. Robert Kennedy JR är jurist, författare och är son till den mördade Robert Kennedy och hans farbror var JFK. https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy,_Jr.

  Bildresultat för robert kennedy jr

  Hans nya bok The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma och Global War on Democracy and Public Health handlar om Anthony Fauci, president Bidens medicinska rådgivare, USAs smittskyddsexpert och CIA:s smutsiga hantlangare).

  Robert Kennedy Jr varnar för att WHO bedriver ett socialt och medicinskt experiment i global skala. WHOs agerande bygger på Bill Gates vision och hans religiösa tro på att han kan använda teknik som GMO och vaccin för att bli mänskligheten frälsare. Genom sin enorma förmögenhet har Gates köpt sig stort inflytande inom WHO och hos ledare för amerikanska hälsomyndigheter och medverkar därigenom till en policy som påverkar sju miljarder människors liv.

  Här kommer några citat från en sällsynt recension av Edward Curtin från Lew Rockwells webbplats, LewRockwell.com, som lanserades 1999. Lew Roklwell är en välkänd författare, redaktör och politisk konsult i USA. Hans webbplats innehåller artiklar om politisk filosofi, ekonomi och samtida politik. Skribenter kommer från både höger och vänster.

  ”…..Det finns ingenting i CIA:s historia, i dess stadga, i dess sammansättning eller i dess institutionella kultur som avslöjar ett intresse av att främja antingen folkhälsan eller demokratin. CIA:s historiska bekymmer har varit makt och kontroll. CIA har varit inblandat i minst sjuttiotvå försök och framgångsrika statskupp mellan 1947 och 1989, med omkring en tredjedel av världens regeringar inblandade. Många av dessa var fungerande demokratier. CIA gör inte folkhälsa. Det gör inte demokrati. CIA gör statskupper.…” Citat från RK JR:s bok.

  Bara av detta förstår vi den enorma smutskastningskampanj som pågår från den globala eliten mot honom och tystnaden från statsmedias recensenter. Han kallas för de vanliga tillmälen som är välbekanta för oss som vill försvara nationen och verklig demokrati. Han benämns anti vaxxare, konspirationsteoretiker, extremist, disinformator mm. trots att hans böcker är logiskt faktafyllda. Att avslöja Antony Fauci, Bill Gates och Big Pharmas globala krig mot demokrati och folkhälsa och deras kopplingar till den amerikanska underrättelse- och försvarsindustrin görs inte ostraffat.

  Kennedy avslöjar Faucis skrämmande arbete som läkemedelshandlare för Big Pharma, även om hans jobb på NIAID är att skydda och förbättra människors hälsa, vilket har försämrats dramatiskt under hans ämbetstid. Skandalerna som redovisas i boken är som ett radband från den onde själv. Fauci har under många år iscensatt falska pandemier för att främja nya vacciner, läkemedel och läkemedelsbolagsvinster, varav dagens Covid-19 ”pandemi” är den mest lyckade hitintills för Big Pharma. Allt är ett led i genomförandet av The Great Reset, den stora återställningen, som innebär att medelklassen utarmas med demokratin, medan den globala finansmaffian berikar sig till världskontroll.

  ”…… Hela covid-19-propagandakampanjen, som kulminerade med dess push för att genomdriva flera vacciner som inte är vacciner och är baserade på bedrägliga PCR-tester, har förberetts länge och underrättelse-organens fingeravtryck är över hela planeringen. Krigsspelscenarier, vapeniserade vacciner, CIA, NIH, Gates, Fauci, NIAID, DARPA, Wired magazine, den finansiella eliten och deras maktcentra som World Economic Forum, etc. – de är alla inblandade i en konspiration för att införa en stel global tyranni över vanliga människor till förmån för världens superrika. Sedan Faucis samordnade nedstängningar i början av 2020 har det skett en 3,8 biljoner dollar förskjutning i rikedom uppåt till de superrika, vilket skapar 500 nya miljardärer, samtidigt som medelklassen pulveriseras och småföretag förstörs, så berikar sig Fauci och hans farmaceutiska medhjälpare. De orsakar stort lidande och död över hela världen. Inget av det här är en olyckshändelse….”

  Tysta, svartmåla och eliminera oppositionella har alltid varit maktens strategi till maktbevarande. Därför är jag rädd att Robert Kennedy JR lever farligt, precis som hans far och farbror.

  Den riktiga Anthony Fauci

  (Tipset om Robert Kennedy JR:s engegemang från webbplatsen , LewRockwell.com, kom från en bloggföljare).