Kategoriarkiv: Corona krisen

Sjuka och äldre över 75 år skall först vaccineras! Olle Ljungbeck förklarar varför.

Så skall vi äldre åter bli försökskaniner, när myndigheterna nu bestämt att sjuka och äldre över 75 år skall bli de första att vaccineras. 

Sålunda är Stefan Löfven m fl inte nöjda med att man sparade > 300 miljoner av de döda åldringarnas pensioner. Dessa pengar kommer att gå till invandrarna som inte vill arbeta. Men Löfven och hans medbrottslingar är inte på långt när nöjda med futtiga dryga 300 miljoner.

Nu har de utöver alla sina andra försök att ta bort åldringarna för att spara pengar till underhållet av de arbetsovilliga migranterna hittat ett nytt sätt.
Eftersom ett vaccin normalt skall prövas under en period av 6-7 år innan man är säker på eventuella skadeverkningar och därmed kan använda det för allmän vaccinering visar dagens beslut, att man medvetet vill ta bort de över 70 år.

Hur mycket man kan spara i pensionsmedel vet väl ingen, men troligen kalkylerar de ansvariga med Stefan Löfven i spetsen att det skall kunna ge ett bidrag på upp till tio miljarder till de utifrånkommandes arbetsovilligas underhåll. 

Är det någon som längre tvivlar på var Stefan Löfven bestämt sig för var underhållet skall tas ifrån till de arbetsovilliga emigranterna?
Att medvetet sprida smittan i äldreboenden var tydligen inte tillräckligt effektivt för att få ihop till ovan nämndas underhåll.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle  

——————————————————-

På denna fråga svarar jag Nej!

Information från Folkhälsomyndigheten om vaccinationer ger snarare oro är trygghet. En raljant ton kommer från myndigheten, som syftar på människor som skadats av vaccin eller på de som avstår.

“Frågan om vaccinationer skulle kunna ge sjukdomar som upptäcks först efter lång tid vållar ibland oro. Om alla människor vaccineras kan allt som händer efter vaccination påstås vara orsakat av vaccinationen….”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinsakerhet-och-overvakning/

Ett glädjande undantag bland alla korrekta sommarpratare var Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. Han riktade stark kritik i ”Sommar i P1”mot FHM:s corona-strategi och mot journalister, som blev FHM:s doaflickor i stället för att kritiskt granska den svenska strategin, att Jan Helin, SVT:s mediedirektör, dvs. sektledaren själv surar är en självklarhet.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bjorn-olsen-en-sekt-kring-den-svenska-strategin

Björn Olsen är också medförfattare i den utmärkta debattartikeln i GP, där 23 framstående professorer/forskare undrar vad FMH egentligen är ute efter? Och det är vi många som undrar.

https://www.gp.se/debatt/vad-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsomyndigheten-egentligen-ute-efter-1.31088225

——————————————————————

Glöm inte namninsamlingarna:

-Stoppa Stödpaketen – skriv under! 

https://www.skrivunder.com/stoppa_de_gigantiska_stodpaketen__vi_har_inte_rad?uv=26795985

-Folkomröstning om invandringen – skriv under!

Folkomröstning om invandring

Gamlas död blir till migranters bröd

Av Olle Ljungbeck

Hej!

Här kommer tisdagens information till de Gävlebor som besökte Stortorget.

Innan jag anländer till Torget hör jag genom radion att det finns ett stort mörkertalom hur många över 70 år som dött av Corona. De lär vara drygt över de ca 4000 som man hittills lurat oss med.

Dråparen – Statsminister Stefan Löfven – gör allt för att dölja morden som skall ge statskassan de döda pensionärernas pensioner att föda de 100 tusen arbets-ovilliga migranterna som kommit från stater utanför Europa.

Att någon enighet inte kunde nås i frågan om ett tak för beviljande av asyl var väl varje realist klar över innan “förhandlingarna” startade. Men hur skulle det kunna lyckas med närmast imbecilla individer som t ex centerpartisten Jonny Cato  som en av deltagarna. Man förskräcks var gång man hör ett framträdande av någon politiker från S, V, C, L och FP över den intellektuella nivån tillsammans med deras dogmatiska ältande av godhetssyndromet.

Detta är ju inget annat än att skenbart vara god mot andra för sin egen skull. Men godheten riktar sig alltid mot de migranter som förstörvårt land och mördar, våldtar och terroriserar svenskar, som jag kallar för barbarer.

Aldrig visas det från dessa politiker,  mentalt sjuka individer,  en enda gång, minsta medkänsla mot alla de framföralltsvenska kvinnor och äldre personer som dagligen utsätts för dessa icke civiliseradeindividers våld.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


“………IVO konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade, genom att dessa kommuner står för nästan 70 procent av andelen dödsfall i covid-19 vid äldreboenden.….” https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ivo-fordjupar-granskningen-av-vard-och-behandling-pa-sarskilda-boenden-for-aldre/

Då tar hyckleriets främste ambassadör socialminister Lena Hallengren till orda;

En granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort bekräftar att den uppmärksammade massdöden på äldreboenden beror på allvarliga missförhållanden i hur verksamheterna bedrivs. Socialminister Lena Hallengren (S) menar dock att skulden ska tillskrivas enskilda anställda, anhöriga och de äldre själva.…” https://samnytt.se/granskning-bekraftar-allvarliga-brister-bakom-massdoden-pa-aldreboenden/

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

Till slut fick Löfven ge med sig att en coronakommission skall avge rapport till regeringen före valet 2022, här är regeringens direktiv till utredningen, på 23 sidor!!

https://www.regeringen.se/49f46d/contentassets/593c32df14114d9c81eeba9c96e26e41/dir2020_74.pdf

“Eländes politik” – Coronapoesi

“Släpp fångarna loss, men glöm inte oss, som sitter i isolering
i vår åldersdiskriminering!

Vi är generationen som lydde, när andra sitt ansvar flydde, men otack är världens lön,
mot virus hjälper ingen bön.

Vad är det för dummer, som gör oss till nummer och tror inte vi förstår
att allt åt peppar´n går?

Det blir plats i äldrevården, men trångt på kyrkogården, vad är det fär agenda,
att bara låta det hända?

Ni står där och tvår era händer, vi äldre dör en i sänder, vad är det för politik,
som gör lik till statistik?

Man blir ju förbannad och trött, allt för många har dött, ska det någonsin bli en ände, på detta corona-elände?

Jan G Bruhn, Tina Ödeen, insändare i Nya Tider v.24/2020

Tystnad råder om orsaken till dagens änglamakerskor

Stefan Löfvens brister i ansvar, hans naivitet och hans ”dödsänglar” på landets äldreboenden börjar äntligen uppmärksammas i media.

Alternativa medier har länge avslöjat hur selektiv värdegrunden är, främst från mångkulturella identitetspolitiker. Nu har behandlingen av coronasjuka gamla fått det lika värdet att rämna, precis som förlåten i templet. När tom systemmedia har synliggjort denna skandal med enbart palliativ vård i stället för en säng på intensiven med möjlighet till fortsatt liv, då blir det svårt för ”änglakören” att förvandla dessa fördömanden som högerextremism och rasism.

Vi får glädja oss åt, att några ledarskribenter i systemmedia nu fått klarsyn, om än begränsad, t.ex Ivar Arpi, ledarskribent i SvD skrev den 3 juni om ”Äldre som ges dödshjälp i stället för vård”, men utan att fråga sig varför.

 ”Morfin i stället för syrgas. Smittad personal som tvingas arbeta ändå. Begrepp som ättestupa känns vulgära att använda, men hanteringen av äldre under pandemin gör tanken svår att slå ifrån sig….”

Att efter avslöjande reportage analysera och synliggöra grundorsaken till att gamla inte får den vård eller behandling de har rätt till förbigås med tystnad i systemmedia. Politiker som bär ansvar, för sin mångkulturella gärning, förstår nu ingenting och om en smula insikt skulle tränga sig in, ja då skyller de ifrån sig, för övergripande ansvar för medborgarnas väl och ve har dunstat sin kos.

Kommuners ”fattigauktioner”, regioners neddragningar, skolans sjunkande resultat, (trots utrensning av lågpresterande invandrabarn i PISA undersökningen under 2019) ökad brottslighet, terrorism och samhällets upptrappade otrygghet förklaras mycket selektivt. I politikers synfält finns bara utanförskap och socio/ekonomiska faktorer som  förklaringsmodeller, ansvar för sina handlingar är här inte comme il faut. Orsaken till Sveriges humanitära stormakt med dess globala socialbyrå är enbart hybris och förhoppning om lönsam internationell karriär. Folket som den politiska eliten skall tjäna är bortglömt i bäste bröders hägn.

 Ve, journalister som i stället lägger fokus på alltför många muslimers förakt för värdlandets kultur, tradition och om vad som är rätt och fel enligt lagen. Att uppmärksamma att de höjer upp sin egen kultur och religion, som står över alla andras ger ingen uppskattning från medias redaktörer. Hedersförtryck, kusingiften ”giftiga ingiften” och könsstympning kuvar unga flickor. Underlivssmärta och ofrihet följer dem under livet, som de själva kan föra vidare i nästa led. Detta händer under den feministiska regeringens beskydd, som inte riktar sig mot unga kvinnor med utomeuropeisk hemvist, utan i stället mot patriarkatet i moskén för utbyte av röster. Därför äger heller inget förbud rum mot dagens muslimska friskolor, bara ett lamt förslag om förbud mot nya, där alla friskolor som önskar religiösa inslag ryker.

Tyvärr verkar statsministerns naivitet ha större spridningseffekt än Covid-19 viruset på regeringskansliet. Socialminister Lena Hallengren är nu svårt drabbad med borttappat ansvar som främsta symptom.

Varför skall medborgarna belastas med ministrar utan ansvar, undrar jag?

Föraktet för gamla är inget som har kommit plötsligt inom socialdemokratin, vars förkunnare brett på om allas lika värde, så ofta att jag blivit illamående.

Vi minns Per Nuders förakt för ”köttberget” och Annika Strandhälls jämmer över att vi tärande pensionärer stod för krisen i sjukvården, men inte ett ord om att hennes politiker vänner, röda som blå, släppt in > 2 miljoner migranter under 30 år med enorma sjukvårdsbehov.

Jag minns från min yrkestid hur oerhört tidskrävande och kostsamma utomeuropiska migranter var på bekostnad av allt längre köer för andra patienter. Tolk krävdes nästan alltid, trots åratal med SFI studier, uteblivna besök var många, om det inte handlade om funktionsintyg för bidrag.

Med tiden har jag insett, att det lika värdet är mycket varierande, precis som moralen hos vänsterns politiker. Om man är gammal, utsliten och sjuk, då har värdet dunstat bort och nu i coronatidens spår ersatts av dödshjälp. Värdet har istället ackumulerats till migranter både med och utan skäl att vara här.

Tänk om samma moraliska upprördhet kunde riktas mot våldtäktsoffers alla banemän, som mot en kändis med byxorna nere, han betalde ändå för denna exklusiva tjänst. Våldtäktsoffrens livslånga trauma negligeras, medan förövaren (om han fångas in och inte frikänns) får några timmars samhällstjänst för att därefter kunna fortsätta att utöva hemlandets seder, utan att vänsterns feminister lyfter på ögonbrynen.

Den kulturella identiteten är värdefull att hedra, för det genererar nödvändiga röster för regeringen och karriärens förmåner kan bevaras för dess understödjare främst inom offentlig förvaltning, som hos chefer, generaldirektörer, rektorer på universitet och högskolor, föreningslivet, fackpampar m.fl.

 Makten framför allt är statsministerns motto och då är inget offer för stort. När LAS luckras upp, då förstår jag att gallra ut försvarslösa gamla från jordelivet inte anses som något brott.

Tyvärr är journalisten Hannes Råstams konstaterande att symbiosen mellan samhällets toppar, nu är mer förtätad än någonsin. I Covid-19 pandemins spår har den trappats upp, men också synliggjorts..

 Kanske dödshjälpen får indoktrinerade medborgare att vakna upp och äntligen se att förlåten på regeringens tempel har brustit?

En statsminister utan ansvar bör avgå!

Här kommer eldunderstöd från  systemmedia till Olle Ljungbecks krav på omedelbar avgång för Stefan Löfven. Han har placerats i en garderob i vanlig ordning och släpps bara ut för att upprepa tillsammansfloskler.

När tom Lena Mellin på aftonbladet.se beskriver regeringens hantering av coronatesterna som ”ineffektiv, pinsam och väcker tyvärr löje” och Aftonbladets Peter Kadhammar sparade inte på krutet i sin krönika den 27 maj då han skrev “När Hallengren talar uppstår en göl av tomhet” då borde väl Löfven reagera och börja regera, men icke.

Regeringen har abdikerat från ansvar” anser Inga Britt Ahlenius med flera i en podd via SvD/ledare.

Illustrationen från Steget Efter/twitter passar lika bra oavsett om det gäller sprängningar eller coronan.

”Förtjänar FHM tillit” frågar sig professor Per Bauhn i Kvartal. Han påpekar myndighetens slappa språkbruk och en alltför tillåtande strategi.

Och sedan har vi myndigheter som raderar mejl, utan att någon kan ställas till ansvar. Nu är det Arbetsmiljöverket som flitigt praktiserar mejlraderandet, tidigare var det Försäkringskassan. Offentlighetsprincipen blir allt mindre värd, när generaldirektörer är i farten.

”Okända kurvan visar hur äldre prioriteras bort i intensivvården.” Svd 30 maj.

Det lika värdet har flugit sin kos och enbart varit alibi för folkutbytet, som Europas politiker, främst till vänster, har verkställts efter direktiv från den globala eliten, där Bill Gates och Rockefellers intressen sammanfaller mot en världsregering! Falsk filantropi är smörjmedel, som beundras på systemmedias redaktioner efter ägarnas önskemål.

Andelen äldre som fått intensivvård för covid-19 minskade kraftigt, när läget var som värst visar SvD:s kartläggning. Samtidigt har bristande medicinsk kompetens förvärrat coronakrisen på äldreboendena. “Ger vi våra äldsta andra klassens vård i Sverige?” frågar sig journalisterna Fredrik Mellgren och Henrik Ennart i artikelserien om coronaviruset i Sverige.

Ja, är det givna svaret!

Tyvärr är det så att utebliven vård har ersatts av palliativ dödshjälp, (dvs ättestupan i modern tappning) på många äldreboenden. Inte ens andra klassens vård erbjuds de gamla, som har svettats, kämpat och lagt grunden till fd välfärdsstaten, som nu slösats bort på andra, som inte har rätt att vara här av korrupta politiker.

Tänk om detta hade skett på en flyktingförläggning? Då hade regeringen vaknat upp och initierat räfst och rättarting och öppnat samma gräddfil som statsministern själv har till St Görans sjukhus.

Att ha en särskild gräddfil för ”viktiga” personer till virustestning strider mot idén om alla människors lika värde. Att vi befinner oss i en pandemi ändrar inte på detta, skriver Martin Peterson, professor i filosofi och påpekar att i en demokrati är ingen oersättlig. https://www.svd.se/professor-fel-att-ge-lofven-och-tegnell-fortur-till-test

Tittar jag i min lokaltidning ”Corren” så frågar sig Henrik Hall, borgerlig skribent ”Ser vi Löfvens tsunamikatastrof? Han påminner oss om socialdemokraternas  fallenhet för dysfunktionella regeringar, oavsett om det är Göran Persson, han som bestämmer eller om det är Stefan Löfven, han som inte bestämmer är i farten.

Till sist undrar jag varför ingen på migrationsverket frågar sig hur asylsökande kan komma in i ett stängt land?

Det är lätt som en plätt för bemedlade, att bara köpa ett pass från en Schengen medborgare, där svenska pass är gult värda. För att riktigt gynna rörelsens röstunderlag, så kunde man här hemma alltför länge få otaliga nya pass, utan begränsningar för alla ”borttappade”, innan det motvilligt stramades åt.

Nu är även svenska ”uppehållstillståndskort” högvilt för asylanter och svartjobbare.

Om inte Lövens uppgång nu avstannar och sympatierna sjunker då finns det inget hopp om medborgarna i gamla Svea, men när nu 30 % av befolkningen har annan etnicitet då borde alla inse att vänsterns strategi med folkutbyte slagit väl ut.

Förtroendet för regeringen borde nu rasa, om det finns något folkvett kvar i Svedala.

Begynnande hopp? https://www.friatider.se/stodet-regeringen-rasar-i-ny-matning

Coronakrisen ett perfekt alibi för skenande skattehöjningar

Coronakrisen är ett perfekt alibi för skenande skattehöjningar, hack i häl på klimatet. Men nu finns risk att landets “öppna hjärtan” börjar svalna.

Sänkta pensioner, fortsatt erodering av välfärden och höjda skatter är nu att förvänta. Införandet av höjd fastighetsskatt ligger i startgropen.

”DEBATT Skattebetalarnas chefekonom varnar i Nya Wermlands-Tidningen för att den statliga fastighetsskatten kan vara på väg tillbaka och även kan komma att inkludera bostadsrätter. Detta då flera tunga aktörer presenterat förslag på en återinförd fastighetsskatt. 
Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och legitim för den enskilda skattebetalaren. Därför bör den dörr som nu håller på att öppnas till en återinförd fastighetsskatt stängas för gott. Läs artikeln här.”

I en annan artikel skriver föreningen Skattebetalarna:

”…….Coronakrisen kommer att påverka stora delar av samhället under lång tid framöver. Flera debattörer var tidigt ute och skyllde problem och kriser på de vanliga käpphästarna; marknadsekonomi, för låga skatter, för liten offentlig sektor, etc. Inte sällan har det varit genant att betrakta. Nya problem, samma gamla felaktiga recept föreslagna vid helt fel tidpunkt. Sveriges bristande krisberedskap beror knappast på för låga skatter och för liten stat, utan en ofokuserad och allomfattande offentlig sektor, och inte minst på felaktiga beslut…..…Jag är övertygad om att det offentligas möjlighet att bedriva kärnverksamhet, såsom polis- och domstolsväsende, försvar och krisberedskap, är större om man inte samtidigt ska arrangera schlagerfestivaler och ägna sig åt att leka riskkapitalist….” 

Men mitt i denna kris så har miljöpartiet mage att kräva mångmiljardsatsning på snabbtåg och inte nog med det, även amnesti åt alla som omgående borde skickas ut ur bidragsparadiset.

Invandringsrelaterad arbetslöshet, låg självförsörjningsgrad, kriminalitet med skjutningar, sprängningar, mord, förnedringsrån, våldtäkter, hedersvåld och bidragsfusk finns det ingen plats för i deras självgoda godhetshjärtan.

Detta är vår låtsasdemokratis baksida, där partierna kohandlar och efter val gör upp om nya konstellationer utan att skämmas inför väljarna. De skickligaste av alla sedan årtionden är socialdemokraterna, där alla medel är tillåtna för att behålla makten.

Men ledarskribent Malcom Kyeyne i GP ger ändå lite hopp. Den överbelånade medelklassens korrekthet kan i en ekonomisk kris göra att de hamnar utanför åsiktskorridoren. https://www.gp.se/ledare/det-%C3%A4r-medelklassen-du-ska-vara-r%C3%A4dd-f%C3%B6r-1.27449441

”……… Vi gillade länge att låtsas i Sverige som om medelklassens vurm för invandrare (så länge deras barn inte behövde gå i samma skolor) och utsatta områden (så länge de inte behövde besöka dem själva) enbart hade att göra med att medelklassen var så mycket godare än den SD-röstande pöbeln ute på landet.
I realiteten var situationen mer materiell än så: invandrare var i själva verket mycket användbara, dels för att de kunde pressa ner kostnaderna för olika tjänster (städning, matleverans, biltvättning), dels därför att de skapade en industri där olika eldsjälar, administratörer, frihetskämpar, estradpoeter och kommunikatörer kunde tälja guld med smörkniv, så länge de var villiga att mjölka staten på pengar.
I en allvarlig ekonomisk kris kommer Sveriges invandrare att sluta vara ”användbara” på endera sättet. När staten får mindre pengar blir den stora konflikten vilka grupper som ska fortsätta subventioneras, när man inte har råd att betala för alla. Medelklassen är stor, dyr, och överbelånad; vad händer om denna klass plötsligt behöver de pengar som idag går till Vivalla, Brandkärr, och Husby?…….”

Nu har den humanitära stormakten vidgat sin generositet , denna gång till Somalia. https://samnytt.se/riksdagsbeslut-sverige-ska-betala-somalias-miljonskuld-till-imf/

Lärdom är att ”änglakörens volym” varierar med, i vilken mån allehanda kriser drabbar sångarna själva.

Lärdomar från förr, går igen i dag

Om lärdomar från spanska sjukan skriver Sune Åkerman, professor em i historia från Karlstads universitet (SvD 5/5 Under Strecket).

“En illa förberedd sjukvård, oeniga experter, stora påfrestningar på samhället – det finns många likheter mellan hur spanska sjukakna och covid-19 drabbat Sverige och hanterats av våra myndigheter…..”

I Sverige dog 37000 personer i spanska sjukan och smittan förvärrades av att värnpliktiga kallades in i krigets slutskede, som starkt bidrog till att smittan snabbt spreds och fick förödande konsekvenser. Här var det främst unga som drabbades värst mellan 16-40 år, äldre klarade sig bättre. Dödligheten orsakades av att de ungas immunsystem överreagerade och skadade den egna lungvävnaden, samma förlopp sker hos de yngre som insjuknat och avlidet av corona infektionen.

Från artikeln väljer jag att citera ett angrepp på dåvarande regering från Stockholms arbetarkommun.

“En oerhörd farsot skövlade hunda, ja tusende liv drager fram genom landet. En steril byråkarti står handfallen inför den och landets regering sitter med händerna i kors. Farsoten omsider nära att slockna blossar åter uppi en väldig höjd genom myndigheternas otroliga likgiltighet för folkets hälsa och välfärd. Vanvettet att i en sådan tid från alla håll av riket till kasernernas pesthärdar inkalla de värnpliktiga har hämmat sig fruktansvärt. Kasernerna landet runt har förvandlats till dödsfällor och därifrån sprider sig farsoten på nytt över landetskördande otaliga offer. /…../Regeringen har totalt kapitulerat inför militärbefälet för vilken folkhälsan inget betyder. Landets högsta sjukvårdsledning ligger i byråkratins vanmakt.”

Byt ut kaserner mot äldreboendens smitthärdar, så är skillnaden inte så stor. Byråkratins vanmakt illusterar arbetsmiljöverkets följsamhet till SKR, när verket tvärvände och bedyrade att ingen skyddsutrustning behövdes på äldreboeenden där covid -19 smittan trängt sig in. Och nog sitter statsministern väl dold med händerna i kors.

Fakta om spanska sjukan

https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2018/03/spanska-sjukan-varsta-farsoten-sedan-digerdoden/

Lena Mellin, Aftonbladet, befäster att Löfven sitter i en garderob, men blir utsläppt med ett väl regisserat papper i handen då och då.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/GGR076/stefan-lofven-sitter-i-garderoben

Arbetsmiljöverket sitter i arbetsgivarens knä

Mönstret är detsamma som i tidigare skandaler, ansvariga ministerar vet ingenting och absolut inte statsministern. Han har fullt upp med att leka landsfader.

Arbetsmiljöverket ändrade snabbt sina tidigare direktiv om krav på skyddsutrustning (visir + munskydd) för omsorgspersonal som vårdade corona sjuka gamla. Eftersom skydd kostar och det är tomt i förråden, så blev detta skydd plötsligt helt onödigt, för facket fick inte vara med.

Jag tror det finns ett dolt, men smart direktiv från Löfven och hans ministrar till sina närmaste medarbetare, berätta inga obehagligheter för oss, för då är vi utan personligt ansvar.

Dessa uppgifter från SVT förmedels av signaturen “TT”.

– Det är naturligtvis en riktig skandal. säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson om att Arbetsmiljöverket anpassat sig efter påtryckningar.
Hur många nötskal finns det egentligen?    
– Det är naturligtvis en riktig skandal. säger LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson om att Arbetsmiljöverket anpassat sig efter påtryckningar. Foto: SVT Visa alla (4)
Ministerns medarbetare informerades om kritiserade mötet – reagerade inte.
Nyheten att fyra myndigheter haft ett möte med arbetsgivarorganisationen SKR om munskydd i äldreomsorgen utan att koppla in facket har lett till kraftig kritik från bland annat LO.
Nu visar det sig att en av socialminister Lena Hallengrens närmaste medarbetare blev informerad om mötet – men inte reagerade.
I påskas gjorde fyra myndigheter ett utspel där man tonade ned betydelsen av det beslut där Arbetsmiljöverket krävt både visir och munskydd i all närkontakt med covidpatienter på äldreboendet Serafen i Stockholm.
SVT avslöjade nyligen att kommunernas arbetsgivarorganisation SKR spelat en viktig roll bakom kulisserna  i processen som föregick utspelet. Vår granskning har också visat att Arbetsmiljöverket anpassat sin hållning i själva sakfrågan, och bland annat raderat ett expertutlåtande som slog fast att  bara visir inte skyddar mot covid.

Nu ansluter sig LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till kritikerna. – Det är naturligtvis en riktig skandal. Det är väldigt upprörande och förvånansvärt att de gett sig in i diskussionen på det här sättet. De kontaktades före mötet
Samtidigt visar SVT:s fortsatta granskning att mötet mellan SKR och myndigheterna var känt i regeringskansliet. Socialminister Lena Hallengrens statssekreterare Maja Fjaestad (S) kontaktades av SKR redan innan mötet skulle hållas. Hon lät en medarbetare ringa tillbaka, och den personen fick även information av SKR efter mötet. Maja Fjaestad säger att hon förstod att mötet skulle hållas med anledning av skyddsstoppet på Serafen men säger att departementet inte hade någon åsikt om detta. – Ett skyddsstopp är ett beslut som vi inte är inne i utan det går direkt till Arbetsmiljöverket. Det är inte en politisk fråga utan en myndighetsfråga. Reagerade inte.
Hon informerade själv arbetsmarknadsdepartementet, som även fick information om mötet  från Arbetsmiljöverket. Var det något i informationen om att SKR skulle kalla till sig fyra myndigheter för att prata om de här sakerna som fick dig att reagera? – Det beskrevs inte för mig som att SKR kallat till ett möte, då hade jag nog reagerat. Det beskrevs som att myndigheterna skulle ha ett möte och SKR skulle vara med på mötet.
Fackliga företrädare har alltså reagerat kraftigt på att fyra myndigheter haft möte med arbetsgivarorganisationen SKR om ett skyddsstopp utan fackets medverkan. Men Maja Fjaestad reagerade inte på det. – Jag reagerade inte på att mötet skulle hållas, utan jag noterade att fyra myndigheter och kommunernas samarbetsorganisation skulle träffas. Jag noterade den informationen och agerade inte på den informationen på något sätt. Lena Hallengren säger sig inte känna till mötet. – Jag har inte någon insyn i processen, och tror det är viktigt att politiken inte avgör vilken skyddsutrustning som ska användas när.
—————————————————————————————————–

“Detta bör göras för att skydda äldre på boenden” skriver medicinska experter i SvD den 2/4. De presenterar fem förslag, där tester och skyddsutrustning ingår. men det är nog inget som Arbetsmiljöverket tar del av.

https://www.svd.se/detta-bor-goras-for-att-skydda-aldre-pa-boenden

“Politikerna måste sluta gömma sig bakom Tegnell” Kulturdebatt SvD den 2/4. Tänk så listigt här har de minsann ingen kompetens, men inom andra områden där samma brister råder, pekar de med hela handen och anser sig stå över all expertis, när det kan handla om kärnkraft, migration, skola, klimat osv.

https://www.svd.se/politikerna-maste-sluta-gomma-sig-bakom-tegnell

Sjuksköterska: Äldre kvävs till döds utan syrgas – plågas i dagar

Olle Ljunbeck återger här en upprörande artikel i coronakrisens spår.
Det lika värdet gäller inte för gamla, det är förbehållit för nyanlända och ensamkommande skämtet. Gamla får nu plågas till döds på våra äldreboenden, där smittan utan hinder tagit sig in. Hyckleriet är skamlöst
och enormt, när politiker och Anders Tegnell förkunnar att de inte kan förklara varför?

När boeende kan möta 10-20 hjälpare varje vecka, så har smittan fått röda mattan in. Timanställda ger mer klirr i kassan, liksom skattesubventionerad utländsk personal med brister i svenska språket och utbildning.

Det är våra gamla som offras för Löfvens humanitära stormakt, då försörjningsbördan vältrats över på kommunerna för migranter utan förutsättningar till egen försörjning. Dessa har förtur och då blir gamla det perfekta bytet för besparingar. Lägsta anbud vinner, som vid forna tiders fattigauktioner.

Överheten har nu bestämt att coronasjuka gamla skall få plågas till döds under sina sista dagar, ensamma och utan hjälp.

Tänk på detta, Ni som ger Löfven och hans parti ökat stöd, när Era gamla ligger och kippar efter luft under sina sista timmar.

…………………………………………………………………………….

Läkaren Jon Tallinger som tidigare uppmärksammade förbud mot att använda livräddande syrgas för att behandla coronasjuka äldre har lagt ut en intervju med Latifa Löfvenberg, som arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende i Gävle. Enligt Löfvenberg kvävs de äldre till döds utan syrgas, medan det är förbjudet att skicka dem till sjukhus.

 Löfvenberg uppger att hon personligen har sett ett tiotal patienter på hennes äldreboenden kvävas till döds i sina rum utan syrgas och utan kvalificerad vård:

– Ibland kan det ta flera dagar, men ibland går det på några timmar, säger hon i intervjun.

Istället för syrgas som i många fall visat sig vara den behandling som räddar liv ges de äldre morfininjektioner – som istället försvårar andningen. Injektionerna utförs av icke-utbildad personal efter ett godkännande av sjuksköterska som ska ges per telefon – efter att de äldres symptom beskrivits.

Förfarandet sker enligt de riktlinjer som Region Gävleborg tidigare skickat ut till vårdinrättningar – vilket Fria Tider var först att uppmärksamma.

Det är även förbjudet att skicka de äldre sjuka till sjukhus för en mer kvalificerad hjälp. Detta kan ske först efter ett godkännande av läkare på sjukhuset enligt Löfvenberg.

För tio år sedan hade personal på äldreboenden möjligheten att administrera syrgas, men sedermera har den möjligheten tagits bort. Läkaren Jon Tallinger som genomför intervjun betecknar det inträffade som mord och kallar Löfvenberg för ett vittne till mordet. Intervjun genomförs på engelska och är tänkt att vara ett underlag för ett reportage på brittiska BBC om coronahanteringen i Sverige.

Tidigare restes det misstankar om att den egentliga anledningen till att svensk sjukvård ”fortsätter fungera”och har en kapacitet på IVA-platser är att de flesta behövande sorteras bort innan de ens kommer till sjukhus.

Latifa Löfvenberg är förtroendevald i Gävles kommunfullmäktige och Region Gävleborg från SD.

LÄS ÄVEN: 

Eva plågades till döds av corona – behandlades endast med Alvedon och ”öppet fönster”

OFÖRSTÅND ELLER CYNISK PLANERING – DET LÄR VI KNAPPAST FÅ VETA

Av Jan Ivarson, som belyser politikerskapade dilemman i coronakrisens spår.

Sverige har utmärkt sig i hanteringen av coronaepidemin genom att vara saktfärdigt med att stänga gränser och förbjuda större folksamlingar. I nordiska grannländer har man uttryckt förvåning och bestörtning av hur epidemin och flyktingpolitiken hanteras i Sverige. De ser nu Sverige som ett extremt land som de kan behöva skydda sig mot. Den finske ekonomen Paul Lillrank anser att Sverige på sikt blir större hot för Finland än Ryssland. 

Folkhälsomyndigheten sa först att risken var liten för att smittan skulle drabba oss. Därefter ändrade man sig gång på gång till mer skärpta rekommendationer i takt med att antal smittade ökade och sjukhusens intensivvårdsavdelningar fylldes. Agerandet har hela tiden legat steget efter andra länder och verkligheten i Sverige. 

Nu kommer varningar att vårdkapaciteten snart är slut. Då kommer patienter sorteras bort som har sämst möjligheter att överleva. Försvarets två kvarvarande fältsjukhus har satts upp. Övriga 33 med respiratorer och annan utrustning har enligt tidningen Expressen skänkts till andra länder. Ett par lär vara i drift i Baltikum. Miljoner skyddsmasker har förstörts. De ansågs inte behövas och hade inte rätt EU-godkänd märkning. Härtill kommer så mycket avvecklad materiel att varuhuskedjan Överskottsbolaget ÖoB bildades för utförsäljningen. På så sätt kom något skattebetalarna till godo om de betalde än en gång för varorna utöver skatten.

Vårdpersonal tvingas nu ställa grupp mot grupp. Statsministern varnar för att många kommer att dö. På nätet framförs varningar om att halva befolkningen kan vara smittad i slutet av april och två tredjedelar i maj. Smittan har nått äldreboenden. Anhöriga uppmanas att inte besöka sina gamla medan personalen, med liten eller ingen skyddsutrustning, rör sig mellan vårdtagarna.

Med tanke på Sveriges avvikande strategi jämfört med andra länders, kommer frågan om regeringen agerar med okunskap eller med cynisk politik, för att gamla skall dö så att kostnaderna minskar. Många kommuners ekonomi var ansträngd redan innan pandemin. Nu vill regeringen åsidosätta riksdagen genom att styra med dekret. Det kan leda till begränsning av kritik mot regeringens politik som i forna DDR.

Folkökning med lågutbildade har lett till utanförskap och växande behov av försörjningsstöd.

Migrationens kostnader görs svåråtkomlig. På nätet har ca 300 miljarder kr / år nämnts och kostnaden ökar. Endast direkta kostader redovisas men inte indirekta som för t. ex. skolor, rättsväsende och försäkringsbolag. Utgifterna har nu nått kommunerna som tvingas till nerdragningar. En av dem har fått låna till drift och löner!

Om pandemin medför att många gamla avlider kommer de avlasta pensionskassorna och kostnader för äldrevård. Man vill ogärna tro att våra politiker är så cyniska att de underlåter begränsa spridningen, men samtidigt heller inte så dumma att de inte sett tillståndet i kommunerna och regeringens avvikande sätt att hantera pandemin. Det är samma partier nu och till viss del samma politiker, som för några år sedan sa att invandringen behövdes och var lönsam. 

Jan Ivarson Politiskt obunden

https://www.expressen.se/gt/qs/sverige-skankte-bort-sina-faltsjukhus-bara-tva-kvar/?fbclid=IwAR0TzkdPDssnEIb3Iy5t6g4pB9cRQu2KGCQMrepuziH-


Peter Krabbe gör här en sammanfattning av coronkrisen.