Kategoriarkiv: Värnstyrka

Ett upprop till svenska kvinnor och män från Olle Ljungbeck!

Hans förhoppning är att en organisation bildas med mål att avsätta Löfvens inkompetenta och samhällsfarliga regering, där eftergivenheten mot kriminella element från förorten endast är ett medel för att behålla makten. Muslimska röster är viktigare än att följa grundlagen. Att allt fler unga som gamla blir offer, rånade, mördade, våldtagna och utsatta för sprängdåd i hela landet är Löfven likgiltigt, eftersom hans fagra ord aldrig följs av handling.
…………………………………………………………………………

”Fler och fler politiker från olika partier har nu äntligen vågat erkänna det enorma våld, och kriminalitet som gjort vårt land till ett av världens otryggaste. Men uppriktigheten i deras erkännande är falsk. Om de menar vad de säger nämligen att de vill göra något för att Sverige åter skall bli ett tryggt land att leva i måste de våga göra en riktig och sann konsekvens- och orsaksanalys.

 De måste våga definiera problemen och vilka som står för dessa. Så länge man inte gör detta hjälper det inte med att rekommendera 10000 fler poliser, fler nattöppna polisstationer etc. Våldet kommer att fortsätta inte endast som hittills utan eskalera.

Vi är nu i Sverige vid en så kritisk punkt där vi medborgare själva måste agera om inte myndigheter och politiker vågar såväl belysa som tillintetgöra, och krossa de individer/invandrare som såväl håller på att förstöra, men också ta över vårt land.

Några av de främsta problemen är bla 

– En oförsvarligt hög invandring.

– En oförsvarligt hög kriminalitet och brottslighet bland invandrare.

– En vägran att anpassa sig efter grundlagsfästa värderingar och följa svenska lagar.

Straffen för de som står för ovanstående brott och de där fängelse är normen skall ovillkorligen innebära utvisning. 

  De senaste två kvinnomorden och hotet mot våra domstolar måste bli slutet påden politik som för varje dag visar att regeringen inte längre har kontroll över läget och därför är regeringsoförmögen.

Men det pågår också inom det socialdemokratiska partiet och därmed regeringen – för att kunna behålla makten till varje pris – ett överseende och tolerans med invandrarnas brottslighet och försök att slå sönder det svenska samhället.

Något liknande har endast inträffat när nazistregeringen i Tyskland översåg med våldet mot judarna. Jag påstår att regeringen i Sverige med sina allierade i dag agerar på samma sätt mot svenska folket. Kristallnatten går igen, denna gång med andra våldets män.

Denna totala hänsynslösa maktsträvan visar sig i många sammanhang. Man överser i stort sett med allt som kränker svenska värderingar och svensk kultur om det är invandrare som står för sådant. Ministrarna och vissa politikers skenbara kraftfulla verbala fördömande av kriminalitet och brott mot svenska folket är inget annat än ett spel. De gör kraftfulla språkliga utspel, men vidtar inga reella åtgärder för att betvinga kriminaliteten och laglösheten. Efter ett ”kraftfullt” uttalande blir allt som det varit och våldet fortsätter i än mer accelererande tempo.

Det har gått så långt att även de värderingar invandrarna är bärare av och driver i vårt land och som strider mot vår grundlag får pågå utan att de stävjas.
Det senaste exemplet är när regeringen vägrar förbjuda slöja mm på flickor. Den ansvariga ministern Anna Ekström menar att det är svårt att skilja på vilka flickor och kvinnor som vill och inte vill bära slöja. Samtidigt betonar hon att religionsfriheten är oerhört viktig. Detta visar i ett nötskal hur regeringen faller undan för islam och därmed offrar såväl flickor som vuxna kvinnor att leva i ofrihet och kränkas livet ut. Men det visar också på en otroligt primitiv och torftig personlighet.

Det borde nu stå klart för svenska folket att Regeringen Löfven och dess medlöpare i V, MP, L och C är beredda att låta islamistiska värderingar som hedersvåld, barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, böneutrop, klädtvång etc bli en del av det svenska samhället.

 Detta av en enda orsak – nämligen att de skall få behålla makten genom att stå väl med röstviktiga migranter från dysfunktionella kulturer.

Men med detta bryter man också mot Grundlagen. Grundlagen kan sägas vara ett kontrakt mellan de styrande/regeringen och folket. Så länge regeringen följergrundlagen är kontraktet fortfarande giltigt.

När regeringen som i dag på det mest flagranta sätt bryter mot grundlagen mot detta avtal har folket rätt att ta makten och avsätta den. 

Regeringsformens 2 § som kanske är den viktigaste i detta kontrakt har helt åsidosatts och tillämpas inte längre. Detta är därmed det grövsta brott en svensk regering har utfört. 

Jag vädjar därför till alla sanna demokrater och frihetshävdande svenskar att nu verka för en organisation till försvar av demokrati, frihet och våra grundlagsfästa värderingar men även som ett skydd mot liv och egendom.

Denna organisation skall vara riksövergripande och öppen för alla svenska medborgare som vill hävda vår grundlag och våra svenska värderingar.

Organisationen kan förslagsvis ha de norska frihetskämparna under andra världskriget som förebild. Men först en organisation som genom verbal kamp tar upp striden med de som nu är på väg att krossa 100 års segerrikt samhällsbygge.

Lyssnar inte regering, riksdag och partier på oss måste vi vara beredda att omforma denna organisation till en beväpnad värnstyrka. Jag är trots min ålder beredd att vara med om att organisera en sådan rörelse om de styrande inte inom den närmaste tiden gör en helomvändning i sin migrations- och kriminalpolitik. Vi har denna rätt enligt folkrätten eftersom regering och riksdag inte längre följer grundlagen.

Jag förutsätter också att det finns en kvinna eller man som vill anmäla sig för att leda denna rörelse. Denna skall kännetecknas av kvinnor och män som är motståndare till extremism, ofrihet och diktatur. Ingen i S, V, MP, L, C, KD, M som aktivt stöder dagens politik kan vara med. Ej heller nazister, kommunister, muslim eller från liknande rörelser.

Du som känner dig kunna leda, mm regering och politiker inte omgående agerar efter ovanstående förslag måste vi medborgare, kvinnor, män bilda en rikstäckande värnstyrka som agerar på eget bevåg. Vi har denna rätt eftersom regering och riksdag inte längre följerde krav Grundlagen/Regeringsformen ställer på dessa en sådan organisation.

Stig fram och vi är många som skall följa dig.”