Kategoriarkiv: Forskning

Varför kom stränga Gudar?

Svaret finns i en forskningsstudie som publicerats i Nature där huvudförfattaren Harvey Whitehouse säger att framväxten av komplexa samhällen gav oss stränga Gudar. Tidigare teorier har varit att Guden föregick en sådan samhällsutveckling. Här kommer artikeln via Sydsvenskan.

“En gud som ser och hör allt och kontrollerar att vi sköter oss. Så ser det ut inom många religioner. Men så har det inte alltid varit. Tidigare var det naturen som stod i centrum. Så varför växte tron på de stränga gudarna egentligen fram?
De stora världsreligionerna – kristendom, hinduism, judendom, buddism och islam – kan tyckas vara väsensskilda, men åtminstone en sak har de gemensamt. De har alla gudar och/eller övernaturliga lagar (som karma) som dikterar hur vi människor bör leva – och vad som händer om vi inte gör det.
Så har det dock inte alltid varit. I de jägar- och samlarsamhällen som har funnits under merparten av mänsklighetens historia och som fortfarande finns på sina håll var det inte vårt uppförande som stod i centrum för vår tro, utan naturen och dess krafter.
Enligt religionsforskarna inträffade förändringen när vi människor började bygga större och mer komplexa samhällen. För det var först då tron på “de stora gudarna” växte fram, såsom inom de så kallade abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam) som alla har en sträng gud som inte tvekar om vi människor missköter oss.

Gud som övervakare
Enligt en teori har förändringen med övervakning att göra. I ett litet samhälle, som i en jägar- och samlarkultur, finns inget behov av moraliserande regler på samma sätt. Alla vet ändå vem du är – och vad du gör. I ett större samhälle, däremot, finns inte samma kontroll.

– Den ultimata övervakningsmekanismen är en gud som ser och hör allt. Även när ingen annan gör det, säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Det här är en bra studie som för första gången undersöker detta på ett systematiskt sätt. Tidigare har det bara funnits teoretiska spekulationer. De här forskarna tillhör en naturalistisk tradition där man försöker hitta biologiska eller evolutionära förklaringar bakom olika religiösa fenomen som de undersöker på ett systematiskt sätt, vilket fler borde göra, säger han.

Databas med uppgifter
Man vad var hönan respektive ägget? Var det tron på de stränga gudarna som resulterade i komplexa samhällen, eller var dessa gudar snarare en konsekvens av dessa samhällen?
Enligt den rådande teorin var det gudarna som kom först, men stämmer det?
För att ta reda på mer har Peter Turchin och hans kollegor genomfört en statistisk analys som har sin utgångspunkt i en databas där över 300 000 uppgifter över 500 samhällen de senaste 10 000 åren finns samlade. Där finns bland annat information om graden av samhällenas sociala komplexitet och religionsutövande.
Analysen, som nu presenteras i tidskriften Nature, går stick i stäv med den rådande teorin.
– Till vår förvåning motsäger våra data denna teori. I nästan varje del av världen från vilken det finns uppgifter, är tendensen att en moraliserande gud följde på en utveckling av social komplexitet, snarare än att guden föregick en sådan utveckling, säger Harvey Whitehouse, artikelns huvudförfattare, till tidskriften.

Kollektiv identitet
I själva verket, skriver forskarna, verkar standardiserade ritualer ha uppkommit i snitt hundratals år före gudar som intresserade sig för huruvida människor följde en viss moral eller inte.
Syftet med sådana ritualer var att stärka den kollektiva identiteten och fungera som ett socialt “klister”.
– Våra resultat tyder på att den kollektiva identiteten varit viktigare än religiös tro för att främja samarbete människor emellan, säger Harvey Whitehouse.
Dessutom, säger teorin, är en moraliserande gud bättre när många människor som inte känner varandra ska samarbeta. På så sätt, menar forskarna, var de stora gudarna och deras religioner en bidragande orsak till att mer socialt komplexa samhällen kunde växa fram. Om människor hade samma regler och dessutom trodde på en bestraffande gud, blev det lättare för dem att samarbeta.
– Det har länge varit en debatt, varför människor – till skillnad från andra djur – kan samarbeta i stora grupper bestående av genetiskt obesläktade individer, säger Peter Turchin vid University of Connecticut.

Göran Larsson, som inte själv var inblandad i forskningen, tycker att slutsatsen är rimlig.

Fakta: De tre religionerna
De tre religioner som kanske mer än andra utmärker sig för att ha stränga gudar i dess mittpunkt är judendom, kristendom och islam. Alla dessa tre trosriktningar har ett gemensamt ursprung och kallas ibland för de abrahamitiska religionerna, eftersom de har Abraham (på arabiska Ibrahim) som en central gestalt. Med slavinnan Hagar fick Abraham sonen Ismael som blev stamfader för araberna, och med sin hustru Sara fick han sonen Isak som blev stamfader för israeliterna. Namnet Abraham betyder följdriktigt “far till många”. Staden Hebron på Västbanken anses vara Abrahams stad och är därför helig för både judar och muslimer.
En annan gemensam sak för de tre religionerna är att de alla tror på en enda gud som ingriper i människors liv.”

Min kommentar:
I dag har Europas värdländer och migranter utifrån inte samma regler och tror inte på samma Gud, därför ersätts samarbetet ofta av konflikter, som söndrar nationen, vilket får det sociala klistret att försvinna. Vilket är den globala finanselitens mål, för att förverkliga NWO.

Källa
https://www.sydsvenskan.se/2019-03-30/darfor-fick-vi-stranga-gudar

Nu är jag dödstrött på elitens förakt mot mig och andra Sverigevänner!

Hur länge skall dessa maktlojala ”forskare” få fortsätta att tolka svaren om mångkultur i sina undersökningar, utan bredare analys med klokskap, som alltför ofta saknas hos dessa maktens rövslickare. Henrik Arnstad utgör ett talande exempel. Men denna gång var det en undersökning av docent Mehrdad Davishpour utförd från Gävle högskola. Han pekar framför allt ut ”lågutbildade, de som bor i glesbygd, äldre människor och män” som negativa till invandring och mångkultur, men hans analys om varför förskräcker.

Han klämmer i med att vi äldre är globaliseringsrädda och saknar kontakt med invandrare. Vilket gör mig riktigt förbannad, som gett järnet i rehabiliteringsarbete med > 100 invandrare under yrkesåren.
Medan eliten har skålat med cocktail glasen och klappat sina invandrade bäste bröder på ryggen.
Hur många poliser, lärare och vårdanställda, precis som jag själv med gedigen utbildning/fortbildning har inte blivit bedrövade över svårigheterna inom rehabilitering, SFI och diverse utbildningar och påhittejobb?
För att överleva så hamnar allt för många utförare i Stockholmssyndromet.
Både vilja och förutsättningar saknas hos en stor grupp invandrare. Där boven i lockropen är alltför generösa bidragsnivåer. Dessa fakta har av eliten förvandlats till främlingsfientlighet, eftersom deras egen globaliseringsberikning kan komma i kläm.
Tvärtom är det eliten med sina rövslickare, som inte har mött den vanlige invandraren. De har endast mött välanpassade utländska kollegor, inte koranstöpta gossar som viftar med kniven, när nivån av respekt ej har uppfyllts tillräckligt.

Minns besvikna och arga patienter, som hotat med ”Jag ska anmäla Dig” när intyg om bidrag förvägrats, då inga besvär i funktionsbedömningen fanns att intyga om, men jag slapp i alla fall att få kniven under hakan och privata hot.

Nu blir det en repris för gamla läsare.

Under 70-talet studerade min dåvarande sambo på det röda universitetet i Umeå och var under några år kårhusets ordförande och jag arbetade på lasarettets rehabiliteringsklinik. Engagemanget var stort för en familj med romskt ursprung, som saknade bostad och det bar sig inte bättre än att de fick lägenheten under vår. Efter en tid av bråk, oväsen, ovarsamhet i trapphuset för att uttrycka det milt, hade vårt engagemang dalat till botten nivå, när vi bleka av sömnlöshet cyklade till studier och arbete.
Efter en tid flyttade familjen, om orsaken var vräkning eller av fri vilja minns jag inte, men lättnaden var stor. Strax efter flyttade en ny familj in, denna gång från Chile. Ett charmant par, en medelålders herre med fru, som vann allas hjärtan. Det var en av Salvador Allendes ministrar från Chile som hade lyckats fly till Sverige, sorgen var stor när de senare flyttade söderut.

Konklusion: Med utbildning, stort socialt kapital och globalt brödraskap går integrationen som smort, men med analfabeter och lågutbildade med Koranen under armen går det på tok!

Tänk så smart uttänkt att ljuga folket fulla av medmänsklighet och berikning, förstöra väldfärdsstaten, hota och förfölja de som vågar protestera och vifta med rasistkortet för de som inte tiger och dessutom hävda att ”den enda vägen går till Europa,” till EU:s alla friheter, som är skräddarsydda för eliten. Medborgarna utarmas och utmanas, när våra skattepengar hälls över migranter, som hotar, rånar, våldtar oss med besked. Västföraktade brödraskap håvar in miljonbidrag till föreläsare, som hetsar mot värdlandets befolkning och samtidigt har Löfven med sina medlöpare mage att haspla ur sig att t.ex. ökad migrationsgenerositet för anhöriga ingår i det, som är bäst för landet!

Men, när globaliseringsfrälset erkänner detta samband, då är jag redan död, men tycker otroligt synd om generationerna efter mig. Enda trösten är att vi äldre och ”globaliseringsrädda” som kan se tillbaka utgör majoriteten av ”The Wisdom of crowds,” i boken av James Surwiecki, en forskare med bättre analysförmåga än Mehrdad Davishpour.

JS skriver att folks privata erfarenheter är bättre evidensbaserade än officiella, politiska och moraliska beträffande påståenden om migrationens fördelar. Men en sådan bok blir säkert stämplad med triggervarning på våra universitet, för lättkränkta studenter, något som jag skall återkomma till i morgon.

Källa: https://samnytt.se/studie-svenskar-alltmer-negativa-till-mangkultur/

SD:s framgångar, får forskare att slå larm.

Professor Per Ödling vid Lunds universitet larmar och gör sig till med en algoritm som kristallkula. Ödling och hans kollegor skapade 2014 en algoritm som kunde spå den politiska framtiden. Den förutspådde att britterna skulle lämna EU och att en fascist skulle vinna presidentvalet i USA. I Sydsvenskan 18-07-30 berättar han om sin framtidsoro över sociala medier som förleder folk att rösta på SD. Artikeln har återgivits av Mats Dagerlind i Samnytt.se
Kanske var denne man med och trakasserade sin kollega Kajsa Ekholm Friedman efter hennes artikel ”Invandring leder till sönderfall” i DN den 6 maj 1997? Det korrekta Sverige skrek av upprördhet och krävde hennes avgång.

Lärde som sviker sitt forskningsuppdrag med objektivit och sanningshalt har blivit rikligt belönade av den vänsterliberala elitens politiker. 

Jan Björklund, den store liberalen hejar på. I Almedalen varnade han för SD:s nationalism, nej landet skall underordnas storkapitalets lagar, som EU väl förvaltar. Patrik Engellau ställer frågan i en artikel i Det Goda Samhället: Vad betyder nationalism? Erövringskrig eller fosterlandskärlek?

Jag minns 80-talets jakt på arbetsgivarens alla olämpliga arbetsplatser, som enda orsak till sjukskrivningsepidemin, där vårt land i internationella jämförelser tog hem första pris i god arbetsmiljö.
På vårdcentralen där jag då arbetade, fann jag betydligt fler andra olämpligheter, som t.ex. olämplig make/maka/tonåringar/missbruk/lathet/smarthet osv, för objektiva fynd på sjukdom/skada var få, utöver normala åldersavvikelser i rörelseapparaten. Slutmålet för denna patientkategori var förtidspension. Intresset för rehabilitering var klent till skillnad från de som ville bli bra och återgå till jobbet.
Men att söka forskningsanslag för missbruk och lathet var uteslutet, om kikarsiktet var inställt på arbetsgivaren så belönades forskaren rikligt.
I dag är det genus, mångkultur, främlingsfientlighet och rasism som får forskningsmedel att strömma in. Feministiskt Initiativ har blivit dårarnas paradis, där riksdagskandidaten Oldoz Javidi visst gick för långt med sitt uttalande om utplåning av judarna i Mellanöstern.
För karriäristerna runt Mattias Gardell och andra regeringstrogna forskare, utgör ansökan om medel endast en formsak.

Jag applåderar Norges mod med att lägga ner genusforskningen, som K-O Arnstberg berättade om på sin och Sandelins blogg ”Invandring och Mörkläggning” den 30/7 under inlägget ”Genusvansinnet” https://morklaggning.wordpress.com/2018/07/30/genusvansinnet/#more-17842

”…..-Tänk om svenska makthavare hämtade lite lärdom från Norge. Där har man sparat 250 miljoner genom att lägga ner genusforskningen vid universitet och högskolor. De pengarna förde man över till cancerforskningen istället…..”

Sveriges genushysteri riskerar att hjälpen reduceras eller uteblir helt när kvinnor utan tillräcklig fysik kommer till undsättning och ännu värre i förda hijab i mångkulturens namn,  då kan Du som utsatt vit man känna Dig rökt.

Miljonregn över politiskt korrekt forskning, medan okorrekt får förbud

Vetenskapsrådets fallenhet för nepotism och vänskapskorruption

Att vi har en feministisk regering har väl inte undgått någon?

Men att Vetenskapsrådet vräker ut miljoner till forskning om ”genustrams” förvånar kanske inte, men att rådet är ökänt för nepotism och vänskapskorruption tror jag få känner till. Under oantastbara ord som Vetenskap och Råd, så förmodar nog medborgarna att det går rätt till. Men det gör det inte!

Håll i Er nu!

Nästan 3 miljoner får deras gullgosse Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet för en studie om ”Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner”. 

En studie om arga afghanska män vore mer på sin plats, då de är överrepresenterade i sexual brott, både mot kvinnor och unga män, det sistnämnda under sedan ”Bacha Bazi”. Men här är det knäpptyst. De skulle inte förvåna mig om Gudrun Schyman med förledda följerskor skulle få till det, att det är vita män som också ligger bakom denna fruktansvärda sed.

Men Mattias Gardells sambo Edda Manga slår honom med råge. Hon får nästan 5 miljoner för forskning om ”Metodologiska laboratorier:Hur skapa etiskt och vetenskapligt hållbara metoder att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion?”.

Förmodligen kan detta par fira med champagne varenda dag! Nästan 8 miljonerhar trillat in från givmilda vänner i Vetenskapsrådet.

Tänk om någon kunde forska om hur man kan skapa etiskt och hållbara metoder för att skilja agnarna från vetet i forskarvärlden. Produktionen på Södertörns högskola kunde vara en bra början.

Upgifterna om den Gardellska familjens forskningsmiljoner kommer från bloggen ”katerinamagasin.se”.

Katerina Janouch, journalist, författare, som tidigare var i blåsväder av kultureliten för sitt uttalande i utländsk press om konsekvenserna av Sveriges flyktingpolitik, skriver om detta och mer på sin blogg ”Genustrams och våra bortslösade miljoner. 

http://katerinamagasin.se/genustrams-och-vara-bortslosade-skattemiljoner/

Statistik från SCB om sexual brott

En granskning och sammanställning utifrån statistik från 340 domar om sexualbrott mellan 2015-2017 har gjorts av Joakim P Jonasson @pjjonasson, som publicerats på Avpixlat, var annars?

http://avpixlat.info/2017/06/12/statistik-halften-av-alla-sexbrottslingar-har-utomeuropeisk-harkomst/

Enligt SCB står utomeuropeiska invandrare för 49 % av alla förövare som dömts i tingsrätten. Med tanke på att de utgör 9,5 % av befolkningen och att mörkertalet är stort beträffande kvinnors benägenhet att anmäla, så är det skrämmande siffror. I det berikande Malmö uppgår den siffra till 75 %!

Ännu mer skrämmande är att åklagare ej yrkar på utvisning i > 70 % av fallen.

Att genusforskare blundar hårt är förväntat, men hemskt och alarmerande, liksom att dessa siffror inte inspirerar till forskningsstudier.

Detta ensidiga förhållningssätt skapar misstro mot hela forskarvärlden.

Håll i Er igen!

Myndigheten för samhällsskydd fortsätter inte påbörjad studie om muslimska brödraskapet i Sverige och dess kopplingar till aktivister i Europa och Sverige.

Ansvarig för studien var terrorforskaren Magnus Norell med två docenter.

Myndigheten blev nerringd, JO-anmäld och meilbombad från muslimska brödraskapet och deras vänner.

Vem tror ni återfanns som författare till en protesterande debattartikel av forskare med hjärtat till vänster och med stor öppenhet för islam. Självklart Mattias Gardell!

De ansåg att källor saknades, trots att litteraturlistan med källhänvisningar var tre sidor lång!

– Har de rökt på innan de läst det? Utbrast Norell. Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det…..

Men Magnus Norell fick efter denna turbulens  besked att MSB:s generaldirektör sagt nej till en fortsättning på studien om muslimska brödraskapet. Motiveringen, fick Norell veta, var “allt bråk” kring rapporten….

Så vi får bara konstatera att för muslimer och deras kramare lönar det sig att protestera!

https://www.fokus.se/2017/06/nerringd-jo-anmald-och-mejlbombad/

Genustrams

Tack och lov avböjde en av mina döttrar en doktorandtjänst inom detta förrädiska område med ”genustrams” för ett par årtionden sedan, även om det säkert hade gynnat karriären.

Glädjande fick FI:s andra partiledare Victoria Kawesa ett lite hack i sin doktorand karriär, när hon blev anklagad för plagiat i sin forskningsframställning på en konferens i Linköping.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0Ro7o/fi-ledaren-anklagas-stal-kvinnlig-forskares-verk

”Vi blir ett bra radarpar” sa Gudrun Schyman efter valet i mars av denna dam och det tvivlar jag inte alls på.

Dessa damer ruskar nog bara på sig och hänvisar allt till hierarkiska och patriarkaliska strukturer, där vita, medelålders män är måltavlan och medhåll får de av forskare till vänster.

Lästips för vår feministiska regering!

 • Bestialisk våldtäkt av afghanska män:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15081478.ab

 • Polis med afghanskt ursprung föreläser om pojkövergrepp, Bachia Bazi, en hemsk, men vanlig tradition i Afghanistan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/svt-granskar-overgrepp-bland-ensamkommande

 • Socialtjänsten i Karlskrona kommun beslutade efter två månaders väntan att inte anmäla en våldtäkt som en flyktingflicka på ett HVB-hem utsatts för, skriver BLT. Nu har den misstänkte våldtäktsmannen misshandlat flickan.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/socialen-anm%C3%A4lde-inte-v%C3%A5ldt%C3%A4kt-p%C3%A5-flyktingflicka-1.4366745

 • Polisen lägger ner 13 våldtäktsärenden varje dag! 2.224 anmälningar om våldtäkt hittills i år. Men majoriteten utreds inte, därför att de tar tid. I stället löser polisen enkla brott, som ökar uppklarningsstatistiken. För då kan Anders Ygeman fortsätta att stryka sin partibroder Dan Eliasson medhårs.

https://www.svd.se/polisens-facit-13-nedlagda-valdtaktsarenden–per-dag

 

Sågad rapport om invandringens lönsamhet

Sågad rapport från “Delegationen för migrantstudier” (Delmi)

 I detta inlägg vill jag bara visa hur samhällets officiella kunskapskällor sjunger mångkulturens lov.

Den politiska eliten håller sina understödjare inom forskningsvärlden under armarna med frikostiga bidrag.

Det är så välgörande, när oberoende forskare kan ställa elitens ”hejarklack” mot väggen.

”Delmi”  kom under fjolåret ut med en rapport där forskarna påstod att invandringen skulle vara lönsam, då den skulle ha positiv påverkan på befolkningens åldersstruktur, men rapporten sågas helt av professor i nationalekonomi Per Lundborg vid Sthl universitet. 

Joakim Palme, Olof Palmes son, är Delmis ordförande, bara detta faktum får mig att ana oråd.

Jag citerar ingressen och artikelns avslutning:

Invandring, åldersstruktur och välfärd i en missvisande Delmi-rapport

Ingress

”Artikeln bygger på en granskning av en Delmi-rapport (Malmberg mfl 2016) där författarna argumenterar för att invandringens effekter på befolkningens åldersstruktur mycket kraftigt kommer att höja den ekonomiska tillväxten.

Dessa effekter bygger på en feltolkning av regressionsresultat där i realiteten BNP har påverkat åldersstrukturen snarare än tvärtom. Vidare har de regressioner som rapporten bygger på en olämplig utfallsvariabel, beaktar inte humankapital och andra för tillväxten uppenbart viktiga effekter.

Det saknas även en övertygande vetenskaplig litteratur och rimliga teoretiska förklaringar till att åldersstrukturen skulle driva den ekonomiska tillväxten i den utsträckning som rapporten påstår.”

Avslutning:

”…..För att få fram trovärdiga forskningsresultat lägger forskarvärlden stor vikt vid att resultaten granskas av andra oberoende forskare inom samma forskningsområde,

sk. peer reviewing, innan den vetenskapliga publiceringen. 

Detta är av synnerlig vikt då vi har en önskan om att de policybeslut som våra politiker fattar ska vara baserade på etablerad vetenskap.

Då politiker normalt inte läser eller kan förväntas läsa vetenskapliga tidskrifter, blir länken mellan policybeslut och den vetenskapliga världen ofta utredningar, såsom den här diskuterade Delmi-rapporten som också har det uttalade målet att ligga till grund för politiska beslut.

De resultat som Delmi-rapporten bygger på är dock inte vetenskapligt förankrade” (min kursivering).

Källa: http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/45-3-pl.pdf

Delmi är mycket produktiva, i Rapport 2016:6, får vi veta hur hur korkade SD och Avpixlat är, så läs gärna något roligare under Valborg i stället.

Varför inte en deckare av Jan Öhman Gustavsson?

Hans poliser med ”Yngve” i spetsen skulle få Dan Eliasson att gråta.

Ps. Eller delta i “Folkets demonstration” i Stockholm i dag, den 29/4 kl. 13.00! Plats: Raul Wallenbergs torg. Ds.

 www.folketsdemonstration.se

 

Tjuvar belönas, medan sanningssägare straffas i landet upp och ner

En hälsning från signaturen ”Peter.”

”Säffle kommun betalar för tiggares hotellboende, Polska hitresta romer har specialiserat sig på att råna de äldre, Kalmar kommun höll med gratis el o vatten åt tiggare, som också var tjuvar. Svårt att förstå att våra myndigheter accepterar allt elände. Det bara fortsätter som vanligt.”

utlandska-tiggares-hotellboende/#more-197549http://avpixlat.info/2017/02/17/kammarrattsdom-saffleborna-skyldiga-betala-for-

https://morklaggning.wordpress.com/2017/02/12/regeringsdugliga/

http://www.barometern.se/debatt/kalmar-kommun-ska-inte-stodja-tiggare/

Ett korrekt mynt har bara en sida

Om romers aktiviteter finns forskningsarbeten av prof Karl-Olof Arnstberg, som finns återgivna i boken ”Romer i Sverige.” Nu har han kommit ut med boken ”PK-samhället.”

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#label/Arnstberg/15a3e30b551c95ba

Men som alltid har ett mynt två sidor, men i Sverige finns det bara en.

Priset för denna forskningsinsats är utfrysning, uteblivna forskningsanslag och förlorade vänner.

Denna behandling har många forskare världen över drabbats av när de presenterat vetenskapliga arbeten som inte stämmer med den politiskt korrekta bilden, som den finansiella världseliten bestämt för att öka profiten och underlätta vägen till en  världsregering.

Maktstrategi

Maktens strategier är att ljuga och tvinga folket till lydnad, vilket deras grindvakter inom systemmedia framgångsrikt praktiserat.

Titta så här går det för den som inte håller med….

Verktyg är att söndra, splittra, belöna de som håller med och i smyg omdefiniera begreppet demokrati med rätt värdegrund, så att andra skall se vilka hemska och elaka typer sanningssägare är.

Mer om detta finns att läsa på Arnstbergs inlägg den 13/1 2017.

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#label/Arnstberg/159995e6435e99bd

Bannlysning av fakta på bibliotek

Jag hoppas att många läsare har beställt Tino Sanandajs bok ”Massutmaningen” på era bibliotek. Än har jag inte fått något besked om olämplighet.

Men på Ekerö bibliotek låter det så här: 

EKERÖ ”Målsättningen är att inte köpa in böcker som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat sätt strider mot de mänskliga rättigheterna”, lyder en del av motiveringen från bibliotekarien Nina Sundberg på Ekerö som vägrar köpa in Tino Sanandajis bok. ”Kommunala bibliotek är inte en lekstuga för kulturvänsterns censur”, skriver författaren själv på Facebook.

http://nyheteridag.se/bibliotekarie-vagrar-kopa-in-tinos-bok-hanvisar-till-manskliga-rattigheter-och-rasism/

Så nu borde det i konsekvensens namn bli stor utresning på hyllorna. De kunde ju börja med feminsters könsfördomar mot medelålders vita män.

Folkviljan åsidosatt

Något som jag har svårt att förstå är att folkviljan inte avspeglas på den politiska arenan.

Eftersom de har åtalsimmunitet så kan de göra vilka dårskaper som helst i sin inkluderingssträvan och mångfalds eufori.

Maktberusning, generösa arvodespengar gör jobbet som politiker mycket lönsamt, i proportion till deras vanligtvis mycket mediokra utbildning.

Grupptryck och ja-sägaromgivning gör sitt, så jag förstår att ministrar nu måste boka in en folklig vecka för att få oss enfaldiga att tänka rätt.

Trots mängder av böcker, forskningsrapporter, artiklar, sanningssägare/wisselblowers  inom rättsväsende, polis, skola, vård och omsorg finns, så verkar ingenting tränga igenom ideologin om globaliseringens välsignelser.

Men allt fler medborgare har upptäckt att landet är upp och ner, förtroendet för politiker och systemmedia faller alltmer och ju fler som uttrycker detta i tal, skrift och bekantskapskrets, så ökar chansen att vända landet rätt, trots beskyllningar om främlingsfientlighet.

 

 

 

Maktens rädsla för alternativ och nya sanningar bara upprepas genom tiden!

Naturen har under århundraden varit kloka gummors skafferi, när det gäller att få fram medel som kan lindra och bota olika krämpor.
Bland folket fanns en stor respekt för deras kunnande, som makthavarna, inte minst inom kyrkan, upplevde som ett hot. Speciellt utsatta var dessa kloka kvinnor under häxbränningarnas mörka tid.

I dag är det inte kyrkan utan läkemedelsbolagen som känner sig hotade av naturmedicin och antroposofi, de får ofta hjälp med bevakning av sitt revir av politiker.
De kan genom ogenomtänkta beslut stärka den medicinskt korrekta åsiktskorridoren och därigenom stjälpa människors valfrihet.
Man kan säga att svartrocken senare ersattes av vitrocken, som har makt att bestämma över liv och död.

Att forskningsframsteg genom medicinens historia har räddat otaliga människoliv liv är odiskutabelt och värt all beundran.

Jag tänker främst på upptäckterna av pencillin av herrarna Fleming och Flory, röntgen av herr Röntgen, vaccination av Jenner, blodgruppsbestämning av Landsteiner och hygien där läkaren Semmelveis och sköterskan Florence Nightengale var banbrytare.

I dag är forskningen intensiv på mer patientspecifika läkemedel inte minst inom cancerforskningen, för att eliminera att till exempel cellgift och strålning slår ut kringliggande vävnad.

I början på 1900-talet fick den engelske läkaren Earnest Amory Coldman en bra idé.
”Mina herrar, jag har en strålande idé, vi måste börja utvärdera vilka behandlingar som är bäst för våra patienter?”
Det blev ett ramaskri bland hans kollegor, vilken förolämpning!
Skulle inte vi och våra högt värderade bröder veta vad som är bäst, detta förslag är en skandal utan motstycke!
Stackars Coldman, han fick lämna tillbaka sin legitimation och blev utstött ur läkarkåren.

Precis som Semmelweis blev till en början, när han påstod att det var läkare som spred någon partikel mellan patienter. De kunde direkt gå till en förlossning från en obduktion med resultat att många nyförlösta kvinnor dog i barnsängsfeber (bakterier kände man då inte till). När Semmelweis införde obligatorisk handtvätt på barnbördssjukhuset i Wien, så minskade dödsfallen markant.

Efter en tid började man titta på Earnest Coldmans förslag om utvärdering och efter hand infördes krav på studier om behandlingsresultat på de engelska sjukhusen, vilket drastiskt minskade dödligheten på de fruktade hospitalen. Denna metod spred sig till andra länder i Europa med samma goda resultat.

Tyvärr finns denna inställning om egen ofelbarhet ännu kvar inom delar av läkarkåren och till gamla etablerade sanningar.
Skandalerna med neurosedyn, asbest kan förklaras med lojala bäste bror kopplingar till tillverkarna och bolagens högsta herrar, som fördröjer insikt om begångna fel.

Tyvärr har alltid sjukvården och samhället levt i symbios genom historien. Steriliseringar av undermåliga individer från -30-talet och framåt utgör exempel, till vårdens tystnad i dag om handikappade barn som föds efter generationers ingiften bland utomnordiska invandrare.

Jag tror att framtiden kommer att bevisa att dagens vedertagna identitetspolitik och kulturrelativism har varit förkastlig och inneburit enskilt lidande för dessa funktionshindrande barn genom inavel och belastningen på skattebetalarna genom deras stora vård- och omsorgsbehov.
Därutöver har denna politik försvårat både assimilering/integration och ökat motsättningar mellan olika invandrargrupper och till värdlandets befolkning.

Ovilja från patienter att klaga på vården och dess bemötande bottnar ofta i rädsla för att vid framtida behov få sämre vård, framkom i en doktorsavhandling från 2012 av sjuksköterskan Eva Jangland. Även om anmälningarna nu har ökat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Professor Karin Kjellgrens doktorsavhandling från Linköpings hälsouniversitet 1998, handlade om patienters följsamhet till sina blodtrycksmediciner, en av slutsatserna var att läkaren pratade om medicinens effekt, medan patienten pratade om dess biverkningar. Dessa två hade svårt att mötas i konstruktiv dialog.

I alla läkemedelsförpackningar finns information om läkemedlets eventuella biverkningar. Syntetiskt framställda läkemedel kan liknas vid en klänning av polyester, som kan klia och lätt bli varm, medan en klänning tillverkad av bomull, lin känns sval och mer följsam.

I läkemedelsförpackningarna finns bipacksedlar med eventuella biverkningar, från mycket vanliga från 1 av 10, till mycket sällsynta från 1 av 100.

Vanliga biverkningar på flertalet läkemedel är diarré, förstoppning, kräkningar, illamående, huvudvärk, yrsel…

Ovanliga och mycket allvarliga biverkningar kan vara krampanfall, inflammationer, cancer, hjärtbesvär, vätskeansamling, allergiska reaktioner …..

I dag finns uppskattningar att biverkningar från vården (trycksår, infektioner, fallolyckor mm) och mediciner orsakar över 3000 dödsfall varje år, alltså mer än dubbelt så många som i trafiken!

Vården är starkt specialiserad och den ena handen vet inte vad den andra gör.
Mediciner sätts in, de kan följas av fler mediciner mot dess biverkningar, som kräver nya mediciner osv.
Det är oftast våra gamla som drabbas, då ingen riktigt tar ansvar för uppföljning av effekt, utan när yrsel och trötthet ökar, så kommer bara nya recept.

Vi talar inom sjukvården ofta om vikten av helhetssyn, men hur ska vi kunna se den, när jag bara ser min egen del?
Vilket gör att vårdkedjan får många svaga länkar och brister.

Gamla och kroniskt sjuka patienter är förlorarna i dagens fria val, tillhör de dessutom de resurssvagas skara så blir de till en Svarte Petter i kortleken, som ingen vill ha.
Detta har läkaren Annie Ekdahl konstaterat i sin ”obekväma” avhandling från 2012.

Tryggheten för läkare är receptblocket, men många krämpor kanske skulle må bättre av andra alternativ. Annan kost, motion och mer av biverkningsfri, alternativ medicin, kanske bättre skulle kunna bota grundorsaken oavsett om den kommer inifrån eller utifrån?

Läkare inom antroposofi har förutom sin grundutbildning, gedigen utbildning inom området och kan erbjuda många patienter läkemedel fria från biverkningar.

Varför kan inte alternativ medicin och antroposofi just får vara ett alternativ till den traditionella medicinen, utan chockhöjning av registreringsavgiften?

Varför skall valfriheten just här vingklippas med höjda avgifter?

Varför lär sig aldrig makthavare något av historien?

Beteendet med att först fördömma, förkasta och svartmåla, allt och alla som hotar etablerade sanningar med revir, innan någon kursändring sker?

Av signaturen ”Nisse” som gav en kommentar den 25 aug efter inlägget om Bokmässan 2016, fick jag följande upplysning:

På nätet finns detta brev till regeringen med ett upprop om stöd.

”Öppet brev: Varför bryter Regeringen mot lagstiftningen angående antroposofi?

Publicerades den 18 aug. 2016
Öppet Brev till Regeringen, Riksdagsledamöterna och Statsminister Stefan Löfven samt Hälsominister Gabriel Wikström.

Regeringen bröt mot lagstiftningen när den fattade beslutet om att antroposofiska homeopatiska medel ska registreras enligt reglerna för vanliga läkemedel. Vad tänker beslutsfattarna att göra åt detta?

Läkemedelsverket har på förslag att chockhöja avgifterna för registrering av läkemedel, procentuellt är det värst för Homeopatiska läkemedel som höjs från 4000 till 90 000 kr, men även Naturläkemedel och Traditionella växtbaserade läkemedel drabbas hårt som höjs från 100 000 till 250 000 kr. Det finns en stor risk att inga fler sådana läkemedel kommer att registreras. Vad tänker beslutsfattarna göra åt detta?

Kommer Sverige att följa WHO:s strategidokument angående traditionell medicin? Vad kommer det i så fall att i specifika termer innebära för homeopati, antroposofi, naturläkemedel, örtmedicin och andra alternativa behandlingar? På vilket sätt kommer beslutsfattarna att se till att dessa metoder implementeras?

Du som anser att var och en av oss skall ha rätt till hälsofrihet och rätten att själv få bestämma över sin kropp, medicinering och egenvård, samt misstycker till att beslutsfattarna underminerar alternativmedicinen, vilket de har gjort under årtionden, kan skriva under och sprida följande petition.

”Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!”. Uppropet finner ni på sajten: www.skrivunder.com”

Okorrekta forskningsresultat gör makten inte glad

Det finns många orsaker till invandrarbarns funktionsnedsättningar och så länge orsaken inte tangerar kultur, religion får de nämnas
Ärftliga faktorer, förlossningsskador, undernäring både under havandeskap och under känsliga barnaår, traumatiska upplevelser, avsaknad av vaccinationer är några orsaker som är comme il faut att nämna.

Men det som inte får lyftas fram under ärftliga faktorer är om defekterna, inte minst kognitiva beror på generationers inavel med ingiften då är det bäst att hålla tyst, för annars är risken stor att bli stämplad som rasist och mer forskningsmedel kan man glömma.

Här kommer en sammanfattning från en dansk studie om invandrarbarns kognitiva utveckling, som publicerats i den danska tidningen ”Information” och som återges av Fria Tider den 24 aug 2016, under ”Vetenskap.”

Förmodligen skulle den klassas som främlingsfientlig i traditionell media.

Redaktörer väljer antingen att hålla helt tyst om inte demonisering och svartlistning skulle ge önskat resultat, när forskningsresultat krockat med rådande, korrekta ideologi, det är något som många framstående forskare har fått erfara.

Det finns många orsaker till att staten allt mer vill lägga sig i och styra universitetens och högskolornas verksamhet.
Att få styra över kunskapsförmedlingens innehåll, har alltid varit maktens strävan, trots alla professorers bävan om förflackning och förtunning, vilket ökar risken för indoktrinering.
När korrekt ideologi har implementerats i dess styrelser, så har priset ofta varit att universitet/högskolan tappat prestige i den akademiska världen.

Ovanför ingången till Uppsala Universitet står den gamla devisen ”Tänka fritt är stort. Men tänka rätt är större” av Tomas Thorlid.
Inskriptionen har under senare år varit utsatt för diskussion om tolkning av dess innebörd.

Jag vill tro att tolkningen att tänka rätt innebär att tänka rationellt, logiskt och följdriktigt, det vill säga vetenskapligt, inte efter maktens önskningar.

Men att tänka ”rätt” kan också tolkas som att tänka politiskt korrekt och det tycker säkert regeringens ansvariga ministrar är perfekt.

Då tycker jag att devisen, som jag fann på nätet är att föredra. (www.faktoider.nu/thorild.html)

”Att tänka fritt är stort
men att tänka rätt är större –
men vad är det för lort
att sätta upp på dörré”

Studie: Barn från tredje världen saknar empati

Fria tider /vetenskap

”VETENSKAP. Förskolebarn med invandrarbakgrund från tredje världen har betydligt lägre kognitiv förmåga och sämre social kompetens än barn till danska föräldrar. Det visar en omfattande studie av 13.000 barn i Danmark, rapporter Information.
Enligt studien har ett femårigt barn till icke-västerländska invandrarföräldrar i genomsnitt tydligt mindre utvecklad empati, mindre möjligheter att samarbeta och svårare att uttrycka sina känslor än ett treårigt danskt barn.

De genetiska skillnaderna väcker bekymmer. Forskarna bakom rapporten kallar resultaten “extremt oroväckande”, enligt den danska tidningen Information.

– Jag tror inte att detta är överraskande för de lärare som dagligen arbetar med barn. Men för många andra kan resultaten framstå som spektakulära. Det finns markanta skillnader mellan dessa grupper av barn och det är det viktigt att vi är medvetna om det när vi utvecklar det pedagogiska arbetet i Danmark, säger professor Dorthe Bleses vid Århus universitet.

Ett invandrarbarn från tredje världen ligger alltså i genomsnitt två år efter i sin mentala utveckling jämfört med sina etniskt danska kamrater, enligt studien. Det bäddar också för att de faller in i ett kriminellt beteende senare i livet.

Dessa barn har fått en dålig hand och när de träder in i utbildningssystemet kan man oroa sig för att de inte klarar av det. För att de själva ska hoppa av eller på annat sätt misslyckas att slutföra sin utbildning, och då blir det krångel, säger kriminologen Linda Kjær Minke vid Syddansk universitet till Information.”

Vem vinner på invandringen – vem förlorar? Sammanfattning av DN:s reportageserie.

Dagens Nyheter har nyligen haft en serie under namnet ”Efter flykten” med följdfrågan ”Vem vinner på invandringen – vem förlorar?
Journalisterna har intervjuat tre av de mest citerade migrantforskarna i världen.
 • Först ut den 25 april var professor George Borjas vid Havard universitet i USA.
  Hans slutsats var att visserligen kan ekonomin växa, men på bekostnad av att samhället dras isär.
  Ett råd till Sverige var att ”Ni måste inse vad invandringen kostar.”
  Invandringen bidrar till ojämn inkomstfördelning. Högkvalificerade personer får det bättre, medan lågkvalificerade får det sämre. Han benämnde denna utveckling som ”Bakvänd välfärdspolitik” med växande klyftor.
  Enklaver, utanförskapsområden uppstår, där invandrarna håller ihop vilket förhindrar anpassning till omgivningens krav.
  En hög moral genom att ta emot många, leder till ett instabilt samhälle, där jämvikten går förlorad. En jämvikt med välfärd som byggts upp under flera generationer.
 • Den 26 april var det professor Jennifer Hunts tur vid Rutgers universitet i USA som överraskande säjer att det är ”En fördel om invandrarna har låg utbildning.”
  Anledningen till detta påstående är att det öppnar för nya lågkvalificerade tjänster som ”städning, trädgårdsarbete och att bära andras väskor.”
  Således ett modernt ”Herrskap och tjänstefolkssamhälle.”
  Hon säjer vidare att denna utveckling kan få inhemska unga att utbilda sig bättre än i dag, för att kunna konkurrera om jobben.
  Hennes vision om att lågutbildade invandrare skulle bära de högproducerades ”väskor”, kan vara gångbart i USA, men inte i norra Europas välfärdsländer, som då drastiskt måste sänka sina bidragsnivåer och samtidigt öka kraven på både unga och nyanlända.
  Många mindre företagare vittnar om att det finns många unga som tillhör en bortskämd ungdomsgeneration som väljer bort trista jobb, både bland svenskfödda och invandrare. De föredrar bidrag inte ”skitjobb.”
 • Sist ut den 27 april var nationalekonom Timothy Hatton vid Essex universitet i Storbritannien.
  ”Välj redan i lägren ut vilka som ska få asyl” är hans utgångspunkt.
  Mänskliga åtaganden som finns i internationella överenskommelser skall prioriteras, inte värdlandets förhoppning om att göra vinst.
  I dag utgörs migrantströmarna till 70 % av unga, starka män, medan kvinnor och barn blir kvar i undermåliga flyktingläger.
  I medias bilder ser det alltid ut att vara tvärtom, eftersom hjärtskärande bilder på gråtande barn väcker känslor.
  Många ekonomiska migranter utan asylskäl tar chansen till ett bättre liv i Europa.
  Han anser vidare att gränskontroller är mycket effektivt och tar som exempel upp Australiens ”Stop the boat” politik.
  Problemet är i dag EU:s oförmåga att få alla medlemsländer att acceptera en kvotfördelning baserat efter landets ekonomi.

Etablissemanget blir herrskap och folket deras  tjänare
I Sverige råder inom vänstern, PK-eliten och media med public service en stor oförmåga att koppla ihop det växande antalet utanförskapsområden, det ökade våldet och kriminaliteten med invandringen.
Förmodligen har de redan gjort samma slutsats som både Borjas och Hunt gjort i sin forskning, att de som högkvalificerade kommer att tillhöra vinnarna ”herrskapet ” genom landets generösa flyktingpolitik.
Det mest stötande är dock att dessa rödgröna vänsterliberaler gömmer sin egoism under det humanitära förklädet.
Facket med LO i spetsen har nu stora problem med att försvara den svenska modellen med
kollektiv avtal och samtidigt sitta i knät på regeringen och stötta den förda flyktingpolitiken med låglönejobb.
Att utesluta medlemmar som anslutit sig till SD var ingen framgångsrik väg. Fortsätter LO att agera efter det konceptet får man snart också utesluta alla som röstar på moderaterna, eftersom de nu med stor framgång tagit över mycket av SD:s gamla förslag.

Vad forskare glömmer
Vad jag saknar hos alla tre intervjuade forskarna är att ingen tar upp den stora åderlåtningen av kompetens, arbetskraft i deras hemländer. Behovet kommer att vara enormt vid återuppbyggnaden.

Ingen nämner heller något om orsakerna till uteblivna migrationsströmmar till närbelägna och rika kungadömen inom Saudiarabien, där både kultur och religion har större överensstämmelse jämfört med västs.

Borjas nämner att enklaver förhindrar anpassningen till västs medborgerliga friheter, men i dag är faran snarare att vi genom muslimers politiska aktivitetsförmåga och våra partiers strutsbeteende, får anpassa oss till deras medeltida sedvänjor.

Väljarna ser nu den stora revan i politikernas humanitära förkläde, där röstfiske och personlig vinning för länge sedan trängt undan deras humanitära ambitioner.

Verklighet, vackra ord och fakta

Att se bakåt och våga se handlingsmönster och ta del av fakta, det är att få beredskap till förståelse och perspektiv på dagens tid.
Förståelse är motorn i förändring, annars kan man köra fel.
När det gäller uppfattning och förklaring till samhällets problem, inom olika områden, så är makthavarna farligt lika, med samma bortförklaringar när man kört i diket. Eftrersom partiernas ideologi har stark styrförmåga, gäller nog det gamla militärskämtet; “stämmer inte terrängen med kartan, så gäller kartan….”
Ett slående exempel är invandrings- och asylpolitiken som nu havererat, med risk att dess framtid ej går att hantera.
Utgångspunkten har varit att mångkultur skall accepteras utan protest, för eliten har bestämt att den är bäst.
Alla skall tänka lika, trots att risken då är stor att ingen tänker alls.
Till tröst för eventuella bloggläsare kommer här några respekterade röster från forskningsvärlden, där fakta presenteras utan känsloargument.

-Neal Zachary och Watling Jennifer, forskare inom sociologi/psykologi: ”Samband mellan mångfald och social sammanhållning finns ej. Oförenligt.”

-Paul Coller, ansedd forskare i Oxford sammanfattar i sin digra bok ”Exodus: Immigration and Multikultarism in the 2lst centry”, dagens forskning om migration, från fattiga till rika länder:

”Minskad invandring är ett måste. Man åderlåter fattiga länder på utbildade, vilket försvårar landets utveckling. Ej utbildade personer är mycket svåra att integrera, de hotar värdlandets stabilitet. Lönepress sker i mottagarlandet och nedskrivning av utbildningskapitalet.
Migrationen är inte en win-win situation, utan en lose, lose.”

-Samuel Huntington, stasvetare, forskare skrev om islams blodiga gränser i boken ”The clash of civilization” som återgavs i (Svd 2013 -11-23) bl.a …”överallt där islam delar gräns med en annan civilisation uppstår krig, kamp och kollision. De använder västvärlden som projektionsyta för sitt lands tillkortakommanden. De reaktionära ideologierna har fått ny geografi”.

James Surawiecki, skriver i boken ”The wisdom of crowds” att folks privata erfarenheter är bättre evidensbaserade än de officiella, politiska och moraliska beträffande påståenden om migrationens fördelar.

Ayaan Hirsi Ali, författare och som kämpar mot kvinnoförtrycket inom islam. I SVD 2015-05-19 skrev hon i debattartikeln ”Reformera islam” bl.a. att Islam använder sig mer än gärna av västs teknologiska landvinningar, men motsätter sig dess värderingar som ligger bakom dem.

Paul Scheffer, journalist, urbanforkare skriver i boken ”Immigrant nations” att multikulturalismen har tolererat för mycket av kulturell särart och för lite av kulturell anpassning och att den försämrar normer och gemensam värdegrund från värdlandets tidigare generationer.

David Eberhart, psykiatiker, författare skriver i en artikel i GP 2016-02-08 om åsiktskorridoren och om den korrekta eliten som stigmatiserar andras åsikter. Känsla får ersätta förnuft och om hur eliten blir offer för grupptryck.

Tyvärr verkar inte våra politiker ha tagit del av dessa trista fakta, för sanningen är alltid det första offret i politisk korrekthet.
Politiker med sina lojala undersåtar har låst fast sig i vackra, men innehållslösa ord, om mångfald, mångkulturens berikning, värdegrund, lönsamhet, men blundat för både fakta och verklighet.
Slipade och dyra konsulter har goda tider, för makthavarna behöver nya ord som skiner.
Öppna hjärtan, utvecklingsmoral och Sverige tillsammans blev utan avsedd effekt, så kan det gå när folket har rätt och politikernas faktaunderlag är skralt.