Big Pharma satte press på Lancet att censurera studie om vaccindöd, men misslyckades

Lancet är en högt respekterad vetenskaplig tidskrift

Peer review = en kvalitetsgranskning/referentgranskning

Det är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en form av kvalitetsgranskning som säkrar att den publicerade forskningen håller en hög standard. https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information/ar-artikeln-peer-reviewed

—————————————————————————————————————————

En tidigare censurerad studie 
“A Systematic Review of Autopsy Findings in Deaths After COVID-19 Vaccination,”
från The Lancet har nu genomgått peer review och finns nu tillgänglig på nätet, skrev dr William Makis en av medförfattarna på X.

Studiens huvudförfattare, Dr. Nicolas Hulscher, mötte betydande motstånd, när han initialt förde fram dessa fynd.

Enligt The Daily Sceptic var anledningen till borttagande att studiens slutsatser inte stöds av studiemetodiken...

Jag förstår att Big Pharma snabbt ingrep med censur mot redaktören för Lancet av resultaten att döma: Efter att forskarna hade analyserat 325 obduktionsfall fann de att 73,9 % av dödsfallen antingen direkt berodde på eller väsentligt bidragit till covid-19-vaccinationen.

"Otrolig uthållighet av första författaren Nicolas Hulscher som inte gav upp efter att LANCET drog in vår studie inom 24 timmar efter 100 000-tals nedladdningar utan legitim anledning. Big pharma satte pressen på The Lancet men har misslyckats med att stoppa oss.
Vår studie försenades med ett år, och dessa åtgärder med CENSUR och AVSTÄLLNING ledde till många dödsfall kunde ha förhindrats. Det här studien kan innebära ett skifte,"
tillade dr Makis, medförfattare och studien finns nu tillgänglig online.

Studien finns på https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073824001968

Relaterad källa är från nyhetsbloggen Exposing the Darkness författad av Jim Hᴏft den 23 juni 2024.Bildkälla: France 3 Régions

8 tankar kring ”Big Pharma satte press på Lancet att censurera studie om vaccindöd, men misslyckades

 1. ”säkerhetsnålen”!

  I Svensk Författningssamling, SFS 2010-1408 Kap.4 §12, står det att:
  ”Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om”!
  Vilket aldrig kommer att hända p.g.a. Blockpolitiken.
  Mail svar från Peter Eriksson (feb 2014) gällande frågan:
  Varför diskuteras inte SFS 2010-1408 Kap.4 §12 offentligt?
  Hej T!
  Skälet till att den här lagen finns är att det inte ska vara möjligt att tysta politiska motståndare genom att dra in dom i juridiska konflikter, om de inte uppenbart har begått mycket allvarliga brott.
  Peter
  TT: Den skyddar ju de som begår allvarliga brott!!!
  Svar, Peter Eriksson:
  Ja. Men det finns ju också möjligheten för riksdagen att häva skyddet.

  Jag.
  Kommer heller inte att hända!

  Det egenskapade politikerskyddet:
  Tjänstemannaansvaret, Abolition och minst 5/6 av riksdagens ledamöter måste vara för att ett åtal mot Riksdagsman/kvinna skall kunna ske!

  Det vill säga här är det hängslen, livrem och säkerhetsnål, som gäller! Än så länge fast det finns eller tillkommer säkert flera ”skyddsvallar”.

  1. Glömde nämna att mina mail- konversationer med Peter Eriksson, skedde när han var KU:s ordförande mellan 2010-10-12 – 2014-06-23.

 2. Vilken tur att man har skapat ”EGNA” beskyddade lagar som ……….
  lagen om abolition i regeringsformen under 12 kap. 9 § där det står följande: ”Om det finns synnerliga skäl, får regeringen besluta att vidare åtgärder för att utreda eller lagföra en brottslig gärning inte ska vidtas.” Lag (2010:1408).

  1. Tack för informationen, något jag inte kände till.
   Så med frånvaro av tjänstemannaansvar och denna lag så kan politiker och ledamöter i regering och riksdag göra precis som de vill.

   1. Precis, som vanligt får folket inget veta!

    Man gör en ”Gunnar Sträng”! Fast nu för tiden sker det ”osynligt”.
    D.v.s. ”En inkarnation av det sunda politiska förnuftet med både livrem och hängslen och med en säkerhetsnål som extra skydd över bakfickan med plånboken”. Fast i de här fallen är det inte plånboken som ska skyddas, utan de politiska avarterna.

 3. Nu ska ALLA riksdagspolitiker och speciellt regeringen som varit inblandade eller andra som varit medvetna om att man ”bidragit” med sin samhällsposition till likvidering av sin egen befolkning, avsättas och fängslas omedelbart!
  Det är väl nu som många nuvarande som tidigare verksamma svenska politiker skall dömas för folkmord och brott mot (den svenska) mänskligheten, som hos alla andra berörda länders politiker, av den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC).
  Då kanske det kommer fram om domstolen i Haag är till för att skydda de som ”utövar” folkmord eller folket som står på tur för att likvideras av covid-19-vaccinationerna.
  Den nyskapade ”Fågelinfluensan”, finns det någon som tror att dess vaccination inte kan leda till döden, precis som covid-19-vaccinationen?
  Jakob Forssmed, vad visste du och de andra i regeringen?
  Jag beklagar alla som avlidit och/eller får leva i en kroppslig misär att inte begå kriminella handlingar utan samarbeta för att få slut på ”våra” genomfalska politiker.
  Tänk på att ”It’s Easier to Fool People Than to Convince Them That They Have Been Fooled”.
  Den som inte kan erkänna det, är nog förlorad för alltid.

  1. Morgondagens inlägg handlar om fågelinfluensan. Nästa pandemi som inte smittar människan, om viruset inte får hjälp på traven och det får det. Av vilka får ni lista ut själva.

 4. Dagliga artiklar från nätet, dagens exempel.

  ”Vi ser tonårsflickor, eller flickor i tjugoårsåldern, drabbas av bröstcancer i stadium 4, och de har ingen familjehistoria… de behövde ta skotten för att fortsätta studera på universitet eller högskola.”
  Radiolog, onkolog och cancerforskare Dr. William Makis beskriver för Jason Olbourne från TNT Radio hur ”turbocancer” påverkar mottagare av covid-injektion, och lyfter här fram unga kvinnor som utvecklar bröstcancer i stadium 4 efter att ha tagit sprutan.

  Makis (medförfattare till studien i dagens inlägg) lyfter också fram ett övergripande mönster av cancerformer som är ”helt annorlunda” från historiska normer. Radiologen noterar att dessa cancerformer ”växer extremt snabbt”, ”metastaserar mycket snabbt”, är till stor del resistenta mot konventionell kemoterapi.

Kommentarer är stängda.