Kategoriarkiv: Jonas Andersson (SD)

Hur kunde en ensam 81-kvinna utvisas ensam? Svar kommer från Jonas Andersson (SD)

Debattören Nuri Kino är mycket upprörd i Expressen

”Virgin Istibian sattes på ett chartrat plan till Armenien – ett land hon saknar anknytning till. Kvar i Sverige finns barn och barnbarn. Den svenska utlänningslagen säger att man vid synnerligen ömmande fall ska få stanna i Sverige. Om den inte gäller ensamma 81-åriga kvinnor, när gäller den då?” undrar han. https://www.expressen.se/debatt/hur-kunde-en-81-arig–kvinna-utvisas-ensam/

Här kommer svaret från Jonas Andersson och precis som Inger-Siv Mattsson gjorde i det gamla fallet om ögonsjuka Nadina, så granskar han fallet efter fakta och inte med känslor som Nuri Kino med rödfärgade journalister alltid gör.

https://word.harrietsblogg.se/2022/01/14/turist-shopping-i-uppehallstillstand-bara-ett-exempel/


Jonas Andersson;

”Jag förstår om det kan låta hårt när man läser om 81-åriga Virgin Istiban, som utvisats från Sverige till Armenien. Hennes livshistoria är tuff, så som för många andra runtom i världen. Varför ger man sig på en äldre dam som inte gjort något ont, frågar man sig kanske.
Varför ser inte polisen till att utvisa våldtäktsmän och mördare istället!? Ger Migrationsverket sig på gamla och sjuka bara för att samla pinnar i statistiken?
Det är känslomässigt rimliga och relevanta frågor, och det finns inget enkelt svar på dem. Men i ett rättssamhälle så måste vi bygga på lagstiftning och likhet inför lagen, inte på känslor. Och fakta – vilket Nuri Kino presenterar i artikeln – är att Virgin Istiban medvetet ljög för att få skydd i Sverige.
Låt oss gå igenom vad som sägs, steg för steg. Märk väl att jag inte säger att jag inte känslomässigt förstår hennes drivkrafter eller logiskt förstår hennes beslut ur ett medmänskligt perspektiv, men vi måste utgå från svensk migrationslagstiftning och svenska förhållanden.

1. Hon kom till Libanon och ansökte om att få komma till Sverige. Här har hon sedan decennier två söner, men det fick hon inte.

Kommentar: Libanon är ett säkert land, hon hade redan lämnat krigets Syrien bakom sig. Vuxna barn ger inte rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning i Sverige. På samma sätt är det bara minderåriga barn i Sverige som kan få hit sina föräldrar på anknytning. Detta är den viktigaste orsaken till att nästan alla ensamkommande som kom 2014-15 sade sig vara 16 år. Då hade man mariginal för att hinna få PUT och sedan ta hit familjen.

2. Hon flög till Armenien. Hon ansökte och fick ett armeniskt pass. Smugglare ordnade ett Schengenvisum.

Kommentar: Armenien är också ett säkert land. Med ett armeniskt pass var hon i säkerhet, och att därefter söka asyl i ett annat land blir ett missbruk av systemet som urholkar asylrätten. Med tanke på de kriminella smugglarna så verkar det dock tyvärr vara så att planen hela tiden varit att medvetet lura systemet och missbruka asylrätten. Det är inget man råkar göra, ingen slump.

3. Med hjälp av det kunde hon via Slovakien och Tyskland ta sig till Sverige.

Kommentar: Här passeras ytterligare två säkra länder, nummer tre och fyra i ordningen. Detta med hjälp av falska papper.

4. I Sverige visade hon sitt syriska pass, inte sitt armeniska.

Kommentar: Ja, och detta är naturligtvis fullt medvetet. Hade hon visat det armeniska så hade det med största sannolikhet blivit avslag direkt, även om en individuell asylutredning naturligtvis gjorts. Det är inte otur eller en olycklig slump som ligger bakom, det är ett medvetet sätt att ljuga för myndigheterna och att urholka asylrätten.

5. Precis som majoriteten som tagit sig till Sverige hade hon använt en smugglare och de råd hon fått av smuggelligan.

Kommentar: Kriminella flyktingsmugglare, brottsliga organisationer som livnär sig på människors utsatthet och mjölkar dem på pengar, som utnyttjar alla hål som finns i regelverk, som har noll respekt för varken människor eller lagar. En viktig anledning till att få bukt med illegal migration, är att vi måste sluta göda organiserad kriminalitet. Om man som vuxen anlitar flyktingsmugglare för att åka från ett säkert land till ett annat, lyder deras råd, så är det ett val man gör själv – det är inget man är tvungen till.

6. Den 2/12 2013 ansökte hon om asyl.

Kommentar: Och hon borde omgående fått avslag, och fått åka tillbaka med vändande flyg. Detta rör sig om en vuxen kvinna – då i 73-årsåldern – som fullt medvetet valt att lämna säkra länder bakom sig, skaffa falsk dokumentation, anlita kriminella för att kringgå systemet för riktiga asylsökande, ljuga för myndigheter för att nå fördelar.

När detta kommit myndigheter till kännedom, så gör man vad som borde göras i varje enskilt ärende där människor fått asyl genom att ljuga: man återkallar tillståndet och utvisar personen. Detta beslut kom 2018, och att det dröjer till 2021 innan utvisningen genomförs med polishandräckning beror enbart på att Virgin Istiban vägrat att frivilligt följa myndigheternas beslut och lämna landet.

Istället tvingas man chartra ett eget plan för att genomföra utvisningen på ett så bra och säkert sätt som möjligt, och man kan verkligen fråga sig vad kostnaden för skattebetalarna blir för detta.

Återigen: Jag kan förstå drivkrafterna och det fullt mänskliga i att vilja leva nära sina barn. Men faktum är att detta rör sig om ett rent uppsåtligt bedrägeri från en vuxen kvinna, som helt enkelt avslöjades. Jag skulle kanske tycka synd om henne, om det inte vore för att jag vet vilka kostnader hennes agerande ger upphov till.

Det undergräver asylrätten, det göder organiserad brottslighet, och det kostar svenska skattebetalare enorma summor som kunde lagts på andra områden som ömmar minst lika mycket. Varför inte en svensk 81-årig fattigpensionär som jobbat hela sitt liv?

En sån här historia sätter även fingret på problemen med det asylsystem som finns i Sverige, och som är uppbyggt för att locka människor att agera på samma sätt som Virgin gjorde. Kom innanför Sveriges gränser så ska du få hjälp, även om du går illegala vägar. Det är nämligen så besluten sett ut i praktiken under hela 2000-talet.

Det finns hundratusentals Virgin Istiban runtom i världen, på gott och ont. Men alla kan inte komma till Sverige av flera olika anledningar, och det är därför vi har en reglerad invandring med ett regelverk som naturligtvis borde bli ännu striktare.

-Och vad gäller frågan om varför man inte utvisar fler våldtäktsmän och mördare; jag lovar att vi jobbar på det, men det kommer att krävas ett regeringsskifte först. Vi anser – bland annat – att de grövsta våldsbrottslingarna ska kunna utvisas oavsett vilka konsekvenser det kan få i hemlandet. Principen om ”non refoulement” måste komma med ett eget ansvar – våldta inte och mörda inte så är slipper du.”

———————————————————————————————————-

I Sverige byggs inte land efter lagen, utan efter korrekthets ideologin, som Patrik Engellau analyserar i Det Goda Samhället. https://detgodasamhallet.com/2022/01/22/patrik-engellau-pk-tankande-vs-sunt-fornuft/#more-54874

Bildresultat för utvisning

———————————————————————————————-

Principen om non-refoulement är en internationell princip som appliceras av stater i samband med flyktingar. Den ska skydda flyktingarna mot utvisning eller avvisning när deras liv eller frihet är i fara.https://sv.wikipedia.org/wiki/Principen_om_non-refoulement

Enligt artikel 33 i 1951 års flyktingkonvention är flyktingar som skäligen kan antas utgöra en för mottagarlandets säkerhet eller dömts för grova brott i mottagarlandet inte omfattade av principen om non-refoulement.https://sv.wikipedia.org/wiki/Principen_om_non-refoulement

Men den principen tycks vara totalt okänd för svenskt rättsväsende, i stället kan våldtäktsmän belönas med förmögenheter pga av falska identitetshandlingar av JK, där Mari Heidenborgs hjärta ömmar för brunögda våldtäktsmän.
Utvisning direkt och sparken för denna dam vore det enda rätta! https://www.gp.se/ledare/staten-ska-inte-bel%C3%B6na-v%C3%A5ldt%C3%A4ktsm%C3%A4n-1.64143230

SD:s hårdhandskar och silkesvantar

Kanske har AfS paroller om asylstopp och återvandring smittat partiledningen inom SD?

Kasselstrand (AfS) med vänner behövs verkligen som blåslampa på SD i deras strävan att bli en del av den nya alliansens regeringsunderlag. Att fortsätta utrensningarna av medlemmar som säger sanningar om analfabetism och IQ håller inte. Att rensa ut barnet med badvattnet är sällan framgångsrikt. Nästan 200 medlemmar har nu sparkats ut ur partiet. Unga slimmade med rätt vokabulär tar över gamla veteraner med erfarenhet av livet och dess verklighet.

”SD- topparna har vänt sig mot partiets ”islamexpert” är rubriken på ett långt reportage i DN den 9 maj om veteranen inom partiet Bertil Malmberg.

”Jag är smålänning och sjöofficer av den gamla stammen. Jag viker inte ner mig i första taget” säger Malmberg i reportaget.

Men frågan är om det räcker i väntan på besked om uteslutning från partiets medlemsutskott?

—————————————————————————————-

Här kommer ett inlägg från Facebook av Jonas Andersson (SD) efter en snyftartikel med ihåliga argument om amnesti i SvD.

”Nej vi ska inte ha en amnesti, vi ska ha verkställande av utvisningsbeslut fattade enligt gällande regler. Förtroendet för upprätthållandet av såväl den reglerade invandringen som asylrätten står på spel.
Låt mig börja med att kommentera artikelförfattarnas beskrivning av vilka det rör som skulle omfattas av en tilltänkt amnesti.

1. ”De kom till oss för sex år sedan, de flesta som barn som nu blivit unga vuxna.”

En stor del var inte barn ens när de anlände till Sverige, utan vuxna män som försökte utnyttja fördelarna som barn åtnjuter genom att ljuga om sin ålder. Detta visste alla som jobbade i branschen, och när ålderbedömningar äntligen återupptogs så fick vi facit på att det stämde.

2. ”De flydde från krig och förföljelse…”

Nej, hade de flytt från krig och förföljelse hade de redan haft uppehållstillstånd pga skyddsskäl. Istället är det unga män som inte kan göra sin identitet sannolik, oftast med bakgrund i Iran, och som passerat ett flertal säkra länder på vägen till Sverige. Ingen har flytt krig och förföljelse i Tyskland eller Danmark.

3. ”…och har nu hunnit rota sig i vårt land, lärt sig språket, tagit examen, men lever i byråkratisk limbo under psykisk och pekuniär stress på grund av i praktiken inhumana regler och beslut.”

Det är korrekt att besluten om den så kallade ”gymnasielagen” var totalt värdelösa, och alla farhågor som kritikerna hade har besannats. Förvisso har ”gymnasie-afghanerna” fått flerårig skattefinansierad utbildning, tak över huvudet och mat på bordet – men det går att förstå att man ändå känner sig stressad över utsikten att ändå tvingas lämna landet.

Märk dock väl att ingen tvingades kvarstanna i Sverige och söka en andra chans genom gymnasielagens regelverk – det var helt frivilligt. Möjligheten att åka hem har alltid funnits. Att man hunnit rota sig trots att man inte uppfyller de kriterier som ställts, är alltså ett eget personligt ansvar.

Summa summarum: det rör sig om vuxna män med oklar identitet, utan skyddsskäl, som ofta ljugit om sin ålder för att nå fördelar avsedda för barn, som ändå fått en extra chans att gratis utbilda sig, skaffa ett jobb – men som inte lyckats med detta.

Någonstans måste Sveriges ansvar upphöra och regelverken följas, om vi ska ha en reglerad invandring och dessutom hedra asylrätten. Det kan omöjligt vara så att ett tydligt nej blir ett kanske, och ett kanske blir ett ja – bara för att tiden gått.

4. ”Även den mest förhärdade som ständigt har upprepat ”ett ja är ett ja, ett nej är ett nej” inser nu den mänskliga paradoxen: Vi har sänt soldater för att kriga i Afghanistan. Skulle vi nu
i detta nya läge fortsätta att utvisa dessa unga som flytt undan dem vi har bekrigat?”

Vi har mig veterligen enbart sänt fredsbevarande styrkor till Afghanistan. Det främsta uppdraget har varit att stötta Afghanistans regering med att upprätthålla säkerheten för det krigshärjade landets civilbefolkning, genom mentorskap för de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Situationen i delar av Afghanistan är dock onekligen mindre bra än i andra delar. Det är också därför internflyktsalternativet finns, dvs att man söker sig till de delar där situationen är lugnare och mer stabil.

För Sverige skulle exempelvis gälla att om danskarna gick över Öresundsbron med vapen i hand så skulle skåningarna som inte deltog i försvaret kunna hjälpas att fly stridigheterna, exempelvis i Stockholm eller Kiruna.

Gällande Afghanistan görs också kontinuerliga utvärderingar av säkerhetsläget genom Lifos.

Om vi i Sverige vill ha en reglerad invandring och värna asylrätten från att urvattnas, så måste ett nej vara ett nej. Vi ska inte ha amnestier, vi ska ha verkställighet av utvisningar.”

https://www.svd.se/ge-amnesti-till-unga-afghaner-i-sverige

Bildresultat för amnesti åt ensamkommande
En MP veteran med starka känslor för en ensamkommande från Afghanistan. ”Vi” är ofta medelålders kvinnor vars hjärtan är vidöppna för ensamkommande ”barn” dvs. unga brunögda män. Bildkälla: samnytt.se

———————————————————————————————–

Jag blir lätt schizofren av SD:s politik, slår med ena handen och smeker med den andra.

Tänker på Anna Hagwall som under 2016 fick betala ett högt pris, för sin motion om Bonniers monopol, slopat presstöd och att SVT skulle vara en kanal som alla andra och kunna väljas bort, hon sparkades ut från partiet. Hon blev anklagad för antisemitism och nu är det islamofobi som är i ropet. Inte konstigt att partiet står och stampar kring 18 %, från 25 % när ord och handling var ett. Nu har partiet inspirerats av 7-klöverns korrekthet, som skiljt dem åt.