Kategoriarkiv: Lästips

”Landet där vad som helst kan hända”

Lars Åberg, journalist och författare, aktuell med boken ”Landet där vad som helst kan hända” (Karneval förlag).

Bild samt följande text är från Karnevals förlag samt recensioner från olika dagstidningar, tankesmedjor och alternativa medier.

I sin förra bok, Framtidsstaden (2017), skildrade reportern Lars Åberg hur en misslyckad ­inte­­gration förvandlat Malmö till en stad med ­stora ­sociala och ekonomiska ­­prob­lem.

I sin nya bok vidgar han perspektivet och skildrar hur hela landet har ­påverkats av de senaste decenniernas omfattande migration.

Länge var Sverige känt för sin ge­nomtänkta reform­poli­tik och omsorgs­fulla samhälls­planering. Så är inte ­fallet ­längre. ­Nu­­mera har vi svårt att stava till ­social ­ingenjörskonst. Vi har blivit landet där vad som helst kan hända.

– Där nya invånare välkomnas utan att det finns några planer för hur de ska kunna försörja sig.

– Där alla förväntas bidra till integrationen, men där bidrag ges till dem som inte vill.

– Där vi ser oss som ett föredöme och ändå inte ­tycker att vi har någonting att komma med.

– Där vi alla är individualister och samtidigt ­springer åt samma håll.

– Där vi är så toleranta att vi inte kritiserar sådant som vi tycker illa om.

– Där vi tar sämre hand om samhället än vad det har tagit hand om oss.

– Där vi ändå fortsätter att tro att allt kommer att förbli precis som det är.

Landet där vad som helst kan hända är en personlig och in­trängande reportagebok om Sveriges kanske mest ­brännande politiska fråga. Den frilägger integrationskrisens djupare rötter som går över 40 år tillbaka i tiden. Den diskuterar viktiga tankemönster – kulturrelativism, identitetspolitik, multi­kul­turalism, mänskliga rättigheter, nylibe­ralism – som bidragit till problemen och försvårar förnuftiga lösningar på dem. Den presenterar människor och idéer som försöker övervinna segregationens förbannelser.

FÖRFATTAREN OM BOKEN
Sverige är ett så väldigt speciellt land att man förmodligen måste komma utifrån för att förstå hur annorlunda det mesta är. Själva har vi vant oss vid att vara aparta i ett globalt perspektiv och därför blivit blinda för vår särart.
Vi satte ihop ett folkhem och en väl­färdsstat och när vi såg på allt vi hade gjort, och såg att det var gott, öppnade vi dörren och gav oss i kast med ett överväldi­gande integra­tionsprojekt om vars utgång vi inget kan veta, men om vilket det är lätt att misströsta.
Hur blev det så? Var det en ­medveten ­process, sprungen ur en vilja att förändra världen, eller blev vi helt enkelt omstän­­dig­­heter­nas rov?
LARS ÅBERG

OM FÖRFATTAREN
Lars Åberg är journalist och författare till ett drygt tjugotal böcker. Förra året utgav han Framtids­staden. Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Bland tidigare böcker kan nämnas Cow­boy. På drift i ett annat Amerika (2002), Heder och samvete. En bok om hederskultur i Sverige (till­sammans med Eduardo Grutzky, 2013), Egna röster, egna bilder. När somalier själva berättar (2014) och de i USA utgivna West samt Floating in Sausalito (med foto­grafen Lars Strandberg, 2011 och 2016).

OM BOKEN
”Ingenting kommer att lösa sig av sig självt, vägen framåt är lång och krokig. Det första steget tas genom en öppen debatt och genom att se verkligheten just så som den är. Åberg hjälper oss en bra bit på vägen.” Cecilia Blomberg i SvD

”Sylvass kritik mot felen i svensk integrationspolitik. Lars Åberg går på djupet i Landet där vad som helst kan hända … Lars Åberg, vilken journalist och skribent! Tänk om ministrar och ansvariga politiker tog till sig av budskapet? I stället för ytterligare 50 år med trasig kompass …
Sverige var tidigare känt för god samhällsplanering, genomtänkt reformpolitik och en stark socialdemokrati. I dag växer missnöjet med integrationsproblemen och Sverigedemokraternas medvind tycks inte avta. Hur hamnade vi här? Journalisten Lars Åberg ger en viktig bakgrund.” Sakine Madon i VLT

”I sin nya bok vidgar Åberg perspektiven från ’sin stad’ Malmö. Boken är full av frågor – bokstavligt talat – där man som läsare inte kommer undan att fundera lite extra; bortom de enkla svarens och flosklernas hemmakvarter. Eftersom Lars Åberg har ansträngt sig för att försöka hålla flosklerna borta från bokens sidor så faller eventuella floskelsvar från en själv tämligen platta till marken.
I fokus står migrationen. Lars Åbergs ansats är denna: ’Sedan 1980 har nästan 2, 3 miljoner människor beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Bara lite mer än sju procent av dem har definierats som flyktingar. Övriga har fått stanna av andra skäl. Migrationspolitiken har blivit ett utrymme dit resurser slussats utan närmare eftertanke … [Sverige] är landet som varit genomplanerat och som nu inte längre har någon plan.’
Frågan är: Hur gick det till? Vad kan vi göra åt det? Kan vi göra något åt det?” Widar Andersson i Folkbladet

”I sin nya bok går Lars Åberg vidare med samma frågeställningar [som i Framtidsstaden]. Vad händer när ett litet välfärdssamhälle har stor invandring från länder med annan ekonomisk och kulturell struktur? … Lars Åberg beskriver förtjänstfullt och elegant ett Sverige där människor upplever att de mest grundläggande funktioner som vård och skola inte längre fungerar.” Jenny Tedjeza i Proletären

”Läsvärd och habilt avfattad … fungerar väl som en överblick för den som vill försöka förstå vad som har hänt med med Sverige under övergången från ett täm­ligen homogent till ett mycket heterogent land.” Dan Sylvebo i Smedjan

”När jag läser Lars Åbergs bok frammanas i mitt inre två andra böcker. Den ena är Evelyn Waughs En förlo­rad värld, den andra George Orwells Vägen till Wigan Pier … [det är] en sökande bok. Det gör den inte mindre läsvärd. ­Snarare är den kanske ett mikrodestillat från och på ett Sverige som söker sig självt.” Jens Stilhoff Sörensen i Respons

”Att läsa Lars Åberg är alltid att bli lite klokare. Hans nya bok är kanske den just nu viktigaste framställningen av vad som sker i Sverige. Det han berättar och resonerar kring kan inte lämna någon oberörd.” Thomas Nydahl på sin blogg

”Tankeväckande reportagebok om hur Sverige förvandlats genom social ingenjörskonst och aningslös ’strukturell välvilja’, skrivet med briljant journalistisk språkbehandling och djup research under många år. Lars Åberg är, liksom Lena Andersson, ovärderliga skildrare av det socialdemokratiska projektets uppgång och – här och nu – sönderfall.” Mats Edman, tidigare chefredaktör för Dagens Samhälle

I Göteborgsposten finns en debattartikel av Lars Åberg utifrån bokens innehåll. Läs och njut!

https://www.gp.se/debatt/var-beredd-att-vad-som-helst-kan-h%C3%A4nda-i-sverige-1.5869143

Köp boken för 189 kr från förlaget eller beställ hem den från ditt bibliotek! En bok som är klippt och skuren för de mångkulturella handuppräckande partiledarna i Agendas partiledardebatt den 7 maj.

Karneval förlag
Mäster Pers gränd 2 C
116 35 Stockholm
kontakt@karnevalforlag.se
Telefon: 08-668 98 00
Mobil: 0702-57 35 34

En socialsekreterares och mina bekännelser

Bild; Bokus.com

”I En socialsekreterares bekännelser ger författarinnan Maria Rennerstam sitt vittnesmål i egenskap av före detta vikarierande socialsekreterare inom försörjningsstöd, f.d. socialbidrag. https://www.bokus.com/bok/9789180275460/en-socialsekreterares-bekannelser/

Författarinnan delar med sig av djupgående information, som visar på en nästintill obefintlig integration.

– Om brist i kommunikation och olika förväntningar från utbetalningsmyndigheter och andra relevanta myndigheter som spelar en central roll för integrationen.

Vad händer med skattebetalarnas tillit till socialförsäkringssystemet när vissa socialsekreterare i ängslan/stressen handlägger fel och hur påverkar det integrationen?

Hur påverkar det när bidragsfusket breder ut sig?

Läsaren får även ta del av förslag som skulle stärka socialförsäkringssystemets kontrollinstanser och därigenom minska felutbetalningar och förbättra integrationen.

Förordet är skrivet av Anna Flink, fd. områdeschef på socialförvaltningen i Södertälje och numera säkerhetschef i Södertälje.”

—————————————————————————————————-

Verkligheten börjar nu sättas på pränt av de som från sitt värv vill tala om hur den är, vilket är ljusår från ansvariga politikers floskler med vänsterns ihåliga bortförklaringar om invandrares utanförskap. Regeringen bara vräker på mer av våra skattepengar till meningslösa projekt, för väljarbasen måste öka, när det är jämt mellan blocken.

Minns från yrkestiden inom vården hur ingen vågade nämna om alla svårigheter och oegentligheter som dök upp i mötet med invandrare. I slutet på 80-talet var det vanligt att greker krävde sjukskrivning som snabbt övergick i förtidspension. Innan dess jobbade många hårt tills de kom upp i högsta sjukpenningklassen, sedan bums var rygg insufficiensen ett faktum. Minns ett ungt par som strax efter varandra lyckades med den bravaden för att därefter återvända hem med sina förtidspensioner. Förklaringen var att de jobbat hårt från snälla FK handläggare, som definitivt inte hade samma mildhet, när det gällde värdlandets skadade och utslitna medborgare.

När en kollega semestrade i Grekland ägde paret en restaurang och jobbade lika hårt, för nu var det ryggonda som bortblåst. Förklaringen från de korrekta var att värmen nog hade en gynnsam effekt….

Minns ett annat fall från min tjänstgöring som distriktsjukgymnast hur en ung invandrare fräste in på parkeringen och hoppade ledigt ur sin sportbil. Väl inne haltade han dubbelböjd fram, krävde bår för sina svåra plågor. Men trots att sjukskrivning uteblev, så fick han det senare av en privat läkare i Norrköping med samma etnicitet.

Det här är bara ett par fall, jag skall inte trötta Er med fler. De är ganska lindriga jämfört med dagens välfärdsbedrägerier från förortens välorganiserade klaner, som kan sätta sprätt upp till ca 20 miljarder varje år från värdlandets hårt arbetande skatteslavar enligt bidragsbrottsutredningen 2021.

Regeringen har haft 8 år på sig att göra något handgripligt åt detta svindleri, men icke, eftersom deras väljarbas ej får störas, så därför fortsätter bidragen att flöda. Självklart måste detta enorma läckage kompenseras med att det täpps igen för de som verkligen har behov av samhällets hjälp. De kroniskt sjuka och arbetslösa tystnar, skäms och orkar inte slåss för sina rättigheter. Här kan vi tala om riktigt utanförskap, till skillnad från förortens självvalda, som de inte vill bryta. Bidragen kommer varje månad utan motprestation, du får behålla din religion, din kultur och dina traditioner samt tilldelas en tjock offerkofta där Svenneförakt och värdlandets främlingsfientlighet finns i varje tråd.

Medias intresse för en vit medelålders man med inte bara rygginsufficiens, utan också med svåra diskbråck är svalt, för hans historia väcker lite gensvar. I går hade sjukförsäkringssystemet stora revor, som idag har förvandlats till falluckor, främst för de med fel identitet.

Bild; svt.nyheter Hur mycket som återbetalas finns ingen uppgift på? Att det fattas långt >19 miljarder verkar inte oroa regeringen, det är bara att höja skatten, för socialsekreterares förslag har ringa genomförande potential.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/jatteharva-med-assistansfusk-narmare-50-personer-misstankta