Kategoriarkiv: Migrantforskare

All makt kommer i framtiden utgå från Migranterna!

Konstaterar signaturen TT, vilket endast är fakta, när landets demografiska utveckling granskas. Politiker kallar det ännu för konspiration, som i morgon blir fakta.

Vilket de tyvärr gör om all fakta och statistik som går emot deras mångkulturella övertygelse, så länge det går.

Bagdad Bob kommer i repris så fort mångkulturen naggas av deprimerande sanningar. Det röda gardet gör det mer öppet, medan vår blå regeringen mera dolt, de gömmer sig i otaliga utredningar som i tid och otid får tilläggsdirektiv, så de lugnt kan sitta kvar i sitt gömställe på Rosenbad och betrakta paradigmskiftet som knappt blev tummen på en vante.

Nordens befolkningstillväxt är positiv, men ökningen består främst av invandrares höga barnafödande, vilket får till följd att det är mycket svårt att få kvinnor med utomeuropisk hemvist i arbete.

https://www.norden.org/sv/information/befolkningen-i-norden

I regeringens proposition 1975:26 betonas att invandrare i Sverige bör ”ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet ..”

Vilket majoriteten inte vill, däremot är välfärdens alla bidrag mycket populära. Invandrare följer ju bara politikers direktiv om valfrihet med allehanda förturer och följer Koranens suror när det passar bäst för egen vinning.

Majoriteten av väljarna skall inte gnälla över skattehöjningar och neddragningars konsekvenser inom vård, skola och omsorg eftersom de röstar på dessa mångkulturella och globalt styrda politiker, som lurar skjortan av dem år ut och år in.

Importeras Mellanöstern och Afrika som har islam i högsätet, då får vi ett land som präglas av deras samhällen. Med klanvälde, låg tillit, respekt- , heders- och hävdelsekultur och förakt mot värdlandets medborgare med dess traditioner och kultur.
Ingen lojalitet finns till landets tidigare generationer som med sin idoga strävan lade grunden för vår välfärd, som nu snabbt förskingras. Tack vare våra nationsförrädiska politiker, som basunerat ut i hela världen, att Sverige är en bankomat för alla som tar sig hit.

Men som vanligt är det tabu att närma sig migrationens grundorsaker, den globala finansmaffians giriga planer med lobbyisten, den nya tysken Klaus Schwab som visar vägen. Det får mig att associera till den tidigares krav på lebensraum/livsrum, men nu endast skall vara till för den globala eliten.

https://www.norden.org/sv/information/befolkningen-i-norden

Hej, Harriet”

Med tanke på den stora migrationen vi haft och som fortsätter utan ände, kommer detta att medföra att migranterna med tiden kommer in i Riksdagen vid eget/egna partibildningar? D.v.s. All makt kommer i framtiden utgå från Migranterna!

Om vi ”svenskar” flyttar i några år i tillräckligt antal till t.ex. Finland som har c:a 5,5 miljoner innevånare. Skulle vi ”svenskar” i Finland kunna bilda ett parti som får regeringsmakten i Finland? Likaså i Norge, Danmark Island, Grönland o.s.v.

Kommer det tillräckligt med migranter till ett land, tar de då med tiden över hela det politiska landskapet. Vilka som ska prioriteras behöver väl ingen närmare förklaring.

Sverige hade väl haft idag c:a 7 – 8 miljoner innevånare och vi hade haft det väldigt bra om det inte vore för migrationen.

Tanke: Om svenskar vill flytta ifrån Sverige för att undvika den våldskultur som kommit och kommer ännu mer med den fortsatta migrationen. Kan vi flytta till ett annat mer välsinnat Nordiskt land och dessutom bli de som får mer än 50% av detta lands valröster (med tiden)?
Alternativet är att Sverige behöver migrationsstopp nu!”

————————————————————————————————————-

Flerbarnstillägget leder till sämre integration skrev forskare i Aftonbladet den 15 dec 2021 men varför glömmer de att integrationen är frivillig och bidragen är obligatoriska utan krav?
Men denna hågkomst skulle ju riskera både karriär och forskningsanslag

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BjmPM7/flerbarnstillagget-leder-till-samre-integration

Bild från artikeln.

”Vid mötet med det svenska samhället, skattefria barnbidrag och progressivt flerbarnstillägg drar en del migranter slutsatsen att här ska man föda så många barn som möjligt. Flerbarnstillägget infördes 1982 i ett helt annat sammanhang, men leder nu till inlåsningseffekter för invandrarkvinnor…”

Utomeuropiska invandrares frekventa barnafödande tillsammans med fortsatt hög invandring från muslimska länder är förutsättning för att pågående islamisering ökar i maktens boningar.

Denna gång kommer sannolikt deras rop om Koranens kränkning att leda till grundlagsändring, men framtidsscenariot är att inga rop längre behövs för då är det islamister som styr över Sverige och sharialag har ersatt vår grundlag och vårt regelverk. Solna domen var bara en början och Meret Kaplans (fd. Mp minister) solidaritet med muslimska terror organisationer har nu fått konkurrens av utrikesminister Billströms försäkran om alla muslimers berikning.

Tyvärr fanns ingen förklaring i Billströms fjäskbrev till IKO:s generalsekreterare Hissein Brahim Taha på vilket sätt muslimer berikar landet?

Snart kan det bli skattefinansierat party i Sverige för den Islamiska konferensorganisationen (IKO) alla representanter från 57 muslimska länder. Vem vet vad våra Natofrälsta ministrar lovar då? Öppna hjärtans politik nummer 2?

https://www.svd.se/a/BW2lrw/tobias-billstrom-bjuder-in-till-mote-muslimer-berikar-vart-land

Biden har ju redan lovat Erdogan drösvis med miljarder från världsbankens kassakista, för Nato behöver Sverige för strategisk bas för sina krig mot Ryssland och sedan Kina.

Läs gärna om hur sopåkaren, fd Göteborgs politikern vaknat till och ser befolkningsutbytets konsekvenser.

https://www.gp.se/ledare/jag-borde-lagt-%C3%A4nnu-mer-kraft-p%C3%A5-att-bek%C3%A4mpa-islamismen-1.104629063

”Ann-Sofie Hermansson i Göteborg (s) en utstött politikers insikt;
”Jag borde lagt ännu mer kraft på att bekämpa islamismen
Sverige förlorade mycket värdefull tid på att inte ta hotet från islamismen på allvar när varningssignalerna började komma för ett decennium sedan. Tvärtom motarbetades de som varnade….”

Javisst motarbetades vi med tidiga erfarenheter av möten med invandrare som såg dess svåra konsekvenser. Vi fick snabbt rasist stämpel i pannan och vi portades från medias debatt- och insändarsidor. Tack och lov finns ännu alternativen, men hur länge till?

Symptom får nämnas, men dess grundorsak måste lämnas

”Forskaren Amir Rostami ser inte en tillräcklig motreaktion från samhället – polis, politik, civilsamhälle när det gäller gängbildningarna i förorten.
Vi bör titta söderut för att förutspå var övriga Sverige är på väg när det gäller gängkriminalitet. Det menar Amir Rostami, polis och sociolog som forskar i ämnet, efter händelserna i Rosengård…” så inleder Sanna Ryman i Dagens samhälle en artikel om hur Malmös gäng ligger före övriga Sverige.

Tyvär ser jag ingen reaktion alls från ansvariga politiker, mer än lögner insvepta i floskler.

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/malmoes-gaeng-ligger-nagra-ar-foere-oevriga-sverige-16303

Trots väl underbyggda artiklar om det ökade våldet, så blir jag allt mer trött över detta tassande, ingen av råttorna vågar hänga bjällran om halsen på katten.

Alltid lite fint gnäll om att pengar saknas till avhopparverksamhet, fler fritidsgårdar varvat med lite utsatthet, ja så är det klart. Om grundorsakerna skulle lyftas fram i ljuset, då sinar forskaranslagen och karriären ryker.

En förödande invandring från dysfunktionella länder med en värdegrund som står i motsats till vår egen, har på denna blogg upprepats till leda. Nationsförrädiska karriärpolitiker har vänt folket ryggen, när ekonomiskt oberoende hägrar. Medlet för den humanitära stormakten är pullfaktorer indränkt i flyktingvurm och aldrig får ”giftiga ingiften” nämnas och låga IQ:n på omhändertagande nivå. Våldskultur, uppfostran i klanens värdegrund med kvinnoförtryck från vaggan till graven, hur ofta ska det behöva upprepas, utan att någon politiker reagerar?

I det nya spännande Sverige praktiseras sharialag varje dag, denna gång i Oskarshamn, där två unga kvinnor blev portade för att handla i en affär pga av fel klädsel! Tänk om det varit romer då hade pressarna gått i gång och Löfven krupit fram ur sitt gömställe och fördömt.

http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/kvinnor-fick-inte-ga-in-i-butik-ansags-ha-fel-kladsel/

Nu försöker statsministern desperat få klassamhället i fokus, när klimatalarmet inte räcker för att dölja hans nationsförrädiska politik. Eldunderstöd får han av sina ministerfans, som twittrar så man kan bli tokig över deras mentala förfall och S:märkta kommunpolitiker drar sitt stå till stacken, när de ljuger ihop sitt känslotrams med alla tillsammans.

I Malmö råder tävlan i slöseri med skattebetalarnas pengar, nu ligger Angereds Kamelcenter i lä. Johan Gustavsson, slöseriombudsman konstaterar att 1,4 miljarder skulle kunna sparas om dessa röda kommunpolitiker kunde besinna sig och lära av andra. Det är knappt så jag orkar läsa om deras aktiviteter och känner förtvivlan att allt bara fortsätter som förut, med landet allt närmare stupet.

Bomber och skjutningar är nu vardagsmat även i min hemstad, där cyklar proppfyllda med sprängämnen är på modet. Tyvärr räknade visst insatsstyrken fel på innehållet, för en av polisens gamla byggnader gick upp i rök. Så nu får vänstern snyfta vidare om utanförskap och statsministern upprepa sitt ”detta är inte acceptabelt” med sina doaflickor i regeringen runtomkring.

Källor

https://www.fornuft.se/ledare/vem-eller-vilka-bygger-bomber-i-mopeder-eller-cyklar-i-linkoping/

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/malmo-tavlar-i-sloseri-med-skattepengar/

För kännedom till migrationskommitténs representanter

Migrationsminister Morgan Johansson                                                             
Sveriges Riksdag

Registrator för justitiedepartementet

Ärende: Slutsatser från migrantforskare att begrunda för den parlamentariska migrationskommittén

Undertecknad hoppas att migrationsminister Morgan Johansson vill delge de politiska representanterna i kommande migrationskommitté dessa exempel från respekterade, internationella och ofta citerade forskare/professorer och författare. Min förhoppning är att både evidens och mångfald skall prägla kommitténs arbete genom att dess medlemmar tar del av fler forskningsalster än enbart från de svenska professorerna Henrik Arnstad, Jerzy Sarnecki och Mattias Gardell.

Först tre professorer/forskare, som intervjuades i DN under serien ”Efter flykten” med följdfrågan ”Vem vinner på invandringen, vem förlorar?” 25-26-27/4 2016.

-Först ut den 25 april var professor George Borjas vid Havard universitet i USA.
Hans slutsats var att visserligen kan ekonomin växa, men på bekostnad av att samhället dras isär.
Ett råd till Sverige var att ”Ni måste inse vad invandringen kostar.”
Invandringen bidrar till ojämn inkomstfördelning. Högkvalificerade personer får det bättre, medan lågkvalificerade får det sämre. Han benämnde denna utveckling som ”Bakvänd välfärdspolitik” med växande klyftor.
Enklaver, utanförskapsområden uppstår, där invandrarna håller ihop vilket förhindrar anpassning till omgivningens krav.
En hög moral genom att ta emot många, leder till ett instabilt samhälle, där jämvikten går förlorad. En jämvikt med välfärd som byggts upp under flera generationer.

-Den 26 april var det professor Jennifer Hunts tur vid Rutgers universitet i USA som överraskande säjer att det är ”En fördel om invandrarna har låg utbildning.”
Anledningen till detta påstående är att det öppnar för nya lågkvalificerade tjänster som ”städning, trädgårdsarbete och att bära andras väskor.”
Således ett modernt ”Herrskap och tjänstefolkssamhälle.”
Hon säger vidare att denna utveckling kan få inhemska unga att utbilda sig bättre än i dag, för att kunna konkurrera om jobben.
Hennes vision om att lågutbildade invandrare skulle bära de högproducerades ”väskor”, kan vara gångbart i USA, men inte i norra Europas välfärdsländer, som då drastiskt måste sänka sina bidragsnivåer och samtidigt öka kraven på både unga och nyanlända.
Många mindre företagare vittnar om att det finns många unga som tillhör en bortskämd ungdomsgeneration som väljer bort trista jobb, både bland svenskfödda och invandrare. De föredrar bidrag, snabba cash framför ”skitjobb.”

-Sist ut den 27 april var nationalekonom Timothy Hatton vid Essex universitet i Storbritannien.
”Välj redan i lägren ut vilka som ska få asyl” är hans utgångspunkt.
Mänskliga åtaganden som finns i internationella överenskommelser skall prioriteras, inte värdlandets förhoppning om att göra vinst.
I dag utgörs migrantströmmarna till >70 % av unga, starka män, medan kvinnor och barn blir kvar i undermåliga flyktingläger.
I medias bilder ser det alltid ut att vara tvärtom, eftersom hjärtskärande bilder på gråtande barn väcker känslor.
Många ekonomiska migranter utan asylskäl tar chansen till ett bättre liv i Europa.
Han anser vidare att gränskontroller är mycket effektivt och tar som exempel upp Australiens ”Stop the boat” politik.
Problemet är i dag EU:s oförmåga att få alla medlemsländer att acceptera en kvotfördelning baserat efter landets ekonomi.

Övriga internationella forskare, vars slutsatser är värda att ta del av.

  • Yaron Brook, som bl.a skriver ”Upplysningens anda hotas av relativism och postmodern kunskapssyn” och han lyfter fram välfärdsstatens dragningskraft.
  • Paul Collier, skriver i boken ”Exodus” att stora invandrargrupper integrerar mindre med majoritetsbefolkningen, än små.
  • Douglas Murray, författare till boken ”The Strange Death of Europé: Immigration, Identity, Islam.” Migrationen är ett storskaligt experiment från främmande kultursfärer, som inte går att assimilera.
  • Paul Scheffer, skriver i boken ”Immigrant nations and multikulturalism” att länder som tar emot många invandrare har tolererat för mycket av kulturell särart och för lite av kulturell anpassning och att den försämrar normer och gemensam värdegrund för värdlandets tidigare generationer.
  • Samuel Huntington, skriver i boken ”The class of civilisation,” att överallt där islam delar gräns med annan civilisation uppstår krig, kamp och kollision. Islam använder västvärlden som projektionsyta för sitt lands tillkortakommanden. De reaktionära ideologierna har fått ny geografi. Återgavs i SvD 2013-11-23.
  • Olliver Galland, konstaterade efter en gedigen studie av 7000 gymnasieelever i Frankrike, att radikalisering av unga muslimer beror på islam, den enda rätta religionen, inte av socio/ekonomiska villkor
  • Pierre Vermeren påpekar att slöjan också är en protest mot väst, för migranter som varken vill assimileras eller integreras till värdlandet
  •  Neal Zachary och Watling Jennifer: ”Samband mellan mångfald och social  sammanhållning finns ej. Oförenligt! ”
  • James Surwiecki skriver i boken ”The wisdom of crowds”att folks privata erfarenheter är bättre evidensbaserade än de officiella, politiska och moraliska påståenden om migrationens fördelar. Vilket också SOM institutet i Göteborg har bevistat i undersökningar om migrationen.

Om statsminister Stefan Löfven med sin regering hade tagit del av dessa forskares alster, så hade han säkerligen undviket naivitet och landet hade förskonats från invandringens negativa konsekvenser, som till exempel segregation, parallellsamhällen, trångboddhet, hedersförtryck, klanstrukturer och kriminella närverk. Den kravlösa, skattesubventionerade och bidragsgivna migrationspolitiken är ingen väg framåt för de invandrare som är utan förmåga till integrering varken socialt, ekonomiskt eller kulturellt.

Undertecknad har under mina 42 yrkesår som sjukgymnast inom rehabilitering varit engagerad i ett hundratal patientärenden, med utomeuropisk etnicitet. Tyvärr har jag mer blivit bedrövad över kulturella svårigheter som utgjorde rehabiliteringshinder och som kolliderade med vår egen värdegrund, än berikad av deras mångkultur.

Nationalekonomen och professor i nationalekonomi Assar Lindbeck uttalade för flera år sedan att en hög invandring är på sikt oförenlig med hög välfärd, något att begrunda för migrationskommitténs representanter.

Med vänlig hälsning!
Harriet Larsson