Kategoriarkiv: Coronavaccin

Frihetsrörelsen samlas igen för ett fritt Sverige

NEJ TILL VACCINPASS!

DEN STÖRSTA FRIHETSMANIFESTATIONEN I SVENSK HISTORIA – FÖR ETT FRITT SVERIGE UTAN VACCINPASS

22 JANUARI 2022

STOCKHOLM, NORRMALMSTORG

KL. 14.00

Källa: https://newsvoice.se/2022/01/frihetsrorelsen-arrangerar-den-storsta-manifestationen-hittills-over-15000-anmalda/

I går förlängde riksdagen pandemilagen, troligen till 31 maj, eftersom det av ”lagtekniska skäl” var omöjligt med två månaders förlängning. All heder åt Nyamko Sabuni (L) som protesterade.

https://samnytt.se/klart-riksdagen-forlanger-pandemilagen/

Bild från artikeln. Foto: Viktor Thorell

Professor Ehud Qimron, chef för institutionen för mikrobiologi och immunologi vid Tel Avivs universitet och en av de ledande israeliska immunologerna, har skrivit ett öppet brev där han skarpt kritiserar den israeliska och globala hanteringen av coronavirus-pandemin. https://newsvoice.se/2022/01/professor-ehud-qimron-erkan-misslyckande/

Detta brev borde skickas till alla världens lock down makthavare.

I stället kommer slutsatserna från World Economic Forum med obligatorisk vaccinering och överstatlighet. Ultraglobalisten och teknokraten Klaus Schwab hade mage att klämma ur sig att  vi måste minska gapet mellan rika och fattiga för att möjliggöra en mer hållbar global utveckling…..samtidigt som denna falska pandemi har fördubblat miljardärernas förmögenhet, skapat nya, gjort fattiga fattigare, infört apartheid system, krossat våra friheter, skapat kontrollsamhälle mm inte konstigt att han är nöjd.

Självklart för dessa globala monster är att vaccinering måste bli obligatorisk, att vaccinet inte längre hjälper utan stjälper medborgare till sjukdom och död, ingår förmodligen i den stora återställningen.

https://www.vaken.se/massvaccinering-och-overstatlighet-i-fokus-pa-global-maktkonferens/

https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/14/covid-created-20-new-pandemic-billionaires-in-asia-says-oxfam

https://www.friatider.se/varldens-10-rikaste-har-coronadubblat-sina-formogenheter

Swebbtv: Mer skada än nytta – Kanadensiska läkaralliansens rapport om Pfizers forskningsfusk – Vaccinet borde aldrig ha lanserats. Rapporten är framtagen av “Canadian Covid Care Alliance” som är en sammanslutning av mer än 500 läkare och forskare.

I Göteborg kommer en ny demonstration via World Wide Rally for Freedom att äga rum. Samling vid Gustaf Adolfs Torg klockan 15.00, där det sedan kommer att genomföras ett fackeltåg till Götaplatsen.

Äldre kvinna avled efter tvångsvaccinering

Eftersom jag skrivit under namninsamlingen ”Nej till tvångsvaccinering” så kommer uppdateringar från arrangören, Mikael Jörgenstam som nu önskar hjälp med flera IVO anmälningar efter att en kvinna på ett gruppboende avlidet efter tvångsvaccinering av läkare.

Avsändare: Skrivunder.com <info@skrivunder.com>

”…..För att råda bot på vissa läkares uppenbara och grova egenmäktiga förfaranden i strid med patienters och brukares vilja vill vi nu försöka få en massiv ansamling av anmälningar mot denna verksamhet så att IVO måste genomföra en saklig anmälan enligt LEX MARIA mot läkaren och boendet.

Därefter kan de anhöriga välja att gå vidare med anmälan till JO, JK och eventuella andra rättsliga ageranden mot vården i sak….”

Läs och förskräcks! Det känns som dr Joseph Mengele har återuppstått.

Bildkälla; Brighteon.se

Textförslag till IVO anmälan; som gäller Hälso-sjukvård, Ventilens gruppboende i Lycksele kommun.
En äldre kvinna bosatt på Ventilens gruppboende i Lycksele kommun har injicerats tre gånger av läkare efter att själv SKRIFTLIGEN har valt att avstå sådana vaccinationer med Covid-19-preparat. Kvinnan är nu avliden.
Detta kan betraktas som olaglig tvångsvaccinering
och bör utredas av IVO.


”….Läkaren som trots kvinnans nekande valde fortgå med behandlingen vägrade till och med efter påstötning från anhöriga att ens betrakta kvinnans faktiska skriftliga uppgifter lämnade till boendet.
NU ÄR HON AVLIDEN!!!
Det står inte rätt till i sjukvården då patienter inte får information om;

• Försöksfas-statusen på preparatet;
• riskerna med preparatet;
• möjliga biverkningar av preparatet;
• att fler än 19 000 personer avlidit av preparatet globalt;
• att fler än 2 500 000 biverkningar av preparatet rapporterats globalt;
• att möjligen bara 10 % av dödsfallen/biverkningarna av preparatet är inrapporterade.
Är inte detta olagligt i Sverige enligt gällande patient lagstiftning, internationella överenskommelser, EU-direktiv och internationella konventioner som Helsingforsavtalet och Nürnbergkodexen 1947….”

Formuläret hos IVO finner NI på länken nedan. För IVO-anmälan genom ”tips till IVO” kan du förbli anonym genom att välja att inte ange din e-postadress i slutet av formuläret.

https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/tipsa-ivo/tipsformular/

Ps. Automatiskt svar från IVO, efter min anmälan. ”Tack för att du har kontaktat oss. IVO kommer att granska anmälan med referensnummer: 220116-000040 · Skapad den 2022-01-16 18:56.” Ds.

Magdalena, Lena och Karin; protester haglar mot detta kvinnliga triumvirat

Otaliga studier om vaccinets otillräcklighet, biverkningar och nedsatt immunförsvar vinner inget gehör hos världens makthavare, eftersom våra tidigare så hyllade internationella deklarationer gått i kras, så är jag pessimistisk till någon förändring.

Makt med kontroll över folket samt belöning av Big Pharma, Big Thech via globalist-maffian väger tyngre för politiker, som tidigare betraktat internationella konventioner med samma vördnad som Abraham gjorde inför Moses stentavlor. Denna vördnad tillföll främst migranter av olika vandel.

Bildresultat för vaccinpass
Bild; voister.se

Protester haglar

Den nordiska Covid-deklarationen (Covid-19) – är en gemensam deklaration undertecknad av hälso- och sjukvårdspersonal, advokater, akademiker och berörda medborgare från de nordiska länderna och är öppet kritiska till berättelserna och till de olika policyer som regeringar har implementerat i samband med Covid-19-debaclet. De ger en gedigen lista på vetenskapliga studier, som avslöjar den politiska teatern.

Källa: https://ncd2021.org/

Bildresultat för protester mot vaccinpass
Bildkälla; Bullentin.nu

Oro börjar spridas bland Europas vaccinfascister, när både lock down och vaccinet ej minskar Covidsmittan. När tom WHO och Europiska läkemedelsmyndigheten ifrågasätter boostersprutor och statsmedia börjar tvivla, då borde regeringen sansa sig, men icke!
Socialismens förtryckar-gen med polisbrutalitet har vaknat till liv och går ej att stoppa. WHO håller Big Pharma om ryggen och hoppas på nya sprutor med annan kaliber, att svika sin bäste broders vinstmaskin gör man inte.

Cristian Terheș, en konservativ EU parlamentsledamot från Rumänien, har förkastat polisens ”brutala” agerande vid ett antal lock down-protester i Europa, och dragit jämförelser med livet bakom järnridån.

”Under Ursula von der Leyens ledning övergår EU från demokrati till tyranni”, sa Terheș under en presskonferens på torsdagen.
”Jag har sett vad som hände 1989, i december i Rumänien, när vi gick ut på gatorna för att kämpa mot kommunismen”, han avslutade med ”Frågan vi alla borde ställa är: vad är vi?” ECR-gruppmedlemmen fortsatte. ”Vilken riktning kommer vi att tillåta detta EU att ta?”

ECR-logo

Källa: https://www.breitbart.com/europe/2022/01/13/transition-from-democracy-to-tyranny-mep-decries-brutal-police-at-lockdown-protests-in-europe/

Bildkälla: Breibart artikeln. Herman Kelly

J-EuIngA

——————————————————————————————–

Sammanfattning för Er som är innerligt trötta på allt vad Covid heter, men främst för de som litar på politiker och statsmedia!


 • Vaccinet är farligare än insjuknande i Covid för friska individer!
 • Vaccinet försämrar immunförsvaret! Sjukhusvård av fullvaccinerade kan bero på att tidigare sprutor har försämrat deras immunförsvar.
 • Nu vill makthavare tvinga klarsynta medborgare till vaccinering, med ett vaccin som inte hjälper!
 • Vaccinet hjälpte endast mot svår Covid i första skedet, men som är verkningslöst mot nya mutationer!
 • Orsaken är att politiker nu sitter i ett hörn och måste fullfölja dårskapen, för att inte tappa ansiktet inför väljarna och skydda den globala elitens ”återställnings-agenda”. Därför är det omöjligt för dem att släppa på restriktionerna och låta omikronsmitta skapa ett naturligt och betydligt bättre immunförsvar än mRNA vaccinet, vars följder nu måste döljas oavsett pris.

Hur mycket mer bevis behöver du? Här är en lista med över 1100 vetenskapliga studier, referenser och rapporter som kopplar COVID-vacciner till hundratals negativa effekter och dödsfall. (UPPDATERAD) – El colectivo de Uno / The Collective of On
https://elcolectivodeuno.wordpress.com/2021/12/29/how-much-more-evidence-do-you-need-here-is-a-list-of-860-scientific-studies-and-reports-linking-covid-vaccines-to-hundreds-of-adverse-effects-and-deaths/

Pandemin kom eller skapades för att underlätta införandet av globalisternas stora återställning/The Great Reset! Då hjälper ingen forskning i världen om vaccinets biverkningar och död.

För nu har Magdalena Andersson, Lena Hallengren och Karin Tegmark Wisell bildat ett kvinnligt triumvirat, som vi får hoppas bli mindre långlivat än det gamla i Rom. Nu skall vården skyddas som de monterat ner, med ett vaccin som inte hjälper. Lockelse finns nu att stänga ner samhället, när influensor, förkylningar härjar under vinterhalvåret i stället för att återställa antalet vårdplatser till EU:s medelnivå.

Den humanitära stormakten är inte gratis och måste finansieras! Inflöde på > 90 000 varje år, där majoriteten ej blir självförsörjande, samtidigt som tidigare migranter blir pensionärer och får ökat sjukvårdsbehov, är en ekvation som ej går ihop. Då förvandlades ovaccinerade raskt till förträffliga syndabockar, som belastar vården.

Annika Strandhälls syndaboksstrategi med att tidigare beskylla pensionärer för detsamma, tycks sitta fast i socialdemokraternas agenda. Nu har Lena Hallengren förädlat strategin med syndabockar till nya höjder.

”Det mest dödliga vaccin någonsin” Norska läkare protesterar och vi kan göra detsamma

Allt fler läkare, som står upp för sin läkar-ed, att bota, lindra och trösta, protesterar nu mot Covid-19 giftiga vacciner framställda med mRNA teknik. Innehållet är hemlighetsstämplats i 75 år, men många har skickat vaccinet på avancerade analyser. Bl.a norska läkare.

Vad sägs om toxiska ämnen och parasiter i vaccinets nanopartiklar!

Kanske är det därför som regeringen inför hårdare restriktioner, för att tvinga fram obligatorisk vaccination. Trots att mutationen omikron ger lindriga symptom med få dödsfall. Emmanuel Macron säger att han skall göra livet mycket svårt för ovaccinerade. Dessa globala bröder och systrar har säkert fått order från Big Pharma med WHO att en framtida avslöjande kontrollgrupp måste bli så liten som möjligt, så inga slutsatser kan bli signifikanta. https://www.vaken.se/macron-lovar-att-gora-livet-svart-for-ovaccinerade/

Bloggaren och debattören Josephine Utas frågar sig nu på Twitter efter regeringens upptrappade restriktioner.

”Regeringen och vår riksdag full med pösmunkar jobbar hårt med en sak iaf: Att köra vårt land i sank. Vi måste inse att vi är lurade. Grundlagar, frihet och mänskliga rättigheter var bara fina tomma ord som inte betydde något. Frågan är vad vi gör nu?”

Lyssna på självständiga och icke Big Pharma sponsrade läkare och experter är mitt råd och demonstrera alla som kan i protestmanifestationer mot vaccinpass den 8 januari i våra större städer.

och sedan äger den stora Frihetsmarschen rum den 22 januari i väst världens större städer!

Nej till vaccinpass

Nationers folkhälsomyndigheter är djupt allierade med tillverkarna och många av dess chefer har bakgrund inom läkemedelsindustrin. Nu har oberoende läkare meddelat Norsk press att de vänt sig till Oslo tingsrätt för att omedelbart stoppa denna livsfarliga vaccinering, men Big Thech har långa tentakler för Aftonposten har ingen möjlighet att publicera artikeln…

Politiker slöt genast upp bakom folkhälsomyndigheter och läkemedelsverk, då de kunde få sin längtan om medborgarkontroll snabbt förverkligad, eftersom de sedan lång tid har vanan att vara sina globala bröder trogna. Vilket är mycket gynnsamt efter den politiska karriären. Nu, när fasaden håller på att krackelera bedyrar myndigheterna allt mer krampaktigt att massvaccineringens nyttoeffekter överstiger dess biverkningar, trots att de varken hindrar smitta, nyinsjuknande eller död.

Bildresultat för folkhälsomyndighen
Folkhälsomyndigheten (Fohm[1]) är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.[2] Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot (Wikipedia).

———————————————————————————————-

Till Norsk Press

Hej!

Tillåt mig att konstatera att jag idag har lämnat in en framställning om ett tillfälligt föreläggande till Oslo tingsrätt, för att omedelbart stoppa användningen av coronavaccin, tills det har utretts om mina fynd om giftiga ämnen i vaccinet är korrekta eller inte.

Efter att FHI och SLV med Madsen godkänt Pfizers vaccin Corminaty även för barn från 5-12 år och ingredienserna publicerats i Gemensamma katalogen har vi undersökt lite vad de två nanopartiklarna, ALC-0159 och ALC-0315 är.  Det kom som en chock att hitta på tillverkarens webbsidor att dessa ämnen INTE får ges till människor på grund av toxicitet. 

https://www.biomol.com/de/produkte/chemikalien/lipide/alc-0159-cay34336-25

 Aftenposten ”har tyvärr inte haft möjlighet att publicera vår artikel”.

Vi hoppas att du är villig att tjäna det norska folket och stöder vår uppmaning att stoppa vaccinationen.

DET MEST DÖDLIGA VACCINET NÅGONSIN

Vi hade alla sett fram emot att ett vaccin mot SARSCoV2 och Covid-19 skulle få ett slut på pandemin och få allt tillbaka till det normala. Efter nästan ett år är det dags att göra upp. Pfizer och Moderna hävdade att deras forskningsresultat hade visat runt 90% procentig effekt, medan närmare analyser av deras data visar att effekten är under 1% och detta endast på försökspersoner som kan vara friska, inte gravida och över 18 år. Det stod snart klart att ”vaccinerna” inte heller var säkra. 

Trots ihärdiga försök att dölja detta råder det nu ingen tvekan om att denna experimentella genterapi, som av misstag kallats ett ”vaccin”, har dödat och lemlästat fler friska människor än alla vacciner de senaste 40 åren tillsammans.

Tillverkarna har varit mycket måna om att förhindra analyser av innehållet i deras ”vaccin” Ändå har modiga och nyfikna människor från hela världen lyckats skaffa sådana ”vacciner” och skicka dem på analys. Därmed avslöjades att de innehåller grafenväteoxid, grafen och parasiter, som inte är rensade i bipacksedeln. Det Pfizer däremot har angett i sina bipacksedlar, och som finns att läsa i den norska gemensamma katalogen, är att ”vaccinet” innehåller ALC-0315 och ALC-0159. 

Det tar inte lång tid för Dr.Google att få reda på att dessa ämnen är producerade av företaget Echelon och på deras hemsida står det tydligt att dessa ämnen inte får användas till varken djur eller människor. 

Frågan är hur up-and-coming proffs, myndigheter och politiker kan ha godkänt denna mass-”vaccination”. 

Kan det bero på utpressning från tillverkaren? 

Är det därför Pfizer kommer att vänta 75 år innan de släpper dokument från sina studier/experiment och den norska regeringen, som ville ha 100 års sekretess kring Coronaåtgärderna, visste det? 

En möjlig förklaring kan hittas hos Dr. Google under ”läckta dokument chockerande villkor för Pfizers internationella vaccinavtal.” Bland annat kan Pfizer inte stämmas på skadestånd. Skadestånd ska täckas av skattebetalarna. Och länder får inte tillåta andra droger som kan hjälpa mot Covid19.

Är det därför Steinar Madsen och norska läkemedelsverket skrev den 25.11.21 att Pfizers Comirnaty är godkänd för åldersgruppen 5 – 11 år? 

Madsen har tydligt stått ut genom att utpressa Hydroxychloroquine och Ivermectin, medan hundratals studier motsäger Madsen. Är det tillåtet att fråga om han är köpt och betald, eller totalt värdelös i sin position som direktör för den norska läkemedelsverket?  

Detta är ett massivt brott mot läkemedelslagen – alla personer som är inblandade i dessa vaccinationer riskerar upp till 10 års fängelse.

Med vänliga hälsningar,

Läkarna Dr Christian Coucheron och Heiko Santelmann

Oslo, den 22.12.21

PS . Över 50 referenser kan vidarebefordras om så önskas. DS.”

—————————————————————————————–

Källa; https://docheiko.eu/?p=24721

Kursiveringar, fetstil är mina egna. Steinar Madsen är chef för Norges folkhälsomyndighet.

Försäkringsbolaget One America i USA ser nu en 40 % ökning av dödsfall och på sjukhus ligger patienter med troliga biverkningar/skador/sjukdom av vaccinet, eftersom vaccinet försvagar kroppens naturliga immunförsvar och kan hos en del personer skapa autoimmuna reaktioner. https://www.vaken.se/nu-dor-manniskor-av-vaccinet/

Professor i smittskydd på KI Jan Albert; Passen ger bara falsk trygghet hos innehavarna som ökar smittspridning. https://samnytt.se/smittskyddsprofessor-sagar-regeringens-vaccinationspass/?utm_source=Push-notiser&utm_medium=organic

Anthony Fauci NIAID director och medicinsk rådgivare till president Joe Biden i USA lyssnar endast på Big Pharma och dess allierade läkare. Samma lojalitet visar nationers folkhälsomyndigheter runt om i världen.

Frågan som allt fler ställer sig;

Är vaccinationer mot Covid ett misstag eller ett led i befolkningskontroll?

Pandemin – en sammanfattning

Det kan tycka tröttsamt med alla artiklar om Covid-19, men eftersom dess konsekvenser är förödande för våra mänskliga rättigheter väjer jag åter en sammanfattning om saluförda lögner om Covid-19 från Nya Dagbladet. Där moral, etik och juridik med konventioner offras för den globala elitens maktambitioner om världsherravälde.

Men först min egen sammanfattning om bakgrund;

I ledningen för den globala makteliten står Klaus Schwab som bildade World Economic Forum för sin bröder, som EU, FN och andra internationella maktorgan bugar sig inför.
Dessa miljardär bröder behövde dörröppnare för sina planer om världsmakt och vad passade bättre för att få lojala medborgare, än en världsomspännande pandemi som skapade rädsla för sjukdom och död!

Gamla, sköra och multisjuka grupper blev smittade och fick obehandlade och smärtsamt lämna jordelivet, eftersom äldre och väl beprövade läkemedel blev utsatta för smutskampanj i fabricerade artiklar, t.ex i den medicinska höjdartidskriften ”Lancet”, som sedan plockades bort, en akademisk skandal utan dess like, som därför tystades ner mycket snabbt.

WHO, som deras högsta broder Bill Gates har ”köpt” med sina donationer fick bli täckmantel och beskyddare av Big Pharma – understödd vetenskap, eftersom deras aktieinnehav inom vaccintillverkning måste skyddas. Big Pharma blev låtsas ängel med sitt experimentella gen vaccin och media behövdes för att fortlöpande producera skräck och rädsla för sjukdom och död.
Tjänstvilliga medlöpare hyllas av nationens politiker, som fick kännbar makt över sina medborgare, vars rädsla förvandlade dem till Big Pharmas bästa reklampelare för en produkt vars följder ingen vet och som inte ens hindrar smitta, återinsjuknande och utan ett uns av garantier, varken för innehåll eller framtida men.
Däremot är upprepade vaccinationer motorn för sars virusets mutationer och försvagar kroppens naturliga immunförsvar. Okontrollerad produktion av spikeprotein kan sättas i gång mot nya virus genom den hyllade mRNA tekniken, vars innehåll är hemlighetsstämplade i 75 år. Big Tech blev en viktig censur aktör, som portar självständiga experter, forskare och jurister på löpande band.
Big Pharmas profit och omfördelning av skattepengar skedde till de rikaste av de rika, på bekostnad av medelklass, småföretag och vanligt folk. Inte konstigt att den globala eliten är mer än nöjd.

Här hemma råder vetenskaplig blindhet, nya restriktioner kommer och sträng uppmaning om booster sprutor, för en harmlös mutation, som inga vacciner stoppar, trots ständiga rapporter om hur full- och boostervaxxade smittas och driver smittan. Rapporter från Island, Färöarna, Israel, Danmark och Norge om detta kommer på löpande band, men i politikers öron finns bara Big Pharmas lögner förstärkta av dess bröder inom WHO.

Faroe Islands: Tested, isolated, boosted group infected with Omicron

Från Nya Dagbladet med text av Gunnar Söderberg, med bakgrund som samhällsvetare, statstjänsteman och politiker:

”Pandemin” i punktform

Sammanfattningsvis:

1. Någon pandemi finns inte

 • Det påstådda viruset existerar inte/har ej påvisats isolerat
 • Farligheten är inte onormalt stor

2. Testerna är grovt missvisande

 • Det finns inget definierat virus att testa mot
 • PCR-testmetoden kan inte påvisa smitta hos ett enskilt virus
 • Påvisade positiva testresultat är till så gott som 100 procent falska

3. Virusets farlighet är kraftigt överdriven

 • Överdödligheten var endast 3 procent i Sverige år 2020
 • Antalet döda av covid-19 är på grund av felklassificeringar avsevärt lägre än enligt statistiken

4. Smittspridningen bör få ha sin gång

 • Inga generella åtgärder förhindrar spridning av smitta
 • Genomgången sjukdom stärker immunförsvaret avsevärt

5. De äldre i samhället har misshandlats

 • Under hösten 2020 insattes morfin i stället för syrgas mot sjuka på äldreboendena
 • Detta ledde till många förtida dödsfall

6. Restriktionerna är oproportionerliga och kontraproduktiva

 • Vetenskapligt ogrundade restriktioner som social distansering, resebegränsningar, mötesbegränsningar, munskydd och vaccinpass ger starkt negativa nettoeffekter på både individ och samhälle
 • Munskyddsanvändning ger nästan ingen effekt på spridning av smitta, är ohälsosam, försämrar socialt utbyte och skapar psykisk ohälsa

7. Tillgängliga botemedel skulle ha använts

 • Tillgängliga botemedel som ivermektin, D-vitamin, hydroxiklorokin, C-vitamin och zink skulle kommit till användning

8. Injektionerna är brottsliga

 • Botemedel finns och ska användas innan andra åtgärder får komma på tal
 • Medicinska experiment som dessa injiceringar är i sig illegala

9. Injektionerna är inte vacciner

 • De så kallade vaccinerna är inga riktiga vacciner utan genetiska medicinska experiment
 • Injektionerna vare sig skyddar mot eller förhindrar spridning av smitta
 • Informerat samtycke krävs vid injicering och detta har inte skett

10. Allvarliga risker negligeras

 • Antalet svårt sjuka och döda till följd av injektionerna är onormalt stort
 • Injicering leder till falsk trygghet, då den inte biter på infektioner
 • En injicerad är normalt mer smittsam för en ovaccinerad än tvärtom

11. Politiken har svikit – demokratin monteras ner

 • Pandemilagen är en överträdelse av grundlagen
 • Politiska möten har ställts in, antalet deltagare har minskats och debatt uteblivit

12. Vaccinpass är ett tydligt steg till fascism

 • Passen är integritetsberövande
 • Passen uppmuntrar till brott genom att premiera de illegala injektionerna
 • Passen diskriminerar de personer som varit lagliga och undvikit att injicera sig

13. Vetenskapen har förnekat sig själv

 • Erfarenheten att ett virus farlighet klingar av när det muterar har åsidosatts
 • Mutationer utges felaktigt för att vara farligare än ursprunget
 • Man agerar som om ett icke-vaccin vore ett vaccin

14. Så kallade etablerade massmedia som SVT är maktens megafoner

 • Lögner och utelämnade sanningar har präglat rapporteringen
 • Skrämsel i olika former har varit dominerande arbetsmetoder
 • Det som ska prägla massmedia – saklighet och opartiskhet, har lyst med sin frånvaro

15. Konsekvenserna för samhället är förödande

 • Människors psykiska och fysiska hälsa påverkas starkt negativt – motionerandet minskar och fetman ökar. Många människoår förloras. En hel ungdomsgenerations framtidsmöjligheter är på väg att förstöras på grund av försämrad undervisning och underminerat socialt utbyte.
 • Utsatta människor slås ut allt mer
 • Ekonomin blöder på grund av ”pandemin”. Mindre och medelstora företag drabbas allt hårdare, jobb och försörjning hotas. Kultur, idrott och föreningsliv pressas allt mer. Injicerandet och testandet kostar samhället enorma summor och en stor vårdskuld har byggts upp

16. Samhällsgemenskapen slås sönder

 • Människor hindras från att möta varandra
 • Injicerade ställs mot ovaccinerade
 • Det sociala livet förstörs

Text: Gunnar Söderberg

Källor och referenser:
Det finns otaliga källor och referenser att tillgå i denna omfattande fråga. Av åberopade skäl ovan behöver man för att få en mer korrekt och fullständig bild använda sig av andra källor än SR, SVT och de större tidningarna. Här följer ett urval av andra informationskällor. ”Latest videos” på internetkanalen BrandNewTube förmedlar dygnet runt nyheter om covid-19 från hela världen.

—————————————————————————————————–

Men alla källor som inte överens stämmar med den globala elitens betecknas som konspirationer tills verkligheten ger dem rätt och då skyller alla ifrån sig och välsignar att tjänstemannaansvaret togs bort 1976 och att inga politiker vill ha det åter.

Bildresultat för vaccin covid-19

Teori från tyska forskare efter analys av plötsliga dödsfall efter vaccinering

När friska celler genom vaccinet omprogrammeras av spike protein (genom mRNA tekniken) då kan kroppens eget immunsystem med T-celler och IgG antikroppar, se dessa främmande spikeproteiner som ett hot och angripa dem och i värsta fall ge kollaps av autoimmunt angripna organ.

https://thenewamerican.com/study-most-of-vaccinated-die-because-of-vax-induced-autoimmune-attacks-on-their-own-organs/

Ny statsminister med samma eller ännu värre agenda

Från en bloggföljare kommer denna mörka bild av vår nya statsminister, som verkar i sann global anda. Nationen är sekundärt för denna dam, som förmodligen får råd av Wallenbergs Investor via sin make. Precis som Ursula von der Leyen får råd av sin, som tjänar storkovan på vaccin hysterin som sjösatts av Big Pharma och bioteknik industrin.

Planerna på The Great Reset sjösattes långt innan Covid-19 pandemin, som blev en utmärkt dörröppnare för att världseliten rikaste skall bli ännu rikare, med utarmad medelklass och småföretagsamhet. Tyvärr lallar folket fegt med i rädsla för sjukdom, död och alltför många hjälper till, när de demoniserar de som förstått att något är mycket fel.

Citat från Jenny Pipers blogg den 24 december;

”…..Enligt Forbes årliga lista över de rikaste personerna i världen, har det tillkommit 660 nya miljardärer – en ökning med 30% jämfört med förra året. På årets lista återfinns namn som Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg och Larry Page, men den överlägsna vinnaren är Teslachefen Elon Musk.
På listan återfinns också flera personer med kopplingar till Big pharma-bolagen och mRNA-vaccinen. Mest tjänar grundaren/VD:n på BioNTech Ugur Sahin, tätt följd av Stéphane Bancel, CEO på Moderna. Flera andra högt uppsatta personer på läkemedelsbolag återfinns också på listan…..”
https://jennypiper.blog/2021/12/24/de-rikaste-har-blivit-annu-mer-rika-under-pandemin/

I majoriteten av oss bor en lägervakt

Det som skrämmer mig mest inför det nya året är insikten från i fjol om hur majoriteten av medborgarna har en lägervakt boende inom sig.

Pandemibedrägeriet har öppnat den mörka anden ur flaskan. Det är en sak att vara rädd för sjukdom, död och vika sig för grupptrycket, men en helt annan att svartmåla och demonisera de som tackar nej till Big Pharmas gen vaccin, vars framtida följder ingen vet.

Politikers förakt för folket har kommit i synlig dager och oppositionen har förlorat allt mitt förtroendekapital, där partierna tävlar i diktatur. Smärtsamt är också att inse att SD med Björn Söder i främsta ledet, nu visar samma förakt mot ovaccinerade, som partiet själv fått utstå under sin vandring mot makten.
Att förtryckta blir nya förtryckare fyller historien. Han tycks använda Hillary Clintons ”basket of deplorable” från 2016 i sitt förakt mot oss som inte kavlat upp ärmen. Vi är lågbegåvade och rent ut sagt dumma i huvudet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/japjOe/sd-valjare-rasar-mot-bjorn-soder-efter-vaccinbild

Associationen till lägervakt kommer från Katarina Magasin, där hon bland annat lyfter fram denna mörka förklaring om mänskligt beteende;

”…..Enligt psykologen Stanley Milgram har bara 20 % i en befolkning den moraliska och psykologiska förmågan att stå emot en auktoritär order. Det betyder att 80% av folket inte är kritiskt tänkande, har inte den mentala styrka som krävs för att stå emot masspyskoser och påverkansoperationer, har varken energi eller kraft att stå emot omfattande grupptryck. De saknar mod och vilja att slåss mot tyranner som sitter och styr. De anpassar sig hellre, sväljer lögner, går i flocken, där är det tryggt. Det är först nu som vi verkligen ser vilka som är att lita på och vilka som med glädje skulle sträcka upp handen för att frivilligt arbeta som vakter i koncentrationslägren…..”
https://katerinamagasin.se/mest-skrammande-ar-hur-vara-medmanniskor-visar-sig-ha-inneboende-lagervakter-inom-sig/

Utstötning och avhumanisering är nu medel från alla tidigare lika värde- predikanter. Att göra vissa grupper mindre värda är vägen mot tyranni och medmänsklighetens död.

Människojakt med kartläggning är vad som väntas under detta år 2022!

Bildkälla; skärmbild från SVT.

Samtidigt kan alla som tillhör de 20 % sträcka på sig och vara stolta över sin moraliska kompass med kritiskt tänkande och som vågar lämna lämmeltåget.

Nu finns bara partier utanför riksdagen att rösta på. Lokala partier som Örebro- och Malmölistan är exempel utöver Alternativ för Sverige och Medborgerlig Samling!
Nu har ett nytt parti MoD bildats av avhoppare från andra partier vars mål jag stödjer till fullo, eftersom deras primära krav utgår från makthavarnas förtryck av ovaccinerade och Big Pharma kritiker

 • Skrota vaccinbevisen  som leder till diskriminering och inte har någon effekt på smittspridningen.
 • Ingen ska övertalas, pressas, eller tvingas att ta villkorligt godkända läkemedel för att få ha kvar sina medborgerliga rättigheter, jobb eller möjlighet att delta i samhället fullt ut.
 • Avskaffa alla undantagslagar som begränsar våra fri- och rättigheter omgående.
 • Stoppa censuren av kritiska röster i debatten. Yttrandefriheten är hotad när vi inte längre kan ha en debatt om vad som pågår i samhället på grund av censur, partiska faktagranskare och där kritiker utpekas som en samhällsfara. De företag som censurerar och motverkar en öppen debatt behöver ställas till svars och få tydliga förhållningsregler som främjar demokratin först och främst.

”Partiet MoD är ett parti som samlar människor från höger till vänster och från norr till söder. Vi är enade bakom kraven på att mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefriheten ska respekteras och kommer att arbeta tillsammans tills kraven är uppnådda.”

Vid frågor ring eller sms:a Andreas Sidkvist på 070 756 63 03

https://newsvoice.se/2021/12/mod-manskliga-rattigheter-och-demokrati/

Mod logga

Årets viktigaste brev till riksdagens ledamöter

Från min gamla väninna kommer denna länk på årets sista dag, som innehåller allt Du behöver veta om makthavarnas övergrepp mot sitt folk i coronans spår.

Det är ett öppet brev från Mikael Jörgenstam i Alstermo till samtliga riksdagsledamöter, som har beslutat eller är medskyldiga till vaccinpassens införande och till riksdagsmän som vill ha tvångsvaccinering och utstötning av de som inte vaccinerar sig, mot en låtsas pandemi, där dödligheten för friska individer är ytterst ringa. Finland har i alla fall tillfälligt slopat vaccinpassen (eftersom smittan är totalt likgiltig för dem), men hos oss riskerar de att bli en helig ko med falsk säkerhet.

Jörgenstam har gjort en imponerande sammanfattning av vetenskapliga publikationer på 19 sidor, som makthavare med sina övergrepp bryter emot.

Nu stundar kartläggning av ovaccinerade, meddelade socialminister Lena Hallengren i Aktuellt den 23 december. Datum valt med omsorg från socialdemokraterna, annars är dagarna före industrisemestern populära datum för känsliga tillkännagivanden från Rosenbad.

Bildresultat för riksdagens ledamöter

Bild: riksdagen.se

Läs och sprid texten! https://www.10e12.net/v/ett_oppet_brev_till_riksdagsledamoter.pdf

————————————————————————————————-

”Ett Öppet Brev Till Sveriges Riksdagsledamöter
Här tillförs till kompetensen följande information inför framtida beslut rörande möjlig tvångsvaccinering och andra medicinska ingrepp mot den enskilde människans önskemål.
Beslut ska i dylika motioner och propositioner föregås av en proportionalitetsbedömning varför jag vill sammanfatta huruvida detta möjligen inte kan anses uppfyllt genom att ta hänsyn till faktisk
medicinsk forskning, uttalanden av framstående läkare, professorer och även jurister inför bedömningen av huruvida Riksdagen har rätt i att införa någon tvångsåtgärd emot landets befolkning.
Dessa data kommer således kunna anses delgivna Riksdagens ledamöter rörande faktiska vetenskapliga omständigheter av stor vikt inför ett sådant beslut rörande inte endast motionen 2020/2021:2230 av Erik Ottoson (M) men även liknande motioner i framtiden.
Inte minst då de kan antas strida mot RF kap. 2 §6 samt §21 och en mängd andra lagrum………. (här följer 19 sidor med fakta från experter, jurister och forskare, vg. se länken)

……..Frågan som kvarstår som uppenbar i detta läge är;
Om man stoppade svininfluensavaccinet vid 53 avlidna 2009/2010, varför har man fortfarande inte stoppat detta experimentella vaccin som redan skördat fler än 19 000 människors liv och skadat över
109 000 människor,
möjligtvis för livet, redan i detta tidiga skede?
Hur många fler döda och skadade ska det till innan myndigheter, politiker och administratörer börjar inse att något inte står rätt till med medicinska försök på allmänheten?……

I summering
Det som framstår som uppenbart även ur en lekmannamässig synvinkel är att Riksdagens ledamöter snarast hänger sig åt att framställa förslag och motioner som saknar relevant vetenskaplig underbyggnad och/eller grund utan att ens konsultera vetenskapliga fakta och sakkunniga.
Att politiker och andra debattörer samtidigt arbiträrt avfärdar forskare och läkarkårens samlade erfarenheter då farhågor och uttalanden framförda ifrån dem avviker från den inslagna vägen är enbart något som vittnar om vad som i forskning kallas bias.
I samtlig vetenskaplig metodik, oavsett om det rör sig om kvalitativa, kvantitativa eller kombinerade metoder av dessa, är en form av anti-vetenskap som utgörs av sådan bias en del av definition på pseudo-vetenskap.
Bias ingår även som det mest påtagliga belägget varför forskningsartiklar, analyser och debatter underkänns och inte längre utgör saklig forskning. Att bortse ifrån det som här anförs är därför endast att betrakta som att politiker och massmedia vinklar debatten till en viss fördel och därmed utsätter allmänheten för en bedömning baserad i bias och möjlig livsfara.
På detta sätt har politiker istället i samma andetag låtit bias råda och därigenom bevisas i utförandet att proportionalitetsbedömningen de facto inte är sakligt genomförd varför varje slutsats denna når bevisligen måste vara falsk.
Det framstår således som oförsvarbart att ens föreslå en tvångsvaccinering med ett preparat som fortfarande kvarstår i försöksstadiet vilket ingen myndighet eller region inom sjukvården förefaller informera patienterna om i dagsläget.
Således kan inte heller ett så kallat ”informerat medgivande” föreligga i de fall där patienterna redan har vaccinerats även för andra åldersgrupper än minderåriga. Något som är fastställt i direktiv från EU och i svensk lag samt den oåterkalleliga Nürnberg-koden måste föregå alla former av medicinska behandlingar.
Vari kan det rimligen bestå en proportionalitet till riskerna med vaccinet som sägs kunna föranleda motioner, propositioner eller förordningar rörande tvångsvaccineringar av någon för en sjukdom vilken överlevs av >99,7 % av de smittade eller 99,9973% 1av de som smittas vid ålder under 15 år?
Vad jag härmed vill framföra är en vädjan om att ni överväger noggrant er inställning till lag och ordning, ett fungerande rättssamhälle och framför allt de mänskliga rättigheter vi alla som människor inte givits genom en lag utan därför att vi är just födda människor.

Alstermo den 24 december 2021
Med vänlig hälsning,
Mikael Jörgenstam

Reservation: I händelse av att någon mediakälla tagits bort från de källor angivna häri kan jag bistå så långt som möjligt att tillhandahålla med video- och textfiler insamlade som ett led i författandet av denna summering.”


Nej till vaccinpass

Protesterar vi inte mot dessa rättsvidriga övergrepp, så blir det definitivt inget Gott Nytt År!

Tyvärr verkar det mesta av det som vänstern benämner som konspiration bli verklighet och kanske Dr Shankara Chetty: s analys av globalisternas syfte med denna pandemi under 2022 visar sig vara rätt.

Vaccinkritiker lever farligt. Forskaren Robert Malone som uppfann mRNA tekniken är avstängd från Twitter efter uttalandet att vaccinet ställer till mer skada än det hjälper. Denna sanning får inte stjälpa Big Pharmas gigantiska profit begär, som är globalisternas dörröppnare för NWO.

https://de.rt.com/international/129180-twitter-account-von-mrna-pionier/

Storebror har full koll på oss antivaxxare

Hej, Harriet!

Denna post visar på att man har FULL KONTROLL på vilka som har och inte har vaccinerat sig! Förmodligen gör man ett skrämförsök i ”Jul yran” till att få de ovaccinerade att vaccinera sig. Man ska ju inskränka de ovaccinerades umgänge under Jul & förmodligen även under Nyår. Tidpunkten är bra då INGEN finns anträffbar för det är ju STORHELG. När antalet ovaccinerade blir tillräckligt lågt, knackar man då på dörrarna för ”tvångsvaccinering”?
Dessutom tror de att jag ska fylla i en HÄLSODEKLARATION!
Det står: ”Fyll i en hälsodeklaration per person och dos”.
Till Storhelgen, då gäller det att passa på med att skicka ut dessa ”Gestapo papper”. TT”

Notera vaccinationen är gratis, frivillig ……..varför då skicka ut detta brev?

Jag fick en vaccinationspåminnelse under hösten, men det kan säkert komma en ny kallelse från storebror….

Den politiska och mediala teatern fortsätter och chansen till riktig flockimmunitet glider oss ur händerna. Den sydafrikanska dr Angelique Coetzee, som upptäckte omikron, varnar nu för att Europa med sina onödiga lock downs och restriktioner kan förlora chansen att få stopp på smittan genom naturlig flockimmunitet.
Varianten omikron ger endast lindriga symptom, som lätt influensa med huvudvärk, trötthet och ont i kroppen under några dagar, sen är det klart.

En dansk studie visade att vaccinerade löper större risk att insjukna i mutationer än ovaccinerade, eftersom misstanke finns att immunförsvaret bryts ner av alla sprutor. ”Det är okänt om den negativa effekten beror på att immunförsvaret bryts ned av vaccinet och om det i så fall bryts ned även för andra sjukdomar eller om den negativa effekten bara gäller Covid-19.”

https://www.friatider.se/vaccinering-gav-okad-risk-covid-19

Men när både Ursula von der Leyen och Magdalena Andersson har män som direkt och indirekt tjänar på vaccinationshysterin, så finns inget hopp om att dessa damer skall närma sig förnuftet. Inte konstigt att de ser nöjda ut under ett möte den 10 dec i Bryssel.

 ”Det var två bra möten där vi diskuterade aktuella frågor och svenska prioriteringar. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet i EU där regeringen kommer driva svenska intressen såsom klimatet och att stå upp för EU:s grundläggande värderingar, avslutar statsminister Magdalena Andersson.”

Grundläggande värderingar??? Att förstöra sina länder med ohållbar migration och stampa sönder våra mänskliga rättigheter….

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/12/statsminister-magdalena-andersson-i-mote-med-ursula-von-der-leyen-och-charles-michel/

Bild från artikeln

Statsminister Magdalena Andersson och Ursula von der Leyen står bredvid varandra framför en bakgrund med EU-flaggor.

Orsaken till obefogade restriktioner med vaccin pass är lätt att räkna ut, masspsykosen måste fortsätta för politiker vill inte förlora sin makt över oss och Big Pharma med sina medlöpare vill inte förlora sin gigantiska profit och den globala eliten tolererar ingen uppstudsighet.

Källa: Omicron discoverer perplexed by hysterical global response

Masspsykosens tidevarv

Vi lever i masspsykosens tidevarv, klimatet har får gett vika för coronan, där masspsykos har drabbat en majoritet av medborgarna.

Rädsla för sjukdom och död är ett oslagbart medel för makthavare för att få som de vill. Genom historien har sällan makthavares syften inneburit något gott för folket. Girighet och maktbegär med världsherravälde är deras drivmedel, väl insvept i lögner om att skydda folket. Hitler i går och NWO arkitekterna i dag, tillsammans med den globala finansmaffian har samma mål att härska över allt folk. Ett nytt förtryck blir resultatet av det gamla, denna rundgång upprepas ständigt genom tidevarven.

Wikipedias definition av masspsykos;

Masshysteri, även kallat masspsykos, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska. Sådan form av masshysteri förekom inom nationalsocialistiska partiet i Tyskland under Adolf Hitler och i Pol Pots Kambodja…….”

”Vi är inne i vad som kallas en ”massbildningspsykos”. Det är när det finns ett grupptänk som utvecklas så starkt att det leder till något hemskt”, säger forskaren och läkaren MC Collough i en intervju hos Joe Rogan Experience i ett podd avsnitt och exemplifierar makthavarnas stadier under Covid-19 pandemin dvs. svår influenza av sars/förkylningsvirus, vars mutationskraft aldrig tidigare har gått att vaccinera bort.

Kom ihåg att WHO redan under 2009 ändrade begreppet pandemi från att ha varit baserat på antal dödsfall till antal smittade. Med falska positiva svar från undermåliga PCR-tester öppnades dörren till denna bluff cirkus! Där cirkusdirektören är Bill Gates med sin filantropi, som främst gynnar de rikaste av de rika.

Masspsykosens olika stadier från makthavarna är enligt MC Collough:

 • En längre period av nedstängningar och isolering
 • Folk förlorar saker/rättigheter som de tidigare har haft
 • En konstant oavbruten oro och rädsla, som tjänstvilligt distribueras av systemmedia
 • En enkel lösning presenteras av makthavarna; global vaccination!

När man fått fjärde stadiet fortsätter han med att säga att det då inte finns någon gräns för hur absurt det kan bli.

Svartmålning, syndabockstänkande sprids med vindens hastighet från lättmanipulerade medborgare och i täten här hemma ligger moderater, med absurda förslag om stigmatisering av ovaccinerade. Att ge rådet att ej vaccinera små barn kan stå läkare dyrt, det fick en läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde erfara, när han följde kunskap och erfarenhet och inte Big Pharmas narrativ. Nu skall sjukhuset vidta åtgärder för att statuera exempel, hur det kan gå om läkare inte följer FHM.

Läkemedelsbolagen vill inte att flyktingar skall vaccineras, därför att ingen stat då tar ansvaret och ersättningar för biverkningar, som de förmodligen räknar in i sitt gyllene koncept. Där samhället, dvs. skattebetalarna får stå för notan och de själva tar de groteska vinsterna. Detta faktum borde få masspsykotiska medborgare att vakna, men icke!

Samma scenario äger rum under bankkriser, folket får skulderna av luftiga affärer och bankerna tar vinsterna. Allt tack vare deras lojala tjänare; våra politiker, som säljer ut medborgarna.

Vad som är helt klart är att vaccinpassens syfte INTE är att minska smittspridningen, utan att ÖKA vaccinationsviljan, eftersom smittan sprids oavsett vaccination och vissa forskare hävdar att antalet mutationer korrelerar till antalet vaccinationer.

Vilket är bingo i kvadrat för Big Pharma och dess ägare.

Relaterade källor;

Lars Bern har översatt en viktig artikel om hur nazismen går igen under coronans täckmantel! Alla makthavare i västvärlden visar samma villighet att strypa våra rättigheter i diktatorisk anda, samtidigt som de i sin låtsasanda av demokrati kritiserar och straffar länder i öst.