Kategoriarkiv: Gräv ner elen!

”Gräv ner elen för att ge plats åt skogen”

En bloggläsare skickar detta upprop vidare för spridning.

Hej!

Äntligen har vi fått genomslag – vi har en artikel i Di debatt idag! ( den 30 september) 

https://www.di.se/debatt/debatt-grav-ner-elen-for-att-ge-plats-at-skogen/

Artikeln är viktig för oss alla och vi kan nu alla hjälpa till att sprida den på så många sätt som möjligt. Det är även positivt om vi gör spridningen nu då nyhetsvärdet är stort. Den finns här som länk och den finns även på FB sidan Gräv Ner.

/Vänligen Alette Sederholm
Agronom och ordförande i föreningen Gräv ner – för markkabel genom Sörmland

——————————————————————————————–

Citat från artikeln;

”Som den svenska skogen tas för givet, är det lätt att tro det växer för mycket skog här. I Sverige tas över 200 000 hektar skogsmark – en yta större än Öland – i anspråk av våra kraftledningar. Där det skulle kunna växa hela skogar syns i dag som mest sly – och värre ser det ut att bli. I takt med samhällets pågående elektrifiering behöver svensk industri mer el än vad dagens elnät kan leverera. Det talas om en fördubbling av kapaciteten. Således är planen att röja ännu mer skog, och ersätta ännu fler trädstammar med elstolpar…..”

Artikeln avslöjar hur regeringen talar om effektivare tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad. Effektivare för Vattenfall, men inte för miljön, där skogen är vår viktigaste ”reningsverk” av koldioxid. Kortsiktig vinst för Vattenfall genom att välja luftburen el i stället för nedgrävt, som kostar mer att anlägga.
Vattenfall AB är ett energiföretag som är helägt av svenska staten, dvs. vi skattebetalare, då borde vi som ägare få gehör för hållbarhet på riktigt. Men statens behov av pengar är outsinligt och då får riktig hållbarhet stryka på foten.

”..Elbolagen ska slippa att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen när de anlägger ledningar. Det är praktiskt för dem – de kan runda granskning hos en myndighet som har tvingat dem till att gräva ned ledningar förut….” Exempel finns från Skåne.

Nedgrävd el kabel, mer skonsamt för människor och miljö.

Visa information om relaterad bild

”………Vi måste ställa om för att bevara vår miljö – men vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Är det rätt att orsaka oåterkallelig skada på våra landskap, när mer hållbara alternativ finns? Att gräva ned ledningen skulle ge SSAB den el de behöver för att producera fossilfritt stål och trygga omistliga naturvärden. Gör svensk industri verkligt hållbar genom att ta hänsyn till helhetsbilden. Samma höga målsättning som Hybritprojektet visar för att rädda klimatet måste vi också ha för andra miljövärden. Var är ambitionen?
Vi kan inte rädda klimatet genom att offra miljön.”

Bildresultat för kraftledning
Luftburen el, kräver nya kalhyggen, där naturens mångfald minskar, liksom trädens rening av luften