Kategoriarkiv: Trådlös teknik

Äntligen, ett domstolsbeslut om mobilens hälsorisker!

Nej, absolut inte i Sverige, där okunniga framkantspolitiker tävlar i hälsorisker för befolkningen och MSM bojkottar rapporter om den trådlösa teknikens faror. Strålskyddsstiftelsen gör ett beundransvärt arbete, när verk och myndigheter sviker.

”….I stället har Strålskyddsstiftelsen fått ta sig an det arbete som myndigheterna och regeringen borde göra och som de förväntas göra av de svenska skattebetalarna. Tyvärr har även tongivande medier inklusive Public Service under senare år mer eller mindre censurerat frågan om den trådlösa teknikens allt mer klarlagda hälsorisker och konsekvenserna för folkhälsan i form av ökad psykisk ohälsa och ökad förekomst av cancer i huvud- och halsområdet. Vi har under senare år alltmer kunnat notera att medierna i stället för att granska myndigheter, regering och industri i denna fråga, i stället blivit dess megafoner….”

”Censurerat: Italiensk domstol beordrar regeringen att informera om mobilens hälsorisker”

En domstol i Rom beslutade i november att regeringen måste informera folket om hälsorisker med mobilanvändning och användning av sladdlös DECT-telefon. Beslutet har inte överklagats av den italienska regeringen, utan välkomnats, och har nu vunnit laga kraft. Informationskampanjen måste inledas senast den 16 juli 2019.

Denna artikel censurerades av Facebook vid två tidigare publiceringar. Därför återpubliceras artikeln på denna nya artikeladress. Texten är ett pressmeddelande från Strålskyddsstiftelsen. / T. Sassersson, red”

“….Det italienska domslutet är ett bakslag för telekomindustrin men ett steg framåt för folkhälsan. Svenska myndigheter och media informerar inte om risker med den trådlösa tekniken. Kunskapen om hälsorisker finns redan men allmänheten är ovetande. Nu är det upp till befolkningen att kräva att alla blir upplysta om risker, inte minst när det gäller 5G tekniken som införs. Personligen skulle jag önska att det gick med prövning i domstol även i Sverige….” Lennart Hardell, cancerläkare och forskare.

Sprid länken till vänner och bekanta.