Kategoriarkiv: Trigger Warning

Trigger Warning för sköra studenter! (och politiker)

Dessa förvirrade och krävande studenter ofta till vänster, förskräcker med sina orättmätiga krav från universitet och högskolor. Deras förakt för fakta, texter och åsikter från oliktänkande inom den vetenskapliga världen är skrämmande och ännu värre är rektorers och styrelsers flathet mot studenters villoläror. Men det är resultatet, när staten nästlat sig in i den högre utbildningens styrelser, vars representanter ofta är korrekt skolade, men saknar gedigna studier och erfarenheter från arbetslivet.

Många av dessa unga, ofta radikala feminister, vars höga röster har givet tolkningsföreträde åt orsakssambandet mellan könens bristande jämlikhet och patriarkala strukturer.

Bland de senaste orimligheterna finns krav på enbart korrekta föreläsare, trigger warnings och safe spaces/trygga rum.

I fjol blev Germund Hesslow professor i neurofysiologi anklagad för att bedriva en ”antifeministisk agenda” av läkarstudenter i Lund, när han föreläste om ”arv och miljö” och tog upp könsskillnader ur ett biologiskt perspektiv.

Annica Dahlstöm professor i neurobiologi med tjänstgöring vid Göteborgs universitet blev också placerad i skamvrån, när hon tog strid för att könet sitter i hjärnan.

Forskarparet Kajsa Ekman och Jonathan Friedman från Lund råkade ut för riktig förföljelse efter att Kajsa publicerat en artikel den 6 maj 1997 i DN med rubriken ”Invandring leder till sönderfall,” att hon hade stöd av internationella forskare, som kommit till samma slutsats att mångetnicitet alltid inneburit grava problem, hjälpte inte, det stimulerade endast vänstermobben till kraftigare attack.

Nobelpristagaren James Watson, som fick nobelpriset i medicin 1962, som nu är 90 år blev nyligen fråntagen alla sina hederstitlar och utmärkelser, för att han vägrade backa från sina alster om att människor i Afrika har lägre intelligens. Att få ge svar på varför är inget som intresserar  universitetsledningar till vänster. https://samnytt.se/nobelprisvinnare-far-sina-titlar-indragna-hade-for-kontroversiella-asikter-omkring-intelligens-och-etnicitet/

Tänk om miljön är underordnad arvet, där giftiga ingiften kan påverka avkomman i många led? Då hjälper inga bidrag, kurser, extratjänster i världen fram till egen försörjning i ett högspecialiserat land, där gymnasiekompetens är krav för de flesta jobb.
Troligen är dessa mångkulturella identitetsförespråkare rädda för att normen om allas lika värde och kulturell identitet kan komma i gungning?

För då skulle insikten tvinga fram att det råder stor skillnad mellan våra värden. Vårt funktionella värde bestäms av vad vi utför eller har utfört som samhällsmedborgare, medan det existentiella värdet alltid är lika i att vara människa.
Men politiker i dag åsidosätter båda dessa värden, när migranter har förturer till bostad, bidrag, studier och alla enkla jobb och dessutom får de ofta större förståelse för sina brott av rättsväsendet. Värdelösa politiker finns det tyvärr alltför gott om, som borde fått trigger warnings innan valet.

Absolut inget från islamister! Där finns inget hot!
Nu förkunnar ministern att vännen Mehret Kaplan hyllas för hans gröna politik. Att hans gröna engagemang endast var alibi för att få in islam i finrummet, välkomnades av hennes parti. Hon anklagar i stället värdlandets nationsvänliga medborgare att utgöra ett hot mot demokratin. Vi får vara glada så länge vi inte utrustas med en gul lapp på bröstet, med Trigger Warning på!

Av ett parti som nu inte skulle klara riksdagsspärren och som Stiftelsen Doku, som granskar islamism skriver :”Inget svenskt parti har öppnat arnarna för företrädare med åsikter som går i riktning mot radikal islamism lika mycket som just Miljöpartiet” (SvD 24/1 2019).