Kategoriarkiv: Upphovsrättsligt regelverk

Redigerat inlägg efter uppmaning av DN:s insändarredaktör.

Den 25 februari skrev jag ett inlägg om att media vill framstå som opartisk med Nato kritiska artiklar, först när medlemskapet är i hamn och återgav en insändare från DN i sin helhet på bloggen. Vilket strider mot upphovsrättsliga regler, enligt DN:s insändarredaktör. Regler som jag inte var tillräckligt insatt i.
Jag har nu tagit bort inlägget efter uppmaning och hänvisar till länken till den publicerade insändaren för intresserade att själva ta del av innehållet i sin helhet.

Sammanfattning: Skribenten ”Dan Lakss, studerande, Enskede” tar upp en rad genomtänkta argument om baksidan på Nato medlemskapet, som till exempel slopat stöd till fredsorganisationer, instabil demokrati i USA, regeringens ensidiga uppmaning till krigsförberedelser och om hur krigshetsen skapar rädsla hos folket. Slutsatsen är att Nato medlemskap kan försämra säkerhetsläget och kanske inte är det bästa för att försvara Sverige efter 200 år av fred. https://www.dn.se/insandare/vi-maste-prata-om-alla-faror-med-natomedlemskapet/”