Alla inlägg av Harriet

Om Harriet

Presentation: Pensionär efter ett långt yrkesliv som sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering. Intresserad av samhällsfrågor, undertecknad har fått många debattinlägg publicerade under åren främst i lokaltidningen. Tyvärr har det under åren blivit allt svårare att få kritiska inlägg publicerade som avviker från de etablerade opinionsbildarna. Faran med att enbart korrekta åsikter publiceras är att vanligt förekommande uppfattningar förblir osynliga och orsakar ett demokratiunderskott. Tack vare nätet kan maktutjämning äga rum.

Gamla citat allt mer aktuella i dag!

En bloggvän mejlade följande;

Marcus Tullius Cicero, 106-43 före Kristus.

 En nation kan överleva sina dårar – och till och med sina hänsynslösa karriärister. Den kan emellertid inte överleva förräderi inifrån. En fiende vid den främre porten är inte så farlig då han är känd och leder sin flagga synlig för alla.
Men förrädaren rör sig fritt innanför stadsmuren, hans diskreta viskning smyger igenom alla gränder och kan till och med kännas i regeringsbyggnaderna. Förrädaren visar sig inte som sådan. Han talar i förtroende, har ett trovärdigt ansikte, använder välkända argument och vädjar till avund som ligger djupt i varje människas hjärta.
Förrädaren arbetar för att försvaga landets själ. Han smider ränkor om natten – i hemlighet och anonymt – tills grunden i nationen undergrävts. Han infekterar landets politiska organ tills de förlorar sin försvarskraft. Var inte rädd för en mördare. Frukta en förrädare. Han är den verkliga pesten! ”

———————————————————————————————————————————–

” Ingenting är mer ovärdigt ett kulturfolk än att utan motstånd låta sig styras av en ansvarslös härskarklick som drivs av dunkla drifter. Är det inte så att varje ärlig Tysk idag skäms för sin regering, och vem av oss anar det mått av skam som ska komma över oss och våra barn när en gång slöjan har fallit från våra ögon, och brott som vida överträffar alla mått, träder i dagen

 Citatet är hämtat från den tyska motståndsrörelsen ”Vita rosen” och deras första flygblad. Vita rosen bestod av sex medlemmar med anknytning till universitetet vilka propagerade mot Hitler under andra världskriget och avrättades genom halshuggning.  De mest uppmärksammade är de unga syskonen Sophie och Hans Scholl tjugoett och tjugotre år gamla universitetsstuderande vilka hade fått nog av det förtryck som rådde i det tyska samhället.

Landsförräderi kan inte preskriberas

Civil olydnad

Eftersom de aldrig begärt de svenska medborgarnas samtycke har vi ingen anledning att ställa upp för de inkommande. Därför bör vi på alla sätt genom civilt motstånd försvåra placeringar och invandring.

Den dagen kanske inte är alltför avlägsen då hela systemet brakar samman.

 Då bör rimligen svenska folket kräva nyval och ge makten åt dem som vill värna vårt land.

Den dagen skall alla de politiker som svikit det mandat vi givit dem ställas till ansvar.

 Och straffen skall bli annat än samhällstjänst.

——————————————————————————————————————

Historien upprepar sig bara om och om igen. Eftergivenheten för Hitler under 30-talet påminner om dagens eftergivenhet för islam. Rashygien riktas nu mot vita, där medelålders män helst skall utrotas. Krigseuforin med Nato är samma fenomen som inför första världskrigets masspsykos. Värnpliktiga som initialt inte blev antagna till slaktbänken skämdes och satt och grät i sin vrå. Verkligheten blev dock en annan i skyttegravarnas helvete.

Bild från militarhistoria.se

Krig måste alltid till för att trygga bankernas och hyperkapitalisternas vinster uppe genom överföring av folkets pengar till de rika av de rikaste. Andra länders naturtillgångar har alltid lockat maktens män.

Förklädnaden kan variera från religion till demokrati. Demokratin är ett urholkat begrepp i dag, när folket är frikopplat från landets framtid. Beslut om massinvandring och Nato anslutning har skett över våra huvuden. Statliga bidrag till fredsaktiveras organisationer smälte snabbt bort till skillnad från studieförbundens bidrag till islam, som envist hänger sig kvar.

Dagens pest är globaliseringen och dess brödraskap, internationella organisationer som WEF, FN, WHO och EU och så våra medlöpande politiker röda som blå, är numera ingen skillnad, samma skrot och korn. De arbetar endast för att försvaga landets själ.

En lyxfälla är ett måste för slösande stat, kommuner och regioner

Löner sjunker för vanligt folk, allt fler hamnar hos kronofogden, men politiker/tjänstemän spenderar som aldrig förr. Utan tjänstemannaansvar och skattestopp så leker livet för pamparna.

Nya skatter smygs in ”Öronmärkta skatter som inte går till det som sägs, skatter som felkonstruerats eller blir kvar fast de skulle vara tillfälliga. Nu har experterna fått nog av att politikerna vilseleder skattebetalarna. ”Det är ett sätt att försöka sminka över något som inte är så trevligt”, säger Fredrik Carlgren, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, till TN.”

Han betonar att politiker gärna ger sken av att det är någon annan som betalar, men i verkligheten landar kostnaden alltid i knät på de som arbetar. Vänsterns standardkoncept är att de rika skall betala mer.
Rika för vänsterns är alla som tjänar lite över medelinkomst på 35.000 i månaden. De riktigt rika är för få och de vill man inte stöta sig med eftersom de är potentiella arbetsgivare efter den politiska karriären.

Men det kanske snart är stopp för kommuners erbarmligt dåliga affärer.

”Bland miljontals fakturor har en ensam techentreprenör, Jens Nylander hittat felet med svenska kommuner. Nu kan han sätta stopp för lyxfällan…..Nu kan han komma att revolutionera granskningen av skattemedel i Sverige. I ett mastodontprojekt är han på väg att digitalisera alla offentliga inköp. I skrivande stund innehåller hans databas över 33 miljoner fakturor från 229 kommuner och 11 regioner de senaste två åren. Men fler tillkommer hela tiden.
Det är betydligt mer spännande än det låter. Med hjälp av ett egenutvecklat AI-verktyg spårar Jens Nylander nämligen upp avvikelser bland fakturorna…” https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/han-avslojar-det-ofantliga-sloseriet-i-kommunerna/

Avvikelser är många, bluffakturor, skumma affärer på blocket, beställda produkter levereras inte, men miljoner betalas ändå, för både politier med deras tjänstemän vet att det är bara att jämra sig över vården, skolan och omsorgen och sedan snabbt höja skatten. Vardagsslöseriet är legio och ost hyveln går varm, helst på fotfolket.

Jens Nylander har identifierat tre återkommande fel.

 • Kommunerna prutar nästan aldrig 
 •  Kommunerna låter avtal löpa vidare
 • Fakturor ifrågasätts sällan

Efter att Leif Östlings hade yttrat sina bevingade ord ”Vad fan får jag för pengarna?.” Startade han Kommissionen för Skattenytta, som försöker hitta potential för effektiviseringar i offentlig verksamhet. Han blev chockad över hur amatörmässigt upphandlingar sker, jämfört med näringslivet.

Minst 10 % av kommuners budget skulle gå att spara rakt av konstaterar dessa alerta herrar, som anser att vi har fått en dum debatt där storleken på pengapåsen är det enda erkända måttet på omsorg om välfärden.

Varje år gör stat, kommuner och regioner inköp som är upphandlingspliktiga till ett värde av runt 900 miljarder kronor, så potentialen är enorm.

”….tack vare hans databas ligger de offentliga inköpen nu också öppna för alla att titta på. Gratis!
Plötsligt kan medborgare se vart deras pengar kan ta vägen. Lokaljournalister kan enkelt göra avancerade gräv. Och fritidspolitiker får för första gången en chans att kolla under huven på den verksamhet som de leder….”

Men då måste tjänstemannaansvaret återinföras på stört och det sovande folket börja vakna.

Bild från skatteuppropet.se – uppror mot skatteslöseriet – nu med en vidöppen kran till fascist regimen i Ukraina, som berikar sig själva medan folket lider och deras män tvingas offra sina liv i skyttegravarna, bara för att världspolisens rövarbaroner inte får stoppas.

Och till sist hur sanna socialdemokrater berikar de sina med högt betalda låtsasjobb i väntan på bättre tider. Här råder kompakt samverkan mellan opposition och regeringen, precis som i Natomedlemskapet.

”Riksrevisionen riktar skarp kritik mot en del av UD:s ansvarsområde i allmänhet och regeringens styrning av Business Sweden i synnerhet. Denna ganska okända organisation har tidigare tjänat som en av Sveavägen 68 kontrollerad plats för övervintring för lojala medarbetare i tider då Socialdemokraterna sitter i opposition…” https://ledarsidorna.se/riksrevisionen-granskar-socialdemokratiska-hybridmyndigheter/

Men hur mycket riksrevisionen och IVO än granskar, så händer mycket lite i praktiken.

”Sverige har frivilligt underkastat sig USA” – ett slavkontrakt utan redovisning till folket

Först från Kreml

”Ryssland följer nu ”noga vad som kan upprättas militärt och vilka vapen som forslas in Sverige”. Så lyder den första officiella kommentaren från Kreml till SvD efter Ungerns ja till Sveriges Natoansökan. ”Potentiell konfrontation väntar”, säger utrikesministerns talesperson. Ryssland följer nu ”noga vad som kan upprättas militärt och vilka vapen som forslas in Sverige”.
Så lyder den första officiella kommentaren från Kreml till SvD efter Ungerns ja till Sveriges Natoansökan. ”Potentiell konfrontation väntar”, säger utrikesministerns talesperson. https://www.svd.se/a/WRQLyj/maria-zakharova-till-svd-foljer-vad-sverige-gor-i-nato

———————————————————————————————————

Hej Harriet, mejlar signaturen TT

Varför får vi inget veta om avtalets innehåll förrän efteråt?
Man måste ha insett att det skulle bli upplopp. Bättre att köra ”diktaturförklädnaden” annars hade det nog blivit stopp från oss medborgare.
Regeringen skall informera inför hela det svenska folket om vem som gjort vad i detta s.k. slavkontrakt.
Detta ska ske offentligt med utfrågningar. Försvarsminister Pål Jonson är anställd av folket, då har han också en skyldighet att besvara folkets frågor.
Hela förfarandet hade klassats som högförräderi/landsförräderi i vilket land som helst, men inte i Sverige. För i Sverige skyddar vi politiker som begår högförräderi/landsförräderi
Det svenska folket vill säkert veta dagligen vad man sysslar med i det dolda. Naturligtvis finns det aldrig någon ansvarig, för de har ju immunitet. T.o.m. om man så drog in Sverige i krig!

https://www.regeringen.se/contentassets/d353ce72d1584c18af7a64310d9ef385/avtal-om-forsvarssamarbete-mellan-konungariket-sveriges-regering-och-amerikas-forenta-staters-regering-datum-och-plats.pdf


Jag tror att Jan Guillou håller med om slavkontrakt ovanför folkets huvuden. Synd att han inte är lika klarsynt i migrationsfrågan som i denna krönika om Sveriges underdånighet för USA, nu när äntligen Natomedlemskapet är i hamn.

Jag återger här hela artikeln, ni fick bara länktipset i en kommentar tidigare via signaturen TT.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/O8w761/sverige-har-frivilligt-underkastat-sig-usa

Det ser ut som om Sverige legat i krig mot USA och förlorat. Åtminstone när man läser det senaste försvarsavtalet mellan vår regering och USA:s. Där införs amerikansk överhöghet i Sverige.

Det är förstås inte den bild som medierna förmedlat. Från Rapports bevakning erinrar jag mej bara bilder på en glad liten svensk försvarsminister och en butter jättelik amerikansk försvarsminister när de undertecknar det hemliga avtalet, som om det bara vore ännu en rutinöverenskommelse. Det är det inte. Den är unik i vår historia och obegripligt långtgående. Det handlar om total underkastelse.

Redan i avtalstextens början slås fast att USA ska få ”obehindrad tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden”.
Jaha. Och vilka är dessa överenskomna anläggningar och områden? De listas på sidan 37. Det är Sveriges samtliga flygflottiljer och alla större arméförläggningar, inalles 17 listade. Det är alltså i praktiken hela Sveriges försvar där USA ska få ”obehindrad”, alltså obegränsad makt.
På inte närmare specificerade försvarsanläggningar kommer därtill vissa områden att avskärmas där ”endast amerikanska styrkor ska få tillgång till och använda” och där amerikansk jurisdiktion ska gälla. Men inte nog med det. ”På begäran” ska USA få tillgång till och använda privat mark och privata tillgångar, inklusive vägar, hamnar och flygplatser.

USA får också rätten att fritt bygga ut ”områden och anläggningar” för att lagra vapen och försvarsmateriel. Det anges inga undantag för typ av vapen, inte ens kärnvapen (artikel 14). Parterna ”kan samråda om ovanstående i den mån det behövs”.

Lyckan är fullständigt exploderar hos Pål Jonson när han skänker bort Sveriges territorium till USA. Bild från artikeln, foto av Jack Sanders, USA Air Force

Därefter listas på ett stort antal sidor den amerikanska soldateskens förmåner och rättigheter som stationerade i Sverige.  Amerikansk personal i Sverige, deras familjemedlemmar och civilanställda, skall beviljas pass- och viseringsfrihet, amerikansk militär legitimation gäller i stället, svensk säkerhetspolis får inte kontrollera eller övervaka amerikansk personal, alla bilar som ägs av tjänstgörande amerikaner skall förses med svenska nummerskyltar som dock inte ska kunna spåras, all amerikansk personal är skattebefriad, även för moms på sina inköp och skall åtnjuta full tullfrihet på alla varor de vill föra ut eller in i landet, vilket även gäller valuta utan begränsningar, amerikanskt flyg skall fritt disponera svenskt luftrum liksom amerikansk sjöfart disponerar svenskt territorialvatten.

Amerikanskt flyg eller sjöfart får inte inspekteras av svenska myndigheter och så vidare i en mycket lång rad bestämmelser.
Vidare ”avstår Sverige härmed från att utöva straffrättslig jurisdiktion” (artikel 12) över amerikansk militär personal, deras familjemedlemmar och civilanställd personal. Lite motsägelsefullt sägs i samma avsnitt (artikel 12:3) att ”om en medlem av de amerikanska styrkorna eller anhörig lagförs av svenska myndigheter ska jurisdiktionen utövas av svensk domstol”.
Låter ju rimligt. Men: ”får inte lagföras frånvarande (12:4) och om den juridiska proceduren drar ut över ett år är den ogiltig. Eftersom svensk polis inte kan hämta in brottsmisstänkta amerikaner från deras baser innebär det i praktiken att de amerikanska soldaterna, i oväntat sällskap med den svenske statschefen, åtnjuter straffimmunitet.
Civilrättsliga  anspråk får inte riktas mot amerikansk personal (artikel 15) och sådär håller uppräkningen på ända ner till småsaker som befrielse från eventuella TV-avgifter  (artikel 17), rätten att använda amerikanska frimärken, dock skyldighet att avlägga bro- och färjeavgifter. Samt slutligen den föga förvånande bestämmelsen att svenska fackliga regler och rättigheter är ogiltiga. På sidan 36.

De amerikanska avtalsförfattarna – av svenska sådana finns inte ett spår –  tycks ha tänkt på allt. Men de har ju lång erfarenhet från alla länder de ockuperat. Kanske tog de bara ner överenskommelsen om kapitulation med exempelvis Irak från någon hylla och snitsade till den lite.
Till och med rätten att disponera egna skattebefriade områden för rekreation, shopping, underhållning, hamburgersyltor  och skattefri sprit har man tänkt på (artikel 21).
Denna svenska underkastelse en stormakt är inte helt historisk unik. Men man får gå tillbaka till andra halvan av 1700-talet för att hitta något liknande. Då var det Ryssland som någon tid bestämde över svensk utrikespolitik.
Denna nya underkastelse är dock frivillig och har ingenting med Nato att göra, kontraktet gäller bara mellan USA och Sverige. I höst kan det då visa sig att regeringen Kristersson lagt Sveriges försvarsmakt i händerna på president Donald Trump, även om han drar USA ut ur Nato.

Jan Guillou”


Varför höll hela oppositionen käften, möjligen lite svagt mumlande från V och MP? Räckte troliga mutor till fler än krigshökarna?
SD har jag gett upp hoppet om och om PK-folket likaså. Det är detta politiska svek med deras medlöpare och globala ”arbetsgivare” som gör den stora världen så tung. Enda trösten är att jag snart är 77 år.

En läsvärd artikel från SvD om vägen om den törnbeklädda vägen fram till Nato medlemskap. Frågan är mycket adekvat; Vad vill Sverige göra i Nato- förutom att fira?

https://www.svd.se/a/GMo1dq/torbjorn-nilsson-vad-vill-sverige-gora-i-nato-forutom-att-fira

Ylva Johanson till fd Frontex chefen som fick sparken: ”Ditt jobb är att få in migranterna!”

Från vänster till höger: Frontex tidigare chef Fabrice Leggeri (stillbild: Frankrikes senat/YouTube), EU:s tidigare kommissionär för inrikes frågor Ylva Johansson (foto: Michael Varaklas / AP / NTB). Fabrice Leggeri, tidigare chef för EU:s gränspolis Frontex, säger att han fick höra av EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson att ”ert jobb är att få in migranter eftersom de kommer av kärlek”. https://www.snaphanen.dk/2024/02/25/din-opgave-er-at-faa-migranterne-ind/

Javisst är det kärlek till värdländers bankomater!

EU-kommissionär Ylva Johansson till chefen för Frontex: ”De kommer av kärlek”

Författad av: Christian Skaug och översatt av en bloggvän.

”Det var i en intervju med Journal du Dimanche den 17 februari, när han tillkännagav sin kandidatur till Europaparlamentet för Marine Le Pens parti Rassemblement National (RN), som Leggeri citerade det sensationella uttalandet av Johansson, som också återgavs av Brussels Signal och The Times.

Enligt Leggeri hade Johansson formulerat sig så här:

”Och vare sig du gillar det eller inte så är vi en åldrande kontinent, så du måste släppa in dem.”

Den tidigare Frontex-chefen, som starkt motarbetades av inrikeskommissionären, tvingades avgå och berättade för Journal du Dimanche att

– EU-kommissionen och eurokraterna ser inte massinvandring som ett problem, utan snarare som ett projekt. Det kan jag vittna om.”

Leggeri säger också att det var just för att han försökte kontrollera migrationen som han både utsattes för påtryckningar och lämnades kvar.

Den franska regeringen uppmanade honom att avgå, efter en lång period av påtryckningar, inte bara från Johansson, utan också från icke-statliga organisationer som är för migration och medier som Der Spiegel, som under lång tid kritiskt riktade strålkastarljuset mot migranternas avvisning på väg till Grekland.

Genom att tillkännage att han ansluter sig till RN i Frankrike säger Leggeri att det är nödvändigt att bekämpa en överväldigande migration. – Efter att ha lämnat Frontex jobb i april 2022 insåg jag att jag var tvungen att ge mig in i politiken för att försvara det jag tror på, säger Leggeri, som tillägger att alla attacker mot honom bara har stärkt hans övertygelse om att agera i Frankrikes intresse.

Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, rejoint Jordan Bardella pour les européennes

———————————————————————————————————————

Bakom Ylva Johanssons täckmantel om en åldrande befolkning ligger hennes och EU-elitens kärlek till bankdynastiernas skuldsystem som benämns ”Fractional Reserve Banking För att bankernas sedelpressar ej skall avstanna behövs ständig tillväxt, som kräver nya lån och där är migrant strömmarna ett förträffligt medel med bidrag under många år eller under hela livet. Splittring och söndring av värdländer får man på köpet, som krävs för EU:s överhöghet på alla områden med en världsregering som slutmål.

Om det inte finns någon kris, så skapar Bryssel en kris

”If there is no crisis, they create a crisis”.

Från bloggen Exposing the Darkness den 19 feburari.

Glädjande är att politiker, parlamentsledamöter har börjat inse den globala finanselitens narrativ. Men ännu är de för få för att punktera Brysseleliten som saluför Klaus Schwabs agenda.

”Den holländska parlamentsledamoten Rob Roos: ”Klimatförändringar” är en påhittad kris. Vi är på väg mot en ny typ av kommunism

”Byråkraternas centralister i Bryssel är beroende av makten. De använder eller missbrukar varje kris…och lösningen är alltid densamma – mer Europeiska unionen.

Om det inte finns någon kris skapar de en kris. Till exempel klimatförändringar. De kallar det ett existentiellt hot. Lösningen är Green Deal. Green Deal förstörde vårt energisystem. det förstör vårt matsystem. De försöker kontrollera CO2.

Om du kontrollerar CO2 kontrollerar du människor eftersom allt vi gör i livet handlar om CO2-utsläpp: leva, andas, resa.

Om du kan kontrollera detta kan du kontrollera människors liv. Nu har de introducerat digital identitet och centralbankens digitala valuta, så att de kan se allt vi gör och de kan kontrollera allt vi gör… …Vi är på väg till en stor europeisk superstat. De vill avskaffa nationalstaterna, när det väl händer har de fullständig kontroll. Vi är på väg mot vad jag kallar en ny typ av kommunism…”


Australiens senator Malcolm Roberts: ”Planen för den stora återställningen är att du kommer att dö med ingenting”
Han släppte allvarliga sanningar om WEF och dess dystopiska Great Reset-agenda i det australiensiska parlamentet.

Klaus Schwabs stora återställningsplan är slaveri!
Miljardärer, globalistiska företag kommer att äga allt hem, fabriker, gårdar, bilar, möbler, och vanliga medborgare kommer att hyra vad de behöver om deras sociala kreditvärdighet tillåter.

”Billionaire, globalist corporations will own everything homes, factories, farms, cars, furniture, and everyday citizens will rent what they need if their social credit score allows.”

—————————————————————————————————————————————-

Det är därför partier till vänster är så förtjusta i denna utveckling. Deras dröm om en värld i kommunismens anda håller på att gå i uppfyllelse. Med skam och rädsla kan de komma långt och få ett indoktrinerat folk att likt en fårskock följa i deras spår.

Bild från landsbygdensfolk.fi

En robothund (från WEF och Brysseleliten) håller fårskocken i schack.

EU:s nya plan: Ska avskaffa medlemsländernas suveränitet

Nu sätts omfattande planen i verket. Bångstyriga länder ska köras över och EU:s makt stärkas kraftigt, meddelar Fria Tider plus den 20 februari. En ledare som sätter sitt folk före globalister kan ej tolereras.

Wikipedia: Ordet indoktrinera är synonymt med hjärntvätta och kan beskrivas som ”systematiskt (t ex genom skolan) påverka människor till att tänka eller känna på ett visst sätt” .

En skapad klimatkris av globalister med deras verkställande politiker

Kan någon ta till sig det faktum att klimatagendan handlar om politik, inget annat?
https://peterkrabbe.wordpress.com/2024/02/24/blir-det-varmt-eller-kallt/

Debattören och bloggaren Peter Krabbe återkommer då och då med ett blogginlägg, förmodligen när adrenalinpåslaget blir för stort. Mitt eget är aktivt varje dag.

Att ta del av alternativ media och andras bloggar ger ofta påfyllnad av fakta med tips om artiklar och forskare, som har körts ut från det offentliga rummet, när narrativen om klimat, vaccin och krig obarmhärtigt avslöjas.

Denna gång lyfts den norsk-danske klimatforskaren professor Ole Humlum fram, som är specialiserad på polarforskning med tidigare istider, som återkommit med jämna mellanrum och som varat längst på Norra halvklotet som har längre avstånd till solen jämfört med länder runt ekvatorn.

”…Ole mötte kompakta protester från etablissemanget och blev utkörd från den norska vetenskapsakademin, hans forskning passade inte in i de politiska agendor som då växte sig allt starkare. Idag driver han istället sin webbsida https://www.climate4you.com/ där han levererar den mest kompletta databanken för tillgängliga mätningar...” skriver Krabbe.

Den senaste istidens utbredning sammanfaller med områden på norra halvklotet idag, som idag är föremål för nedkylning, med snö och kalla vintrar. Se kartorna i från Ole Humlums forskning i Krabbes blogginlägg.

En ny istid är sakta på ingång. Medan statsmedia är helt koncentrerad på den varmaste månaden, trots att globala medelvärden saknar all relevans för vår del av jorden.

”….Det kan vara varmare än någonsin i Mellanöstern – där skall det vara varmt – samtidigt som det är kallare än någonsin i vårt eget Skandinavien. Behöver vi påskynda vårt eget självmord genom att stoppa den lilla och behövliga uppvärmning vi får genom våra CO2-förhöjande utsläpp bara för att andra delar av världen skall minska den uppvärmning de själva förorsakar genom egna utsläpp….? konstaterar Krabbe.

Kanske är det ”det lika värdet” som blivit vägvisare för allt, inte bara mellan människor utan nu också för jordens temperaturförändringar som format narrativen. Beträffandet klimatet så är det främst oligarkers nya profit drivande påfund som styr hållbarhet som det gröna samhället och fossilfrihet. Smolk finns dock i maskineriet när el.bilsförsäljningen gått i stå och Norrlands gröna stål tillverkning inte går ihop, utan tillförsel av ständigt nya miljarder.

Bild från So-rummet Den senaste istidens utbredning

Att politiker blivit verkställare åt globalister beror mycket på att de tappat markkontakten med vanligt folk för länge sedan. Ingen utbildning behövs mer än i rövslickeriets konst för att komma sig upp. Meritokrati är slängt överbord, därför försöker ministrar i regeringen putsa upp en halvdann enstaka kurs till minst en magister examen. Höga löner med förmåner lockar, där EU:s parlamentariker blir mångmiljonärer under deras 5-års perioder. Inte konstigt att de valbara ler ikapp med blicken mot denna folkförrädiska högborg.

Oron är stor i statsmedia att krigshökarna som snart Nato festar med Biden får vakna upp i november med Trump

Nu är det klart, 200 år av fred är ett minne blott, efter att Kristersson och Andersson förrått sitt folk.

I går ef.m röstade Ungerns parlament ja till Sveriges Nato-ansökan. 188 ledamöter röstade ja och sex röstade nej.
Det som nu återstår är att den ungerska presidenten ska skriva under protokollet, men det är en formalitet och kan ta cirka fem dagar, påpekar SVT.

Men smolk i glädjebägaren kommer från Donald Trump.

”Länder som inte betalar tillräckligt ska förlora rösträtten i Nato. Det är ett förslag på Trumphögerns CPAC-kongress – som har som mål att stoppa globaliseringen. FN, WHO och EU är andra organisationer på måltavlan.…” Från SvD den 25 februari https://www.svd.se/a/4oy49o/pa-cpac-hyllas-antiglobalisering-och-diktatorn-nayib-bukele

Temat för det här årliga CPAC-mötet var ”Where globalism goes to die”. Vilket ger statsmedia med våra politiker i hela riksdagen kalla kårar. Tänk om de satsat på fel häst?

WASHINGTON

Joe Biden kommer att få oss att förlora det tredje världskriget, sa Donald Trump på lördagen. Utrikesminister Tobias Billström packar redan väskan för att på onsdag eller torsdag – då Ungern väntas ha sagt ja – i Washington överlämna det svenska så kallade anslutningsinstrumentet till Nato.
På onsdagskvällen är det Natofest på svenska ambassaden.
Nästan två års svensk Natovånda skulle därmed kunna vara över. Men Billströms Natofest under Biden, kan i november bli ett uppvaknande med Trump.
Den förre presidenten leder i de flesta mätningar just nu över Joe Biden, och Trump har nyligen skrämt upp Europa genom att förmå kongressen att stoppa ett senatens stödpaket till Ukraina. Och genom att påstå att när han var president – sa till ett Natoland att om de inte betalade skulle han uppmuntra ryssarna ”att göra vad fan de vill med er….”

Medan andra världsledare försökte överträffa varandra i godhet mot Ukraina under lördagen påpekade Trump att Biden kan dra in världen i ett tredje världskrig som han inte kan vinna.

”…Trump försäkrade också att Ryssland inte skulle ha anfallit Ukraina om han hade varit kvar i Vita huset, och han talade om hur han som president förde USA ut ur ”de löjliga och ändlösa krigen” – och beskrev situationen under Joe Biden så här: ”Crooked Joe” och hans hantlangare har dig fångad på ett expresståg på väg mot träldom och ruin….”

EU, FN, WHO och World Economic Forum stod på fiendelistan och Nayib Bukele El Salvadors president hyllades som en rockstjärna för att ha knäckt gängkriminaliteten i landet med riktigt hårda tag, som skulle få våra vänsterliberala politiker att tuppa av. De jamsar ännu om fritidsgårdar. snälla samtal, sluta skjut armband i god samverkan med alla samhällets korrekta aktörer, medan kriminella i karriären hånler och vänder dem ryggen. Därför beskrivs Bukele som diktator i media, så läsare förstår vilken ful fisk han är som vänder snällismen ryggen.

Folket i EL Salavdor tackade honom däremot med 84 % av rösterna i valet i fjol. Hans avslutningsord ”…till CPAC kommer globaliseringen för att dö. I El Salvador är den redan död” som ger innebörd åt orden det är alltid för tidigt att ge upp.

Bild från Twitter.com Nayib Bukele och Donald Trump skakar hand

Det är bara att hålla tummarna för att ingen kula sätter stopp för Trump. Kennedy hotade med att förstatliga bankerna strax innan besöket i Dallas 1963, vilket ändade hans liv. Att sätta stopp för kriget i Ukraina är nog lika farligt. Att stoppa omfördelningen från folket till oligarkers krigsindustri är minst lika oroväckande för bankdynastiers sedelpressar, för att inte tala om investmentbolagens rövarplaner som kan gå om intet.

Fakta som glömdes bort på Sergels torg på 2-års dagen för kriget i Ukraina

Kanske jag skulle ha skrivit för firandet av kriget i Ukraina. Krigsindustrin jublar och dess doa flickor på Sergels Torg var Kristersson och Andersson.

EU-eliten firade med Zelenskyj och visade sin godhet med folkets pengar, nu när USA blivit mer saktfärdigt med dess stöd till Ukraina.

Statsministern förkunnade om vikten att stå på frihetens och demokratins sida och Magdalena Andersson krävde att den ryska regimen skulle ställas till svars för sina krigsbrott.

Och nu har båda dessa politiker lotsat in oss i Nato som definitivt inte står på demokratins sida. Deras uppdragsgivare USA har aldrig ställts till svars för dess otaliga krigsbrott med militära interventioner i Vietnam, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern som orsakat miljoner döda och skapat terror rörelser, inbördeskrig med krigsbrott utan dess like. Julian Assange får ruttna bort i en fängelsehåla för att ha avslöjat sanningen i Irak, så ingen annan journalist gör samma sak.

Det här är fakta med källor från Global Politics som inte demonstranterna fick höra, i stället erbjöds de skönsång av Eva Dalgren om  ”den förbannade jävla Putinjäveln”. https://www.globalpolitics.se/bakgrunden-till-kriget-i-ukraina-nagra-punkter/

Jag citerar endast punkterna, mer fakta finns i länken

 • Natos utvidgning österut. Ni minns väl världens reaktion under Kuba krisen?

”I mitten av oktober för 50 år sedan flög ett amerikanskt spaningsplan över Kuba och upptäckte att det pågick ett febrilt arbete på ön med att uppföra uppskjutningsramper för medeldistansrobotar. Att ge Sovjetunionen – som var Kubas allierade – tillgång till dessa skulle innebära ett dödshot mot USA som låg 15 mil norr om Kubas kust. Händelseutvecklingen som följde har i historieskrivningen fått namnet Kubakrisen och blev det kalla krigets hetaste ögonblick…https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/kubakrisen-1962-det-kalla-krigets-hetaste-ogonblick

Men amerikanska baser längs Rysslands gräns skall Putin bara tacka och ta emot!

”….Ingen annan stormakt skulle acceptera att hamna i samma situation som Ryssland, och knappast heller Sverige. Antag att Ryssland börja bygga baser runt USA via allians med Mexiko, Venezuela, Kuba etc…” 

 • USA och EU stödde statskuppen i Kiev mot folkvalde presidenten 22/2 2014
 • Väst och Ukraina nonchalerades Minsk II som skulle ge Donbass ökad självständighet, stött av FN och mycket av Ryssland. Angela Merkel: Minsk II var för rusta upp Ukraina och lura ryssarna.”
 • Minsk II ersattes av inbördeskrig av Kiev mot Donbass med 14 000 dödsfall före 2022 enligt FN. I Donbass bor och bodde många rysstalande och hundratusentals flydde till Ryssland efter 2014.
 • Ukraina i början av 2022. Just före Rysslands folkrättsstridiga angrepp hade Ukraina ökat angreppen mot landsmännen i Donbass
 • USA:s mål officiellt är att försvaga Ryssland
 • Ukrainas nazisttolerans med förföljelse av allt ryskt som språket, musik, böcker monument, som ersatts med nazist vänlighet. Ryssland har varit internationellt ledande i att uppmärksamma nazism, bl.a. i resolutioner i FN:s generalförsamling, med USA och Ukraina som främsta av få Nej-röster. 
 • Nato/USA avvisade Rysslands krav på säkerhet vid årsskiftet 2021-2022, vilket Ryssland la fram med  hänvisning till internationell rätt – annars hade kriget med stor sannolikhet kunnat undvikas.

Icke att förglömma hur Boris Jonson fick fart till Ukraina, när ett fredsavtal låg i sin linda mellan Ukraina och Ryssland. https://www.svd.se/a/a7nq04/johnson-pressar-pa-for-kievs-seger-men-forlorar-hemma

Jag undrar hur mycket Zelenskyj fick i mutor?

Aldrig ett knyst om grundorsaken, Ryssland skall knäckas är Big brödernas dröm så de kan lägga beslag på landets enorma naturtillgångar, precis som USA:s investmentbolag gjort i Ukraina.

Statsmedia vill framstå som opartisk med Nato-kritiska artiklar – nu när medlemskapet är i hamn

Tidigare var det locket på och krigshetsande ledarskribenter fanns i varje vrå med inställsamma interjuver med krigshökarna utan kritiska frågor. Nu, när Orbán mutas med Jas affär, så passar media på och publicera lite Nato tvivel. Klädsamt så det förslår.

Hur mycket motköp Kristersson erbjöd finns inga uppgifter på, för det hägrade Natomedlemskapet har inget utgiftstak, det har bara vården, skolan och omsorgen. Migrationsverket har alltid fått jobba på löpande räkning, eftersom den ständiga tillväxten måste räddas med bankers sedelpressar av nya bidragskrävande nyanlända, som kräver nya lån. https://www.svd.se/a/rlkRvm/fyra-gripen-till-ungern-motkop-brukar-bli-160200-procent-av-ordervardet

Bild från aftonbladet.se

Våra tre krigshetsande musketörer Billström, Kristersson och Jonson

Alternativa medier ligger ljusår före statsmedia med att avslöja att riksdag och regering har tappat all markkontakt. Därför har kritiska skribenter bannlysts från statsmedias debatt- och insändarforum.

Newsvoice återger en intervju med Tulsi Gabbard som tidigare var kongressledamot på Hawaii och presidentkandidat 2020. Hon ifrågasätter i en Fox News-intervju nyttan för USA och amerikanska medborgare likväl som europeiska medborgare med NATO.

Tulsi Gabbard:

“Trump ställer en viktig fråga till alla NATO-länder: Vad är värdet av medlemskapet för er? Är det värt kostnaden i pengar och eventuellt livet för era nära och kära?
Andra länder bör inte förvänta sig att USA ska offra våra skatter och eventuellt våra nära och käras liv för att skydda länder som inte är redo att göra liknande uppoffringar.
Hillary Clinton och den krigshetsande eliten vägrar att ta itu med denna fråga, och tar i stället till skrämselpropaganda och smutskastning.

Tulsi Gabbard säger att viljan för amerikanska medborgare att slåss för europeiska länder i ett krig mot Ryssland är låg. Hon frågar även hur troligt det är att människor vill ställa upp i ett krig mot Ryssland med vetskapen om att Ukraina redan offrat nästan en halv miljon människoliv.

—————————————————————————————————————————-

Global Politics uppmärksammade en Natokritisk insändare i självaste DN den 23 februari. https://www.globalpolitics.se/dn-insandare-insandare-vi-maste-prata-om-alla-faror-med-natomedlemskapet/

För ett par år sedan fick jag själv några insändare publicerade i DN, men upptäckte snart att jag enbart var en spottkopp för korrekta och hetsande kommentatorer. Om det förhåller sig lika i dag låter jag vara osagt.

Kanske denna publicering orsakades av lite dolt Trump varning i inlägget?

Nu till det Natokritiska inlägget, när medlemskapet har rots i hamn:

”Nato är inte det bästa, det enda eller ens ett bra sätt att försvara Sverige på. Tvärtom kanske det är det sämsta. Sverige har stått utanför krig under lång tid, till stor del tack vare vår alliansfrihet. Vill vi verkligen tvärvända och förstöra det? skriver Dan Lakss studerande i Enskede och fortsätter;

Statsminister Ulf Kristersson (M) och överbefälhavare Micael Bydén påstår i fortfarande färska uttalanden att de vill tala klarspråk och visa transparens kring det säkerhetspolitiska läget. Kristersson talar om och trycker starkt på befolkningens så kallade skyldigheter att förbereda sig inför krig, men varför talas det nästan inte alls om alla faror och problem med ett svenskt medlemskap i Nato?

En anledning, och knappt ett argument, till att inte hålla folk­omröstning i Natofrågan var rädsla för desinformations­kampanjer.

Hur är då regeringens val att aktivt undvika att tala om alla problem med ett medlemskap inte en typ av desinformations­kampanj i sig? 

Varför slopas stöd till organisationer som arbetar för fred och vars bidrag inte utgör en droppe i havet vad gäller det ekonomiska?

Framställs ett Natomedlemskap som den enda och bästa vägen till ett försvar utifrån katastroftankar om krig utan att samtidigt lyfta lika viktiga faror med samma väg är det klart att opinionen vinklas. Genom att förespråka enbart den ena sidan av samma mynt och på samma gång skrika varg berövas folket på sin chans till en rättvis förståelse över vad ett medlemskap faktiskt innebär. Inte konstigt att det råder en militär upprustningshets och en typ av mord­mentalitet. När människor är rädda handlar de först och om en har tur följer eftertänksamhet. Frågan är om vi har råd med denna turordning.

Ja – rädsla gör folk dumma. Rädsla får folk att agera irrationellt och skräck är det mest uppenbara ledordet i hela den så kallade debatten sedan Ryssland påbörjade sin invasion i Ukraina.

Med USA som största aktör i Nato och som i dags­läget varken verkar ha en tillförlitlig regering eller demokrati på hemma­plan har jag svårt att se hur slutet av tunneln skulle vara annat än mörk. En tunnel där Donald Trump mycket väl kan bli president igen. Där Trump hyllar Vladimir Putin och sätter käppar i hjulet för stöd till Ukraina som vi påstår oss vilja hjälpa.

Det talas högt om ”våra” värderingar och ”vår” demokrati från statsministern i dagsläget. Då måste man undra hur dessa värderingar och demokrati ser ut. För att inte nämna vilka vi skulle vara.
Svenska samhället klassar 18-åringar som vuxna, men i ärlighetens namn är folk inte vuxna på riktigt förrän tidigast runt mitten av 20-årsåldern. Då har den del av hjärnan som styr vår kognitiva förmåga tidigast mognat. Alltså den del som styr förstånd och beslutsfattande. Dessa barn ska vi alltså tvinga lära sig mörda? Konceptet av att effektivt ha ihjäl andra och hantera vapen ämnade enbart för detta kan inte kallas för annat än just mordträning. Fick alla dessa individer i vårt demokratiska Sverige säga sitt i frågan?

Sverige har stått utanför krig under lång tid, till stor del tack vare vår tvivelaktiga alliansfrihet. Vill vi verkligen tvärvända och förstöra det? Genom hysteri och rädsla för att våga agera och tänka självständigt? Det kanske hade varit nödvändigt att söka sig till Nato i framtiden, men vägen dit får – eller rättare sagt fick – inte vara så kort.

Så varför pratar alla som om vi är i eller är på väg att hamna i krig med Ryssland?
Sverige som är så benäget att hela tiden ta efter grannländer. Vi följde Finlands val att söka medlemskap i Nato, men om Finland då har förnuft nog att kalla våra ledares kontinuerliga uttalanden och krigshets för dårskap så kanske vi borde lyssna?

Vi kanske borde titta på hur säkerhetsläget hela tiden verkar eskalera till det sämre på grund av vårt medlemskap?

Det är väl slutligen ingen som motsätter sig Nato som vill att Sverige inte ska försvaras? Det handlar om hur vi gör det och att Nato inte svart på vitt är det bästa, det enda eller ens ett bra sätt att göra det på. Tvärtom kanske det är det sämsta.

Det är många som har försökt varna för konsekvenserna och vi är inte ens officiellt medlemmar, men redan får vi påtryckningar från USA om att ansluta oss till väpnade konflikter. Tanken är väl ändå att göra allt vi kan för att undvika det? Att straffa eller använda tvång mot krigs- och vapenvägran skapar inte försvar och skyldighet. Att skälla med militär närvaro hjälper väl inte till att avtrappa spända situationer? Det verkar dessutom finnas mer att läsa om Natos planer för Sverige än vilka planer Sverige har i frågan. Det är bekymmersamt, minsann.”

(Fet stil är min egen markering)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Skribenten slår huvudet på spiken genom att konstatera att rädsla gör folk dumma. Rädsla är indoktrineringens smörjmedel. Krigshets, klimat hets och vaccin hets har fått medborgares dumhet att slå nya rekord.

Därför hyllas Greta med hennes generationen, ofta bortskämda medelklassbarn, av den globala finanseliten med nationens medlöpande politiker. Dessa ofta överbeskyddade unga har varken kunskap eller erfarenhet att tackla rädsla, därför blir det BUP med årslånga köer.

Alla dessa frågor borde ha publicerats tidigare, men Nato processen fick inte störas, bara yttrandefriheten.

Mina insändare till lokaltidningen ”Corren” om Nato medlemskapets baksida hamnade alltid i papperskorgen. Kanske det är dags med ett nytt försök, när DN lättat lite på förlåten?

Olika syn på Israel och Hamas kriget

Ofta citerar jag från Gatestone Institut, en konservativ, opolitisk tankesmedja i USA och från bloggen Global Politics som är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad blogg

Mer om Gatestone Institut finns här https://sv.gatestoneinstitute.org/about/

Institutet arrangerar nationella och internationella konferenser, för politiker, experter och journalister och ger ut böcker, publicerar dagliga artiklar på https://sv.gatestoneinstitute.org,

Redaktör för bloggen Global Politics är Anders Romelsjö med bakgrund som läkare och forskare.

Ibland finns samstämmighet i deras artiklar, men ofta är avståndet stort som vid analys av kriget mellan Israel och Hamas, Mellanösterns eviga krutdurk.

Vänstern vill av tradition stödja alla motståndsrörelser som Olof Palme krattade manegen för med biståndsmedel och där SIDA fick hans glasögon, som sitter hårt på näsan än i dag och där tjänstemännen vägrar att ta dem av.

Att ledare för frihets-och motståndsrörelser snart förvandlades till hänsynslösa diktatorer är hela Afrika exempel på. Ingen har väl heller glömt de röda kremernas folkmord i Kambodja under Pol Pots ledning mellan åren 1975-1979 och som en tröttsam papegoja upprepar jag att förtryckta har blivit den nya förtryckarna genom historien.

Gatestone Institut (höger) ser med Israels ögon och Global Politics (vänster) med Hamas.

Terror angreppet mot Israel den 7 oktober i fjol tonas ner av vänstern och rättfärdigas av Israels försvars- och bosättningspolitik sedan staten bildades 1948. Kontentan är att Israel får skylla sig själv efter årtionden av palestinskt förtryck. Man blundar för de ständiga angreppen mot Israel efter 1948, stenar i barns händer, självmordsbombare och arabstaternas återkommande anfallskrig mot Israel.

Under ytan görs ingen skillnad på antisionism/hat mot den judiska staten där USA:s bankimperium är i judiskt ägo och antisemitism/judehat. Givetvis har man rätt att kritisera staten Israel, precis som andra länder, men här införlivas dess medborgare med staten tack vare det urgamla judehatet som ständigt får ny näring.

Från höger lyfts Hamas terror handlingar upp med kraftiga fördömanden av angreppet den 7 oktober. Hamas terror har finansierats av generöst bistånd, inte minst från Sverige. Men nästan inget har gått till att förbättra livet för palestinier, utan till dess ledare, som är miljardärer och som har byggt tunnlar i stället för att satsa på infrastruktur, förbättrat skolor, vård, vägar, vatten försörjning. Familjer till självmordsbombare har däremot belönats rikligt och i skolor rabblas frekvent ramsor om judehat.

Här är en artikel om FN och dess biståndsorganisation UNRWA, där vissa medlemmar tillhör Hamas och beskylls för att ha varit delaktiga i terrordådet mot Israel den 7 oktober.

”Dags att sätta stopp för UNRWA:s jihad mot Israel”
av Bassam Tawil, journalist, muslimsk arab baserad i Mellanöstern. Artikeln är från den 24 jan 2024.

Så här avslutas artikel: ”….Det är dags att montera ner UNRWA och få ett slut på farsen om de palestinska ”flyktingarna”. Det finns inga riktiga flyktingar. Det finns flera miljoner palestinier som lever – ofta under avskyvärda förhållanden (så att Israel kan få skulden) – under Palestinska myndigheten och Hamas, och i Libanon, Syrien och Jordanien.
Det är FN som möjliggör och vidmakthåller denna människorättskränkning. Dessa palestinier lever under palestinska och arabiska regimer som för länge sedan borde ha tagit dem under sin vinge i stället för att hålla dem i ”flyktingläger” med det muntra ”humanitära” löftet om att de en dag ska svämma över Israel, göra judarna till en förföljd minoritet i deras eget land och sedan förverkliga deras undergång…” https://sv.gatestoneinstitute.org/20406/unrwa-jihad-mot-israel

Här är en artikel med motsatt uppfattning från Global Politiics av Reidar Kaarbø som frågar sig om Hamas har vunnit kriget i Gaza? ihttps://www.globalpolitics.se/david-och-goliat-har-hamas-vunnit-kriget-i-gaza/#comment-169646

Citat: ”……Palestinierna har kämpat mot Israel i generationer. Israel har varje gång svarat med skoningslös och oproportionerlig hämnd. Under många decennier har alla möjliga sätt att lösa konflikten prövats, men med ett Israel som står över alla internationella konventioner, lagar och resolutioner har ingen lösning varit möjlig. Palestinierna hade inte ett värdigt liv och ingen framtid. Nu var det nog…../…Det verkar nu som att Israel vill att palestinierna som folk ska utplånas och att den attraktiva Gazaremsan längs Medelhavet ska annekteras av Israel. Om så är fallet, så har vi definitivt ett folkmord….”

Hamas betraktas som en motståndsrörelse och terrorattacken var enbart självförsvar orsakad av Israels ockupationspolitik. Artikeln illustreras med David och Goliath. Bild. derimot.no

I denna bistra verklighet är det inte säkert att David segrar, visserligen kan Hamas terrorister elimineras, men deras ideologi med judehat finns inbränt i en majoritet av muslimers DNA och där hjälper inte Goliats seger och inte heller Sveriges enorma bidrag.

Kvartals journalisten Lars Åberg med Johan Frisk har gjort en sammanställning som visar att Sverige under 25 år har skänkt 133 miljarder i bistånd till muslimska länder, som nu kampanjar mot oss, men med massinvandringens muslimöverskott så klarar det nya Sverige det på egen hand att förstöra vårt fosterland. Läs och förskräcks! https://kvartal.se/artiklar/133-miljarder-i-bistand-till-landerna-som-kampanjar-mot-sverige/