Alla inlägg av Harriet

Om Harriet

Presentation: Pensionär efter ett långt yrkesliv som sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering. Intresserad av samhällsfrågor, undertecknad har fått många debattinlägg publicerade under åren främst i lokaltidningen. Tyvärr har det under åren blivit allt svårare att få kritiska inlägg publicerade som avviker från de etablerade opinionsbildarna. Faran med att enbart korrekta åsikter publiceras är att vanligt förekommande uppfattningar förblir osynliga och orsakar ett demokratiunderskott. Tack vare nätet kan maktutjämning äga rum.

AI gör banker ännu mer opålitliga vid nästa marknadskrasch

Bankerna håvar ännu in enorma vinster på bolåneräntor, men varningar finns i farstun, där Artificiell intelligens (AI) redan har placerats.

Samarbete mellan banker och makthavare orsakar globalt säkerhetsbedrägeri, är slutsatsen i en bok av den holländske advokaten och visselblåsaren Hester Bais .

Sedan 2014 har han uppmanat myndigheterna att stoppa de massiva internationella bankbedrägerierna i OTC-derivat och säkerhetsskalspel.

(OTC-trading, eller over-the-counter-trading, handel över disk på engelska, beskriver handel som inte sker på de formella börserna. OTC-handel sker till största delen mellan två parter och oftast i ett nätverk av mäklare. Wikipedia)

Han redogör för detta scenario i sin bok ”Worst Bank Scenario”

Ett stort problem är att många banker saknar säkerhet och är underfinansierade genom vidlyftiga spekulations affärer och för att dölja detta faktum så pågår oftast dolda bedrägerier för att få in kapital.

Orsaken är obalans mellan utlåning och insättning.
De har lånat ut för mycket, beviljat krediter som det inte finns täckning för.

Ett exempel på bedrägeri är att under lockdown skapades det en fond på 800 miljarder euro som en Corona-fond, men dessa pengar användes för att stödja bankerna och de användes aldrig för sitt avsedda syfte.

Pensionsfonder kan användas som buffert och urholkas. När krisen som förr eller senare kommer kan låntyngda husägare varken betala sina räntor eller sälja när marknaden sviker.

Det är alltså bankdynastiernas vanliga koncept att bankerna tar vinsten och folket förlusterna, oavsett konjunktur och ekonomisk transaktion.

Makthavarna spelar med och garanterar statlig insättningsgaranti, dvs våra skattepengar. Eftersom vissa banker är för stora för att få gå omkull.

Nu planeras ett nytt globalt Bretton Wood system med AI i högsätet.

(Bretton Woodssystemet var ett fastkurssystem där växlingskursen för länders valutor gentemot den amerikanska dollarn fastslogs och mellan 1945 och 1971 reglerade det växelkurserna för medlemsländerna i Internationella valutafonden (IMF).

I början på 70-talet försökte Richard Nixon på olika sätt rädda den fasta kursen mot guld men förgäves, eftersom Vietnam kriget slukade statens finanser. 
1973 tvingades den amerikanska centralbanken förklara att dollarn inte längre var konvertibel mot guld.
Därmed upphörde Bretton Woods-systemet och det flesta valutor fick istället rörlig växelkurs. Sammandrag från Wikipedia)

Nu är det AI som står på tapeten för att både dölja och rädda bankernas ihåliga säkerhet med ett nytt Bretton Woodsystem 2,0.

Kriget mot våra kontanter är ett medel för att förverkliga globalisters nya system. Ett nytt globalt AI-system kommer att övervaka varje transaktion och kontrollera varje person på planeten. Integritet och ekonomiskt oberoende kommer att försvinna. Centralbankernas digitala penningtransaktioner CBDC, förbereds aktivt för att sjösättas och därmed intensifieras kriget mot kontanter.

(CBDC, Central Bank Digital Currency, är en digital valuta som utges och stöds av en centralbank. Det är en form av digital betalning som liknar vanliga pengar, men istället för att finnas i fysisk form är den helt digital).

AI bygger på att enorma mängder data matas in för att få resultat med bra analys och beslutsfattande, men faran är om det är dålig kvalitet på det som matas in, vilket kan leda till att AI gör systematiska fel (bias). Länken är mer till för mig själv och kanske några andra som inte har stiftat bekantskap med Apples Siri och Amazons Alexa.
https://main.exedsse.se/vad-betyder/ai

Tyvärr anser jag att en majoritet av våra politiker är drabbade av kognitiv bias, t.ex inom den gröna omställningen där deras subjektiva bild avviker från verkligheten. Bias inom läkemedelsforskning är inte ovanligt, där systematiska fel i redovisning kan få en dålig medicin att framställas som bra.

Författaren varnar för en ny marknadskrasch och tillägger att de enorma kostnaderna för dagens och morgondagens dysfunktionella finansiella system kommer till stor del att överföras till nästa generation.

Således intet nytt under solen…

https://www.amazon.co.uk/Worst-Bank-Scenario-Hester-Bais-ebook

Hur banker skapar pengar och försnillar dem

Troligen beror mitt intresse för ekonomi på att jag som ensamstående mor med medioker lön verkligen har tvingats följa dess innebörd, att hushålla!

Ordet ekonomi kommer från det grekiska ordet oikonómos och betyder hushållning. Med det menas planering av resurser för att hålla dem inom önskade gränser.

Men att hushålla med pengar är inget som våra banker gör.

En läsvärd artikel om skapandet av pengar fann jag i denna länk som både ställde frågor och besvarade dem.

https://www.sovereign-money-for-all.eu/bankdrift?gad_source

”Vad har en bankkonkurs och det sätt på vilket pengar
kommer in i världen gemensamt?

Där

 • 90%
  av pengar skapas av banker ur tomma intet
 • 90%
  varav används för spekulation
 • 90%
  av befolkningen känner inte till dessa fakta…

Redan 2012 ställdes frågan ”Vem tillverkar och distribuerar pengar?” i Frankfurt i en undersökning med tusen medborgare. De allra flesta av de tillfrågade trodde att antingen centralbanken eller regeringen satte pengarna i omlopp och bestämde vem som fick dem. Men vad har arbetslöshet och rädsla för att förlora jobbet med detta att göra?

Verkligheten beskrivs med denna illustration från artikeln. I skyltfönstret är det fullt men i verkstaden, här kassavalvet, ekar det tomt.

Banker skapar nya pengar när de ger lån. Före lånet existerade inte dessa pengar. Detta bekräftas av Central Bank of Storbritannien, Tyskland och många andra europeiska centralbanker!

Vad är en av de negativa bieffekterna för miljön av denna olagliga verksamhet?

Att en bank går omkull beror inte på nya omständigheter, utan har, som varje bankkris, samma orsak om och om igen!

Bankerna lånar ut mycket mer än de har insättningar.

Slösa hyllas och Spara hånas har länge varit den ekonomiska filosofin (eget tillägg).

Dessa lån går i sin tur oftast till icke-produktiva och även till mycket lönsamma ändamål, såsom oljeledningar, kemiska fabriker för bekämpningsmedel, teknik för genetiskt modifierade växter eller helt enkelt spekulationer med livsmedel.

Så snart en av affärerna går fel blir den förr eller senare offentlig. Kunderna börjar ta ut sina (riktiga) pengar. Likviditeten försämras. Kraschen accelererar i takt med att fler och fler människor får reda på den. Bankrusningen är oundviklig… Dominoeffekten ser till att löpelden sprider sig till andra banker på nolltid. En finansiell kris är resultatet…;

Bild från Dreamstime

Att stoppa en dominoeffekt är svårt, storebrors hand hinner aldrig med, eftersom dessa händer är medskyldiga (eget tillägg, samt bildval)

Kreditdrivet penningskapande ur tomma intet beror oftast på en mani (alla rusar åt samma håll) och en lågkonjunktur med depression.

Detta är den typ av samhälle vi måste leva i nu. I årtionden har det bara varit upp och ner…

Ur vår synvinkel är detta den främsta orsaken till problemet.
Frågan är vad som kommer att kollapsa först, samhället, jorden eller det finansiella systemet?
Kolla in denna film uppmanas vi av författarna https://www.youtube.com/watch?v=01IusDeSPE4

——————————————————————————————————

Ständiga krig är det bästa medlet för att lägga beslag på folkets pengar samt deras unga män, där USA med väst snart har tömt hela Ukraina på soldater. Ryssland skall knäckas och Ukrainas bördiga jord och mineraler skall övergå i Big Brödernas regi, med investmentsbolagen som mellanhänder.

Studier en väg till eget liv. I bästa fall utan heders- förtryck – men i EU fortsätter globalister sitt förtryck

Unga kvinnor med invandrarbakgrund är de som i störst utsträckning läser vidare efter gymnasiet, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) från 2023. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tjejer-med-invandrarbakgrund-pluggar-allra-mest-toppar-listan

Yrken som står högst i kurs hos invandrare är tandläkare, apotekare, läkare, och karriär inom rättsväsendet, som ibland kan bli riktigt farligt med starka band till familjen som kan innebära dubbla lojaliteter.

Bild från shutterstock.com

”S-märkta åklagaren Rahina Ortac, som åtalas för brott mot tystnadsplikten sedan hon läckt uppgifter från utredningar till sin släkt, förnekar att hennes familj är en ”klan” – trots att hennes kusin är ökände gängledaren Ismail Abdo. – Vi är en vanlig familj, säger hon….”
https://samnytt.se/atalade-gangknutna-aklagaren-vi-ar-en-vanlig-familj Javisst, är de det, en helt vanlig klanfamilj, så fått behålla sin egen kultur efter den förödande prop 1975:26. som blev verklighet med råge.

Hej, Harriet, mejlar signaturen TT

Att unga invandrarkvinnor läser vidare efter gymnasiet visste jag redan 1980!

Det var en utländsk tjej som berättade att hon var tvungen att gifta sig, men om hon studerade skulle giftermålet få vänta. Detta skäl var ok för familjen, så länge hon studerade. Hon gick sedan på Universitet.

Hon menade att så länge hon studerade fick hon vara fredad från tvångsgiftemål.  När hon blir äldre då skulle hon bli starkare och ha större chans att välja sin egen partner istället för familjen.

Det lyckades. Hon berättade att hon hade träffade en partner som hon ville ha och familjen hade inget inflytande på hennes livsval längre.”

——————————————————————————
Vi är många som instämmer. Jag själv från möten med invandrarkvinnor under yrkesårens rehabiliteringsarbete och min äldsta dotter från hennes långa lärargärning. Där oron kunde vara stor hos unga invandrarflickor inför sommarlovet att bli bortgift med en kusin i hemlandet.

Trots mängder av vackra ord, publikationer och undervisningsmaterial från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Linköping, så fortsätter hedersförtrycket både öppet och dolt. https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/ar-du-utsatt-for-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

Själva motorn i hedersförtrycket är anhöriginvandring samt generöst asylstatus och medborgarskap. I fjol beviljade Migrationsverket 102 000 ansökningar om uppehållstillstånd i Nordens mest kravlösa bidragsland, där muslimer med krav på sär-rättigheter ökar deras majoritet.

Tidöavtalets paradigmskifte har vi inte sett röken av. Jag tror aldrig att det var meningen heller.

När Nalin Pekul (S) tog bladet från munnen och pratade om förortens skäggiga skuggor då sparkades hon ut från socialdemokraternas partistyrelse. Bortgifta unga flickor, väger lätt när makten framför allt har högsta prioritet hos socialdemokraterna och där väljarrimporten numera måste strykas medhårs.

– Om jag ska ge ett råd som gammal tant så är det att aldrig låta Miljöpartiet styra asylpolitiken. Aldrig! Säger Nalin Pekgul, sjuksköterska och tidigare ordförande i Socialdemokraternas kvinnoförbund i Fredagsintervjun. hos Kvartal under 2020. https://kvartal.se/artiklar/nalin-pekgul-lat-aldrig-miljopartiet-styra-asylpolitiken/

Lika klarsynt och modig var EU parlamentariker Ewa Zajączkowska-Hernik, som tillhör det polska högerpartiet Nytt hopp, under EU debatten, i går, när Ursula von der Leyen som väntat fick 5 år till som EU:s globala chaufför. Våra mähän till parlamentariker applåderade vilt, med glädjande undantag av vänsterns och SD:s representanter.

Bild från artikeln i Fria Tider

– Du är ansvarig för varje våldtäkt, varje överfall, varje tragedi som orsakas av inflödet av illegala invandrare, sade den polska parlamentarikern och riktade sig direkt till toppbyråkraten.

Hon anklagade von der Leyen för att främja den omfattande illegala invandringen från tredje världen, och för att förstöra ekonomin genom EU:s nya gröna giv och tillade att hon hör bättre hemma i ett fängelse än i EU. Givetvis under vänsterns burop, eftersom vänstern i hela Europa nu är tvingade att få invandrarröster för att antingen klänga sig kvar vid makten eller återkomma till nästa val. https://www.friatider.se/hogerkvinnan-till-ursula-van-der-leyen-du-hor-hemma-i-fangelse

Men positivt är att tjejer med invandrarbakgrund har hittat sin egen väg ut ur hedersförtrycket.

Deras bröder ägnar sig ofta åt kriminell karriär och har de tur så kan deras syster försvara dem eller läcka hemliga uppgifter som innebär ett högre pinnhål i deras karriär. Behjälpliga kan också vissa kärlekskranka feminister vara tyvärr i polisuniform.

Varför inte anställningsstopp från klanfamiljer till högre tjänster, när risk finns att gynna kriminalitet och ytterligare skada medborgares trygghet?

Tystnad i statsmedia när studier om gen vaccinets farlighet publiceras och protester från vårdpersonal negligeras.

Nästan dagligen publicerar utländska nyhetsbloggar och tidskrifter vetenskapliga artiklar om baksidan på vacciner framställda med mRNA teknik, men i Sverige är det dödstyst i statsmedia.

Enligt CNN så har Trump och RFK Jr diskuterat vaccin och dess följder i en video efter mordförsöket, men den togs snabbt bort.

I klippet hörs Trump försöka övertyga Kennedy om att ställa sig bakom honom när han kandiderar till presidentposten och säger att han gärna vill se Kennedy ”göra någonting”.
– Och jag tror att det skulle vara bra för dig och så stort för dig. Och vi kommer att vinna, utbrister han varpå Kennedy svarar ”ja”.
Robert F. Kennedy, JR borde få bli chef för amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Men då går han förmodligen samma öde till mötes som sin far och farbror. https://nyadagbladet.se/utrikes/har-ar-trumps-privata-samtal-med-rfk-diskuterar-samarbete-och-vaccinskador/

Vi har nog världens mest indoktrinerade folk, som endast tar del av det statsmedia förmedlar, som gärna kavlar upp ärmen för dödligt vaccin och som tror att allt elände i världen kommer från Putin och Xi Jingping. Och allt för många idioter tror att mer vapen till Ukraina skall rädda demokratin i Europa. Den förstör EU själv så bra.

Ett exempel på dödligt vaccin är en referensgranskad studie från den schweiziska tidskriften MDPI som har konstaterat att människor som vaccinerats med denna teknik får förkortad livslängd. Efter en detaljerad analys av studien bekräftar McCullough Foundation att de som fått två doser av sprutorna har förlorat 37 % av sin förväntade livslängd. https://www.mdpi.com/2076-2607/12/7/1343

Förlaget Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) bildades 2010, och har i dagsläget en tidskriftsportfölj om cirka 300 titlar.

Stiftelsen, McCullough Foundation är grundad av den framstående amerikanska kardiologen Dr. Peter McCullough, som är den kände hjärtläkaren som tidigt varnade för blodproppar och inflammation av hjärtmuskeln, främst hos unga idrottare.

Samma resultat om förkortad livslängd finns i en studie där forskare analyserade statliga data från US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Cleveland Clinic Data och försäkringsbolags riskbedömningsdata. Analysen avslöjade en oroande trend som visar att livslängden sjunker för dem som fick flera vaccindoser https://slaynews.com/news/fully-vaxxed-lose-25-years-life-expectancy-study-shows/?utm_source=substack&utm_medium=email

Oroande för alla medborgare som genom masspsykos och tvång tvingades att kavla upp ärmen flera ggr, men kanske inte för Bill Gates WHO och globalister som önskar befolkningskontroll.


Vårdpersonal protesterar

Hundratals läkare och forskare från hela världen har undertecknat ett avtal som kräver att mRNA Covid-vaccin ska avbrytas och undersökas på grund av allvarliga farhågor om deras säkerhet och effekt.

Uttalandet, kallat Hope Accord, släpptes nyligen och fick snabbt nästan
3 000 underskrifter. Dessa inkluderade rekommendationer från över 200 läkare, 300 andra vårdpersonal och över 100 vetenskapsmän och akademiker, där alla signaturer verifieras för att säkerställa att de kommer från verkliga och kvalificerade personer. Uttalandet, som också kräver erkännande och stöd för de skadade vaccinet, tar upp fem nyckelprioriteringar, där den främsta är att all vaccinering avbryts.

Frågan är om det hjälper mot vaccinindustrins ägare och politiska hantlangare, när Bill Gates i princip styr WHO?

Trösten är att WHO:s önskan om överhöghet över världen vid nästa pandemi, tycks ha gått i stå.

Tystnaden i statsmedia talar för att en snöboll har satts i rullning, därför flyttas uppmärksamheten över till en uppdaterad fågelinfluensa, med samma förödande vaccinteknik.

Pfizer vilar inte på hanen för covid vaccinet är en guldgruva även om det skulle stoppas. I dess spår följer kroniska sjukdomar som kräver livslånga mediciner då mantrat hos Big Pharma är att en botad patient är en förlorad kund.

https://www.vaken.se/pfizer-forvarvar-lakemedelsforetag-for-att-tjana-pa-kroniska-sjukdomar-orsakade-av-deras-egna-covidvacciner/

Bild från www.paho.org

Dr. Mike Yeadon sammanfattar: “Anything With mRNA Written on It Is Designed To Be Harmful. There Are No Exceptions…In order to not have the rest of your lives and your freedoms taken away don’t take any more of these bloody jabs”

Bill Gates däremot sade nyligen:

Planetary Genocide: “For Every Disease That We Don’t Have Vaccines We Will Try mRNA As We Just Need To Mess Around.”

Google översatt: Planetariskt folkmord: ”För varje sjukdom som vi inte har vacciner kommer vi att försöka mRNA eftersom vi bara behöver stöka runt….

Och stöka runt med skrämsel går utmärkt med nya pandemier och gamla sjukdomar för den den globala eliten under ledning av WEF som aldrig vilar på hanen.

Och för att riktigt trötta ut er bloggläsare som orkat så här långt så konstaterar nyhetsbloggen Exposing the Darkness den 9 juli följande;

Nästa stora bluff: Om Modernas nya mRNA-fågelinfluensavaccin och den globala agendan.
Parallellerna mellan "vaccinet" för fågelinfluensa och kampanjen för COVID-19 "vaccin" avslöjar en samordnad ansträngning för att dra fördel av hälsokriser för vinst och kontroll

By Professor Angus Dalgleish July 11, 2024: Aggressiva cancer återfall efter gen vaccinet.

Som onkolog fortsätter jag att vara orolig över antalet cancerpatienter som hänvisats till mig som har fått bra och effektiv behandling men som sedan får ett mycket aggressivt återfall när de borde ha stannat i remission. Tyvärr har jag ännu inte hittat ett fall där patienterna inte har fått ett covid-boostervaccin från sin läkare eller sjukhus eftersom de är "i riskzonen".

Till sist något positivt efter allt vaccin elände. Ginko Biloba (naturläkemedel från kinesiskt tempelträd) som enligt studier kan lösa upp blodproppar efter covid vaccinering förutom andra goda effekter som främst äldre behöver.

https://www.bodystore.com/orten-ginkgo-biloba.html

Studien: https://www.vaken.se/ginkgoblad-kan-hjalpa-till-att-losa-upp-mikroskopiska-blodproppar-och-potentiellt-atgarda-en-del-av-skadan-som-orsakats-av-covidvaccin-avslojar-ny-publicerad-forskning

En bortglömd bok fylld av sanning om islams utbredning i väst, men tveksamhet om politikers drivkrafter

Värt att notera är att recensenter ofta utgår ifrån sin egen sfär och värld Recensioner blir ofta därefter och är inte värda att beakta . Och i morgon Söndag kommer en ny läsvärd krönika från Arnstberg orecenserad .”
Mvh Sjöström
i en kommentar den 13 juli efter ett inlägg om landets feminisering.

Här är mina reflektioner om vissa slutsatser i en för mig helt okänd bok som K-O Arnstberg satte ljuset på med hans översättning från några kapitel.

I söndagens krönika den 14 juli citerade han från den bortglömda boken av den pensionerade Londonjournalisten David Abbotts ”Offensiva Diatribes” från 2016. (Diatrib betyder både lärd utläggning och hätskt hållen stridsskrift, förklarar K-O) Och som vanligt har jag själv aldrig hört talas om denna bok eller många andra som K-O presenterar.

Att boken är intressant och värd att ta upp beror på att förhållanden är så lika i Sverige som i Storbritannien, där muslimer tycks ha övertagit landets ledning. Nyss var det en parlamentsledamot som fick svära trohet till landet på Koranen, i stället för vår Bibel.

Bild från https://www-amazon-com-au.translate.goog/Offensive-Diatribes-David-Abbott

Kort sagt så anser författaren Abbott att politiker i kommunen, med utgångspunkt från en naiv borgmästare som i grund och botten är snäll, trots kapitlets inledning;

”Västerlänningar väjer vanligen åt sidan inför den politiska ondska som muslimerna är kapabla till. Att inte vilja veta är en naturlig reaktion som på ett märkligt sätt till och med säger något gott om oss. Emellertid, det gör oss sårbara, särskilt när vi styrs av förrädare….”

Snällhet och naivitet skall alltså förklara eftergivenheten för islam, något som jag själv inte alls tror på. Labour behöver bidragsröster från massinvandringen, precis som Sveriges rödgröna partier. De drömmer alla om global socialism och följer troget WEF:s agendor. Ursäkt är att det gått 8 år sedan boken skrevs och islams framfart har blivit mycket värre.

Vilket får K-O att låta sin söndagskrönika få rubriken En snäll och trevlig man. Vilket syftar på borgmästaren i kapitlet, om John Guy i Newport, som gick i täten för en årlig muslimsk procession på 500 personer.
Enligt min åsikt är en dum snäll förrädare! Vilket det också vimlar av i Sverige.

När det körde ihop sig rejält för tidigare statsminister Stefan Löfven (S) så klämde han ur sig; Vi har varit naiva, det är inte OK, det är inte acceptabelt när invandrarkriminaliteten nådde nya höjder som inte gick att bortförklara med för få fritidsgårdar. Dessa uttalanden blev mantra för floskelpolitiker.

Jag ser samma mönster hos röda kommunpolitiker i Malmö som författaren tog upp från Storbritannien/Newport, för åtta år sedan. Fjäskeriet och eftergivenheten för muslimer med islam når ständigt nya höjer.

Malmö stad kraftsamlar mot rasism, nej, nej inte mot judar eller etniska svenskar utan mot muslimer.
Som en del av det arbetet har kommunen en plan mot islamofobi och antimuslimsk rasism, rapporterades det om den 20 juni i år. https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Manskliga-rattigheter/Antidiskriminering/Arbete-mot-islamofobi-och-antimuslimsk-rasism.html

Jag vill minnas att en röd politiker var talare i Malmö på stor muslimsk sammankomst utomhus nyligen. Om medborgare inte blundar och tiger om detta förräderi som de tvingas finansiera, så kan det kosta dem jobbet och de karriärsugna jamsar bara med.

Författaren anser att borgmästaren John Guy är förblindad av politisk korrekthet och kan därför inte se något om hur islam med dess bakåtsträvande regelverk har orsakat stagnation i muslimska samhällen genom att ha förhindrat utveckling inom vetenskap och därmed välstånd i deras hemländer.

Därför låtsas de fly till väst, leva på bidrag vilken fest och samtidigt få parlament och regeringens stöd för att få bevara sin egen kultur och religion.

Kan dårskapen bli värre?

Varenda kotte borde inse att våra politiker bara följer order, nej inte från folket via riksdagen utan från NWO:s oligarker med alla dess medsvassande organisationer.

Slutligen anser jag att det är livsfarligt att dölja politikers förräderi mot folket och fosterlandet genom att skylla på naivitet och snällhet. Klarsynthet, girighet med elakhet passar bättre in.

Relaterat från https://morklaggning.wordpress.com/2024/07/14/sondagskronika-en-snall-och-trevlig-man/#more-23666

Presidentkandidat i USA- ett farligt jobb och frågor utan svar

Nu råder vilda spekulationer om vad/vilka som låg bakom mordförsöket på Trump natten till söndag den 14 svensk tid.

 • Var det en ensam galning?
 • Hur kunde mannen som sköt missa?
 • Hur kunde han ens ligga på ett tak inom skjut-avstånd från Trump utan att bli upptäckt?
 • Varför sköt inte Secret service honom innan han hann avlossa flera skott?
 • CIA med den djupa staten på order av krigsindustrins oligarker?
 • Demokraterna? Då republikanerna inte skulle hinna vaska fram en lika framgångsrik kandidat
 • Republikanerna själva med en falsk flagg-operation för att ge Trump martyr status?
 • Zelensskys agenter från i Ukraina? Trump skrämsel om fred på 24 timmar
 • Eller Putin som är van att stå i skottgluggen?

Olika teorier, men inget klart svar.

”Republikanska politiker anklagade på söndagen departementet för inrikes säkerhet, DHS, för att upprepade gånger ha sagt nej till begäran om förstärkt livvaktsskydd för Donald Trump…” Kvartal den 15 juli.

Det alla är överens om är att vapen är en del av USA:s historia.

SvD gör en sammanställning över presidenter som har mördats eller utsattas för mordförsök. Listan blir mycket lång.

Ikonisk är nog bilden på mordet på president John F Kennedy som träffades av två skott I Dallas 1963. På bilden sträcker sig Jacqueline Kennedy efter säkerhetsvakten som är på väg upp i bilen. Foto: Pressens Bild/TT från artikeln i SvD.

”Mordförsök mot presidenter och presidentkandidater är en del av den amerikanska historien. Både Obama, Trump och Biden har utsatts – men det är nu mer än 60 år sedan en president mördades….Sedan USA:s självständighetsförklaring 1776 har fyra presidenter mördats – Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley och John F Kennedy. Men betydligt fler presidentkandidater har alltså utsatts för mordförsök…” https://www.svd.se/a/dRRmVj/mordforsok-mot-amerikanska-presidenter-genom-tiderna

Dagens och morgondagens ikoniska bild är Trumps knutna näve med orden fight, fight, fight. Där Nya Dagbladet gör en klockren analys om knutna nävar. https://nyadagbladet.se/utrikes/efter-skotten-mot-donald-trump-ar-den-knutna-naven-plotsligt-en-kalla-till-oro/

”…Det är inte helt enkelt att hänga med i resonemanget och förstå varför den knutna näven, som historiskt symboliserat motstånd och kamp mot förtryck, nu plötsligt uppfattas som problematisk och en symbol som riskerar att ”utnyttjas” för politiska syften…”

Oron är självklart störst från vänstern med Aftonbladet och DN i täten

Bilden från länken som åter publicerat den från Foto AP/Gene Puskar

Att Donald Trump anlände till republikanernas partikonvent redan dagen efter mordförsöket, gillar amerikaner, en tuff fighter som slåss för sitt land och inte låter sig skrämmas. Att Trump kommer att utses som republikanernas presidentkandidat är dock alla överens om, mer spännande är vem han själv utser till vice president.

Många besökare anser att saken är klar, för nu kommer många Trump tvivlare att rösta på honom. Att Trump lever farligt både före och efter den 5 november står klart för alla. https://www.svd.se/a/nyyQrx/svd-s-team-pa-plats-infor-republikanernas-konvent?

Vänsterns kulturelit går hellre på rosémingel i Almedalen än engagerar sig i arbetarnas bekymmer

Dessa ord kommer från tidskriften och tankesmedjan Tiden, som är en socialdemokratisk idé- och debattidskrift som utkommer med sex nummer per år.

Kultureliten är alltid vänster oavsett regering. Denna elit slukade woke kulturen med hull och hår. För här fanns det offer i en aldrig sinande mängd och författare till evenemang stickade offerkoftor i mängd och i deckare främst av kvinnor så var oftast invandrare godhjärtade och snälla som små lamm. De få som skrev som verkligheten var blev utsatta för kulturelitens brandkår, som spolade rent så att få läsare skulle finnas kvar.

Tidens nya chefredaktör från mars 2018 är Payam Moula som skrivit en kulturartikel som DICK ERIXON på Samtiden återpublicerat. https://samtiden.nu/2024/07/vanstern-har-overgivit-bade-arbetarna-och-verkligheten/

Det är så oerhört skönt att vi som hävdat rubrikens faktum i åratal, äntligen blir bekräftade av rörelsen själv. Då kanske det finns hopp ändå.

Så här lyder inledningen:

”Någonstans här tar mitt tålamod med opinionsbildarvänstern slut. Jag vill inte vara en del av detta. Hur blev klassblindhet en vänsterposition?” Det frågar Payam Moulas, redaktör för Tiden (S) i kulturartikel.

Vänsterns kulturelit går hellre på rosémingel i Almedalen än bekymrar sig över arbetarnas bekymmer, menar Tiden-redaktören Payam Moulas. Foto: Facebook, från artikeln i Samtiden.

DICK ERIXON har sammanfattat artikeln 2 JULI, 2024:

”Han (PM) skriver om vänsterröster (i Aftonbladet, ETC, Rörelsen, Arbetet, Dagens Arena) som är mer upprörda över polisens nya visitationszoner än att en tolvåring fick se sin pappa skjutas ihjäl när de var på väg till simhallen.

(och sonen själv blev utsatt för övergrepp i en annan gångtunnel lite senare, eget tillägg)

Moulas tar upp tre hållningar som gör att arbetarklassen överger vänstern.

1) De intellektuella har drivit vänstern till att ”förnimma världen först, att betrakta problemen i tredje världen som mer akuta än de i ens egen stadsdel”.

Det är finare och viktigare att vara för rättigheter för människor långt borta, om vars samhälle svenskar ingenting vet, än att ordna upp samhällsproblem på hemmaplan. Det internationella trumfar alltid det svenska.

2) Han menar att ”vänsterns opinionsbildare och kulturelit blivit isolerade. Den folkliga förankring som folkrörelserna tvingade fram saknas i dag. Eliten har ersatt studiecirkeln med rosémingel i Almedalen.”

För dem som tillhör vänsterorganisationernas ledarskikt är det mer givande att umgås med ledarskikt i andra etablissemang. Det är då man får känna sig viktig genom att få tillhöra ”klägget”.

3) Denna politiskt korrekta och ”gröna” elitism som vuxit fram inom vänstern är förödande, menar Payam Moulas. ”Magda-moderaterna må gilla subventionerade solceller på sina villatak och ogilla etno-nationalism, men hotas deras ränteavdrag och klassintresset lär de visa sitt rätta ansikte.”

Högavlönade är i allt högre grad ”woke”, för flera kön, och talar om hur viktig ”gröna omställningen” är, men de är alltid sin egen plånbok närmast….”

Och mycket sällan bjöd de på en bulle till kaffet, är mitt minne från yrkesåren.

Vem företräder arbetarklassen?

Svaret från Dick Erixon är självklart SD, men numera är jag inte lika säker.

Vänsterns klassblindhet ligger bakom högerns framgång i Europa, med undantag av Norden i EU valet och Labours återkomst i Storbritanniens nationellt val. För att inte tala om Trump som flertalet tror åter blir president om han överlever fram till den 5 november.

Vänsterns vapen, när landets väljare sviker är ökad hastighet med bidragsinvandring, ett vänstermarinerat rättsväsende, uttalat valfusk med skicklig manipulering och i sista hand prickskyttar.

Extra inlägg – Kämpa, kämpa utropade Trump efter mordförsöket

Verkligheten överträffar dikten!

Bildmontage från Redax via https://www.lindelof.nu/dagens-bild-14-juli-2024/

Från SvD

Donald Trump har blivit utsatt för ett mordförsök. Ex-presidenten, som skadades i ena örat, ska under omständigheterna må bra. Två personer dog och flera skadades allvarligt...”
https://www.svd.se/a/vggORw/video-har-skjuts-donald-trump-i-natt

Från Nya dagbladet

”Under ett kampanjmöte i Butler, Pennsylvania, blev Donald Trump utsatt för ett mordförsök och blev skjuten i örat – enligt uppgifter av en prickskytt som positionerat sig på ett tak i närheten av eventet.

Trump klarade sig med lättare skador, men en annan mötesdeltagare sköts ihjäl och ytterligare två skadades. Skytten har av FBI identifierats som 20-årige Thomas Matthew Crooks som själv dödades av Secret Service i samband med dådet.

– Vi såg flera personer ducka och se förvirrade ut. Jag hörde skotten, det lät som något som liknande smällare eller ett litet handeldvapen, berättar John Yeykal, som deltog på kampanjmötet, för AFP.

Trump tystnade mitt under sitt tal och då han började blöda från örat och smällar hördes stod snart klart att han hade blivit träffad, varpå han eskorterades bort av säkerhetstjänsten – dock inte innan han höjde sin näve och uppmanade publiken att fortsätta ”kämpa kämpa kämpa”. https://nyadagbladet.se/utrikes/trump-efter-mordforsoket-kande-hur-kulan-slet-genom-huden/

Oron är nu stor i statsmedia där SvD skriver att  opinionsmässigt kan Trump nu bli oövervinnerlig inför presidentvalet och det hoppas jag verkligen.

Kulan dödade inte Trump, men avgjorde den valet, skriver DN

Från nyhetsbloggen 
Exposing The Darkness Newsletter den 14 juli:


"Detta är bara början på våldet fram till valet. Oavsett om detta mordförsök på Donald Trump var en del av en orkestrerad "komplott" var Trump i verklig fara, eller om det var verkligt, och ingen såg det komma, så kvarstår faktum att vi alla riskerar att vårt land sönderfaller innan vårt ögon.

Vi har en korrupt, dummande dåre, Joe Biden, som president och nu denna attack på mannen som vill ersätta honom

Trump med blod i ansiktet, kramande om sitt öra, inför en skrikande folkmassa, eskorterad utanför scenen av Secret Service.

Vad kommer att stå härnäst på agendan?

Denna nation har aldrig varit i en mer prekär situation.

Vargarna tittar på. Vi har redan öppnat våra dörrar för dem. De väntar bara på rätt ögonblick för att attackera.

Inbördeskrig. Tredje världskriget. Kommer vi ens ha val i november?


Samma motsättning mellan eliten, politiker och arbetare, lägre medelklass finns i hela Europa, oavsett rött eller blått styre.

Vargligans ledare är den globala finanseliten med Klaus Schwab vid ratten och hans Davos bröder i framsätet, i baksätet sitter verkställarna FN, EU, WHO, världsbanken med flera internationella organisationer som älskar bindande konventioner.

Jag är tveksam om Herren vill välsigna och bevara oss…

Till sist skriver Fria Tider om en massa märkligheter som nonchalerades av poliser och gärningsmannen är effektivt tystad med skott i pannan, precis som vid Kennedy morden.

https://www.friatider.se/markligheterna-som-omgardar-attentatet-mot-trump

Mordförsök på Trump och Biden uppmanas att hoppa av men Biden vill klänga sig kvar

Om mordförsöket på Tump, se nästa inlägg.

När jag ser på president Bidens struttiga gång och stela och ibland lite frånvarande uttryck misstänker jag att hans fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar kan vara symptom på Parkinsons sjukdom.

https://www.svd.se/a/639AXL/geriatrikprofessor-joe-biden-ser-forsamrad-ut

Hans skyddande stab förkunnade att tillkallad neurolog nu plötsligt ingick i hans årliga hälsokontroll. Visserligen har CIA med den djupa staten haft glada dagar med sin Pinocchio president, men nu börjar gemene man undra om presidenten, när som helst kan hälsa hem.

På Natotoppmötet kallade han Kamala Harris för Trump och Zelenskyj för Putin. Tänk om han skulle trycka på fel knapp i ovala rummet?

”24 tidigare demokratiska ledamöter i USA:s kongress uppmanar i ett brev Joe Biden att kliva åt sidan. Samtidigt har nästan 20 aktiva politiker inom partiet nu gjort detsamma…” https://www.svd.se/a/7330MB/24-tidigare-demokrater-hoppa-av-biden

Men vår statsminister är rädd för Trump och berättar hur imponerad han är av Bidens kraft, när han träffat honom hela fyra gånger och vill inte säga ett knyst om hans hälsa. Kristersson är nog livrädd att Nato kan få sig en törn om Trump sitter i ovala rummet efter den 5 november. https://www.svd.se/tagg/joe-biden

Bakom demokraternas största presidentspektakel står Trump och är fylld av hämnden är ljuv, men ”träsket” har en stor verktygslåda. Frågan är vad som skulle hända i dagens splittrade USA om han röjdes ur vägen? Inbördeskrig?

Statsmedia är mycket försiktig i sina uttalanden om Bidens hälsa och kapacitet som president i fyra år till, som här i SvD tycker att han på Natotoppmötet visade sig effektfull och kraftfull, trots sin felsägningar. https://www.svd.se/a/VzPy5V/kraftfull-biden-gjorde-flera-felsagningar?

Bild från cnn.com

Trots Trump yviga sidor och burdusa sätt, så behövs han åter som president. Han har mycket skickligt sugit upp missnöjet och övergivenheten från arbetar- och lägre medelklass som länge missgynnats av nyliberalism med tokerier som woke rörelsen. Nu är också EU-eliten (vårt eget träsk) förbannade när han nyligen skakade hand med Orbán på dennes turné för att bana väg till fredsförhandlingar i Ukraina.

Till råga på allt är han nu EU:s ordförande som få våra EU entusiaster Margareta Andersson (S) och statsminister Kristersson att vrida sig i plågor. MA är nog värst som tycker att Orbán, (den ende politikern i EU som står upp för Europa och vill spara liv i skyttegravarna) skall fråntas ordförandeskapet. Ett sådant förslag skulle passa betydligt bättre på dessa två folkförrädare som tvingade in oss i Nato och därutöver DCA-avtalet. samtidigt som de två har mage att kritisera andra länder för bristande demokrati och yttrandefrihet.

Vad finns mer att säga än fy fan om detta hyckleri!

”Den mjuka staten : feminiseringen av samhället och dess konsekvenser”

Det är alltid roligt när egna erfarenheter finns att läsa i en ny bok med rubriken ovan av av Erik J Olsson professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. och Catharina Grönqvist Olsson utbildad arkivarie och legi­timerad sjuk­sköterska

FÖRFATTARNA OM BOKEN från https://www.bokus.com/bok/9789189494640/den-mjuka-staten-feminiseringen-av-samhallet-och-dess-konsekvenser/

”Det svenska samhället har sedan 1960-talet blivit allt mjukare och snällare; vi har gått från att vara vänliga men bestämda (kind) till att vara snälla och undfallande (nice).

Den nya mjukheten tar sig även uttryck i plattare, mindre hierarkiska organisationer. Medan kraven på prestation har minskat har kraven på att omfatta de värderingar som anses goda ökat.

Tre typfall är: -polisens defensiva strategi vid upplopp och kravaller; – den mer toleranta synen på offentliganställda som begår fel i tjänsten; – skolans mjukare hållning där prestationskraven på eleverna är lägre och otydligare och där lärarna inte har samma auktoritet som tidigare.

Att samhället och staten blivit mjukare och snällare är det få som förnekar. Frågan är vad det beror på och huruvida det alltid är önskvärt.

Enligt den moraliska kompass hypotesen är orsaken att mjuka värderingar är objektivt riktiga och att vi har blivit bättre på att inse detta. Hypotesen är emellertid svår att upprätthålla i ljuset av de problematiska konsekvenserna av samhällets mjukhet men även på grund av filosofiska och kunskapsteoretiska svårigheter.

Enligt den könsdemografiska hypotesen är orsaken till det mjukare samhället en demografisk förändring som lett till stor kvinnlig majoritet i skolan och på andra samhällsområden i kombination med psykologiska könsskillnader, där kvinnor utmärker sig genom ett mjukare förhållningssätt.

I vår bok argumenterar vi för att samhället behöver ta den könsdemografiska hypotesen på allvar.”

SAGT OM BOKEN

 • Ett fantastiskt arbete, long overdue . Detta borde verkligen kunna bli ett tändande spån för en debatt som Sverige borde haft sedan decennier, men som vi nogsamt undvikit.« Guy Madison, professor i psykologi, Umeå universitet
 • Ett utmärkt arbete, en viktig bok, kanske en av de viktigaste för att förstå den samtid vi lever i.« Klaus Solberg Söilen, professor i företagsekonomi, Högskolan i Halmstad

———————————————————————————————

Ett sådant ämne med dess slutsatser är som att spotta innanför den korrekta altarringen, så är det självklart att enstaka recensenter flyger i taket, som till exempel en från GP där invektiven flödar och sammanfattas med att boken är en välformulerad uppvisning i kvinnohat.

Efter att recensenten Jesper Ahlin Marceta (förmodligen en feministvurmare som därmed fått skjuts i karriären). Han gör slarvsylta av metod, typfall, uppställningar mm och glömmer att detta är en bok ingen avhandling. https://www.gp.se/kultur/litteratur/litteraturrecension/recension-den-mjuka-staten-av-erik-j-olsson-och-catharina-gronqvist-olsson.7f219230-3471-4e69-9dc1-3933b5307c4f

Gunilla Kindstrand recenserar för SvD. Hon är kulturjournalist och tidigare programledare för SVT -programmet Röda Rummet är mer återhållsam med kritik. Hennes slutsats är att författarna inte kräver någon intellektuell underkastelse utan uppmuntrar snarare till egen reflektion. Det här är en bok som kommer att få många att grunna över de livsval som gjorts och varför livet – egentligen – blev som det blev. https://www.svd.se/a/25Bq0G/har-kvinnors-makt-gjort-samhallet-alltfor-mjukt

Boken kan bli semesterläsning och kan ge välbehövliga sprickor i korrekthetens feminisering.

Du som orkar tag del av K-O Arnstbergs krönika från den 4 juli som handlar om hur USA skulle införa genusteologi i Afghanistan – det sket sig med besked…https://swebbtv.se/w/bFEtxwmTetpZYx6YV952jS?utm_campaign=cmp_3183177&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

Läs gärna från intervju med DN:s fd chefsredaktör Arne Ruth som anser att Sveriges feminisering ligger bakom den svenska journalistkårens passivitet i fallet Assange, som lurades in i en honungsfälla. Där en av aktörerna, nu diakon, hoppas att han bättrat sig i kvinnligt umgänge. Fan ta hennes hyckleri, ingen förde henne med våld ner i sänghalmen.

https://www.lindelof.nu/arne-ruth-om-assanges-frigivning-och-yttrandefriheten/

Skillnaden är avgrundsdjup i straff för amerikanska soldater som våldtog i Japan, detta är vad vi har att vänta oss på alla 17 baser som vår krigstrojka skänkt bort. https://www.friatider.se/ingen-amerikansk-ursakt-efter-morkade-sexbrotten-i-japan