Alla inlägg av Harriet

Om Harriet

Presentation: Pensionär efter ett långt yrkesliv som sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering. Intresserad av samhällsfrågor, undertecknad har fått många debattinlägg publicerade under åren främst i lokaltidningen. Tyvärr har det under åren blivit allt svårare att få kritiska inlägg publicerade som avviker från de etablerade opinionsbildarna. Faran med att enbart korrekta åsikter publiceras är att vanligt förekommande uppfattningar förblir osynliga och orsakar ett demokratiunderskott. Tack vare nätet kan maktutjämning äga rum.

“Modernt slaveri och medvetet hyckleri”

Av Judidh Bergman Gatestone institute den 7 juli 2020. https://sv.gatestoneinstitute.org/16211/modernt-slaveri

Översättning av originaltexten: Modern Slavery and Woke Hypocrisy

 • Det uppskattas att det finns 136 000 personer som lever i modernt slaveri bara i Storbritannien. Slaveri i Storbritannien består av påtvingat arbete och sexuellt utnyttjande. Albaner och vietnameser är bland de grupper som utgör majoriteten av slavar. – Global Slavery Index, 2018.
 • Det tros för närvarande finnas cirka 9,2 miljoner svarta slavar i Afrika. Slaveri inkluderar enligt indexet påtvingat arbete, påtvingat sexuellt utnyttjande och påtvingat äktenskap. – Global Slavery Index, 2018.
 • “Enligt FN:s internationella arbetsorganisation (ILO) finns det över tre gånger så många människor i tvångsarbete idag än det antal som tillfångatogs och såldes under de 350 åren av den transatlantiska slavhandeln”, Time Magazine, 14 mars, 2019.
 • Modernt slaveri ger kriminella nätverk en uppskattad summa på 150 miljarder dollar per år i inkomst, bara en aning mindre än drogsmuggling och vapenhandel.
 • “G-20-länderna importerar produkter som riskerar att produceras av modernt slaveri till ett värde av ungefär 354 miljarder varje år.” – Global Slavery Index, 2018.

Gamlas död blir till migranters bröd

Av Olle Ljungbeck

Hej!

Här kommer tisdagens information till de Gävlebor som besökte Stortorget.

Innan jag anländer till Torget hör jag genom radion att det finns ett stort mörkertalom hur många över 70 år som dött av Corona. De lär vara drygt över de ca 4000 som man hittills lurat oss med.

Dråparen – Statsminister Stefan Löfven – gör allt för att dölja morden som skall ge statskassan de döda pensionärernas pensioner att föda de 100 tusen arbets-ovilliga migranterna som kommit från stater utanför Europa.

Att någon enighet inte kunde nås i frågan om ett tak för beviljande av asyl var väl varje realist klar över innan “förhandlingarna” startade. Men hur skulle det kunna lyckas med närmast imbecilla individer som t ex centerpartisten Jonny Cato  som en av deltagarna. Man förskräcks var gång man hör ett framträdande av någon politiker från S, V, C, L och FP över den intellektuella nivån tillsammans med deras dogmatiska ältande av godhetssyndromet.

Detta är ju inget annat än att skenbart vara god mot andra för sin egen skull. Men godheten riktar sig alltid mot de migranter som förstörvårt land och mördar, våldtar och terroriserar svenskar, som jag kallar för barbarer.

Aldrig visas det från dessa politiker,  mentalt sjuka individer,  en enda gång, minsta medkänsla mot alla de framföralltsvenska kvinnor och äldre personer som dagligen utsätts för dessa icke civiliseradeindividers våld.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


“………IVO konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade, genom att dessa kommuner står för nästan 70 procent av andelen dödsfall i covid-19 vid äldreboenden.….” https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/ivo-fordjupar-granskningen-av-vard-och-behandling-pa-sarskilda-boenden-for-aldre/

Då tar hyckleriets främste ambassadör socialminister Lena Hallengren till orda;

En granskning som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort bekräftar att den uppmärksammade massdöden på äldreboenden beror på allvarliga missförhållanden i hur verksamheterna bedrivs. Socialminister Lena Hallengren (S) menar dock att skulden ska tillskrivas enskilda anställda, anhöriga och de äldre själva.…” https://samnytt.se/granskning-bekraftar-allvarliga-brister-bakom-massdoden-pa-aldreboenden/

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

Till slut fick Löfven ge med sig att en coronakommission skall avge rapport till regeringen före valet 2022, här är regeringens direktiv till utredningen, på 23 sidor!!

https://www.regeringen.se/49f46d/contentassets/593c32df14114d9c81eeba9c96e26e41/dir2020_74.pdf

Afrikas roll i slavhandeln – En obehaglig sanning, för vänsterns aktivister…

I dag blir det ett längre inlägg som först publicerades på NewsVoice den 7 juli.

https://newsvoice.se/2020/07/afrikas-slavhandeln-vanstern/

“HISTORIA & DEBATT. Afrikas kungar och arabiska affärsmän var djupt delaktiga i slavhandeln, är en sanning som vänsterns aktivister förtränger. Historielösa som de är, så har de nog aldrig fått inblick i den lärdomen. Slavhandlare bestod enbart av vita imperialister, enligt skolans läroböcker.

Bild från artikeln.

  

Text: Harriet Larsson

Dessvärre har inte heller dagens politiker någon kännedom om slaveriets alla aktörer, för nu skall alla med vit hudfärg böja knä för denna pöbel, från ”Black Lives Matter” rörelsen,” som tar sig rätten att vandalisera och terrorisera de som försörjer dem och välta monument över våra historiska förfäder.

Ett glädjande undantag från denna underdånighet är president Donald Trump, som i sitt nationstal den 4 juli i South Dakota, förkunnade att vänstern har infiltrerat stora delar av samhället till följsamhet till sina trosläror från riksdag, styrelserum ner till dagis och förskola, en sanning som majoriteten svenskar ännu inte förstått.

Kunskap om slavhandelns alla aktörer har funnits länge, men eftersom den är obehaglig har den sopats bort, för den passar inte in i vänsterns relativism och identitetspolitik.

Undertecknad plockar här fram en artikel från 2015, Africa’s role in slavery” av Martin Henry där frånstötande fakta för vänstern citeras från några respekterade författare, forskare och politiker främst färgade med Afrika som hemvist.

Jamaica Gleaner är en dagstidning, som ingår i ”The gleaner company”, en global tidningsdistributör, som grundades 1834.

Renaissance, Zora Neale Hurston, en svart författare från Harlem klagade bittert på att:

”….de vita folket höll mitt folk i slaveri här i Amerika. De hade köpt oss, det är sant och utnyttjat oss… men det var mitt eget folk som sålde mig, mitt folk har utrotat nationer, slitit isär familjer innan främlingen fick sin chans”.

Han framhåller girighetens universella natur och påpekar att universell girighet, var drivkraften för handlare från väst till öst, en sanning, som många författare och forskare instämmer i och majoriteten av oss som genomskådat både mångkultur och den globala finansmaffians filosofi.

Dessa slavhandlare poserade ofta som filantroper och påstod att slavarna var kriminella och att avlägsna dem var att rädda befolkningen till ett tryggare och bättre liv.

Jag tänker här på den store filantropen Bill Gates med bröder som ska rädda världens folk med vaccin, till Big Pharmas glädje, som också delas av politiker, som vill visa på handlingskraft. Bortglömt är narkolepsiskandalen efter vaccinationskampanjen med pandemrix mot svininfluenza. Hur tryggt ett Covid-19-vaccin kommer att bli står skrivit i stjärnorna mot detta ombytliga och muterade virus?

Något som är helt borta i historien är, när Frankrike och Storbritannien i början av 1800-talet hade förbjudit slaveriet i sina territorier, så skickade afrikanska ledare, som blivit rika och mäktiga på slavhandeln, en protestdelegation till Paris och London. Oppositionen var stark från västafrikanska hövdingar och arabiska handlare, som inte ville se sin rikedom gå upp i rök.

Basil Davidson, berömd akademiker av afrikansk historia skriver i sin bok ”The African Slave Trade ” att:

”Uppfattningen att Europa helt och hållet dikterade slavhandeln i Afrika är utan grund i historien … De afrikaner som var inblandade i handeln var sällan de hjälplösa offren för en handel som de inte förstod: Tvärtom svarade de på dess utmaning. De utnyttjade dess möjligheter.”

Något som också har förträngts är att det var araberna, som var först med att importera ett stort antal slavar till den arabiska världen, de såldes i öppna basarer. Arabiska handlare spelade en viktig roll som mellanhänder i den transatlantiska slavhandeln.

Data tyder på att mellan år 800 och 1800-talet, så var det mer än 14 miljoner svarta slavar som transporterades över Sahara och Röda havet. Det var lika många eller fler än de som ”levererades” till Amerika.

När Storbritannien avskaffade slavhandeln 1807 mötte de starkt motstånd från afrikanska härskare, som såg att deras blomstrande försörjningskälla till rikedom riskerade försvinna och så länge som efterfrågan var stor på slavar i Amerika så fortsatte den lukrativa affärsverksamheten. Senare skedde utvidgning av inhemskt slaveri i Afrika, slavar behövdes för framställning av råvaror och dess export av afrikanska handlare, så att eliten hölls på gott humör.

Mali avskaffade slaveriet först 1960 och ännu i dag kan hundratusentals människor tvingas in i slavarbete för sin försörjning, skillnaden är bara att nu är det globala aktörer som håller i spakarna. Ingen har väl glömt Lundin Oils exploatering i Sudan, förutom Carl Bildt och hans vänner.

Thomas Sowell, forskare, svart amerikan bör påpekas, har i sin forskning visat att europiska nationers anstängningar för att avskaffa slaveriet har ignorerats genom historien, likaså att det var afrikaner och araber som vägrade ge upp sina inkomstbringande handel. Han skriver, hör och häpna, att det var den västerländska imperialismen, som främst bidrog till att slaveriet under 1800-talet kunde avskaffas. En besk sanning både för dagens politiker och deras aktivister.

I dag vandaliserar vänsterns våldsbejakande aktivister, som fått ny energi av den rasidentiära rörelsen Black Lives Matter, statyer på berömda historiska personer. Att även monument över de som kämpade mot slaveriet följer med av bara farten ignoreras.

Den lilla sjöjungfrun i Köpenhamn har vandaliserats och fornminnen och kulturgravplatser i Sverige, för vänsterns skyddslingar ligger här inte latsidan, för att visa vilken hemsk historia den vite mannen tyngs av.

Samuel Sulemana Fuseini, från Gahna som arbetar med utbildningsfrågor har erkänt att hans förfäder i Asante samlade sin stora rikedom genom att bortföra, fånga och kidnappa afrikaner och sälja dem som slavar.

Den ghanesiska diplomaten Kofi Awoonor har också skrivit:

”Jag tror att det finns en stor psykisk skugga över Afrika, och det har mycket att göra med vår skuld och förnekande av vår roll i slavhandeln. Vi skall också klandras för vad som egentligen var en av de mest avskyvärda brott i mänsklig historia.”

År 2000, vid ett möte med delegater från flera europeiska länder och USA, publicerade tjänstemän från Benin president Mathieu Kerekous ursäkt för sitt lands roll i att ”sälja miljoner afrikaner till vita slavhandlare”.

”Vi skriker förlåtelse och försoning”, sa Luc Gnacadja, Benins minister för miljö och bostäder.

Cyrille Oguin, Benins ambassadör i USA, erkände:

”Vi delar i ansvaret för denna fruktansvärda mänskliga tragedi.”

Ett år senare uppmanade presidenten för Senegal, Abdoulaye Wade, som själv är ättling till generationer av slavägande och slavhandlande afrikanska kungar, européer, amerikaner och afrikaner, att offentligt erkänna deras delade ansvar för slavhandeln över Atlanten.

Något som går igen i historien är makthavares förmåga att sopa mörka gärningar under mattan och samma böjelser för att skylla människofientliga företeelser på andra.

Socialdemokraternas mörka rötter skall glömmas och helst gömmas för dagens unga, som i stället korvstoppas med vikten av identitet, värdegrund, feminism, rasism, patriarkala strukturer osv, allt för att offerskapets skyddslingar från i dag och från i går inte skall rubbas av obehagliga sanningar.”

Text: Harriet Larsson

Källa

SVT lyder regeringens minsta vink, denna skattefinansierade ”smilfink” till Löfven

SVT:s opartiskhet, någon med mig skämta aprillo??

Nu är det verkligen dags för SVT att ta bort sina bedyranden om ”sant, relevant, opartiskhet och objektivt…” beträffande sin verksamhets journalistiska gärning.

De lyder vänsterns minsta vink om subjektivitet och partiskhet.

Ett praktexempel var SVT:s Morgonstudio den 7 juli där Morgan Johansson vägrade debattera med moderaternas talesperson i migrantfrågan.

Karln borde då aldrig ha släpps in i studion, om SVT hade skött sitt uppdrag.

Men med rödfärgade Hanna Stjärne som ledare för SVT så har det onormala blivit normalt, eftersom det ständigt pågår. Filtreringen av det som sänds och ödmjukheten för Löfven har nu nått en ännu högre nivå.

Ni minns väl hennes upprördhet, när SVT/morgonstudie friskt ljög om ungdomsbrottsligheten  i slutet av februari i år och SD gick till aktion.

Sverigedemokraterna ville under torsdagen kalla in cheferna för public service-bolagen till kulturutskottet för att svara på kritik om bristande opartiskhet i enskilda program. Något som upprör SVT:s vd Hanna Stjärne.
– Det är en gräns som har passerats, när man vill kalla publicister direkt till riksdagen för att stå till svars för en enskild publicering….”

https://www.svt.se/kultur/svt-chefen-forslaget-ar-forvanande-och-ovanligt

Sedan kvittrar denna upprörda dam om granskningsnämnden, oberoende medieföretag och om sändningstillstånd, så man kan smälla av.

Charlotte Friberg chef för nyheter och morgonstudion tog chansen att imponera på sin chef när hon utbrast att hon var stolt över allt (dvs. desinformation) som SVT skickar ut, ett uttalande som kanske sätter spår i lönesamtalet.

Skönt att även en ledarskribent är upprörd, men i mer återhålsamma ordalag skriver Fredrik Haage i Smålandsposten om ”Politiskt ofog på SVT”

”…..Morgan Johansson ville inte debattera något. Han var tvärtom där på villkor att få slippa. Han skulle enbart svara på frågor från programledarna. Av någon anledning fann sig Stenergard i situationen. Hon kunde lika lekande lätt som Johansson trolla bort de korta lama framkasten av typen ”hur villiga har ni varit”, och ”hade ni inte chansen.
Men det anmärkningsvärda handlar inte om Stenergard utan förstås om SVT som på detta sätt dagtingar med sin trovärdighet genom att över huvud taget bjuda på den bisarra föreställningen? Varför sade man helt enkelt inte nej till Johanssons villkor och förklarade att man tänkte ha det som vanligt?….”

Och detta ständiga ”ofog” är vi tvingade att finansiera!

Alexander Bard i hetluften

I Nya Tider v.27 talar han ut och berättar att “TV4 fick order från USA att sparka mig” för reporter Mats Persson.

https://www.nyatider.nu/alexander-bard-tv4-fick-order-fran-usa-att-sparka-mig/

Foto: Nya Tider

Orsaken var att han den 13 juni twittrade så här;

“Om svarta vill betyda något, så måste svarta liv skärpa sig, studera hårt, gå till jobbet, tjäna sina egna pengar i stället för att vara beroend eav välfärd. sluta ljuga, komma ur fängelset och bli hjältar i stället för självutnämnda offer för världen att skratta åt. Det betyder något”

Denna sanning räckte för att också bli anmäld för hets mot folkgrupp.

https://www.friatider.se/bard-i-polisforhor-blm-kritik

“I takt med att identitetspolitik blivit en allt starkare faktor i amerikansk och västerländsk politik, har också olika gruppers offermentalitet växt. Och just nu är det svarta afroamerikaner som i störst utsträckning faller ner i den fällan, menar Bard.” Nya Tider.

Mellanrubriker i Nya Tiders artikel lyder

 • Martin Luther Kingf skulle ha hatat BLM
 • Det kommer att smälla i USA
 • Utflyttning från storstäderna
 • Bard om Bianca Ingrosso: Värdelös förebild för unga tjejer
 • Socialdemokraterna en “tom maktapparat för karriärister”
 • “Partikulturen i Liberalerna äe sjuk”
 • “CNN är besatta av Trump”
 • “Alla från högerns som syns och märks blir mordhotade”

Hans version för 20-talet är gated communities och medborgargarden och hopp om att Medborgerlig samling och Alternativ för Sverige kunde slå sina påsar ihop, för SD lär knappast minska på sin prestige att samtala och sen samverka med AfS.

Tänk vilken allians det skulle bli!

Skilda världar mellan sysselsättning och självförsörjning

Johan Eklund, vd, Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi tar upp denna viktiga skillnad i ett debattinlägg i Dagens Industri.

Han ställer en fråga som Löfven skyr som pesten, i alla fall så länge som MP sitter i hans knä.

På vilket sätt är ett sysselsättnings- eller arbetslöshetsmål meningsfullt om det inte även innebär att människor är självförsörjande?

Att betecknas som sysselsatt, då behöver man bara ägna sig åt någon meningslös, men trevlig skattesubventionerad aktivitet en timma/vecka!!

Hur många reportage har inte systemmedia publicerat om sjalförsedda kvinnor som en eftermiddag i veckan får laga mat, baka bröd med beundrande kursledare bredvid. Journalisten brukar lyfta fram att de skrattar och har så trevligt.

Och hur många invandrarkvinnor har jag inte mött, som bleknat, när arbete kom på tal, …”men jag har man och barn” blev svaret för de levde så gott på bidrag utan krav .

 Ekjund konstaterar att;

”……Varje icke självförsörjande individ ökar försörjningsbördan och blir självförsörjningsgraden för låg kommer det underminera välfärdsstaten…….//

Utöver det dystra faktum att många människor i arbetsför ålder saknar självförsörjning, dvs. invandrare som inte har eller besitter förmåga att tillgodogöra sig den kompetens som arbetsmarknaden behöver, drar han tre slutsatser:

”* Argumenten för att reformera och modernisera arbetsmarknaden förstärks på ett kraftfullt sätt när vi ser till omfattningen på den ekonomiska utanförskapsproblematiken som en låg självförsörjningsgrad innebär. Utifrån de låga självförsörjningssiffrorna framstår de av utredaren Gudmund Toijer föreslagna reformerna av Las som väl balanserade.

* Sverige behöver införa ett självförsörjningsmål och komplettera sysselsättningsstatistiken med ett väldefinierat självförsörjningsmått. Ett sådant mått bör ta hänsyn till huruvida en individ ökar eller minskar försörjningsbördan. Utan denna statistik riskerar vi framgent stå inför obehagliga ekonomiska överraskningar.

* Och för den kommande migrationsöverenskommelsen har perspektivet avgörande betydelse – det behövs omfattande reformer för att de utrikes födda Sverige redan tagit emot ska kunna integreras på såväl arbets- som bostadsmarknad.”

———————————————————————————————

Den viktigaste reformen vore att Löfven sopar bort miljöpartisterna som sitter fastklistrade i hans knä, reser sig upp och inser att ett nytt Lucia beslut är den enda vägen, om landet skall kunna rätas upp.

Min dröm är att Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige skulle slå sig ihop och bli ett kraftfullt alternativ till Alliansen som fallit ihop, med passiva Sverigedemokrater bakom, som har anpassat  sin ideologi till finrummet.

Drömma kan man ju alltid.

Källa: https://www.di.se/debatt/infor-sjalvforsorjningsmal/

Är Sverige ockuperat inifrån?

Carin Stenström är en fri skribent i “Världen i dag” vars debattartikel återges i Projekt sanning.

Att landet är ockuperat av den korrekta poliriska eliten och dess medlöpare inom statliga verk, myndigheter, rättsväsende, utbildningsanstalter, media, civilsamhällets organisationer mfl är en sanning som många ställer sig bakom. Frågan är om inte en gräns snart har passerats?

————————————————————————–

Henrik Lilja Rönnquist | 30 juni, 2020 Projekt sanning.

“Många känner att en gräns passerats och att Sverige befinner sig i en utförsbacke som inte kan brytas. Utvecklingen har pågått länge, med små steg. Från en samhällsförvaltning präglad av hederlighet och sparsamhet har vi fått en samhällsöverbyggnad som håller på att utarma och förlama landet.

Till detta kommer mindre mätbara, men kännbara, försämringar: i språkbruk, umgänge, hänsynstagande, medmänsklighet. Vi har blivit små robotar, lyhörda för överheten, blinda och döva för våra medmänniskor, ytliga, med ett snävt fokus på vår egen framgång, välstånd och tillfredsställelse.

En del av detta är känslan att landet inte längre leds av de bästa, eller ens de näst bästa, utan av svaga personer med begränsade synfält, bristande kompetens och med närmast obefintlig förankring bland medborgarna. För tjugo år sedan visste de flesta namnen på landets statsråd; i dag händer det inte så sällan att någon för de flesta okänd, blek minister dyker upp i media och uttalar sig, ofta utan skärpa, men alltid med den tvärsäkerhet som intensiv medieträning och alltför stark självkänsla ger.

Det känns som om landet ockuperats inifrån och som om medborgarna inte kan frigöra sig från dem som gripit makten och har som främsta mål att behålla den. Landets myndigheter, finansierade av skattebetalarna, härbärgerar ett överskikt som glömt den tidigare viktiga målsättningen, att verka för allmänhetens bästa. I stället är det de egna arbetsvillkoren och den egna politiska agendan som står i fokus.

Överskiktet i myndigheter, stora organisationer, politiska organ driver utvecklingen tillsammans, ofta i en riktning som känns främmande för medborgarna och ofta på ett sätt där medborgarna ska uppfostras och styras, med lämplig ”information”.

Två aktuella myndigheter, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har tillsammans cirka 1 500 anställda. Två storföretag, med andra ord. Ändå har de inte lyckats med de mest centrala uppgifterna: att skydda medborgarna från allvarliga hot.

När en stor skogsbrand härjade härom året fick utländska brandmän i stor mängd kallas in. När en allvarlig epidemi närmar sig står myndigheterna handfallna; i princip ingen beredskap finns. Och ännu efter flera månader saknas klara och begripliga riktlinjer.

MSB framhåller på sin hemsida de stora förmånerna med att jobba på myndigheten. Och här har man verkligen varit framgångsrik. Vad sägs om sju veckors semester, betald ledighet för att ägna sig åt familjeangelägenheter, betald ledighet för sjuk- och tandläkarbesök, extra föräldra- och sjukersättning?

Överskiktet i samhället tycks vara väldigt homogent – samma värderingar, samma politiska agenda, samma inriktning på att gynna de egna och gemensamma intressena. Eller rättare sagt: det finns en osynlig gemensam värdegrund, där man vet hur man ska uppträda, vad man ska tycka, vilka åsikter som är gångbara. Inte sällan anar man ett förakt för de medborgare som bekostar verksamheten.

Så länge det sker kan överskiktet leva lugnt och tryggt. Men det finns naturligtvis en gräns som förr eller senare passeras. Då kan vad som helst hända.”

Källa

http://projektsanning.com/2020/06/30/carin-stenstrom-fri-skribent-i-varlden-idag-det-kanns-som-om-landet-ockuperats-inifran/

Ps. Kursivering i fet stil har gjorts av undertecknad, för att lyfta fram det viktigaste. Ds.

Olle Ljungbeck agerar igen med brev och debattinlägg till kvinnoförbund, partier och media.

Där han tar upp migrationspolitiken, överdödligheten av gamla under Covid-19 pandemin, godhetssyndromet, här med fokus på ”Tro och solidaritet” och MP som bara vill ha in fler asylsökande, hederskultur, moralbrist hos den politiska eliten, som inte skyddar folket, samt sjukdomsförklarar hela bunten med psykopatologi.

———————————————————————————-

”Det krävs ett normalt psyke och normalbegåvning för att tolka verkligheten som den är. Ni alla som har ett normalt psyke i motsats till de som lider av psykopatologi måste nu agera för att vi skall få en vettig migrationspolitik. 
Jag är en person som vårdar en anhörig och har inte minst sedan coronan slog till, kunnat konstatera hur de som till stor del skapat det goda Sverige missgynnas till följd av massinvandringen.

Ja det har gått så långt att vi har en överdödlighet bland äldre än 70 år. Detta påstås i hög grad bero på att de “vårdats” av utomeuropeiska individer som enligt Stefan Löfven skulle rädda vårt lands välstånd men som nu visar sig varit motsatsen, nämligen en katastrof.

Att nu se hur den som främst lider av någon psykopatologisk diagnos
bl a “professor” Ulf Bjereld i föreningen “Tro och solidaritet” agerar, är inte endast skrämmande utan speglar en falskhet hos dessa med bl a diagnosen “Godhetssyndrom”. För vad är väl dessa människors moral annat än genomfalsk.

Samtidigt som vi tagit in > 2 miljoner migranter och varav tiotusentals främsta målsättning är att förstöra en gång världens fredligaste och trygga land att leva i, så vill dessa med psykopatologisk diagnos, inte sätta några gränser för migrationen.

Det märkliga är att dessa godhetsapostlar med sådana som Bjereld i spetsen, kan från dessa barbarers sida, acceptera mord, våldtäkter, rån, terror, sprängningar, skjutningar, bränningar mot det egna folket i en omfattning som ingen trodde var möjlig, utan att ens med ett ord beröra denna slakt på det egna folket.

Självklart är de drabbade av sådan psykopatologi som måste klassas som att de inte förmår tolka kravet på vad normal moral innebär. För hade de ett normalt psyke skulle de ju inte kunna utesluta eller acceptera att tiotusentals svenskar dagligen – av dem de inte vill sätta någon volymgräns för drabbas av all denna vidrighet från invandrares sida.

En individ som så totalt ignorerar våldet mot svenskar begånget av invandrare, men ändå vill släppa in nya sådana i hundratusental kan omöjligen vara frisk.

Men de lurar ju också sig själva om de påstår att deras vilja att ta emot dessa flyktingar från länder, med medeltida kultur, skulle innebära positiva förändringar t ex för invandrarkvinnor/flickor.

Vi som ser verkligheten som den är kan ju konstatera att lidandet för invandrarkvinnor/flickor, men också deras barn inte är mindre i Tensta, Rinkeby etc som om de varit kvar i sina hemländer.

Men inte bryr sig Stefan Löfven, Ulf Bjereld och MP etc om detta.

Jag skall här visa skillnaderna på moral och förmåga eller oförmåga till verklighetsanalys mellan oss med normal moral och de i avsaknad av moral såväl som förmåga till verklighetsanalys.

Vi vill i första hand värna vårt eget folk i vårt eget land vilket borde vara en självklar sak om man läst grundlagen. Men som för den skull inte vill att de individer som genom migrationen hamnat hos oss skall leva i samma eländiga liv som de levde i hemlandet. Vi verkar därför för att den kvinnofientliga kultur invandrarna fört med sig och drabbar hårdast kvinnor och flickor i form av barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, hedersvåld etc skall förbjudas. Vi är ärliga med att förklara att vi inte vill ha in fler invandrare från kulturer där islam är statsreligion.

I stället för att ta hit fler migranter skall vi dra in biståndet om inte staternas regeringar förbättrar situationen för framförallt kvinnor, flickor i dessa länder.

De som kan hävdas ha någon form av sjukdom som kan diagnostiseras med en psykopatologisk diagnos till vilka måste räknas Stefan Löfven, Ulf Bjereld och ett stort antal inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen, liksom ledarskiktet inom Miljöpartiet, riksdagsgruppen och ungdomsförbundet etc.

 Ingen av dessa förmår tolka verkligheten som den är och därmed handla efter vad denna verklighet kräver av sunt förnuft och moral.

Till detta bör givetvis läggas att en mycket stor del av dessa individer inte minst Stefan Löfven har en intelligensnivå som sannolikt är en konsekvens av deras psykopatologiska diagnos och för flertalet inte ligger i en nivå som borde ge dem tillträde till rikets styrelseorgan.

Det allvarliga är att deras psyke och moral i mycket hög grad sammanfaller med den som nazisterna och kommunisterna i Tredje Riket och Sovjetunionen stod för.

Deras sympati och medkänsla är alltigenom falsk eftersom de inte på minsta sätt visar sympati för de tiotusentals etniska svenskar som dagligen utsätts för de invandrade barbarernas terror och grovt våld. Genom detta är de en kopia av nazisters, och kommunisters oförmåga till medkänsla. Och därför farliga för dig, mig och alla svenskar.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

Säkerhetslagen, bistånd och sanktioner har olika tolkningar

Nu var hon i farten igen, Ann Linde, efter den tyska intervjun om coronan, där utrikesministern ljög friskt om vad som hänt i Sverige.

I Rapport den 1/7 såg damen mäkta stolt ut, när hon leende beklagade att hon inte fick övriga EU länders stöd, för Sveriges förslag om sanktioner mot Kina, efter att säkerhetslagen införts i Hong Kong. Nytt rekord i svensk hybris!

Konstigt vilken skillnad det råder mellan sanktioner och bistånd. Miljarder har slungats ut till främst Afrikas diktatorer, med feta konton i skatteparadis om inte biståndet direkt gick till vapeninköp för fortsatt förtryck av oppositionella, som fängslats, torterats och mördats.

Då har UD alltid klämt fram sina krokodiltårar, när förslag om reducerat eller slopat bistånd kommit upp på bordet. Det skulle drabba de längst ner låter det unisont, men när det gäller sanktioner, som verkligen drabbar ett lands befolkning, då har omsorgen om fattiga blåst sin kos och UD:s självgodhet når nya rekord.

Att köpa gas från Putin går bra, för det får Tysklands industri att blomstra, så inte euron sjunker ihop, glömt är allt vad sanktioner heter.

”Alla som kreativt skrivit om Kinas nya säkerhetslag gratuleras till era skriverier i de nya Kalle-Anka-tidningarna. Underhållande, men inte verkligheten. Detta är vad som verkligen pågår i Hong Kong” skriver Karl Wang på sin blogg MyChinaway

KW jämför säkerhetslagen med Sveriges egen säkerhetslag, han tar upp Bonniers medias ensidighet i skildring av protesterna i Hong Kong och tydliggör att det är en mindre klick unga aktivister som vill att Hong Kong skall amerikaniseras. Men det är endast de som syns och hörs, inte majoriteten av folket, samma osyliggörande här som hemma, där systemmedia ger sken av att alla är värdegrundsfrälsta.

Hong Kongs viktiga börshandel och dess geografiskt viktiga position är en utmanande lockelse för Trump.

”……. Vad alla främst ser fram emot är ett slut på de USA sponsrade våldet och gatukravallerna, den USA sponsrade terrorismen. Kina gör inte något sådant här i isolering. Detta är bara första steget. Kina har redan infört ett Wealth Management system, den kinesiska kryptovalutan utvecklas snabbt, handeln med Kina ökar, och USA med sina vasallstater, Sverige en, sitter alltmer med Svarte Petter.
Framtiden ligger i Hong Kong och Kina. Medan den nya säkerhetslagen i Kina hyllas brett i Hong Kong och av över 50 länder, hyllar Svenska media terroristerna och upprorsmakarna istället. Endast dom får yttra sig i Svenska media…….”

Utveckling eller avveckling det är frågan?

För Sveriges del är avveckling kristallklart. Ansvariga politiker kan inte förstå grannländernas sanktioner mot Sverige, beträffande reseförbud och karantän krav, trots att antal smittade av Covid 19 har en dramatisk ökning. Ann Linde talar här om mobbing, samtidigt som hon och hennes upphöjda UD följe föreslår sanktioner mot Kina, det är magstarkt så det förslår.

Bild från artikeln. Tycker mig se att det är Ann Linde bakom “Sweden”

Bildtext:En meme som dök upp på nätverken nyligen säger mer än tusen ordhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Meme

För UD och Rosenbad är slutsatsen från artikeln; USA ägde gårdagen, men Kina äger framtiden ännu mer magstrakt. 

Mer från Karl Wang;

Har statliga SR och SVT blivit amerikanska kanaler för propaganda?

Vi analyser hur amerikansk propaganda uppenbart sprids i Sverige av svenska media

Gårdagens förtryckta; alibi för dagens förtryckare

Gunnar Sandelin granskar annonser från femti- och sextitalen och konstaterar att kvinnor var kvinnor och män fick vara män. Publicerat i K-A Arnstbergs blogg “Invandring&Mörkläggning” den 30 juni.

GS skriver;
“På senare tid har jag gått igenom en stor samling veckotidningar från femtio- och sextiotalet. Jag fick dem av en vän, vars föräldrar hade efterlämnat ett helt upplag på vinden. Tidsandan fascinerade mig och jag har scannat in mer än hundra annonser. För mig, som är född i början av femtiotalet, utgör de en guldgruva, eftersom de sätter igång en minnesprocess. Kanske är det naturligt för åldrandet att tycka att det var bättre förr, men jag minns ett samhälle, där allt som var enkelt och naturligt i dag har vänts till sin totala motsats.
En bild säger mer än tusen ord, sägs det. Dessa bilder berättar en historia om ett etniskt sammanhållet land där kvinnan hade makt över mannen i kraft av sin femininitet och där manligheten var självklar, ja närmast dyrkad….”

Vi som nått upp till mogen ålder kan t.ex. få återuppliva

 • Nygifta Fru Nykvist lockar sin man med smör
 • Tokalon Creme charmar en man
 • En Sunsilk doftande tjej som gillar grabbar
 • Maskulin friskhet med Old Spice After Sheve Lotion
 • Andas gott med Vademecum, när Ni ska träffa honom

En söndag (den 28 juni) tittade jag på diagnoskampen på svt1 från Norge. En tävlan om att ställa rätt diagnos mellan lekmän med dator och läkare utan dator. Lekmannalaget bestod av “Team Trans” där en av transorna gjorde verbala utfall mot läkarna, som nog kände sig tvingade att le och hålla med.
Samma beteende tvingas vi andra ofta med i, för att inte bli utsatta för hat och överfall. Att tiga är inte att samtycka, om pöbeln står bakom knuten.

Gamla oförrätter skall dagens medborgare ställas till svars för av hämndlystna ofta bortskämda aktivister, där flertalet tar tillfället i akt för att löpa amok utan straff.

Minns hur ledsen min mor var, när utställningen “Ecco Homo” av Elisabth Olsson visades i kyrkans rum. Min mor var tolerant och brydde sig inte om med vem kammarens aktiviteter sker, men hon kunde inte förstå varför utställningen inte kunde visas på konsthallar och museer i stället för i kyrkan. Men kyrkans potentater var alldeles till sig av hänförelse, när Jesus framställdes som bög tillsammans med hela arsenalen av HBTQ:s bröder och systrar. Att illagöra kristna med provocerande budskap är samma inställning som finns inom islam; att attackera otrogna ger poäng hos Allah.

Homoglorifieringen har nu nått nya höjder, med stöd av 7 klöverns politiker. Numera anses det nästan som onormalt att hylla en mor och far med egna barn.

Nu har HBTQ rörelsen fått konkurrens av “Black live matter” min misstanke är att det ofta handlar om samma personer. De utgör en liten grupp av landets medborgare, men är mycket inflytelserika. Politiker och media rullar ut röda mattan, bidragen flödar och vi andra som struntar i Pridetåget anses rekationära och fördöms.

Tyvärr är det så att alla företeelser som destbiliserar ett land får applåder av den globala finansmaffian, eftersom det för dem närmare den nya världsordningen, men den analysen av dagens tillstånd anses bara vara konspiration.

Muhamed Omar skrev i “Det Goda Samhället”; https://detgodasamhallet.com/2020/06/30/mohamed-omar-de-antirasistiska-talibanerna/#more-29336

I en hätsk debatt på brittisk teve jämförde Brexitledaren Nigel Farage den statyförstörande rörelsen Black Lives Matter med talibanerna. Det var inte Farage som gjorde debatten hätsk. Han stod för den rimliga åsikten att man inte bara kan gå runt på stan och slå sönder saker som strider mot ens värderingar. Hans motståndare menade dock att den antirasistiska kampen står över lagen.…”

Det verkar bara vara Trump som är förbannad över dessa vandaler, till skillnad från våra politiker som bara jamsar med.

Jonas Sjösted är nu stolt över sina barn som deltog i försöken att hindra Trumps supporter att komma in på hans valmöte nyligen i Tulsa i Oklohama, delade meningar råder om blokadens framgång. Tänk om detta skulle återgäldas till hans partis valmöte under 2022, då skulle stoltheten snabbt förvandlas till fördömande hat.

Kränkningar, förföljelse och våld mot oliktänkande har alltid varit maktens medel över folk genom hela historien. När gårdagens förtryckta utgör alibi för dagens förtryckare, så förvandlas det till en evighetsmaskin.