månadsarkiv: oktober 2016

Maktkamp i media mot höger extremism

Att media sedan lång tid ställt sig på politikernas sida, när det gäller globalisering, invandring/flyktingpolitik, det vet vi sedan länge.
Nu har svångremmen om åsikter utanför korridoren dragits åt så hårt, att allmänheten börjar förstå att verkligheten inte skildras som den ska i media och SVT.
Förmodligen beror det på att Sverigedemokraternas opinionssiffror inte påverkas av alla skandaler och att alliansens avståndstagande till partiet kan bli stort huvudbry efter nästa val. Där frågan redan nu är vem som tar vem? Världen utanför verkar inte vara lika stort bekymmer.
Avslöjanden om judeskämt, Bonnier dominans och misstänkt åldersfusk rinner bara av partiets sympatisörer.
Att skratta åt ett gammalt, men urbota dumt nazistskämt gör mig mycket upprörd oavsett tidpunkt, men jag fann inte att Anna Hagwalls motion om ägarkoncentration inom medierna är i prioritet med förslag om partiuteslutning och när jag först såg bilden på högstadieeleven, så var min spontana tanke, han kan ju vara pappa till klasskompisarna bredvid… men att insinuera det man ser och tillkännage det på nätet är mycket farligt i dag, då går drevet.

I DN:s söndagskrönika den 30 okt skrev redaktören ”SD:s toppar ger sig på en skolelev, bara för att han är mörk. Kan rasism yttra sig tydligare än så här?”

Så nu väntar jag bara på en kommande krönika med rubrik ”Asylsökande unga män, ger sig på och våldtar en kvinna, bara för hon är vit? Kan rasism bli tydligare än så här?”

Självklart har varje tidning en ideologi, från vänster till höger, som de vill lyfta fram och finast verkar det vara att framstå som vänsterliberal och mycket human.
God journalistik skall vara mer än enbart ideologisk propagandaapparat. Media skall skildra verkligheten från flera håll, inte skapa den, för då sviker de sin samhällsgranskande funktion och till sist tappar läsare dess förtroende. Reaktionen i dag är enbart att de eldar på mer.
Dagens Nyheter har tappat många läsare, att sätta dagens agenda, som dess redaktör Peter Wolodarski förkunnade när han tillsattes under 2013, blev inte något framgångsrikt recept. Tyvärr har även andra tidigare ansedda tidningar tappat läsares förtroende inte minst i migrationsfrågor.
Ekonomiska migranter är bannlyst, flyktingar skall det vara, punkt slut. Oavsett att över hälften av alla som kommit hit, saknar asylskäl och att minst lika många så kallade ensamkommande barn ljuger om sin ålder, hör inte dit.

Tågordningen i redaktionsrummen följer alltid samma mall när det gäller invandringspolitiken.
Personliga åsikter med snett faktaurval ger svart/vita artiklar, där den egna upprördheten står i fokus, över oss andra som inte berikats av politiken, utan ser hur migrationens kostnader äter upp övrigt reformutrymme och hur vår pensionen blir skral.
Slutklämmen i ledare påminner mig om förkunnelsen från predikstolen, givmildhet och nåd var ord som föll ner över våra huvuden. I dag undviker prästen ofta att kliva upp i predikstolen, kanske för att visa att nere på golvet är vi alla lika?
Vi som ser och hör dåligt önskar att predikostolen mer fick återinträda, men ärkebiskopen kanske bara ger undantag vid jul?

En titt i min lokaltidning, Östgöta Correspondenten följer samma mönster som i DN storbror.
Den 28 oktober fanns en artikel om journalisten Gellert Tamas, han som bland annat skrev om apatiska flyktingbarn, ett ifrågasatt fenomen som främst Sverige producerade.
Rubriken var ”Hatet göder extremhögern?” Tamas oroar sig för att felaktiga åsikter i mainstream media, främst från ”extremhögern” skall påverka det offentliga samtalet, vilket är ett hot mot demokratin…
Om hat också göder extremvänstern får vi däremot inte veta, kanske för att det hatet är fint, medan det högra är fult och det allra fulaste kommer nog från mig och andra nationalister, som vill värna om landet, dess religion, kultur och framtid.
Kanske hade han inte tagit del av den alarmerande enkätstudien bland förortselever i invandrartäta bostadsområden, som publicerades i Göteborgsposten den 28 oktober? Studien var utförd av föreningen ”Varken hora eller kuvad” i Göteborg med stöd av forskare (www.gp.se/nyheter).
”Var tionde elev stöttar religiösa extremister” var ett resultat, annat som framkom var flickors begränsade fritid, hederskultur och lågt förtroende för lärare och samhällsfunktioner, men högt för moskéns imam.

moske
Hårresande, häpnadsväckande och djupt oroande resultat var omdömen från projektansvariga och lärare till terrorforskaren Magnus Ranstorp.
Men Hillevi Engström, ännu regeringens nationella samordnare mot extremism, upprepar de gamla vanliga flosklerna om utanförskap, i Corren dagen efter artikeln om Gellert Tamas. ….”Man måste börja det förebyggande arbetet tidigt och tala om allas lika värde och mänskliga rättigheter i skolan…” som om inte skolan ägnat åratal åt just detta!

Dessvärre verkar det, som den proklamerade värdegrunden från skolverkets karriärhungriga tjänstemän och skolors ledning har tolkats fel hos dessa elever, där IS stod högt i kurs.

is-krigare
Kanske har värdegrunden blandats ihop med Koranens verser om rätten att hata och döda otrogna och vikten av Jihad? Eller tycker dessa elever som föräldrarna gör?
Denna övertro på skolans förmåga till kulturomvändelse gör mig betryckt. Att naivt tro att man kan sudda bort generationers påverkan som kommer med modersmjölken med allas lika värde lektioner, betraktar jag närmast som ett brott.

Förklaringen till upprördheten över resultaten orsakas sannolikt av den utbredda kognitiva dissonansen. När ingen förmåga finns att se samband mellan flera faktorer och motsägelsefulla företeelser blir vi frustrerade och försöker minska dissonansen genom att förneka och klandra andra. Uttrycket ”surt sa räven” använder vi ofta då vi inte kommer åt något som vi vill ha, talesättet är mycket gammalt och kommer från fabeln om räven, som inte kom åt duvorna och fick trösta sig med att det säkert var sura. Fabeln skrevs av Aisopos (620-564 fKr).
Kognitiv dissonans i kombination med avståndstagandet till vetenskapliga verk som handlar om olikheter mellan öst och väst och makthavares stora svårigheter att erkänna fel, är orsaken till landets pressade situation.
Att invandringens volymer har varit för stora för att vi skall klara av dem, kommer aldrig DN att erkänna, hellre får tidningen läggas ner. Eftersom det är den vänsterliberala eliten som tjänat på politiken.
Vid nästa lågkonjunktur kommer även överbelånad medelklass att inse att det humana kalaset är alltför dyrt, när det kröper ur deras egen plånbok och priset på bostaden sjunker. Så länge som främst sjuka, arbetslösa och pensionärer fick betala massinvandringen, var det mycket trevligare att demonstrera för allas rätt till bidrag och lika värde.

SVT sparar inte på krutet i programutbudet, ”Nysvenskar” och ”Jag är muslim” pågår nu i SVT2 med mål att vi skall förstå allt utifrån. Förståelse är i sig mycket bra, men går lätt över i sin motsats, när det bara är jag som skall förstå, aldrig den främmande.
Integrering kan vi glömma, assimilering till värdlandets språk, lagar, seder och bruk, är enda möjlighet till mindre splittrat samhälle. Religion hör endast hemma på kammaren.
Nu sjunger politikerna i kör om alla utmaningar som vi skall lösa tillsammans, nej inte de, utan vi, när allt nu vältras över på redan knäande kommuner. Politiker har ständigt höjt sina löner och beviljat sig själva förmåner, så de kommer bara marginellt att påverkas, oavsett vad som händer.
Skatten måste höjas rejält för att invandrare skall kunna bidragsförsörjas och från år 2020 beräknas de uppgå till drygt en miljon, enligt SKL.
Men kanske detta är enda utvägen för att migranter skall vända i dörren, när de ser att landet i norr inte längre består av guld och honung, utan av fattigdom och strävsamhet för överlevnad.

Den undfallande skolan med små våldsverkare som löper amok

Alltför många skolor har stora disciplinproblem, rektorer vill gärna sopa detta under mattan, så inte skolan skall få dåligt rykte. Gemensam nämnare brukar vara stor del invandrarelever.
Engelska skolan slår nya rekord på börsen och en skola med kristen värdegrund har grundats i Örebro. Nyckelord för dessa skolor är disciplin med ordning och reda, ord som får en vänsteraktivist att utåt protestera. Kön är lång till dessa skolor.
Det fria skolvalet har gjort det möjligt att välja efter många kriterier. Föräldrar som vill sina barn väl, väljer i praktiken bort skolor, när andelen elever med invandrarbakgrund ökar.
I teorin brukar dessa medelklassföräldrar ofta predika om vikten av mångfald och anser sig vara utan fördomar i sitt fina världsmedborgarskap.
Forskaren Maja Lilja från Örebro Universitet visade i en studie att det i praktiken förhöll sig precis tvärt om, när föräldrar skulle välja skola åt sina barn. Studiens resultat var att ”Svenska mammor väljer bort mångkulturen.”
Det är också väl bevisat att så kallade ”white flight” sker när andelen invandrare når en viss punkt i bostadsområden och de som flyr är främst bättre bemedlade och har ofta mångkulturell samhällssyn. Utåt, i teorin, men inte i praktiken!
Forskaren Gabriel Heller Sahlgren, skrev redan på DN debatt 2015-07-29 att massinvandringen/elevsammansättningen var den enda säkra faktorn bakom Pisaraset, vilket media i det längsta försökte förneka.
Vänsterns förödande likhetssträvan med rötter i 60-talets studentuppror har skapat alltför många mjäkiga och undfallande skolor, där disciplin kan kränka varenda elev och tillsägelse betraktas som ett allvarligt fel. För disciplin ”kan hämma kreativiteten och det demokratiska lärandet,” heter det från de renläriga.
Den destruktiva kreativiteten är det emellertid inget fel på, när jag läser i Göteborgsposten från den 26 oktober 2016 (www.gp.se/nyheter/göteborg/elev-sog-lärare-17-gånger)
En våldsam elev på Bjurslättsskolan i Göteborg misshandlade en stackars lärare upprepade gånger.
Denna låg/mellanstadieskola har hög andel invandrarelever. I artikeln framkommer inte etnicitet på dessa små våldsmän.

Så här lyder artikelns inledning:
”En elev slog sin lärare med 17 slag i magen och i ansiktet. En annan elev hotade en lärare med att gå hem och hämta en pistol för att skjuta den. Bara i år har 50 olika tillbud rapporteras in. Nu sätts akuta åtgärder in på Bjurslättsskolan.”

Så här berättar lärare i en intervju av Karin Jonsson.
”Jag får ta hand om elev som är aggressiv mot andra barn och vuxna. Får totalt 17 slag i magen, ansiktet, benen, händer. Blir även skrikit i vänster öra så att det tjuter. Det tre sista slagen gjorde att jag fick lämna rummet då jag psykiskt inte klarade mer och på grund av smärta. Barnet försökte även bita mig men lyckades inte.”

”Jag säger till eleven att sluta slåss och berättar att man inte får slåss på skolan. Han fortsätter att säga emot och säger att han får slåss medan jag säger emot och berättar hur det är. Han blir arg och säger ’Ska jag gå hem och hämta pistol och skjuta dig?’”

”Vi hade precis haft skolfotografering och skulle gå tillbaka till klassrummet. Eleven hade redan under fotograferingen betett sig illa och det fortsätter även senare. I klassrummet kastar olika föremål både böcker, pennor, stolar med mera inne i klassrummet. Jag tar ut eleven i korridoren och placerar eleven på en stol. Eleven börjar då hoppa på mig, dra mig i håret, slår mig i ansiktet, slår mig på överkroppen samt sparkar mig på ben och i magen. Eleven har även rivit och nypt mig på armen.”

”Fyra elever revolterar mot undervisningen och en elev puttar in mig i en dörr, fäller krokben och slår mig i magen. De fortsätter sedan med att ’bryta sig in i’ annat klassrum och saboterar undervisningen, böcker och möblemang. När jag ska kontakta målsman kastar en elev – från ca 2 m – en hård pressad pappersboll mot mitt öga. Lite smärta i huvudet pga dörr-knuffningen, ett litet jack vid ögonbrynet samt ett ’stressat’ öga uppstår pga pappers-bollen.”

”En elev åkte sparkcykel i vår korridor bland alla 6-åringar och sina egna vänner. Han slutade inte trots tillsägelser. Jag sa att jag skulle ta cykeln om han fortsatte. Han sa att han skulle mörda mig och skära halsen av mig och att jag skulle vara tyst. Jag fick hans klasskompis att springa och hämta deras klasslärare. Han fortsatte att skrika på mig och sa att jag skulle få se…”

Åtgärderna bestod av att skyddsombudet gjorde anmälan till arbetsmiljöverket och att rektorn skulle tillsätta tre vikarier som skall ”uppdatera de individuella planerna för de berörda eleverna….” Uppföljning skall ske av lärarförbundet under november, men hitintills är de nöjda med åtgärderna.
Borde inte lärarförbunden och skolverket starta en kampanj mot dessa undfallande skolor där ungar får härja fritt?
Grundorsaken är att Sverige inte klarar av massinvandringen. Skolans överdrivna förståelse för mångfald, genus, jämlikhet och lika värde står högt på dagordningen, oavsett elevers kultur, som styr förmåga till förståelse av dessa vackra värden.
Men ett sånt engagemang skulle säkert sätta käppar i hjulet för vidare avancemang och ministerpost skulle då vara otänkbart.

En nätfråga på familjeliv för ett par år sedan löd:
(www.familjeliv.se) 2014-05-31.
”Vad tycker ni om Bjurslättsskolan i Göteborg?
Hej!
Vi har nu börjat kolla upp skolor nära oss i Lundby men även inne i centrum. Från början var det ett stort NEJ för Bjurslättsskolan.
Dock har jag hört att förskoleklasserna ska vara riktigt bra. Då återstår ju hur det är i klass 1-6?
Är lärare, undervisning, pedagogik, trygghet osv lika bra där? Har hört att upplägg på lektionerna ska vara sådär men behöver höra det från fler innan jag kan få en uppfattning om det stämmer eller inte.

Ni som har barn på skolor med hög andel barn med utländsk bakgrund, upplever ni att era barn har fått sämre vanor, sämre språk och sämre attityd osv? jag tycker mig märka att min son pratar sämre svenska och sämre grammatik under den tiden på förskolan vilket oroar mig lite då han egentligen är kanonduktig på svenska. Det påverkar väl skriften också tänker jag. Eller är det så att det inte påverkar särskilt mycket när de kommer upp i åren.
Självklart måste man vara ännu mer aktiv som förälder hela tiden och speciellt om man märker att det går åt fel håll men det är ju en viktig aspekt som man gärna slipper kämpa för sedan.
Tar gärna emot synpunkter på positivt och negativt om denna skola. Hade varit kanon egentligen eftersom den ligger nära oss.”
TACK!!!!

Kanske denna förälder nu får tänka om i fall han/hon placerade sin son på denna skola?
Jag hade inte utsett en skola med hög andel invandrarelever, om jag i dag tillsammans med döttrar skulle ha valt skola. Till skillnad från många andra från 68-års studenter nyktrade jag till redan 1975 från den röda läran. Tyvärr har många av dessa kroniskt rödas avkommor, funnit denna väg vara mycket fördelaktig för karriären.
Invandrarelever är ofta svagpresterande, inte minst bortskämda pojkar och skolan tvingas anpassa sig efter dem och förväntningarna sjunker, men det kompenseras gärna med höga betyg.

I Danmark förordas att en klass inte får ha mer än 18 % av invandrarelever och i England sker nivågruppering, men här hemma är det som vanligt usch och fy för allt som påminner om särskiljande åtgärder, eftersom alla är lika…
Under oktober i år presenterade skolverket en studie, som handlade om vad arbetsgivaren prioriterade vid anställning av unga. Beskedet var hyfs! Passa tider!
Alltför många av curlade unga, har inte denna elementära kunskap i ryggsäcken, som förr kom med modersmjölken. Det gäller i lika hög grad både svenska elever och de med utländsk bakgrund.
”Hyfs viktigast för att klara jobbet” var slutsatsen från studien.
Skolverket försökte däremot lyfta upp motivationen, till skillnad från luttrade arbetsgivare.

Något som jag tidigare skrivit om på denna blogg är ”Okorrekta forskningsresultat gör makten inte glad” 2016-08-26 där förklaringar finns om tänkbara orsaker till stökiga invandrarelevers uppträdande.
Ingifte, dålig näringstillförsel under småbarnsår kan sätta spår och minska kognitionsförmågan. Därutöver en kultur med hävdelsebehov och krav på respekt, som skiljer sig från vår.
Tyvärr har dessa ansedda forskare från både i går och idag, enbart betraktats som främlingsfientliga och även tystats ner av den vänsterliberala ideologins fanbärare.
Nej, mer resurser, högre lärarlöner blir bara marginell hjälp så länge politiker vägrar inse bakomliggande orsaker till kunskapsraset i den svenska skolan och att skolministern skall heta Gustav Fridolin ytterligare ett par år, ger mig kalla kårar.

(På Newsvoice.se, som tillhör oberoende media, finns en artikel under avdelning ”Kultur” från den 13 oktober, som handlar om mina erfarenheter från rehabiliteringsarbete kopplat till forskningsresultat)
http://newsvoice.se/2016/10/13/tabubelagd-forskning-om-kulturskillnader/

Rättelse: I denna artikel är ett efternamn på en forskare felstavat, det står tyvärr Senner, korrekt namn är Nicolai Sennels, som en kunnig läsare påpekat. Jag beklagar detta slarvfel.

Ur led är tiden med ett samhälle upp och ner

Ibland undrar jag om det bara är vi pensionärer som tycker att samhället är upp och ner.
Våldtäktsmän skyddas och bilbränder skall mörkas, inga händelser hur förkastliga de än är får stigmatisera invandrare.
Att ta ansvar för sina handlingar och därmed få göra bot och bättring finns inte i den mångkulturella världen, när förövaren har annan etnicitet.
Mörka och bortförklara är parollen ute i landet i dag, precis som på UD och våra ambassader.
När Gotlänningarna protesterade mot unga mäns våldtäkt mot en försvarslös och rullstolsbunden kvinna, blev de av samstämmig media anklagade för pöbel- och mobbinghop, när de samlades utanför flyktingboendet som var förövarnas hemvist.

sad-woman-sitting-wheelchair-young-seated-looking-out-window-30985273
Fördömanden haglade över den modiga och handlingskraftiga unga kvinna, som tog initiativet till protest, inte över fega våldtäktsmän som borde ha hamnat i arrest, utan mot medborgare som i sin protest, visade att åklagarens beslut att släppa de skyldiga inte var rätt.
Att radikala feminister tillsammans med kyrkan protesterade mot rasism var förväntat, men när två SD politiker instämde i den föraktfulla kören, så fick många av oss nog. Kritiken mot deras avståndstagande blev stor.
Tursamt nog avgick de båda, för deras förklaringar att de tog avstånd från orden rasist och medborgargarde klingade alltför tunt. Borde de inte veta hur media kan få en svart handling att bli vit beroende på dess utförare? Eller har de redan ”boat in” sig i maktens korridorer?
Kan detta vara ett tecken på att SD:s röst om den destruktiva invandringspolitiken börjar bli svag? När det gäller att utesluta medlemmar för ringa fel, så är svansföringen desto högre.
Är deras mål nu att bli knähund åt moderaterna, som definitivt inte sköter sitt uppdrag som oppositionsparti? Eller tror SD:s styrelse att de blir mer salongsmässiga och därigenom kan få fler väljare?
Detta meil fick jag från en annan 40-talist, som också tycker att tiden är ur led med ett samhälle upp och ner.

”Nu faller bitarna på plats om Gotland, inkallad polis som skall tala folket tillrätta. Vem vet kanske insatsstyrkan får nya arbetsuppgifter i framtiden?
Vad jag vet är gotlänningarna som vanligt folk, självklart blir de med all rätt förbannade efter våldtäkt på en rullstolsburen kvinna och gör eget motstånd, när lagen konstruerar egna friande vägar för dessa våldtäktsmän!
Skrämmande är att våldtäkter nu har blivit vardagsmat, det finns inte ett enda reportage om dess förödande konsekvenser för dessa flickor!
Almedalens folk kanske får smaka på det mångkulturella samhälle som de skapat och sommar turisterna lämnar ön, fast det når väl inte Sahgerska palatset!”

Ps. På nätet läste jag för en tid sedan om en ung tysk kvinna som blivit våldtagen av en invandrare, men till en början skyllde hon att dådet hade utförts av en tysk, men så var hon också en radikal feminist….Ds.

Mörk bild av Sverige utomlands

Ibland jobbar UD snabbt.

utrikesdepartementet_120

I flera dagstidningar står att läsa om hur Sverige, den humanitära stormakten, nu framstår som ett avskräckande exempel med sin flykting- och integrationspolitik.
Bilden av Sverige svartnar utomlands.
”Glöm det välordnade välfärdslandet och de vackra landskapen.
Sverigebilden i utländska medier mörknar. Våldtäkter, no go-zoner och okontrollerad invandring är allt vanligare inslag i dagens rapportering” lyder ingressen till en artikel på sista sidan i Östgöta Correspondenten 2016-10-24.
Precis så är det, men när detta sedan årtionden har påpekats här hemma, har bara rasist- och främlingsstämpeln åkt fram. Svartlistning och demonisering har varit framgångsrikt, grupptryck och utfrysning har gjort resten.
När det gäller så kallad Sverige ”bashing” (bashing: slå till, puckla på, klappa till) vilar inte UD på hanen till skillnad från andra aktiviteter. Intensiteten är lika omfattande som under deras mutkampanj mot platsen i FN:s säkerhetsråd.
Jag förstår att det på UD råder ilska och kränkthet. Detta är tacken för vår humanitet, mumlas det nog i flera led även på regeringskansliet.
Till DN säger Karin Nylund på UD att utrikesministern har påpekat vikten av att motverka denna desinformation.
UD kallar rapporteringen för myter och märkliga saker. Det vill säga ”trams” utrikesminister Margot Wahlströms favoritord, när hon blir pressad.
Kanske Sverige kan ta upp frågan om desinformation från utländsk media i säkerhetsrådet? Ryssland och Kina ger säkert sitt stöd, för hur denna olat skall elimineras.
Nu har alla ambassadörer fått ett helt kompendium som kallas ”Vägledning för hantering av desinformation och ryktesspridning.”
Vi får vara evigt tacksamma över att våra makthavare inte har samma makt över utländsk media som här hemma.
Flera utländska journalister har gjort studiebesök i det forna välfärdslandet och rapporterar och skriver över vad de sett och upplevt.
”Sverige har gjort ett fenomenalt jobb med att försöka dölja det” säger till exempel filmaren Ami Horowitz, när hon berättar om ”no go-zoner” i den amerikanska tv-kanalen Fox Business.

bilbrand-brandman
Ett visst inslag av skadeglädje kan skönjas, precis som när den präktigaste och mest oförvitlige faller ner från godhetsstegen.
Ibland förstår jag inte hur makthavarna tänker.
Tror UD att de med vackra ord kan dölja tillståndet i landet?
Eller beror det på det att avståndet är skriande stort mellan makthavarna och folket?
Bruket av skygglappar har varit frekvent, men nu verkar total blindhet råda om konsekvenserna av deras generösa invandringspolitik.
Förklaringen är nog enkel. Lever man i skyddade zoner, prioriterar sin egen internationella karriär och ständigt omges av ja-sägare, så förloras förmågan att se hur verkligheten är.
Desto högre upp man klättrar, ju svårare är det att säga, jag har fel.
Att vara god kostar, det vet alla som upplevt hur välfärden påverkats och hur pensionerna krymper, men nu når räkningen även fram till makthavarna i form av att landet får dåligt rykte. Turism och investeringar kan hotas.
Kanske statsminister Stefan Löfvens artiga besök nyligen i Saudiarabien kan få sin förklaring? Vapenexport, en viktig inkomstkälla för Wallenbergsfären, som ger svenska jobb och därmed skatteintäkter, behöver stimuleras.
Klädsamt vore dock att den humana rösten inte vore så gäll, för det är inte roligt när dubbelmoralen avslöjas och man får skäll.
Förmodligen är detta den enda möjliga vägen till mer EU-anpassad och realistisk invandringspolitik.
Kanske kan dåligt rykte och sänkta bidrag få migranter att vända i dörren?
Hur skall Sverige då klara sin framtida försörjning, undrar de mångkulturella, som vägrar se landets hastighet i utförsbacken.
Kanske kan denna utveckling ge den multikulturella statsideologin ett inslag av nationalism?

Björklund och Fridolin, mästare på att splittra lärarkåren

Min äldsta dotter är gymnasielärare sedan 18 år och arbetar nu som SFI lärare.
Hon har undervisat på teoretiska gymnasieprogram, men nu ser hon inte någon rättvisa i det som sker inom skolan. Hennes ämneskombination är något som skolan ropar efter, men det hjälper inte i löneutvecklingen.
Hon, tillsammans med många andra lärare, är nu djupt desillusionerade efter att dessa ”karriär” tjänster det vill säga ”lojalitets” tjänster har genomförts.
Denna artikel ”Över en natt blev jag degraderad till sämste lärare” skickade hon till sin mor från en anonym och besviken kollega.

Jag minns en gång vid besök i hennes hemstad, när vi tillsammans gick i stadens centrum. På avstånd såg jag ett gäng invandrarkillar komma emot oss och jag föreslog fegt att kunde vi inte gå över till andra sidan på gatan. ”Nej,” sa min dotter och log, ”det är ju mina gamla elever.”
När vi möttes fick hon stora kramen av det hotfulla gänget, vars ledare högt förkunnade ”Vi gilla Dej grymt. Du vara sjyst ”blattelärare” sträng, men rättvis och banka skallen på oss med kunskap..” Jag skämdes, för jag fick också en kram.
Att ställa krav, vara rättvis med betygen, vara fylld med kunskap och ha insikt om andra kulturer, låter fint i teorin, där mångfald upprepas till leda, men i praktiken ser det helt annorlunda ut.
Om dessa egenskaper inte kombineras med glädjebetyg och inställsamhet så uteblir förstelärar- och specialisttjänster i alltför många kommuner.
Att stå rektorn närmast och ge överbetyg är i dag mer framgångsrika faktorer till dessa karriärtjänster, än kunskap och engagemang.
Fackliga företrädare på arbetsplatsen är också attraktiva, för då får arbetsgivaren snabbt lojalitet i förhandlingslägen.
Så herrarna Björklund och Fridolin fortsätter glatt i Göran Perssons anda med att söndra och splittras lärarkåren.

fridolin-bjorklund
Mjäkiga fackförbund är tyvärr deras supporter, de vill inte se hur medlemmar far illa och vad denna godtycklighet leder till i samverkan och samarbete.
Att enbart låta rektorn styra vilka som skall väljas ut till dessa tjänster är lika dumt som att eleverna själva skall få sätta sina betyg.
Kriterier till dessa tjänster är mycket diffusa och har vida tolkningsmöjligheter, uppföljning av insatser saknas, det räcker visst att de utvalda alltid ler och är glada.
Betygen är det största konkurrensmedlet i det fria skolvalet och när tusenlappar hägrar så glömmer alltför många lärare sin yrkesheder.
Tvivlar någon hänvisar jag till ”Uppdrag Granskning” 2016-10 -11 och Pisa utredningarna, där kunskapen sjunker som en sten, medan betygen går i motsatt riktning. Gymnasieläraren Per Kedland startade en uppfriskande debatt efter sin artikel i Svd den 24 september där han skrev att ”Jag är läraren som gett upp”. Han fick stort stöd av allmänhet, med kollegor och föräldrar i spetsen. Politiker, däremot tiger som muren, om lata, bortskämda elever med stora disciplinproblem. Det är alltid lärarens fel och mer resurser måste till, dock inte till generella lönepåslag.
Självklart skall alla lärares löner först lyftas upp, innan förste- och nu specialistlärare får dyka upp.
Orsaken till denna dumhet är att arbetsgivaren fruktar en homogen och sammanhållen lärarkår, som kan förhindra ohemula vinstuttag, genom att kräva förbättringar som kan gynna elever, men inte ägarna och riskkapitalisterna på börsen.

Förklaring till ”Blattelärare” från min dotter:
Blattelärare används av invandrarelever, de säger blattelover, vilket innebär att läraren respekterar invandrarelever och är rättvis.
”Blattelover”, är en kombination av slang ”blatte”, invandrare och ”lover” älska på engelska.
Lärare kan därigenom bygga broar mellan den svenska skolvärlden och deras kultur. Det är en komplimang.
I den mångkulturella skolan behövs mer ”blattelover” lärare, men i praktiken drar ofta ”blattelärare” det kortaste strået i lönestriden.

Artikel från arg och kollega:

”Över en natt blev jag degraderad till ”sämstelärare”
Publicerad torsdag 13 oktober (uppdaterad lördag 15 oktober)

Källa: http://norran.se/asikter/insandare/over-en-natt-blev-jag-degraderade-till-samstelarare-678417

Luften som slår emot mig i lärarrummet är tjock och kompakt. Man får använda kniv för att skära sig fram till kaffeautomaten.
På den ena soffan står det ”endast för förstelärare”, på den andra ”endast för de särskilt skickliga”.
Jag sätter mig på en pinnstol eftersom jag tillhör dem som över en natt blivit degraderade till ”sämstelärare”.
Tystnaden är total, det är som luften gått ur oss alla. En av dem som fått mer i plånboken säger att hon gick till jobbet med en klump i magen, en annan att hon skäms. Den som hade förväntat sig glädjescener hade fel. Ingen av oss mår bra. Kollegiet är krossat.
Så ser resultatet av den senaste lärarlönereformen ut i praktiken. Fyrtio procent av lärarkåren har fått 3000 kronor mer i månaden, vi andra ingenting. De kriterier som påstods vara tydliga upplevs som luddiga av oss. Vi får ingen motivering till varför hon har fått men inte han. Ingenting.
Gustav Fridolin, ni vet han som skulle fixa skolan på 100 dagar, har just slagit in den andra spiken i kistan. Den första slogs in av den borgerliga regeringen genom förstelärarreformen, en reform som vi har märkt lite eller ingenting av ute på skolorna.
Det enda som har hänt är att man slagit in kilar, vattentäta skott, mellan oss som i tider av sjunkande skolresultat behöver mer av samarbete och mindre av grupperingar. Hur har man tänkt?, frågar vi oss.
På vilket sätt ska det här förbättra skolan? Hur ska dessa reformer locka fler lärare till yrket när de flesta av oss i stället funderar på att sluta?
Takhöjden har sjunkit betänkligt. Snart kryper vi alla på golvet. När jag frågar min rektor om råd kring en klass som jag har problem med så skriver hen i sitt notesblock: ”saknar förmåga att hantera stökig klass”. Ingen törs ifrågasätta eller kritisera, det märks direkt vid nästa lönerevision. Vi har blivit ett tyst kollegium.
Naturligtvis kommer det här att gå ut över eleverna. En ledsen, besviken och frustrerad lärare uträttar inga stordåd i klassrummet.
Och fackförbunden, de som sägs ska värna allas våra intressen, kommer med glada tillrop: ”det här kommer att gynna alla lärare så småningom!”. Hur då?
Skellefteå kommun, där jag arbetar, kommer att behöva skaka fram 25 miljoner extra till nästa år, bara för att upprätthålla lönerna för SS-gruppen (de särskilt skickliga). Tror någon på allvar att det blir något över till oss andra?
Efter alla års slit med att göra vårt bästa i en verksamhet som håller på att haverera är det sista vi behöver idiotiska, verklighetsfrånvända skolreformer. Var vänliga och fråga professionen innan ni hittar på något mer. Gärna karriärmöjligheter men först en rimlig lön till oss alla.
Den nuvarande situationen hanterar vi på olika sätt. En del gråter, andra skriker, en del skakar på huvudet och någon protesterar, trots att det är farligt.
Jag vågar till exempel inte sätta ut mitt namn under den här insändaren, trots att det borde vara en självklarhet att kunna göra det.
Vägd på våg men befunnen för lätt”

Om herrarna Björklunds och Fridolins insatser skulle vägas, då skulle vågen inte ge något utslag alls, bland frustrerade lärare som nu lämnar sitt kall.

En limerick

När jag i dag läste inlägget på professor Karl-Olof Arnstbergs blogg ”Invandring och mörkläggning” som handlade om bakgrunden till politikerförakt (Politikerförakt 3:3), så kom jag osökt att tänka på den gamla limericken som signaturen ”EH” gav oss i en kommentar i denna blogg.

”Ett pundhuvud hemma i viken
gjorde sin far besviken.
Till intet han dök,
han skröt och han ljög.
Han fick ägna sig åt politiken.”

talarstolo

(https://morklaggning.wordpress.com/2016/10/18/politikerforakt-del-3-av-3/#more-15537)

Svensk galenskap; IS krigare skall belönas rikligt vid hemkomst

I dag är jag nog inte ensam om att åter vara heligt förbannad.
På SR/Lund fick vi höra hur återvändande IS-krigare skall få bostad, jobb, körkort och vid behov även skuldsanering för sina fruktansvärda terrorinsatser i Kalifatet. Artiklar om hur IS krigare skall belönas vid hemkomst finns även på nätsajterna Avpixlat och Fria tider i dag. Dessa sajter föraktas av vänsterliberal media, men är ofta först med nyheter, som media ”glömmer” att delge sina läsare.
Christoffer Carlsson och Anna Sjöstrand (rapportförfattare till nationella extremistsamordnaren och kommunal samordnare mot extremism i Lund) vet inte till sig av förståelse och godhet mot dessa krigare.

islamiska-staten
AS säger att man inte kan neka dessa hemvändande terrorister skattebaserade förmåner bara för att de gjort ett ”felaktigt val”, när de i stället omgående borde sändas till Haag och förlora sitt medborgarskap!
Så i konsekvensens namn borde alla fångar i landet, nu släppas loss för sina felaktiga val!!!
Mörda, slå ihjäl och tortera otrogna själar, utan efterräkningar och sedan får Du belöning för dessa bragder i världens humanaste land, blir nog IS nya nätkampanj!
Kanske denna uppmaning konkurrerar ut martyrskapet hos Allah med hans 72 jungfrur?
Jag kan riktigt höra hur dessa unga män skrattar rått åt svenska politikers naiva omsorger efter deras bravader i terrorism. De kan i lugn och ro sitta på sin kammare kunna planera nya terrordåd, när de blivit besegrade i Syrien och får sin försörjning av oss skattebetalare.
Den mångkulturella aningslösheten når bara nya höjder.
Förmodligen har inte dessa godhetsapostlar sett samma bilder som jag både i SVT:s nyhetssändningar och på nätet.
En traktor med IS flagga på taket körde ett stort nät, där mördade, halshuggna och torterade otrogna låg ihop packade, med små barnarmar som stack ut.
Eller nätbilden som visade en mor och hennes två flickor i fina klänningar som låg bredvid varandra, det var bara ett problem att de tre saknade huvuden…
Förlorat medborgarskap borde för länge sedan ha införts, för dessa oftast myndiga krigare, som strider för sharia lag enligt Koranens medeltida verser.
Kanske dessa mångkulturella vänsterliberaler inte känner till Kairodeklarationen artikel 24, där ”alla rättigheter och friheter i denna deklaration underställs den islamiska sharian.”
Där är hedersmord, tvångsgifte, barnäktenskap och könsstympning vardagsmat, förutom klappjakt på kristna, icke muslimer, assyrier, kaldéer, syrianer och homosexuella.
Troligen finns heller ingen kännedom om Nuri Kinos beundransvärda arbete för att skydda minoriteter i Syrien och Irak och utrikesministern verkar fortfarande inte ha tillräckligt på fötterna för att kalla dessa terroristers gärningar för folkmord.
Saudiarabiens ledare får kindpussar och varma handslag av USA:s utrikesminister John Kerry.
Ingen journalist frågar varför detta rika grannland med sin oljerikedom och sharia lags tradition inte kan ta emot Syriens flyktingar med samma religion och kultur?
Nej, Europas nationalstater skall upplösas, de utgör bara hinder för den nya världsordningen NWO.
Migrationslånen får globala bankirer att förtjusas, medan generationer av skuldsatta medborgare tvingas till undfallenhet, när makthavarna hittar på nya pålagor och inskränkningar.
Protester vi, så kommer säkert dialogpoliser att tala oss tillrätta, nu när medias förtroende sjunkit som en sten och hjälper inte det, så kanske säkerhetsstyrkor får sättas in.
När, jag gick med plakat i Göteborg -68 så hojta vi ofta ”renigader” (klassförrädare/överlöpare) åt motståndarna, men i dag råder ombytta roller.
Medborgarnas största förrädare utgörs nu av vänstern och förledda liberaler.

Dagens reflektioner den 16 oktober

I Dagens Nyheter finns ett fyrsidigt reportage om saknaden efter den 20-årige elevassistenten Lavin Eskandar, som var ett av offren vid den fruktansvärda attacken i Trollhättan för ett år sedan. Förövaren var den unge Anton Lundin, maskerad och utrustad med ett svärd gick han till attack mot de, som vid hans framfart hade en annan hudfärg.

anton-lundin
På lördag den 23 okober hedras offren vid en demonstration i Trollhättan mot rasism.
Gott så, men varför gjorde inte DN något fyrsidigt reportage inför årsdagen den 10 aug av de fruktansvärda Ikea morden i Västerås, frågar jag mig?
Där fick Camilla och Emil Lundin, två helt oskyldiga offer också sätta livet till.
Först var polisen mycket förtegen om gärningsmännen, asylsökande från Afrika. Gärningsmannen till dådet var Abraham Ukbagabir, som hade sökt asyl i flertalet av
EU:s länder, men blivit nekad.
Till Trollhättan for statsminister Stefan Löfven med expressfart, men till Västerås fanns visst inga kommunikationer, han nöjde sig bara med att säga att ”offren var på fel plats, vid fel tid”, utan att förklara när rätt tid och plats äger rum?

Vidare i DN:s söndagstidning.
Chefredaktör Peter Wolodarski förnekar sig aldrig i sina ledare.
I dag skrivare han om hur ”Det finns en gräns för både SD och Donald Trump.”
Tyvärr finns det ingen gräns för hans egen agendasättande journalistik. Journalister som inte sjunger med de mångkulturella änglarna får sluta eller sätts i frysboxen (”Att sjunga med änglarna” är ett citat från Mauricio Rojas från hans debattartikel i Svd 2016-10-02).

Under DN/debatt skriver två arkitekter, Linn Grönlund och Anders Åström från Blekinge tekniska högskola om undermåliga asylboenden och att ”Asylboenden är vår tids isolerade sanatorier,” vilket jag inte ett ögonblick tvivlar på.
Vad som däremot saknas i denna debattartikel är en klar analys över orsak och verkan till dessa ”isolerade sanatorier.”
DN kunde ju följa upp denna klagan med att på allvar granska den fuskimpregnerande flyktingindustrins kopplingar till politiker och deras vänner.
Det var inte länge sedan den gamle Robisonvinnaren Jan Emanuel Johansson (s) medverkade i ett TV program, som handlade om mäklare och deras lyxobjekt som låg ute till försäljning. Där satt Jan Emanuel bredbent och skrockade av förtjusning över mäklarens beundran över hans lyxbostad i huvudstaden.
Vad som inte tydligt framkom var att Jan Emanuels miljoner i princip var stöld från våra skattepengar för alla hans undermåliga asylboenden.

jan-emanuel-johansson

Nu råder bråda dagar i regeringen och landets kommuner, när alla flyktingar skall beredas permanenta boenden.
Förtur i bostadsköer, inköp av bostadsrätter och till och med uppsägning av tidigare hyresgäster är vardagsmat i kommunerna.
Regeringen planerar nu särbehandling i bygglagen, när det gäller migranter som skall inkvarteras. En promemoria om detta är nu ute på remiss.
Varför har inte ett uns av denna aktivitetsförmåga tidigare visats studenter, unga och alla andra som saknar tak över huvudet kan man undra?
På Stockholms stad:s hemsida uppmanas invånarna att ”Öppna sitt hem” för alla 6.000 så kallade flyktingar som omgående måste få tak över huvudet.

Jag tror att det är väldigt många som vill bidra, säger Åsa Lindgren (mp) förtjust tillsammans med sin röda kollega, finansborgarrådet Karin Wanngård (s) som låter som ett eko från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, när hon säger ”Läget är ansträngt, men vi skall klara av det.” Vilka vi, talar hon inte om.
Varför kan inte Stockholms alla rödgröna politiker tillsammans med sina vänner i riksdagen gå före och öppna sina hem för dessa utsatta nyanlända? Ersättning utgår ju, till glädje för dessa privatekonomiska talanger.
Varför tar deras godhets- och solidaritetspredikningar alltid slut, när de skall omsättas i praktiken?

Förenkling av lagar och förordningar kan vara ett gott tecken i föråldrad byråkrati och tjänstemannavälde, men på sikt är det förenat med stora risker om samhället ständigt beslutar om särlagar för nyanlända migranter och deras anhöriga.
Undantagslagar för vissa grupper bara ökar spänningarna i samhället. Tyvärr är frånvaron av långsiktighet beträffande migrationens konsekvenser mer regel än undantag hos verklighetsfrämmande politiker, som vägrar inse landets svåra belägenhet.
Trots skattemiljarder så fungerar varken snabbspår, nystarts- instegsjobb, coachar, etableringslotsar, SFI bonus etc. Varför, verkar ingen politiker vilja ha svar på.

I Norrköping hotas nu integrationsprojekt ”Låna en svensk” av nedläggning, för intresset var klent för att inte säga obefintligt bland de 126.000 invånarna.
Tänk om Sveriges medborgare kunde erbjuda andra länder ”Låna en regering,” men tyvärr skulle intresset vara mycket skralt, även om vi skulle krydda uppmaningen med åtskilliga biståndsmiljarder.
Jag anser att asylstopp och kraftfulla åtgärder för avvisning av alla som saknar asylskäl är ett måste. Huvudskälet är att Sverige med råge har tagit sin del av ansvaret för alla migranter/flyktingar, som tagit sig till Europa. Mer kraft måste ske för integrering av de som har riktiga skäl att stanna och därmed kanske hindra tillväxten av förortens enklaver. Med dessa rödgröna mångfaldsentusiaster vid rodret råder omvänt förhållande.
Människor som bosätter sig i ett främmande land söker sig till sina landsmän, som har samma språk, kultur och religion. Så länge som kulturen och religionen inte krockar med värdlandets lagar och regelverk, så är det helt OK, men detta förhållande äger ej rum i invandrartäta bostadsområden.
Nu funderar regeringen på att höja återvändarstödet från dagens 30.000/person samt 15.000/barn. Det blir nog människosmugglarnas nästa reklamslogan, ”Låt dig smugglas in och återvänd som rik”.

Ur led är tiden, med nobelpris och demonstration

Nobelpris
Nobelpriset i litteratur gick i år till Bob Dylan. Valet var en skräll och en stor
överraskning, meddelades det på medias kultursidor och det håller jag med om.
Svenska akademins sekreterare motiverade valet med att ” han har skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen.” Det håller jag också med om, men sen tar det slut.

sara-danius

Bob Dylan har med all rätt fått många internationella priser för sina insatser inom främst sång, musik och diktning. Polarpriset fick han redan under år 2000, men någon stor författare eller poet är han inte, trots hyllningen med ”Örats poesi.”
Avståndet är mycket stort till Tomas Tranströmers diktning, som glädjande hann få priset 2011 ett par år innan han dog.
Jag skulle vilja veta hur resonemanget gick i akademins slutna rum.
Kanske herrarna med Frostensson och Lugn kände för en nostalgi tripp från sin ungdom? Kanske ville de visa på sin fallenhet för förnyelse i spåren på Dario Fou?
Vem vet om denna utveckling fortsätter så kanske Ulf Lundell borde bli en framtida kandidat? Stor litteratur får vi nog själva leta fram i bibliotekets hyllor.
Den syriske 86-årige poeten Adonis var en av kandidaterna som kunde tänkas få priset.
Men när jag läste titeln; ”Våldet och islam” på hans senaste bok, förstod jag direkt att han var diskvalificerad.
Kritiken från Sveriges kulturelit lät inte vänta på sig.
Inte en skugga får falla på denna ”fredens religion”, dessa vänsterliberaler blundar ständigt för den politiska islam som den saudiska regimen, de bokstavstrogna och IS praktiserar.

islam-koranen
Där är islam ett med staten och kulturen och otrogna skall straffas med döden. Vilket de gör i parti och minut.
Om någon mot förmodan tvivlar så uppmanas de att läsa artikeln I Svd 2016-10-13 av Nuri Kino, författaren som startat organisationen ”A Demond for Action” som jobbar för skydd av minoriteter i Syrien och Irak. Rubriken löd ”Minoriteter i massflykt undan IS dödliga våld.” Kanske utrikesminister Margot Wallström fortfarande inte har tillräckligt på fötterna för att benämna detta utrotande som krigsbrott?

Demonstration
Tänk att bli sannspådd så snabbt. I gårdagens inlägg skrev jag angående gruppvåldtäkten på en handikappad kvinna i Visby.
”…Tänk om det varit tvärtom, att 8 svenskar hade våldfört sig på en handikappad muslimsk kvinna. Då hade fackeltåg med demonstrationer anordnats i hela landet med politiker och med feministerna i täten….”
Nu blir det däremot en tvärtom demonstration på söndag.
Att en normalt funtad människa blir upprörd och förbannad, när en handikappad kvinna våldtas av en grupp unga män är självklart för flertalet av oss.
Men inte för feminister, medias ledarskribenter och det vanliga rödgröna etablissemanget med den förlåtande kyrkan i täten.
Ledarskribenter inleder sina inlägg med en kort mening om att brottet är allvarligt och sen är det avklarat.
Artiklarna fylls sedan av förakt, inte mot gärningsmännen, utan mot protesterande Gotlänningar, som nu kallas för en rasistisk mobb och/eller medborgargarde som hotar advokater, poliser och medias skribenter, ja hela rättsstaten.
Slutklämmen brukar vara något om att vrede aldrig kan vara argument i rättsfall eller lösa några problem. Så nu vet vi det.
Vrede och ilska mot svenska kvinnor från ”ensamkommande barn” det vill säga unga muslimska män verkar däremot vara helt comme il faut inom vänstern. Deras förtjusning inför främmande religioner och dess utövare når bara nya rekord och när våld mot kvinnor kommer på tals, så handlar det alltid om alla män, med förkärlek för de svenska.
Landshövding Cecilia Schelin Seidegård och domprost Mats Hermansson på Gotland skall delta i demonstrationen tillsammans med andra ur etablissemangets rödgröna armé.
Jag förmodar att radikala feminister går i täten under paroller mot rasism, mot sexuellt våld från alla män och givetvis för allas lika värde.
Denna elits gärningar är draperade i humanitet och vidsynthet, som tar slut vid offren för denna mångkulturella politik.
När skall gemene man inse det?

SD:s utanförskap, glädjebetyg och våldtäktslek

SD:s utanförskap
Konflikten fortsätter mellan den politiska klassen och den inhemska befolkningen beträffande den ansvarslösa invandringspolitiken.
Tonläget i media har trappats upp och i riksdagen bedyrar alla partier med rätt värdegrund att inget samarbete skall ske med Sverigedemokraterna, som har den felaktiga. Dock utan att någon förtydligar dess innebörd. Partiets nazistiska rötter ger alibi för år av brunstämpling fram till dagens liknelse om bruna råttor som med gift skall förgås. Ett hån mot alla som inte håller med om den mångkulturella politiken.

sd

I Riksdagen är utanförskap något fint, men i förorten är det fult och skall motarbetas.
I Agendas partiledardebatt den 10 okt slant orden för fort, när statsministern tryckte fast etiketten ”ett naszistisk parti” på Jimmie Åkesson, vars parti nu protesterar med en KU-anmälan.
De andra partierna verkar också ha drabbats av total amnesi beträffande sitt förflutna.
Rasbiologiska institutet i Uppsala, tysktransiteringen, baltutlämningen, alla nazistsympatisörer inom borgerligheten, där Annie Lööf borde plocka fram Bondeförbundets partiprogram från 1933, för att påminnas om sitt partis nazistiska rötter.
På Torsåkers slott där min mor arbetade som andra husfru var Hitler under många år idolen och min far som då slet ont i skogen, berättade om stor beundran från så kallat fint folk för denne germanska hedersman, innan krigslyckan vände.
Statsminister Löfven vill promt sitta kvar som statsminister. Att få resa runt till världens stora ledare som ambassadör i humanitet känns mycket bra, till skillnad från hemmaplan, där barlasten utgörs av miljöpartiet.

Glädjebetyg
Till sist har miljöpartiet visat regeringsduglighet, genom att svika alla sina vallöften.
”Vi sitter kvar så länge vi kan, för efter valet 2018 blir det nog bojkott från besvikna väljare”, tänker nog skolminister Gustav Fridolin, som slängt kolbiten i papperskorgen och förstått att skolans förändring på 100 dagar, minst borde vara 1000 under förutsättning att glädjebetygen får vara kvar.
Faran för skolministern är om Uppdrag Gransknings reportage i går om betygsinflationen kan inspirera politiker till förändring. Skolministern var ju så glad i Agenda över de höjda betygen.

gladjebetyg

Att miljöpartiets ledning inte har någon annan, som kan ersätta denna man är för mig en gåta.
Kanske har de partipiskor allihopa, som fått alla oppositionella att gråta?
Eller har de fått tag på något gift från Anticimex som gjort att alla maskrosor slokar?

Ivar Arpi, ledarskribent på Svd, gav ett utmärkt förslag (2016-10-12) om nödvändigheten av obligatoriska inträdesprov till flertalet högskoleutbildningar. Rubriken på hans ledare var ”Högre betyg ger högre lön.”
Självklart vore inträdesprov mer rättvist tillvägagångssätt, än dagens vidlyftiga betygssättningar. Alla sökanden får därigenom lika bedömning vid ett och samma tillfälle med extern rättning efteråt. Nationella prov borde givetvis också rättas externt och få bli komplement till inträdesproven.
Då kanske lärare åter fick bli lärare och få sluta med hänsynsfullt kamrat pedagogarbete och sätta kunskap i centrum, i stället för elevers och föräldrars självcentrerande fordringar.
Om förslaget skulle förverkligas, så kan jag höra vänsterns protester, ”tänk om eleven har en dålig dag, tänk om han/hon inte mår så bra, hänsyn måste tas till helheten, den sociala kompetensen och utanförskap, som några exempel på deras blaha, blaha.
Att kunskap är kunskap är inget som dessa mästare i bortförklaringar förstår. Olikheter beror enbart på orättvisor och kan bara undvikas med mera bidrag. Redan i dag kan invandrartäta skolor få upp till 50.000 kr mer/elev, utan något synligt resultat, bortsett från att det kunde vara ännu sämre. ”Att släppa tegelstenen och ta upp en bok” (Alice Teodorescu) är inte att tänka på för dessa andra generationens invandrarkillar.
Det är väl känt att lärare som står rektorn närmast och inte är så kinkiga med betygen snabbt belönas med 1:e lärartjänst. Välutbildade kollegor som kräver disciplin, ställer krav och är noga med betygens kunskapsunderlag har betydligt större uppförsbacke i karriären.

Våldtäkter
Ingen, förutom feministiskt initiativ, kan väl ha undgått ökningen av våldtäkter begångna av ensamkommande män, som ofta roar sig med sin ”våldtäktslek,” som Metros experter anser vara falskt. Våldtäktslek ”Taharrush Gamea” betyder enligt dessa experter trakasserier i grupp och utförs av alla män…..
På Gotland är det upprorsstämning efter gruppvåldtäkten på en handikappad ung kvinna och när åklagaren släppte 8 män hemmahörande på ett asylboende, gick många Visbybor spontant ut för att protestera. Ett argument för frisläppning var att kvinnan ej hade gjort tillräckligt motstånd.

sad-woman-sitting-wheelchair-young-seated-looking-out-window-30985273

Förstärkning av dialogpoliser har anlänt från fastlandet, inte för att föra någon slags dialog med våldtäktsmännen, utan med upprörda gotlänningar som protesterar.
Visbyborna förstår inte påbudet om den patriarkaliska normen och förbud mot stigmatisering av invandrare, oavsett deras handlingar. Så självklart måste dessa oppositionella pratas till rätta, så de inte lämnar åsiktskorridoren.
Tänk om det varit tvärtom, att 8 svenskar hade våldfört sig på en handikappad muslimsk kvinna. Då hade fackeltåg med demonstrationer anordnats i hela landet med politiker och med feministerna i täten, höga som hus av sina tal om förtryckarstrukturer och patriarkaliska normer.
En handikappad svensk kvinna, som offer var inte lika fint och ännu värre var att våldtäkterna utfördes av deras skyddslingar, ensamkommande barn…det vill dessa humanister snabbt både gömma och glömma.
Vilken tur tänker regeringen, att vi hann inskränka offentlighetsprincipen genom att införa lagen den 1 okt, som skyddar misstänkta brottslingars identitet fram till dess att de häktas.
Officiellt handlar det om att skydda den personliga integriteten, men alla vet att det är för att allmänheten inte skall få kännedom om invandrares brottsliga karriärer, där majoriteten av dagens våldtäkter utförs av testosteronstinna ensamkommande vuxna män, som aldrig borde fått passera gränsen.
Ingen kvinna som har terroriserats och våldtagits av invandrargäng kommer till tals i media, som annars strävar efter känslor i reportagen, men det gäller bara när familjer inte får återförenas eller när avvisningsbeslut konstateras. Då flödar snyft artiklar fram och självklart utelämnas faktabakgrund till besluten.
Insändare om det fruktansvärda i att utvisa unga afghanska män till Algeriet, när de kunde få en bra framtid i Sverige prioriteras nu på både debatt- och insändarsidor.
I Corren/debatt tyckte i går representanter för Svenska Afghanistankommittén att unga afghaner ej skall avvisas och för några dagar sedan var det en god man som tyckte detsamma.
Jag upprepar mitt förslag att alla som anser att Sverige skall ta emot alla som önskar ett bättre liv, via skattsedeln kunde stå för deras framtida försörjning, i stället för att bara låtsas vara god.
Mauricio Rojas, författare, docent i ekonomisk historia, skrev i en debattartikel på Svd 2016-10-02 som hade rubriken ”SD:s tillväxt kan bokföras på L:s (liberalernas) konto.”
”….Att sjunga med änglarna är vackert…det är inte avsikterna , utan konsekvenserna av våra handlingar som räknas.”
Tyvärr är det politiker med sina allierade som sjungit med änglarna i sin invandringspolitik. Det är medborgarna som får ta konsekvenserna av deras nationella hybris i humanitet för alla som önskar ett bättre liv.
Priset är ökad fattigdom för värdlandets egna medborgare, som först drabbar de som står längst ner på den socioekonomiska trappan, men även de som står högre upp börjar nu få kalla fötter.
Medelklassen börjar nu inse hur fastighetspriserna kan sjunka om kommunen placerar invandrare som grannar, då plötsligt är det inte längre lika roligt att vara god.