Kategoriarkiv: Utvisning

Riksrevisionen granskar (det vi redan vet) regeringens ovilja att verkställa utvisning

En granskningsrapport från riksrevisionen den 30 november 2023 https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2023-11-30-stora-brister-vid-aterkallande-av-uppehallstillstand.html

”Om en person inte längre får vistas i Sverige ska uppehållstillståndet återkallas. Riksrevisionens granskning visar att det finns tusentals ärenden där detta inte har skett.

Migrationsverket får av flera skäl återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd eller en skyddsstatusförklaring. Riksrevisionens granskning visar att arbetet med detta har stora brister.
Enbart under år 2020 visar granskningen på drygt 13 000 fall där det finns starka skäl att utreda om personen lever upp till villkoren för sitt uppehållstillstånd.
När till exempel en person med permanent uppehållstillstånd flyttar ut från Sverige så ska Migrationsverket återkalla tillståndet. Ändå visar granskningen att cirka 9 000 personer hade kvar sina permanenta uppehållstillstånd fast de hade flyttat från landet.

Dessutom saknade nästan var fjärde person med studerandetillstånd helt registeruppgifter för studier i Sverige, och var tionde person med arbetstillstånd hade inga registrerade arbetsinkomster. Detta har fått samhällsekonomiska konsekvenser, visar granskningen. Statliga myndigheter och kommuner har gjort felaktiga utbetalningar på upp till 430 miljoner kronor under perioden 2013–2020. Utbetalningarna har dels gått till personer vars uppehållstillstånd har återkallats, dels till personer som varaktigt flyttat från landet utan att deras permanenta uppehållstillstånd har återkallats.

– Bristerna leder till effektivitetsproblem och beror bland annat på att regeringen och Migrationsverket inte har prioriterat detta tillräckligt. Det rimmar dåligt med myndighetens lagreglerade uppdrag, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Till exempel har regeringen under 2013–2022 inte gett Migrationsverket några mål, uppdrag eller återrapporteringskrav rörande återkallelser. Migrationsverket har inte tagit fram någon samlad process för att initiera, utreda och besluta om ärendena. Arbetet med återkallelser ingår inte heller i Migrationsverkets interna produktionsmål, uppföljning eller resursfördelning.

Bristerna beror också på att många myndigheter som har information som Migrationsverket behöver för att initiera och utreda återkallelser inte får lämna över den till Migrationsverket på grund av lagstiftningen. Till exempel kan Skatteverket folkbokföra personer med uppgifter som strider mot villkoren för deras uppehållstillstånd, utan att myndigheten får underrätta Migrationsverket om detta. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kan registrera en person som utflyttad från Sverige utan att de får underrätta Migrationsverket.

När Migrationsverket återkallar ett uppehållstillstånd får beslutet dessutom inte alltid laga kraft, eftersom Migrationsverket har svårt att delge de berörda. Och även om delgivning faktiskt sker registrerar Migrationsverket inte alltid det i sitt ärendehanteringssystem, vilket innebär att beslutet ändå inte får laga kraft. Nästan hälften av alla återkallade uppehållstillstånd under 2013–2022 saknar registrerat datum för delgivning eller lagakraft.”

Tommi Teljosuo, porträtt.

– Dessa tillstånd är ofta giltiga trots att de återkallats. Det leder till att personerna får fortsatt resa in och vistas i Sverige, och kan ansöka om och ta emot service och förmåner som de inte längre skulle ha haft rätt till, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen.”

—————————————————————————

Bild från svt.se

Är det någon som fortfarande tror att regering och opposition vill minska invandringen, så lever de i fablernas värld.

Landets lagar och regelverk skapades i en tid då majoriteten av folket kunde skilja på mitt och ditt och satte en ära i att klara sin försörjning och inte ligga samhället till last. Nu är det tvärtom, skinna staten på så mycket det går och en invandrare som inte kan svenska kan bli frikänd från sina dåd av det rödfärgade och känslostyrda rättsväsendet. Utvisning för sina synder är det få domstolar som dömer ut och verkställigheten tycks ingen myndighet vilja utföra.

Invandring till Europas välfärd behövs för att bankernas sedelpressar skall gå varma, när nya lån krävs till icke integreringsbara invandrares försörjning. För värdländers medborgare ökar skattebördan till makthavarnas förtjusning, när de rabblar vården, skolan och omsorgen…för fattiga protesterar mindre.
Som jag tidigare skrivit till leda, så får vi splittring och söndring på köpet.

Nu är socialdemokraternas plan att bussa ut hela högen till skötsamma medborgare, (där invandrare som också jobbar och sliter ingår) och klannätverken får nya mål, för deras sprängningar och mord.

Nu driver var 10-onde gängkriminell ett företag i Stockholm, vilket är mycket lönsamt med alla subventioner.

Kanske får de dra av sina Rolex, sprängmedel och Kalashnikovs vid deklarationen?

Att tvätta svarta pengar vita är främsta syftet. Privata tandläkare ofta från Mellanöstern lurar oss/staten på mångmiljoner rapporterade Dagens Industri redan 2013 och på Rapport den 29 november, men inget händer.

FK, som är kontrollmyndighet lägger hellre energi på arbetslösa och sjukskrivna helst med svensk hemvist. Eftersom de sällan skär sönder däcken på parkeringen.

https://nyadagbladet.se/inrikes/var-tionde-gangkriminell-driver-foretag/

Min rekommendation är att politikers bostadsområden skall prioriteras vid utslussning av icke integreringsbara invandrare, som nu är Magdalena Anderssons (S) stora plan. Hon kan börja med Nacka och fortsätta med Saltsjöbaden så får hennes mångkulturella vänner smaka på sin egen medicin.

En halv miljard försvinner utomlands tack vare fd justitieminister Morgan Johanssons slöhet eller det kanske var meningen för att muntra upp den importerade väljarkåren?

Till sist stödjer jag helhjärtat Det Fria Sveriges uppmaning

Vi i Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, kräver att enbart svenskar ska arbeta inom svenska myndigheter. Alla utlänningar och barn till utlänningar som på något sätt kan kopplas till klanerna måste förbjudas att arbeta inom myndigheter och offentliga institutioner….”

Bli förmögen på våldtäkt?

Kanske får justitiekansler Mari Heidenborg åter lätta på statens plånbok, när hennes gunstling, den utomeuropiska våldtäktsmannen efter fyra dagars utvisning åter är tillbaka till Sverige efter ett taffligt utvisningsförsök, där han avvek.

”Mannen våldtog och förnedrade en kvinna i en källare i Malmö och dömdes till utvisning. Det dröjde flera år innan gränspolisen satte honom på ett plan mot Syrien. Bara fyra dagar senare var han tillbaka i Sverige, visar SVT Nyheter Skånegranskning….”
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/domdes-for-grova-valdtakter-i-malmo-2017-var-utvisad-i-fyra-dagar–owdzvm

Efter våldtäkten under 2017 trädde vår feministiska JK in och såg till att han fick ett stort skadestånd på 840 000 kronor för att denna unge man med sitt kvinnoföraktande och livsfarliga stånd var minderårig, när han begick brottet och hade då dömts till för högt straff.

Därefter fick han ny kraft till nya brott och sattes i förvar för utvisning.

Fallet drog ut på tiden eftersom han motsatt sig utvisning samtidigt som det inte gick att hitta lämpliga resor till Syrien.

Detta påminner mig om hur Anders Ygeman inte hittade något lämpligt rum på regeringskansliet att informera dåvarande statsminister Stefan Löfven om haveriet på transportstyrelsen. Straffet blev att Ygeman fick gå ut i korridoren en stund var snart tillbaka i socialdemokraternas finrum.

Nu vill denne unge våldtäktsman åter till Syrien där han ursprungligen kom ifrån, vad han nu har i kikaren är det ingen som vet. Han kanske inte längre är minderårig för att få del av JK:s omsorg? Eller också vill han bara ut och resa en sväng igen, eftersom det är tråkigt att vara i förvar. Planen är nog att återvända för att fortsätta att ta del av landets generositet.

Detta kan bara hända i absurdistan, i ett Sverige där rättsväsendet tappat all moral. Jag undrar hur mycket skadestånd kvinnan fick, för sitt förstörda liv.

SVT Nyheter Skåne kan avslöja att nästan tre av fyra som utvisats till Syrien sedan 2016 och avtjänat sitt fängelsestraff fortfarande är kvar i Sverige. Här är fallen bakom siffrorna.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-ar-fallen-tre-av-fyra-kvar-i-sverige-trots-att-de-ar-domda-till-utvisning–yjo695

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) är övertygad om att det går att utvisa i större utsträckning”

Varför görs det då inte?

Därför att enligt landet absurdistan så är situationen i hem landet för farlig för den som utvisas.  Att över 800 som nu väntar på utvisning är farliga för värdlandet medborgare, där unga kvinnor är mycket utsatta tas ingen hänsyn till. Påstår de dessutom att de är minderåriga vid nästa övergrepp så kan förmögenheten åter växa.

Och inte nog med detta

”…fyra av tio som utvisats till Syrien efter brott har fått nya uppehållstillstånd efter att de kommit ut ur fängelset. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) säger att svensk välfärd inte ska gå till de som begått allvarliga brott. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fyra-av-tio-utvisade-till-syrien-har-fatt-nya-uppehallstillstand–x9a8n7

Så nu blir det förmodligen en ny utredning som får flera år på sig så att dessa brottslingar får tid till ytterligare berikning av vår generösa välfärd med vårt mångkulturella rättsväsende.

Kanske det blir ett armband med sluta våldta efter inspiration från Dan Eliassons sluta skjut och sluta tafsa armband från me too?

Bild från nyheter24.se

Nu sätter jag punkt innan blodtrycket når nya höjder.

Konstcensur precis som i Iran och kulturens PK folk ökar farten

Känslighetsgraden tycks vara enorm hos muslimer och den ökar för varje eftergivenhet av PK-folket. Här är det Borås kommun som stoppar delar av en utställning från Sadaf Ahmadis som möter samma censur som hon utsattes för i Iran. Muslimer med deras företrädare, som ofta har koppling till terror rörelser utvidgar sina domäner i hela samhället. Tack vare att politiker inte genast satte ner foten och förklarade att i Sverige gäller svensk lag, passar det inte så ta ditt pick och pack och åk hem. https://samnytt.se/konstutstallning-stalls-in-kan-sara-manniskor-later-som-i-iran/

Tänk så smart för regeringen att stoppa huvudet i sanden och först dra upp det när terrorhoten haglar. Då jamsar folket med som vid Corona influenzans masspsykos.

Jag tror det är noga uträknat, för repris på rädsla ger snabb följsamhet till lydnad, som måste till för att den fjärde industriella revolutionen skall bli fullt genomförd, med total kontroll över oss. Därför har globalister laddat om med en ny pandemi och FHM ligger redan i startgropen.

Om utvisning direkt hade skett för grova brott som ger fängelse och om sonen är under 18 år, skulle hela familjen åkt ut, vilket är en stor skam för hela släkten och skulle vara mycket effektivt för förebyggande av brott intygar många av gatans poliser. Problemet för främst Andersson (S) och Stenevi (MP) är att då kunde förortens folk bli sura och deras imamer kan sälja röster till andra partier än socialdemokraterna och miljöpartiet

Vart tog regeringens löfte vägen, som handlade om att se över medborgarskapet för frekventa semesterresor till landet som migranter uppger sig ha flytt ifrån?

Om detta verkställdes skulle det i förorten bli ganska tomt.

Förmodligen har det gömts i en utredning som får ta minst 10 år…..

Olle Ljungbeck fortsätter oförtrutet med sina manifestationer

Hej!
Demonstrerade på Stortorget i Gävle med denna skylt lördagen den 20/3. Merparten av de som läste på plakatet höll med mig. Men när gör svenska folket verklighet åt sina åsikter och kastar ut förstörarna av vårt land?
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

  • Svenska kvinnor och män, självklart skall vi ta emot vår andel av ukrainska flyktingar
  • Men då skall vi också omgående utvisa icke asylberättigade utan Euro pass. Ett flertal av dessa försörjer sig inte själva och samtidigt följer de inte våra svenska lagar
  • Samtidigt ska alla ministrar i Mp och S sedan 2015 ställas inför riksrätt och åtalas för att de förstört Sverige.
  • Invandrade brottslingar skall avtjäna sina straff utomlands och inte få återvända till Sverige
  • Förbud mot religiösa friskolor

———————————————————————————————-

Problemet är om dessa förslag genomfördes då skulle Magdalenas nuvarande 32.8 % i väljarstöd sjunka som en sten. Invandrare får ej förtörnas, när Nyans står bakom hörnet. Nu får de, med SVT:s och medias benägna hjälp, högljutt klaga över landets öppna hjärtan för nya flyktingar. Det går deras ära förnär. Att deras bidrag skulle sina behöver de inte oro sig för, så länge som socialdemokraterna visar vägen och deras väljarbas, maktens rövslickare, tror på dem.
Nu får gymnastiksalar duga och SFI är inte tillgängligt. För där går tidigare invandrare år ut och år in utan krav på prestation. Nu skall flyktingar från Ukraina minsann jobba, enligt arbetsmarknadsministern eller ta av eventuella besparingar till sin försörjning. Ett koncept som aldrig tillämpats under och efter 2015.
https://www.friatider.se/regeringen-ukrainska-flyktingar-ska-forsorja-sig-sjalva
Kan det ha att göra med att politisk islam mer söndrar nationalstaten än medlemmar i den grekisk/ortodoxa kyrkan?
Eftersom ortodox ”ren lära” anser sig representera den ursprungliga kristendomen och det irriterar säkert Soros och hans gelikar, vars hjärtan endast är öppna för islam.

Inte konstigt att unga män, studenter från Mellanöstern nu trängs med kvinnor och barn på bussar och tåg till väst, medan Ukrainas alla män mellan 18 och 60 år är kvar för att försvara landet. Studenterna lär nog få PUT direkt vilket snabbt kan förmedlas av imamer till moskéns besökare, som sedan kan visa sin tacksamhet i röstbåset den 22 september.

Tyvärr känner jag att det är kört för Sverige. Det är nog snarare försent än för tidigt att ge upp.

https://www.friatider.se/afrikanska-studenter-som-flytt-ukraina-vill-inte-aka-hem

Morden i Malmö

Om den unge gärningsmannen var etnisk svensk eller andra/tredje generationens invandrare vet vi i nuläget inget om. Blir skyddsvästar nästa steg för lärare?

Det vi vet är att våldet är här för att stanna. Fler medborgare måste våga ta bladet från munnen och gå i Olle Ljungbecks spår och sluta med sin anonymitet.

https://www.svd.se/skoldadet-detta-vet-vi-om-garningsmannen

image.png

Hur kunde en ensam 81-kvinna utvisas ensam? Svar kommer från Jonas Andersson (SD)

Debattören Nuri Kino är mycket upprörd i Expressen

”Virgin Istibian sattes på ett chartrat plan till Armenien – ett land hon saknar anknytning till. Kvar i Sverige finns barn och barnbarn. Den svenska utlänningslagen säger att man vid synnerligen ömmande fall ska få stanna i Sverige. Om den inte gäller ensamma 81-åriga kvinnor, när gäller den då?” undrar han. https://www.expressen.se/debatt/hur-kunde-en-81-arig–kvinna-utvisas-ensam/

Här kommer svaret från Jonas Andersson och precis som Inger-Siv Mattsson gjorde i det gamla fallet om ögonsjuka Nadina, så granskar han fallet efter fakta och inte med känslor som Nuri Kino med rödfärgade journalister alltid gör.

https://word.harrietsblogg.se/2022/01/14/turist-shopping-i-uppehallstillstand-bara-ett-exempel/


Jonas Andersson;

”Jag förstår om det kan låta hårt när man läser om 81-åriga Virgin Istiban, som utvisats från Sverige till Armenien. Hennes livshistoria är tuff, så som för många andra runtom i världen. Varför ger man sig på en äldre dam som inte gjort något ont, frågar man sig kanske.
Varför ser inte polisen till att utvisa våldtäktsmän och mördare istället!? Ger Migrationsverket sig på gamla och sjuka bara för att samla pinnar i statistiken?
Det är känslomässigt rimliga och relevanta frågor, och det finns inget enkelt svar på dem. Men i ett rättssamhälle så måste vi bygga på lagstiftning och likhet inför lagen, inte på känslor. Och fakta – vilket Nuri Kino presenterar i artikeln – är att Virgin Istiban medvetet ljög för att få skydd i Sverige.
Låt oss gå igenom vad som sägs, steg för steg. Märk väl att jag inte säger att jag inte känslomässigt förstår hennes drivkrafter eller logiskt förstår hennes beslut ur ett medmänskligt perspektiv, men vi måste utgå från svensk migrationslagstiftning och svenska förhållanden.

1. Hon kom till Libanon och ansökte om att få komma till Sverige. Här har hon sedan decennier två söner, men det fick hon inte.

Kommentar: Libanon är ett säkert land, hon hade redan lämnat krigets Syrien bakom sig. Vuxna barn ger inte rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning i Sverige. På samma sätt är det bara minderåriga barn i Sverige som kan få hit sina föräldrar på anknytning. Detta är den viktigaste orsaken till att nästan alla ensamkommande som kom 2014-15 sade sig vara 16 år. Då hade man mariginal för att hinna få PUT och sedan ta hit familjen.

2. Hon flög till Armenien. Hon ansökte och fick ett armeniskt pass. Smugglare ordnade ett Schengenvisum.

Kommentar: Armenien är också ett säkert land. Med ett armeniskt pass var hon i säkerhet, och att därefter söka asyl i ett annat land blir ett missbruk av systemet som urholkar asylrätten. Med tanke på de kriminella smugglarna så verkar det dock tyvärr vara så att planen hela tiden varit att medvetet lura systemet och missbruka asylrätten. Det är inget man råkar göra, ingen slump.

3. Med hjälp av det kunde hon via Slovakien och Tyskland ta sig till Sverige.

Kommentar: Här passeras ytterligare två säkra länder, nummer tre och fyra i ordningen. Detta med hjälp av falska papper.

4. I Sverige visade hon sitt syriska pass, inte sitt armeniska.

Kommentar: Ja, och detta är naturligtvis fullt medvetet. Hade hon visat det armeniska så hade det med största sannolikhet blivit avslag direkt, även om en individuell asylutredning naturligtvis gjorts. Det är inte otur eller en olycklig slump som ligger bakom, det är ett medvetet sätt att ljuga för myndigheterna och att urholka asylrätten.

5. Precis som majoriteten som tagit sig till Sverige hade hon använt en smugglare och de råd hon fått av smuggelligan.

Kommentar: Kriminella flyktingsmugglare, brottsliga organisationer som livnär sig på människors utsatthet och mjölkar dem på pengar, som utnyttjar alla hål som finns i regelverk, som har noll respekt för varken människor eller lagar. En viktig anledning till att få bukt med illegal migration, är att vi måste sluta göda organiserad kriminalitet. Om man som vuxen anlitar flyktingsmugglare för att åka från ett säkert land till ett annat, lyder deras råd, så är det ett val man gör själv – det är inget man är tvungen till.

6. Den 2/12 2013 ansökte hon om asyl.

Kommentar: Och hon borde omgående fått avslag, och fått åka tillbaka med vändande flyg. Detta rör sig om en vuxen kvinna – då i 73-årsåldern – som fullt medvetet valt att lämna säkra länder bakom sig, skaffa falsk dokumentation, anlita kriminella för att kringgå systemet för riktiga asylsökande, ljuga för myndigheter för att nå fördelar.

När detta kommit myndigheter till kännedom, så gör man vad som borde göras i varje enskilt ärende där människor fått asyl genom att ljuga: man återkallar tillståndet och utvisar personen. Detta beslut kom 2018, och att det dröjer till 2021 innan utvisningen genomförs med polishandräckning beror enbart på att Virgin Istiban vägrat att frivilligt följa myndigheternas beslut och lämna landet.

Istället tvingas man chartra ett eget plan för att genomföra utvisningen på ett så bra och säkert sätt som möjligt, och man kan verkligen fråga sig vad kostnaden för skattebetalarna blir för detta.

Återigen: Jag kan förstå drivkrafterna och det fullt mänskliga i att vilja leva nära sina barn. Men faktum är att detta rör sig om ett rent uppsåtligt bedrägeri från en vuxen kvinna, som helt enkelt avslöjades. Jag skulle kanske tycka synd om henne, om det inte vore för att jag vet vilka kostnader hennes agerande ger upphov till.

Det undergräver asylrätten, det göder organiserad brottslighet, och det kostar svenska skattebetalare enorma summor som kunde lagts på andra områden som ömmar minst lika mycket. Varför inte en svensk 81-årig fattigpensionär som jobbat hela sitt liv?

En sån här historia sätter även fingret på problemen med det asylsystem som finns i Sverige, och som är uppbyggt för att locka människor att agera på samma sätt som Virgin gjorde. Kom innanför Sveriges gränser så ska du få hjälp, även om du går illegala vägar. Det är nämligen så besluten sett ut i praktiken under hela 2000-talet.

Det finns hundratusentals Virgin Istiban runtom i världen, på gott och ont. Men alla kan inte komma till Sverige av flera olika anledningar, och det är därför vi har en reglerad invandring med ett regelverk som naturligtvis borde bli ännu striktare.

-Och vad gäller frågan om varför man inte utvisar fler våldtäktsmän och mördare; jag lovar att vi jobbar på det, men det kommer att krävas ett regeringsskifte först. Vi anser – bland annat – att de grövsta våldsbrottslingarna ska kunna utvisas oavsett vilka konsekvenser det kan få i hemlandet. Principen om ”non refoulement” måste komma med ett eget ansvar – våldta inte och mörda inte så är slipper du.”

———————————————————————————————————-

I Sverige byggs inte land efter lagen, utan efter korrekthets ideologin, som Patrik Engellau analyserar i Det Goda Samhället. https://detgodasamhallet.com/2022/01/22/patrik-engellau-pk-tankande-vs-sunt-fornuft/#more-54874

Bildresultat för utvisning

———————————————————————————————-

Principen om non-refoulement är en internationell princip som appliceras av stater i samband med flyktingar. Den ska skydda flyktingarna mot utvisning eller avvisning när deras liv eller frihet är i fara.https://sv.wikipedia.org/wiki/Principen_om_non-refoulement

Enligt artikel 33 i 1951 års flyktingkonvention är flyktingar som skäligen kan antas utgöra en för mottagarlandets säkerhet eller dömts för grova brott i mottagarlandet inte omfattade av principen om non-refoulement.https://sv.wikipedia.org/wiki/Principen_om_non-refoulement

Men den principen tycks vara totalt okänd för svenskt rättsväsende, i stället kan våldtäktsmän belönas med förmögenheter pga av falska identitetshandlingar av JK, där Mari Heidenborgs hjärta ömmar för brunögda våldtäktsmän.
Utvisning direkt och sparken för denna dam vore det enda rätta! https://www.gp.se/ledare/staten-ska-inte-bel%C3%B6na-v%C3%A5ldt%C3%A4ktsm%C3%A4n-1.64143230

Absurdistan vilar inte på hanen!

Nästa exempel på absurdistans aktiviteter skedde också för drygt en vecka sedan. Lite eftersläpning råder i semestertider.

”När lammen tystnar” är en feelgood film jämfört med vad som händer i Sverige just nu, skrev Maads Lundgård från Danmark på Facebook, när absurdistan åter var i tagen.

Lite snyft från denne unga mördare, belönades med permission från snälla och förstående vårdare. ”Vi bedömde att det fanns betryggande omständigheter för den här korta vistelsen”, försvarade sig Ola Karlsson med ansvar (dock utblivet) på statens institutionsstyrelse (Rapport 24/7).

”……….Vårdarna åkte med dig till köpcentret fullt med barnfamiljer precis som du berättat för polarna att du fått personalen att ta dig till. Fan så jävla perfekt de kommer inte kunna göra något. De visar diskret sina vapen och du åker lugnt i väg med dem.
Vårdarna vågar såklart inte göra något de vet att du och dina vänner med, antagligen avrättat mänskor redan.
Fan vilka faking guzzar de är. Ni skrattar i bilen.
Ni som tror att V, MP, S, L, C, KD eller M som gjort detta möjligt kommer att reda ut det.
Glöm det!………”

Vad tror Ni straffet blir, jo en varning från Absurdistan!

Sveriges dubbelmoral i ett nötskal

Ofta räcker det med en bild, för att både se och förstå Sveriges dubbelmoral. Lagen skall följas för terroroffer, men inte för bödlarna, som går fria. Bilden kommer från Jenny Pipers blogg. Jag tror att många instämmer i hennes rubrik. https://jennypiper.blog/2019/07/21/sverige-i-ett-notskal-tvi-vale-for-detta-hyckleri/

https://samnytt.se/privatpersoner-samlar-in-pengar-at-utvisningsdomda-terroroffret-iryna/

”….Kritiken mot utvisningsbeslutet har varit massiv. Många menar att svenska staten har ett ansvar gentemot Iryna och hennes fortsatta vård eftersom hon skadades av en person som vistades illegalt i landet och inte borde ha varit på fri fot eller i Sverige överhuvudtaget. Man har också gjort jämförelser och påtalat att det till och med har hänt att dömda utländska mördare och våldtäktsmän undsluppit utvisning samt att regering och riksdag nyligen klubbade en lag som gav 9 000 unga migranter rätt att stanna trots att de inte uppfyller utlänningslagens villkor för att beviljas uppehållstillstånd….”

På fredagen startade samhällsdebattören Therese Verdun en insamling för Iryna på Twitter. Nedan följer uppgifter om insamlingen om du vill hjälpa till med ett bidrag.

Therese Verdun @thereseverdun

Iryna förlorade ett ben i attentatet på Drottninggatan och vittnade mot Akilov, men hon och hennes barn får inte stanna i Sverige.
Vill du hjälpa med en slant? Jag kommer att ansvara för att pengarna kommer fram till Iryna och hennes dotter.
Swish: 0707874395

RT, tack.” https://twitter.com/Aftonbladet/status/1151786023992643584 

Sverige i ett nötskal: Terrorister omhuldas, medan dess offer utvisas

Illustrationer från ”Steget Efter” borde förstoras och ramas in och pryda riksdagens väggar.
Ord är överflödiga.
Ta del av länken om Ni vill ha fakta. Jag känner stor sorg över detta land, vars skam och skuld jag tvingas vara med och finansiera.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/terroroffret-nekas-provningstillstand-av-migrationsoverdomstolen-utvisas

Jag blir illamående när Morgan Johansson satt och hycklade i Rapport i går och klämde ur sig att han nu plötsligt måste följa lagen, som han i andra ärenden ger blanka tusan i. 80.000 illegala skulle han ju utvisa, som nu hystar in nya bidrag och visar dumma svenskar vem som bestämmer om de inte fort nog lämnar ifrån sig allt av värde.

Däremot kommer med all sannolikhet dessa åldersfuskare i Avesta att få stanna. Läs reportage från Smålandsposten om dessa hänsynslösa våldtäktsmän mot barn, som blev 20 år äldre….
Riktiga barn får våldtas, utan att Åsa Romsons efterföljare utbrister sin favoritförklaring med darr på stämman ”men, de är ju baaaarn….”

Dessa samhällsfarliga politiker har nu fullt upp med att flytta fokus genom att skambelägga folket för att de flyger, åker bil och gör barn.

De stoppar bara huvudet djupare ner i sanden och skuldbelägger alla som tankar sin bil, men daltar med gossarna som bränner upp dem.

Dessa verklighetsfrånvända, framkantspolitiker ser inte hur de knuffar landet över stupet. Det är naturligare att blunda, eftersom de har garanti från den globala eliten om både livboj och fallskärm, när migrantfesten är över.

http://www.smp.se/vaxjo/atalas-for-grov-valdtakt-mot-barn/

Tänk Er att vara ute på promenad och sedan bli knvhuggen till döds, som mannen blev i Göteborg, för att dessa importerade monster inte fick mobilerna fort nog. En pytte- liten notis om detta såg jag i SvD i går. Tänk om det varit en sk. ”nazist” som knivhuggit en muslim till döds, då hade MSM, SVT, SR gått i spinn och politiker stått på rad med sina kondolianser. Nu är snart värdlandets hela befolkning ute på fel tid och på fel plats, när konsekvenserna av en ansvarslös invandringspolitik spridit sig från norr till söder.

”Detta här en HÖJDARE över vad folk säger men efter någon minut senare gör man en ”kovändning”! Klippet är obetalbart!” mejlar en vän och bifogar länken.

Samnytt: Vem vill egentligen ta emot en invandrare?

Om Ni inte sett inslaget så finns det här. 
https://youtu.be/zkPJCWGnZNQ

6-årige Denis skulle utvisas, men riktiga aktivister stoppade processen

”6-årig pojkes mamma dog – ska utvisas”

Många blev nog upprörda som läste om hur pojken vars mamma dött skulle utvisas. Detta borde vara väl magstarkt för även svassande beundrare till Annie Lööf, vars medmänsklighet främst är vigd åt förövare.
Offer överges, deras gärningsmän möts av förståelse och gränslöst dalt av dessa politiker, som enbart förtjänar varenda medborgares förakt, om de har hjärnkontoret intakt, men så är tyvärr inte fallet varken hos änglakören och Löfvens feministiska regering.
Bakgrunden till migrationsverkets beslut om utvisning var:
I april fyllde Denis sex. En månad tidigare hade hans mamma hittats död och sedan tidigare har pappan i Ukraina avsagt sig vårdnaden.
I Sverige finns hans morföräldrar, som inget hellre ville än att få behålla honom,  men Migrationsverket vill utvisa honom till Ukraina där han skulle hamna på barnhem.
”……...I mars i år hittades mamman död i en lägenhet i Södertälje. Initialt greps en man skäligen misstänkt för mord. Misstankarna skrevs dock sedermera av. Enligt kammaråklagaren fanns inte längre någon misstanke om att brott begåtts……” Dödsorsaken lär vi nog aldrig får veta.
Jens Ganman har ett ypperligt förslag, som omgående borde verkställas.

Steget Efter har bevakat, när lille Denis fick besked av migrationsverket. Jag förstår inte hur alla Ni som röstat på regeringen och centerpartiet kan se Er i spegeln, när Ni tar del av dess medmänskliga hyckleri.

Men efter kraftiga protester och en namninsamling på > 10.000 namn så lät sig migrationsverket bevekas och stoppade processen (Rapport 17/10).
Nu får vi hoppas att fler kan se skillnad på barn och förvuxna män och inse att det lönar sig att protestera.