månadsarkiv: februari 2018

Kulturarvet under attack

 

Reflexioner efter helgens utbud i SVT.

På lördagskvällen (24/2) tänkte jag att nu får Du skärpa till Dig för att hänga med bland dagens artistutbud. För det enda namn, som jag kände igen var Robert Gustavssons ”Rolandz”. Minns hans burleska och roliga TV-film ”Torsk på Tallin” från 1999 av Killinggänget.
De andra artisternas förnamn i melodifestivalens deltävling 4 i Örnsköldsvik; Emmi, Elias, Felicia, Olivia, Felix och Mariette var totalt okända för en 71 årig pensionär.
Men rent ut sagt, så stöp min uppdateringsplan direkt, när den entusiastiske programledaren började tala om allas lika värde och jag fick syn på en leende statsminister i publiken.

Så det fick bli ”Morden I Midsommer” på TV8 i stället. Engelsmän kan konsten att skapa tidstypiska och njutbara miljöer med vackra trädgårdar och härliga interiörer, som jag vilar blicken på, när jag virrat bort mig bland suspekta mördare.

Idévärlden
Men på söndag hade jag bättre framgång. Jag uppskattar ”Idevärlden” på SVT2, där aktuella samhällsfrågor avhandlas. Engagerade personer får tala till punkt, utan en flåsig journalist, som blir stressad om hans/hennes ljudutrymme krymper under en intervju. Först får en tänkare presenterar sin teori, som sedan ifrågasätts av två opponenter.

Visserligen kan nuvarande programledare Daniel Sjölins tillhörighet skymta fram i frågorna, till både respondenten och opponenterna, men det skymmer ändå inte budskapet, som  handlat om brottslighet, feminism, identitetspolitik, inkomstskillnaders orättvisor mm.

Kulturarvet under attack
Denna lördag handlade det om vårt kulturarv. Ola Wong, journalist, författare och Kina expert, var respondent och är en njutning att lyssna på.
Klar, kunnig och koncis i sin kritik av dagens kulturpolitik, där kulturvärldens normkritiska förhållningssätt håller på att förstöra hela vårt kulturarv.
Att analysera och själv förstå har ersatts av moraliserande predikningar. Normkritiken har blivit kulturvärldens överideologi.
Museernas huvuduppgift att samla, vårda och bevara våra och andras kulturskatter genom historien, är satt på undantag.
Nu är det identitet, marginaliserade grupper, hbtq, mångkultur, relativism och genus för hela slanten, dvs. en stor megafon för regeringens förödande politik, med den mest okunniga kulturminister vid ratten, som landet någonsin haft. Inga svåra frågor till Alice Bah Kunkhe får ställas, troligen inte ens de lätta till denna Bolibompa minister.
Gamla samlingar åker ut, i bästa fall ner i källaren, för spektakulära och trendiga utställningar har högsta prioritet, gärna med budskapen ”Fuck SD” och att vara ”hetrosexuell” är inte det normala, utan bara en av många personliga läggningar osv.

Maktens megafon
Huvuduppgiften i dag är att enbart förverkliga den politik som regeringen driver, inte att presentera faktafyllda utställningar, så att vi sedan kan ta ställning själva.
Nej, här finns samma arbetssätt som inom systemmedia. En skog av pekpinnar, så vi tänker och förstår vår samtid och framtid rätt, dvs. rött och förljuget, allt efter den normkritiska manualen.
Gårdagens historia skall vi helst fördöma och nationalstaten glömma.
Den vite mannens synder är så stora att IS-krigarnas mördarorgier betraktas som en liten västanfläkt. Att sätta på sig gårdagens glasögon är uteslutet, för det har dagens kulturchefer och institutionernas styrelsemedlemmar inga.

Kulturarva??
En av kvällens opponenter, Qaisar Mahood, fd. socionom utan historisk och arkeologisk kunskap får utgöra exempel på denna kunskapslösa skara. Han är, håll i er nu, chef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet!
Han fick god utdelning av att på motorcykel susa runt i landet och efteråt skriva boken ”Jakten på svenskheten.” Karriären har sedan gått spikrakt uppåt tillsammans med flosklerna, som dröp ur denna mun. Han var mycket stolt över sitt nyord ”kulturarva,” som fått högsta acceptans av hans kollegor, fast de inte begriper ett dugg.

Den andra opponenten var en självgod dam, som jag redan glömt namnet på, hon snörpte på munnen och berättade om allt fint hon gjort som ansvarig för museers programutställningar, där synliggörandet av makthierarkier får stor plats.

Läste på GP.se nyligenAvgångsvederlag kostar Göteborg 30 miljoner varje år” och min misstanke är att stadens röda politiker löser ut medarbetare, som hotar deras ideologi. Detta är ett fenomen som ökar i hela landet, inte minst på statliga verk och myndigheter, där allas lika värde inte gäller medarbetare.

Mobbing i statens tjänst
Jag undrar om opponenterna efter Ola Wongs presentation har läst Marie-Lousie Winbladhs bok ”Mobbing i statens tjänst”? Här kommer en sammanfattning från förlaget.

”Ett litet museum med oskattbara samlingar i vacker miljö. Ett politiskt beslut som kastar allt över ända. En kulturinstitution som förvandlas till ett brutalt bemanningsföretag. Kunskaper ersätts av marknadsföring och administration. Lojalitet mot Överheten blir ledstjärnan. En liten trist detalj i marginalen? Ja, kanske, om inte detta kostade oss väldigt många skattekronor. I förbifarten föröder de ansvariga några människoliv och åstadkommer stor förstörelse. Men framåtskridande och utveckling måste få kosta, så detta får vi acceptera. Även när det innebär ett skräckvälde i miniatyr och storm i ankdammen. Makten föröder och förstör men visionerna frodas. New public management (NPM) och målstyrning är en nygammal styggelse i vårt samhälle med fruktansvärda följder, både ekonomiska och mänskliga. En skräckens utopi som länge varit här. NPM innebär förödelse av den offentliga sektorn och alla värden förvandlas till ekonomiska. NPM påverkar yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de grundlagar som garanterar demokratin. En ökad politisk styrning av den akademiska världen blev tydlig på museiområdet under 1990-talet. Mobbning i statens tjänst beskriver vad som händer när en ny statlig organisation bildas samt följderna av ett nytt sätt att styra i enlighet med New public management. Följden blev ett oerhört slöseri med skattemedel och andra resurser. Människoliv åtnjuter ingen högre kurs på marknaden. Men lidande kan även det omsättas i pengar .Hundratusentals svenskar utsätts varje år för mobbning på sina arbetsplatser, många blir svårt sjuka och arbetsplatserna förlamas. Ny forskning visar att tusentals nya mobbningsfall tillkommer varje år på svenska arbetsplatser som en följd av organisationsförändringar och dåligt ledarskap. Författaren var anställd som intendent och 1:e intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm. Fram till år 2001 var hon ansvarig för de världsberömda Cypernsamlingarna på museet. Hon har bland annat skrivit böcker och producerat utställningar. Böckerna är populärvetenskapliga och handlar om arkeologi och kulturhistoria på Cypern och Kreta.”

https://www.adlibris.com/se/bok/mobbning-i-statens-tjanst-om-maktmissbruk-i-museivarlden-9789198237047

Politiseringen hot mot kulturen, står i en ledare i GP, vilket många instämmer i.

Floskelsvar i stället för fakta, från fega politiker

Med floskler i stället för fakta kan lätt politikernas svar till Olle Ljungbeck sammanfattas. Röster är viktigare än att skydda muslimska skolflickor från hedersförtryck. Borde inte regeringens väljare, se baksidan på vår feministiska regering?

………………………………………………………………………………….

 ”Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan.
Om ni (politiker) menar vad ni säger, ‘att demokrati och respekt hänger ihop’, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod på Römosseskolan”, skriver Olle Ljungbeck i ett debattsvar till riksdagsledamöterna Tomas Tobè (m) och Cecilia Magnusson (m).

Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis.

Jag hade visserligen inte förväntat mig ärliga och sakliga argument från de som fått uppgift att svara. Men jag kunde inte tro att svaret skulle vara så lågt, billigt och osakligt. Som vanligt börjar ni med de vanliga vedermälen för att skrämma till tystnad (i det här fallet främlingsfientlighet och hot om förtal). Detta biter varken på mig eller numera ett stort flertal av folket, därför att de har genomskådat ert numera förlegade trick att skrämma till tystnad.

Ett bomskott att tala om främlingsfientlighet
För ett förtydligande kan det kanske ändå vara på sin plats att nämna att såväl min hustru, som jag (jag i mindre omfattning) arbetar med stöd åt invandrarkvinnor. Min hustru har sålunda helt ideéllt ansvarat för invandrarkvinnornas förening (IFFI) i Gävle sedan mer än 15 år.
Hon har under denna tid fyra till fem dagar varje vecka lett verksamheten på IFFI. Själv skjutsar jag henne dit varje morgon och hjälper till där jag behövs.

Så ert tal om främlingsfientlighet var ett bomskott. Om någon däremot har skäl att hota med förtal borde det rent logiskt vara jag. Men i motsats till er vill jag att vi diskuterar saken.

Döljer händelser
Om det är av medveten beräkning eller inte så utelämnar ni den mest allvarliga kritiken mot Waberi.
Är det kanske för att ni inte vill stöta er med presumtiva väljare?

Ni döljer nämligen nogsamt de händelser, som utspelat sig på den islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, och som var den egentliga orsaken till min artikel, trots att en av er är bosatta där! Det är bl a därifrån jag hämtat mina skäl till att skriva den förra artikeln.

Under den tid Abdirisak Waberi var rektor där, har Skolinspektionen konstaterat grova och allvarliga kränkningar mot eleverna. Dessa kränkningar måste sakligt kopplas till Waberi och hans religion (islam) och den kultur som finns i anslutning till denna. I första hand har kränkningarna riktats mot flickor, men även i vissa fall pojkar, även om de senare klart gynnats i vissa sammanhang på flickornas bekostnad. Waberi lämnade tjänsten som rektor då han blev riksdagsledamot. Detta faktum friar honom dock inte från ansvar för de grova kränkningar och missförhållanden som rått även efter hans frånträde. Han är nämligen ordförande i Islamiska organisationen ”Sveriges Islamiska skolor.”

Allvarlig kritik
Under perioden från och med Waberis tid som rektor och fram till nyligen har Skolinspektionen vid sju olika tillfällen riktat grav och allvarlig kritik mot Römosseskolan för bl a kränkning, mobbing, att man inte följer läroplanen etc etc. Skolinspektionen har även hotat med indraget tillstånd.

Det som förvånar mig och gör mig upprörd och orolig är att ni varken nämner detta eller skolinspektionens återkommande anmärkningar. Att Magnusson inte nämner det kan inte tolkas på annat sätt än att hon vill undanhålla läsarna sanningen.

Som alla vet infaller för kvinnor regelbundna menstruationscykler från tonåren och uppåt. För många flickor är detta såväl psykiskt som fysiskt jobbigt. Detta naturliga tillstånd inträffar i en flickas kanske känsligaste period i livet. För varje förälder och skolledare är det därför viktigt att inte utsätta flickorna för något som kan påverka deras självkänsla negativt eller kränka dem.

Förbjöd flickor med mens
På Römosseskolan gjorde man tvärtom under Waberis rektorstid. Man förbjöd flickor med mens att vara i lektionssalen, de fick inte vara i moskén eller vidröra koranen etc. De blev en slags paria! Den som känner islam och med denna sammanlänkade kultur rörande kvinnor, kan inte dra någon annan slutsats än att flickorna skulle sättas på plats och ges en tydlig antydan om att de är mindre värda än männen.

Detta bekräftades också av Skolinspektionen i flera fall. Samtliga pojkar hade t ex fått sådana betyg att alla fick behörighet till gymnasiet, alltså 100 procent! Flickorna nådde däremot endats behörighet i 71 procent? Detta strider helt mot statistiskt säkerställda mätningar för vårt land. Sålunda har Römosseskolan under Waberis ledning som enda skola i landet helt avvikit från normen mot vad som gäller i övriga Sverige!

Om ni båda vill ta del av bl a Skolinspektionens samtliga inspektionsprotokoll med de grava anmärkningar som riktas mot skolan kan jag översända alla sju till er som jag utfått mot erläggande av en viss avgift. Jag skänker er dem.

Så till ert tal om att vara frihetens parti.
I dag lever ca 70000 ungdomar mest flickor i ständig oro för att bli bortgifta. Ni har ju regeringsmakten varför det vore lätt att lagstifta om detta. Ni får med all säkerhet SD på er sida.
Er beskrivning om religionsfrihet i ert inlägg är så luddigt hållet att det lika väl kan tolkas som rätten att i religionsfrihetens namn kränka människor. Detta är nämligen vad som skett vid Römosseskolan Det dunkelt sagda är med andra ord det dunkelt tänkta eller inte…..?

Om ni menar vad ni säger, ”att demokrati och respekt hänger ihop”, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod.

Personligen har jag i ett brev till Jan Björklund krävt detta.

 Sju frågor till Abdisiriak Waberi
Jag önskar nu från Abdirisak Waberi själv få svar på följande frågor. Detta vill jag av den anledning att han för att vara trovärdig måste stå för sina värderingar inför alla sina landsmän/kvinnor. Med er som talespersoner kan han i ett trängt läge och med risk att tappa sin auktoritet, mycket lätt komma undan med att det var ni som påstått att han står för det och det och inte han.

 1. Vad var motivet att generellt kränka flickor och gynna pojkar?
 2. Varför kränkte skolan flickorna när de hade mens. Anses de orena? Eller bara för att de skall veta sin plats?
 3. Varför kan inte en man knäböja och be vid en kvinna?
 4. Får flickor såväl som pojkar själva välja vem de vill gifta sig med oberoende av religion, icke troende, icke av samma etnska härkomst som vederbörande själv?
 5. Får flickor deltaga i sexualundervisning, simma, gymnastsera, spela fotboll, dansa tillsammans med pojkar?
 6. Skall kvinnor och män ha samma rättigheter? Tillämpas sådan pedagogik i Römosseskolan?
 7. Borde Du inte som svensk riksdagsledamot tydligare markera de generella värden som regering och riksdag lagstiftat om? Inte minst i din roll som ordförande i organisationen, ”Sveriges islamska skolor”.

Ni nämner att det i Sverige finns 500000 muslimer. Jag förstår att det från er sida verkar lockande att få dessa som medlemmar eller få deras röster. Därför kan det vara frestande att blunda för det som Skolverket kritiserat Römosseskolan för under Waberis ledning. Tillåt mig också att vara ytterligt förvånad över att en man som av moderaterna satts på valbar plats och invalts i riksdagen inte kan svara för sig själv!

Vad ger detta för signaler?

Av två riksdagsledamöter borde vi medborgare kunna kräva en mer intellektuell debatt än undanhållande av sanningen i en så här allvarlig fråga. Istället har vi fått nöja oss med en massa till intet förpliktigande floskler om ”frihetens parti”, ”demokrati och respekt hänger ihop”, ”varje människas rätt att forma sitt eget liv” etc etc. Ni står ju inte för detta. Framförallt inte mot de som kanske bäst behöver ert stöd!”

Olle Ljungbeck, Gävle.

…………………………………………………………………………………………………….

Att inte höra, inte se och inte tala om muslimska lagbrott, verkar vara utgångspunkten för multikulturella politiker.

Jag misstänker att frågorna till Abdirisak Waberi är obesvarade. Han var tidigare politiker för moderaterna, men tack och lov kom han inte på valbar plats på riksdagslistan 2014.  I identitetspolitikens namn har vänsterliberala politiker mycket svårt att skilja agnarna från vetet.

Tappra eldsjälar och ömkliga politiker

Engagemanget för att värna invandrarkvinnor, flickor från förtryck är beundransvärt, från Olle Ljungbeck med fru.

 I detta gästinlägg får Ni ta del av en skrivelse till politiker, men gensvaret från ansvariga är klent. Deras floskler om att demokrati och respekt hänger ihop är upprörande, med tanke på verkligheten. Invandrarflickorna offras för sjuklöverns röster. Det som är mest upprörande är att rektorn Abdirisak Waberi, som diskriminerat skolflickor, under sitt rektorskap, på den muslimska Römosseskolan i Göteborg nu fått godkänt för att utvidga. O.L. har tidigare anmält skolinspektionen till polismyndigheten, vilket publicerades i blogginlägget den 20 febr 2018.
Detta brev samt debattinlägg har tidigare publicerats av redaktionen för Höglandsnytt.
(redaktionen@hoglandsnytt.se


…………………………………………………………………………………………………

 Till sjuklövern; Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor,Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin.

För kännedom till Jimmie Åkesson

Som framgår av nedanstående har jag polisanmält Skolinspektionen för att de godkänt islamisten Abdisiriak Waberi som rektor för en blivande muslimsk skola.
Jag har bifogat en av de artiklar jag skrev när Waberi var rektor vid Römosseskolan i Göteborg. Av detta framgår det tydligt att Waberis ideologi och värdegrund helt strider mot de lagar och konventioner jag angett i anmälan.
Från några av er har kommit uttalande, som att detta är förskräckligt etc. Men någon handling som innebär att Waberi hindras från att tillträda rektorsskapet har jag inte noterat. Sålunda följs era ord ytterst sällan av handling medan ni däremot är snabba att pådyvla andra åsikter som rasism, nazism etz.
Ni har här en verkligt tillfälle att visa att ni står för demokrati och mot nazism och rasism genom att förhindra detta brott mot de ungdomar som kommer att vistas vid skolan. Skyll inte på att det är ett domstolsärende och ni därför inte kan göra något. Jag kan troligen de spelregler, som gäller i det här fallet betydligt bättre än ni och vet därför att ni kan hindra det.
Om ni inte gör detta kommer jag alltid att betrakta er som bärare av den värdegrund som nazistiska och rasistiska ideologier står för. Inte minst visar ni detta genom att tillåta en person leda en skola, som så grovt kränkt ja närmast terroriserat invandrarflickor.

Olle Ljungbeck, Gävle.

…………………………………………………………………………………………………….

Fortsättning följer i morgon, där  ett kunskapsfyllt debattinlägg återges efter ansvariga politikers floskelsvar.

DN:s Wolodarski hyckleriets ambassadör

Tänk att jag ofta får hjärtklappning med adrenalin påslag, när jag tar del Wolodarskis twitter meddelande och hans söndagskrönikor i  DN, som jag får låna av grannen.

Förra helgen, den 18/2,   utmålade  han sig själv som en försvarare av rätten att tycka och säga vad man vill i Sverige. Skämtade karln?

Läs själva vad denne hycklare har mage att påstå ”Alla har blivit räddare. Och tystare. Och mer samstämmiga. I dagens debattklimat törs ingen sticka ut av skräck för att bli lynchad.”

Denna tidning som gjort sig ökänd för att filtrera fakta i sann vänsterliberal anda. Rekord i snyftartiklar om ensamma barn/unga män/gubbar, välfärdsmigranter, fördömning av ålderbedömningar, blundat för migrationens orättvisor och konsekvenser, förföljt och beskyllt oliktänkande, som öppnat munnen, för att fiska i grumliga vatten etc.

Samtidigt stänger denne  ambassadör av både Katarina Janouch, Ann Heberlein och fler meningsmotståndare från sitt twitterkonto. När moderaten Hanif Bali frågade om detta var ”avancerad ironi”, blockerades han också av DN-redaktören och  för att ingen skall hinna sticka ut, så lynchar han på stört.

Wolodarski, en sorglig Don Quiote
Jag tänker på riddaren Don Quijote i den sorgliga skepnaden, som slogs mot väderkvarnar tillsammans med sin vapenbroder Sancho Panza, som i dag heter Niklas Orrenius. Olika tolkningar finns, men författaren Cervantes, syfte var nog att brännmärka riddarnas förljugenhet, precis som de 12 författarna gjort, med fega/farliga politiker och systemedia, i boken ”Priset” (Debattförlaget).

En lika korkad söndagskrönika i papperstidningen, som på twitter, fick han också till när redaktören hyllade New York Times uppgång på börsen och klämmer ur sig att detta beror på”……ett kraftigt stigande intresse för kvalitetsjournalistik…..” Man kan bli schizofren för mindre.

I kulturdelen gav kulturchef Björn Wiman rådet ”Det handlar om att reagera- behåll din förmåga att bli ursinnig” i slutet på artikeln drog han till med ”….Är du trött på att följa hur hatet och lögnerna förgiftar samhället? Försvara sanningen!”

Hans egen givetvis!

Sedan fick Bengt Ohlsson vara alibi för DN:s öppenhet med artikeln ”Vad får man egentligen säga nu förtiden?

Jag förvånas över hur dessa herrar utan insikt och moral orkar se sig i spegeln, varje morgon. Kanske de frågar spegeln vem som godast i landet är, precis som Snövits elaka styvmoder? Medborgarna får gå ut och leta efter hjälpsamma dvärgar, när samhällskontraket har spruckit. Men de finns gömda i skogen, precis som i verkligheten. Hoppas de vågar sig fram till röstbåset under hösten.

Tack och lov väckte detta hejdlösa lurendrejeri av DN stor kritik på nätet!

Alexander Bard, en av jurymedlemmarna i Talang i TV4, gick till angrepp mot Peter Wolodarski genom hans vapendragare Niklas Orrenius, som tog sin uppdragsgivare i försvar. Han var en framträdande gestalt i drevet mot modiga ”Julia Caesar,” som med sina avslöjande texter under ”Snapphanen” utgjorde en fara och skulle tystas av både DN och Expressens torpeder.

Läs gärna hennes kapitel ”Vi gjorde bara vårt jobb” i nämnda boken ”Priset!” Där DN står för en aktivdel av förföljelsen.

Några citat från Alexander Bard
”Vi känner honom bättre än dig (= Niklas Orrenius). För vi känner honom på avstånd, genom hans handlingar. Och han är ingenting annat än en lögnare som hugger folk i ryggen och Sveriges farligaste fiende för yttrandefriheten. Blockeringen av motståndare visar detta på ett alarmerande sätt”, skriver han i ett svar till DN-journalisten Niklas Orrenius efter att denna försvarat sin egen chef och tidning….”

Bard fortsätter i flera inlägg, där han bland annat kräver att Wolodarski avgår, och liknar DN-chefen vid ett litet barn som behöver byta blöja. Han kallar också Peter Wolodarski för ett skithuvud som han föraktar.

”Man kan kanske förvänta sig att en åttaårig liten mammaspojke blockerar tweets som han ogillar. Men vi diskuterar alltså chefen för Sveriges största tidning här. Kan någon snälla byta Peter Wolodarskis blöjor nu? De stinker så illa av narcissistiskt bebisbajs…”

Peter Wolodarski personifierar det falska i falska nyheter, den ruttna lilla lögnaren!”, fortsätter han.

Bard kallar även Niklas Orrenius, känd för så kallade antirasistiska artiklar i Dagens Nyheter, för en ”patetisk skithög” som prostituerat sig åt den Bonnierägda tidningen.

När Orrenius påstår att Peter Wolodarski under fem års tid ”verkligen visat i handling och ord att han brinner för ett pluralistiskt debattklimat med en rik kör av röster”, brister det för Bard.
”Duschade du dig själv i horpengar efter att du publicerat detta nonsens? Försvara Sveriges största fiende av yttrandefrihet. Hur ruttet är inte det?”
http://www.friatider.se/alexander-bard-wolodarski-r-yttrandefrihetens-v-rsta-fiende

Så här skrev en vän. ”Den före detta radiojournalisten Jörgen Huitfeldt, tidigare välkänd journalist på Sveriges Radio, hoppade av i somras och började istället jobba med webb-tidskriften Kvartal. Idag berättar han om bakgrunden. Jag tolkar budskapet som att han var hindrad arbeta fritt i migrationsrapporteringen under sin tid på Sveriges Radio. Om det stämmer, så är nog hans berättelse idag en riktig skräll inom mediavärlden”.   https://kvartal.se/essaer/drfr-frgar-jag-om-migrationen

Jag tror knappast att Jörgen Huitfeldt är polare med Wolodarski. I dag struntar jag i DN, vill inte riskera blodtrycket och spara på adrenalinet.

Lästips! Katarina Janouch: Hotet mot yttrandefriheten – Så riskerar det fria ordet att dö. Informationskriget har börjat!

Löfven till Trump, med eller utan klavertramp?

Den 6 mars skall Stefan Löfven, besöka Donald Trump, som den siste av Nordens statsministrar. Enligt regeringens pressmeddelande så skall besöket leda till fördjupning av de svenskamerikanska relationerna med fokus på tillväxt, innovation och jobbskapande.
Kanske är det därför som specialchartrade plan fick hämta 3000 flyktingar från läger i Grekland och Italien?

Löfven har troligen tagit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks på orden. EU tycker nu att Sverige nu kan ta emot fler flyktingar…

Kanske är det en order från Angela Merkel, när AfD får allt fler anhängare och nu är Tysklands andra största parti?

Undrar om Löfven skall berätta för Trump hur det gått för Sverige efter hans ”look what`s happening last night in Sweden.” Men då statsministern har kraftigt synfältsbortfall, beträffande den höga invandringsrelaterade brottsligheten, så är risken obefintlig.

Kanske han kan ge Trump tips om hur man kan lagstifta och välja samarbetspartner mot Fake News?

Varför inte låta Black Powers mest extrema medlemmar få bli samarbetspartner, som #jagärhär gruppen härhemma?

Hoppas att Margot Wallström stannar hemma, hon borde väl ha fullt upp att förbereda kvinnodagen den 8 mars, nu när hon lyft in #MeToo i sin utrikesdeklaration.
Varför då fortsätta att öppna dörren för testosteronstinna män från en religion där kvinnan är mannens ägodel och där gruppvåldtäkt betraktas som en skojgrej?

Men utrikesministern ser bara patriarkala strukturer hos vita män. Kanske hon är färgblind?

Hon skulle säkert klandra Trump för hans tillkännagivande om att Jerusalem är judarnas huvudstad, sätta näsan i vädret och deklarera detta för trams. Det är tryggast om hon är hemma, så hon inte klantar till det och försvårar UD:s diplomati. En persona non grata utnämning till har Sverige inte råd med, när världsmästerskapet i humanitet, smälter som en snöboll i solsken.

Lästips: https://www.svd.se/sa-undviker-du-att-fa-trump-trumpen-lofven

Riksföreningen Nej till Nato!

Om rörelsen Nej till Nato skriver en vän följande gästinlägg.
Han påpekar ensidigheten hos Natovänner med försvarsministern i spetsen, som oroas över Rysslands upprustning och agerande, men inser inte att det är en följd av Natos provocerande krigsövningar nära landets gräns.
Ensidigheten i svensk politik är en betydligt större fara än obekväma kommentarer på nätet. För här handlar det om hets mot folket.
………………………………………………………………………………………………..

”Det finns numera en motrörelse till de svenska Nato-förespråkarna, nämligen Riksföreningen Nej till Nato (sökord).

Än så länge ligger den i underläge, vad gäller medial uppmärksamhet, där regeringens Natopolitik tycks vara favoriserad.

Försvarsminister Hultqvist hade dessutom mage att, lite inlindat, misstänkliggöra Värdlandsavtalets motståndare.

-Nej, bäste Försvarsminister, man är ingen ”ryssagent” bara för att man ogillar din Natopolitik!

Ryssland slår ingen järnring kring USA. Men det gör USA, via sin förlängda arm Nato, runt Rysslands gränser. Undra på att ryssarna blir skrämda, de som haft två hemska världskrig i sitt land! De rustar nu upp sitt försvar, men från en låg nivå, eftersom Warszawapakten skrotades, när kalla kriget var slut. Öst trodde att Väst skulle göra likadant med Nato. Men där bedrog de sig!

När nu Ryssland försöker komma ikapp, och har manövrer på eget territorium, hör vi vår försvarsminister oja sig: ”Jag oroas!”.
När Nato placerat trupp nära den ryska gränsen, flyttade ryska flottan ett par korvetter från Svarta havet upp till Baltikum och den egna hamnen Kaliningrad.

Då hördes åter från vår minister i Ekot: ”Jag oroas!”.

Men när USA visar att de vill ha med oss i sin kärnvapen-utrustade pakt, då hörs inget ”Jag oroas”.

En framgång för vår nya folkrörelse Nej till Nato, kanske får hela vår regim att oroas, men framför allt lär föreningen motverka att Sverige dras in i Natos äventyr här och var i världen.”

Föreningen är politiskt obunden och fastställde  följande stadgar under 2016.


Nu blir vi dummare i Norden, främst de unga

Ett långt inlägg får Ni försöka orka idag, vilket beror på att jag även här är förbannad över sakernas tillstånd.

IQ sjunker
Tyvärr visar flera forskningsrapporter från Norden på samma resultat, vid mätning av begåvning genom IQ-tester från de sista åren.
https://fof.se/artikel/iq-sjunker-i-de-skandinaviska-landerna
När man började mäta begåvning på 1930-talet så gick intelligenskurvan uppåt i hela västvärlden. Bättre levnadsvillkor med ökat näringsintag, minskning av smittosamma sjukdomar, förbättrad hygienen och lite längre fram på 60-talet möjlighet för fler från arbetarklassen i vissa av Europas länder, att få studera efter den 6-åriga folkskolan.
Att  hög IQ inte är garanti för klokskap från livets skola vet vi, men klokskap är svårare att mäta och brukar först synliggöras i backspegeln, när dåtidens ja-sägare har tystnat.

Realen och studenten var stort


Att ta realen och sedan studenten var stort. Minns hur våra föräldrar slet för att vi ungar skulle få fortsätta i skolan. Böcker var då ännu inte gratis (dvs. skattefinansierade, för inget är gratis från staten) en stor utgiftspost för en arbetarfamilj, där fars lön skulle räcka till allt. Min syster och jag åkte tåg från brukssamhället till staden, som låg 5 mil därifrån och ägnade många timmar åt läxor på kvällen, för vi visste att vi hade kostats på. Att sommarjobba var självklarhet redan från 12 års ålder.

Första generationen med studielån
Vi 40-talister från arbetarklassen fick sedan, som första generation möjlighet att studera vidare tack vara studiebidrag och studielån, vilket gick bra, med sparade medel från sommarjobb och uppfostran från Luthers anda fanns ännu kvar.
Minns att far vinkade av mig på stationen, när jag tog tåget till Göteborg för fortsatt utbildning med orden ”Bli inte med barn och ta inget på avbetalning.” Att kramas ingick inte i arbetarklassens avskeds reportoar.

När och varför gick kurvorna nedåt?
Orsakerna är många, utöver invandringes påfrestningar i skolan.
Resultatet av det fria skolvalet blev att betygen blev medel för skolpengen och där många curlade föräldrar från 80-talet förvandlade sin avkomma till generation snöflinga med ångest.
Professorn i övernattningslägenheten högst upp i huset, bara suckar. Det kan tom. hända att upprörda mammor ringer för att  tentan ej blev godkänd, när deras beundrade avkomma inte presterat. Matematiken på högre nivå, satte väl inte känslorna i svang.  I en studie visade det sig att elever som gått i friskolor hade svårare att sedan klara av universitetsstudier, jämfört med elever från den kommunala skolan, trots att de hade högre betyg (Rapport 21/2).

När alla oavsett förmåga skulle studera helst ända in på högskola/universitet, så var kraven tvungna att sänkas, vilket har skett successivt och med indoktrinerade föräldrar, som inte ids förhöra läxor och kan kräva uppdukad frukost åt de små liven, så ser framtiden mycket mörk ut.
Att staten inte längre klarar allt, när vi åter har rekord i asylbeviljande/capita, lär komma som en kalldusch och när föräldrars kapital försvunnit, då finns bara eget huvud, armar och ben kvar att lita på.

Jan Norberg skriver här i Newsvoice om denna glada, men ofta lata generation, som kräver övermått av hänsynstagande. Han frågar sig hur denna generation skall kunna axla ansvaret för samhällslivet. Arbetsgivarsidan hyser nu stor oro, för nu betraktas att komma i tid, som en merit.

Att samhällets förändring med teknikförädling, rationalisering  genom automatisering kräver ökad kunskap med allt längre utbildning är sant, men är inte hela sanningen.

Våra utbildningar från dagis och förskola, fram till universitet och högskola är statens främsta plattform för indoktrinering, därför får skolan aldrig vara i fred.

Lärare har förvandlats till en snäll kamrat pedagog och där krav och rättelser blivit kränkning. Då  ökar chansen  att makthavarna får den avkomma de vill ha, för att sedan bli utbytbar för det globala kapitalet. Flexibel, förändringsbenägen och global är vinnarkoncept, ovanpå det lika värdet. Rötter till tidigare generationer försvårar bara flyttkarusellen. Rotlöshet gillar det globala kapitalet, för då blir manipulationen mer brukbar.

Normkritisk är normen
Ni läste väl om hur den mest meriterande sökanden till professorstjänst fick vända i dörren, för han var inte tillräckligt normkritisk.
http://academicrightswatch.se/?p=3120#more-3120

Att  det var på konstfack förklarar en del, men dessvärre är detta inte en engångsföreteelse, när mediokra till helkorkade politiker nästlat sig in i styrelsen för högre utbildningar. Nu är insikt och flit ingen merit.

”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund” skrev Martin Ingvar (professor inom neurovetenskap) med kollega samt en författare i SvD 2015-03-22.

Fel blir rätt när SFI elev ej får kränkas
Jag återger inledningen till artikeln.
En elev på en SFI-kurs förnekade förintelsen, det var enbart ett påhitt. Läraren reagerade och påpekade att resonemanget var helt fel. Men att ge en reprimand till en invandrarelev gör man inte ostraffat. Läraren hade kränkt eleven genom att han blev ifrågasatt!

Så här löd motivering från den hjärntvättade utbildningssamordnaren ”Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia, som vi tagit del av. När vi har andra elever som tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta”.
Detta var ingen ensamvarg, utan är ett flockbeteende hos främst vänstern, där normkritiken gör falskt till sant och där hyllandet av identitet gör tokdårar till experter. Vilket fört landet allt närmare stupet.

Ny Pedagogik
En annan orsak till skolans förfall var den nya problembaserade pedagogiken, PPI därefter PPL. Eleven skulle söka sin kunskap själv. Katederundervisning blev lika med ”Caligula”, dvs en despotisk lärare som förtryckte och hetsade eleven. Den rollen har, som tidigare sagts, övertagits av föräldrar och elever, där lärare och rektorer står i skottgluggen.

Kortvarigt vikariat efter idisslande ko
I slutet på 80-talet vikarierade jag som lärare på Hälsouniversitetets sjukgymnastutbildning, men det blev kortvarigt. Just då hade problembaserad inlärning införts till stor frustration för oss kliniker. Vi konstaterade snabbt att det var den längsta vägen till kunskap, efter de heliga 7 stegen. Jag skrev en lång debattartikel om detta, men då tog det hus i helsike från universitetets högsta topp. Jag var inte vatten värd och skämtet från kollegor löd ”Du har väl securitasvakt med Dig?” När jag skulle till Hälsouniversitetets bibliotek, för då var datoriseringen ännu i sin linda. (För ev. intresserade läsare, skall jag framöver leta på och återge denna upprörande artikel, men bilden som redaktören träffsäkert illustrerade inlägget med, var en stor idisslande ko….. den var inte min, men det var det ingen som trodde).

Sedan dess har denna pedagogik förbättrats, men har tyvärr spridits som en löpeld på alla utbildningsnivåer, med förödande effekter för de svagaste på de lägre.

Att skolpolitiker föll pladask för den var att då sopades tidigare generationers kunskap bort och fältet blev fritt för vänsterindoktrinering.
Resultatet ser vi överallt i dag. Det finns många Carina Bergfeldt på viktiga tjänster.
Billigt, för skolledningen, styrelser, givande för motiverade elever med resursstarka och välutbildade föräldrar, men katastrof för lågbegåvade med invandrarelever i spetsen för att inte tala om alla så kallade bokstavsbarn vars spring och bus radie däremed ökar. Dessa ungar behöver lugn och ro, med fasta regler och stöd från kunskapsfylld lärarkår.
Att en havererad skolgång kan vara ett större handikapp än förlamade ben, bekymrar inte skolpolitiker, vars råd är: Ös på mer med kosing på det som inte fungerar.
Att alla IG:n inte skulle skulle vara skolans och lärarens fel, får politiker att rysa. Insikten om att man kan leda hästen fram till vatten, men dricka måste den göra själv, är obefintlig. Därför höjs betygen, trots att kunskapen sjunker.

Ipads ger IQ brist
Nu återvänder jag till professor Martin Ingvar i dag.

IQ-testerna talar sitt tydliga språk – intelligensen i Sverige sjunker. Svenske hjärnforskaren Martin Ingvar pekar ut flera faktorer till varför det går utför. En bov i dramat är barns användande av tv och surfplattor.
https://www.svd.se/svenske-hjarnforskaren-ipads-och-tv-tittande-ger-barn-iq-brist

Nu pratar ungar bara till något/någon/några aldrig med vilket ger förlust i nuet. Virtuell verklighet kan inte konkurrera med den verkliga. Brist på rörelse och lek gör att både motorisk och kognitiv stimulering uteblir.

Men hur skall politiker i dag, som saknar arbetslivserfarenhet och där deras föräldrars politiska ämbeten öppnat vägen rakt in i politikens finrum, utan egna prestationer, kunna genomföra en kursändring? Nu går all kraft åt att bevaka sin plats på riksdagslistan, så inte det välbetalda jobbet ryker.,

Lästips!
-Martin Ingvar är en av författarna till boken Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas.

-Inger Enkvist, professor i Lund tillhör också utbildningens stora kritiker. Hennes bok ”God utbildning och dålig: Internationella exempel” borde mana skolpolitiker till insikt om haveriet, men karriärtörstiga tjänstemän på skolverket funderar nog på nästa reform, som säkert ökar lärarflykten.

-Gunnar Sandelin på bloggen ”Invandring och mörkläggning” för ev. läsare som tycker jag  överdriver, när han skriver om elefanten i klassrummet, som ingen vågar nämna för stämpeln rasist.

Genusperspektiv i teorin, men muslimskt kvinnoförtryck i praktiken

Att agera externt mot myndigheter, tidningsredaktioner, SR och SVT, när fel begåtts är föredömligt.
Här anmäler Olle Ljungbeck skolinspektionen till polismyndigheten för brott mot grundlagen, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter m.fl. Anledningen är att den muslimska Römosseskolan får utvidgas med grundskola, förskola och fritisverksamhet, trots tidigare frekventa brott genom att diskriminera flickor.
Denna anmälan har även publicerats på
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2018/02/16/till-polismyndigheten/
…………………………………………………………………………………………………

 Till Polismyndigheten.

Jag anmäler härmed Skolinspektionen för att myndigheten godkänt en ny muslimsk friskola – Römosseskolan i Borås – med islamisten Abdisiriak Waberi som rektor.

Jag hänvisar – för min anmälan- förutom till nedanstående skrivelse under Waberis tid som rektor vid Römosseskolan i Göteborg även till följande lagar, deklarationer och konventioner.

 1. Svensk grundlag. (Då bör också förarbetena till denna tagas del av).
 2. Skollagen.
 3. Svensk jämställdhetslagstiftning
 4. Fn.s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
 5. Barnkonventionen

Samtliga var för sig lägger hinder i vägen för ett godkännande av Abdisiriak Waberi som rektor för Römosseskolan i Borås.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
…………………………………………………………………………………………………….

I teorin finns det från vår feministiska regering ingen hejd på dokument som skall råda bot på brister i jämställdhet.
Samtidigt ser man mellan fingrarna när kvinnoförtryckande muslimska friskolor får fortsätta sin expansion. Trots att detta strider mot FN:s barnkonvention.

Jag kan bara konstatera att det muslimska röstfjäskeriet  prioriteras av regeringen framför sin annars överdrivna FN beundran.

Med rättsväsendets goda hjälp blir skolinspektionen tandlös. Kanske skolinspektionen tar sig en funderare över sina beslut, när de tidigare godkändt muslimska friskolor, som efter godkännande brutit mot lag och rätt och nu fått Kammarrätten att godkänna skolans expansion.

Dessvärre har dessa identites- och falska genuspolitiker infiltrerat universitet/högskolor genom att strypa forskningsanslag via statens största forskningsfinansiärer, med Vetenskapsrådet i täten, om inte genusperspektivet finns med i ansökningarna. Det är inga småsummor det handlar av våra skattepengar, nämligen 11,16 miljarder!

”….Sättet regeringen styr forskningen i Sverige liknar snarast ideologiproduktion” skriver Ivar Arpi  sin artikel i SvD:s serie om genusvetenskapens dominans på universitet, verk och myndigheter.
https://www.sv d.se/sa-genuscertifieras-svensk-forskning

Över ingången till aulan i Universitetshuset i Uppsala står med gyllene bokstäver ”Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större”!
Är det inte dags att vända på begreppen, att tänka rätt är stort, men tänka fritt är större?
När det rätta nu är identitet, relativism, genus, normkritiskt tänkande ….?

 

Arma Sverige och dess framtid!

Lärarhets från föräldrar och verklighetsfrånvända skolpolitiker

Skolpolitiken är i händerna på karriärtörstiga byråkrater och med barnrumpan Fridolin, som skolminister har klyftan mellan ideal och verklighet ökat dramatiskt.
Kanske vill han inte upprepa statsministerns vi har varit naiva” beträffande den okontrollerade massmigrationens destruktiva inflytande på skolan innan valet?
För insikt och åsikt går inte hand i hand hos karriärpolitiker med ringa erfarenhet från arbetslivet. Troligen läser han inte erfarenhetsbaserade böcker heller.

Först en bild som illustrerar haveriet med hur skolor abdikerat i invandringstäta områden. Resultaten är lika skrämmande, som de taffliga bortförklaringarna inför dessa ligisters dåd, som statsministern tycker att vi ska ösa mer pengar över, så de kommer upp på den rätta vägen, som de själva valt att icke beträda. Utvisning vore ett bättre förslag, men som idag är en omöjlighet med generöst medborgarskap.

Nästa bild kommer från Tyresö skola, där majoriteten av elever till svenska föräldrar bor.

Skillnaden gör att Fridolin vaknat till och föreslår bussning, så dessa elever skall bli krockkuddar för hans  ljusblå skolpolitik.

Under 2011 kom boken ”Hets! En bok om skolan” ut av idéhistoriker Sven-Eric Liedman, som har ett ben till vänster och det andra till höger, vilket gör hans genomgång intressant om utbildningens historia och numera förskingrade arv från Platon till fd skolminister Björklund.

Lärarhets
I dag är det mer föräldrar och elever som kan  hetsa lärare och rektorer, som mer tvingas premiera skolpengen och vinstkraven från ägarna, än arbetsmiljö och lärande med baskunskap. Lärarnas Riksförbund skriver i en debttartikel i SvD ”Skolan maktlös när föräldrar skapar drev mot lärare”. 

Kanske är det den kravfyllda och bortskämda generation ”snöflinga”, som nått fram till eget föräldraskap?

Egen kunskapssökning
Att söka kunskap själv, numera via datorn, är navet i den nya pedagogiken, med problembaserad inlärning/lärande. Och problem finns det i övermått, när inlärning skall vara lätt och glatt, då får baskunskaper och tragglande stryka på foten.

Vad dessa skolpolitiker glömde var att det är svårt med sökeriet, då man inte har baskunskap eller otillräcklig sådan att söka utifrån!
Det är som att bygga ett hus utan golv.

Här kommer några exempel från Lidemans bok:
Läraren: Sverige var inte alls så neutralt under kriget?
Eleverna: Vad är neutralt? Vilket krig?

Läraren: Gustav Vasa åkte nog aldrig skidor mellan Sälen och Mora”
Eleverna: Vem är Gustav Vasa?

Min dotter med > 25 års lärarerfarenhet berättar också om svårighet med Gustav Wasa. Eleverna skulle redovisa ett projektarbete om Wasaätten, men hon fick sig en redogörelse om Wasa knäckebröds historia!

En annan gång skulle elever strax innan sin studentexamen, redovisa ett arbete om Martin Luther och konsekvenserna av hans uppspikade teser i Wittenberg. Men vid redovisningen började eleverna glatt sjunga ”We shall overcome some day” och därefter fick klassen höra om Martin Luther Kings gärning!

Åter till Lidemans bok.
Läraren i en skola med elever från övre medelklasshem, ville trimma eleverna i kritiskt tänkande, vilket i dag har fått kultstatus av politiker. Hon inledde med att ställa julevangeliets traditionella skildring av krubban i stallet mot mer vetenskapligt vedertagna förhållanden. Men hon stöp direkt i startblocken, vilket många lärare gör. Drygt 1/3 del av klassen hade aldrig hört talas om någon krubba, eller något Betlehem och skattskrivningar.

Följden av dåliga baskunskaper är förödande, universiteten tvingas till stödkurser och sänkta krav. På sikt gör det att hela näringslivet är i fara. Orsaken är främst skolans kommunalisering och när krav förvandlades till kränkning. Därutöver anhopning av invandrarelever, där killarna är bra på att skaps revir, medan deras systrar kämpar med skolböckerna den tid då de inte är bundna av hushållsarbete.

Vad ger då författaren för råd?
Jo, subversivitet!

(Wikipedia: Subversiv verksamhet, omstörtande verksamhet, innebär politisk verksamhet, ofta i det fördolda, med syfte att störta den statliga ordningen. Det kan bedrivas av grupper som tillhör totalitära ideologier)

Svenska lärare, lektorer och professorer måste ta efter sina kollegors arbetssätt i det forna Sovjet och DDR. Man nickade åt maktens byråkrater och försökte undanstöka administrationen så fort det gick för att komma till väsentligheter. Men i dag tar lärarnas administration minst en tredjedel av tiden och därutöver skall de ofta vara Nanny åt ouppfostrade ungar, medan rektorn fjäskar för kunderna, dvs kravfyllda föräldrar med curlad avkomma och invandrarkillar, som inte tål minsta tillrättavisning.

Att ge upp eller inte ge upp
Efter 2011 har många artiklar och alster satts på pränt i debatten om traditionell undervisning kontra PPL metodiken. Men vackra ord i teorin har en benägenhet att förflyktigas i praktiken.
Jag tror att gymnasielärarens debattartikel i SvD 2016-09-27 ”Jag är läraren som gett upp” ligger närmare sanningen, än repliken dagen efter från en kollega som inte hade gett upp. Denne, i mitt tycke, fjäskpelle har nu säkert tryggat sin karriär, för visst låter det vackert ”Respekt är något man förtjänar, det är inget man får….” Undrar vad lärare tycker, som blivit slagna gul och blå av respektkrävande elever?
-https://www.svd.se/jag-ar-lararen-som-har-gett-upp

-https://www.svd.se/jag-ar-lararen-som-inte-har-gett-upp

Tänk om skolan bara kunde ignorera genus, värdegrundsläran och trender,  och i stället lära ungarna läsa, skriva och räkna?

Om lärare med kunskap ”shall overcome some day” krävs subverisitet, vilket många andra samhällsområden också behöver.

Glöm inte att titta på ”Modern Educayshun” på Youtube som K-A Arnstberg presenterade på det senaste inlägget på bloggen ”Invandring och Mörkläggning”

Mitt i prick!