Floskelsvar i stället för fakta, från fega politiker

Med floskler i stället för fakta kan lätt politikernas svar till Olle Ljungbeck sammanfattas. Röster är viktigare än att skydda muslimska skolflickor från hedersförtryck. Borde inte regeringens väljare, se baksidan på vår feministiska regering?

………………………………………………………………………………….

 ”Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan.
Om ni (politiker) menar vad ni säger, ‘att demokrati och respekt hänger ihop’, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod på Römosseskolan”, skriver Olle Ljungbeck i ett debattsvar till riksdagsledamöterna Tomas Tobè (m) och Cecilia Magnusson (m).

Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis.

Jag hade visserligen inte förväntat mig ärliga och sakliga argument från de som fått uppgift att svara. Men jag kunde inte tro att svaret skulle vara så lågt, billigt och osakligt. Som vanligt börjar ni med de vanliga vedermälen för att skrämma till tystnad (i det här fallet främlingsfientlighet och hot om förtal). Detta biter varken på mig eller numera ett stort flertal av folket, därför att de har genomskådat ert numera förlegade trick att skrämma till tystnad.

Ett bomskott att tala om främlingsfientlighet
För ett förtydligande kan det kanske ändå vara på sin plats att nämna att såväl min hustru, som jag (jag i mindre omfattning) arbetar med stöd åt invandrarkvinnor. Min hustru har sålunda helt ideéllt ansvarat för invandrarkvinnornas förening (IFFI) i Gävle sedan mer än 15 år.
Hon har under denna tid fyra till fem dagar varje vecka lett verksamheten på IFFI. Själv skjutsar jag henne dit varje morgon och hjälper till där jag behövs.

Så ert tal om främlingsfientlighet var ett bomskott. Om någon däremot har skäl att hota med förtal borde det rent logiskt vara jag. Men i motsats till er vill jag att vi diskuterar saken.

Döljer händelser
Om det är av medveten beräkning eller inte så utelämnar ni den mest allvarliga kritiken mot Waberi.
Är det kanske för att ni inte vill stöta er med presumtiva väljare?

Ni döljer nämligen nogsamt de händelser, som utspelat sig på den islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, och som var den egentliga orsaken till min artikel, trots att en av er är bosatta där! Det är bl a därifrån jag hämtat mina skäl till att skriva den förra artikeln.

Under den tid Abdirisak Waberi var rektor där, har Skolinspektionen konstaterat grova och allvarliga kränkningar mot eleverna. Dessa kränkningar måste sakligt kopplas till Waberi och hans religion (islam) och den kultur som finns i anslutning till denna. I första hand har kränkningarna riktats mot flickor, men även i vissa fall pojkar, även om de senare klart gynnats i vissa sammanhang på flickornas bekostnad. Waberi lämnade tjänsten som rektor då han blev riksdagsledamot. Detta faktum friar honom dock inte från ansvar för de grova kränkningar och missförhållanden som rått även efter hans frånträde. Han är nämligen ordförande i Islamiska organisationen ”Sveriges Islamiska skolor.”

Allvarlig kritik
Under perioden från och med Waberis tid som rektor och fram till nyligen har Skolinspektionen vid sju olika tillfällen riktat grav och allvarlig kritik mot Römosseskolan för bl a kränkning, mobbing, att man inte följer läroplanen etc etc. Skolinspektionen har även hotat med indraget tillstånd.

Det som förvånar mig och gör mig upprörd och orolig är att ni varken nämner detta eller skolinspektionens återkommande anmärkningar. Att Magnusson inte nämner det kan inte tolkas på annat sätt än att hon vill undanhålla läsarna sanningen.

Som alla vet infaller för kvinnor regelbundna menstruationscykler från tonåren och uppåt. För många flickor är detta såväl psykiskt som fysiskt jobbigt. Detta naturliga tillstånd inträffar i en flickas kanske känsligaste period i livet. För varje förälder och skolledare är det därför viktigt att inte utsätta flickorna för något som kan påverka deras självkänsla negativt eller kränka dem.

Förbjöd flickor med mens
På Römosseskolan gjorde man tvärtom under Waberis rektorstid. Man förbjöd flickor med mens att vara i lektionssalen, de fick inte vara i moskén eller vidröra koranen etc. De blev en slags paria! Den som känner islam och med denna sammanlänkade kultur rörande kvinnor, kan inte dra någon annan slutsats än att flickorna skulle sättas på plats och ges en tydlig antydan om att de är mindre värda än männen.

Detta bekräftades också av Skolinspektionen i flera fall. Samtliga pojkar hade t ex fått sådana betyg att alla fick behörighet till gymnasiet, alltså 100 procent! Flickorna nådde däremot endats behörighet i 71 procent? Detta strider helt mot statistiskt säkerställda mätningar för vårt land. Sålunda har Römosseskolan under Waberis ledning som enda skola i landet helt avvikit från normen mot vad som gäller i övriga Sverige!

Om ni båda vill ta del av bl a Skolinspektionens samtliga inspektionsprotokoll med de grava anmärkningar som riktas mot skolan kan jag översända alla sju till er som jag utfått mot erläggande av en viss avgift. Jag skänker er dem.

Så till ert tal om att vara frihetens parti.
I dag lever ca 70000 ungdomar mest flickor i ständig oro för att bli bortgifta. Ni har ju regeringsmakten varför det vore lätt att lagstifta om detta. Ni får med all säkerhet SD på er sida.
Er beskrivning om religionsfrihet i ert inlägg är så luddigt hållet att det lika väl kan tolkas som rätten att i religionsfrihetens namn kränka människor. Detta är nämligen vad som skett vid Römosseskolan Det dunkelt sagda är med andra ord det dunkelt tänkta eller inte…..?

Om ni menar vad ni säger, ”att demokrati och respekt hänger ihop”, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod.

Personligen har jag i ett brev till Jan Björklund krävt detta.

 Sju frågor till Abdisiriak Waberi
Jag önskar nu från Abdirisak Waberi själv få svar på följande frågor. Detta vill jag av den anledning att han för att vara trovärdig måste stå för sina värderingar inför alla sina landsmän/kvinnor. Med er som talespersoner kan han i ett trängt läge och med risk att tappa sin auktoritet, mycket lätt komma undan med att det var ni som påstått att han står för det och det och inte han.

 1. Vad var motivet att generellt kränka flickor och gynna pojkar?
 2. Varför kränkte skolan flickorna när de hade mens. Anses de orena? Eller bara för att de skall veta sin plats?
 3. Varför kan inte en man knäböja och be vid en kvinna?
 4. Får flickor såväl som pojkar själva välja vem de vill gifta sig med oberoende av religion, icke troende, icke av samma etnska härkomst som vederbörande själv?
 5. Får flickor deltaga i sexualundervisning, simma, gymnastsera, spela fotboll, dansa tillsammans med pojkar?
 6. Skall kvinnor och män ha samma rättigheter? Tillämpas sådan pedagogik i Römosseskolan?
 7. Borde Du inte som svensk riksdagsledamot tydligare markera de generella värden som regering och riksdag lagstiftat om? Inte minst i din roll som ordförande i organisationen, ”Sveriges islamska skolor”.

Ni nämner att det i Sverige finns 500000 muslimer. Jag förstår att det från er sida verkar lockande att få dessa som medlemmar eller få deras röster. Därför kan det vara frestande att blunda för det som Skolverket kritiserat Römosseskolan för under Waberis ledning. Tillåt mig också att vara ytterligt förvånad över att en man som av moderaterna satts på valbar plats och invalts i riksdagen inte kan svara för sig själv!

Vad ger detta för signaler?

Av två riksdagsledamöter borde vi medborgare kunna kräva en mer intellektuell debatt än undanhållande av sanningen i en så här allvarlig fråga. Istället har vi fått nöja oss med en massa till intet förpliktigande floskler om ”frihetens parti”, ”demokrati och respekt hänger ihop”, ”varje människas rätt att forma sitt eget liv” etc etc. Ni står ju inte för detta. Framförallt inte mot de som kanske bäst behöver ert stöd!”

Olle Ljungbeck, Gävle.

…………………………………………………………………………………………………….

Att inte höra, inte se och inte tala om muslimska lagbrott, verkar vara utgångspunkten för multikulturella politiker.

Jag misstänker att frågorna till Abdirisak Waberi är obesvarade. Han var tidigare politiker för moderaterna, men tack och lov kom han inte på valbar plats på riksdagslistan 2014.  I identitetspolitikens namn har vänsterliberala politiker mycket svårt att skilja agnarna från vetet.

6 tankar kring ”Floskelsvar i stället för fakta, från fega politiker

  1. Tack för länken och att andra medier finns. Hege Storhaug från Norge, skriver här om sånt som svensk media ”glömmer”. ”Slaktaren på Ikea: Shit happens!” Var hans konstaterande efter att han fick avslag på sin asylansökan och som hämnd mördade två personer på Ikea i Västerås under 2015. Ni minns väl statsministerns uttalande om fel plats, fel tid…Nej inte om mördaren utan om hans offer.
   Asylshopparen Abraham Ukbagabir, citat:”…. reste först från Afrika till Italien vidare till England. Han deporterades till Italien efter Dublinavtalet. Två försök till England slutade på samma sätt. Han tog sedan Norge och deporterades till Italien. Sedan tog han till våra grannar på andra sidan Skagerrak, Danmark. Återigen skickades han tillbaka till Italien. Som om det användes. Men när han kom till Sverige blev han inte utvisad till Italien. Svenskarna skickade honom till en asylmottagning, så att behandla asylansökan. Det slutade med avslag. Och sedan dubbeldöd.” Sveriges regering med rekord i global snällism borde anklagas för dessa personers död.
   Läs Hege Storhaugs bok: ”Landsplågan islam!”

 1. Vi kommer att vinna detta så länge vi har sådana som Olle Ljungbeck och Harriet Larsson på vår sida. Det kommer att ta tid men vi kommer att vinna och slänga ut de som inte har här att göra, straffa de som orsakat massinvandringen och demokratisera det politiska systemet (bla med återinfört tjänstemannaansvar).

 2. Gudars skymning, vad är det som händer i Sverige. Jag läste just också Julia Caesars blogg om skolan idag. Det här kan inte sluta väl, tur att man är gammal, men stackars barn och barnbarn.

 3. Från min syster:
  ”Dagens blogg gör mig upprörd vilken förnedring för skolan! Varför stängs inte skolan, varför låter skolinspektionen förnedringen fortgå och detta floskel prat om lika värde, skam till dom!”

Kommentarer är stängda.