Kategoriarkiv: Parkerings skatt

P-SKATT – SJUKT FÖRSLAG I SJUKT LAND

Av Jan Ivarson, som oförtrutet fortsätter att synliggöra hur regeringen fortsätter att plundra medborgarna. Folkutbytet måste finansieras med ökat skatteuttag, för att regeringen skall kunna sitta kvar.

————————————————————————————————————-

”Folkutbytet och miljövurmare har omättliga krav på skatter. Tidningen Bulletin.nu och Vi bilägare skriver om förslag att beskatta parkeringsplatser på köpcentra och arbetsplatser, som kunder och anställda får parkera gratis på. Skatt om 5000 kronor per år och p-plats nämns. Det blir en ny fastighetsskatt på privata egendomar. För t. ex. 500 platser blir det 2,5 milj. kr per år som affärerna skall betala i konkurrens med internationell näthandel. Miljön blir inte bättre av dyrare parkering eller skall köpcentra avvecklas och handel ske över nätet?

Syftet sägs vara att minska bilismen och att använda marken för annat. För vad då, för nya hyreshus? Det lär fattas lämpliga bostäder för åttabarnsfamiljer. Om kommuner ogillar köpcentra och företag med kundparkeringar har de kunnat styra bort dem genom att inte bevilja bygglov. Då kan marken användas för subventionerade bostäder för växande befolkning med låg betalförmåga om kommunens ekonomi tillåter.

Vad leder p-skatt till? Liksom bankskatten läggs den på kunderna. En punktskatt som inte syns på lönebeskedet, men i plånboken. Redan nu går långt över hälften av en normal inkomsttagares lön till skatter. Jag och andra har ironiserat om skatt på vatten. P-skatt gör ironin verklig. Köpcentra kan inte fungera utan p-platser och bilburna kunder. Avsikten är maskerat behov för ökad beskattning så att nya vänsterväljare kan försörjas.

Jag bor i glesbygd och har tre km till dagligvarubutiken och fyra mil eller färja till närmaste stad. Det verkar som om politiker inte lever i samma värld som deras väljare. De saknar förmåga att se konsekvenserna av sina beslut. Folk kan inte cykla eller bära tunga varor långa avstånd. Man kan inte leva i dagens samhälle utan bil, såvida vi inte återgår till u-landsnivå. 

Sverige behöver ett lastbilsuppror som i Kanada. Svenskar har drabbats av en skattepandemi. Tala med politikerna i din kommun före valet. Vill de beskatta parkeringar för COOP, och ICA eller bara i andra kommuner?

Jan Ivarson Politiskt obunden”

https://www.vibilagare.se/nyheter/nya-forslaget-parkeringsskatt-vid-kopcentret

Bild från artikeln i Vi bilägare