P-SKATT – SJUKT FÖRSLAG I SJUKT LAND

Av Jan Ivarson, som oförtrutet fortsätter att synliggöra hur regeringen fortsätter att plundra medborgarna. Folkutbytet måste finansieras med ökat skatteuttag, för att regeringen skall kunna sitta kvar.

————————————————————————————————————-

”Folkutbytet och miljövurmare har omättliga krav på skatter. Tidningen Bulletin.nu och Vi bilägare skriver om förslag att beskatta parkeringsplatser på köpcentra och arbetsplatser, som kunder och anställda får parkera gratis på. Skatt om 5000 kronor per år och p-plats nämns. Det blir en ny fastighetsskatt på privata egendomar. För t. ex. 500 platser blir det 2,5 milj. kr per år som affärerna skall betala i konkurrens med internationell näthandel. Miljön blir inte bättre av dyrare parkering eller skall köpcentra avvecklas och handel ske över nätet?

Syftet sägs vara att minska bilismen och att använda marken för annat. För vad då, för nya hyreshus? Det lär fattas lämpliga bostäder för åttabarnsfamiljer. Om kommuner ogillar köpcentra och företag med kundparkeringar har de kunnat styra bort dem genom att inte bevilja bygglov. Då kan marken användas för subventionerade bostäder för växande befolkning med låg betalförmåga om kommunens ekonomi tillåter.

Vad leder p-skatt till? Liksom bankskatten läggs den på kunderna. En punktskatt som inte syns på lönebeskedet, men i plånboken. Redan nu går långt över hälften av en normal inkomsttagares lön till skatter. Jag och andra har ironiserat om skatt på vatten. P-skatt gör ironin verklig. Köpcentra kan inte fungera utan p-platser och bilburna kunder. Avsikten är maskerat behov för ökad beskattning så att nya vänsterväljare kan försörjas.

Jag bor i glesbygd och har tre km till dagligvarubutiken och fyra mil eller färja till närmaste stad. Det verkar som om politiker inte lever i samma värld som deras väljare. De saknar förmåga att se konsekvenserna av sina beslut. Folk kan inte cykla eller bära tunga varor långa avstånd. Man kan inte leva i dagens samhälle utan bil, såvida vi inte återgår till u-landsnivå. 

Sverige behöver ett lastbilsuppror som i Kanada. Svenskar har drabbats av en skattepandemi. Tala med politikerna i din kommun före valet. Vill de beskatta parkeringar för COOP, och ICA eller bara i andra kommuner?

Jan Ivarson Politiskt obunden”

https://www.vibilagare.se/nyheter/nya-forslaget-parkeringsskatt-vid-kopcentret

Bild från artikeln i Vi bilägare

3 tankar kring ”P-SKATT – SJUKT FÖRSLAG I SJUKT LAND

  1. 400 lägenheter i Örebro får individuell vattenmätning. Då det är företag som bedriver bostadsföretagsverksamhet, innebär inte det att DE ska ta ut moms i och med att man p”säljer produkten vatten”? Skatt på vatten, det har man redan påbörjat med att ”ta in”. Kommer någon ihåg när Rhenfeldt uttalade sig om att ”VI ska i varje fall inte röra vattnet”?

    https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/400-lagenheter-i-orebro-far-individuell-vattenmatning

  2. De största bidragande orsakerna till fosterlandets icke efterfrågade förfall är att för många politiker aldrig haft ett riktigt jobb och att en stor majoritet av murvelkåren inte behöver sköta sina jobb. Alltför stora delar av Rättsväsendet håller inte måttet. Den tvångsskattefinansierade sysselsättningen är alldeles för omfattande. Den ansvarslösa massinvandringen och ”mångkulturens” effekter ej att förglömma.

  3. Hur sjukt kan ett land bli innan det säckar ihop? Är en fråga jag funderar på, men så länge regeringen kan klämma ut mer från Svensson, så ökar bidragsväljarna sin tillit till regeringen, för att inte tala om alla inom migrations- och välfärdsindustrin med den politiska adeln högst upp, som är bäste bror med de som skall granska dem. Eftersom de också är marinerade i värdegrundens lika värde av sina globala ägare.
    Schweizarna är ett föredöme som till politikers och medias besvikelse nu röstade nej till mediebidrag. Media skall inte vara beroende av makten, som de skall granska. Även här är Sverige ett avskräckande exempel.

Kommentarer är stängda.