Kategoriarkiv: Tvångsvaccinering

Bill Gates välgörare eller despot?

Att finna hyllningsartiklar om denne filantrop är inte svårt. I systemmedia är det bara att väla och vraka.

I min lokaltidning “Corren” skrev chefsredaktör Christer Kustvik i en ledare den 2 maj “Dags för alla att lyssna på Bill Gates.”

Ingressen lyder “Varningsklockorna om en kommande pandemi har ringt i många år, men har de senaste decennierna överröstats av andra högljudda, polariserade röster”.

Här kommer exempel på polariserade röster från nyhetssajten “Alfheimer” info@ipcc.nu  som återger artiklar från sk. “högerextrema sajter.”

Eftersom medborgare med sunt förnuft och folkvett (till skillnad från vår statsminister) betecknas som högerextrema om de tar avstånd från “änglakörens” repertoar, så läser jag utan rädsla.

Citat:I januari 2010 tillkännagav Bill och Melinda Gates ett löfte om 10 miljarder dollar för att inleda ett decennium av vacciner. Men långt ifrån ett olegerat gods, är sanningen att detta försök att omorientera den globala hälsoekonomin var en del av en mycket större agenda. En agenda som i slutändan skulle leda till större vinst för Big Pharma-företag, större kontroll för Gates Foundation över området global hälsa och större makt för Bill Gates att forma framtidens gång för miljarder människor runt om i världen.…” Källa: corbettreport

Bill Gates, mjukvarumagnaten som utropat sig själv till planetens sjukdomskejsare, aviserade nyligen att enda sättet för mänskligheten att återgå till hur det var innan Covid-19, är att alla människor på planeten först vaccineras med en, eller allra helst två, doser av någonting som just nu kokas i hop av svartalferna i Big Pharmas kryptor... Källa: newspunch

Upprop: Stoppa EU:s planer på ett pass kombinerat med ett vaccinationskort► EU planerar att införa ett pass kombinerat med vaccinationskort. Det planerade passet bryter mot UNESCO:s Universella Deklaration om Bioteknik och Mänskliga Rättigheter från 2005 (jmf artikel 6, sektion 1 och 3 och artikel 28). Det planerade passet utgör också ett flagrant brott mot ett flertal andra mänskliga rättigheter, såsom den fria rörligheten…Källa: blueshift

Bill Gates Calls for a Tracking System to Halt Your Travel

Vaccin är mumma för Big Pharma, vinsten får läkemedelsföretagens VD:ar att vältra sig i folkets pengar som Joakim von Anka.

Tyvärr har president Trump nu vänt sig mot det amerikanska folket och har anslutit sig till Big Pharma’s vridna avfolkningsagenda för att använda det amerikanska folket som mänskliga marsvin i sina galna vaccinexperiment, meddelar Natural News (också en föraktad nyhetssajt av etablissemanget)

Min inställning till vacciner är delad. Vissa behövs för att förhindra utbrott av t.ex. smittkoppor, polio, tuberkulos, men jag ser faror med de ständigt återkommande influenza vaccinationerna, som blockerar för naturlig immunitet och öppnar dammluckorna för Big Pharmas profit.

Däremot är frivilligheten total, när det gäller migranters val att läkarundersökas, trots deras ökade potential att föra in bakterier, virus och sjukdom.

I en studie konstaterades i jan 2020 att de som tog influenza vaccin löper 36 % ökad risk för covid-19 jämfört med de som inte vaccinerat sig. Källa: naturalnews

Vaccin är mumma för Big Pharma, vinsten får läkemedelsföretagens VD:ar att jubla och vältra sig i bonusar. Ingen har väl glömt narkolepsi skandalen efter svininfluenzans massvaccinationer.

Denna informativa länk kommer från en bloggläsare , det är Peter Krabbe som frågar sig om vaccin är mål eller medel? https://peterkrabbe.wordpress.com/2020/03/21/corona-del-1-vacciner-mal-eller-medel/

Hela tiden finns NWO krafter bakom den hyllade filantropiska välgörenheten, som förmodligen är NWO:s fronsoldater.

Att följa Christer Kustviks uppmaning i min lokaltidning att lyssna på Bill Gates rekommenderas endast om man inser att bakomliggande drivkrafter kommer från den globala finanselitens önskan om en världsregering.

Frivillig hälsoundersökning för nyanlända, men tvångsvaccinering för värdfolk i Europa

Att jag bor i landet absurdistan blir allt mer tydligt.
Vad sägs om förslaget om tvångsvaccinering för landets befolkning i fjol av moderaten Sofia Arkelsten, som socialutskottet avslog den 28 april 2017.
http://2op.se/2017/04/28/motion-om-tvangsvaccinering-avslas-28-april-2017/
Citat:Den omtalade motionen från Sofia Arkelsten (M), om att det allmänna vaccinationsprogrammet bör vara obligatoriskt avslås. Det meddelar socialutskottet på sin hemsida i ett betänkande idag.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner som berör vaccinationer.
Det finns reservationer mot beslutet att avslå motionerna, men inga nya uttalanden berör frågan om att införa tvångsvaccinering i Sverige. I stället föreslår flera politiker att man kontinuerligt utvärderar vaccinationsprogrammet.
Vidare föreslås också att regeringen bör satsa på en omfattande informationskampanj för att stäva det växande motståndet mot vaccinering i Sverige.”

Varför inget förslag om tvång när det gäller hälsoundersökning för nyanlända?
Tidigare utrotade sjukdomar som TBC har kommit åter.   Behandlingsresistenta bakterier följer i migrationens spår och antcimexs utryckningar slår alla rekord. Den officiella förklaringen är att vi reser mer.  Samma idioti som ökad anmälningsbenägenhet vid sexualbrott och att det är vi pensionärer som orsakar sjukvårdskrisen. Tyvärr finns det inget stopp på absurditeter från politiker, för invandringen är fläckfri.

Nättidningen newsvoice.se har föredömligt haft många artiklar om alternativa metoder inom vården, risker med t.ex den trådlösa strålningen och nu mot tvångsvaccinering.

Att det finns flera studier av läkare som redovisar risker med vaccinering är likgiltigt, för även här är det den globala eliten inom läkemedelsindustrin som bestämmer. Forskning finns om att DNA-rester i vaccin kan vara orsak till autism, cancer och kroniska sjukdomar, men läkare men dessa teorier har det inte lätt bland vaccinationstrogna kollegor.

Ett upprop finns på facebook för namninsamling mot förslaget om tvångsvaccinering, för frågan kan komma åter efter valet. I en artikel på newsvoice skriver Per Melin att;

Kampanjsajten Skiftet med slogan ”Demokrati i rörelse” låter folket starta namninsamlingar för olika ändamål, men inte alla insamlingar accepteras. Skiftet stoppade en kampanj mot tvångsvaccinering med argumentet att de som inte vaccinerar sig är själviska. Per Melin anser därför att Skiftet är en blufforganisation.”
”Skiftets” bakgrund är arbetarrörelsen ….. Tänk så framgångsrik regeringens infiltration är i samhällets alla vrår, för att tysta folkets röster.
https://newsvoice.se/2018/04/25/skiftet-namninsamling-vaccin/

Från artikeln kommer följande referenslista:

I första ronden så har socialutskottet således givit avslag för denna motion om tvångsvaccinering, men förordar mer uppföljning av vaccinationsprogrammen samt mer information om vaccinationens fördelar, så misstanke finns att politiker laddar om.

Min egen uppfattning är att vaccinationer har räddat otaliga liv, men det måste vara frivilligt och vägas mot dess risker för den enskilda familjen/personen. Jag själv undviker alla vaccinationer pga av autoimmuna sjukdomar, vaccin bara stressar upp ett “bråkigt” immunförsvar. Samma reaktion kan ske hos andra individer med högre känslohetsgrad än majoriteten.

Med pandemixskandalen i färskt minne, som förstörde livet för många unga, genom att den hos vissa resulterade i den neurologiska sjukdomen narkolepsi, så borde fler vara tveksamma till detta överhetstvång från läkemedelsverkets företrädare, våra politiker.

Vilka kopplingar som fanns hos politiker till läkemedelsbolaget Glaxo Smith Kline kan vi fundera över, när de gick ut med ovederhäftigt och överdrivet alarm mot svininfluenzan.

Så skriv för Guds skull på listan om Du har tveksamheter om detta vaccinationstvång, från läkemedelsindustrin, där tjänstvilliga politiker i vanlig ordning hittar på ett alibi. För självklart laddar de om efter valet.

Länk för påskrift angående nej till tvångsvaccinering:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0JXN5oa9hc9Tt_b-f5TIZ8zDpOVywcrmhrxN6lb2l4v_RiASw/viewfo