Väktare kallas in när barn skall tvångsvaccineras

Efter önskemål från signaturen TT, så kommer repris av gårdagens inlägg i dag också, eftersom lokaltidningen hade bråttom att ta bort artikeln om väktare på skolan i samband med vaccinering, förmodligen vill man inte reta upp föräldrar i onödan. TT frågar sig;

”Hur många föräldrar hinner att reagera efter en veckas arbete när det blir fredag?
Man missade förmodligen NA:s artikel då den togs bort sent på eftermiddagen. Allt är planerat så att minimalt antal föräldrar blir införstådda medan resten körs över. Sedan kan man hänvisa till att: Vi har ju publicerat det hela och därmed har man inte ”dolt” något för föräldrarna. En slags egennyttig ”försäkring” om att inte bli utsatt eller förlora sin ”position.”

Är skolorna den nya tidens ”förintelseläger”?
Tydligen ska det tvångsvaccineras i Örebros skolor. Vad ska man annars med VÄKTARE till?

Nästa vecka börjar vaccineringen av 12- till 15-åringar på skolorna. Vaccineringen sker på 13 av kommunens skolor, framför allt handlar det om högstadieskolorna, men även på Vivallaskolan kommer man att ha vaccinering. Dessutom är två friskolor med. Målet är att vaccineringen ska vara klar på två veckor.

Därför sätter Örebro in väktare på skolorna nästa vecka: ”Vill undanröja riskerna”!!

” Vi har fått en ny våg. Smittspridningen av covid-19 ökar i Europa och för dom länder som har en låg andel vaccinerade kan läget bli allvarligt” sa Tegnell i Ekot/SR.

Har inte Tegnells uttalande med att ”han vet” vad den kommande massvaccineringen kommer att medföra?
Hur kan han annars veta att ”Vi har nått en ny våg”?
Någon våg finns inte idag, men kanske från måndag och framåt. Biverkningar av vaccinet i unga kroppar kan uppstå långt senare.
DÅ kommer den nya vågen. Undrar om hur många städers skolor i Sverige som ska massvaccineras på måndag. Tog man varenda skola i Sverige då skulle det nog bli masslikvidering av ”våra” s.k. politiker,” med detta avslutar signaturen TT sitt mejl.

Från lokaltidningen:

”Allt eftersom vaccineringen gått ner i åldrarna har vaccinationsmotståndarna blivit mer aktiva. På måndag startar vaccineringen på skolorna och för att det ska gå så lugnt till som möjligt har man tagit in väktare.

– Vi gör det här för att undanröja risker, säger Katarina Fardelin, samordnare av coronafrågor på Örebro kommun.”

Christina Eriksson

https://www.na.se/2021-11-03/darfor-satter-orebro-in-vaktare-pa-skolorna-nasta-vecka-vill-undanroja-riskerna

Visa information om relaterad bild

Förmodligen utgör nu skolbarns vårdnadshavare ”riskerna” som har fråntagits sin vårdnad över sina barn. Barn blir sällan sjuka i Covid-19 och deras unga immunförsvar skall inte hämmas av onödigt och icke utvärderat gen vaccin, vars framtida följder ingen vet. Detta budskap kommer från många läkare och virusexperter som inte köpts upp av läkemedelsbolagen.

Övergrepp är bara förnamnet på denna skandal!

Ammande spädbarn dog, efter moderns vaccination…https://nyadagbladet.se/halsa/ammande-spadbarn-dog-efter-att-mamman-vaccinerats/ och barnmorskor pressas att hålla tyst om risker till gravida med vaccinet, så väktare lär nog också komma till MVC för att kontrollera att inget ofördelaktigt sägs om Big Pharmas miljard industri.

Fullt vaccinerade är covid-superspridare, säger uppfinnaren av mRNA-teknik
I det senaste avsnittet av ”The Hidden Gateway”-podcasten sa Dr. Robert Malone, erkänd för sin roll i att uppfinna mRNA-vaccinteknologi, ”Tanken att om du har en arbetsplats där alla är vaccinerade, ”kommer du inte att ha virus spridningen” är helt falsk. En total lögn.….//…
.....Det är värdelöst att bli vaccinerad. De vaccinerede bliver de kommende superspredere, De vaccinerade blir nästa superspridare, säger uppfinnaren av mrNA-vaccinet, dr. Robert Malone.
"Vaccinet" hindrar dig inte från att bli sjuk, och det hindrar dig inte från att smitta andra. 
Det är ett stort luftslott, slöseri med miljarder och ett spel på hälsa. Israel, världens mest vaccinerade land, invaderas på sjukhus av nyinfekterade. 
Långt mindre vaccinerade länder i Afrika och Indien håller inskrivningar och dödstal nere med Ivermectin.Släpp istället effektivt, säkert, bevisat, billigt Ivermectin omedelbart. Det räddar redan tiotusentals liv i Afrika och Indien. Alla inblandade beslutsfattare måste tänka två gånger nu innan de medverkar till att kosta fler liv som lätt hade kunnat räddas. Se The Ivermectin Story"

10 tankar kring ”Väktare kallas in när barn skall tvångsvaccineras

 1. Har de ansvariga i Örebro åsidosatt FN:s konvention om barnets rättigheter?
  Eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn?

  Det står på UNICEF:s hemsida att det finns FYRA grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  – Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  – Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
  – Alla barn har rätt till liv och utveckling
  – Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

  Vi blir nog ALLA varse om hur detta ska sluta på måndag i Örebro.
  TT

  1. https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2021/11/07/pfizer-forskningsfusk-16-lakare-och-forskare-kraver-att-vaccination-i-sverige-pausas/
   ”Pfizer forskningsfusk – 16 läkare och forskare kräver att vaccination i Sverige pausas –
   British Medical Journal (BMJ) avslöjar att en underleverantör till Pfizer bedrivit omfattande forskningsfusk under fas-III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 2020. Huvudvittne är Brook Jackson, dåvarande regionchef i Texas för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, som arbetade med Pfizers vaccinstudier.”
   Fakta från en vetenskaplig ansedd tidskrift som åker direkt ner i statsmedias papperskorg.

   1. 16 svenska läkare skriver om studien i BMJ i artikeln.
    ”…..Vi anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt. Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn.
    Omfattningen av antalet rapporterade misstänkta biverkningar av covidvaccinen är dessutom gigantisk, till exempel har det i Sverige under de tio månader som vaccinering skett rapporterats in 83 744 misstänkta biverkningar, vilket är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin, inalles cirka 25 000 substanser.
    Ett tjugotal studier har visat att vaccinens effekt är mycket svag. En av dessa studier, som är svensk, visade att vaccinen hade god effekt under cirka två månader, att AstraZenecas vaccin inte hade någon effekt mot deltavarianten efter fyra månader och att detsamma gällde Pfizers vaccin efter sju månader.
    Den starka misstanken om att delar av den kliniska prövningen för Pfizers vaccin inte utförts på ett vetenskapligt acceptabelt sätt och där studieresultatet inte kan anses tillförlitligt, i kombination med den stora omfattningen av inrapporterade misstänkta biverkningar efter vaccinering, många av allvarlig art, gör oss som läkare, forskare och immunologer djupt bekymrade. Inte minst för barnen som löper extremt låg risk för allvarlig sjukdom med covid-19, men som riskerar allvarliga biverkningar. Att vaccinens effekt redan efter några månader har avklingat kraftigt och är svag mot deltavarianten av viruset bidrar till vår slutsats att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper. Vårt ställningstagande sker i ljuset av avslöjandet i BMJ och det vi idag vet om riskerna för patienten.”

    Nils Littorin, leg läkare; doktor i klinisk mikrobiologi
    Magnus Burling, specialist i allmänmedicin,
    Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård; docent
    Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus
    Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent
    Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning
    Sebastian Rushworth, AT-läkare
    Maria Papadopoulou, ögonspecialist
    Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin
    Christina Malm, specialist i allmänmedicin,
    Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr
    Anette Stahel, fil mag i biomedicin,
    Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
    Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; disputerad
    Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin
    Hanna Åsberg, specialist i allmänmedicin

    https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
    https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1
    https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/
    https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/
    https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

    Men i Örebro kommer väktare att hindra vårdnadshavare som vill skydda sina barn från detta oetiska och icke vetenskapliga experiment, då barn som är 15 år och äldre får avgöra själva utan målsmans medgivande. Hur många ungar orkar stå emot denna skolsanktionerade masspsykos??
    Skandal och övergrepp är bara förnamnet!

 2. Det krävs väl fortfarande vårdnadshavares godkännande?

  Galet att injicera tolvåringar, där riskerna med injektionen vida överväger riskerna med covid.

 3. STOPPAS inte vaccineringen i skolorna på måndag då kommer det sannolikt bli konsekvenser utan dess like för de ”ansvariga.
  Hade det varit för 18 år sedan och mina 3 barn skulle tvångsvaccineras, då hade jag samlat ihop alla föräldrar i en gemensam aktion. Vi hade gjort rent hus både bland sprutpersonalen som hos väktarna. De hade handgripligen slängts ut. Detta var bara EN tanke på hur det kan gå, men hur kommer verkligheten på måndag att se ut?
  Hur skulle NI själva TÄNKA om det var era barn som ska tvångsvaccineras? Du som förälder får inte skydda dina barn! Du/ni ska vackert sitta och titta på när skiten injiceras i DINA BARN!!!

 4. Har Sverige tappat allt vett o sans. Vad är våra politiker om inte nutidens nazister. Låt lagrådet pröva om inte lagarna efter Nürnberg rättegången gäller, att de övergrepp som skedde under Nazismens era ej skulle upprepas. Vad är det som händer. Har Riksdagen gett tjänstemän, icke folkvalda att gripa in i människors hälsa och vaccinera barn mot vårdnadshavares tillstånd. Vem står för dessa beslut att kalla in väktare i våra skolor.

  1. Masspsykos bland ungarna och en ny hitta-på-regel att barn som är 15 år får säga ja till vaccin utan föräldrars samtycke. Föräldrar har förvandlats till störande vaccinelement. Våra hjärnkontor är inte färdigutvecklade förrän > 20 år. Tyvärr verkar politiker aldrig få en färdigutvecklad hjärna.

Kommentarer är stängda.