Kategoriarkiv: Luftrenare

Hur smittspridning kan begränsas

Hej Harriet! mejlar Jan Ivarson.

Här är en artikel som liknar den jag sänt och du publicerat tidigare, men här beskrivs mer hur teknikens kan genomföras. Kanske något du kan använda?

Här kommer artikeln:

HUR MITTSPRIDNING KAN BEGRÄNSAS OCH NYA JOBB SKAPAS 

Smittan Covid12 är ett problem och äldreboenden är särskilt utsatta. Smittspridningen bör kunna begränsas på äldreboenden med relativt enkla åtgärder. Dessa kan dessutom bidra till förbättrad integration genom att få personer i arbete som står långt från arbetsmarknaden.

Tekniken

Efter vad vi hört sprids smitta genom kontakter och genom luften. Dessa smittvägar bör kraftigt kunna reduceras med några enkla åtgärder, utöver de som redan tillämpas med visir och andningsskydd för vårdpersonalen.

De flesta äldreboenden har tilluft, förvärmd friskluft som tillförs rum. I huvudkanaler installeras joniseringsaggregat som får alla damm- och aerosolpartiklar att snabbt falla ner mot golv och bordskivor. 

En städpatrull anställs på varje vårdhem med ledig arbetskraft. Städpersonalens uppgifter blir att ständigt, flera gånger per dag, torka av horisontella ytor, dörrhandtag, tryckknappar och andra komponenter som berörs av händer. Golv dammsugs några gånger per dag. Brukarnas bostadsrum förses med reningsaggregat för cirkulerande luft.

Bildresultat för städare

Kostnaderna är överkomliga. Jonisringsaggregat för ett luftbehandlingssystem uppskattas till ca 50 000 – 100 000 kr med installation.

Luftrenare för brukarnas bostadsrum ca 4 000 – 8 000 kr per styck.

Personalinsatsen

Skyddsstädning utförs av personal utöver den som sköter den normala städningen. De nya skyddsstädarna rekryteras lämpligen med förtur bland arbetsföra nyanlända, även sådana som ännu inte lärt sig svenska. En ledare som både kan svenska och invandrarspråk blir arbetsledare. De visar var det skall städas och hur det skall gå till. 

Skydsstädare bör förses med enhetlig arbetsklädsel och bricka med text SKYDDSSTÄDARE med markering för arbetsledare. 

Nya städtjänster får fler i arbete och bidrar till att lära svenska. Arbetet ger insyn i hur vårt skattesystem fungerar och framförallt bidar det till bättre hälsa som kan rädda liv.

Enda hindret är om det finns politisk vilja och förmåga. Man kan befara att politiker inte vet hur de skall få folk att gå från bidrag till arbete. Arbeta är ju frivilligt. 

Exempel på produkter

Luftrenare för enstaka rum:https://www.dyson.se/luftvard
https://www.elgiganten.se/product/hem-och-hushall/inomhusklimat/luftrenare/63492/electrolux-pure-a9-luftrenare-pa91-604dg

Jonisering för tilluftkanal:https://ekoion.se/products/sjukhus-veterinaerkliniker-och-livsmedelsproduktion
https://www.joniseringsteknik.se/produkter.htm

Jan Ivarson Politiskt obunden”


Det är som det brukar, att komma åt grundorsaken är inget för politiker. Att skydda våra äldre låter bra i retoriken, men i praktiken var det avlivning som gällde.

Lock down åtgärder är att äntligen få visa handlingskraft, som är obefintlig över andra betydligt större samhällsproblem. När det gällde EU:s gigantiska stödlån med bidrag till maffian, då var Löfven kvick minsann.

Nu skall miljarderna rulla in till Big Pharmas vaccin och Löfvens lakejer på SVT gör allt vad de kan för att karaktärsmörda skeptiker.

Läs denna länk från en bloggföljare och förskräcks över SVT:s oetiska metoder.

https://nyadagbladet.se/inrikes/svt-planlade-karaktarsmord-av-vaccinkritiker-i-fortackt-dokumentarserie/

Corona pandemin har blivit ett effektivt medel för omfördelning av pengar från tyngda skattebetalare till de rikaste av de rika och våra politiker spelar glatt med. För de vet att efter avslutad karriär så kan de bli mångmiljonärer. De superrika glömmer inte de sina.

VARFÖR FÖRSES INTE LOKALER DÄR FOLK SAMLAS MED LUFTRENARE?

Denna viktiga fråga ställs av Jan Ivarson, politisk obunden.

Att bära munskydd är praxis i hela världen, för att minska spridning av Covid-19 virus utomhus och i offentliga miljöer, med undantag av Sverige. Där politikerna snabbt lämnade över ansvaret till en självsäker folkhälsomyndighet.
Droppsmitta med beröring var utgångspunkten för spridning, men vissa forskare anser att viruset också kan vara luftburet och då borde luftrenare kunna göra nytta. Men luftburen smittväg tror inte den helgonförklarade Anders Tegnell på.
FHM och regeringen har större fallenhet för hårdare restriktioner för medborgarna, än för konkreta åtgärder som munskydd och luftrenare. Nu har offentliga sammankomster på 50 personer ersatts av åtta, så nu blir det helt tomt på idrottens läktare och på slimmade kulturevenemang.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-det-kravs-mer-av-forbud-for-att-fa-ned-kurvan

————————————————————–

Jan Ivarson;

”Coronasmitta sprids på olika sätt, luftburet och genom beröring. Av olika experter har jag fått uppfattning att ju mer virus man får i sig, ju mer ökar risken för att insjukna. För att begränsa luftburen smitta rekommenderar en del experter att man bör bära mask i miljöer där man träffar andra människor, främst för att skydda andra, men även för att skydda sig själv. Tanken är att några virus fastnar i filtret.

På marknaden finns flera typer av luftrenare. En del bygger på filtrering, andra på jonisering och UV-ljus. Några apparater kombinerar flera tekniker. En typ baseras på att oskadliggöra lukter och bakterier med ozon som en mycket giftig gas och därför bara får användas i utrymda lokaler. I ett utrymt rum som ozonbehandlades dog två katter som kom in genom en kattlucka man glömt att blockera.

Bildresultat för luftrenare
Exempel på luftrenare

Jonisering avser behandling av syremolekyler så de blir mer aktiva att bryta ner lukter och fälla partiklar. Jonisering av syre är en ofarlig process som sker naturligt vid åskväder. Jonerna, negativt laddade syremolekyler, förbrukas då de oxiderar föroreningar.  Vissa joniserare sägs även joniserar kvävemolekyler. Det sker inte naturligt och bör därför undvikas av försiktighetsskäl.

Under några varma sommarveckor hade en vårdcentral försett väntrummet med ett tillfälligt kylaggregat för att göra det bekvämare för besökarna. Nu borde det vara stor efterfråga på luftrenare för vårdanläggningar och restauranger men så verkar inte vara fallet. Möjlighet att reducera smittspridning i publika lokaler med luftrening tillämpas inte så vitt jag förstått. Orsak är förmodligen okunskap. Vi vet lite om effekten på smittspridning. Här finns möjligen en slumrande marknad. Metoden används mer utomlands t ex för väntsalar på flygplatser. vad jag erfarit. I Sverige används jonisering mest för att reducera dålig lukt i soprum och avloppsstationer och i vissa industriprocesser för att reducera damm.

Jonisering är en enkel modell som effektivt reducerar luftburna partiklar. De klumpas snabbt ihop och faller ner på bordsytor och golv. Jag har jonisering i min villa och där ser man inga solstrålar i luften när solen lyser in. Solstrålar syns bara i dammig luft! Däremot blir det snabbt dammigt på borden som ofta får torkas av, men det är bättre än att andas in dammet med fripassagerare av baciller och virus. Virus flyger inte ensamt utan sitter på damm och i vätskedroppar.

Joniseringsapparater finns av flera fabrikat för enstaka rum och för installation i kanaler som förser flera rum med frisk luft. Tekniken är inte särskilt dyr. Kostnad för en villa med tilluft är ca 15,000 kr och elbehovet ca 30 W.

Det är förvånande att man inte verkar ha provat tekniken för att få reda på förmågan att begränsa luftburna smitta. En förklaring kan vara att det är fastighetsbolag som får ta kostnaden och de ser ingen förtjänst i att begränsa smitta om inte hyresgäster ställer krav och betalar för det.

Jan Ivarson

——————————————————-

Att det är tyst om luftrenare tror jag beror på både pengar och prestige. Folkhälsomyndigheten har hitintills avfärdat luftburen smitta för Covid -19 virus, men den självsäkra fasaden om enbart droppsmitta har nu fått sprickor. Det känns som repris av myndigheters avfärdande om munskydd, (som Uppdrag Granskning förtjänstfullt har visat) eftersom inga fanns i lager och att skydda åldringar var det inte så noga med. Ägarna till många privata äldreboenden var mer skyddsbenägna om profiten och kommuner om budgeten.

I en studie från Akademiska sjukhuset har påvisats att virus fanns i ventilationssystemet och på platser där ingen beröring ägt rum. Bra luftrenare kan filtrera bort både virus och bakterier. Kanske luftrenare är mer effektivt än besöksstopp inom äldrevården?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ny-studie-coronavirus-hittat-i-ventilationssystemet-pa-sjukhus