Kategoriarkiv: Orsaker till AfS kris

AfS i kris – ?? för partiets framtid

”Därför lämnar vi Alternativ för Sverige (AfS)

Konflikten, som utlöste vår avgång från partistyrelsen i februari, handlade i huvudsak om hur vi bäst använder resurserna inom partiet och organisations- samt personfrågor. Partiet är allt för osynligt, där partiledaren knappt syns alls mellan valrörelserna. Det blev en viss acceleration av aktivitet från partiledaren efter att vi avgått, men sedan har även detta avtagit successivt. Är det rimligt att det krävs avgångar från flera partistyrelseledamöter för att en avlönad partiledare ska välja att aktivera sig och synas utåt?

Avsaknaden av en organisationsstruktur, resursfördelning och konflikter rörande olämpliga personer på viktiga positioner för partiet har under hela partiets femåriga existens varit en konfliktyta mellan styrelsen och partiledaren. Det nådde sin kulmen i februari då partiledaren vägrade ett protokollfört styrelsemöte då partistyrelsen angeläget ville diskutera ärenden om ekonomi, anställningar och organisation. Om organisationen skulle struktureras upp och delegeras ut till ideella krafter runtom i landet skulle behovet av anställda minska. Det i sin tur skulle ge mer utrymme att köpa in flygblad och annan marknadsföring. Beslut som är styrelsens att diskutera och besluta om har tagits på egen hand av partiordföranden.

Runtom i landet har medlemmar på eget initiativ drivit kampanjer, bekostat material, lagt ner tusentals timmar utan någon som helst ersättning. Mattias Dahlgren var drivande i partiets uppmärksammade skolbesök. Arbetet nonchalerades till stor del och sedermera kritiserades starkt av de som erhåller arvoden. Samma personer har även istället framhävt sitt eget arbete för att vara mer värdefullt, trots att det mesta av deras tid har varit betald.

Ekonomiskt prioriteras löner framför politisk kommunikation. Partiledaren, som tagit på sig att administrera sin egen lön, lämnar inte ifrån sig några underlag för utbetalningarna till diverse mottagare i Finland. Det är en enda röra.

Kretsledarna efterfrågade medling då de ansåg att vi alla var viktiga för partiet. Intervjuerna och rapporten från medlingsgruppen är visserligen klara, men eftersom ingenting av substans förändrats eller faktisk medling genomförts ser vi ingen framtid för partiet. Medlingsgruppens arbete blandade sig dessutom partiledaren i, vilket tillhör praxis då Gustav Kasselstrand alltid blandar sig i allt annat arbete som utförs i partiet.

Partiledaren har aktivt misskrediterat de som lämnade styrelsen offentligt, medan vi som lämnade styrelsen i enlighet med god sed initialt avstod från att kommentera intern partiverksamhet.

Partiet är fortsatt utan någon typ av plan eller fungerande organisation som kommer att förändra partiets situation. Allt fler utomstående aktörer omtalar AFS som ett dött projekt, även bland nationellt sinnade, och tyvärr är det allt mer som tyder på det.

Därmed avslutar vi våra medlemskap i AFS och tackar alla goda krafter som fortfarande är kvar i partiet för ett gott samarbete för Sveriges bästa. Vi kommer istället lägga vår tid och kraft på att arbeta för Sverige och svenskarnas bästa på andra arenor.

Folkets framtid står inte och faller med AFS, den nationella rörelsen är starkare än någonsin tidigare sett till sin helhet och det är positivt. AFS är bara en del av en betydligt större rörelse för svenska folkets väl”.

12 juni 2023

Yvonne Lindholm
Eva Dillner
Andreas Feymark
Mattias Dahlgren
Jeff Ahl

………………………………………………………………………………………………………

Det är bara att beklaga, att duktiga medarbetare har lämnat AfS som har det bästa partiprogrammet för Sveriges framtid. Partiet behövs nu mer än någonsin med – Asylstopp, -Återvandring och -Swexit, när SD bara sviker sina tidigare löften. En stor del av Åkessons Sverigevänner vill inte in i Nato, vill lämna EU och kräver asylstopp.

Men först måste AfS;s partiledare förena sig med sina sympatisörer och medlemmar för att partiet skall bestå och utvecklas. Vilket nu tycks vara en lång väg att gå.