Kategoriarkiv: Björn Ranelid

Björn Ranelid om makthavares förräderi mot svenska folket och om rättsväsendets haveri

Denna text från 2022 kommer från författaren Björn Ranelid som var krönikör i Expressen, men hans sanningar blev nog för mycket för redaktören, eftersom han slutat där som skribent. Krönikan är än mer aktuell i dag.

Texten kommer från Facebook som en bloggföljare vidarebefordrade.

Från Facebook kommer också denna länk.

Hans Sandin Din kommande pension 25 juli 2023

————————————————————————————————————————–

Björn Ranelid: Landsföräderi!

Ni bör sprida denna krönika till alla läskunniga människor i Sverige.

Många svenska politiker har blod på sina händer och de förråder Sverige och bereder väg för mördare, parasiter och fiender till kärlek, godhet och alla som vill leva i tillit och respekt för medmänniskan.

Ja, jag menar exakt vad jag skriver här och jag är därmed inte elak och jag begår inte våld på just det svenska verbet att förråda. Jag har inte importerat detsamma, utan det är fött och brukat sedan länge i mitt fosterland som jag älskar och vördar i oräkneliga sammanhang.

Sverige behöver inga höghastighetståg som kostar två hundra miljarder kronor. Sverige behöver den snabbaste och bästa vägen till lag och ordning, fred och frid för barn och alla människor som sköter sig, studerar, arbetar, betalar skatt och som aktar sin nästa.

En politiker som förråder sitt land är skyldig till medvetna lögner, lömska ränker och handlingar och framför allt svek mot alla varelser som vill leva i fred och endräkt med sin medmänniska.

Ingen polis i tjänst skjuts av misstag. En individ som bär vapen och avsiktligt med berått mod skjuter en polis i tjänst kan aldrig göra det av misstag och det finns inga undantag i världen.

I går kväll sköts en tjugofemårig man till döds invid en skola i Huddinge. Således fortgår barbariet och kriget i Sverige. Det är ett mentalt och bokstavligt krig.

Bild från SR.se

Jag har blivit stenad med ord och trakasserad av falska och enfaldiga journalister för att jag är den förste och ende författaren som skrivit sanningen om tillståndet i Sverige. Jag lider och sörjer över vad som händer i landet medan de tjänar lögnen och förfalskningen av verkligheten.

Jag är nationalist och kosmopolit i en och samma person och jag respekterar alla individer som vill leva i fred med sin medmänniska. Du och jag har inte bestämt var och när vi skulle födas och vem som skulle bli vår mamma och pappa. Vi har ursprungligen inte gjort oss förtjänta av att vara svenskar. Det är en gåva som vi skall förvalta på bästa sätt och vara tacksamma över.

Det räcker med en enda mördare och terrorist som härjar på Drottninggatan i Stockholm, Biskopsgården i Göteborg eller på Fersens väg i Malmö för att det skall beröra hela befolkningen i Sverige. Barnen ser och hör, läser och tvingas att veta. Det är en skam för landet och en oförlåtlig synd.

Alla brottslingar som är dömda till utvisning skall deporteras direkt med tvång. Det finns inga ömmande fall. En människa väljer att vara kriminell. Ingen behöver svälta och lida av hunger i Sverige. Här kan alla gå i skolan och dricka rent vatten och ha tak över huvudet i någon form. Det går alltid att söka hjälp och bistånd i olika avseenden.

Människor som är födda i landet och som har arbetat och betalat skatt skall alltid få pensioner så att de klarar sitt uppehälle och åtminstone livets nödtorft. Allt annat är en skam för Sverige.

OBS! Ni bör sprida denna krönika till alla läskunniga människor i Sverige.

Björn Ranelid, i sorg och helig vrede, den 28 juni år 2022!

——————————————————————————————————————

Under kategori Björn Ranelind finns fler sanningskrönikor av honom.

Jag minns att efter denna krönika anklagade författaren, debattören Ann Heberlain honom för ”folkmordsretorik” mot invandrare. Jag tror att det var ett sätt för henne att åter komma in i värmen, efter att hon blivit satt i kylskåp av korrekta redaktörer.

Det hjälper inte att skriva om sin respekt för alla människor, som arbetar , studerar och sköter sig oavsett hudfärg, etnisk bakgrund. Korrekta bortförklaringar ökar i takt med hur skotten viner och dörrar sprängs och våldtagna unga kvinnor, förnedringsrånade Svennar och bedragna gamla får allena gråta på sin kammare, för polisen har förlorat mot invandrarkriminaliteten, eller rättare sagt mot politikers förräderi mot vårt fosterland.

Flertalet andra författare håller tyst, fastlåsta i mångfald och värdegrund, så inte priser och stipendier ryker. Björn Ranelid och Katarina Janouch är som två lysande fyrar i kulturelitens mörker.

Aktuell söndagsläsning är artikeln av Paula Neuding i SVD som skriver att hatet mot svenskar måste stoppas. Hon ger flera exempel där rättsväsendet blundar när rasism äger rum mot svenskar.

”En man misstänks ha mördat sin flickvän för att hon var vit. Bedragare gläds över att ”knulla Sveriges morsa”. Hatet mot svenskar måste bemötas på samma sätt som hat mot andra folkgrupper….” https://www.svd.se/a/gEXrlk/svenskhatet-har-blivit-dodligt

Och självklart stormar vänstern med Aftonbladets Anders Lindberg i spetsen. https://www.friatider.se/vanstervrede-nar-hatbrott-mot-svenskar-tas-upp-i-svd

Att lägga ut gruppvåldtäkter på nätet är helt OK om avsändaren har rätt etnicitet, men om en pensionär ondgör sig över orättvisor mot svenskar, då jävlar slog den statsunderstödda HMF jägaren till.

Att rättsväsendets fru Justitia är lika mångkultursmarinerad som dess nämndemän är faktum i många domar, där inflation i bortförklaringar råder så fort någon brottsling har utomeuropeisk hemvist. Självklart måste våldtäktsmän få stanna, nya chanser regnar ständigt ner och vissa har blivit förmögna av JK feministen Marie Heidenborgs generositet.

Du som vill bli nämndeman måste kontakta ett politiskt parti där du bor och anmäla intresse. Nominering av nämndemän görs av politiska partier, men uppdraget är opolitiskt. Nämndemannaval sker vart fjärde år, nästa gång 2027.” Sveriges domstolar.se

För mig är det opolitiska uppdraget ett skämt, jag anser att nämndemän skall utses direkt från folket, inte från politiska partier.

Björn Ranelids appell för det svenska språket

Hej!

Björn Ranelid ber oss sprida hans tankar i nedanstående text.
Vänligen, en bloggvän.

Språkförsvaret

Björn Ranelids appell för svenska språket är som ett adventsljus i det språkliga mörkret.

Av Nätverket Språkförsvaret – Måndag 27 nov 16:52

Författaren Björn Ranelid, som tidigare förärats Språkförsvarets hederspris, publicerade följande appell på Facebook idag. Björn Ranelid har 72 000 följare på Facebook.

Jag vill starta en fredlig revolution för det svenska språket och dess ställning och betydelse i riket Sverige. Jag menar allvar i en helig mening.

Jag blir gärna ledaren i skrift och i tal och jag vill inte ha någon lön i pengar för det arbetet och ingen ära eller berömmelse.

Denna uppmaning är viktigare för dig och alla andra människor i Sverige än vad styrräntor, väderleksrapporter, politiska strider och oräkneliga röster och texter på de digitala kanalerna är.

Det gäller bokstavligen våra barns framtid i Sverige och deras förmågor och färdigheter att kunna tala, skriva och att utbyta tankar, åsikter och sina personligheter. Blott deras liv och hälsa är viktigare. Jag har fem barnbarn.

Endast ett fåtal av Sveriges barn och ungdomar behärskar en handstil, när de skriver. Det är en tragedi.

Jag vill inte ens ha ett tack, ty jag ämnar göra det av ren kärlek till mitt modersmål som jag önskar att alla invandrande människor och redan bofasta med främmande härkomst skall lära sig.

Språket är överordnat allt arbete och alla beslut, debatter och omröstningar i den svenska riksdagen och regeringen.

Det är ett vetenskapligt och empiriskt faktum som ingen vettig och sanningsenlig politiker eller annan person kan bestrida.

Det talas åtminstone 150 olika modersmål i Sverige i dag. Många människor som bor här talar och skriver en bristfällig och undermålig svenska eller rentav inte alls vårt nationalspråk.

Svengelska är inte ett språk; det är ett enfaldigt läte, en styggelse och en slapp ovana.

Nu vill jag att var och en av er sprider denna appell till så många människor som möjligt är. Det har hänt att cirka 1 500 000 personer har läst ett av mina inlägg här på min officiella Facebooksida. Nu vill jag ha ännu fler som medverkar.

Jag vill inte ha några bråk här, inga elaka och onda ord som en följd av min uppmaning nu. Lägg undan alla möjliga strider och glöm alla tänkta personangrepp.

Jag har aldrig använt en svordom i hela mitt liv och aldrig slagit en människa.

Jag har undervisat i svenska för invandrare i nästan tre år och i det svenska språket i fjorton år på ett gymnasium. Då lärde jag mig mycket om min nästa och elevernas hemländer. Det har jag haft nytta av som författare.

I fyrtio år har jag framträtt på nästan 5 000 platser och scener i Sverige och talat om språket och litteraturen. Jag har skrivit fyrtio böcker och flera tusen artiklar, essäer och krönikor i olika ämnen.

Mina böcker har sålts i över 1 000 000 (en miljon) exemplar och ännu fler har läst dem. Ni har hört min röst i televisionen, radion och i ljudböckerna som jag läst in. Då har jag försökt att förmedla skönheten och den gränslösa betydelsen av det svenska språket i djup och bredd.

Jag kommer inte att tystna så länge jag kan tala och jag lägger inte ned min penna förrän kroppen och själen hindrar mig.

Vänligen Björn Ranelid, måndagen den 27 november i nådens år, i respekt och kärlek till alla mina läsare och lyssnare.

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)”

Bild från https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Ranelid

Björn Ranelid och Katarina Janouch är två fyrar i kulturens PK-styrda mörker

Bildresultat för björn Ranelid

Bildresultat för björn Ranelid och Katarina Janouch

I Norge finns lite hopp till skillnad från Konstfacks woke generation av studenter, som upprördes över det rasistiska namnet på salen ”Vita havet”. Norska konststudenter tvingades ha polisskydd, när de ställde ut konst som anklagas för att vara ”rasistisk”. Men trots vänsterns kampanj blev utställningen en succé, rapporterar Document.no. https://www.friatider.se/rasistisk-utstallning-blev-stor-succe

” Politiken skall hålla armlängds avstånd till konsten, medierna och litteraturen och andra former av opinionsyttringar. men den politiska styrningen genom olika typer av stöd och myndigheters kritik mot enskilda är exempel på hot mot en i verklig mening fri opinionsbildning, skriver, nej inte någon sverigedemokrat, utan tryckfrihetsexperten Nils Funcke på DN debatt den 11 juli. https://www.dn.se/debatt/sa-har-politisk-styrning-blivit-ett-hot-mot-fri-opinionsbildning/

Nils Funcke tar upp många företeelser från staten och dess aktivistiska myndigheter, som strider mot regeringsformens skydd för medborgarnas åsikter och värderingar.
Han visar på hur myndigheter gör sin egen aktivistiska tolkning om vad som skall få stöd och vilka som skall få det inom media, kultur, trossamfund och civilsamhälle.

”Rätten att ifrågasätta, fritt uttrycka åsikter och värderingar oavsett om de är falska, halvsanna och vilseledande är en del av demokratin och inte ”ett hot mot demokratin.”

Funcke får starkt eldunderstöd från 104 museichefer som nyligen larmat om kulturens ofrihet i rapporten ”Armlängds avstånd – tillståndet i landet från 104 museichefer” från branchorganisationen Sveriges museer.
http://www.sverigesmuseer.se/nyheter/2021/07/stor-okunskap-bland-politiker-om-armlangds-avstand/

Dessutom riktar Myndigheten för kulturanalys stark kritik mot kriterierna för att få kulturstöd, i rapporten ”Så fri är konsten” och ger exempel exempel på myndigheters förvanskning av förordningar (dvs. att tolkningar för stöd sker efter en rödgrön PK-mall, min anmärkning).

Att Löfven har gett posten som kulturminister till MP, är nog med baktanken att PK ideologin skall utgöra ett stängsel runt all kultur, vilket Alice Bah Kuhnke gjorde med besked med att hälla skattemedel över Muslimska brödraskapet med dess förgreningar, som tack för att de röstat in henne i politiken.

Om Amanda Lind kommer att agera på dessa salvor återstår att se, eller om hon fortsätter på den aktivistiska vägen och belönar instrumentell kultur, vilket innebär att kulturlivet förvandlas till ett medel för att uppnå makthavarnas politiska mål.

Värdiga en kulturminister utnämning vore Björn Ranelid eller Katarina Janouch, något för en ny regering 2022 att tänka på, fram till dess får vi bara försöka överleva dagen, som Henrik Paetau mejlade;

”Kära Harriet,
Vi kommer inte att få ett trevligt år fram till valet 2022 – och knappast därefter heller.
Den oformbara massan röstberättigade svenskar låter sig inte påverkas ens av ovedersägliga fakta.
Jag hänvisar här till Ebba Busch:”…då är det dig de är ute efter!” och till den bredsida Katerina Janouch avfyrar i Katerina magasin.
Läs, begrunda och begråt:
https://katerinamagasin.se/ingen-av-pk-posorerna-bryr-sig-om-sverige-deras-skadespel-ar-skamligt/
Vi hörs, tänker återkomma till din blogg!”

Jag avsluter med hennes inledning på ”Ingen av pk-posörerna bryr sig om Sverige – deras skådespel är skamligt”

Den 11 juli:

Den senaste veckan har skakat Sverige i dess grundvalar.
Nej, jag talar förstås inte om att en ung polis mördats kallblodigt på öppen gata, eller om att kriminella utländska klaner nu styr hela enklaver av det land som en gång hette Sverige,
jag talar inte om avrättningen på en frisörsalong eller skjutningen på en pizzeria, 90-åringar som rånas av grupper av afghaner och afrikaner, knivhuggningen vid Skansen och på Botaniska trädgården i Lund,
jag talar inte om ett rättsväsende i fritt fall eller att det just nu går runt 750 utländska våldtäktsmän som “inte kan utvisas”,
jag talar inte om miljarder som betalas ut till bidragsbedragare eller att 700.000 så kallade “asylflyktingar” har livstidsförsörjning i form av medborgarlön av svenska skattebetalare,
jag talar inte om våldtäkter, maffiametoder mot företagare och skrämda vittnen, jag talar inte om att allt fler minderåriga blir knarkkurirer och lejda mördare.
Jag talar om GIVETVIS om frasen “INVANDRINGEN ÄR EN BELASTNING” som skakat det svenska pk-etablissemanget och sänt chockvågor av indignation genom rättrådiga medieskaror och vänsterliberala politiker som nu tävlar i vem som kan vara mest upprörd och kränkt på sociala medier.
Det är på grund av FORMULERINGAR de nu höjer sin röst. Det är på grund av detta de rasar. Inte då poliser skjuts på öppen gata. Skämmes tammefan, vill jag utbrista. Skämmes!…….”

PS- Henrik Paetau har skrivit boken ”Sverige – den märkliga grannen i väster”. Numera är vårt land märkligt inte bara i grannländers ögon, utan i hela världen DS.

Landsförrädare – Björn Ranelids krönika

En observant bloggföljare skickade snabbt hela Björn Ranelids krönika, som Ni endast fick ett par citat ifrån igår;

Läs och njut av sanningar i vacker text och framför allt sprid den!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=354592052690365&id=100044187198400

Bildresultat för björn ranelid

Landsförrädare.

Många svenska politiker har blod på sina händer och de förråder Sverige och bereder väg för mördare, parasiter och fiender till kärlek, godhet och alla som vill leva i tillit och respekt för medmänniskan.

Ja, jag menar exakt vad jag skriver här och jag är därmed inte elak och jag begår inte våld på just det svenska verbet att förråda. Jag har inte importerat detsamma, utan det är fött och brukat sedan länge i mitt fosterland som jag älskar och vördar i oräkneliga sammanhang.

Sverige behöver inga höghastighetståg som kostar två hundra miljarder kronor. Sverige behöver den snabbaste och bästa vägen till lag och ordning, fred och frid för barn och alla människor som sköter sig, studerar, arbetar, betalar skatt och som aktar sin nästa.

En politiker som förråder sitt land är skyldig till medvetna lögner, lömska ränker och handlingar och framför allt svek mot alla varelser som vill leva i fred och endräkt med sin medmänniska.

Ingen polis i tjänst skjuts av misstag. En individ som bär vapen och avsiktligt med berått mod skjuter en polis i tjänst kan aldrig göra det av misstag och det finns inga undantag i världen.

Den skjutne polisens gravida hustru är även hon polis och likaså hans broder. Jag skäms inte för att skriva att jag gråter när jag hör det från pappan till den mördade sonen. Den gravida hustruns pappa är också polis. Därmed torde den familjen tjänat den svenska allmänheten mer än någon annan familj i Sverige. Jag klarar knappt att skriva det.

I går kväll sköts en tjugofemårig man till döds invid en skola i Huddinge. Således fortgår barbariet och kriget i Sverige. Det är ett mentalt och bokstavligt krig.

Jag har blivit stenad med ord och trakasserad av falska och enfaldiga journalister för att jag är den förste och ende författaren som skrivit sanningen om tillståndet i Sverige. Jag lider och sörjer över vad som händer i landet medan de tjänar lögnen och förfalskningen av verkligheten.

Jag är nationalist och kosmopolit i en och samma person och jag respekterar alla individer som vill leva i fred med sin medmänniska. Du och jag har inte bestämt var och när vi skulle födas och vem som skulle bli vår mamma och pappa. Vi har ursprungligen inte gjort oss förtjänta av att vara svenskar. Det är en gåva som vi skall förvalta på bästa sätt och vara tacksamma över.

Det räcker med en enda mördare och terrorist som härjar på Drottninggatan i Stockholm, Biskopsgården i Göteborg eller på Fersens väg i Malmö för att det skall beröra hela befolkningen i Sverige. Barnen ser och hör, läser och tvingas att veta. Det är en skam för landet och en oförlåtlig synd.

Alla brottslingar som är dömda till utvisning skall deporteras direkt med tvång. Det finns inga ömmande fall. En människa väljer att vara kriminell. Ingen behöver svälta och lida av hunger i Sverige. Här kan alla gå i skolan och dricka rent vatten och ha tak över huvudet i någon form. Det går alltid att söka hjälp och bistånd i olika avseenden.

Människor som är födda i landet och som har arbetat och betalat skatt skall alltid få pensioner så att de klarar sitt uppehälle och åtminstone livets nödtorft. Allt annat är en skam för Sverige.

Ni bör sprida denna krönika till alla läskunniga människor i Sverige.

Björn Ranelid, i sorg och helig vrede, den andra juli år 2021.”

Giftig orm från Södermalm och Ranelid chockar vårt etablissemang

Patric Källman kommenterar Wahlströms vidriga inlägg på Facebook:

GÅ INTE PÅ SKANSEN-AKVARIET

Kommentarsfältet till Wahlströms inlägg flödar av applåder, hjärtan och beröm.

För mig framstår inlägget som ett uttryck för en vidrig människosyn. Alla de svenskar som arbetat hela sitt liv förväntas alltså lära sig främmande språk när de blir gamla – om de vill ta del av den äldreomsorg de betalat för.

Det kan inte upprepas ofta nog: vänstern/centern är stadd i moralisk förruttnelse.

Använd din konsumentmakt – undvik Skansen-Akvariet.”

Jonas Wallström är chef och ägare av aktiebolaget Skansen akvariet https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Wahlstr%C3%B6m.

Svensk sjukvård skulle fungera ypperligt utan invandrare, den lilla del som är utbildad (ibland inte ens det) räcker inte på långa vägar till att betjäna befintliga invandrare och den ständiga påfyllningen av nyanländas stora sjukvårdsbehov.

Wallström har förmodligen samma inställning som många av mina invandrare under yrkestiden, som inte förstod vitsen med att delta i SFI undervisning; Vi har rätt till tolk!!

Finns det några rättigheter kvar som invandrare inte har förturs rätt till? Vänsterns kulturmaffia på Söder kan säkert hitta på fler.

Därför är det en lisa för själen när författaren Björn Ranelid skriver på sin Facebooksida det vi brunsmetade sagt under åratal.

Om politiker;
”…Många svenska politiker har blod på sina händer och de förråder Sverige och bereder väg för mördare, parasiter och fiender till kärlek, godhet och alla som vill leva i tillit och respekt för medmänniskan…

Om journalistkåren;
”……..Jag har blivit stenad med ord och trakasserad av falska och enfaldiga journalister för att jag är den förste och ende författaren som skrivit sanningen om tillståndet i Sverige. Jag lider och sörjer över vad som händer i landet medan de tjänar lögnen och förfalskningen av verkligheten…….”

Självklart satte det rödgröna etablissemanget kaffet i vrångstrupen och frustade fy skam över denne man. Kanske detta gäng funderar på att utlysa en fatwa över en sådan avfälling? De får säkert stöd av vår ärkebiskop som värnar sitt Allahu Akbar!

https://samnytt.se/etablissemanget-upprors-over-ranelids-text/

Björn Ranelid ”Om tillståndet i Sverige”

En vacker och vredgad text av Björn Ranelid där han berättar sanningen om Sverige. Olle Ljungbeck har förmedlat texten från ”Projekt Sanning.

https://projektsanning.com/2021/02/07/bjorn-ranelid-om-tillstandet-i-sverige/

”Om tillståndet i Sverige?

Bild: Björn Ranelid Wikipedia.

Bildresultat för Björn Ranelid

Många människor i Sverige går omkring som levande krutdurkar med glödande stubintrådar som glöder efter sig.

Vissa passagerare som åker på tåg från Kumla station sparkar och spottar på tågvärdar. Någon slog en ur personalen i tjänst med knytnäven så att näsan blödde på offret. En annan gangster har kastat in en bombattrapp i tågvagnen. En tredje, femte, tionde eller tjugonde av ligisterna och våldsmännen slog sönder glasögonen på en av tågvärdarna.

Ingen av dessa brottslingar svälter eller har blivit missanpassade för att de bor trångt med många i en familj. De har inte blivit förvägrade att gå i skolan eller att utbilda sig till ett yrke. Några av dessa råbarkade och hänsynslösa individer har säkert drogat sig med världens största farsot, nämligen narkotika.

Det är hög tid för oss att skriva, säga och sprida sanningen om tillståndet i Sverige. Därför gör jag det.

Vem eller vilka är det som med berått mod och besinningslös avsikt misshandlar levande träd i Malmö?

En del av dem står på Gamla kyrkogården i det inre av staden. Flera hundra träd har blivit sargade med en yxa eller annat tillhygge. Människor och träd är inte fredade i den sjuka hjärnan och samvetslösa själen. Det är ytterst allvarligt för allmänheten, staden Malmö och hela riket Sverige. Vissa av dessa träd torde vara äldre än alla politiker i riket som talar sig varma om utanförskap och som söker enfaldiga bortförklaringar.

En enda person kan ställa till skada för flera hundra tusen människor, vilka vill beskåda och njuta av det växande livet i parker och på allmänningar. Det är en form av terrorism.

En enda människa satte skräck i tusentals kvinnor, män och barn på Drottninggatan i Stockholm och körde en lastbil mot hopen av levande varelser med den enda avsikten att döda. Entalet kan mörda och skada flertalet. Trädsläktets stora familj i Sverige med miljoner bröder, systrar och föräldrar har sorg. Någon sinnessjuk människa eller flera gravt störda individer har bestämt sig för att misshandla en del av vårt gemensamma ekosystem. Det här handlar om att vettvillingar och farliga människor går lösa och tillåts härja fritt.

Sverige måste vakna från sin törnrosasömn. Laglydiga, skötsamma, hederliga och kärleksfulla kvinnor, män och barn borde bestämma sig för att säga ifrån och vägra att acceptera lögner, dumheter och förnuftsvidriga bortförklaringar från politiker och från dem som har makten över oss i riksdag och regering.
Lagen, polisen och den enskilda medborgaren måste vara ett.
Utan träd och växter kommer människan att förgås. De är våra systrar och bröder på Jorden. Vi andas in syre och andas ut koldioxid och det är livets växelgång.
Jordens träd spelar en oerhört stor roll för klimatet. Träd och gröna växter tar upp och binder koldioxid. Inget annat ekosystem på land utgör ett så stort kolförråd som det norra halvklotets skogsbälten.

Människor visar sina årsringar i ansikten och i kroppar medan trädet gömmer sin ålder under barken i ringar. Det finns mammutar, ekar, bergaskar och granar som överlevt flera hundra år på samma ställe som de föddes.

På Fulufjället i Dalarna står en klon av en gran som levt på en plats i cirka 9550 år och dess namn är Old Tjikko. Det är kanske världens äldsta träd och det står i Sverige. Jag bugar på hundra mils avstånd för den levande helgedomen.

Varför vill en människa skada hundratals träd i Malmö?

Varför mördar en ung man en annan levande varelse?

Varför slår en make sin hustru?

Varför misshandlar en fader eller moder sitt barn?

Hur är en person funtad som lurar, rånar och slår en gammal kvinna för att komma över hennes pengar?

Vem eller vilka är det som vält och skadat flera hundra gravstenar på Solna gamla begravningsplats i Stockholms län?

Är det någon som slitit sig från utanförskapet och sökt sig till friden och stillheten till minnet av de döda?

Eller försöker han, hon eller de rymma från sitt eget ansvar?

De slår, sparkar och välter, rånar, mördar, dräper och misshandlar människor, träd och gravvårdar över de döda och därmed skändar och bespottar dessa odjur även de efterlevande som sörjer sina kära och älskade. Revolutionen måste vara fredlig och den måste börja inom människan där den tyngdlösa själen lever i det tempel som kallas kropp. Vi sörjer med släktet träd och vi borde stå raka i ryggarna som tall, lind och alm när de ryggradslösa marodörerna tillåts härja fritt.

Frågetecknet påminner om en krok och där kan vi hänga upp alla de möjliga svaren, men denna gång ratas alla usla bortförklaringar från politiker av olika färger som kommer dragandes med floskler om utanförskap och att pronomenet vi ställs mot pronomenet de.

Vänligen Björn Ranelid, lördagen den sjätte januari år 2021″

Bildresultat för vackra träd

En eloge till Björn Ranelid för hans klarsynthet och mod att berätta om tillståndet i landet, som den korrekta kultureliten förvanskar med tomma floskler. Dessa skamlösa brun-smetar de som ser verkligheten som den är och skriver om den.

”….Det mest intressanta är att de som skambelägger andra oftast är de som är priviligerade med möjligheten att välja…..”

Men snart försvinner den möjligheten för de välbeställda, när hälften av unga högskolebarn är rädda i det offentliga rummet enligt BRÅ, men aldrig, aldrig får ungdomarna berätta om vilken etnicitet förövarna har. Jag misstänker att SVT då censurerar omedelbart.
Barnkonventionen gäller bara för låtsasbarnen från Afghanistan. Barn i Sverige offras för att den rödgröna godhetsglorian skall lysa klart.