Kategoriarkiv: Alla Helgons dag

Hedra gamla arbetarideal på Allahelgonadagen!

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss…….
Svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land. Sverige är vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt, genom fädernas offer i blod, genom den särpräglade kultur, som har skapats här. Vad Sverige i dag är, det har döda och levande svenskar gjort det till, och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. De levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan – på frihetens grund…..

Wilhelm Moberg, Svensk strävan, 1941 

Ett lands historia är en länk mellan generationer, därför skall den suddas ut och glömmas. Skolverket ångar på trots kritiken över deras ambition att förändra läroplaner efter krav från mångkulturens politiker. Dessa politiker ser ner på mina fäder, som arbetade och slet för ett bättre liv.

Många arbetare kunde förverkliga sitt egna hem under 50-talet och vi ungar fick gå i skola och tidigt förverkliga levnadsråden ”att arbeta och göra rätt för sig och inte ligga samhället till last.” Tyvärr har Luthers lära bytts ut mot fusk och lathet och politiker med gammeldags moral mot nya, som inte vet vad moral innebär. De lyder den globala elitens minsta vink, som förstört både folksjäl och fosterland med gränslös politik.

Jag är glad över att far och mor för länge sedan somnat in och slipper se hur deras strävan förbrukats på de som inte skall vara här. Förakt för nationen är lika stort både från Löfvens regering som från förortens importerade brottssyndikat.

Gamla arbetarideal har gått i graven och låt oss nu hedra dem på Allahelgonadagen!

Alla Helgons dag

”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

Vilhelm Moberg  Ur ”Svensk Strävan” 1941.