Kategoriarkiv: Vård

Rehabilitering, Genus, Autoimmuna sjukdomar

Sjukvårdens arrogans och likgiltighet mot anhöriga när vård gått fel

Det är många, många fler än Olle Ljungbeck som stångar sig blodiga över sjukvårdens likgiltighet, när behandling och omvårdnad gått fel.

Ansvariga chefer kan gömma sig bakom sekretess, när anhöriga vill ta del av vad som hänt. Ett annat knep är att sätta munkavle på vårdpersonal som inte räcker till. Anhöriga lämnas i sin sorg, när en vård skada kan sluta med svårt lidande som slutat i död. Då utgör sjukhuschefer, sjukhusledning med bäste bröder en kompakt mur till sanningen om vad som hänt och vad värre är även rättsväsendet.

Här kommer en berättelse från signaturen ”TT” vars syster avlidit pga av långvarig felmedicinering, som under falsk sekretess skall gömmas och tystas ner.

Hej Harriet.

Du får gärna skriva om min berättelse efter min kära systers onödiga död efter felmedicinering, som bekräftats av läkare på annan vårdinrättning. Min och hennes sons kamp för att få ta del av henens journaler, är en kamp mellan David och Goliat, men här förlorar David och vi får leva med ovissheten om vad som gått fel.

Många års felmedicinering slutade med att min syster förlorade sitt liv.

Jag undrar hur många anhöriga som aldrig får någon vetskap över vad som hänt sina kära, när sjukvården nekar tillgång om vad som har hänt. Man gör sannolikt detta för att skydda läkare/vårdpersonal som framkallat bortgång p.g.a. olämplighet med allvarlig kompetensbrist.

Det värsta är att ALLA de man beskyddar medför ju att ÄNNU fler kommer att drabbas!

Jag bifogar citat från en artikel i Nerikes Allehanda som bekräftar att personal vid USÖ (Universitetssjukhuset i Örebro) inte har kompetens att utföra det man är tillsatt att utföra och och en kopia från en enhetschef.

”Kaoset på USÖ. Patienter behandlas som kreatur
Hon har jobbat hela sitt yrkesliv inom vården, de senaste 20 åren som sjuksköterska. Men trots att Monica Andersson älskar sitt yrke så skräms hon nu att jobba på USÖ.
– som nu är det inte patientsäkert, sjukhuset är ett sjunkande skepp, säger hon.
Text Jennifer Mayer.”

Medialt är det oftast akutsjukhusen! 

Men den psykiatriska akutmottagningen då?

Själv har jag upplevt med min syster att EN ensam AT läkare gjorde sin bedömning för att sedan samtala med bakjouren!
Har en AT läkare befogenheten samt erfarenhet att göra en psykiatrisk bedömning över patienters tillstånd och deras medicinska behov?

De psykiatriska mottagningarna borde också belysas då de omgärdas av ett insynsskyddad  mur över de ”experiment” som man utsätter patienter för. Att verksamheterna där brister är helt klart då man inte ens får ta del av ”deras” journaler. Det hela luktar Doktor död på den psykiatriska avdelningarna vid USÖ.

När Enhetschef anser att man som son till sin avlidne mor, ”inte kan anses vara nära anhörig till den avlidne” då har vårdchefen trampat ner i den tunna isen, som skall skydda oss.

Dennes beslut är säkert inget undantag, när man begär att få tillgång till sin avlidne mors/fars sjukjournal. 
Det normala vore avsked med omedelbar verkan. 
Frågan är HUR MÅNGA i chefspositioner som inte klarar av sina arbetsuppgifter vid USÖ? (Universitetssjukhuset i Örebro)

Eftersom chefen nu mycket lägligt påstår att min avlidna syster inte ville att hennes journal skulle komma i orätta händer. En önskan som chefen även inlemmat våra händer i, händer som stått henne mycket nära. Orsaken är förmodligen för att jag och hennes son vill veta sanningen bakom hennes död.

Denna beslutsfattares inkompetens medför att man gärna ger de NÄRA anhöriga ett livslångt lidande, istället för att få svar på vad som har hänt. Anledningarna kan vara många, men om läkare har orsakat skador som sedan lett till patientens bortgång då verkar det som om man ”beskyddar” miserabla läkare! ’

Hur många vid USÖ är MISERABLA?

HUR MÅNGA sjukhus i Sverige är som USÖ, ett sjunkande skepp???”

Signaturen ”TT”.

———————————————————————————————————-

Tyvärr händer det alltför ofta att en somatisk sjukdom alltför lättvindigt avfärdas som psykosomatik och depression i stället för att göra en adekvat utredning, vilket min egen familj har bitter erfarenhet utav.

När anhöriga aldrig får en ursäkt, när vård till sina nära och kära slutat med livslångt lidande och ibland även tragisk död, då stelnar sorgen och de lämnade kan aldrig gå vidare i sorgearbetet, som ersätts med vrede och bitterhet.

Vilket tar mycket kraft från livet.

Det skall oerhört mycket till för att IVO med socialstyrelsen/HSAN tar ifrån en läkares legitimation. Många års felbehandlingar och tom upprepad patient död krävs.
Sjukhusledningar ger nya chanser gång på gång  eller tiger som muren när berörd läkare söker nya tjänster, där misstagen ofta upprepas med mera lidande, död och sorg. 

Dagens besparingar har resulterat i för få vårdplatser, underbemanning och personal utan tillräcklig kompetens och skulle det handla om utom- europeisk etnicitet, så är ansvariga livrädda för att få stämpeln rasist. Sjukhusledning, trots miserabel arbetsmiljö, förkunnar vanligtvis att vården ännu är säker eller så låter det ”detta är inte min bild av läget.”  

Att ligga bra till hos politiker är oftast viktigare än att värna patients och anhörigas rätt att få veta vad som gått fel, eftersom karriären väger tyngre i en pressad situation.

Säker vård är idag lika irrelevant som medias förkunnelser om opartiskhet och sant.

Mer info från läkartidningen som undrar hur oskicklig en läkare måste vara för att legitimationen skall ryka? Min misstanke är att författaren riskerar att uteslutas från brödraskapet, precis som läkarupprorets modiga medlemmar. https://lakartidningen.se/aktuellt/patientsakerhet/2015/08/aterkallad-legitimation-hur-oskicklig-far-man-vara/

Den offentliga sektorns förfall

Om den offentliga sektorns – såväl den statliga som kommunala – moraliska förfall, skriver här Olle Ljungbeck.

I verkligheten segrar sällan David i sin kamp över Goliat. Så länge som inget tjänstemannaansvar finns, så kan statens bröder fortsätta att hålla varandra om ryggen.

Bild från GUARIDA PEEQUES

”Sverige befinner sig som stat i fritt fall vad gäller såväl kulturellt, materiellt som moraliskt tillstånd.
Undertecknad har till följd av min hustrus död drabbats  på ett fruktansvärt emotionellt sätt men också av en besvikelse och illusion hur olika tjänstemän och myndigheter som utrett hennes död på strokeenheten vid Gävle sjukhus agerat. Trots att dödsorsaken vållats av och vid strokeenheten erkänner man inte detta utan söker på olika sätt bortförklara sitt ansvar. Om vållandet råder ingen tvekan. Obduktionsprotokollet är tydligt i detta fall.
De inblandade myndigheterna som polisen, åklagare etc liksom Patientnämnden har inte levt upp till kravet på oförvitlig objektivitet när det gäller att ge en sanningsenlig bild av händelsen som ledde till min hustrus död på Strokeenheten, Gävle lasarett den 25 maj 2022.

Två ord har fastnat i min hjärna som följd av vad jag fått uppleva om hur utredande tjänstemän och andra inblandade agerat.
Dessa ord är kameraderi (ett gammalt ord som närmast kan förstås som klickvälde och är svårt att ersätta). 

  • Det förstnämnda – kameraderi – kännetecknas och utövas
  • Det andra är servilitet (kan närmast översättas till underlägsenhet och kryperi).av tjänstemän med högre utbildning som jurister, åklagare, läkare, tekniker, civilingenjörer etc.

Servilitet kan i det här fallet härledas till tjänstemän på patientnämnden, IVO etc. Helt enkelt personer som skall granska andra myndigheter men genom sin låga rang (utbildning, tjänst, status) inte vågar agera på ett kraftfullt och korrekt sätt. Det jag här påstår är vad jag i mina kontakter med olika tjänstemän blivit vittne till ständigt. 

Det är bl a samlade upplevelser under tiden 13 maj 2022 tills nu. Men jag väntar fortfarande besked från IVO.
Att jag skriver detta är självklart för den förtvivlan jag känner över min hustrus död. Dels hade hon kunnat leva fortfarande om ”vården” tagit sitt ansvar. Men det gjorde den inte. Den vård min hustru hade rätt till och också alla andra medborgare, fick hon inte. Det som hände henne berodde på snålhet bl a. När jag då följer upp de s k utredningar som olika myndigheter gjort och gör blir slutsatsen att min hustru kunnat leva än i dag.

Men de myndigheter som har till uppgift att utreda hennes död har inte levt upp till en oförvitlig objektivitet om orsak, ansvariga och öppenhet så inser jag att detta är den normala ”hanteringen” när ”Kameraderi” och ”Servilitet” präglar utredningsförfarandet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Tel 0702954207

PS. Denna utveckling är självklart nödvändig att bryta. Men går detta om vi har samma människor i ledningen för Sverige som de vilka jag här nämner. För den som är intresserad av en förebild vill jag nämna Torsten Nothin som verkade under 30- och 40-talet. DS.

Pia Hellertz sammanfattar Big Pharmas bedrägeri, där Rockefeller startade en lönsam industri

”Vi litade på sjukvården…” Det är inte bara familjen Ljungbeck som litade på sjukvården utan många, många fler som drabbats av biverkningar, livsfarliga mediciner, vacciner och vård skador som i värsta fall kan innebära död.

———————————————————————————————–

Pia Hellertz är fil.dr, social- och beteendevetare och författare till många uppskattade böcker samt översättare av artiklar. Här är ett par exempel från hennes egna böcker. Låna gärna på Ditt bibliotek, finns de inte så lägg ett inköpsförslag.

Bilder från bokus.com

Här kommer några citat från hennes långa pdf artikel som publicerades under juli 2022 som jag önskar att all sjukvårdspersonal kunde ta del av, främst läkare som är helt i famnen på läkemedelsindustrin vars motto är en frisk patient är en förlorad kund.

Tag gärna del av hela artikeln, när lästid finns.
http://www.piahellertz.com/Vi_litade_pa_sjukvarden%20.pdf

———————————————————————————————

Vi litade på sjukvården
Vissa människor menar att läkemedelsindustrin inte kan vara så bedrövlig.
Tyvärr är den det… Men lyckligtvis är det mycket lätt för alla att förstå varför
denna industri har en sådan skadlig effekt på miljontals människoliv. Det
handlar inte om enskilda mediciner eller enskilda företag. Det handlar om de principer, de lagar, som styr läkemedelsindustrins syn på affärsverksamhet och sjukdom”.

Det skriver Dr Mathias Rath i artikeln ”Vad du behöver veta om bedrägerierna omkring läkemedelsföretagens investeringsverksamhet på sjukdomar” (2007).
I artikeln redovisar Dr Rath sin ståndpunkt i tio tänkvärda
punkter. De fyra första är:

  1. Läkemedelsindustrin är inte en “hälsoindustri”, utan en ”investeringsverksamhet” som bygger på att sjukdomar måste fortsätta och även utvidgas.
  2. Läkemedelsindustrin har mer än 500 miljarder dollar i vinst varje år [2007] – men bara så länge som sjukdomar fortsätter existera som marknader.
  3. Läkemedelsindustrin har byggt den största bedrägeriverksamheten i
    mänsklighetens historia: den lovar hälsa för miljoner människor, men – i stället för att ge hälsa – levererar läkemedelsindustrin allt fler sjukdomar, eftersom sjukdomar är den ekonomiska grunden för existensen för läkemedelsföretagens verksamhet.
  4. För att skydda sin mångmiljarddollarmarknad när det gäller sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, aids och andra sjukdomar, gör
    läkemedelsindustrin allt för att behålla dessa sjukdomar och för att undvika deras utrotning. osv.

Dr Rath går i sin artikel igenom den historiska utvecklingen av hur ”Big
Pharma” utvecklades och belyser Rockefellerfamiljens roll i den. Rockefeller
Foundation grundades år 1913 och med den officiella fasaden att vara ”filantropi”, dvs välgörenhet och annan allmännyttig verksamhet, lyckades de ta makten över läkarutbildningarna och läkemedelsindustrin.

Flexnerrapporten innebar ett totalförbud mot naturliga botemedel.

Bild från Amazon.

När Flexnerrapporten publicerades i USA 1910 var det ett beställningsverk
från familjerna Rockefeller och Carnegie och några andra med oerhörda
ekonomiska tillgångar. De behövde ha avsättning för sina petrokemiska
produkter och de såg att människors hälsa kunde vara en gigantisk marknad.

Det skriver Sven Erik Nordin på sin blogg Svara Doktorn.”
https://www.tv-helse.se/flexnerrapporten-sven-erik-nordin/

—————————————————————————————————-

Läs gärna om hans bakgrund på http://www.svaradoktorn.se/425406668

(Det jag fastnade för var hur en kvinna med cancer i bukspottskörtel med metastaser i lever och njure och med mycket dålig prognos, lyckades bli frisk. Efter inrådan från Nordin började hon inta kolloidalt silver (15 ml fem gånger dagligen) och rejäla doser D-vitamin (6000 IE dagligen) var kvinnan efter en tid cancerfri. Och hon lever fortfarande – fem år senare. Om jag varit i hennes situation så hade jag gjort likadant, då finns inget att förlora mer, när endast palliativ vård återstår).

——————————————————————————————————-

Nu åter till Pia Hellertzs artikel;

Flexnerrapporten
innebar att alla traditionella naturmediciner och behandlingsmetoder som inte vilade på läkemedelsindustrins riktlinjer förbjöds. Örter, vitaminer, kosttillskott och traditionella ”folkmediciner” fick inte längre finnas inom skolmedicinen och betraktas sen dess generellt som ”kvacksalveri”. Sven Erik Nordin avslutar sin artikel med orden: ”Bröderna Flexners rapport från 1910 tar fortfarande livet av människor – även i Sverige! En outsäglig tragedi.”

Pia Hellertz tar förtjänstfullt upp olika patientfall där vård och mediciner kört över den lilla människan och tar upp kämpen Olle Ljungbecks tragiska historia om sin hustrus bortgång, som även har publicerats på denna blogg.

Avslutningen på hennes gedigna och kunskapsfyllda artikel artikel lyder;

”……Jag vill avsluta med att nämna några namn på dessa modiga läkare som
agerat för en förändrad syn på sjukdomar, sjukvård och behandling: Dr Sture Blomberg, Dr Annika Dahlgren, Dr Glenn Dormer, Dr Björn
Hammarsköld, Dr Jens Jerndal, Dr Nils Littorin, Dr Mikael Nordfors, Dr
Sebastian Rushworth, Dr Jan Stillström, Dr Jon Tallinger, Dr Hanna
Åsberg
och Dr Per-Arne Öckerman. Allt fler sjuksköterskor har också börjat
visselblåsa om sina erfarenheter.
Naturligtvis vill jag också nämna de bortgångna Dr Erik Enby och
Docent Ralf Sundberg som verkligen höjt sina röster för en förändring.
Dessutom har vi alla naturläkare, naturterapeuter, homeopater, zonterapeuter, kinesiologer och många flera som vi, som inte vågar lita på sjukvården, valt att anlita… Tack för att ni finns…”

Bild från MÅ BRA

Ytterligare en relaterad källa; ”Vad du bör veta om Rockefellers och läkemedelsindustrins investeringar på sjukdomar(2015) – Dr Matthias Rath, översatt av Pia Hellertz”

https://newsvoice.se/2015/12/rockefellers-och-lakemedelsindustrin/

—————————————————————————————————

Rapporterna om livsfarliga vacciner bara strömmar in på alternativa nyhetskanaler, som självklart svartlistats av Big Pharmas soldater, men i statsmedia är det tyst.

	
Från nyhetssajten Exposing The Darkness Newsletter den 27 oktober 2022.

Doctor Warns: Covid 'Vaccine' Designed to Infiltrate Every Part of Your Body, 
'That's Why People Are Dying' Dr Shoemaker, är legitimerad läkare i Ontario med 45 års erfarenhet, han har arbetat inom akutmedicin, familjepraktik och på militärbaser. Från 2020 till 2022 arbetade han i direkt patientvård på West Ottawa Covid Care Clinic och var en del av Eastern Ontario Response Team mot covid-19. Han har lärt sig om biverkningarna från första hand genom erfarenhet och från data.

"Det här är livsförkortande injektioner. Alla som tar upprepade vaccinationer av dessa covid-19 vacciner förkortar sitt liv med varje enskild injektion. Covid-vaccinet hindrar dig inte från att få covid; det gör faktiskt att du blir mer benägen att få covid tre till fyra gånger”, sa han till folkmassan som samlats utanför Astra Zenecas kontor i Mississauga. "Stoppa dem nu, säger jag till alla premiärministrar i Kanada, gör vad ni kan för att avskräcka ert folk från att få dessa vaccinationer." 

Står svensk sjukvård över lagen?

Olle Ljungbeck är undertecknads vän på sociala medier och jag har följt hans kamp för upprättelse efter hans hustrus död på strokeenheten Gävle sjukhus, på egen och andras bloggar. Tyvärr får vi konstatera att mot dumheten kämpar själva Gudarna förgäves.

Om fallolyckor från socialstyrelsen;

”… En fallskada räknas som en vårdskada om hälso- och sjukvården hade kunnat vidta adekvata åtgärder för att förhindra fallet men så inte har skett, och patienten har drabbats av en skada, ett lidande eller en sjukdom alternativt har avlidit till följd av det. 
Det kan till exempel handla om att hälso- och sjukvårdspersonalen inte gjorde någon fallriskbedömning eller inte satte in förebyggande åtgärder. Det kan också handla om att vårdmiljön är riskfylld…” https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/fallskador/

————————————————————————————————-

”Står svensk sjukvård över lagen? frågar sig Olle Ljungbeck i ett mejl till undertecknad. Han skriver följande;

”Den 13 maj fick min hustru Anna Greta Ljungbeck f 371021-8904  en ”lätt” stroke. Hon kunde såväl gå som tala (dock inte finna ord för hel mening). Jag ringde omgående ambulans som kom snabbt och förde henne till Gävle sjukhus.
På sjukhuset undersöktes hon omgående av läkare på annan enhet än strokeenheten. Efter undersökningen ställde denne läkare diagnosen, ”är klart rehabiliteringsbar och bör återkomma om tre månader”. 
Efter undersökningen forslades hon till strokeenheten och lades in där, men med tanken att hon snart skulle kunna fara hem. 
På morgonen den 15 maj ringde jag strokeenheten för att få  besöka henne. Fick då till min förskräckelse höra att hon fallit.
Inte mer!
Jag frågade då varför man inte ringt mig omgående och fick till svar. ”Vi ville inte störa!” Min hustru ligger sålunda medvetslös och man vill inte störa mig! 

Jag sprang omgående till bilen och åkte i väg till sjuk-huset/strokeenheten. Där finner jag min hustru blåslagen från pannan långt ned på bröstet och medvetslös. Besökte henne varje dag till och med den 25 maj då hon avled. Fortfarande enda förklaring jag fick och fått, ”det var en fallolycka.”
Samma dag hon avled anmälde jag händelsen för polisen som omedelbart kontaktade obduktionsenheten i Uppsala och förde hennes kropp dit.

Under de kommande dygnen frågade jag hela tiden, hur gick det till. Enda svar, ”en fallolycka”. 

För någon vecka sedan fick jag beskedet att polisen lämnat sin utredning till åklagare. Min bestörtning kan inte beskrivas, när jag fick meddelande från åklagare att denne lagt ner utredningen med följande yttrande;
”Det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det finns inte anledning att anta att någon enskild person genom oaktsamhet har vållat dödsfallet”.

Åklagarens yttrande stämmer inte. Bakgrunden är denna. Efter min hustrus undersökning vid ankomsten till sjukhuset lades hon in på strokeenheten på eftermiddagen den 13 maj. 

Den 15 maj ringde jag strokeenheten för att få besöka henne och fick då beskedet att hon fallit natten till tisdagen den 14 maj. Hela tiden har jag försökt få en tydlig redovisning hur det inträffade fallet gått till. Men verksamhetschefen Stefan Soneberg har i stort sett endast sagt att det var en fallolycka. När, var och hur har man inte delgett mig. Den sista information jag fått tillsammans med min dotter var denna. ”Det var en fallolycka. Hon föll ur sängen och fastnade med fötter och ben i denna och kunde inte lösgöra sig”.

Det som med största sannolikhet kunnat förhindra fallet är om hennes rum varit bemannat med någon vårdande person. Så var det emellertid inte. Trots hennes sjukdom fanns ingen på rummet, när fallet hände. Detta är helt oacceptabelt och klart åtalbart.

Det allvarliga i åklagarens bedömning är att hon friat  ansvarig verksamhetschef från skuld. Denne förklarade vid min och min dotters besök att man hade resursbrist, framförallt för lite personal. Hans accepterande av detta ledde helt klart till hennes död och är därför helt oacceptabelt. 
En chef kan inte svära sig fri med en sådan förklaring. Han skulle omedelbart när han insåg bristerna anmält till överordnad chef att han ej längre kunde ta ansvar för patienternas säkerhet och förklara att om han inte fick  ökade personalresurser måste han lämna chefsskapet över strokeenheten. Men det gjorde han sålunda inte. Detta skulle aldrig accepterats i ett privat företag. Att då frias på en vårdinstitution för en sådan underlåtelse är inte endast anmärkningsvärt utan skall vara straffbart.

Det är ställt utom allt tvivel att min hustru hade levt i dag om ansvarig chef hade agerat för resursförstärkning. Men det gjorde han inte.

Sista meningen i obduktionsprotokollet:  Dödssätt. ” Omständigheterna talar för att dödssättet varit en följd av fallolyckan”. Klarare kan det inte sägas att min hustru dog av orsak som ansvarig chef kunnat förhindra med respekt för henne och inte kryperi för överordnad chef. 

Svaret på frågan i min rubrik måste därför bli, ”Ja, sjukvården i Gävle står över lagen”.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle”

———————————————————————————————–

Slutsatsen från åklagaren är att ingen kan belastas för försummelser i vården. En chef är alltid ansvarig för olycksfall på hans/hennes avdelning. Aktuell chef vägrade att göra en Lex Maria anmälan, vilket är förutsättning för utredning av IVO, främst för att ringa in orsaker till händelseförloppet så att brister ej återupprepas. Informationen som Olle fick var att ”Han behövde inte göra det, för det var inte den sorts skada som man skall Lex Maria anmäla?”

Vilket jag anser är helt felaktigt enligt samlad information av Lex Maria anmälan om vård skada.

Citat från https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/anmalan-om-vardskada–lex-maria/

”…..En skada som inte försvinner och som påverkar dig för resten av livet räknas som en allvarlig vårdskada. En vårdskada som har gjort att du har fått mycket större behov av vård räknas också som allvarlig. Detsamma gäller om händelsen bidrar till att en patient avlider….” 

Olle vände sig också till patientnämnden för att de skulle hjälpa honom, men med klent resultat, som många andra vårdskadade patienter har upplevt.
Fall förebyggande insatser; När en stroke drabbad person kommer in på en avdelning, så måste fallrisks bedömning ske av vårdteamet. Polstrade grindar kan vara ett alternativ som skyddar patienten från att falla ur sängen och inte fastna med foten i sänggrinden, om patienten redan vid inläggning visar tecken på muskelsvaghet.
Sängen skall alltid sänkas ner, för att minska fallhöjden om olyckan ändå är framme, vilket personal kan glömma efter omvårdnad. Förhöjd huvudända på sängen kan också öka fallrisken, när patienten försöker vända sig och kan då hamna över grinden och bli hängande, golvet kan då ta emot fallet, med svåra skador som följd.
Progress kan snabbt ske både av motorik, känsel och kognition och vård personal bör regelbundet kontrollera status efter inläggning, inte minst nattetid.

Förvirring och oro kan lätt ske hos äldre, när de vaknar till under natten och inte känner igen sig. Därutöver kan nedsatt känsel göra att kroppen och dess extremiteter inte följer med vid vändning som förut, vilket också ökar risken att falla ur sängen. Armarnas skyddsreflexer kan vara försvagade eller helt borta vid förlamningstillstånd. Därför måste regelbundna kontroller ske under hela natten.

I dag sker många olyckor, när patienter vårdas på fel avdelning, när den med rätt specialitet är överbelagd. Därför är det extra anmärkningsvärt att fall ur säng ändå sker på en strokeavdelning, där kompetens om fallprevention måste vara obligatoriskt och måste ständigt upprepas och delges ny vårdpersonal.
Att dessa brister i omvårdnad, som avslutade livet för Olle Ljungbecks fru inte uppmärksammas varken av ansvarig chefsläkare på en strokeavdelning, regionens patientnämnd och nu åklagare finner jag mycket anmärkningsvärt, efter 42 yrkesår som leg. sjukgymnast främst inom neurologisk rehabilitering.

Det är således fritt fram att bara rycka på axlarna, när tom dödsfall sker pga av personalbrist och brister i kompetens. Konsekvenserna av politikers ständiga krav på besparingar och neddragningar inom vården måste synliggöras ändå upp till regeringsnivå. Patientfarliga påföljder får inte glömmas/gömmas, vilket ofta sker i dag av chefer/läkare som totalt glömt bort sin läkared, om att bota, lindra och trösta. Alltför många vill ligga bra till hos sjukhusledningen, som i sin tur vill ligga bra till hos regionens politiker, som inte vill stöta sig med regeringen.

Livsfarlig vård är bara att vänta om kroppen skulle strejka med dubbla sängrader på akuten, oacceptabla väntetider och personal som inte räcker till. Ansvariga regions politiker rabblar alltid samma ramsa, ”det här är inte min bild av läget…”

Tyvärr har jag ringa förhoppning om att socialdepartementets nya ministrar skall lösa krisen inom vården, eftersom den humanitära stormaktens felaktiga prioriteringar kommer att kvarstå i stor utsträckning.

Socialdepartementets nya sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har redan satt sig på tvären angående förslaget om vissa begränsningar av tolkhjälp, som hon då anser inte skulle garantera en säker vård. Tyvärr är hon inte lika engagerad i säker vård för övriga medborgare, när utländsk personal inte behärskar svenska språket eller har tillräcklig kompetens för arbete i sjukvården.

Tolkkostnader för hela Sverige ligger numera på cirka två miljarder kronor årligen!
En reducering skulle ge betydande personaltillskott, som skulle resultera i både ökad trygghet och säkerhet i vårdarbetet, inte minst för gamla patienter med stort vårdbehov.

Jag har under yrkeslivet varit engagerad i > 100 invandrare med främst utomeuropisk hemvist och har mer blivit bedrövad än berikad av denna mångkultur från dysfunktionella länder. Många struntade helt sonika i SFI undervisning och svar som jag kunde få var ”Vi har rätt till tolk, du inte veta det” och ” I Sverige man får bidrag behöva inte jobba…”

Olle Ljungbecks fru är bara ett av otaliga offer för den humanitära stormaktens prioriteringar, som har orsakat ständiga omorganisationer, sparbeting och allt sämre arbetsmiljö för personal.

Varför skall samhället, dvs vi skattebetalare tvingas betala för tolk livet ut hos invandrare som inte lägger två strån i kors för att lära sig svenska?

Källa: https://www.gp.se/debatt/orimliga-miljardkostnader-ta-avgift-f%C3%B6r-tolkar-1.32080581

Tyvärr kan jag endast konstatera av Din berättelse, att bröder åter ilar till bröders hjälp.

Bästa hälsningar!

Din vän Harriet
Harriet Larsson Linköping

De servila svikarna

Om De servila svikarna, skriver Olle Ljungbeck i detta inlägg.

”För den statliga och kommunala verksamheten finns ett antal myndigheter och nämnder, som skall övervaka att andra myndigheter följer de regler som regering och riksdag fastställt. Dessa regler innebär oftast att skydda medborgarna från att utsättas för felaktiga beslut eller garantera att de inte utsätts för åtgärder som strider mot lagarna. Vi kan kalla dem tillsynsmyndigheter.

Exempel på sådana är Skolinspektionen, IVO, Patientnämnden etc., etc.
De kan utgöras av nämnder med politisk styrning och tjänstemän som utför tillsynen.

Ofta har såväl politikerna såväl som tjänstemännen en bakgrund gentemot de som de skall utöva tillsyn över, som brister såväl utbildningsmässigt  som vad gäller självförtroende och erfarenhet . Tex ofta låg utbildning eller ingen alls. De är ofta statusberoende och kommer av denna anledning ofta i underläge.

Detta gör att de ofta kommer i ett underläge mot dem de skall kontrollera. T ex läkare, jurister etc. Förhållandet  till dem de skall övervaka ger därför ofta intryck av servilitet såsom underdånighet, undfallenhet etc. Deras stöd till dem som de enligt reglementet skall stödja är därför ofta obefintligt.

Jag har själv ett exempel på detta. För en tid sedan avled min hustru av orsaker som vållats då hon vistades på Strokeenheten på Gävle sjukhus. Jag begärde efter olyckan, som ledde till hennes död att få tala med verksamhetschefen på enheten jämte några av dem som haft hand om tillsynen av henne när olyckan skedde. 

Detta vägrades jag emellertid av verksamhetschefen. Svaret jag fick var detta;

”Jag noterar ditt önskemål att få kontakt med och av personal höra vad som hände. Men det kommer jag inte att hörsamma. Har Du frågor eller funderingar som vi inte kan svara på direkt så kan vi så klart återkoppla dem till personalen efter mötet för svar. Men Du får inte träffa dem utan svaret till dig kommer att gå genom mig”. Man skulle ju då trott att patientnämndens tjänsteman skulle upplyst verksamhetschefen att jag självklart skulle få träffa personalen ”öga mot öga”.

Men så blev det inte utan patientnämndens tjänsteman teg och gav mig inte minsta stöd.

Jag fick sålunda i samband med den fruktansvärda sorg jag känner, inte minsta stöd från de som borde gett mig detta. Därför har jag fortfarande inte fått veta vad som hände henne den natt då hon fick skador som knappt 14 dagar senare ledde till hennes död.

Därför är det inga överord att påstå att de organ som skall öva tillsyn över myndigheter och institutioner, att dessa då också lever upp till skydd för medborgarna. I dag är många av dessa tillsynsmyndigheter helt verkningslösa och fyller inte den funktion eller uppgift som avses. 

Jag väntar därför fortfarande ca 3 månader efter min hustrus död att få veta sanningen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle Tel 0702954207″

——————————————————————————————————-

Från patientnämnden har min familj bittra erfarenheter, när svår sjukdom förändrade livet för min äldsta dotter, som under flera år betraktades som psykosomatik efter otaliga vårdbesök. Patientnämnden saknar kunskap, mod och lallar oftast med vårdgivare.

Jag tror att det är många som har samma erfarenhet som Olle Ljungbeck och min familj, när han skriver ”…….Men så blev det inte utan patientnämndens tjänsteman teg och gav mig inte minsta stöd.….”

Bild; vardfokus.se Klagomålen i vården fortsätter att öka.

”Patientnämndernas uppgift är att hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare. De ska även hjälpa patienter att få information för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården” Wikipedia.

Vilket skämt!!!!
Maktens hantlangare!

Livsfarlig vård – Gävle sjukhus åter i blåsväder

Det är inte bara Olle Ljungbecks familj som fått uppleva Gävle sjukhus brister, efter att Olles fru Anna-Grethas tragiska död efter ett fall ur sjukhussängen.
Tyvärr har ansvarig verksamhetschef hitintills vägrat att göra en Lex Maria anmälan om vårdskada som orsakade hennes död. Nu handlar det om en ung pojke som dog efter att ha skickats hem med svåra buksmärtor, trots att hans mor påpekade att det kunde vara tarmvred, vilket är en livsfarlig åkomma.

En politisk strid har blossat upp i region Gävleborg efter att sjuårige Leon skickats hem från akuten på Gävle sjukhus två gånger och sedan dött. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S) säger nu nej till SD-kravet på en oberoende utredning…
Vi måste titta vad som ligger bakom. Är det slarv, en arbetssituation som är för pressad eller något annat? säger Richard Carlsson, regionråd för SD i Gävleborg, till Gefle Dagblad.

https://www.friatider.se/s-stoppar-oberoende-utredning-av-sjuarings-dod-i-gavle

Angående fallet med Anna Gretha Ljungbeck.

En notering finns i hennes journal från den 13 maj av läkaren Seifi Aryatape Nima att vid inläggning kunde patienten gå själv och bedömdes vara full rehabiliteringsbar och att Anna Gretha Ljungbergs tragiska död måste ha orsakats av fallet ur sängen.

Familjen Ljungbeck är mycket tacksam om fler kunde mejla till verksamhetschefen och kräva att han gör en Lex Maria anmälan, så händelsen kan utredas ordentligt.

Skicka ett mejl till Stefan.soneberg@regiongavleborg.se

Till exempel:

”Undertecknad har fått kännedom om Olle Ljungbecks kamp för utredning om hans frus tragiska död, som med största sannolikhet orsakades av brister i omvårdnad efter ett fall ur sängen, när hon vistades på Er strokeavdelning. Du har som verksamhetschef skyldighet att anmäla vårdskada till IVO, enligt Lex Maria,
Anna Gretha Ljungbecks person nummer; 1937-10-8904.

Underteckna med namn.

Vården har pga av migrationens enorma kostnader utsatts för neddragningar/besparingar under flera årtionden, som alltmer synliggörs av livsfarliga brister både vid patientbesök och under vårdtid. Antal vårdplatser minskar hela tiden, förutom neddragning av vårdplatser så väljer personal att sluta, främst för att de upplever etisk stress, när patienter inte får den vård de har rätt till. Därutöver finns vårdpersonal med utomeuropisk hemvist på alla nivåer, som har brister både i utbildning och det svenska språket. Klinikchef med sjukhusledning ser ofta mellan fingrarna inför dessa allvarliga brister, av rädsla för att bli anklagade för rasism av regeringens aktivister. Rädslan för att patienter drabbas av vård skador är betydligt mindre.

Bild; iotakt.se Orimliga väntetider på på akutkliniker, är snarare regel än undantag.

Sverige har minst antal vårdplatser/capita jämfört med övriga av Nordens länder och flertalet inom EU. Vårdpersonalens varningar har klingat ohörda av regeringslojala sjukhusledningar, som hellre ödslar pengar på kommunikations konsulter än att ge personalen bättre arbetsvillkor och skäliga löner.
Kriser avlöser varandra och drabbade patienter och dess anhöriga står ensamma mot storebror, när de kräver upprättelse för att orka gå vidare, när vårdens brister tom krävt patientens liv.

Tyvärr bildar ofta verksamhetschefer, regionens sjukhusledningar och patientnämnder en trojka som ofta stöder Rosenbads politiker och sviker drabbade med anhöriga.

Priset för att upprätthålla den humanitära stormakten är inhuman behandling av värdlandets befolkning inom skola, utbildning, omsorg och vård. Statens kärnuppgifter är inte att vara hela världens socialbyrå, vilket har iscensatts av dagens globala mångfaldspolitiker politiker som sviker sitt eget folk.

En socialsekreterares och mina bekännelser

Bild; Bokus.com

”I En socialsekreterares bekännelser ger författarinnan Maria Rennerstam sitt vittnesmål i egenskap av före detta vikarierande socialsekreterare inom försörjningsstöd, f.d. socialbidrag. https://www.bokus.com/bok/9789180275460/en-socialsekreterares-bekannelser/

Författarinnan delar med sig av djupgående information, som visar på en nästintill obefintlig integration.

– Om brist i kommunikation och olika förväntningar från utbetalningsmyndigheter och andra relevanta myndigheter som spelar en central roll för integrationen.

Vad händer med skattebetalarnas tillit till socialförsäkringssystemet när vissa socialsekreterare i ängslan/stressen handlägger fel och hur påverkar det integrationen?

Hur påverkar det när bidragsfusket breder ut sig?

Läsaren får även ta del av förslag som skulle stärka socialförsäkringssystemets kontrollinstanser och därigenom minska felutbetalningar och förbättra integrationen.

Förordet är skrivet av Anna Flink, fd. områdeschef på socialförvaltningen i Södertälje och numera säkerhetschef i Södertälje.”

—————————————————————————————————-

Verkligheten börjar nu sättas på pränt av de som från sitt värv vill tala om hur den är, vilket är ljusår från ansvariga politikers floskler med vänsterns ihåliga bortförklaringar om invandrares utanförskap. Regeringen bara vräker på mer av våra skattepengar till meningslösa projekt, för väljarbasen måste öka, när det är jämt mellan blocken.

Minns från yrkestiden inom vården hur ingen vågade nämna om alla svårigheter och oegentligheter som dök upp i mötet med invandrare. I slutet på 80-talet var det vanligt att greker krävde sjukskrivning som snabbt övergick i förtidspension. Innan dess jobbade många hårt tills de kom upp i högsta sjukpenningklassen, sedan bums var rygg insufficiensen ett faktum. Minns ett ungt par som strax efter varandra lyckades med den bravaden för att därefter återvända hem med sina förtidspensioner. Förklaringen var att de jobbat hårt från snälla FK handläggare, som definitivt inte hade samma mildhet, när det gällde värdlandets skadade och utslitna medborgare.

När en kollega semestrade i Grekland ägde paret en restaurang och jobbade lika hårt, för nu var det ryggonda som bortblåst. Förklaringen från de korrekta var att värmen nog hade en gynnsam effekt….

Minns ett annat fall från min tjänstgöring som distriktsjukgymnast hur en ung invandrare fräste in på parkeringen och hoppade ledigt ur sin sportbil. Väl inne haltade han dubbelböjd fram, krävde bår för sina svåra plågor. Men trots att sjukskrivning uteblev, så fick han det senare av en privat läkare i Norrköping med samma etnicitet.

Det här är bara ett par fall, jag skall inte trötta Er med fler. De är ganska lindriga jämfört med dagens välfärdsbedrägerier från förortens välorganiserade klaner, som kan sätta sprätt upp till ca 20 miljarder varje år från värdlandets hårt arbetande skatteslavar enligt bidragsbrottsutredningen 2021.

Regeringen har haft 8 år på sig att göra något handgripligt åt detta svindleri, men icke, eftersom deras väljarbas ej får störas, så därför fortsätter bidragen att flöda. Självklart måste detta enorma läckage kompenseras med att det täpps igen för de som verkligen har behov av samhällets hjälp. De kroniskt sjuka och arbetslösa tystnar, skäms och orkar inte slåss för sina rättigheter. Här kan vi tala om riktigt utanförskap, till skillnad från förortens självvalda, som de inte vill bryta. Bidragen kommer varje månad utan motprestation, du får behålla din religion, din kultur och dina traditioner samt tilldelas en tjock offerkofta där Svenneförakt och värdlandets främlingsfientlighet finns i varje tråd.

Medias intresse för en vit medelålders man med inte bara rygginsufficiens, utan också med svåra diskbråck är svalt, för hans historia väcker lite gensvar. I går hade sjukförsäkringssystemet stora revor, som idag har förvandlats till falluckor, främst för de med fel identitet.

Bild; svt.nyheter Hur mycket som återbetalas finns ingen uppgift på? Att det fattas långt >19 miljarder verkar inte oroa regeringen, det är bara att höja skatten, för socialsekreterares förslag har ringa genomförande potential.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/jatteharva-med-assistansfusk-narmare-50-personer-misstankta

Olle Ljungbeck kämpar vidare för upprättelse efter sin hustrus tragiska död

Till IVO (Thomas Carnell alt annan ansv)
För kännedom: Stefan Löfberg, polisen Gävle, 
Ang Anna-Gretha Ljungbeck.

Jag har nu gått igenom min hustrus Anna-Gretha Ljungbecks patientjournal.
Av denna framgår det på flera ställen att hon ”ramlat” ur sängen. Att så kunnat ske är givetvis personal på Strokeenheten ansvariga för inkl chefer. Det framgår tydligt att min hustru avlidit till följd av att hon ”ramlat” ur sängen.

Någon Lex Maria anmälan har trots detta inte gjorts vilket är en skyldighet i sådan här fall.
Jag finner det därför mycket förvånande att IVO inte agerat. Jag kräver därför att detta sker omgående. Efter mitt samtal med Thomas Carnell har jag förstått att så kommer ske.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Redogörelse för händelseförloppet:

Anmälan av strokeenheten, Gävle Sjukhus
Händelseförlopp: Den 13 maj fick min hustru Anna-Gretha Ljungbeck född
1937-10-31- 8904, en mindre stroke.

Jag tillkallade ambulans för att föra henne till sjukhuset i Gävle. Hon gick själv med rollator ut till ambulansen och kunde tala med viss svårighet.

För att inte störa behandlingen väntade jag till den 15 innan jag ringde och bad om att få hälsa på henne. 
Jag får då beskedet att det har varit en ”fallolycka” men inte mer. Jag sätter mig i bilen och far omgående in till lasarettet. Jag har sålunda inte blivit underrättad om detta av sjukhuset.
Där finner jag min hustru liggande medvetslös med blåmärken från pannan ned till bröstet. Man har fått sy ett ögonbryn som spräckts. Dessutom upplyses jag om att hon fått en propp i hjärna och blödningar. Jag blir givetvis chockad och begär att få veta hur ”olyckan” inträffat. 
Det enda svar jag får är att det varit en fallolycka. När och var och hur olyckan skett får jag inte minsta förklaring till.
En sköterska förklarar emellertid att sjukhuset varit vållande. Det är allt.
Trots att jag begär flera gånger att ansvarig läkare skall ge mig en redovisning får jag till svar att det kan ta flera veckor innan jag får en sådan. Från den 13 till den 25 maj ligger hon medvetslös med slangar och katetrar i näsa mun etc. Den 25 maj avlider hon utan att jag fått någon annan förklaring än att det varit en fallolycka.
Självklart är jag förkrossad. Det minsta jag kunnat begära är att ansvarig satt sig ner med mig och förklarat händelseförloppet.
Jag gjorde därför en anmälan till polisen i Gävle. När de såg färgbilderna som ett barnbarn tagit vid besök beslöt de omgående att hon skulle sändas till Uppsala rättsmedicinska för obduktion.

Där befinner hon sig nu och jag väntar på deras utredningsresultat. Fortfarande har jag inte fått något annat besked från Gävle sjukhus, strokeklinik än att man utreder och att jag kan vänta svar tidigast om två tre veckor och att man inte kommer att höra av sig mer innan dess.
Nu har det gått över en månad sedan hon avled (25/5) och fortfarande har jag och mina barn inte fått någon information när det hände, hur det hände och var det hände.

En fruktansvärt chockerad och förtvivlad make som aldrig trott han skulle mötas av denna cynism och bemötande vid kanske den värsta händelse han upplevt någonsin.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

——————————————————————————————-

Hur många sjuka som ”ramlat ur sängen” får vi aldrig veta. Det är få anhöriga som är så resursstarka som Olle Ljungbeck är i sin kamp för rättvisa. Sjukvården är bara ett offer för den enormt kostnadskrävande invandringen, med brist på vårdplatser och utbildad personal. Tyvärr kan personal med utomeuropisk hemvist uppvisa mer brister i vårdarbetet jämfört med svenskutbildad personal, men detta är så oerhört känsligt att dokumentera. Media trumfar ständigt ut hur invandrare räddar vård och omsorg, konsekvenser av kompetensbrist är politiker inte intresserade av. Rädslan för repressalier från storebrors verk och myndigheter vars främsta uppgift är att skydda det lika värdet, med DO i spetsen gör att majoriteten håller tyst.

Sorg efter en nära anhörig och känslan av hopplöshet gör att den lilla människan håller tyst. De stora fortsätter bara att predika om det lika värdet och mänskliga rättigheter, som i förvandlats till omänskliga i deras låtsashumanitet.

Bild; privat.

Den svenska fanan är trasig, när jag läser om Olle Ljungbecks kamp för rättvisa

Nationaldagen hedras med detta inlägg från Olle Ljungbeck som kämpar vidare för att ansvar skall kunna utkrävas av vårdens chefer efter hans hustrus tragiska slut på en strokeavdelning. Men chefer, sjukhusledningar verkställer bara vad den humanitära stormakten befallt för att kunna fortsätta med landets förödande migration- och invandringspolitik från dysfunktionella länder. Eftersom hela 7-klöverns solidaritet är med den globala eliten, inte med sitt eget folk. Gamla och svårt sjuka offras, för att Sverige alltid skall få visa sig bäst i den internationella klassen oavsett, om det handlar om bistånd, permanenta uppehållstillstånd eller klimatet så offras resurssvaga medborgare på löpande band.

…………………………………………………………………………………………………..

”Jag besökte i går (den 31/5) polisen i Gävle. De blev chockade när de såg bilderna i färg som ett barnbarn tagit. (Bilden visade hur ansiktet på hans fru såg ut efter fallet pga av stora brister i omvårdnaden, som förutom blåmärken orsakade en blödning i hjärnan)
De bestämde genast att hon skulle forslas till Uppsala för obduktion och rättsmedicinsk undersökning.

Vad jag kan förstå så tänkte man från sjukhusets sida att hon skulle begravas enbart med deras synpunkter på händelsen inte någon obduktion. TOM hennes familjeläkare ringde mig och sa att jag måste kräva obduktion.

Den kvinnliga polisen lovade mig att de inte på något sätt skulle kunna komma ifrån ansvar. De ansåg det uppenbart att sjukhuspersonalen var de skyldiga. Men detta kan inte ta bort min förtvivlan över att ha mist henne.”

Olle Ljungbeck, som bifogar bilden av sin kära hustru i röd jacka under familjen Ljungbecks insatser för invandrarkvinnor.

Bakgrunden till besöket hos polis; https://word.harrietsblogg.se/2022/05/22/olle-ljungbeck/
Anna-Gretha Olles fru, avled några dagar efter detta inlägg från den 22 maj.

En lavin av lögner från regeringen

Mats Aberg skriver på Facebook;

En lavin av lögner

Ungefär så kan vi beskriva den information vi getts från våra politiker och våra medier om Sveriges ekonomiska situation, under de senaste åren. Men verkligheten och rapporterna börjar nu komma ikapp. Jag hoppas att vi aldrig glömmer lögnerna och att vi för all framtid håller personerna ansvariga för den ideologiska desinformation, som vi matats med under de senaste åren.

Helena Edlund på DGS, saxat;
”Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll twittrade den 24 januari i år följande om svensk sjukvård: ”Ja, sjukvård i världsklass faktiskt. Allt annat är faktaresisitens [sic!]. Eller alternative facts som en del säger.”

Helena sammanställer därefter en lista över stängda vårdplatser och över bristen på vårdpersonal; https://detgodasamhallet.com/2017/05/17/en-tappad-sug-fran-totalt-haveri/#more-7290

Sverige har bottenplatsen i hela EU beträffande vårdplatser/100 000 invånare, ett resultat från den humanitära stormakten. I dag har vi förmodligen sjunkit ännu längre ner. Patienter skickas hem och dör, dygnslånga väntetider på akuten, svårt sjuka får ligga på andra avdelningar, som har bristande kunskap om sjukdomen/skadan, patienter skrivs ut fortfarande svårt sjuka, sjukvårdsupplysningens mantra är ofta att öppna fönstret och avvakta. Dåliga språkkunskaper från personal kan vara livsfarligt, det har familjen Ljungbeck fått erfara, med det tragiska slutet för hans fru, som nu fått lämna jordelivet. Vårdplatser minskas, orutinerad personal tas in när de erfarna slutar. Administration frodas däremot med tusentals kommunikatörer och sjukvårdsdirektörers mantra är det är inte min bild av läget…….

”Så fortsätter det. Dag efter dag. Nya rapporter från olika områden av en sjukvård som är på väg åt ett och samma håll – rakt åt fanders, trots att det bara är maj och den årliga semesterkatastrofen väntar runt hörnet. De återkommande faktorerna är brist på personal, ökat patienttryck, orimliga arbetsförhållanden, desperata anhöriga och ständiga nödlösningar.
Allt kokar ner till en situation som är så allvarlig att patienter riskerar att dö i onödan, eftersom svensk sjukvård inte kan ge dem rätt vård på rätt plats i rätt tid. Trots att kunskapen, tekniken och medicinen finns.”
—————————————–
Annika Strandhäll twittrade den 20 januari i år ”10 miljoner! Att vår befolkning växer kraftigare än de flesta i Europa är viktigt för att säkra välfärden och pensionerna! Heja Sverige”

Ledarsidorna, saxat; ”För första gången har forskare i Sverige undersökt vilken betydelse ålder vid migration har för att få ett första tillträde på arbetsmarknaden. Studien från Göteborgs universitet visar att en stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden.

Detta har Ledarsidorna.se varnat för tidigare – att de långa etableringstiderna utmanar pensionssystemet. Blir livsinkomsterna för låga går systemet med garantipensioner in. Samt att denna grupp har så svaga inkomster att de inte driver vare sig inhemsk konsumtion och därmed finansierar produktion i den omfattning som politikerna utlovat.

Utbildningsnivå påverkar andelen som arbetar. Personer med eftergymnasial utbildning har lättare att få jobb än personer med kortare utbildning. Som svårast är det för personer som saknar gymnasieutbildning. Då Sverige har den lägsta andelen enklare jobb i EU finns det få jobb som dessa personer kan utföra.”
Läs hela artikeln; https://ledarsidorna.se/2017/05/pensionslavinen/
————————————
#VaknaSverige
#SvPol
https://izajodm.springeropen.com/articles/10.1186/s40176-017-0087-1
http://www.forskning.se/2017/05/12/manga-nyanlanda-over-40-far-aldrig-ett-jobb/
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/s%C3%A5-glad-att-jag-inte-%C3%A4r-kvar-1.4130433
https://twitter.com/strandhall/status/823988382883835904
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/04/04/svts-granskning-moter-hard-kritik/
https://www.facebook.com/raddavarden/

————————————————————————————————————

Främsta skälet till att respektavståndet i pension sjunker mellan de som aldrig jobbat en timma och de som slitit > 40 år är att hålla regeringens valboskap i förorten vid gott mod.

https://www.senioren.se/nyheter/nya-berakningar-meningslost-arbeta-ett-helt-liv/

I dag skiljer det endast några hundralappar för de med vanliga jobb och de som aldrig jobbat. Garantipension med maximalt bostadsbidrag är i dag enligt tidningen Senioren ca 15.200 kr i skattefritt bidrag.
Det är socialdemokraternas globala solidaritet, den gamla för landets egna arbetare är begravd och död.
Mina utomeuropiska patienter hade helt rätt ”I Sverige inte behöva arbeta, man får bidrag, du inte veta det?”