Lyckopillrets baksida!

Hej, Harriet.

Har bekanta som ”äter” lyckopiller. De är så beroende att kroppen gör dem påmind om att ta ny tablett.
En försökte sluta men han klarade inte av biverkningarna. 
Istället för att försöka sluta valde han att återgå till ”ätandet”.
Vet inte hur många veckor det tar innan befrielsen från Lyckopillrets biverkningar går ur kroppen.
Blev själv erbjuden detta piller för mer än 10 år sedan. Jag tackade nej till denna syntetiska ”må-bra” tablett.
Tror den var ny på marknaden då.

Hälsningar från signaturen ”TT” som bifogar följande text https://www.na.se/2023-12-02/for-manga-slas-sexlivet-ut

Ingress:

”För många slås sexlivet ut”

2 december 2023 05:02

”Idag kommer närmare 1,2 miljoner svenskar att ta sin dagliga dos antidepressiv medicin.
Bland vuxna kvinnor i Sverige äter nästan en av fem antidepressiva läkemedel.
I en rad artiklar ska NA spegla det så kallade lyckopillrets baksida.
Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar varje år i Sverige. Bland vuxna över 20 år äter nästan 14 procent av svenskarna antidepressiva mediciner – majoriteten av dem är kvinnor….”

Bild från SR

Sömnlöshet, yrsel, sömnighet, huvudvärk, diarré, muntorrhet, utebliven utlösning och trötthet är också mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare av så kallade SSRI läkemedel (selektiva serotonin återupptagshämmare – även kallade lyckopiller/antidepressiva mediciner)

Om biverkningar som också kan uppkomma efter flera års behandling och svåra utsättningssymptom som många patienter inte klarar utan återgår till denna ”lycko” medicinering, skriver läkartidningen.
https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/lakemedelsfragan/2009/02/langtidsbiverkningar-av-ssri/

Men lyckopiller är en kassako för Big Pharma och tjänstvilligheten är som vanligt stor hos läkarkåren. Tänk om fler kunde förstå att livet är en resa både i mörker och ljus, lidande hör livet till och någon rättvisa har aldrig utlovats under tidevarven för människosläktet.
Vi får nöja oss med att få finnas till denna lilla stund på jorden, trots livets svårigheter.

18 tankar kring ”Lyckopillrets baksida!

 1. Det finnas föreningar som kan fylla ut den lucka i kunskap som skolmedicinen inte klarar av.

  Ett exempel är Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati. För den otroligt låga årsavgiften 100:- får medlemmen ett innehållsrikt häfte vår och höst.

  Ett annat är Föreningen för Antroposofisk Läke-Konst. Den har lite högre årsavgift, men ger ut sitt välmatade medlemshäfte fyra gånger per år.

 2. Från NA:
  Facebookgrupp är livlina: ”Otroligt skrämmande när läkarna inte bekräftar att det beror på abstinensreaktioner”.

  En stödgrupp på Facebook har blivit många svenskars livlina bort från de antidepressiva medicinerna.
  – Det är jättebra att gruppen finns samtidigt som det är tragiskt att denna kunskap och hjälp inte finns inom sjukvården, konstaterar gruppens administratör, Fanny.

  Snart har vi väl ”Doktor död” vart vi än vänder oss!

  https://www.na.se/2023-12-09/facebookgrupp-ar-livlina-otroligt-skrammande-nar-lakarna-inte-bekraftar-att-det-beror-pa-abstinensreaktioner

 3. Från NA idag:
  André Marx är specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare på Björkhagens nedtrappningsmottagning. För att minska risken för abstinensbesvär, så kallad abstinensreaktioner, hjälper de patienterna med en hyperbol nedtrappning av sina mediciner – vilket innebär att medicinen fasas ut långsamt i allt mindre doser. ”De flesta hos oss trappar ner under minst ett halvår”, säger André Marx.

  Läkare säger mycket men de säger inget om deras egna erfarenheter av medikamenterna som man förskriver!
  Eller gör de det?
  Eller är det skam på torra land som ”tittar ut”?
  Har man inte själv tagit de preparat man ”saluför” till patienterna sina, blir inte då de utfärdade recepten spekulativa!

  https://www.na.se/2023-12-08/experten-det-foreligger-en-stor-overmedicinering

  1. Pga av min uttalade hörselnedsättning har jag en kroniskt svår tinnitus som plågar mig mycket. Ingen bot finns, men läkare har varit mycket påstridiga om att jag skall ta anti depressiva mediciner, trots min autoimmuna läkemedelsallergi, som föranlett flera besök på akuten, samt inläggning på hjärtintensiven, när hjärtat löpt amok. Men det biter inte på läkare med receptblocket i näven. Jag misstänker belöning från läkemedelsverken ju mer de skriver ut. Alla biverkningar på syntetiskt framställda mediciner beror bara på pippliga och jobbiga patienter. Varav jag är en.

   1. Det är som brukligt: VI kan inte uttala oss om ”enskilda fall”. Sedan finns det inget mer att säga om saken i fråga. Men om det inte är av karaktären enskilda fall, varför har ingen förmedlat det i sådana fall? Retorik i sin fulla prakt, eller hur politiker?

   2. Mina kunskaper är begränsade här, men i Kina används akupunktur i mycket stor utsträckning för att behandla tinnitus, och med rapporterad stor framgång. Det finns en TCM herbal formula som kallas Bushen Huoxue Tongluo, och det pågår kliniska försök i Kina, som sägs ge goda resultat. Eftersom tinnitus är en form av skada på hörsel systemet kan jag inte begripa hur depressiva mediciner skulle kunna hjälpa. Du tycks ha råkat ut för en så kallad ”pillerförsäljare”.
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35419727/
    Sök på ”tinnitus traditional chinese medicin” så hittar du en hel del info.

    1. Tack för upplysningen!
     Jag har provat det mesta av alternativa piller utan framgång, mer än för försäljarna. I mitt fall beror skadan på hörselsystemet att immunförsvaret har attackerat innerörats celler, som betecknas som AIED, autoimmun inner ear disease. AIED uppstår när kroppens immunförsvar angriper celler i innerörat som misstas för ett virus eller en bakterie, som till exempel vid SLE, Sjögrens syndrom.

 4. När jag bad min närståendes läkare hjälpa X bli av med suget efter lyckopillren, blev svaret: ”X behöver pillren”. Varpå nya recept skrev ut. Efter många år av detta bruk inträdde Alzheimers sjukdom. Då slutade X ta pillren. Men försent.

  På vårdhemmet tröttnade man antagligen på att vårda ett hopplöst fall, som i ”onödan” upptog en vårdplats, varvid det tejpades fast en påse med ”lugnande medel” på X´rygg. Efter en vecka upphörde hunger- och törstreflexerna, varvid X hamnande i koma. Efter ytterligare en vecka infann sig döden.

  Professor Yngve Gustafson, vår främste forskare i demenssjukdomar, antydde i P1 Morgonekot att det bedrivs obeställd dödshjälp på demensdrabbade gamla. Tillvägagångssättet är samma som här beskrivits, dvs först en påse med något morfinpreparat, sedan upphörande av hunger. och törstreflexen, och därpå koma och död.

  Strax efteråt gick ett antal läkare ut i pressen och diskade professorns påstående.

  1. Tack för din berättelse om sakta demens mord.

   En läkarbroder som inte är lojal mot Big Pharma stöts ut av kollegor. Samma tillvägagångsätt råder mot modiga Läkaruppropets kollegor.

   Lagren av mRNA vaccin måste tömmas och FHM hoppas nog på draghjälp i morgon, när dessa forskare av Nobelstiftelsen hyllas.

   WHO med Bill Gates har nu förstått att otaliga vetenskapliga artiklar om genvaccinets baksida har minskat vaccinationsviljan globalt samt medborgares egna erfarenheter av sjukdom och död i dess spår. Då måste effektivare lydnadsregler till inför nästa planerade pandemi, så folket förstår att det endast är FN som bestämmer i egenskap av den globala finanselitens lakejer.

   I riksdagen är det endast Elsa Widding som för kampen, SD borde skämmas för denna utstötning av en kunskapsfylld sanningssägare. SD praktiserar samma utstötningsmekanismer som de själva har erfarenhet utav. Målet är att få sitta i en regering och då kan offren aldrig bli för stora. EU, Nato, public service, abortgränser, klimatalarmism, Ukraina, asylstopp …. deras strider når idag endast fram till terrorpredikande moskéer.

   1. SDs kovändningar och andra anpassningar för att passa in fyller mig med vemod-0ch glöm inte F:Rs bok ”Det sovande folket”.

  2. Som läkarstudent hos Yngve Gustafsson kring millennieskiftet blev mitt förtroende för honom orubbligt. Det är få personer som har den förmågan på mig.

 5. ”Lyckopillrets” baksida
  Chefläkaren om primärvårdens utmaningar: ”Återkommande brist”
  9 december 2023 05:10

  ”Patienter på vårdcentralerna i regionen får inte tillräcklig information om biverkningar av antidepressiv medicin. Det framkommer i de senaste patientenkäterna.

  Chefläkare för område nära vård, Henrik Ahlin, är medveten om problematiken.
  – Ska analysera vad som behöver göras på kort respektive lång sikt, säger han”.

  Medveten ”munkavle”! NA var snabba på ”bollen”.
  De kanske t.o.m. följer ”Utanför åsiktskorridoren”!

  Man (läkarna) har alltså varit medvetna om problematiken! Hur länge då?
  Varför har DE inte agerat tidigare, sett till ”patienternas bästa”?
  Vad kan det bero på mån tro?

  https://www.na.se/2023-12-09/cheflakaren-om-primarvardens-utmaningar-aterkommande-brist

    1. Ja, en skandal på alla sätt. Robert Malones bidrag till mRNA-teknologin är vida större, men eftersom han är s k anti-vaxxare så är han persona non grata.

     1. Från Världen i dag 2021.
      ”Robert Malone är kritisk till massvaccination och vaccination av barn mot covid-19. ”Överdriven” vaccination leder till att viruset triggas till att mutera, menar han.”
      Hyllningstalet till nobelpristagarna i medicin/fysik fick mig att må illa.

Kommentarer är stängda.